Szerkesztői üzenet

 

Tisztelt Olvasók!

Megújult honlap felületet láthatnak mostantól. Ne tekintsék ezt puszta látványtervnek. A honlap tartalmilag is megújul, abban a tempóban, amire egyedül, nyolcvanhat évesen képes vagyok.

Remélem, az INDEX áttekinthető, használata nem igényel magyarázatot.

Mi marad és mik [lesznek] a tartalmi újdonságok?

Az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista párt gondolata továbbra is a honlap középponti témája. A pártprogram tartalmilag folytonosan módosul, követve a politikai változásokat. A frissítések időpontját a honlap logóján fel fogom tüntetni. A dátumról közvetlen ugrást biztosítok az új, vagy megváltozott bejegyzésre, amelyek a - következő változtatásig - eltérő színnel lesznek beillesztve az alapszövegbe.

Eddigi publicisztikai tevékenységemet folytatom. Az írások az index jobboldalára helyzett görgethető panelből érhetők el.

Az újdonságok a panel baloldaláról [lesznek] elérhetők. Mostanáig a Meghatározások c. írás készült el. Ennek a bevezető jellegű írásnak, valamint a további tervezett rovatoknak: - NEMZET - SZOCIALIZMUS - PÁRT - az a céljuk, hogy a korábbiaknál elmélyültebben tárgyalják e fogalmak tartalmát, vagyis azokat a lényegeket [szubsztanciákat], amelyekre a fogalmak utalnak.

Ismert fogalom a tudományos szocializmus. Az én ambícióim nem terjedhetnek odáig, hogy tudományos nemzetiszocializmust alkossak. Űgy érzem azonban hasznosan cselekszem ha lemosok valamit abból a sok gyalázatból amit a nemzetiszocializmusra kentek az elmult évtizedek.

Elvi éllel újból leszögezem, nem vagyok Holokauszt tagadó. Azért nem, mert személyes tapasztalásaim alapján az a meggyőződésem alakult ki, hogy a Holokauszt történelmi valóság, amelynek megítélésén nem változtat a ténylegesen megsemmisített zsidó és nemzsidó áldozatok száma. Más kér dés a Holokausztért való felelősség kérdése.

Azt is kijelentem nem minősítem magam írónak, közírónak pláne nem. Magánszorgalomból írok, teljesen ingyen, abban a meggyőzősében, hogy a saját voksomat hozzá kell tennem a közvélekedéshez.

Régi és úgy tűnik gyógyíthatatlan bánatom, hogy nem túl nagyszámú olvasómmal nem sikerült tartós eszmecsere kapcsolatot létesítenem. Ezért elsősorban engem terhel a felelősség. Kétségtelen viszont az is, hogy "meredek" írásaimat sokan félnek még olvasni is, nemhogy azokhoz hozzászólni, pláne tódítani.

Mindenesetre újra próbálkozom egy hozzászólás rovattal és továbbra is hozzáférhető a postaládám, amely "mailto" rendszerü, azaz névtelen beírást biztosít.

További üzeneteimet ugyanitt teszem közé új sorszámmal és dátummal ellátva.

Debrecen, 2018.01.07

Sz. Gy.