Közhaszon

Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
 

Narrálás közben bizonyos kellemetlenségek értek, amelyekről beszámoltam az Előszóban.
Pedig nem estem ki a rám testált szerepből, mivel a narrátor
"o
lyan ember, aki valamely kommunikációs folyamatban, közvetít valamilyen üzenetet a befogadók részére."

Nos mások nem így gondolták és a MEBSZ nevében, ill. rá hivatkozással visszautasították elképzeléseimet. Ezért lettem kíváncsi a MEBSZ-re és határoztam úgy, hogy körbejárom kissé. Mondanivalóm illusztrálására mellékelek egy képet, amely nagyított formában olvasható.

A Honlapból kiderül, hogy a "veterán ügyeknek"  két gazdájuk is van Keresztúri László nyá. ezredes és Ujfalusi Csaba nyá. dadártábornok. Hogy e tiszt urak e beosztásukban mit csináltak 2009.12.29, azaz a Szövetség meg- ill. újjáalakulása óta a Honlapból nem sikerült megállapítanom, holott az Alapszabály 2.3.6, 2.3.7 és 2.3.8- pontjai szerint az ilyen "szolgáltatások" nyujtását a Honlapon is közzé kell tenni.

A Honlapból kitünően a Szövetség "Hírlevelet" is működtet. A Honlapból az derül ki, hogy az utolsó feltüntetett hírlevél 2013 áprilisában azaz több mint öt éve jelent meg. Ha csak arról van szó, hogy a később kibocsátott hírleveleket nem jegyezték fel a Honlapon, ez formai hiba. Ha a "szolgáltatás" megszünt, kissé különösnek lehet tartani. 

Ezzel függene össze egy "Levelező lista", amelyre fel- és amelyről le lehet (?) iratkozni. 2009-től tetemes levél archívumnak kellett keletkeznie. Isten bizony beleolvasnék ha felvennének a Szövetségbe és megmondanák hol érhetem el a levéltárat.

A "Cikkek" rovatnál az áll, hogy "fejlesztés alatt". Kilenc év óta, folyamatosan?

Szentigaz, a Honlapon jelentek meg cikkek. Ezek egy része átvett írás, azaz nem saját termés. Ha jól számoltam együtt 16 cikk látható. Kilenc évre elosztva az éves "termésátlag" 2 cikk. Hát ez nem lehetett túl strapás. Közönséges [nem közhasznú] szervezeteknél az a divat, hogy a régebbi írásokat archíválják. Itt nem látom ennek nyomát.

Az egyik "vendég írás" a Honvédelem.hu ban jelent meg, Szabó Béla tollából, aki azt írja hogy a MEBSZ tagjai a szövetség negyed évszázados fennállására emlékeztek. Persze helyes ha más méltat bennünket, meg persze kényelmesebb is. A "teljesítmény" mint számláló 25-ös nevezővel osztva még szerényebbnek tűnik.

A MEBSZ-nek van mire szerénynek lennie, legalábbis Honlapja alapján ítélve. De lehet e a Honlap alapján ítélni? Manapság már egy jobb iparosnak, vagy kiskereskedőnek is van Honlapja. A léte függ tőle, hogy legyen, szinvonalas- és időszerű legyen.

De mi a helyzet egy közhasznú [nonprofit] szervezet esetében? Ezen lehetne vitatkozni, ha az alapszabály 2.3.6-pontja nem tartalmazná azt a kötelezettséget, hogy a Szövetség müködéséről, szolgáltatásairól a Honlapján is tájékoztatja a nyilvánosságot.

Az információs társadalomban a fizikai lét és a "cyber-lét" határai egyre inkább elmosódnak. [Erre majd a Gödöllői Repülőtér kapcsán kanyarodok vissza.]

Ez az írás második egysége egy cikk sorozatnak amelyben kitérek arra is, hogy a Szövetség szemléletmódja és működése mennyiben befolyásolja más szervezetek tevékenységét, bizonyos személyek rendhagyó viselkedését és a nyilvánosságra tartozó információk áramlását.

Folyt. köv.

2018.10.20

Sz. Gy. 

  

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

  

 

 

 

kép