T.

Romhányi László és Varga László uraknak!

Közös leveleitekre egy levélben válaszolok, szokásom szerint a sorok között.
Előre kell bocsájtanom
: írásműveitek a téma megvilágítására, ill. a felvetődött problémák megoldására, teljességgel alkalmatlanok. Remélem, ez nyilvánvalóvá lesz, mire álságaitok halmazán átrágom magam.

 

2004.07.20

Dr. Szeszák Gyula úrnak
a Nemzetgyűlés alelnökének
 

Kedves Gyula! 

2004.07.15-én a Nemzetgyűlés elnöksége tanácskozásán végre több olyan vitás ügyet tisztáztunk és egyeztettünk, amelyek félreértéseken mérgeződtek, ill. ismeretanyag - hiányon növekedtek. Visszetetszőnek tartom, hogy olyan félreértésekre és főleg "ismeret-hiányra" apelláltok, amelynek fennforgásában elsősorban ti vagytok a ludasok.

A Nemzetgyűlés julius 15-i tanácskozását megelőzte a "Harmadik Erő Alternatív Párt" bejegyzése és
Timár György műsora a Budapest TV-ben. Az adásról csak hallottam ezért kértem az űlésen felvilágosítást az ott elhangzottakról. Kérdéseimre Drábik János válaszolt és tagadta, hogy a Nemzetgyűlést, ill. a Bizottmányt mint a párt szellemi, vagy tömegbázisát előtérbe helyezték volna. Ellenkező adat hiányában e, valótlannak bizonyúlt, választ el kellett fogadnom.

Ehhez kapcsolódik
Siklaky István "indítvány akciója". Nevezett a maga agresszív, impertinens, lerázhatatlan, folytonosan hozzászólásra nyújtózkodó, stílusának bevetésével határozatként kivánta elfogadtatni az új párt, mint "egyetlen" nemzeti erő, és a Nemzetgyűlés politikai együttműködését a 2006-os választásokra.

E puccskisérlet, részben miattam, meghiusúlt. Ti ketten szekundáltatok volna ehhez és most dühösek vagytok a sikertelenség miatt. Meg kell mondani, szerencsétek volt. Mint arra mindannyian emlékezünk az űlésterembe bejött egy úriember és szétosztott néhány "Kacsa Magazint". Nem olvastam bele - ez a szerencsétek. A Magazinból ugyanis Drábik válaszainak ellenkezője derűl ki. A leendő párt erői beszivárogtak bizonyos nemzeti szervezetekbe, kiemelten a Nemzetgyűlésbe is. Hozzáteszem, nálunk konspiratív klikké szerveződtek és átvették az irányítást. Ez tapasztasltam a saját bőrömön is. Erre a negatív jelenségre többször
írásban figyelmeztettelek benneteket. Előbb azt hittem, süketek és vakok vagytok. A helyzet sokkal rosszabb, "együttmüködőkké" sűllyedtetek.

A nemzeti ügy legnagyobb veszedelme a felületesség és az időveszteség. A minket eltaposni kívánó Hatalom erős, profi, és roppant szervezett. Nemcsak az általunk eltulajdonított dollármilliárdokkal döntik el az ország sorsát [manipuláció], de el kell ismerni: mi magunk legalább annyi kárt okozunk ennek a szerencsétlen népnek, mint a négypárti, kétpólusú, egy háttérirányítású Parlament egésze. Jellegzetes szóbotlás az "általunk" kifejezés használata, de ezen nem akarok lovagolni. Mit értetek ti a "Hatalom" kifejezés alatt? Ha Drábik grandiózus irodalmi munkásságát tekintjük szemléleti platformnak: a pénzhatalomról és az ezt irányító titkos társaságokról van szó. Szerintetek ebben a mezőben hol helyezkednek el és hogyan funkcionálnak a cionizmus, ill. a cionista szervezetek? Netán szabadságharcot folytatnak e világrontó hatalmak ellen? Nem! Egyszerűen arról van szó, hogy pl. a mi kedves és tisztelt Drábikunk vizet prédikál mint író és bort szeretne inni, mint pártalapító. Nem tudom, a nemes törekvés előmozdításához lesz e elég buta gój a Nemzetgyűlésben, területi szervezeteiben, ill. szövetségesei között. Aligha!

Amit mi ma elveszítünk, nem lehet holnap bepótolni.

Abban már bizonyára egyetértünk, hogy a Nemzetgyűlés a legtökéletesebb formája a nemzeti közmegegyezésnek. és abban is egyet kell értenünk, hogy a mi Nemzetgyűlésünk - működik. Szeged, Cegléd, Csíksomlyó, Budai Vár, Rozsnyó után - komoly erőt képvisel. Ezt egyetlen Parlamenten kívüli párt sem tudja felmutatni. A mi Nemzetgyűlésünket csak szétrombolni lehet. De ez kinek /kiknek/ az érdeke? Neked, nekem, vagy bármely tisztességes magyar embernek semmiképpen. Romhányi! Magad erősítetted meg - ismételten - az elnökségi űlés után, hogy Timár György a honi cionisták világi vezetője. Ennélfogva alappal vélelmezhető, hogy világnézetétől a Talmud idiómái esetleg nem idegenek. És itt mutatkozik az összeférhetetlenség. Az elnökségi űlésen kijelentettem, hogy mi hitvallásunkban magyar nacionalisták, társadalmi céljainkat illetően pedig nemzeti szocialisták, azaz a "harmadik út" hívei vagyunk. Ha nem vennétek észre, a "harmadik út" most harci ösvények formájában kanyarogva hálózza be fokozatosan az egész földgolyót. Most még csak azok osonnak rajtuk, akiket a gyilkos cionizmus, puszta létüket fenyegetve, önvédelmi harcra kényszerít. Rajtuk kivűl többmilliárd az éhezők száma. Ők sem fogják sokáig beérni a drábikok által gyártott szellemi táppal. Cselekedni fognak.

És ha Te alelnöke vagy ennek a közösségnek, nem hiszem, hogy az interneten kell szétkürtölnöd a véleményedet. Hiszen a belső munka csak ránk, résztvevőkre tartozik... Miféle "belső munka" az, amit Timár a Budapest TV-ben produkál, és amiről beszámol a Kacsa Magazin? Romhányi! Csak nem a "Cosa Nostra"
belső rendje inspirál? Nem! Senkinek a szájába nem lesz sem időd, sem módod követ tenni. Ezt vésd jól az eszedbe. Rövidesen rájössz, mire gondoltam ma.

Nem értelek: a harmadik Erő pártalakítását megnyugtatóan tisztáztuk az elnökségin. Az Országos Nemzeti Bizottmány tagja lehet ez az új párt, és semmi több. Erre Te szétkürtölöd, hogy itt valamiféle becsapás van. Hol? Kik részéről? Becsapás tényleg van. Beszéljünk csak rólad. Te is derekasan kiveszed a részed abban, hogy a cionista nyomúlást nemhogy a Nemzetgyűlés, de annak elnöksége se érzékelje. Ha van lélekvándorlás, te előző életedben aneszteziológus voltál, vagy az leszel halálod után. Itt és most ezirányú képességeidet a Nemzetgyűlés, hitem szerint, nem fogja díjazni, de még tolerálni sem.

A Te feladatod és kötelességed, hogy a Nemzetgyűlés zavartalanul működjön. Ugyanez lenne a te feladatod is. Elárúlom neked, igyekszem odahatni, hogy a Nemzetgyűlés számoltasson el bennünket. A plénum elé kívánkozol? Részed legyen benne!  Erre Te előveszed a Takács-ügyet. "Takácsügyi" beállítottságod és filippikáid oly mértékben nélkűlözik az elemi tárgyilagosságot, sőt a józan észt, hogy ebben nem nyitok vitát veled.  Elzavartátok - mondod. Felületesek az ismereteid. Én Takács Andrással együtt beszéltem meg az együttműködés fontosságát. Takács tagja lett az Ügyvivői Testületnek. Erre idén januárban közölte, hogy: az elnöksége leszavazta őt, nem kívánnak együttműködni az Országos Nemzeti Bizottmányban. Majd ő lemondott. Ennyi a történet. Elment, és másolja a mi programunkat, építi a mi országos szervezetünket, Szent Korona sejtek címén. Miért? Mi célból? Megtehette volna, hogy kullancsként befúrja magát az egészséges szövetbe, majd mikor észleli a szervezet agyhártyagyulladásra utaló tüneteit, hirtelen szinrelép - mondjuk egy pártalapítással. Ő elment. Te és elvbarátaid maradtatok. A történelem itél majd fölöttetek.

Egyet tudomásul kell venni: a Nemzetgyűlés eddig megtárgyalta, elfogadta és elkészítette a

    - Felsőház végleges anyagát
    - a Képviselőház végleges anyagát
    - a Tiszta magyar nyelvet védő törvényt
    - a Szent Korona védelméről szóló törvényt a Koronaőrség, mint önálló fegyveres testület felállításával

Ezt a munkát 1994 óta senki nem végezte el, csak a Nemzetgyűlés! Engedd meg frissítenem emlékezetedet. Mint jogász írtam neked, hogy úgy a Bizottmány, Mint a Nemzetgyűlés egy hatalomképes politikai párt nélkűl a szélben lengedező üres luftballonok, az összes "anyagokkal" együtt. Hát lett egy párt és te máris felülnél rá. A manézs nem fog megtapsolni. A nyereg nem a te ülepednek van szánva... A darabban te a mór szerepét játszod, csak még nem tudsz róla.

Ebbe a munkába kellene Neked is, és a nemzeti oldal többi reprezentánsának önzetlenül bekapcsolódnia!... Erre az alattomos oldalvágásra majd akkor válaszolok, ha életrajzod újabb fejezetei publikussá válnak... Mert amit a Nemzetgyűlés elvégez, az valóban történelmi feladat! Akár tetszik ellenségeinknek/barátainknak, akár nem!

Mi nem az interneten keresztül akarunk megfelelni különböző csoportosulások elvárásainak, hanem a Nemzetnek. Hogy 2006-ban valódi, gyökeres rendszerváltás mentse meg ezt a szerencsétlen országot... Ha te ezzel most nem viccelsz, az bizonyítod, hogy egyáltalán nem ismered Magyarország Európán belűli "jogi státusát". Ajánlom, olvasd el az "átkozott takácsék" legutóbbi szervezési segédletéből Brinza András kitünő tanúlmányát. Címe: "Milyen is valójában az Európai Unió?" Ugy látom nem leszel képes behozni önmagadat. Sajnálom... a liberalizmus pusztításától. A "pusztitó liberalizmust" te dédelgeted a Nermzetgyűlés kebelén belűl. Felelni fogsz érte, és nem csupán saját lelkiismereted előtt.

Bp. 2004.07.21                                                                              Romhányi László

 

Kedves Gyula!

Megerősítem Romhányi levelét Takács András ügyben. Túl azon a kérdésen, hogy az elnökségi anyag nem tartozik kívülállókra, úgy érzem ellenségeinkre,- Eőry Karácson, Takács András, Fáy Árpád stb. - erre esküt is tettél Szegeden - neked alelnök társad ellen irányuló támadást el kellene hárítanod. Mi soha nem neveztük Takács Andrást sötét figurának, eddig.

A Nemzetgyűlés eddigi működése sikeres. Csak belülről lehet szétrombolni. Rajtad keresztül is kérem az un. nemzeti oldalt, hogy ezt a törekvést ne támogassák, az összefogásra szükség van. Azonban nem tudom elképzelni az összefogást olyanokkal, akik aljas módon sötét figuráznak. Pontosan ezt teszed. Benned csalódtam. [Romhányiban nem.] A valódi szándékokat ez jobban mutatja, mint a nemzeti szólamaik. Igaz, de első sorban nem azokra vonatkozik, akikre célzol, hanem azokra, akiknek, a jelek szerint, szolgálatába sze
gődtél.

Üdvözlettel:

                                                                                                                                                          Varga László
 

Utóirat.

E nemtelenné váló vita igényli a nyilvánosságot. Ennek csak egyik módszere a hírlevél, vagy a honlapon törté
nő közzététel. A Nemzetgyűlést, a területi szervezeteket és a támogató szervezeteket, személyeket nemsokára levélben tájékoztatni fogom a dolgok állásáról és kikérem véleményüket.

2004.07.20 - 22 h.

Üdvözlettel:

                                                                                                                                                    Szeszák Gyula.