Frissítve:  2018.10.30

 

Védett objektumok

A Gödöllő szindróma.
 

A magamfajta laikus nem is gondolná, hogy kis Hazánkban hány repülőtér és köztük hány sportrepülőtér van. Sok kítünő tájékoztató Honlap közül a Hungary Airportot választottam ki, amelyről szinte minden fontos adat leolvasható. Az is, hogy vannak nyilvános és nem nyilvános repülőterek.

A legkevésbé sem lepett meg, hogy Gödöllő "nem nyilvános" repülőtérként szerepel a listán. Hogy mennyire nem az, remélem írásomból kiderül a végére.

Általánosságban említhetem csupán, hogy a sportrepülőterek nem mindegyike él, közülük többnyire csupán azok, amelyeket valamilyen egyesület vagy klub tart fent, üzleti haszonszerzés céljára. Ez azt jelenti, hogy ezek nem sportrepülőterek. A minősítést ezért ki kellene egészíteni az "ingyenes" és "fizetős" kataegóriák beiktatásával. Nem tudom, csak gyanítom, hogy ingyér' már sehol se lehet repülni, vagy ejtőernyőzni, a "Sereget" kivéve.

Úgy tűnik, a gödöllői repülőteret a Sky Escort Hungary Aero Club hasznosítja.  Kérdés tehát, hogy e szerény írás címzettje Both Lajos repülőtér parancsnok kinek, mit, mennyiért parancsol?
Ezt csak személyesen tudhatnám meg tőle, mert a repülőtér maga nemében páratlan
Honlapja arra utasít, hogy a szükséges információ megszerzése végett "keressem" fel Both Lajos repülőtér vezetőt. Ez most nem megy, mert "fasértban" vagyunk amelynek okára visszatérek. A cég másik Honlapja [csupán] séta repülést hírdet.

A NAV legyen a tudója, hogyan mennek ezek a dolgok.

Engem, cikksorozatom szempontjából, az az ádáz harc érdekel, amely a MEBSZ két tagja (...) Both Lajos és Fehér Miklós között dúl, részben csendesen, a vízszint alatt, mint a vízipólóban; részben zajosan a legszélesebb nyílvánosság előtt.

Ennek a csörtének több fordulata van, amelyet jellemez egy levélváltés, amely olyan "barátok" között zajlik, akik telefonon, vagy személyesem is elküldhetnék egymást a picsába. Ezen irományok a nyilvánosságnak íródtak, Fehér Miklős nyílt levelet írt, amelyre Both Lajos válaszolt, ugyancsak nyilvánosan. A harc ama Hírlevél miatt dúl, amelyet Fehér Miklós szerkeszt kéretlenül, fanatikus szorgalommal, ingyen a MEBSZ részére.

Miklós azt panaszolja, hogy Both Lajos útbaigazítást kíván adni arra nézve, mit kell tartalmaznia és mit nem tartalmazhat egy "jó" hírlevél. A nyílt levélben arra is törénik utalás, hogy Both Lajos megtiltotta Fehér Miklósnak a fotózást és a videózást az általa parancsnokolt repülőtér területén, kvázi kitiltva, de mindenképp kiutálva onnan. Az épületes "vita" anyagából Both Lajos alábbi kitételeit idézem.

"Nem biztos, hogy mindenki szereti, hogy állandóan, néha tudtuk és beleegyezésük nélkül, különféle helyzetekben fényképfelvételek készülnek. Nem is említem meg a hanganyagok felvételét, egy egy személyes, vagy magán beszélgetések során  a tudtunk nélküli magnó beindítását. Erre vonatkoztatva vannak törvények, jogszabályok, amelyeknek itt is érvényesülni kell. A legócskább telefonos ügyfélszolgálat is közli, hogy a beszélgetés felvételre kerül. Szemtelenségnek tartom, hogy kifejezett kérésem ellenére megkértelek, hogy rólam ne készíts felvételeket, ennek ellenére Bors és Blikk szintű fényképfelvételt teszel rólam közzé a hírlevélben.
Both Lajos "kriminalizálni" törekszik a "paparazzo" mentalitást, amely minden szenvedélyes fotós ösztöneiben rejtőzik. Ennek allenére neki kell igazat adnom - más szempontból. Róla tényleg kár volt és lenne bármilyen felvételt készíteni.

Az igazi Both Lajos azonban a következőkben bontakozik ki megdöbbentő valóságában.
Többször elmondtam, egy Hírlevél legyen rövid, tartalmas, szóljon a szervezetünk napi életéről, örömeiről, a békéről, a barátságról, a humorról, az elhunytaink tiszteletéről. Az öregjeink erre éhesek, ezt olvassák, másnak itt helye nincs. Munkádra biztosan szükségünk lesz, de csak visszafogottan és bátran kérdezz, segítünk. Így egy hírlevél tökéletessé és barátivá válhat.

Ehhez a következő megjegyzések fűzhetők.

Kettőnk között amúgy nincs személyes ellentét, mert keringési pályáink nem találkoznak, minthogy nem írok hírleveleket. Mégis begorombultam rá a †Szerző Pista tiszteletére rendezett megemlékezés kapcsán. Úgy volt, hogy elmegyek. Ettől eltekintettem. Azt kértem azonban, hogy a nyilván felemelő és megható ünnepségről készített fotókat, ill. videót küldje meg részemre. [Ahogy a Hírleveleket is mindíg megkaptam.] Négy vagy öt levélben tett erre ígéretet. Nem küldött semmit. Magyarázatot nem adott, elnézést nem kért. Hallgat békésen, humorosan.

Félreértés ne essék, nem táplálok haragot nem forralok bosszút. Belátom, Both Lajos nem nyújthat mást, mint mi lényege.

Engem az a közeg érdekel/irritál, amelyben Both Lajos lubickol és amelynek nevében észt oszt másoknak. Ezzel a közeggel nekem is meggyült a bajom. Erről újabb írás jelenik meg rövidesen.

Végezetül újra idézem hősöm ars poetikáját."Szóljon a szervezetünk napi életéről, örömeiről, a békéről, a barátságról, a humorról, az elhunytaink tiszteletéről."
Az élet sajnos nem habostorta. Ez a szervezetek és a MEBSZ napi életére is vonatkozik. Amivel Both próbálkozik, amit diktálni szeretne úgy hívják"szolidáció", azaz a valóság meghamisítása a lakkozás, kasírozás, csiszolás módszereivel. E módszer célja és eredménye nem egy szervezet "kon-szolidációja" hanem a szervezet által eltartottak poziciójának biztosítása. Ha valaki mégis megnyikkan oda az öröm, a béke, a barátság a humor, meg az élők tisztelete. A bunkóké a szó.

Folyt. köv.

2018.10.29

Gödöllői ki - micsoda

Nyílt levél Both Lajosnak

 

Hát' Lajos! Mennél tovább nézlek annál kevésbé értelek. Levélformába öntöm kétségeimet, mert látom, ebben a műfajban valóságos virtuóz vagy. A "Mailton" keresztül válaszolhatsz, amit közzéteszek.

Véletlenül megtaláltam az Interneten repülőtered Repülőtérrendjét és a Gyöngyösi önkormányzat Határozat Tervezetét a Gödöllői Repülőtér használatának rendjéről.

E két okmány bizonyos elemeit az alábbi kép tartalmazza.

Az összehasonlítás nálam a következő eredményt hozta.

 1. Te nem a repülőtér üzembentartójának, hanem "repülésszakmai irányítójának, felelősének"  felelőse, netán alkalmazottja (?) vagy. A Sky Escort Hungary Aero Club profiljának meghatározása érthetetlen. A név és az elnevezés mindenesetre nem nonprofit sporszervezetre mutat, mint ahogy a Club nem is az. Ezt fentebb már leírtam.
   
 2. A látszat szerint Gödöllői Önkormányzatnál viszont Te a Sky Escort Hungary Aero Clubot mint sportszervezetet képviselted "elnöki" minőségban, azaz nemlétező sportszervezet nemlétező elnökeként jártál el. Igy eszközöltétek ki (?) a valódi sportkluboknak járó, nektek nem járó tuladonosi kedvezményt: az ingyenes használat jogát, évtizedekre. 
   
 3. Mint tudjuk egy ingatlannak van értéke és használati értéke. Ez utóbbit fejezi ki a használati díj [haszonbér], amit az Önkormányzat elengedett a Clubnak tévedés folytán, amely a megtévesztést is magában foglalja. Ha a metévesztés, tévedés esete nem forog fent, még valami rosszabbról van szó, amit egyelőre nem kívánok minősíteni.
   
 4. Az 1 - 3 pontokban foglaltakhoz képest pimfli körülmény az a tény, hogy a szőrszálhasogatóan részletes "Repülőtérrend" a fényképezés témájával egyáltalán nem foglalkozik, ami annyit jelent, hogy Te önhatalmulag jártál el Fehér Miklóssal szemben.

 5. Neki azt is felrovod, hogy a Hirlevelekben "gyenge" minőségü fotókat készit rólad. Tudnod illik [illene], hogy az Internet a "Both Lajos - képek" kereső utasításra az alábbi 4 négy képből álló kollekcióval szolgál, ami vagy szerénységedet dícséri, vagy valami másra utal, anit nem akarok találgatni.

Mint látod, információim egyelőre nem pontosak.

Ha élsz részedre biztosított válaszlehetőséggel esetleg eloszlik minden kétség. Ha nem élsz arra késztetsz, hogy magam győződjek meg kétségeim alapos, vagy alaptalan voltáről.

Nem győzöm hangsúlyozni, nem a Gödöllői Repülőtér és még kevésbé a Te becses személyed érdekel, hanem az a közeg, amelyben fennséges többesszámban mozogsz.

2018.10.30

Sz. Gy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

kép