Tisztelt Honlapolvasók!

Ezúttal [is] olyan partiba szálltam be, ahol nekem voltaképp nem osztottak lapot... A hógolyót Halász József indította, akit egy MTI közlemény inspirált írásra. [Levele legalúl.]

A levél hatására Adorján András  sakknagymester, olimpiai bajnok is számítógépet ragadott és mondanivalóját a szavak, ill. kifejezések különösebb megválogatása nélkűl, továbbította. A levél elsődleges címzettjei politikusok. Másodlagos címzettjei pedig hirközlő szervek, magánszemélyek, küztük én is.

Úgy véltem, a levélre válaszolnom kell. Megtettem, Adorján András levelének sorai közé írva vörös betűszedéssel. Sorry!

From: Szeszák Gyula
Date: 10/10/04 13:24:46

Kedves András! 

Felháborodásod, jobban mondva dühöd, jogos [!], bár némileg eltér a teadélutánok nyelvezetétől... Csokrodból azonban hiányzik egy szál: az a színtársulat, amely újabban "nemzeti radikális"
erőnek becézi önmagát.
 

"Zászlóbontásukról" [volt] barátom Takács András leveléből értesűltem. [A levelet, előzetes kommentárjaimmal együtt, elküldtem a levelezőlistámon szereplőknek, köztük neked is.] 

Leveled újból felkelti kóros szenvedélyemet: a sorok közé írást. Lásd lentebb. 

-------Original Message------- 

From: Adorján András

Date: 10/10/04 00:16:53
Subject: Fw: Az erkölcsi vesztes támogatása erkölcstelenség!

Államterrorizmus és négypárti HAZAÁRULÁS...

----- Original Message -----

From: Adorján András

To: sandor.lezsak@mdf.parlament.hu ; Lendvai Ildikó ; Halász József

Cc: Bencsik András ; fidesz@parlament.hu ; fidesz@fidesz.hu ; zoltan.pokorni@fidesz.parlament.hu ; Hende Csaba ; orbanviktor@orbanviktor.hu ; Orbán Viktor

Sent: Saturday, October 09, 2004 8:18 PM

Subject: Re: Az erkölcsi vesztes támogatása erkölcstelenség!

Kedves [Halász] Jóska! 

Nagyon alacsonyan tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Amit az Egyesült Államok csinál - immár erős ellenpólus Az "erős ellenpólus" elmélete felűlvizsgálatra szorúl. Ma már elégséges alap van annak feltételezésére, hogy a világot látszólag felosztó "táborokat" egyazon felügyelőség irányította. [Így lehet ma Kovács elvtársból a kommunista külügyérből EU energiabiztos...] A judeobolsevizmus címszó alatt tájékozódhatunk e tárgyat
illetően. 
 híján - a világban, az félreérthetetlenül rabló- illetve területszerző hadjárat, gondos figyelemmel az ásványi kincsek elhelyezkedésére. Ezt hívják a "terrorizmus elleni küzdelem"-nek. Az, hogy Magyarország a Varsói Szerződés örvendetes feloszlása után sietve csatlakozott egy legalább annyira agresszív és mocskos katonai szövetséghez (NATO), az a kevéssé kedves, de nagyon szemét, és szolgalelkű képviselő hölgyeknek és uraknak rovására írható. Szégyenteljes az az igyekezet, amellyel koncra lesve eleve a nemzetközi jogot, ENSZ-határozatot sértő, a pápa békefelhívását Sajnos Őszentsége is a "Pax Americana" adminisztrátora. Gondolj csak Viktor Viktor pápai kitüntetésére és most utóbb a legpofátlanabb legagresszívabb Habsurg boldoggá avatására. Hallelujah! András! Be kell látnod, látnotok hogy aki nem fél az "A"- t kimondani, annak "B"-t is kell mondania előbb utóbb. Az értelmes ember jellemzője, hogy gondolatrendszere konzisztens. Téged ilyennek tartalak és alappal feltételezem, hamarosan felfedezed "eszméid között az űrt". is semmibe vevő amerikai-brit "háborút" (valójában óriási erőfölénnyel rendelkezvén Irak elfoglalását) támogatta MIND A NÉGY PÁRT! Azaz nem csak az NSZP (Nemzeti Szocialista Párt), nem csak az SZDSZ (Szart Dobáló Szemetek), hanem a FINESZ és az MDF Emlékpárt (Szt.Antall szellemében) is. Ezek után enyhén szólva farizeus magatartást tanúsított mindkét ellenzéki párt, mikor arról sírt, hogy vissza kéne hívni katonáinkat, de a kormány nem akarja! Ez tipikus demagógia, szavazatvadászás, hiszen, ha annakidején nincs kétharmados többség, a zsoldosok ki sem mehettek volna.! Azt is megjósolom, hogy az ún."nemzeti" és "polgári" oldal az egy éves hosszabbítást is meg fogja szavazni. Ahogy mifelénk mondják: A kurva anyjuk ne sirassa őket!

Még csak annyit a NATO-ról: diplomáciánk annakidején diadalmasan számolt be arról, hogy lám, milyen gyorsan válhattunk a HÜJEnkik által kormányzott NATO teljes jogú csatlósaivá.! Szerencsétlen Viktor-Viktor! (azelőtt Orbán) még azt a büntetendő baromságot is találta mondani az MTV egyórás riportjában, hogy mikor aláírta a csatlakozást, úgy érezte, most teljesedtek be 1956 eszméi. V.V. a legpofátlanabb roma aki valaha Magyarországon nagy nyilvánosság előtt megszólalt. Takács András barátunk ezt nem így látja. Nem tudom, Viktor!-Viktor!! milyen típusú befolyásoltság alatt volt (mert ennyire hülye nem lehet józanul) az adás ideje alatt, de én a képernyő felől erős alkoholszagot éreztem. 1956-ban ugyanis Nagy Imre bejelentette Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből, valamint hazánk SEMLEGESSÉGÉT! Tehát szó sem volt arról, hogy Moszkva után Washington és a "művelt" Nyugat fenekét szeretnénk túrni. Az eljárás rugalmasságát pedig 12 nap múlva már a hülye is (szóval bárki a parlamentben is) megértette: felvonulási területnek kellettünk. Mint Szerbia egyetlen NATO-szomszédja az ellene "vívott" "háború", közönségesen - úgy hogy a legstupidabb állatok is értsék az MSZP-ből, ráadásul a gusztustalan Szili Ká - terrorbombázáshoz! Ma már mindenki tudja, hogy ha az egyébként a Vajdaságban élő magyarságot is 78 napig veszélyeztető légivérengzés nem hoz eredményt, akkor már készen álltak a szárazföldi harc tervei. Azt pedig még a legszemérmetlenebbek sem tagadhatják, hogy ennek útvonala Belgrád felé NEM Koszovón keresztül vezetett volna. Hanem!? Ha történetesen, mint nemrég Jerevánban az örmény parlamentbe, néhány fegyveres beszabadulna (Balternatíva - Új Generáció koalíciós terrorcsoport) az Országházba, ha az utolsó töltényeiket is kilőnék teljesen találomra, de gondosan célozva, nem létezik, hogy ártatlan ember halhatna meg csak egy is!

Ami pedig Halász József levelét illeti, attól az Önök elméje nem fog megvilágosodni, mert az hogy Irakban (szemben Izraellel) nem voltak tömegpusztító fegyverek nem néhány napja, hanem vagy fél éve hivatalos és független AMERIKAI bizottságok jelentése szerint ismeretes. Tehát ez a levél összegez, de amúgy ismert - persze semmibe vett - tényeket tartalmaz. Én azonban hozzá tudok tenni még valamit, ami úgy látszik elkerülte Jóska figyelmét.

Nem 300 magyar zsoldos életéről van szó, akik önként(?) vannak ott, és "missziójuknak" annyi jelentősége sincs, mint a mocskos '68-as Csehszlovák bevonulás alkalmával a Varsói Szerződés tagállamainak (Románia kivételével) köztük hazánk katonáinak részvételének. A képlet ugyanaz: BŰNTÁRS KELLETT AKÁR CSAK FORMÁLISAN! Meg tudták volna azt oldani a ruszkik egyedül is, a még náluk is szemetebb amerikaiak pláne, de így van egy 30 szövetséges országot tartalmazó listájuk. És ezt úgy látszik, az arabok is elolvasták. És ez a Juhász, meg a Nemzetbiztonsági Senki, akinek a neve nem jut eszembe (Senki Alfonz?) azt szajkózzák, hogy mi nem vagyunk veszélyben. A háborúhoz, mint tudjuk, pénz+pénz+pénz kell. A pénz nagyrésze azonban nem a harcoló alakúlatokra, hanem a logisztikai bázisra költödik. Az ellencsapás ugyanúgy hatékony ha e bázis bármelyik elemére irányúl, mintha egy nyomorúlt zsoldost semmisít meg. Aztán azt is tudjuk [lásd Drezda amerikaiaktól elszenvedett holocaustját], hogy a harcoló alakúlatok morálját az ártatlan cívilekre mért terrorcsapásokkal ugyanúgy gyengíteni lehet, mint a harcállásokra irányított pergőtűzzel. Ezt úgy hívják, hogy a hátország gyengítése. A háború logikájából adódik, hogy a csapás oda irányúl, ahol nincs védelem és a támadás meglepetésszerű. Hogy is mondta Hruscsov: "atomcsapás céljaivá válnak ... a nagy lakóközpontok ... vagyis mindaz, ami táplálja a háborút." Ehhezképest Izraelnek joga van az egyiptomi szálloda robbantások miatt felháborodni, de csodálkozni nincs joga. Nota bene a későbbi Béke [!] Nobeldíj későbbi kitüntetettje: Begin izraeli miniszterelnök volt a parancsnoka annak az Irgun terror alakulatnak, amely felrobbantotta az Angol Királynőről elnevezett jeruzsálemi szállodát...  Tényleg? Azok sem, akik NEM golyóálló üvegű autóban, testőrökkel közlekednek? Mert mégiscsak azok teszik ki a népesség többségét, akiknek ez nem jut ki. És bármilyen fájdalmas is, alacsonyabb az esélye annak, hogy Gyurcsányt, és a kormánykoalíciót röpítik a levegőbe egy fényképezés alkalmával, mint mondjuk engem Kálvin tér 2. számú házunk kapuja előtt! Vagy mondjuk akárhol a metróban. Maguk szoktak tömegközlekedni?

A terrorcsapás valójában a Népnek szól. Lásd pl. a spanyolországi vasútrobbantásokat [ezekre lentebb te is utalsz], amelyeket így kommentált a Magyar Hirlap:
 

"Európát átformálja a terror réme! Öt nappal a madridi merénylet és hárommal

az ottani kormánybukás után Európának máris új arca van: közelebb kerültünk

az EU-alkotmányhoz, a közös biztonságpolitikához és a közös fellépéshez a

terrorizmus ellen." 

A firkász azonban téved. A terrorüzenetnek ugyanis nem az a tartalma, hogy az imperialista kalandokban nem érdekelt népeket felsorakoztassa elnyomóik és kizsákmányolóik oldalán, hanem épp az ellenkezője: söpörjék el azt a bandát,

amelynek szenvedéseiket köszönhetik és amely csak önmagát tudja megvédeni,
azt ártatlanokat nem.

 

 Mert ha nem, akkor nem is érdekes. Úgy értem maguknak. Négypártilag! Hogy rohadnának meg! Szemét módon félrevezetik a lakosságot, képtelenek megakadályozni bármilyen merényletet, és csak abban reménykednek, hogy mi nem vagyunk elég érdekesek ahhoz, hogy a maguk által "terroristának" nevezett földalatti mozgalom (amely kiképzését az USÁ-nak köszönheti) akárcsak arra érdemesítsen, hogy valakiket, valakit itt is a másvilágra küldjön. Egyébként teljes joggal! A terrorizmust ugyanis leginkább a nagyhatalmak gyakorolják, (meg Izrael), és ha egy ország, nemzet, amelyet megtámadnak, nem rendelkezik azzal a technikával, mint a támadó, nyilván BÁRMELY ESZKÖZ HASZNÁLATÁRA IS JOGOSULT.! És mivel a maguk kollektív csatlóssága az egész országot, nemzetet (beleértve az idegenbe szakadt, és szórványmagyarságot, valamint - természetesen - a legkönnyebben becserkészhető: UTAZÓ HONFITÁRSAINKAT) az Arab Világ ellenségeinek listájára is rásegítette, sokkal nehezebb azt megérteni, miért nem léptek már eddig akcióba - talán tetszettek valamit hallani a madridi történésekről!?

Végezetül: lehet azon szörnyűlködni, hogy a csúnya irakiak, arabok ki mindenkit ejtenek túszul, végeznek ki. Csak azt tessék nekem megmondani: KI A FASZ HÍVTA AMERIKÁT, ANGLIÁT ÉS A TÖBBIEKET IRAKBA? Egyébként meg: az új spanyol elnök - ígéretéhez híven - azonnal kivonta a spanyol erőket Irakból. Nincs is azóta arra lárma. A Fülöp-szigeteki kormány EGYETLEN TEHERAUTÓSOFŐR ÉLETÉNEK MEGMENTÉSÉÉRT MEGÍGÉRTE A KIVONULÁST. Elengedték a "terroristák"? Elmentek a Fülöp-szigetekiek? Ez ilyen egyszerű! Aki bankot rabolni indul, ne lepődjön meg, ha agyonlövik! Aki az én lakásomba illetéktelenül, sőt, barátságtalan szándékokkal behatol, azt nekem is jogom van hasonló módon fogadni. Beleütni a konyhakést! Mert mégis az a legkomolyabb érv. Amiből érteni szoktak!

Nem gondoltak még arra, Hölgyeim és Uraim, hogy rendszeresen látogassák a szegény, magányos fiúkat Irakban?És mondják: van ott egyáltalán kupleráj? Nem gondolom! Az a parlament a kupleráj, amit Maguk népesítenek be. Következésképpen az a szar ország is, ami maguknak "köszönhetően" az én HAZÁM LETT!

Pihenj! Na látod, itt a baj! Jól kidühöngöd magad - levélileg - ettől elfáradsz és magad vezényelsz "pihenj-t". Te biztos nem tudod, de ezt teszi pl. Körösi Imre is. Ordítva sokkolja hallgatóságát, néha órákig. Ezután kijelenti: az elsorolt disznóságok bizonyítékei mind rendelkezésre állnak. A hallgatóság nyugodjon meg, minden rövidesen jóra fordúl. A nép ezek után megkönnyebbűl, elszéled és azzal a tudattal eszi a töltöttkáposztát, issza a sört és dugja meg az asszonyt, hogy ma is tett valamit a hazáért. 

A harmadik világháború, amint látjuk, javában folyik. Úgy is hívják: a végső dzsihád. 

Csak kevesen tudják, ez a harc két fronton folyik. Az első - belső harc az amit a moszlim saját gyarlóságai ellen vív napról napra, engesztelhetetlenűl. Harcos csak az lehet, aki ebben a harcban gyözni tud. 

Kérdezd meg a "nemzeti radikális mozgalmat" alkotó csoportocskák, szektácskák önjelölt vezéreit, prófétáit, dalnokait, szónokait, szemfényvesztőit, csapűrágóit: az önimádaton kivűl mi van még énjükben? 

Nem! András! A magányos dühöngés ítt mit sem ér. Ezen jól szórakoznának azok, akiknek leveled írtad, ha egyáltalán elolvasnák azt. Csak a tettek számítanak. Tenni azonban csak sokaknak, együtt - egyszerre érdemes. Az első teendő az indúlatok integrálása és cselekvéssé konvertálása. Azon kellene együtt gondolkodnunk, ez a "magyar csoda" hogyan valósítható meg!? 

Kérlek, ne haragudj rám azért, hogy leveledet kritikusan észrevételeztem. Mondanivalód hatását nem gyengíteni, erősíteni szeretném ezáltal. 

Adorján András nk.sakknagymester, olimpiai bajnok

1053 Budapest, Kálvin tér 2.II/4.

Tel.: 318-6259, hangpostafiókkal: 267-5992

E-mail: aa:_ok@hu.inter.net 

Baráti tisztelettel. 

Sz. Gy. 

Utóirat: L.F.S.

----- Original Message -----

From: Halász József

To: Lendvai Ildikó

Sent: Saturday, October 09, 2004 4:21 PM

Subject: Az erkölcsi vesztes támogatása erkölcstelenség

Az országgyűlési képviselők felszólítása

Az erkölcsi vesztes támogatása erkölcstelenség

 

Tisztelt Frakcióvezető Asszony!

Kérem, nézze el, hogy ezt a levelet 6 példányban kapja meg, címcsoportjaimnak megfelelően. Ennek oka, hogy egyszerű módon szeretném, ha a címzettek csatlakoznának felszólításomhoz.  

Halász József

Kedves Barátom!

Kérlek, ha egyetértesz a felszólítással, "Válasz mindenkinek" módon küld tovább a frakcióvezető úrnak.

Köszönöm.

Halász József

 

 

Tisztelt Frakcióvezető Asszony! 

Bizonyított lett, hogy nincs bizonyíték, ami alátámaszthatná Irak megtámadását. Ezzel átminősült az iraki háború: veszélyt megelőző csapásmérő helyett igazságtalan, terrorista beavatkozássá minősült. [(Idegen szavak és kifejezések szótára: „Terrorista: olyan személy, aki politikai célokért rémtetteket (gyilkosság, bombamerénylet stb.) követ el” Larousse enciklopédia: „Terrorcselekmény: Politikai harcban alkalmazott erőszakos, megfélemlítő cselekedet (pl. gyilkosság, rongálás).” Révai Lexikon: „Terrorizmus: rémuralom.”]

A bizonyíték nemléte azt bizonyítja, hogy az USA olyan erkölcstelen, erejével visszaélő hatalom, amely ellensége az emberiségnek, az emberi jogoknak, az államok szuverenitásának, a demokráciának.

Aki ennek a hatalomnak a csatlósa, az maga is ellensége az emberiségnek, az emberi jogoknak, az államok szuverenitásának és a demokráciának. Magyarország ma csatlósa az USA-nak és az iraki terrorista háborúban teljesíti csatlósi feladatát 300 magyar állampolgár életét folyamatos veszélyben tartva.

Minden magyar embernek becsületbeli és önvédelmi kötelessége tiltakozni az ellen, hogy egy erkölcsileg megsemmisült hatalom szolgálatában maradjon. Azoknak az embereknek, akik a magyar választók képviseletében tagjai a hatalomgyakorlásnak, kiváltképp az.

Tehát a Magyar Köztársaság Országgyűlésének kötelessége:

Azonnal visszahívni Irakból az összes magyar állampolgárt, legyen az katona vag  Ezt kezdeményezni választóikkal szembeni kötelessége minden országgyűlési képviselőnek.

Ezért felszólítom a Magyar Köztársaság Országgyűlésének minden tagját, hogy teljesítse választóival szemben – azok igazságérzetének megfelelő és biztonságát jelentő - kötelességét. 

Kelt Szegeden, 2004. október 9-én.

Tisztelettel:  

Dr. Halász József.

 

Dr. Halász József, a PAJZS Szövetség elnöke

30/616-3894

Ui.: A felhívást minden frakciótagnak elküldtem. HJ 

_______________________________ 

Amerikai jelentés szerint Iraknak nem voltak tömegpusztító fegyverei

2004. október 7. 07:54

Szaddám Huszein iraki exelnök rezsimjének nem voltak biológiai és vegyifegyver-készletei, sem komolyan vehető nukleáris programja - állapítja meg egy hivatalos amerikai vizsgálati jelentés, ellentmondva az amerikai hírszerzés és a politikusok háború előtti, a katonai fellépés mellett érvelő állításainak. Charles Duelfer az általa vezetett Iraki Vizsgálati Csoport mintegy ezer oldalas jelentését helyi idő szerint szerdán adta át a törvényhozásnak.

A szenátus katonai bizottsága előtti meghallgatásán Duelfer kijelentette: nem hiszi, hogy katonai szempontból jelentős tömegpusztítófegyver-készleteket rejtegetnének Irakban. Közölte, hogy az iraki atomfegyverprogram szétesett 1981 után, bár közvetett jelekből ítélve Szaddám Huszein nem adta fel végleg nukleáris ambícióit.

Az amerikai kormányzati tisztségviselők egyik visszatérő érve az volt a háború előtt, hogy nem akarják megvárni, amíg az iraki tömegpusztító fegyverek létezésének a konkrét bizonyítéka egy gombafelhő lesz.

A Duelfer-jelentés szerint Szaddám Huszein azt tervezte, hogy a szankciók feloldása után a nemzetközi figyelem lanyhulásával újraindítja fegyverprogramjait. A szükséges tudás megőrzése végett az atomtudósok nem utazhattak külföldre és különféle minisztériumokban rejtegették őket, hogy bármikor mozgósíthatóak legyenek.

Az Irakban másfél éven át tiltott fegyvereket kereső, 1000-1500 fős Iraki Vizsgálati Csoport megállapításai egybevágnak Duelfer elődje, a szakértőcsoport vezetéséről idén januárban lemondott David Kay fél éve elhangzott következtetéseivel, viszont ellentmondanak a háború igazolására felhozott érveknek.

A Demokrata Párt felrótta George Bush amerikai elnöknek, hogy félrevezette az iraki népet. Carl Levin, a szenátus katonai bizottságának rangidős demokrata párti tagja kijelentette, hogy a jelentés a háború igazolására hangoztatott legfontosabb kormányzati érvet cáfolja meg.

(MTI)