Kék eget!

Gödöllői kérdőjelek.
 

Amikor közzétettem Both Lajosnak szóló "Nyilt levelemet"  csekély valószínűséget adtam annak, hogy válaszolni fog. Mégis irritál, ha valaki olyan magabiztos mint Ő, ezért elhatároztam kissé tágítom látószögemet. Megtettem. Olyasmikre bukkantam, amiken el kellett gondolkodnom. Egyelőre "kérdőjeles" tényeket, körülményeket sorolok elő azzal, hogy a "régészeti feltárást" folytatom és csak akkor állítok valamit, ha a "puzzle" darabjaiból kirajzolódik a "Gödöllői Szindróma" hiteles képe.

A jelenlegi hézagos képbe mindazonáltal beúszott Dr. Gémesi György Gödöllő nagyhírű polgármestere, így most feléje indulok abban a reményben, hogy ebben az irányban haladva visszajutok Both Lajoshoz is.

Ha valaki kiváltja érdeklődésünket igyekszünk kiismerni. Erre többféle módszer kínálkozik. Egyik a fiziognómia, amely azt hirdeti, hogy "személyiséged az arcodra van írva. Ezt elvetettem mert mint e tudományban járatlan, úgy látom Gémesi egy sumák alak, de ezt nem állíthatom róla a fizimiskája alapján.

Eszembe jutott
Comte de Buffon híres mondása is: "Le style c`est l`homme meme", azaz a stílus maga az ember. Nézegettem miket ír és mond ez az ember. Hát... Meg különben se az irodalmi, ill. beszéd stílusával vagyok megakadva.
  

A számítástechnika irányába fordultam és találtam egy szlogent: "mutasd a háttérképed, megmondom, ki vagy!"

Erre kitaláltam egy új szlogent: "mutasd a Honlapodat, megmondom ki vagy."  Én speciel a Polgármesteri Hivatal Honlapjára lettem volna kíváncsi, mert azt akartam volna megtudni mit variálnak a Gödöllői repülőtérrel Ő, meg Both Lajos hosszú évek óta fántom fánt?

Ami engem illet azt sajdítom, hogy e két talpraesett úriember valami olyasmit csinált, mint a kakukk: a IX. ker. Eje. Klub, a MALÉV Repülő Klub, a MÁV Repülő Klub és az Opitz Nándor repülőklub fészkébe bepottyantották a Sky Escort Klubot és ez utóbbi, igazi kakukkfióka módjára, kihajigálta a fészekből a többieket.

Hogy ez valójában így történt, vagy csak képzelődöm, könnyü feladatnak látszott tisztázni. Böngészgetni kellett [volna] a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Honlapját és annak el kellett volna "árulnia" mindent amivel ellenőrízhettem volna - önmagamat.

Az Új Honlappal nem sokra mentem. Elővettem a régit, jóllehet néhányszor már felbosszantott.

A Régi Honlap felületén eligazodni és valamit megtalálni lehetetlen, főleg olyan adatokat, amik nincsenek is tárolva...

Én mindenestre tettem egy időtrabló kísérletet. E kisérlet állomásairól egy kép montázst készítettem, amit terjedelme és nehéz áttekinthetősége miatt nem teszek ide, letöltését lehetővé teszem unatkozó számítás technikai szakemberek szórakoztatására; de főleg azért, mert állításaim bizonyítékát képezi. Állításom pedig az, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Honlapjain semmiféle közérdekű adathoz nem lehet hozzáférni. Vagyis ... vagyis Gémesi úr úgy kezeli a közügyeket általában, mint a szemétszállítást különösen.

Ezzel törvényen kívüli [ex lex] állapotot hozott létre, ill. tart fent. Sok jogszabályt átbogarásztam hogy kimutassam: hogy kellene kinéznie egy önkormányzati honlapnak. Már majdnem kész voltam vele, mikor rábukkantam egy igazi angyal  Veszprémi Bernadett Dr. tanulmányára, amely épp erről szól. [Pedig mindig próbáltam vigyázni arra, nehogy véletlenül olyasmit csináljak, amit nálam okosabb és szorgalmasabb hölgyek már megcsináltak, de megint belemásztam...]

A tanulmányt nem akarom részleteiben sem idézni. A lényeg amit, a Tanulmányra tá,aszkodva, mondani akarok az, hogy a Honlap az önkormányzati közszolgáltatás része és e közszolgáltatás mikéntjét a jogszabályok részletesen előírják.

Korábbi írásomban nyilt
levelet intéztem Both Lajoshoz, amelyben arra szerettem volna tőle felvilágosítást kapni: hogy módolta ki az Önkormányzatnál, hogy az általa tángált Sky Escort (ál) Klub másik négy (valódi) klubbal együtt, de valójában egyedül, megszerezze a Gödöllői Repülőtér ingyenes (?) használatának jogát. Ez azért váltotta ki rosszalló csodálkozásomat, mert a 2011. évi CXCVI. törvény [NVTV]  11. § (13) bekezdése szerint "nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben haszno sítható, valamint adható vagyonkezelésbe."
Az ingyenesség gyanúját a nyilt levelemhez mellékelt polgármesteri előterjesztés keltette fel és az a körülmény, hogy e határozati javaslat és a Repülőtér további sorsát nem lehet követni.

Természetesen eszembe jutott, hogy közérdekü adat közlése iránt bárki intézhet megkeresést bármely önkormányzati szervhez. Levelemet elküldtem és várom a választ, de nem tétlenül.

Rövidesen írok a Polgármeter Úrnak és megkérem avasson be kártyáiba, elkerülendő azt a látszatot, hogy ebben a pakliban évek óta Both Lajos a Jolly Joker.

Levelemet persze ugyanúgy válasz nélkül hagyhatja mint Both Lajos. De mire megy vele? Egyszer ki kell derülnie, hogy kettejük kapcsolata milyen értelemben "gyümölcsöző".

Ha jogilag minden rendben van, rendben van. Ha valami mégis hibázik a kréta körül, ez a szemét ügy nagyobb visszhangot kelt majd mint a szemétügy.

Ebből az írásból kiderül, hogy a "Veterán Ügy" új, szélesebb dimenzióba került.

Úgy indult az egész mint egy jelentéktelen pörpatvar egy olyan téma kapcsán, amely voltaképp senkit se' érdekel, még a halálba menetelő veteránokat se nagyon. Kezdett is már mindentől elmenni a kedvem, de menet közben olyan jelenségeket tapasztaltam, amelyek arra utalnak az emberek félnek véleményt formálni, méginkább valami vélemény mellett kiállni. Én viszont nem kedvelem a "szent teheneket" sem mundérban, sem civilben.

Még valamit.

A legkevésbé sem érdekel mivel végződik az a ronda marakodás amit az el nem takarított szemétdombon vív Gémesi a Fidesszel. Nem szándékom rásegíteni a Fidesz offenzívára. Ez a téma nem jött kapóra. Sajnálom, hogy rosszkor rossz helyen bukkantam valamire, ami már nem mint mérges ejtőernyős veteránt, hanem mint jogászt és volt ügyészt foglalkoztat.

2018.11.04

Sz. Gy.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

kép