A
 

svéd modell.
______
 

Történelmi tanfolyam

újrakezdőknek.

 

Hitler kissé elfogult volt a zsidókkal szemben. Kígyót - békát kiáltott rájuk. Azt állította például "zsidók voltak és ma is ők azok, akik a négereket a Rajna partjára hozták, mindig azzal a hátsó gondolattal és világos céllal, hogy az ebből óhatatlanul következő elkorcsosulás tönkre tegye a gyűlölt fehér fajt, letaszítsa azt a kulturális és politikai magaslatáról és önmagát tegye annak urává. Mert azt a népfajt, amely ügyel vérének tisztaságára, azt a zsidó sohasem lesz képes leigázni. Itt a Földön ő mindig csak a korcsok ura lesz, ezért igyekszik tervszerűen arra, hogy az egyedek folyamatos fertőzésével a faj színvonalát süllyessze."
Ezzel azt óhajtotta szuggerálni, hogy e magatartás hozzákapcsolódik a zsidó jelenléthez, függetlenül attól, hogy a befogadó társadalom hogyan bánik velük. Igaz lehet ez? Ne hamarkodjuk el a választ. Keressünk történelmi cáfolatot, vagy igazolást.

Lássuk például a svédeket. Ők is voltak valaha nagyhatalom. A gyarmatosítás nagy divat volt akkoriban. Az tette naggyá, fennköltté a keresztény Európát... Gusztáv Adolf svéd király is tudta, hogy az amerikai gyarmatokról érkező spanyol hajók roskadoznak az arany és az ezüst súlya alatt. Az egyetlen kiutat az amerikai expedícióban látta ő is. Két svéd hajócska kelt útra 1637-ben és az Újvilágban a Delaware folyó partján kötöttek ki. A kapitány Peter Minuit felvette a kapcsolatot a helyi indiánokkal (irokézek) és területet vásárolt tőlük, majd megalapították az első amerikai svéd telepet, s a svéd királynő tiszteletére elnevezték Fort Kristinának.

Nincs azonban nyoma annak, hogy az indiánokat megtérítették, kiírtották, ezüstjüket aranyukat elra bolták, kultúrájuk tárgyait elpusztították volna. Talán nem is vittek jezsuitát magukkal. Nem voltak tehát igazi fehér kokvisztádorok. Hivatalos nevén a Nya Sverige mára az egyetlen elfeledett gyarmat csupán, leszámítva egy emlékbélyeget...

Minden nagyhatalomnak támad egy Napóleonja, aki még nagyobbá teszi, majd elvérezteti a népét. A svéde ké XII Károly a katonakirály volt. Nagy birodalmat örökölt, melyet harcias természetének megfelelően csatákban, háborúkban állandóan növelni igyekezett, eleinte ragyogó diadalokkal. A narvai csatában I. Péter orosz cár ötször (más források szerint tízszer) nagyobb létszámú seregét verte meg, egy maga által kieszelt zseniális hadicsellel. Mivel a Keleten ő sem tudott erőt venni 1714-ben legendássá vált hosszú lovaglásal, Erdélyen és Magyarországon keresztül tért vissza birodalmába. 
Az elveszett keleti területeket Norvégiában próbálta pótolni, de Fredrikshald erődjének ostrománál 1718. november 30-án halálos fejlövés érte. A legszebb katonasors jutott osztályrészéül. Sem "polgári", sem katonai gaztetteket nem jegyzett fel róla a történelem. Ő se volt echte hódító.

Vissza az újkorba. Nem érdekes, hogy a zsidók mikor és hogyan diaszpóráztak be magukat Svédországba. Az már érdekesebb, miként oldották meg a zsidókérdést a svéd befogadók. Higgyünk ezúttal a  -nak, amely ezt írja.
"A svédországi zsidó kisebbség öntudatos nemzeti etnokulturális csoportnak tartja magát, amely 1999 decembere óta különleges státust élvez a skandináv királyságban. Az egykamarás svéd parlament, a Riksdag ebben az évben fogadta el az Európa Tanács 'Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezményét.' Ennek értelmében öt úgynevezett történelmi nemzeti kisebbséget tartanak számon Svédországban: a zsidó, a roma, a lapp (számi), a tornedáli és a svédországi finnek a skandináv nemzet alapvető részét képezik. A történelmi nemzeti kisebbségeknek saját külön nyelvük is van: a mintegy 18 ezres svéd zsidóság hivatalos nyelve a jiddis. A stockholmi zsidó hitközség ve­zetője, Tommy Bab számos előnyét sorolta fel a kivételezett státusnak (...) A történelmi zsidó kisebbség hivatalos képviselője a leg­nagyobb zsidó érdekképviseleti szervezet, a Svédországi Zsidó Központi Bizottság (Central Committee) elnöke, Lena Posner Körösi."

Hogy a nemzeti kisebbségek miért képeznék a többségi nemzet 'alapvető' részét, első olvasatra nem érthető. Mindenesetre öröm volt látni, hogy az egyik főzsidónő neve: 'Kőrösi' magyarosnak tűnik. Idilli állapot - mondhatnók, de nem mondhat juk.

Az ember joggal feltételezhetné, hogy a kevés eltojtatott zsidó hálával viseltetik egy olyan ország és egy olyan nép iránt, amely nem bántja őket, sőt kivételez velük. De nem. A gyűlölt fehér faj európai megsemmisítésének főpróbája épp Svédországban kezdődött és ér el kiemelkedő sikereket.

A módszer lényege az őslakosság [férfiak, nők, gyermekek] tömeges megbecstelenítése a perverzitás teljes "spektrumának" alkalmazásával. Az elkövetők migránsok, a jóléti állam kitartottjai.

A svéd Golgota stációit végigjárni lehetetlen. Csak néhány mozaikot alkalmazok, ame lyekből talán összeáll a rémkép.

A svéd "bevándorláspoliti ka"  alapelveit még a szép emlékű Olof Palme miniszterel nöksége idején dolgozták ki. Palmét moziból hazafelé menet nyilt utcán agyonlőtték. A gyilkosság természetesen máig sincs felderítve [ki ölte meg Kennedyt?], de nem is csoda, hiszen a hagyományos "cui prodest" kérdésre több tucat szervezetet lehet felsorolni, akiket Palme megsértett politikájával, vagy csak csípős nyelvével.

Aztán a svéd parlament elkezdte szabályozni a migránskérdést. Utána kerestem, gondolva nehány törvényről van csupán szó. Eehelyett egy olyan katyvaszt találtam, amiben jogász létemre is csúnyán elkeveredtem... A kövekezőket sikerült mégis kihámoznom
"A svéd parlament negyven évvel ezelőtt szavazta meg, hogy Svédországot multikulturálissá kell tenni. Ezzel nem is volt baj, amíg – főként Európából - legalább átlagos intelligenciájú és szakmával is rendelkező egyének és családok települtek át a jobb élet reményében. De még nekik is évekbe telt, amíg integrálódtak és megtanultak svédül. A tárt karokkal befogadott ázsiai és afrikai tömeg azonban minden szempontból különbözik tőlük.
A
[Soros hullámmal...] frissen Svéd országba érkezett 163 ezer migráns közül csupán 493 fő dolgozik – jelentette a Svéd Munkaügyi Hivatal. Ez az összes betelepültnek mindössze 0,3 százaléka! Olof Åslund, az uppsalai egyetem égisze alatt működő Piacstratégiai Elemző Intézet elnöke szerint a legnagyobb baj, hogy a bevándorlók többsége nem is érti, hogy a jó munkahelyekhez oktatásra van szükség. Még azok a kevesek is, akik dolgoznának, úgy gondolják, bármilyen munka kör betöltésére alkalmasak. Arról nem is beszélve, hogy a migráció kezdete óta eltelt időben az erőszakos bűncselek mények száma 300%-kal, a szexuális bűntetteké pedig 1000%-kal emelkedett. Minden jel szerint beláthatatlan 'folya matok' következnek az országban.
Továbbá...
"Az erőszakos támadások 95,6 százalékát külföldi eredetű emberek követik el. A két országon belül született szülővel rendelkező svédek az erőszakos támadások mindössze 4,4 százalékát követték el az elmúlt öt évben.
Az összes nemi erőszak között a homoszexuális erőszak is erősen növekedett az elmúlt években, mialatt a férfiak elleni csoportos szexuális erőszak a legjellemzőbb kategória. Ezen férfiak elleni csoportos szexuális erőszak miatt elítéltek 85 százaléka afgán férfi. (Az afgánok hajlama a homoszexualitásra és pedofíliára közismert. [Lásd a közel múltból a Pentagon anyagát.]
Tényleg, miért ne lehetnének a kényencek egyúttal ínyencek is?
 
Más kérdés, hogy a "folyamatok" egyáltalán nem beláthatatlanok, sőt minden részletükben gondosan megtervezettek - megszervezettek.

A zsidó/migráns bestialitás egyik jellegzetessége a nyilvánosság igénybevétele.

Három “migrációs háttérrel rendelkező” fiatal férfi erőszakolt meg egy svéd lányt, amit élőben közvetítettek a Facebookon. A 19, 24 és 25 éves férfit a svéd hatóságok őrizetbe vették vasárnap. A 24 éves gyanúsított nem ismeretlen a rendőrség előtt, kábítószer és más erőszakos bűncselekmények miatt már volt börtönben, ahonnét tavaly áprilisban feltételesen szabadult .
Egy Facebook csoport tagjai több tízezren láthatták ahogy megerőszakolnak egy nőt Uppsala város egyik lakásában. A hatóságokat a csoport egyik tagja értesítette. A nő azt írta a blogján, hogy az emberek meg vannak rémülve, de nem akarnak félelemben élni.
[az ügy sértettje] Josefine, aki két gyermekes anyuka, szintén fél, az eset óta ugyanis több fenyegetést is kapott, hogy vonja vissza a vallomását, de állítása szerint ezt nem teszi meg, mert mint mondja: meg kell mutatni, hogy a disznók helye az utcán van, nem a házakban. A nő szerint a lakosok úgy érzik, hogy most már vége a toleranciának a bevándorlókkal szemben, de a kormány aktívan részese annak, hogy idáig fajult a helyzet...]
Josefine téved abban, hogy ezeknek a disznóknak az utcán lenne a helyük, hisz onnan nyomulnak be a gyermekes anyukák lakásaiba. A helyük egy egészen rövid tartózkodásra tervezett gyüjtőhelyen van, mielőtt...

Ami a svéd kormány részességét illeti, tényleg mindent megtesz, hogy a migránsok garázdálkodhassanak, ill. semmit sem tesz meg ennek megakadályozására.
2010-ben törölték el a kötelező katonaságot. Mondván „megvédeni a hazát”, ez a svédek számára "diffúz" fogalom, hiszen több mint kétszáz éve nem tapasztaltak háborút.

70 rendőrőrsöt zártak be idén [2016] nyáron – nincs pénz jeligére. Igaz is. A pénzt a migránsok jólétére kell fordítani. 

A rendőrségen - nyilván véletlenül - vannak még néhányan, akik "agyalnak" a migráns elhárítás módszerein. Újfajta mikro font eszeltek ki, a  már most nagy számban jelen lévő biztonsági kamerák mellé, amelyek képesek lesznek kiszűrni a fegy verropogások, a robbanások, az üvegcsörömpölések hangját, valamint a sikolyokat.

Felemelő ez a technikai haladás, nemde?

Ugyanott olvasható: országos statisztikák azt mutatják, hogy tavaly a svéd lakosság 15,6 százaléka vált áldozatává vala milyen bűncselekménynek. Nem semmi.

Jozefine a zsidó/migráns partiba vágott áldozatok egyike szerint a svédek kezdik úgy érezni: vége a toleranciának. Szép - szép, de mi van ilyenkor, amikor zsidó/Soros zsebben van az egész állam és a "svéd keresztény" uralkodó osztály?

Minden azzal kezdődik, hogy álmodni kezd a nyomor. Kitűnő, zsidóbérenc, magyarfaj-gyűlölő költőnk így láttatta ezt a jelenséget.

Duhaj kedvek Eldorádója,
Száz tivornyás hely, ne bomolj.
Csitt, most valahol, tán Ujpesten,
Húszesztendős legénynek vackán
Álmodik a Nyomor.

Hál' istennek a svédek, legalábbis egy részük, jóval előrébb van már ennél.

Van miről, kiről álmodniuk, hisz ők Odin isten gyermekei. Feltámadhatnak ezek a gyermekek? Igen. Van rá történelmileg egész közeli példa: a Viking SS hadosztály.

A hadosztály megérdemelne [lehet később kap is] egy külön misét, hisz története több ponton érintkezik a II. Világháború magyar fejezeteivel.

Itt tehát [sajna] nem eshetik róluk sző, mivel az írás utódaikról az "Északi Ellenállás Mozgalomról", egy nemzetiszocialista küzdőcso portról szól, amely lehetőleg parlamentáris keretek között, de azokon kívül is (!) működik. Részben máris semlegesítve (!) az állam erőszak monopóliumát. Célja, hogy egy szabad és egyesült Északot alkosson, ahol népeik létezését biztosíthatják. Központja Svédország, de más északi országokban, pl. Finnországban és Norvégiában is vannak szer vezetei, amelyek u.n. "etno-nacionalista" csoportot alkotnak. Vezetőjük Simon Lindberg.

A politikai paletta szélén vannak, azaz "szélsőségesek" annál is inkább, mert
Svéd Demokraták (Sverigedemokraterna, SD), akik egy viszonylag jellegzetes nemzeti radikális pártként váltak ismertté, az elmúlt időszakban saját "vadhajtásaik" nyese getésbe kezdtek, és már sokkal inkább jellemző rájuk egy politi kailag korrekt jobbközépes álláspont. 

Róluk sincs most időm rosszakat mondani. Ideillesztem inkább a cégérüket... Néhány mondatot mégis ide írok, mert a "nyesegetés nek" magyar áldozata is van. 

"Egyik magyar származású és születésű képviselőjük, Anna Hagwall, azt szorgalmazta, hogy a svédországi sajtó legyen megrendszabályozva, és ne tulajdonolhassa azt se külföldi, se idegen etnikum. Erre természetesen egyből össztüzet szórtak rá minden oldalról, beleértve saját pártját is (melyből ki is zárták). ... Egy sajtóközleményben az SD azt mondta, hogy Anna Hagwall sérülést okozott a párt megítélésén, mert a párt sok éve dolgozott azon, hogy a társadalom antiszemita hajlamainak és összeesküvés- lméleteinek véget vessen. ... Októberben Hagwall azt szorgalmazta, hogy vonják meg az állami juttatásokat a svédországi lapoktól, hogy meggátolják a Bonnier Group irányí tását az ország médiája felett. [...] A képviselő megnyilvánulását hevesen kritizálták, még saját pártján belül is. Hagwall még nagyobb kárt okozott akkor, amikor megpróbálta szándékát megmagyarázni. Az Aftonbladetnek küldött e-mailben, azt írta: Egy családnak, etnikai csoportnak vagy vállalatnak se szabadna, hogy direkt/indirekt mód irányítást élvezzen öt százaléknál nagyobb mértékben a média felett. Az általa említett 'etnikai csoport' szóhasználat antiszemita sértésnek minősült a Bonnier család ellen, akiknek őse, Gerhard Bonnier zsidó volt. Hagwall arról is tanúbizonyságot tett, hogy érti, mekkora gond is van az elképesztő fehérellenes propagandát a népre hányó állami televízióval, amikor azt javasolta, hogy annak vissza kéne térnie az '50-es, ’60-as évekbeli működési elvéhez, amikor is egy órát sugárzott reggel, egy órát délután és hármat este, hogy ne terjeszthesse politikailag korrekt irányelveit.

Ez annyit jelent, hogy a zsidók retye-rutyáját felmenő ágon hetedíziglen védi a törvény. Mi ellen? Minden ellen amire érzé kenyek. Márpedig mindenre érzékenyek.  

A zsidók persze nem hagyhatták szó nélkül mindezt, a Times of Israel cikkében a Svéd Antiszemitizmusellenes Bizott ság elnöke, Svante Weyler azt írta „A svéd parlament egyik tagja által táplált antiszemita mítoszok ijesztőek”, hozzátette „ez azt sugallja, hogy egy etnikai csoport irányítja a médiát, Hagwall antiszemita propagandát gyakorolt, azt erőltetve, hogy  a zsidók irányítják a médiát”.

Ezek az északi fenegyerekek voltaképp egy párt, egy nemzeti-szocialista párt tagjai. Ha tehát hasonlítanak kissé elődeikre a német NSDAP tagjaira, semmiképp se véletlen.

Hasonlítanak továbbá Vona/Zázrivecz gárdistáira és Domokos Endre János nyilasaira is. Hál' istennek ez a hasonlóság csak látszólagos, hisz ők nem az utcai szartaposásra vannak rendszeresítve.

Ami ugyanis a parlamentáris kereteken kívül van, az úgy működik, ahogy a fenti frontképen és a leni jobboldali képen látható, vagyis pajzsokkal felszerelve védekező és támadó (!) falaxban vonulnak és csak a rendőrségen műlik, hogy alakul, mivé fajul a helyzet.

Fentebb szót ejtettem arról, hogy a Mozgalom az állami erőszak- monopólium határait feszegeti. Kérdés, ha fogtomra kerül a dolog, mit tesz a svéd rendőrség, a titkosszolgálat, stb. Volt rá példa, nálunk '56-ban, hogy a rendőrséget nem lehetett bevetni a forra dalmárok ellen. '89-ben a romániai foradalomban se nagyon lőttek a katonák, a rendőrök, "csak" a szekusok. Nálunk 2006-ban Fletó zsidó terroristákat vetett be a tömeg ellen. Ezt megteheti a svéd/zsidó rezsim is.

De ne bocsátkozzunk most a holnapot érintő spekulációkba. Térjünk vissza a svédországi mába.  

A Pártnak természetesen van programja. Elég kivonatosan idézni, mert két passzusban benne van a lényeg.

De tulajdonképp miért nem tetszik az Északiaknak a ragyogó "svéd modell"? Elsorolni hosszú lenne. Csak érzékeltetni lehet. Fentebb említettem a "magyar" Lena Posner Körösi nevű hölgyet. Őt első számú közellenségnek tartják az Északiak és imígyen ábrázolják. Sajnos a vele kapcsolatos találatok többnyire svéd nyelven íródtak. Se időm, se kanalam ezeket fordítgatni. Amit találtam, a ZSIDO.COM-nak köszönhetem.

Az egyik
közlés arról szól, hogy a Svéd Nemzeti Terrorista Fenyegetettség Értékelésének Központja (NCT) a Zsidó Világkongresszussal egyetértésben zsinagógákat zártak be. A vészhírt Lena Posner-Körösi, a svéd Zsidó Hitközség tanácsának elnöke jelentette be.

A
másik szerint Malmöben nem bátorságos kipában flangérozni az utcán. Erről is Posner kisasszony nyilatkozott.

Lenocska persze hazudik. Azt próbálja beadni, hogy a svéd zsidóságot valami féle baloldal (?), ill. az Iszlám Állam részéről érik fenyegetések. Ha így lenne, jogos isteni büntetés lenne. Mint már tudjuk az ISIST Izrael és ZsidóAmerika hozta létre [Szaúd Arábiában], egy izraeli zsidó ügynököt
Elliot Shimont nevezve ki, al-Baghdadi néven, annak élére. Sajnos az illetékes/ügyeletes isten Jahve speciel emiatt nem áll bosszút a zsidó népen. Ez csak úgy képzelhető el. hogy neki is tetszik, amit az ISIS csinál, hisz Józsué legbravúrosabb cselekedeteire emlékezteti.

Nem! A zsidók a jóhiszemű, jóindulatú svédek öntudatra ébredésétől félnek. Aljasságuk minden néppel szemben érthető, amely nem ölelte keblére őket (oroszok, lengyelek, stb.) De a svédek! Mivel érdemelték ki amit tesznek velük?
 

Svédország mélypontja, a "multi kulti" jelképe Alice Bah Kuhnke "kulturális miniszter". Mi magyarok e tisztséghez olyan képeket társítunk, mint a Grófé... Dehát mi hülyék, maradiak vagyunk, annál is inkább, mert az orrunk előtt csavargatott női csöcsökhöz nem tudunk kultúrát, közoktatást asszociálni.

Bezzeg a svédek! Ők tudják ki köll, mi köll az oskolás kölköknek, meg a templomos nyanyáknak. Hát persze! Csöcsös Alice csodaországban.

Az persze nem blama, ha valakinek az anyja, vagy ő maga azelőtt kúrva volt Sanghajban. De miniszternek?

Igen, miniszternek. És vegyük tudomásul, a szivar szopó kiskedves magá nak a Pápa őszentségének is tetszik. Fogadja a Vatikánban és könyvet nyom a kezébe.

Persze a vén Jezsuita kecske igazi renaissance pápának néz ki, mint VI. Sándor a Borgia pápa. Ha tényleg így van Alice biztos tud olyat, amivel megnyerheti Őszentsége különbejátatu tetszését is.

Óh a Vatikán, óh a szent falak. Hány kúrva volt bejáratos oda. Mit bejáratos? Volt olyan is aki a pápa helyett uralkodott. Feldolgoztam én néhány pikáns témát ebből a körből. De hagyjuk talán, mert a mocsok nagy töménységben, vagy nagy csomóban, már nem érdeklődést, hanem közönyt vált ki.

 

* * *

Ha valaki idáig  jutott az olvasásban, unalomban és bosszankodásban, azt hiheti, hogy szegény svédek miatt rontottam idáig a szememet és koptattam a körmeimet. Tévedés. Tulajdonképp se a svéd zsidók, se a svéd fasiszták nem érdekelnek külö nösebben.

Azok a "keresztény" svéd "honpolgárok" érdekelnek, akik zsidó zsoldban segítenek a zsidóknak saját népüket tönkretenni.

Az emberi viselkedés alapvető törvényszerűségei, legalábbis a valószínűségi statisztika szintjén, azonosok. Ami érvényes Svédországban, az nálunk is érvényes. Ha létezik a zsidócsahosok ellen hatékony módszer, erre az Északiak rájönnek és sikerrel alkalmazzák, tanulságos lehet számunkra is, minden szempontból.

Ami unalmas szerénységemet illeti csupán arra bátorkodom - sokadszor - hivatkozni: régóta érvelek amellett, hogy egy nemzet mint tömeg gondjait csak a nemzet oldhatja meg, de nem mint alaktalan, hanem mint pártba szerveződött tömeg.

2017.12.03.

Sz. Gy.