Frissítve 2007.08.07 - II. rész

Frissítve 2007.08.08 - III. rész

Frissítve 2007.08.09 - IV. rész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Morvai jelenség.
 

 

A politikai prostitúció diszkrét bája.

 

 

I.

 

Elvtelen alku?
 

 

Politikai machinációkkal átszőtt társadalmunkban a „politikai véletlenek” előfordulása az igen ritka véletlenek kategóriájába tartozik.

 

Nem volt véletlen Morvai Krisztina üstökösszerű felbukkanása sem. Őt ugyanúgy „megcsinálták”, mint Orbán Viktort, aki Nagy Imre temetésén debütált az „agyagba döngöljük a kommunistákat” szlogennel.

 

Ami engem illet, a hölgyre úgy figyeltem fel, hogy feleségem hangosan szidta a televíziót, pontosabban a televízió egyik politikai rovatában, szerinte, „racsító” nőszemélyt. Odanéztem, hát ő volt, a Morvai Krisztina.

 

Köztudott, hogy az élőbeszéd elsősorban nem szövegének tartalmával hat a nézőre, hallgatóra. A beszélő hangjának akusztikai jellemzői, majd a beszélő külleme és arcjátéka alakítanak ki kedvező, vagy kedvezőtlen benyomásokat. A szöveg apercipiálása csak ezután következik.

 

Az, hogy a hölgy agresszív és egocentrikus, számomra néhány pillanat alatt nyilvánvalóvá vált. Persze a közönség férfiakból álló nagyobbik felének nagyobbik fele kedveli a „dominákat”. Ezek fülének Morvai sipítozása mennyei zene lehetett olyannyira, hogy egyesek már afféla „Vasladyt” véltek benne felfedezni és hajlandók lettek volna nyomban kinevezni – miniszterelnöknek…

 

A személyi szimpátia, miként az ízlés, magában való dolog. Egyik fölött sem illik, nem is lehet, vitatkozni.

 

A baj ott kezdődik, ha egy ilyen hullámlovas egy, vagy több politikai szervezet üdvöskéje, „nemtője” lesz. Mint ahogy – például – a Kuruc.info körül tömörülő erőket is megigézte a tűzről pattant menyecske. Nem vették észre, nem a tűzről pattant – pecsenyéjét megsütni jött közéjük.

 

Elárulom, tulajdonképp nem Morvai Krisztina érdekel, hanem az őt istenítve befogadó „nemzeti közeg”.

 

Ami Morvait illeti, "személyes kapcsolatunk” úgy kezdődött [volna], hogy a PDF formátumba vésett, emiatt nem „gyurmázható”, "Morvai Jelentést" arcom verejtékével áttettem HTML-be. Erről boldogan értesítettem a Ladyt, aki – nem válaszolt…

 

Ezt sima modortalanság gyanánt is zokon vettem volna, de tudtam hogy a bizottság tagjai voltak Dr. Völgyesi Miklós a Legfelsőbb Bíróság volt bírája az általam képviselr "gráci buszbaleset" előadó bírája és Gaudi Nagy Tamás, aki pedig éppenséggel tagtársam volt egy grémiumban, amit úgy hívnak, Nemzeti Jogvédő Alapitvány.

 

Azt gondoltam, ha Morvai egy ismeretlen faszitól levelet kap, akiről tudja hogy ügyvéd, a két urat megkérdezi, ki ez a pószer? Ezt azért is reméltem, mert rájuk mint referensekre, hivatkoztam is. Lehet, érdeklődött is náluk és épp ez volt a baj, főleg ami Gaudit illeti…

 

A továbbiakban a "Morvai Jelenséget" kénytelen vagyok összekapcsolni a Nemzeti Jogvédő Alapitvánnyal, mert mint összetartozók összenőttek.

 

Őszintén szólva a „Nemzeti Jogvédő Szolgálat” ötlete az én fejemből pattant ki. A Szolgálatból azért lett alapítvány, mert Gaudiék - helyesen - némi zsozsót akartak összehozni arra a célra, hogy az eltángált hazafiak védelmét ellátó ügyvédek ne érezzék úgy, ingyen őrzik – védik Krisztus koporsóját.

 

Vitathatatlan, hogy a szervezet létrehozása és működtetése elsősorban Dr. Gaudi érdeme. Engem életkorom, de főleg a Budapest – Debrecen közötti távolság, ill. költség távoltartott az aktiv szerepléstől. Időnként viszont észrevételeket, javaslatokat tettem a szervezet működésével kapcsolatban.

 

Így történt ez a közelmúltban is. Levelet írtam Gaudinak amiben javasoltam az Alapítvány tevékenységi körének felülvizsgálatát és kibővitését és vázoltam elképzeléseimet.

 

Javaslatom lényege az volt, hogy 1.) az Alapitvány térjen át a "direkt akciók" alkalmazására. Példaképp: ahol a Kormány, vagy annak valamely szerve [különös tekintettel a bíróságokra], jogellenes tevékenység miatt, perrel támadható, bel vagy külföldi bíróság előtt, meg kell támadni! 2.) Az Alapitvány vidéken is hozzon létre képviseleti irodákat, hogy a nemzeti jogvédelem ne kapcsolódjék csak az országos vízfejhez.

 

Hivatkoztam egy korábbi harcostársamra Dr. Pécsy Kálmánra, aki - változó szerencsével - perelgette az emlitett szervezeteket. Apellálltam Dr. Balás Istvánra - az Alapitvány tagjára - aki MDF-es képviselő korában az un. Monopoly Csoport tagjaként elismerésre méltó munkát végzett [harcot vívott] a közéleti visszásságok ellen. Népszerüsége olyan volt, hogy Kónya Imre vetélytársaként tartották számon az MDF frakció vezetéséért vívott öldöklő küzdelemben. Aztán az Antall - Boross  - Kónya triád kinyírta, mint a vöcsök.

 

Dr. Gaudi úgy látta, hogy javaslatomat élőszóban indokolt megtárgyalni és természetesnek vette [én is], hogy én utazzam fel hozzá Pestre [ koránkelés + hét óra utazás + 10.000 Ft.]

 

A saját irodájába invitált [nyilván kényelmi okból], viszont kilátásba helyezett egy ebédmeghívást. A randi 13-órára szólt. Korábban érkeztem, a hathuszassal, és mivel villamosom pont annak az utcának a sarkán állt meg, amelyben irodája volt betértem a sarki [török] csehóba és onnan felhívtam, itt vagyok és várok... A hívást titkárnője vette, de rövidesen Ő maga hívott vissza. Jelezte, hogy ügyfele van és esetleg néhány percet késik... Én 13.27-ig vártam, akkor fizettem és felültem a Nyugati pályaudvar irányába közlekedő villamosra... [Félórát "szokok" várni nőre, rendőrre, bíróra, stb.]

 

Gaudi hívása 14.05-kor ért utol. Rá jellemző módon arról érdeklődött, hát' én meg hol vagyok. Megadtam koordinátáimat és útirányomat. "Sajnálkozott".

 

Később levelet írt, megint sajnálkozott. Gaudi abszolút neveletlensége és saját bosszúságom miatt, nem akartam kenyértörést, viszont utazni sem akartam [...], ezért részletesebb tervezetemet megküldtem neki azzal a kéréssel, hogy azt a következő körlevéllel - ajánlásával ellátva - küldje meg az Alapitvány [Kuratórium] tagjainak, megvitatásra.

 

Erre nem vállalkozott (?!). Azt javallotta, hogy tervezetemmel én házaljak a tagok között. Ezzel telt be nálam a mérték. Megirtam, hogy kapcsolatunkat ellehetetlenült nek látom és nem fogadom el azt a megtisztelő ajánlatát semi, hogy Debrecenben, vagy máshol - vidéken, próbáljak létrehozni képviseleti irodákat. Hangnememben lehetett valami baljóslatú, mert jónak látta kilátásba helyezni, hogy amennyiben személyét rágalom érné (?), jogvédelemhez folyamodik.

 

A fiatalúrral egyszersmindenkorra végeztem tehát. A témát eltemettem. A Morvai Krisztinával kötött "szentszövetség miatt" jutott eszembe oly formában, hogy Gaudi esetleg már akkor is másra gondolt, mint a frontális támadásra?

 

Ami mostmár írásom tárgyát, Balóné asszonyságot illeti, még egy dolgot emlitek. Honlapom fórumára egy bejegyzést eszközöltem, amelyben valami olyasféle kitétel szerepel, hogy undorít az a "Fidesz bűz", amit a hölgy áraszt. Emiatt egy fórumba-író szaglásomat firtatta, számonkérte, hogy miért nem éreztem Kármán Irénen a Szadesz szagot. Erre egy blog-bejegyzésben válaszoltam és a magam részéről annyiban akartam hagyni a dolgot.

 

- - - - - - - - -

 

Azután kaptam egy levelet ... Annak hatására forgolódtam kissé a Neten. Hát mit mondjak, meglepődtem ...

 

Most idézetek és "hozzáfüzéseim" következnek. [Aki netán kétségbe vonja azok valódiságát, illetve szöveghűségét, írjon és megküldöm címére a forrás linket!]

 

Lakatos Pál állitja. "Morvai Krisztina jogvédő magánalapítványt működtet, amely a magyar kormány által, több százmillió forinttal fenntartott Bűnmegelőzési Alapítványtól kapja a működéséhez szükséges anyagi támogatást. A Bűnmegelőzés Alapítvány vezetői régi MSZMP-sek és ÁVH-sok közül kerülnek ki. Morvai Krisztina, sikeres tevékenysége esetén, egy újabb Orbán-kormány megalakulásakor, Gönczöl Katalin jelenlegi szerepkörét venné át, ígérete van erre a Fidesz vezérkartól. Azaz, a jogvédelem területén örökös kormánybiztosi feladatkört töltene be."

 

[Be kell vallanom, Gönczöl Katalin nevének puszta megpillantására szervezetem pontosan úgy működik mint Pavlov kutyájáé: megindúl a fokozott nyálkiválasztás, szinte csöpög... ]

 

Tekintettel arra, hogy Gönczöl és Morvai egyaránt "jelentés - alkotók" azt lehetne feltételezni, hogy legalább az eszmék és a stílus síkján szembenállnak egymással. De nem! Olvastam, hogy:

"
Morvai Krisztina a világért se mulasztotta volna el kihangsúlyozni, hogy ő munkásságáért mennyire tiszteli Gönczöl Katalint. A rendszer egyik üdvöskéjét. Jelen esetben kulcsemberét. Aki Gyurcsány füttyére [és bérezésére] egy jogi fügefalevél bizottság élére perdül és diplomás fifikáját bevetve máris diktálja a gépírónak a többszáz oldalas szöveget, ami Gyurcsányéknak 'belefér', azaz őket szolgálja. Gyurcsányék szolgáját ennyire tiszteli a 'civil bizottság'."  

Mondhatjuk, e sorokat egy epés ember vetette a Világhálóra, aki ráadásul nem is igazságos, mivel a "többszáz oldalt" úgy varrja szegény Gönczöl nyakába, hogy nem veszi figyelemebe a bizottság másik tagját - Gönczöl egykori felettesét - Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyészt, aki az okoskodó szófosásnak kétségtelenül nagyobb mestere, mint Gönczöl. Én őt is meggyanusítanám a jelentés terjedelme miatt ...

 

Ugyanezen szerzőtől származnak a következő sorok is.

 

"A bűbájos Balóné a bácsalmási fideszesek meghívására zentai útjára tartó s eközben az  almási Sárga Csikó vendéglőben előadást tartó Civil Jogász Bizottság szóvivője és társelnöke 2007. július 12-én 21-én 10-kor kimondta a közönségnek: Ki kell mondani: az ellenzék e tekintetben nem teljesiti azt, ami elvárható tőle: nem ad hangsúlyt, nem tartja napirenden a tavaly októberi rendőri vérengzést.”

 

Erre azt mondanám, ez már döfi. E bátor fehércseléd aztán' kimondja az őszintét, ami a [formás] bögyét nyomja. De nem mondom ki, mert nem akarok hülyeséget beszélni. A hölgy ugyanis, hogy úgy mondjam, kissé bonyolult egyéniség, akárcsak az emdéefes Ibolyka.

 

Mert, máskor és máshol, [a Civil Bizottság nevében] mondott ő olyat is, hogy:

 

"Küldetésünknek érezzük, hogy ne csak azt mondjuk el mindenütt a világnak, hogy Magyarországon 2006. okt. 23-án elidegeníthetetlen alapveto emberi jogok súlyosan sérültek, hanem hogy összefogjunk valamennyi, a demokratikus jogállamban hívo emberrel, hogy ez többé ne történhessen meg. Tevékeny ségünkkel ellensúlyozni kívánjuk azokat a hangokat, amelyek a közvéleményben áldozathibáztató hangulat kialakítását célozzák, és egyértelmuen visszautasítjuk az ünneplok kollektív bunösségének vádját. Békét kívánunk, de csak demokratikus módon és jogállami eszközökkel!"

 

Az nem lep meg, hogy Morvainak küldetéstudata van, mert szinte lesír róla ... Ehhez azonban hozzátartozna némi konzisztencia a gondolkodásban, a beszédben, az írásban és a cselekedetekben. Ehhez ész kellene. Morvainak van is, de nem "annyi".

 

Nem mondom, jó húzás volt, hogy Morvai és Gaudi összetették amijük volt.
Logikus, hiszen összenő ami összetartozik, mondta tán' Orbán Viktor is. [Gaudi is tagja volt a Morvai Bizottságnak. A jelentés egyes fejezeteit ő írta.]

 

"A Civil Jogász Bizottságból alakult Október 23 Bizottság Alapitvány (www.oktober 23bizottsag.hu) és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány (www.nemzetijogvedo.hu) 2007. április 23-tól közös progamot indít, amelynek célja a budapesti 2006 szeptemberi és októberi rendőri brutalitásokkal és önkényes őrizetbevételekkel, majd letartóz tatásokkal összefüggő, folyamatban lévő, illetve már lezárt büntető, szabálysértési és kártérítési ügyek beazonosítása, elemzése, az eljárásokban felmerülő, releváns anyagi és eljárási jogi kérdésekkel kapcsolatos dilemmák, problémák szakmai elméleti megközelítése és esetjogi feldolgozása, a történések és tapasztalatok nyilvánosságra hozatala, áldozatok jogi képviseletét ellátó ügyvédekkel történő megosztása, a hazai és külföldi közvélemény, sajtó és döntéshozók folyamatos, tárgyszerű és szakszerű tájékoztatása az eljárások aktualitásairól."

 

"Ügyes", mondaná erre Kohn bácsi, vagy akár Baló György nagypapája.

 

Aztán jött a Nagy Bumm!

 

"A Civil Jogász Bizottság közleménye az ORFK-val folytatott egyeztetésről 2007. július 26. 15:54


A tavaly őszi áldozatok kártalanítása és a felelősök felelősségre vonása továbbra is ez első számú feladat, és elsősorban ebben kérték a rendőrség hatékony közreműködést. 2007. július 24-én a Civil Jogász Bizottság társelnökei: Dr. Morvai Krisztina és Dr. Völgyesi Miklós, valamint Dr. Kabódi Csaba a Civil Jogász Bizottság tagja, látogatást tettek a nemrégiben kinevezett ORFK főkapitánynál Bencze Józsefnél és helyetteseinél.

A bizottság álláspontja szerint a diktatúra fenntartásának egyik bevált eszköze, hogy a kormány mesterségesen feszültséget kelt a civil társadalom és a rendőr ségi szolgálatot teljesítők között. Ezért az Október 23. Bizottság Alapítvány az "Összefogás az igazságért program" megvalósításának hatékonysága érdekében, és a további tömeges rendőri brutalitás bekövetkeztének elkerülése végett úgy döntött, hogy párbeszédet kezdeményez a rendőri vezetőkkel."

 

Oly szép, oly megható ez a gesztus, pláne ha odaképzeljük magunkat a "párbeszéd" helyszinére. Gyurcsány Kandúr Bandija [diszkrét férfikölni illat]

a lépcsőfeljárón, de lehet, az utcán az óberhé kapujában, várja, arcán széles mosollyal,  a "nemzeti küldöttséget", amelynek élén a "Domina" léptet. Nyálas kézcsók, az öblös fotelek kissé besüppednek a kerekre táplált valagok alatt. Már libegnek is a tálcák, a gőzölgő kávékkal és megkezdődik a nemzet megváltása, a "jogállam" keretei között.

 

Erről doszt' elég is ennyi! Csak a hülye nem találja ki a folytatást.

 

* * *

 

És most rólatok, a "Nemzeti Ellenállás Zászlóshajóiról", essék szó.

 

Egyszer azt találtam írni - dühömben - hogy a Gyurcsány/Orbán gengszter váltógazdálkodás egyetlen rendszer két eleme. Nincs tehát "harmadik" erő, mert ahhoz valóságos első és második erőnek kellene léteznie. Az a valami pedig ami ezzel, látszólag, szemben áll obskurus szektácskák tarka egyvelege. Ezek egyrészét tisztességes emberek, más részét álradikális provokátorok, ügynökök alkotják. Külön - külön, de nemritkán kibogozhatatlanúl egymásba kavarva - keveredve.

 

Ami közös bennük: nem akarják, vagy nem tudják, megkülönböztetni a szart a májtól, az ocsút a tiszta búzától. Hosszú hónapokig sztárolták Morvai Krisztinát is, holott attól a pillanattól kezdve, amikor kidugta a fejét a politikai mocsárból, látniuk tudniuk kellett, lehetett volna, kivel állnak szemben. Vagy tudták és épp ezért sztárolták?

 

Legutóbb a Kuruc Info szerkesztősége intézett levelet Morvai Krisztinához és, bizonyitvány magyarázó, választ kért a rendőrséggel folytatott "kölcsönös megnemtámadási és segélynyujtási szerződéssel" kapcsolatban.  Várják a választ Morvai Krisztinától. De nem látom Honlapjukon, hogy megkapták volna.

 

Azt viszont látom, hogy - helyesen - beletalpaltak a Jobbikba, mert az zászló anyává avatta a kikopott, megkopott Für Lajost.

 

 

"Az áljobboldali párt [az MDF] megdöbbenéssel értesült Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Gárda Egyesület elnökének nyilatkozatából arról, miszerint a Magyar Gárda zászlóbontó gyűlésén Für Lajos, az Antall-kormány egykori honvédelmi minisztere adja át az első megbízóleveleket. Az olajbotrányokban vastagon érintett "tiszta kezűek" álláspontja szerint a Magyar Gárda eszmeisége, céljai, eszközei szöges ellentétben állnak Antall József szellemi örökségével [ebben az egyben igazuk van: a cionizmust kiszolgáló, az országot az MDF 1990-es választási győzelme ellenére a balliberális szélsőségesek kezére játszó nemzetáruló, Antall eszméei és főként gyakorlata szöges ellentétben áll mindennel, ami magyar - a szerk.], a szerintük valódi európai konzervatív, jobboldali értékekkel, ezért mélyen elkeserítőnek tartják és elítélik Für részvételét a mozgalom megalakulásában."

 

Jött, mert jőnie kellett, a Jobbik válasza is - kapásból (!).

 

 

Kuruc hívja labancot !!! Kik állnak a kuruc.info mögött !!

 

Egy, a Heti Válaszhoz "került" részletes híváslistából kiderül, hogy valójában kik állnak a kuruc.info szerkesztősége mögött.
A nevek között találjuk többek között a magyar kormányfőt, Gyurcsány Ferencet, a liberális Fodor Gábort és George W. Busht, az Amerikai Egyesült Államok elnökét is. 
A J. Haugwitz néven publikáló szerző a vizsgált időszakban tizennégyszer hívta Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt; a Szembenézés című Népszabadság melléklet nyomdába küldése előtti napon például egyhuzamban másfél órát csevegett a kormányfővel. A monstre eszmecseréhez egyébként konferencia üzemmódban Dessewffy Tibor szociológus három alkalommal csatlakozott.

Haugwitz Hiller István pártelnököt is többször megcsörgette, ezen diskurzusok egyike sem tartott azonban hatvan másodpercnél tovább.
A Kuruc munkatársa Lendvai Ildikóval is próbálkozott, ám a frakcióvezetőt nem sikerült elérnie, üzenetet pedig nem mert hagyni.
J. Haugwitz a Népszava főszerkesztőjével csupán kétszer váltott szót, a Népszabadság központi számát ellenben tucatnyiszor tárcsázta, míg a 168 óránál hétszer jelentkezett. A híváslista kiemelt szereplője Bolgár György, aki egymagában huszonkét bejelentkezést fogadott, és majdnem ugyanennyit, huszonegyet indított. Elgondolkodtató az az apróság is, hogy Haugwitz telefonszáma az első helyen található Bolgár György készülékének gyorstárcsázási menüjében.

A szélsőségeként emlegetett internetes magazin zsurnalisztája ugyanakkor jelentős mennyiségű liberális irányú mobil kommunikációt bonyolított. Előbb Kuncze Gáborral társalgott több alkalommal, majd Fodor Gáborral is trécselt; a tárgyalások fontosságát mutatja, hogy a Szabad Demokraták Szövetségének újbóli pártelnökjelöltje két esetben hajnali kettő órakor állt a szélsőjobboldali szerkesztő rendelkezésére.
A kurucos újságíró a birtokunkba jutott hívásrészletező szerint komoly külföldi forgalmat is generált: két titkos jeruzsálemi számon kívül George W. Bush amerikai elnök rezidenciáját hívta három nap alatt öt alkalommal, négyszer pedig a kizárólag Putyin elnök számára fenntartott VIP-vonalra csatlakozott.

Az Amerikai Egyesült Államok első embere egy alkalommal vissza is csörgött, ám mivel magyar partnerét nem találta a telefon mellett, rövid üzenetet hagyott az elektronikus postaládájában. A mobilcég digitális archívumában megőrzött szöveg szabad fordításban így hangzik: Ez az, csak így tovább, húzzunk bele, barátaim!"

 

* * *

 

Épületes, még ha 'vicc' is, nemde - barátaim? És már csak egyre lennék kiváncsi. Gaudi ügyvéd úr, akitől távol áll az obskurantizmus, vajon mit gondol mindezekről? Morvai véleményére nem vagyok kiváncsi, mert olyanja szerintem nincs is. Fölöttes énjét elnyomja a karriervágy.

 

És mit gondoljunk mi, átlagmagyarok, e jelenségekről, a szereplőkről?

 

A mellényt újra kellene tán' gombolni! Vagy még fecsegtek tovább? Ja! Ha Bush elnök úrral beszéltek legközelebb - üdvözlöm!

 

2007.08.04

 

 

II.

 

Elvtelen alku!

 

 

Amikor a fentieket megirtam, még nem tudtam, hogy folytatás következik. De következik! Ezért amit eredetileg írtam I. sorszámot és kérdőjeles alcímet kapott : "Elvtelen alku?"

A II. rész címe ugyanez, kérdőjel helyett felkiáltójellel.

 

Az I. rész megírásakor már tudtam a "Papp jelentésről", de azt nem olvastam el. Hiba volt!

 

"Segitségemre sietett" viszont Bencze József országos rendőrfőkapitány 2007.08.07-i nyilatkozatával, amelynek tartalmát az MTI közleménye alapján idézem, lent.

 

Morvai Krisztinának már ismernie kellett a Papp jelentést, amikor leült Benczével kvaterkázni. Bencze nem volt lovagias: a "Morvai jelentést" meg sem emlitette sajtónyilatkozatában.

 

A baj nem ez. A baj az, hogy Kovács Tamás legfőbb ügyész ugyanolyan szeliden, laposan fekszik a Kormány, ill. a Rendőrség alatt, mint tették ezt szépemlékű elődei: Györgyi Kálmán és Polt Péter.

 

Mire kell ugyanis gondolni a Papp jelentés és annak "felterjesztése" ill. Bencze általi "méltatása" kapcsán?

 

Az "Olajdossziéban" kitértem arra, hogy az első konfliktus köztem és a megyei ren
dőrfőkapitány között épp amiatt keletkezett, mert "házon belül" vizsgált olyan eseményeket, amelyeket csak az ügyészségi nyomozó hivatal vizsgálhatott volna. Emlitettem, hogy ugyanezt játszotta az ORFK Fegyelmi Főosztályának vezetője is, míg el nem vettem tőle az íratokat.

 

Látom még mindíg ott tartunk, ahol a mádi zsidó, azaz egyhelyben.

 

A "sajnálatos események" leglényegesebb elemeit a 2007. március 29-ére keltezett Papp jelentés is "emliti". [Az alábbiakban a jelentés egyes kitételeit, azok sorrendjét követve, idézem és hozzáfűzöm megjegyzéseimet.]

 

"Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 2007. január 23-án nyílt paranccsal,

illetőleg külső megbízás alapján tényfeltáró bizottságot [továbbiakban: bizottság] hozott létre ..."

 

Mint fentebb emlitettem, rendőr által elkövetett büncselekmények alapos gyanúja esetén a történeti tényállást csak a nyomozó ügyészség vizsgálhatja.

 

"Jegyzőkönyvbe foglalta 3 fő tábornok, 15 fő főtiszt, 1 fő tiszt, 2 fő polgári személy

meghallgatását."

 

Ezek szerint a "polgári személyek" által tömegesen elszenvedett súlyos sérelmek még formálisan sem képezték a "Papp vizsgálat" tárgyát.

 

"A műveletirányító parancsnoknak a feladat  végrehajtását testi kényszer alkalma zásával rendelték el, de egy esetleges agresszív fellépés esetén a lőfegyverhasz nálat kivételével minden kényszerítő eszköz alkalmazására is utasítást adtak."

 

Szakember hivatalos jelentés keretében nem írhatja le a "minden" szót. "példáló zó" felsorolást sem alkalmazhat. Fel kellett volna sorolni, milyen kényszerítésre alkalmas tárgyi eszközöket bocsájtottak a bevetett alakulatok rendelkezésére. Meg kellett volna jelölni, hogy polgári tömegoszlatásnál milyen eszközök, pontosabban fegyverek, viselése, ill.  használata megengedett. Meg kellett volna állapitani az alakulatok viseltek, ill. használtak e polgári tömegoszlatáshoz nem engedélyzett eszközöket. Ha igen, milyen eszközökről van szó. Ezekkel az eszközökkel okoztak e sérüléseket. [Részletes esetleirás mellőzhetetlen- lett volna.]

Hivatalos jelentésben nem szerepelhet olyan kitétel, hogy utasitást adtak.

Az utasitási jogkör egy természetes személyhez kapcsolódik. A "polifónia", ebben a relációban, tiltott!

 

Október 23-án 15.43 órakor [...]  azt az utasítást adta, hogy a tömegoszlatást

a Deák tér irányába folytassa, és a tömeget teljesen számolja fel.

 

A "tömeg [népesség] felszámolása" nem a rendőrség, hanem a Kormány feladata, ill. célja. Vagy a rendőrségé is?

 

A harckocsi rövid előremozgás után megáll,melyre könnygázgránátot és gumilövedéket lőnek ki, a búvónyíláson keresztül a harckocsi küzdőterébe könnygázgránátot dobnak, majd kiemelő alcsoport alkalmazásával a harckocsi vezetőjét 17.42 órakor elfogják.

 

Íme a hamisítatlan rendőrhumor! Egyetlen gumilövedékről szól a "fáma". Azt is egy közepes harckocsi, páncéltörő lövedék által is áthatolhatatlan, páncélját találja. Hát a közelről, emberi arcokba, lőtt lövedékekkel mi van?

 

Október 23-án 17.45:51’ órakor [....] továbbítja [...] utasítását a tömegoszlató

kötelék parancsnokának, hogy „kezdjétek meg a tömeg elleni támadást vízcsa pásokkal, könnygázgránát csapásokkal, mert a FIDESZ nagygyűlés befejeződött, és a Kálvin tér irányába mennek el a normális, és tisztességes emberek”.

 

Ime a rendfőri omnipotencia! A tömeg, vagy egyén menetirányából következtetés vonható - vonandó arra, hogy aki a Kálvin tértől távolodik nem normális és nem tisztességes ember... Igy már teljesen érthető, hogy járdán bandukoló gyanútlan embereket is bántalmaztak.

 

Október 23-án 17.46:47’ órakor [...] az oszlatóköteléknek kiadja a parancsot az

oszlatásra, és a kényszerítő eszközök alkalmazására. A [...] is utasítást ad állományának a megindulásra.

 

Mi rejlik az "a" névelő alatt. Fegyverarzenált lehet egyáltalán névelővel helyettesiteni?

 

"A lovasroham során az alosztályvezető saját elhatározása alapján kardlapot alkalmaznak kényszerítő eszközként."

 

Vágott sebeket ejtő módon?

 

"A biztosítás parancsnoki állománya és a beosztotti erők tekintetében a terv

rögzíti a szükséges adatokat, ugyanakkor a 'biztosításba bevont eszközökre'

adatok nem találhatók."

 

Szakmai zsargon, vagy rendőri halandzsa? Ha nem tévedek a bevetési felszerelési tárgyakat - különös tekintettel a fegyverekre, továbbá annak annak minősülő, vagy annak 'látszó' [pl. 'vipera' ...] tárgyakra - "vételezni" kell, ráadásúl írásban. Miért nem tud erről Papp úr? Zárva volt a raktár? Szabadságon a raktáros? [A "biztosi tás" szóhasználatra lentebb kitérek.]

 

"A BRFK által készített biztosítási terv összességében nem volt alkalmas arra, hogy a 2006. október 22-23-i rendezvények rendőri biztosítási feladatait tervszerűen, és szakszerűen végre lehessen hajtani."

 

Ebben a felfogásban a "Barbarossa terv" is biztositási tervnek [?] minősül? Ami a "szakszerüséget" illeti. Egyetlen illemtankönyvben sincs olyan tilalom, "ne köpj a falra". Az ember embervoltából következne, hogy alapvető magatartási szabályokat a gének őriznek, azokat nem kell leirni.

 

Hátrazsinegelt kezü, földretepert, emberek tömeges (!) ütlegelése, rugdalása nem a "biztositási terv" fogalmazásbeli hiányosságaira, hanem valami másra vezethető viossza. E "mással" a jelentés - a maga módján - lentebb foglalkozik. Ott észrevételezem.

 

"Az Astoriánál megtartott rendezvény rendőri feladatainak végrehajtása nem doku mentált, a biztosításban részt vett rendőri erővel elszámolni nem tudtak."

 

Puszta feltételezésnél sokkal megalapozottabb gyanú merült fel arra, hogy a ren
dőrség "biztositási" akcióiban olyan csoportok, ill. "utcai harcosok" is részt vettek, akik nem tartoztak a rendőrség kötelékébe, nem magyar nemzetiségüek, nem magyar anyanyelvüek. A kirívó, szadisztikus, durvaság jelentős részben ezek rovására írható. Ha valaha igazolódik, hogy a Gyurcsány Kormány, vagy személyesen Gyurcsány Ferenc, kezdeményezte, elrendelte, engedélyezte, vagy csupán fedezte e csoportok "harci cselekményeit", úgy bizony hazaárulás történt [mint '56-ban a szovjet csapatok "behívásával"], amit a legsúlyosabb büntetéssel kell megtorolni.

 

Október 23-án a rendőri művelet során több esetben az alkalmazott gumilövedék és könnygázgránát mennyisége, illetőleg az alkalmazás módja nem állt arányban a

feladatellátás mértékével, és veszélyességével.

 

Ha ez igaz, márpedig igaz - kifogástalan bizonyitékok igazolják - úgy emiatt nem a rendőri vezetőket illeti meg a mélabús elmélkedés joga, hanem az ügyészséget, csakis az ügyészséget terheli a kivizsgálás törvényi kötelezettsége!

 

A csapatszolgálati feladatok ellátása keretében használt kényszerítőeszközök –

gumilövedék, könnygázgránát, kardlap, gumibot, gázspray, bilincs –  alkalmazá sáról rendőri jelentések nem készültek, így azok parancsnoki kivizsgálása sem történt meg.

 

Bátran állítható, hogy - országos rendőri akció esetében - ilyen disznóság a Rákosi érában sem fordulhatott volna elő! Alapvető jogszabályok, szolgálati előirások, egyöntetű [!!!] megszegéséről van szó. Nyilvánvaló, hogy a kollektív törvényszegés

parancsra történt!

 

A gumilövedék és a könnygázgránát kilövési iránya sok esetben nem került pontosan meghatározásra a speciális fegyverkezelők részére.

 

Ennél a "fogalmazásnál", jellemzésként, már nem használhatók, a "szakzsargon", a "halandzsa", sőt a "bla-bla" minősítő kifejezések. Tekintettel arra is, hogy a gumilövedék életveszélyes eszköz, a közelről arcra célzott lövések esetében a "pontos kilövési irány meghatározásának hiányáról beszélni sima arcátlanság.

 

"A tömegoszlatások során a felszólítások több alkalommal nem szabályosan lettek

kiadva."

 

Igen! Előbb ütöttek, rugtak...

 

"A bevetési, illetőleg 65 M gyakorló ruházatban a rendőri művelet során szolgálatot

teljesítő állomány [!!!], a korábban kialakult helytelen szokások alapján nem viselte a

szolgálati azonosító jelvényét."

 

E "hiányosság" is egyöntetű - kollektív normaszegés. Arra utal, hogy az "állomány" parancsra [!] lépett fel "inkognitóban".

 

"A BRFK vezetője által október 24-én megtartott sajtótájékoztató több kérdésben is

szinte teljes egészében hiteltelenné tette a rendőri tevékenységet. [Szolgálati azonosító jelvény viselés szabályai; vipera alkalmazása; rendőrök általi bántalmazások a rendőri művelet során; jogorvoslati lehetőségek a rendőri tevékenységgel szemben]. A sajtótájékoztató hangvétele, stílusa egyértelműen elhibázott volt."

 

Pontosabban, a BRFK akkori vezetője fölényeskedett, még pontosabban, piszkos kodott a sajtó munkatársaival. Nyilván tudta, hogy simán megússza a dolgot Pintér Sándor védőszárnyai alá bújva, mint a kiscsibe. Sőt lehet, ha Pintér megint visszaül a belügyminiszteri székbe, a Vasprefektust is várja a régi fotel a Teve utcában.

 

"A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a 2006. október 22-24-én a főváros

területén végrehajtott rendőri művelet keretében a csapaterős tevékenység alapve
tően törvényes
volt, de több elemében is
szakszerűtlenségek mutatkoztak."

 

Hát ehhez már kommentárt sem tudok fűzni, ill. a következő bekezdés után teszek észrevételt.

 

"A rendőri műveletben részt vevő személyi állomány nagyfokú leterheltsége és

túlhajszoltsága, és a létszámproblémák következtében a szolgálati csoportok váltására nem kerülhetett sor. Ezek együttesen hozzájárultak az ismertté vált egyéni „rendőri túlkapások” bekövetkezéséhez."

 

Fentiek szerint a "csapaterős tevékenység" minden elemében [!] törvénytelenül lett szervezve, vezényelve és végrehajtva. A törvénysértéseket, nem az egyéni túlkapások, hanem az egyöntetüség jellemzi. Az egyéni kinzó és verőlegények csak úgy hivatkozhatnak arra "parancsra tettem", mint a koncentrációs táborok őrei.

 

Egy ilyen tömény marhaságnak kell, hogy csattanója legyen. Van is [!], Bencze József nyilatkozata.

 

 

 

"Nyilvánosságra került minden dokumentum, ami kapcsolatba hozható a rendőrség tavaly őszi fellépésével: az Ignácz-jelentés, az erre adott Gergényi-válasz, a Gönczöl-jelentés, illetve a Papp-jelentés" - közölte a távirati irodának adott nyilatkozatában Bencze József, az ORFK első embere.

 

Szerinte a jelentések nyomán megtörténtek az indokoltnak tartott személycserék a rendőrségen.
 

A Papp jelentést - amely az őszi eseményeket kellő kritikával, önkritikával és szakmai alapossággal vizsgálta és zárta le - teljes terjedelmében átküldtem az ügyészségre, hogy hivatalosan is megismerhessék. Ha úgy gondolja az ügyészség, hogy a jelentésben vannak olyan jogsértések, amelyeknek akár 'büntetőjogi', akár más következménye lehet, meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket - mondta.

Hangsúlyozta, ő maga is áttanulmányozta a jelentést, de 'nem talált benne erre utaló jelet'. Az őszi biztosításokat elemeztük és értékeltük, és a hibákból okulva márciusban már egy filozófiájában más, felszerelésben és szakmaiságban megerősített rendőrség volt az utcán - tette hozzá."

 

 

 

És végül - mindezek kapcsán - néhány kérdés Morvai Krisztina őnagyságához.

 

 

Még azt nem értem, a Papp jelentéssel miért nekem kell vitatkoznom?

 

2007.08.07

 

 

 

 

III.

 

Pont az í-n. - Az árulkodó Honlap

 

 

A bizottság honlapja elköltözött. Az új cím nem ugrólink. Ki kell ollózni és be kell másolni a kereső cím rovatába. Így bejön.
Az ember önkényte-

lenül a legfrissebb bejegyzéseket keresi. Ott van a link legfelül.

 

Ez  mindenesetre biztató. Katt a leg frissebbre.  Mindenki a "szenzációt" hajszolja. az újdonság a legfőbb érték. 

  

 


 

 

 

A lap valóban "friss". A záró dátum legalábbis 2007. augusztus 8.  Utolsó tétel  a ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Papp féle jelentésre mutató ugrólink. Slussz! A jelentés kelte, amint fentebb emlitve volt, 2007. március 29. Ez elég régen volt. Mit csinált azóta a Morvai Bizottság?

 

Leültek Bencze Józseffel tárgyalni. Ami a Honlapon még fellelhető, az egy levél.

 

 

2007. augusztus 2.

From: Zoltán Bakó
To: Morvai Krisztina
Sent: Tuesday, July 31, 2007 3:05 PM
Subject: a Civil Jogász Bizottságnak

Tisztelt Morvai Krisztina!


Mint magyar állampolgár szeretném Önt és a Civil Jogász Bizottságot támogatásomról biztosítani, ami az Országos Rendőrfőkapitánnyal való együttműködési megállapodásukat illeti.
 

Tudom, hogy ezen fejlemény miatt rengeteg támadás éri Önöket mind jobb-, mind baloldalról, az én véleményem viszont az, hogy ez a megállapodás Önök és a rendőri vezetők között, az utóbbi évek legelőremutatóbb és legdemokratikusabb lépése volt a magyar közéletben.
 

Fontos, hogy a polgári-konzervatív oldalhoz tartozó emberek is megértsék: a rendőrség nem maga a megtestesült gonosz, illetve hogy Önök a kritikáikkal nem rombolni, demoralizálni akarják a rendfenntartó erőket, hanem éppen ellenkezőleg: építeni és jobbítani.
 

Ugyanakkor ez a kezdeményezés fricska azon baloldali értelimségieknek is, akik Önt, Önöket egyszer s mindenkorra ki akarják közösíteni a demokratikus közélet szereplői közül. Ezért gondolom azt, hogy Bencze József főkapitány rendkívül bölcsen és bátran cselekedett, amikor nem fogalalkozott ezekkel a sokfelé hangoztatott előítéletekkel, és tárgyalópartnernek tekintette Önöket.


További sikeres munkát kívánok!


Tisztelettel:
Bakó Zoltán

 

 "Ennyi!"

2007.08.08

 

IV.

 

 

A falra kell mászni!

 


A 2007.08.08-i frissítés ezzel végződött:  "Ennyi!" Hát egy frászt ennyi!

Gyerekkoromban vidéken még nem angolvécé volt a módi, hanem az udvari budi. A gyepmester tiszte volt, hogy asszisztensei segítségével időnként kimerje a "matériát". E mártogatási műveletet egy hosszú farúd végére erősitett vödörrel végezték, amelynek "cserpák" volt a neve. [A gyepmester amúgy azonos volt a kutyasintérrel. A kettős név a tevékenységi körök dualizmusát fejezte ki.]

 

E munka hivatás volt. Végezhetésének feltételei a szakmai felkészültség és a magas szintű munkamorál voltak. Ennek tudható be, hogy a komplex-brigád távozása után az udvar - és a környék - szagtérképe rövidesen visszaállt a normális szintre. [Ez azt jelentette, hogy már csupán a disznószar szaga érzett. Ez állandó volt, mert minden háznál tartottak disznót ...]

 

Csak e derék iparosok lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy minálunk nem volt érvényes az a mondás: "ne piszkáld a szart, mert annál büdösebb lesz"!

 

Gyerekkorom ezen emlékei ködlöttek, sőt szaglottak fel bennem, amikor a "Morvai paktum" tényeit "meregettem". Falra pedig azért kell másznom, mert rájöttem, hanyag munkát végeztem. Még maradt "benne"...

 

Ime.

 

A HVG kétségtelenül nem egy primitív sajtóorgánum. A cikk vélhetőleg hűen tükrözi a "nagy paláver" eseményeit, az ott elhangzottakat. A cikk emiatt (!) tartalmaz kifejezett blődségeket.
 

 

HVG 2007. július 26. 07:08 | Utolsó módosítás:2007. július 26. 07:33

 

Civilek segítik a rendőrségi presztízs helyreállítását

 

Bencze József Morvai Krisztináékkal egyeztetett

 

"Július 25.-én az Országos Rendőr-főkapitányság és a Civil Jogász Bizottság (CJB) megvitatta a tavaly őszi rendőri intézkedéseket. A CJB-t n Morvai Krisztina és Völgyesi Miklós társelnökök, valamint Kabódi Csaba, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, míg a rendőrséget Bencze József országos rendőrfőkapiány, helyettese, Szabadfi Árpád, valamint Komáromi Endre főosztályvezető képviselték. A civilek partnerséget vállalnak a rendőrség társadalmi presztízsének helyreállításában, Bencze József pedig a már elkészült etikai kódex, illetve korrupcióellenes intézkedések bevezetésére tett ígéretet.

 

Etikai kódex? A viperák helyett, vagy mellett?

 

Az elmúlt év őszének eseményeit és az azok kapcsán foganatosított rendőri intézkedéseket tekintették át az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Civil Jogász Bizottság (CJB) vezetői – mutat rá a rendőrség és a bizottság közös közleménye. A Civil Jogász Bizottság képviselőit Bencze József altábornagy, országos rendőrfőkapitány fogadta hivatalában, még kedden.

Az országos rendőrfőkapitány tájékoztatást adott a tavaly szeptember–októberi események utáni intézkedésekről, a rendőri felszerelések beszerzéseiről, a   csapatszolgálati szabályzat módosításáról, a tömegoszlatás új módszereiről, a rendőrség kötelezettségéről, hogy tájékoztassa az állampolgárokat. A CJB véleményében kifejtette: a Papp-jelentés tartalmát, nyilvánosságra hozatalát nagyra értékeli, mert az nagymértékben összhangban van a bizottság jelentésével. (A Papp Károly vezette vizsgálóbizottság alapvetően törvényesnek, de több elemében szakszerűtlennek ítélte a tavaly október 22–24-i rendőrségi fellépést a fővárosban;. A testület jelentését július 6-án tették közzé.)

 

A CJB jelentése [még] vádírat egy brutális rendőrség szervezett (!) túlkapásaival szemben a Papp jelentés pedig egy semmitmondó bizonyítvány magyarázat.

 

A Civil Jogász Bizottság az ORFK-val közösen jegyzett közlemény szerint maga is úgy ítéli meg, hogy egy demokratikus jogállamban a közrend és közbiztonság érdekében szükség van hatékony rendőrségre. „A demokratikus jogállamban joguralom van, ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek az alkotmányos jogszabályok szerint kell működnie. Ezek a szabályok meghatározzák a jogszerű és szakszerű rendőri tevékenység kereteit, amelyek ettől vitathatatlanul törvényesek lesznek" – olvasható a dokumentumban.

 

Nem tudom, hol olvasható ez a "közösen jegyzett közlemény". A Bizottság Honlapján ma délben még nyomát sem találtam. Lehet, hogy ezt is titkositották 80 évre?

A keddi megbeszélésen a Civil Jogász Bizottság tagjai kifejezték azon álláspontjukat, hogy a tavaly szeptember–októberi rendőrségi kényszerítő intézkedések végrehajtását két részre kell bontani: egyrészt arra, hogy mennyiben hajtották végre az intézkedéseket jogszerűen, illetve hogy mikor került sor jogsértő beavatkozásra. A bizottság elfogadta, hogy a rendőri túlkapások ügyében rendőrségi, ügyészségi és a bírósági eljárások vannak folyamatban, emellett a Civil Jogász Bizottság köszönetét és elismerését fejezte ki a március 15-ei nemzeti ünnep során a rendzavarókkal szembeni „arányos és egyben szükséges eljárásért".

 

Morvai Krisztina [a politikai szinház díszletei mögül] úgy lépett ki, mint egy

szoknyás Fouquier-Tinville [a Francia Forradalom hirhedt közvádlója]. Most már elégséges, hogy egyes polgárverők és kinzók ellen "eljárások vannak folyamatban".

Az országos rendőrfőkapitány több, a rendőrség fejlesztésével, tekintélyének helyreállításával kapcsolatban tett intézkedéséről adott tájékoztatást. Többi között az etikai kódex elfogadásáról, a korrupcióellenes intézkedésekről, az igazoltatások gyakorlatának megváltoztatásáról. Ígéretet tett arra: a jövőben rendszeressé teszi a személyes konzultációt a Civil Jogász Bizottsággal. A közlemény szerint a CJB megnyugvással vette tudomásul, hogy a 2006 őszén történt rendőrségi akcióknak személyi konzekvenciái is (!?) vannak.

 

Ezek szerint a Madame hátat fordított azoknak az áldozatoknak, akik feltárták előtte testi és lelki sebeiket. Megnyugodott ... Mennyiért? Minek a fejében, ellenében?

 

Különösen üdvözölte az országos rendőrfőkapitánynak és a budapesti főkapitánynak a nyilvánosság számára adott azon nyilatkozatait, hogy a jövőben a rendőrség jogsze
rűen és szakszerűen látja el teendőit
a közrend és közbiztonság fenntartásáért – szögezi le a dokumentum. MTI."

 

Ha egy testületnek "sikerül" megvédenie sötét titkait és bűnöseit a Törvénnyel, a törvényes rendet biztositani hivatott szervekkel és a "civil ellenőrzés" szerveivel szemben,- továbbá ha a bünösöknek büntetlenséget tud biztosítani,- semmiféle fedezete nincs annak a - tartalmában és formájában egyaránt komolytalan - igéretnek, hogy a testület a "jövőben" jogszerüen és szakszerüen látja el teendőit.

 

A "nyakazás" tehát ezúttal [is] elmarad.

 

Pedig ez, a Bencze és Morvai által együtt- álmodott "jövő", már nincs is olyan messze. Hát majd meglátjuk, és erre a sötét árulásra is visszatérünk!

 

2007.08.09

 

Sz. Gy.

 

 

 

 

 

 


 

Cirmos

Úgy szeretnék macska lenni
Háztetőkön tekeregni
Puha fűben hemperegni
Nyávogva ételt kunyerálni
Úgy szeretnék macska lenni
Lábaidhoz telepedni
Ölbe ülni, dorombolni
Néhanap egeret fogni
Úgy szeretnék macska lenni
Éjszakákon énekelni
Bámulni a nagy sajtot, a Holdat
Tűrni simogatást, beceszókat
Úgy szeretnék macska lenni
Minden ebbel ingerkedni
Messze-messze kóborolni
Soha-soha nem hazudni
Úgy szeretnék macska lenni
Erdei rigókat figyelni
Bársonypárnán üldögélni
és senkivel nem cserélni..
.