A kapitalizmus alternatívája

Az új történelmi helyzet logikája
 

Április nyolcadika mindenképp új fejezetet nyit a magyarság történetében. Megszilárdul egy rendszer, a Rákosi rendszer és a Kádár rendszer mintájára, az Orbán rendszer. Alakot ölt egy új fogalom a "bandita állam - a rothadó kapitalzmus legfelsőbb foka". Tovább gazdagodik egyúttal a marxizmus "tudománya" is.

Ami engem illet, régen kezdtem aggódni emiatt. 2010.03.21-én jelent meg "A nagy kisérlet Létrejön e Európa első bandita mintaállama?" c. írásom. Akkor arra tippeltem, nem jön létre. Jósnak tehát nem váltam be, vészmadárnak annál inább...

A rothadás három síkja a gazdasági, szociális és a morális válság. Ezek együttes nemzet pusztító hatása vetekszik a Kalergi/Soros terv hatásával. Küzdeni mindkettő ellen kell, ha lehet. Lehet, mert muszáj!

Az Orbán rendszer tarkabarka ellenzéki pártjai azért sem jelentenek alternatívát az orbáni rendszer ellenében, mert maguk is kapitalisták lévén szándékukban és módjukban sem állna a helyzet gyökeres megváltoztatása. Az elnyomás és a kizsákmányolás rendszerébe akarnak csupán befurakodni. Orbán helyébe, vagy melléje...

Mit kíván a magyar nemzet? A korrupt Orbán helyett egy "tisztakezü" Demszkyt? Aligha.

Az itt leírandók új fejezettel bővítik az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt programját is.

A nemzetet kettéosztó mély árok az "érdeklődő", és a lomha közönybe süppedt "süket-néma" tömegek között húzódik. Feléjük kacsintgatnak az ellenzéki politikusok, hiába. Ezeket csak a totalitás, Lenin, Sztálin, Mao és Hitler tudta megmozgatni, ki - ki a maga módján...

Vegyük szemügyre mi a totalitás és hogyan működik.

A néma sötét tömeg nem politikai megfontolásból, hanem természetes lustasága folytán töpped önmagába. Semmiféle eszme nem képes arra késztetni, hogy önszántából autópályát, gyárakat, vagy gátakat építsen, úgymond a saját érdekében. Ez érthető, hisz az egyéni és a közösségi érdek feloldhatatlan dialektikus ellentmondásban állnak egymással. A közösség érdeke az, hogy létezésének anyagi (fizikai) alapjait létrehozza. Az egyéné pedig az, hogy saját élete ne váljon a közösségi érdek áldozatává éhhalál, fagyhalál, kivégzés folyományaképp. A diktatúrák embermilliókat [milliónyi konkrét egyént] áldoztak fel az arctalan közösség érdekében. Egy kivétel akadt Hitler, akinek nem volt szüksége arra, hogy a németek számára (is) koncentrációs tábo rokat, azaz gulagokat építsen.

A diktátorok pártjuk [kormánypárt/pártkormány] segítségével uralkodtak, uralkodnak. Az uralkodás elvei, módszerei, a jelentős különbségek ellenére, azonosak vagy hasonlók.

A különbözőségre néhány megjegyzés. Rákosi 16 évet ült fegyházban. Sztálin magyarországi helytartó jaként uralkodott. Cselekedeteit alávetettsége is motíválta. Elképzeléseiben nagyon sok reális elem volt. Amíg Sztálin világháborús tervei felül nem írták a fontolva haladás rákosista doktrináját.

Kádár is a szovjet rendszer foglya volt. Kevesebbet ült mint Rákosi, de őt megkínozták, kiverték a fogait és a szájába vizeltek. A Szerov tábornok szellemében végrehajtott megtorlást a "kádári konszolidáció több évtizede követte. A "kisemberek" legnagyobb tömege ebben a rendszerben pancsikálhatott a legbékésebben. Kádár alatt a mai "sötét tömeg" jelentős hányada a politikai rendszer része (!) volt és híve is annyiban, hogy négy évből rászánt egy délelőttöt arra, hogy Kádárra, ill. rendszerére szavazzon.

Engem, mint ellenforradalmárt speciel kirúgtak állásomból, lefokoztak mint ejtőernyős tisztet és eltiltottak az ejtőernyős sportolástól és oktatástól. Viszont arra is emlékszem, hogy 25 éven át fizettem társasházi lakásom havi 622 Ft.-os (...) törlesztő részleteit.

A diktatúra a cipőjéből szerintem nem léphet ki az új rezsim sem, amely felváltja az orbáni rendszert. Tudom ez furcsán, sőt hülyén hangzik, de van magyarázata.

Az Orbán rendszer gazdasági és morális válságát itt és most nincs szándékomban elemezni, mert az előbbi tulságosan összetett kérdés, az utóbbi pedig nyílvánvaló.

Ami viszont a szociális válságot, helyesebben a szisztematikus - cinikus nemzetpusztítást, illeti ejtek néhány polgári szót anélkül, hogy bárkit meg akarnék ríkatni az egészségügy, a gyermeknyomor és az öregpusztulás szörnyű tényeivel, hisz ezek köztudottak. Csak egy olyan ellentétpárra utalok, ami az utcai és "otthoni" tömeges fagyhalálok és a szabadkai zsinagóga felújítása között feszül: vagyis a "pénzhiányra" az egyik, a pénzbőségre a másik oldalon.

Nem most jutott eszembe, 2014.10.21-én
íródott a "Nyolcadik főbűn - az 'elvonásos' népnyomor. Btk. külön kiadás!" c. cikkem. Tudom, a pofátlanság teteje ha az ember önmagát idézi, de speciel nem találtam ebben a gondolatkörban önmagamon kívül más hivatkozási alapot.

Az isten kegyelméből, de inkább a magyar választó polgár határtalan ostobasága révén, nyakunkra ült fideszes bűnszövetkezet, kétharmados hatal mának bebetonozása érdekében megalkotta saját (!) alkotmányát is, "Alaptörvény" néven. A töménytelen tömény baromságból, amit ebben az irományban összehordtak, elég csak a 'Hitvallás' néhány passzusát ide biggyeszteni emlékeztetőnek. Egy szabályozási elem ugyanis - nem véletlenül - "kifelejtődött" ebből a handa-banda irományból: az arányosság (aranymetszés) törvénye, amely kimonda, a közpénzek felosztását úgy kell kimódolni, hogy az uralkodó osztály - a kecske - csak annyit zabálhasson, hogy a népnek, a lakosság 99.99 %-ának, elegendő káposzta maradjon. Mire is? Ennivalóra, gyógyszerre, közüzemi díjakra; uram bocsá' egy kis szórakozásra, egy - két könyvre, színházra, utazásra, stb. [Akkor kifelejtettem a temetést, ami most az egyik legkínzóbb gond a távozni készülők számára.] Így osztja a pénzt a felcsúti cigány és bandája? Nem! Nem így osztja! Hát hogy osztja? Alkotmányosan, 'költségvetésileg...' Csakhogy ha nem jut szerény mértékben (!) mindenkinek "mindenre", akkor nem költségvetési elosztásról, hanem költségvetés útján végrehajtott 'elvonásról' van szó. Ez az elvonás egyáltalán nem elvont fogalom. A való világban a következő formákban jelenik meg...."

Az elvonás orbáni módja bűntett! Nem csupán korrupció, csalás, sikkasztás, lopás, stb, hanem népírtás!
"Btk. 142. § (1) Aki valamely 'nemzeti', etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítése céljából ... b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik, d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadság vesztéssel büntetendő."
Megjegyzendő, ez másoknak is eszébe jutott.  
A Hágai Nemzetközi Büntető Bíróságon a banki károsultak érdekvédelmi szervezetének beadványa alapján büntető eljárás folyik (?) az alábi vád miatt.

"A banki adósok közül mintegy 3.000 ember követett el öngyilkosságot, az elmúlt években és több százezer magyar állampolgár menekült az adósság elől külföldre, Magyarországon a születések száma jelentősen csökkent. A bankok által tendenciózusan és hosszabb időn keresztül kifosztott és anyagilag lehetetlen helyzetbe hozott embertömegek ugyanis a fizikai önfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel sem rendelkeznek, ilyen körülmények között gyermekvállalásra nyilvánvalóan nincsen lehetőségük. Magyarországon ismét bekövetkezett az a korábban csak a világháborúk idején előforduló helyzet, hogy gyermekek és idős emberek fagytak meg, illetve haltak éhen a bankok által előidézett súlyos nélkülözés következtében. Összefoglalva tehát, a deviza alapú hitel-, illetve lízingszerződések csalásra való felhasználása, valamint a jogviszonyokban a bankok által elkövetett törvénytelenségek következtében Magyarországon a lakosság jelentős része olyan élethelyzetbe került, amely a fizikai megsemmisülését okozhatja, illetve a lakosság ezen csoportjában a születéseket meggátolja. Erre figyelemmel a bankok 'vezetőinek' cselekménye a Római Statútum 6. cikkely c. és d. pontjában ismertetett népirtás bűntet teként, illetve a 7 cikk 1/b pontjába ütköző kiirtással elkövetett emberiesség elleni bűntettként értékelhető."

Valójában nem a bankok vezetőinek cselekményéről van szó "A svájci frank (alapu) krízis" c.   2011.11.03-i elemzésemből  [remélem] kiderül, hogy ezt a "kis stiklit" is (!) az a bűnszervezet követte el, amelynek Orbán a keresztapja. [Capo di tutti capi.] Legközelebbi munkatársainek egyike Csányi Sándor pedig, a kalóz zászlóshajó az OTP kapitánya, csupán beosztott.

Lassan derengeni kezd, hogy mennyit kaszáltak a bankok többezer magyar halálán és többmillió nyomorúságán. Ami az egészben a legszebb, a népir tás jelenleg is folyik! Még nem tudható, hogy a téli kilakoltatási moratórium lejárta után újrakezdődő kilakoltatások hány férfi, nő, öreg és gyermek áldo zatot ígényelnek majd.

"Erkölcsi viszonylatban" Orbán aljasabb mint kebelbarátja Netanjahu. Bibi ugyanis "csak" egy olyan nép apraját - nagyját írtja, amely fegyveresen szembeszáll a zsidó hódítókkal. Orbán viszont egy megkopasztott birkanyáj soraiban pusztít.

Ebből a mondatból a birkanyáj igényel továbbgondolást Hány olyan disznóság követelt már haláslos áldozatokat korábban is? Gondolok itt a "libaügyre", a "giliszta ügyre", a "brókerügyekre", stb. Ezek áldozatait "sérelmi csoportolnak" neveztem el. [Ez a két szó önmagában (még) nem ad találatot a Google keresőben, de a szeszák névvel összekötve már több találat adódik, többek között az Eszmei Magyar Nemzeti Szocia lista Párt Programjára is mutat...]

Én attól eszek kefét és mászok a falra ahogy a birkanéppé züllött/gyávult magyar ebben a helyzetben "viselkedik". Nem tudom, mit tennék akkor, ha lakásomból engem akarnának kitenni. Azt azonban biztosan tudom, mit tennék - a következmányekre tekintet nélkül - ha kisgyermekemet ágyához, vagy magához a gyermekhez nyulna Orbán hiénája a végrehajtó, vagy a rendőr. A háromezer öngyilkossal szemben egyetlen olyan esetről sem tudok, hogy egy végrehajtót, rendőrt, vagy bútorszállító trógert megöltek volna.

Hogy van ez?

De hogy van az, hogy a "sérelmi közösségek" képtelenek nyomásgyakorló csoportokba: századolba, zászlóaljakba, hadosztályokba, hadtestekbe, frontokba szerveződni? Hisz létszámuk alapján "magasabb egységek" is bőven kitelnének belőlük.

[Nem hagyhatom szó nélkül, hogy ex főnököm Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész is beállt a leghírhedtebb végrehajtó iroda a Császti család szolgálatába, a cég egyik ügyvédjének saját feleségének Dr. Kardos Évának a segítőjeként. Kedvenc szavajárása volt és külön is hangoztatta mikor egy megyei főügyész férje valami galibába keveredett: "nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani". Hogy milyen igaza volt...]

No de mi a helyzet logikája?

Többféle feltevés következtetés adódik.

A "népi massza" teljességgel képtelen arra, hogy önerejéből önmagán segítsen. A csendes többség hiába menne el el szavazni, mert nincs kire, mire. Változásra, "forradalmi" változásra van szükség. A "forradalomnak" a gondolkodásban kell kezdődnie és egy olyan új tudathordozó réteg kialakulását kell eredményeznie, amely képes mozgásba hozni az embermocsrat a felszíntől a fenékig.

Orbánnak tökéletesen igaza van odáig, hogy a "soros-ügynököket" ki kell gyomlálni a társadalom szövetéből, a határréteggel együtt (!), az egészséges szövetekig. Utána ugyanezt ugyanígy el kell végezni vele - velük is. Ezt követeli meg a helyzet logikája.

Lehetséges ez?

Őszintén szólva nem tudom, de egyszerüen nem gondolhatok, nem akarhatok mást.  Csodában reménykednék talán? Talán nem. Az abszurd ellehe tetlenülésében reménykedem. Az Orbán rendszer a maga egészében abszurd, valószerütlen jelenség. Egy polipra hasonlít, amelynek a feje, karjai. tapadó korongjai és szívó nyílásai életerősek " egészségesek". Áldozata viszont pusztul ennek folytán kérdésessé válik a polip "létjogosultsága", létének értelme is.

A nemzeti létezés alapfeltételét - kategórikus imperatívuszát - már
megfogalmazta valaki. "
Az ember létezésének legfontosabb célja fajtájának fenntar tása." Ezen nem kell, nem lehet és nem is szabad "elgondolkodni".

2018.03.30.

Sz. Gy.