Az Új Világrend

Egy őrült amerikai

 

Az a sanda gyanúm, hogy tisztelt olvasóim, mint a közvélemény parányi közössége, nem érzékelik a maga valóságában azt ami bennünket körülvesz, ami meghatározza sanyaru jelenünket és sejtteti tragikus jövőn ket. Ijesztgetni akarnék? Áh dehogy, csak felvillantok néhány képet és véleményt fűzök hozzájuk.

2014. január végén Budapesten járt McCain republikánus szenátor és a lehallgatási botrány kapcsán a következő kijelentéseket  tette. „A Snowden-ügy legalábbis átmenetileg kárt okozott néhány szövetségesünkkel való kapcsolatunkban, de tudjuk, ha rendel keztünk volna azokkal a képességekkel, amelyekkel ma rendelkezünk, képesek lettünk volna megelőzni a 2001. szeptem ber 11-i tragédiát. Az amerikai elnök igyekszik megtalálni az egyensúlyt az emberek magánszférájának védelme és a bizton ság olyan szintjének megőrzése között, hogy meg lehessen előzni a terrortámadásokat – mondta, és hozzátette egy nagyon veszélyes világban élünk, 'vannak akik, meg akarnak támadni és semmisíteni' minket”.

Mára bizonyítottá vált, hogy a WTC tornyok felrobbantása a zsidóamerikai világuralom erőszakos megszerzéséért indított harmadik világháború ürügye (casus belli) volt. Az Új Világrend pedig korlátlan (bianco) felhatalmazás, amit ZsidóAmerika önmagának adott arra, hogy általa meghatározott időben, a világ tetszőleges pontján, önkényesen megválasztott fegyverekkel és módszerekkel összezúzza a "célország" társadalmi, gazdasági rendjét; lerombolja létesítményeit, megtizedelje, szülőföldjének elhagyására kényszerítse lakosságát. Gondolom, szükségtelen példákkal szolgálnom.

E háboru aktuális epizódja a CIA által megszervezett és kirobbantott ukrán polgárháború. Ehhez fűzök néhány megjegyzést, McCain megjegyzéseihez kapcsolódva. A jó úr szerint ... "Ukrajnában nagyon súlyos válság van, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne folytatódjon az erőszak ... Az Egyesült Államok és Magyarország, továbbá más országok, és különösen az Európai Unió mindent megtesznek, hogy megelőzzék a további erőszakot és a szükségtelen haláleseteket – az ukrajnai helyzet súlyosságát jellemezve utalt az erőszakos cselekmények folytatódására, valamint arra, hogy az ukrán hadsereg pénteken sürgette az elnököt, tegyen lépéseket a helyzet stabilizálására. Elmondta: az amerikai elnök és a szenátus is világossá tette, amennyi ben az ukrán kormány szükségtelen erőszakkal fogja kezelni a tüntetőket, Washington megfontolja büntető intézkedé sek meghozatalát. Az ám, az erőszak... Ezt a fogalmat a cowboyok Amerikája mindíg sajátosan értelmezte. Íme egy "csendélet" a kijevi mindennapokból. Ha bátorkodom feltételezni, hogy nem a rendfenntartó erők gyujtogatnak, feltenném azt a kérdést: milyen "szükségtelen erőszakra" célzott McKáin úr? Ezt abba is hagyom, ne röhögtessük egymást...  A "büntető intézkedéseket" már ismerjük. Irakban milliónál több halott, köztük félmillió kisgyermek. Az utóbbiakat a gyilkos zsidó szuka Mme Albraight asszony úgy parentálta el, hogy az "áldozat megérte"... A szíriai mérleget még korai lenne felállítani.

Amerikában találták fel és szabadalmazták azt az eljárást, hogy egy yankee úgy pihen, gondolkodik és tárgyal, hogy mocskos patáit felrakja az asztalra. Ezt már megszoktuk és csak legyintünk rá. Igenám, de McKáin úr a szó képletes értelmében Ukrajna törvényesen megválasztott elnökének asztalára rakta büdös lábait, úgy hogy közben szóba se' állt vele.

A jó úr tekintélyes szenátor, akit a Republikánus Párt Obama ellenében próbált futtatni az elnökválasztáson, csak nem jött be. Mindenesetre őt politikus nak, államférfinek kellene tisztelnünk, ha baromi viselkedésével nem zárna el bennünket ennek lehetőségétől. Ha azt mondom, úgy csörtet a diplomácia mezején mint egy bemarhult elefánt a porcelánboltban, félek nem tudom érzékeltetni a valóságot.

A díplomácia! Ez az intézmény többezeréves múltra tekinthet vissza. Fogalmát, intézményeit, szertartásrendjét - mint annyi minden mást - a görögök alkották meg ugyan, de bizonyos szabályait a mongol kánok is ismerték, betartották.  

"A protokoll görög eredetű kifejezés,  a „protosz” (jelentése: első) és a„kollosz” (jelentése: enyv) szavakból. A protokollon szó jelentése „a könyv elejére ragasztva”. Az előzéklap, mint a mai könyvtári karton őse, fontos dokumentumnak számított, valószínűleg értelmezése innen tevődött át a hivatalos kapcsolatok rendjére és rendtartására. A protokoll a társasági illemszabályokat, az etikettet, a magas szintű viselkedéskultúrát kiindulási alapként kezeli, arra épül rá. Így a protokoll napjainkban azoknak a szabályoknak összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját. A hétköznapi protokoll a viselkedési szabályokra, illemtani ismeretekre és a kulturált magatartásra épül; míg az állami, diplomáciai és vállalati protokoll az államközi, kormányközi, diplomáciai, belföldi és nemzetközi hivatalos kapcsolatokkal foglalkozik.

Nos ez a barom ellátogatott Ukrajnába is. Erről a következőképp számol be az internetes portál.

"Western diplomats have once again come to Kiev’s Independence Square, the epicenter of protests which have evolved from democratic rallies into violent riots. Ambassadors reportedly met with leaders representing radical forces.American, Canadian, and European diplomats arrived at Independence Square - also known as Maidan - on Sunday, the opposition Batkivshchyna (Fatherland) party said in a statement. The diplomats also “inspected” the Trade Unions Building, home to the National Resistance Headquarters. The so-called “commandants” of Maidan, Batkivshchyna deputies Andrey Parubiy and Stepan Kubiv, "showed" that there were no weapons on the square or in the building."  ~ Azaz... "Ismét nyugati diplomaták  jöttek a kijevi Függet lenség térre, a tiltakozások epicentrumába, ahol a demokratikus tüntetések erőszakos zavargásokká fajultak. A  nyugati nagykövetek állítólag találkoztak a radikális erők vezetőivel képviselőivel. Amerikai, kanadai és európai diplomaták érkeztek Függetlenség terére - más néven Maidanra - vasárnap, közölte az ellenzéki Batkivshchyna (Haza) Párt egy nyilatkozatában. A diplomaták azt is ellenőrizték a Szakszervezetek házában, amely 'otthont ad' a Nemzeti Ellenállás-főparancsnoksá gának. A Batkivshchyna Maidan-téri úgynevezett parancsnokokai, ill. képviselői Andrey Parubiy és Stepan Kubiv megmutatták, hogy nem volt fegyver a téren, vagy az épületben."

Az acélbot, a Molotov-koktél, az utcakő nem fegyverek, így a díszes "deputáció" azt a jogos benyomást szerezhette, hogy "szükségtelen erőszakkal kezelik" szegény békés tüntetőket.

Ez az állat szemmelláthatóan elemében van. Ebben nincs semmi meglepő. Ő volt az, aki  a Szenátus szíriai vitája alatt amelynek eredményeképp döntöt tek az amerikai katonai beavatkozást engedélyező határo zattervezetről, egy videó játékkal pókerezett. Amikor a kompromittáló fotók nyilvánosságra kerültek, szellemeske dett. Nem tagadta, nem szégyellte hogy játszott, csak azt sajnálta, hogy vesztett a masinával szemben. Érthető! Egy yankee mindíg nyer. Ha mégsem, pusztuljon a világ. Most épp ebben utazik... Ezért tekintem és nevezem állatnak, amit talán rosszul teszek, mert egy igazi állat nem tud ilyen bestiális lenni. McKáin katona volt. Nagyon jól kellett tudnia, hogy a katonai beavatkozás civilek (öregek, nők, gyermekek) tízezreinek kínos halálát eredményezi.

A Russia Today tudósításában azonban nem ez az igazán meglepő/megdöbbentő, hanem a slepp: a kanadai és európai "diplomaták". Ím, itt tartunk. Jólfésült, jólnevelt kanadai és európai úriemberek csapódnak ehhez a gengszter hez, jóllehet ők nyilván betéve tudják a diplomáciai protokollt, amit be is tartanának, ha nem keverednének rossz társaságba, mint a jelen esetben is ...

Itt nem csupán égbekiáltó gazsággal, de égbekiáltó pimaszsággal is szembesülnünk kell. Lám mivé fejlődött a hajdani "csendes amerikai" (
The Quiet American)? Némi nosztalgiával gondolok vissza Alden Pyle-ra, aki 1952 őszén a forrongó Vietnamba érkezik és nagy lelkesedéssel lát neki küldeté sének, hogy gazdasági segély-programjával segítse a szabadságáért harcoló vietnami népet. Hát persze ez sok ember halálát kioltó robbantásos merény letek formájában van abszolválva. És szegény jámbor Phyle a végén el ís tűnik. Nyilván rájönnek igazi küldetésére és a Vietkong végez vele. De ki végez ezzel az ökörrel?

Jósoljunk?

Korai lenne. Az amerikai akció ugyanis zseniálisan lett időzítve, Oroszország nagy békefesztiváljához a Szocsii Téli Olimpiához... Putyin nem viselhet háborút Ukrajnában, amikor békegalambok szálldosnak az olimpiai stadion fölött és mindenki, mindenki barátja. De egyszer vége lesz a világtörténelem legizgalmasabb olimpiájának. Ellobban az olimpiai láng és Putyin felnyitja az ukrán dossziét, látja milyen a mosdó és törölközőt keres hozzá...

A folytatást azért lehet tippelni...

A hadsereg tisztelettel kéri az elnököt és a kormányt, szerezzenek érvényt a törvényeknek. És ha nem? Ott az egyiptomi recept... De a helyzet nem ilyen egyszerü. Ukrajnában, mint sokszor emlegettem, népes orosz kisebbség él(degél), közülük sokan a Krím félszigeten; ami az volt és az lesz (!) az Orosz Birodalomnak, ami Gibraltár a
"demokratikus" Angliának. A krímiek máris köpik a markukat, hogy megvédik magukat, ha nem engedik visszaállítani hajdani autonó miájukat, amit megadtak nekik, majd visszavettek tőlük. Szevasztopol városához és erődjéhez hősi eposzok kapcsolódnak, de ezek nem ukrán, hanem orosz (!) eposzok... A nosztalgia pedig veszélyes fegyverré válhat. Azzá is fog válni.

Aztán itt van a Doni Kozákság, amely gyakran volt az orosz cárok védelmezője, de szembe is szegült velük, ha kiestek az
"atyuska" szerepből. Úgy gondolom, Putyin cárt elfogadják atyuskájuknak, hisz nála van a zsozsó a kozák "szotnyák" zsoldjára, nem háborgatja önállóságukat és maga is megsüvegeli az ortodox egyházat. A kozákok máris kinyilvánították kegyes hajlandóságukat, hogy fegyveres (!) segítséget adnak a rendteremtéshez. Sokan lófrálnak me Kijevben, akiknek kancsuka dukál...

Nincs az a paraszt, aki úgy imádkozna az esőért, mint én egy jó kiadós izraeli vereségért a Közelkeleten. De már túl vagyunk az
"arab tavaszon", a szörny most "tavaszba borítja" Európát is, ha hagyjuk. Most tehát azért drukkolok, hogy Európa népei felismerjék a veszély nagyságát és ha nem lehet olcsóbban, változtassák Ukrajnát egy második Vietnammá, hogy az eszelős MacKáin-ban feltoluljanak az emlékek, mivel Vietnamban harcolt és esett fogságba. Remélem, ezúttal korrigálva lesz a vietkongok mulasztása is, akik életben hagyták ezt a toportyán férget.

Egyébként derűs szép reggelt Ukrajna - Európa!

2014.02.02

Sz. Gy.

Megosztás