(Későn) ébredő magyarok.

Péteri Attila Árpád ujságíró régi levelező, pontosabban vitapartnerem.Vitáink vezérmotívuma: lehet e, szabad e hinni a FIDESZNEK? Én e vitákban mereven elutasító álláspontra helyezkedtem mindíg (a FIDESZ-szel egy kalap alá véve a JOBBIK-ot is).

Az EU Alkotmány megszavazásával a lojalitási versenyben Magyarország a második helyre rukkolt az keleteurópai mezőnyben. A gazdasági "teljesítmények" terén kivívott utolsó előtti hely ehhez képest említésre sem méltó. Ha olyan hülye lennék, hogy az össznemzeti silányság miatt főbelőjem magam, búcsúlevelem (à la Teleki Pál), valahogy így szólna: "seggnyalók lettünk - gyávaságból ... A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét."

Már nincs magyarországon olyan főméltóságú úr, aki előtt egy ilyen elhatározást indokolni kellene, lehetne. A "politikai elit" hitvány alakok gyülekezete. Komédiázásuk már csak egy inger kiváltására alkalmas, ez az undor. (Persze minden sommás itélet igaztalan. a "tizenkét apostolról" akik nemmel szavaztak később írok ódát.)

Az undor modulálható érzet, illetve életjelenség, a gyenge émelygéstől a görcsös okádásig.

Engem e skálán a fifikás nagyasszony juttatott majdnem a csúcspontig azzal, hogy kikapcsolta a mikrofont. Ezt a személyt a sajtó kiemelt módon sztárolja, a közvéleménykutatók pedig a népszerűségi lista elején parkoltatják. Méltán, hiszen e hölgyemény mindenre képes.

Dehát nem róla van szó, hanem a későn ébredő magyarokról. Az-ám hazám! Nem álltatok fel a húsleves mellől, nem méltóztattatok szavazni. Mostmár sínen vagyunk, mint József Attila. Azazhogy meghúzták a láncot, zubog a víz, masszánk pedig csúszik lefelé.

Lásd a leveleket ill. a sorok közé fűzött megjegyzéseket. (A számsorrend fordított.)

5. 
Válasz levelem.

Szeszák Gyula
Date: 12/25/04 14:15:16
To: Péteri Attila Árpád

Mottó: Magyarországon "parlamentáris
államcsíny" történt!
 

                                                              Kedves Attila! 

Idézhetném most a FIDESZ iránti vakhitet tükröző  leveleidet és az azokra adott (korholó) válaszaimet. Mindez hiábavaló lenne ma már. A nagy kijózanodás, ha meg is történik valójában, elkésett! 

Sorsunkká lett, hogy áruló politikusaink, értelmiségünk,- tunya, apatikus népünk "jóvoltából" országunk, e "gazok és bolondok hajója", addig sodródjon korunk Styx-folyóján, ahol az áramlás ellenében már nem lehet evezni. A "zúgó" következik tehát. Káromkodni és imádkozni ugyan lehet, de teljességgel fölösleges.  

Hajótörés következik tehát és isten írgalma! Azé az igazi istené aki élni hagyja az erőseket, a  bátrakat és elveszejti a gyengéket a gyávákat és az elfajzottakat - a kiválasztás révén, amit az "anyatermészet" képében évmilliárdok óta gyakorol. 

Az isten és a természet törvényével szegűl szembe az a népcsoport, amely magát csalárdúl isten választott népének hírdeti, és az emberiséget a lelki testi rontás raffináltan bűnös módszereivel igyekszik baromcsordává zülleszteni, hogy uralkodhasson fölötte. 

Ez soha, sehol sem sikerűlt nekik azon öt és fél évezred során, amióta pusztitó ösztöneik és
gyűlölet-vallásuk által ösztökélve ezen mesterkednek. 

Globalizálták a világot - globális lesz az ítélet is, amelyet fejükre vonnak. 

A sorszámozott levelekkel kapcsolatos megjegyzéseimet lásd a sorok között. 

Gy. 

4. 

Péteri Attila Árpád levele.

From: Péteri Attila Árpád
Date: 12/25/04 11:27:25
To: Hende Csaba
Cc: Demokráciaközpont; Orbán Viktor

Subject: FW: Politikai árukapcsolás! 

Kedves Fidesz Vezérkar (Egy része!)

Itt van -többek között- a kutya elásva. A NEMZETÉRDEK és más, részünkről
el nem fogadható háttéralkuk és azok szemfényvesztő napvilágra hozatala,a lényegi
sorskérdések elkenésével, az azok megvitatása előli konok,ostoba, korlátolt (A tévhit maradványai még itt is, még most is! Szó sincs az adott "fogyatékosságokról" rafinált bűnözéssel állunk szemben!) elzárkózás gyakorlati megnyilvánulásában. 

Nagyon drágán fognak még ezért fizetni, (Valóban! Nem erkölcsi prédikációk, hanem bírák és ítéletvégrehajtók igényeltetnek.) a gyáván meghunyászkodómismásolók. Ehhez a viselkedéshez NINCS MENTSÉG! Magyarázkodni lehet, de elfogadható választ erre adni NEM LEHET, aképpen, ahogy az eleddig történt. 

Új szellemiségű korszak megszületése előtt állunk, KIKERÜLHETETLENÜL! A számvetés
időszaka mindenki számára könyörtelenül bekövetkezik, nincs azaz egérlyuk, amely az ez ellen
menekülőket befogadná. A nagy nyilvánosság előtt kell majd elszámolniuk  a vétkezőknek, (Nem tudni, mire gondolsz. Az általad vizionált rendezvény egy kegyes falusi passióra emlékeztet. A nyilvános bűn-megvallás történelmileg kialakúlt formája az autodafé. Itt a sanbenitoba öltöztetett eretnekek megvallhatták bűneiket, de utána megégették őket. Én meg, tudod, jogász vagyok és a nürnbergi ítélkezést asszociálom, ahol kimondatott az ítélet és utána megnyíltak a vesztőhely csapóajtói, de nemcsak hóhérok, politikusok alatt is... úgyismondhatnám -időszerűségénél fogva, nagy szavakat használva- a NEMZET SZÍNE ELŐTT! /2006/. 

Honfitársi üdvözlettel: 

Péteri Attila Árpád 

3. 

K. Lajos levele.  

Tisztelt N. Úr! 

A ratifikáció már nem az az alkalom, ahol módosítani lehet egyszerződést. Legfeljebb nemmel lehetett volna rá szavazni. A szöveg lényege ismeretében teljesen mindegy, hogy mi van benne. 

Tisztelettel:

K. Lajos 

2. 

N.I. levele Belgiumból. 

Szerintem ha az EU alkotmány ratifikálásánál inkább arra kellett volna ragaszkodni, , hogy az EU alkotmányban valóban megjelenjen a "pontosító szakasz" amely kiegészíti  "az európai alkotmányt, annak a kisebbségek jogaival kapcsolatos részét, amellyel a nemzeti és etnikai kisebbsége védelme - magyar javaslatra - az unió alkotmányos alapelvévé vált"  (MTI hír) . 

Tudni kell, hogy ennek csak akkor van értelme, ha kollektív jogról van szó: Az EU alkotmány nem igy fogalmaz. Ott csak személyes jogokról van szó.  

Orbán Viktor, szerintem nem magyar még csak nem is EU-s hanem FIDESZ és Európai Néppárti érdekeket véd. (Ha valóban magas fokozatot "kiérdemelt" szabadkőmüves, úgy csak egyetlen érdek kiszolgálása jöhet szóba.) A magyar sajtóban gyakorlatiklag alig olvasható valami erröl a szégyenteljes ratifikációról, amely tökéletesen beleillik az utolsó 15 év önfeladó politikai vezetésének, amelyet valaha haza (nemzet-)árulásnak neveztek. A nyugati sajtóban terjedelmesebb cikkek jelennek meg a sztahanovista (tehát fércmunka) ratifikációról m int Magyarországon: (Aki nem tud arabusul, ne szóljon olyan dolgokba, amikhez halvány fogalma sincs. A magyar parlament nem javító szabóság, ahol az elszabott európa öltönyt svájfolni lehetne.) Ez a bizonyos modósító javaslat azonban elkerülte a külföldi ujságírók figyelmét.  

N.I.  (Belgium) 

1. 

Világszövetség Erdélyi Társasága levele.             

                                                                                          "Csak akkor történtek nagy dolgok
                                                                                            ha bátrak voltak, akik mertek!"
                                                                                                                     Ady Endre.             

Pusztába kiáltott szó maradt a nyílt levél.Orbán Viktor is megszavazta az EU-alkotmányt. Ha valamely, számunkra láthatatlan reálpolitikai érdek arra kényszerítené Magyarországot, hogy huszonhárom EU tagállamot megelőzve, közel két évvel a végso határido elott ratifikálja az EU leendo alkotmányát, akkor használják Körömi Attila törvénytervezetét, amelyet T/13449 szám alatt iktatott az Országgyulés, és amely a külhoni magyarok magyar állampolgárságának kérelmükre történo visszaállítására készült, írták egy nappal a ratifikálás elott az MVSZ vezetoi a FIDESZ MPSZ-hez intézett nyílt levelükben. 

Patrubány Miklós és Rácz Sándor kérte Orbán Viktor pártelnököt és Áder János frakcióvezetot, "hassanak oda, hogy az Országgyulés csakis akkor ratifikálja az EU leendő alkotmányát, ha előbb elfogadta a külhonban élő magyarok magyar állampolgárságát kérelmükre visszaállító törvényt!"  

Mindkét törvény kétharmados parlamenti többséget igényel, és "ma a FIDESZ támogatása nélkül Magyarországon nem lehet kétharmados törvényt elfogadni", emlékeztettek a levél írói.  

Az MVSZ vezetoinek levele pusztába kiáltott szó maradt. Ez évi utolsó ülésén, december 20-án az Országgyulés 322 IGEN, 12 NEM és 8 TARTÓZKODÓ szavazattal elfogadta az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerzodés megerosítésére vonatkozó határozati javaslatot. A kettos állampolgárság kérdése szóba sem jött. Csupán Körömi Attila próbált ügyrendi felszólalásban - az Alkotmánybíróság minap hozott határozatára hivatkozva - a ratifikálás halasztása mellett érvelni, ám az ülésvezeto

Dávid Ibolya kikapcsolta a képviselö mikrofonját. (Az illető hölgyről "A fifikás Ibolya" jelző mellett már megemlékeztem egy Commentemben. Nem tévedtem.)  

A FIDESZ frakció dönto többsége, élén Orbán Viktor pártelnökkel igennel szavazott.  

A FIDESZ frakció hét tagja nemmel szavazott: Deák András, Dr. Latorcai János, Nógrádi László, Dr. Rubovszky György, Dr. Salamon László, Dr.Semjén Zsolt, Soltész Miklós.  

A FIDESZ frakció nyolc tagja jelen volt, de nem szavazott, közöttük: Áder János, Kövér László és Németh Zsolt.  

Budapest, 2004. december 21. MVSZ Sajtószolgálat