Business is business!

Amerikai sikertörténet...

Nevezetes évfordulót ünneplünk szeptember 11-én. Az Afganisztán zord hegyei közt bújkáló Oszama bin Laden 2011.09.11-én megtá madta Amerikát. Úgy ám!
Az épületes históriát Amerika kanonizálta
[a kánon szó a bibliai iratok ra alkalmazva ezt jelenti: a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttese, gyűjteménye]  és azóta a "liberális" hitvallás funda mentumát képezi. Hogy mit is tesz hinni, egy zsoltár töredékkel tudom legpontosabban kifejezni.

"Test már a kenyér, —
a bor igaz vér, —
hiszem ezt ámbár —
elmémbe nem fér."

Hát ezzel nehéz lenne vitatkozni. És mégis, akadtak akadnak a kákán is csomót kereső "illiberálisok", akik krákognak és köpködnek ha le akarják nyomni a torkukon a "terrortámadás" sztorit.

Megvallom, én is ezek közé tartozom. Olyannyira, hogy már 2010. október 23-ra összecsipeget tem egy rakásra való kérdőjelet. E korábbi cikk átolvasása nélkülözhetetlen ezen írás megértésé hez, ezért akiknek erre nincs idejük, itt hagyják is abba az olvasást.

A "WTC hitvallás" lényege, hogy "Oszi" terrorlegényei négy amerikai utasszállító repülőgépet eltérítettek. Közülük kettő a World Trade Center kettős ikertornyát [WTC 1, WTC 2] rombolta le akkora lendülettel, hogy összeomlott egy harmadik óriás épület a WTC 7-es is. A harmadik lukat ütött a Pentagon oldalába, a negyedik pedig lezuhant a prérin.

Az ikertornyok magassága 400 méter, súlyuk [tömegük] 500.000 tonna volt. E súlynak döntő hányadát a masszív acélszerkezet tette ki. A repülőgépek [félig üres] tartályaiban lévő kerozin az egyik toronynál nagy lánggal égett, a másiknál inkább füstölt, mégis elegendőnek bizonyult a kettő plusz egy óriásépület lerombolására. A tornyok [nem] hült  helyét "ground zero"-nak nevezi az utókor. A nulla kifejezés azért is találó, mert a tornyok anyaga eltünt. Elégett - úgymond - a kerozin tüzében.

Nos ez nagyobb marhaság, mint a test
/kenyér miszté rium.

Persze minden hülyeség fokozható. Nem járt különbül ugyanis a harmadik óriásépület a WTC-7 torony sem. Elillant az is. De vajon mitől? Neki nem jutott Boeing.

A baloldali képen látszik, hogy az ikertornyok közvet len közelében álló magasépületeknek még az ablakai sem törtek be...

Ilyen szeszélyesen cikázni és rombolni még a gömb villám se tud.

Summa - summárum az elemzők százai, ha nem ezrei, jutottak arra az egyöntetü következtetésre, hogy a három tornyot a legprecízebb épületbontási sziszté ma [
controlled
demolition] és a leghatékonyabb robbanóanyag, az u.n.  ‘nano-thermit’ alkalmazásával semmisítették meg.

A hatalmas acéloszlopok tehát eltűntek, de maradt helyettük
valami  apróság. "Steven Jones fizikus, egyetemi tanár, bejelentette, hogy átkutatva az ikertornyok és a 7-es épület maradványait, mind a háromban talált ‘thermite’ nevű vegyi anyagot. Jones professzor és a hozzá csatlakozó tudósok a tragédia után még hetek múlva is találtak olyan olvadt és izzó fémrészecskéket, amelyek az ikertornyok és a 7-es épület maradványaiban égtek. Ezeket a megolvadt és izzó fémanyagokat nem lehetett kapcsolatba hozni sem a repülőgép üzemanyagának, sem a hivatali bútorok nak és más berendezési tárgyaknak az égésével. Ilyen tüzekből nem maradnak hetekig izzó fémanyagok. Ezek csak egy ‘thermite’-tel vagy ‘nano-thermite’-tel kombinált robbanószer maradványai lehettek. Azt is kiszámították, hogy az égő kerozin fém felizzításához szükséges hőfok harmadát se képes produkálni.

Az ilyen robbantás megtervezéséhez és kivitelezéséhez roppant technikai apparátus szükséges. Oszinak viszont egészen biztos nem volt mérnök és szerelő brigádja, de ha lett is volna, hogy tudtak volna a tornyokba a rengeteg cuccal belopózni és ott napokig barkácsolni?

Fény derült erre is.

Az 1-es [déli] torony kapcsán tanúk azt
vallották, hogy "az áramszünet alatt overállos idegen embereket láttak mászkálni a toronyban szerszámos ládákkal, épület- szerelési anyagokkal. Mivel a biztonsági ajtók nyitva voltak, szabadon járhattak-kelhettek. Szokatlan volt ennyi idegent – nem ott dolgozót – látni a toronyban. Ezek az emberek nem hordtak semmilyen azonosító jelvényt, ami szintén különös volt, mert az időnként – felújítási munkálatok során – a toronyban megforduló szerelő szakemberek mindig hord tak fényképes, névvel ellátott kitűzőt."

Hogy eshetett meg ilyesmi? Nagyon egyszerüen!

Itt léptessük  a
képbe az élelmes Larry Silverstein urat akinek "első ténykedése az volt, hogy új tulajdonosként megváltoztatta a WTC-komplexum biztonsági szolgálatát. Az erre a célra igénybe vett új vállalat, a Securacom, illetve mai nevén a Stratasec volt. George W. Bush testvére, Marvin Bush volt ennek az egyik igazgatója, és Marvin unokatestvére, Wirt Walker pedig az ügyvezető elnöke. A Securacom nemcsak ellátta a szükséges elektronikus védelmi-rendszerekkel a Világkereskedelmi Központot, de ez volt az a cég, amely gondoskodott a Washington melletti Dulles Nemzetközi Repülőtér és a United Airlines légi közlekedési vállalat (innen szálltak fel a WTC-be ütköző repülőgépek) biztonságáról is. Mindkettő telephelye kulcsszerepet játszott a 2001. szeptember 11-én bekövetkezett terror-támadásokban."

Aki a-t mond, mondjon b-t is. Pont így cselekedett a mi Larrynk is. "Jelentősen megemelte a biztosítás terjedelmét, amikor két hónappal a katasztrófa bekövetkezését megelőzően aláírta a haszonbérleti-szerződést. A biztosítási összeg 3,6 milliárd dollár volt, de Silverstein talált egy olyan homályos értelmű rendelkezést a biztosítási feltételek között, amelyek lehetővé tették a számára, hogy két önálló kártérítési igényt nyújtson be arra hivatkozással, hogy a két torony összeomlása két elkülöníthető terrorcselek mény következménye, ezért két különböző terror-támadásnak minősül jogi szempontból. Silverstein tehát csak 2001. júliusa óta volt haszonbérlőként a WTC-komplexum tulajdonosa, mégis 7,2 milliárd dollár kártérítést követelt magának, amit a bíróság nagyrészt meg is ítélt a számára. [Nem fejezetem ki magam elég árnyaltan, amikor egy másik írásomban a bíróságokat a "leggonoszabb kasztnak" neveztem. Silversteinnek erről biztos más a véleménye és neki is igaza van...]

Az már csak hab, de nem a mai tortán, hogy
 "Silverstein legközelebbi barátja 2001-ben, akivel naponta beszélt telefonon, nem volt más, mint Benjamin "Bibi" Netanjahu."

Eddig [ahogy a mi bíráink is mondják] tán' erkölcstelen, ám semmiképp sem "jogellenes" az üzlet. De van más is...

A fenti bizniszelés idején már tudott volt, hogy "a WTC-tornyokat előbb-utóbb le kellett volna bontani, mert azbesztet és azbeszt cementet használtak a fel az építéséhez. Ennek a XX. században széles körben használt építési anyagnak az egészségkárosító hatását viszonylag későn bizonyították be. [Finom-szemcséi lebegve oszlanak el a levegőben és az épületekbe beépített szerkezetekből folyamatosan leválva távoznak. Belégzése nyomán a tüdőrák gyorsan kifejlődik.] Egészségkárosító hatása miatt a fejlett ipari országokban – így Amerikában is – betiltották. Ezért rendelték el a hatóságok a WTC- tornyok lebontását is. Ha azt szabályosan, a hagyományos módszerek szerint végzik el, akkor az rendkívül sok pénzbe került volna. A WTC-tornyok irányított robbantással történő összeomlasztása ezt a feladatot nemcsak gyorsan és olcsón oldotta meg, hanem még több milliárd dolláros hasznot is hozott a 9/11-nek nevezett multikomponens terror-akció kitervelőinek és profi végrehajtóinak.
Tévedés lenne ugyanis azt hinni, hogy Larry egymagának szakíthatta le az egész summát. Ilyen szép (szemü) zsidó nincs Amerikában. A zsozsón nyilván osztozni kellett a "multikomponens" akció vezetői természetesen ismertek: Bush, Cheney és Rumsfeld. Róluk bővebben szóltam fenti írásomban. Itt nem ismétlek. No és a bírák...

Amerika e "terrorakció" ürügyén hirdette meg az egész világ elleni terrorháborút, amely a kezdeti célpontok után szétrom bolta a korábban virágzó északafrikai és közelkeleti államok sorát és most - amint naponta halljuk és látjuk - a lottyadt vén kúrva Európa van soron.

Az egykori beteg WTC tornyok helyén pedig - dafke - felépült a náluk magasabb [541 m.] "One World Trade Center" ZsidóAmerika legmagasabb épülete potom másfél milliárd dollárért. [Ennek a számnak a forrását megjelöltem, de kételkedem benne, mert máshol más számokat olvastam, de egyik szám sem közelítette meg Larry közel hétmillárd dollárját...

Mindez csak parányi része a sokszálu történetnek, amelyről könyvtárakat írtak. Én csak egy kis emlékezet frissítőnek szánom, amit most írtam.

2015.09.11

Sz. Gy. 

 

Megosztás