Halálfalvi jegyzetek.
 

 

Halálfalva kitalált helységnév. Szülõfalumat kereszteltem át erre a névre. A régi idõkben több mint kétezer lakost számlált a falu. Mára hétszáz alá csökkent a lélekszám, a magas halálozási mutatók és az elvándorlás miatt. Iskolatársaim többsége kint nyugszik a temetõben. Az elhalálozás oka gyakran májzsugor és tüdõrák. Pia és cigaretta. A temetõ mára úgyszólván nagyobb helyet foglal el mint a falu.

 

Böhönye Jóskával a "Búzavirág" pultja mellett könyökölve folytatunk magasröptû vitát a dolgok állásáról. Rumot iszik,mint a tengerészek. Kettõt 'hajint' le egymás után és leöbliti - Kõbányaival. Annakidején a fél falu szavazott a pufajkás komiszárra: Horn Gyulára. Öngyilkos bosszú volt ez, a legenda szerinti, amikor elverte a jég a paraszt szölõjét, az utána ásót és csákányt ragadott és kiirtotta a még megmaradt tõkéket is igy fohászkodván: ”lásd Uram Isten, mire megyünk ketten.”

 

Nekem a messziről visszajöttnek feltünt, hogy az egész ország tele van a mult szimbólumaival. Lenin utca, Kun Béla út, Allende sétány, Rajk utca,Ságvári tér. A hazai tótok fõvárosában Békéscsabán pl. visszakövetelték a Marx nevet. Jóska hozzám hajolva mondja: Imikém,csak egymás között mondom,hogy nincs nagyobb balfasz nép mint a magyar. Ellenkezni próbálok, de nem találok ellenérvet

 

A falu katolikus templomában, a vasárnapi szentmisén, a pap Mózesrõl áradozik. Kint a mise után ismerõseim halkan, körbenézve, megkérdezik: haza- jöttél Imre? Mintha félnének valamitõl. Hát persze, Jahve képviselője most mennydörgött a szószékrõl. E farizeusok tudják, miként kell érvényesiteni a pszichológiát a templomok- ban.

Újabb kérdésekkel halmoznak el. Ott kint is szoktál templomba járni? Hirtelen nem tudom, hol kezdjem a választ,mert rövid az idõ. Tudjátok szabadidõmben kiolvastam már egy fél könyvtárat a kereszténység történetérõl, a meghamisitott Jézusról, a csaló és gazember Saul-Paulról és a farizeus pápákról. Szent meggyõzõdésemmé vált, hogy a Biblia, jelen formájában, ahogy a jelenlegi egyház nekünk tanitja, a világ legnagyobb hazugsággyüjteménye. A meghökkent arcokat látva enyhiteni próbálok a helyzeten. Ezt nem én mondom, hanem nagyon sok nemzetközileg is ismert valláskutató és történész állitja már elég régen.

Látom, lassan mindenki elszivárog melöllem. Nekik nem igy tanitották. A véreskezû
I. István nekik szent marad mindörökké. A Biblia is szent könyv elöttük, még a fiára kést emelő Ábrahám is, a szajha Sárájával együtt. Persze a dolgokat nem lehet eldönteni Halálfalván sem. A megátalkodott papság mereven bebetonozta magát a kétezeréves judeokeresz- tény hazugságokba.

 

Jövõre ismét választások lesznek az országban. Valamiféle halvány remény-csillag feldereng e napjaink magyarsága elött? Vagy csupán a betlehemi?

 

                                                                       
2005.12.17


Timár Imre.