Frissítések: 1.

 

 

 Az oroszok megint a spájzban vannak...

 Visszatekintés - jövőkép
 

Ajvékolnak a zsidók az AAATV-ben... Játsszák a meglepettet. Ugyan miért? Hát nem volt előre látható, hogy az újra felemelkedő Oroszor szág vissza akarja és vissza is fogja szerezni nagyhatalmi pozícióit és újra kétpólusúvá formálja a világot? De! Előre látható volt!

Most épp egy "trilaterális" hadművelet folyik, amelynek célja: 1) visszaállítani az egykori Szovjetuniót,- 2) visszanyerni az európai pozíciókat,- 3) ezek sikere érdekében sakkban tartani ZsidóAmerikát. Tiszta sor, nemde?

Fog ez menni? Ojvé, de mennyire. Erről írsogálok évek óta. Az orosz kérdést önállóan is vizsgálgattam, többször összekapcsolva Orbán oroszellenes mesterkedéseivel.

Nincs ellenszenvesebb, mondjam nevetségesebb valami, mintha egy élemedett vidéki ügyvéd nemzetközi kérdések elemzésébe fog. Hisz erre itt vannak a véleményformáló "nemzeti elit" hízott libamájon kondícionált öreg, középkoru és ífjú díszpéldányai, akik szinte kibuggyannak a képernyőkből balról, középről, jobbról, sőt "szélsőjobbról" is...

Ők azonban mindannyian az Európai Unió csicskásai - lelkesedő, tárgyilagos és "szkeptikus" attitüdökkel. Az egyík euro-szkeptikus díszpéldányt ideillesztem - ízelitő gyanánt...

A teljes lefedettség doktrinájának az adott helyzetben úgy kell működnie, hogy a rémüldözéstől, a felhábo rodástól kezdve a lelkendezésig minden hangszeren zsidó honfitársaink citerázzanak, nagybőgőzzenek, doboljanak, zongorázzanak, fuvolázzanak. Így mindenfajta komolyabb disszonancia elkerülhető, gondol ják ők.

Most azt próbálom szerbe - számba venni, mi volt előre látható, vagy sejthető. Ehhez szerénytelenül előhozakodom régi írásaimmal. Az alábbi képekről és címekről bárki visszaléphet az időben 2006-ig, hogy lássa, hogy láttam a dolgokat.

                                               Visszatekintés

Vagyok olyan figyelmes türelmetlen vagy elfoglalt olvasóim iránt, hogy ugrást  biztosítsak a cikk azon részéhez, amely a jövő felé próbál tapogatózni. [Ezzel ugyan átugorja a cikk január 19-éig megirt szövegét, de pár nap mulva ismét próbálkozhat. A "Jövőkép" akkorára elkészül...

Az egész dologban az a vicces, hogy korábban futtattam egy állandónak szánt rovatot "Retro" címen. Ennek egyik cikke (2012.04.21) épp Orbán lehetséges pálfordulásával foglalkozik... 

"Az Oroszország Hangja tudatta országgal - világgal, hogy a Gazprom vezetõje, Alekszej Miller ... Orbán Viktor magyar miniszter elnökkel tárgyalt arról, hogy a Déli Áramlat Gázvezeték nemzeti jelentõségû projekt státusát kapja meg (Magyarországon). Felkapták a hírt a magyar médiumok is, különös  tekint ettel a 'szélsõjobbra', pl. a Barikádra amely 'orbáni pálfordulatról' beszél és a régi újságok leporolását ajánlja annak felidézése végett, hogy nyergelt át a Fidesz, vagyis személyesen Orbán, a Nabucco gebérõl a Déli Áramlat lovára. Ami a pálfordulás vádját illeti, ettõl meg kell védenem Orbánt. A szélkakas esetében ez fogalmilag kizárt. A szélkakas nem pálfordul, hanem a szél irányába áll, azt mutatja. Ne azon törd hát a fejed - óh' magyar - merre mutat Orbán, hanem arra, most merrõl fúj a szél? Ezen fejül' is nagy megtiszteltetés érte miniszterelnökünket. 'Oroszország hõse' lett. Ez nem vicc. Az Oroszvilág.hu -ban jelent meg egy cikk, amely hírt ad e magas kitüntetés adományozásáról. Az indokolás eképpen szól. 'A Kommerszant-Vlaszty tekintélyes orosz politikai hetilap Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor – Oroszország hõse címmel közölt cikket a magyar kormányfõrõl. Az ok, hogy Orbán bejelentette, a Mol kivonul a Nabucco-projektbõl, ami orosz értékelés szerint azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök beverte az utolsó szöget is a már megszületése pillanatától haldokló vállalkozás koporsójába."

Most következzék - nem kötelező olvasmányként - néhány év termése. [A cikkekre ugrás a képekről, vagy a címekről.]

Orbánnak annyi

Neokohn 

Az első magyar olajsvejk

Törpe a medvebarlangban

Orbán Bakuban

A vendégház lakója 2010.12.02

Orbán bevásárol

Készül a harapófogó. Mi lesz veled Olaj Svejk?

Az orosz opció

oroszorszag valaszut elott

orbán moszkvai sikerei

Oroszország felemelkedése

Még újabb világrend

Új Izmus születik

Putyin razdvedkája

 

Írások:

2006.03.05 -
Orbánnak annyi
2008.08.14 -
Neokohn
2009.01.24 -
Az első magyar Olaj Svejk
2009.11.21 -
Törpe a medvebarlangban
2010.09.18 -
Orbán Bakuban
2010.12.02 -
A vendégház lakója
2011.05.27 -
Orbán bevásárol
2011.09.10 -
Készül a harapófogó
2011.12.26 -
Az orosz opció
2012.08.17 -
Oroszország válaszúton
2013.03.03 -
Orbán moszkvai sikerei
2013.04.11 -
Oroszország felemelkedése
2013.09.15 -
Még újabb Világrend
2013.10.21 -
Új izmus születik

2013.11.09 -
Putyin Razdvedkája 

A cikkek mondanivalója mogyoróhéjban a következő. Az oroszországi változások meghaladják a kormányváltás, de még a "rendszerváltás" kereteit is. Oroszország ban forradalom (!) zajlik amelynek célja és reméhető eredménye az uzsoracivilizáció felváltása valami mással, valami jobbal, valami működőképessel. E változások megér téséhez összehasonlítási alapok szükségesek. Az egyik ilyen viszonyítási alap a

meglevő uzsorakapitalista rendszer; a másik viszonyítási alap egy történelmi analógia lehet. Számomra a történelmi analógiát a "náci" III. Birodalom politikai, társadalmi, gazdasági reformjai kínálják annakfolytán, hogy ezeket "sikertörténetként"  könyvelik el az értelmesebb liberális elemzők is. 

A kérdés az, hogy a nemzeti felemelkedésnek van e receptje? Ha van; miből, mennyit, milyen sorrendben kell a politikai fazékba tenni és hogyan kell sütni, főzni, párolni, hogy a végén kiállja a pudding próbáját.

Kiindulási alapom a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt 25 pontos "ősprogramja", Hitler később megírt "Mein Kampf"-ja és egy finn katonatiszt Joannes Öhquist "A Führer Birodalma" c. könyve.

Legyen bármilyen tömör is a 25 pont, tartalma tovább tömöríthető az elengedhetetlen feltételekre [conditio sine qua non]. E feltételeket pontokba szedem, mert a későbbiekben hivatkozni fogok rá, Oroszország és Magyarország kapcsán is. Az alábbi táblázat a cikk tartalomjegyzéke. Mutatja a már megírt részeket és ugrást biztosit ezekhez a bal és jobboldali számokról, ill. címekről.

III. Birodalom

Programok

Oroszország

1

Hitler politikai mozgalmát olyan forradalomnak...

Elhatározás

 

1.

2

Közismert, hogy a nemzetiszocializmus program..

Program

 

2.

3

 Klasszikus tömörséggel fogalmazta meg Hitler a párt

Szervezet

 

3.

4

  A balvégzetü "Müncheni Sörpuccs" után ...

Hatalom

 

4.

5

A bölcs Mao mondotta volt, hogy a hatalom...

Hadsereg

 

5.

6

A 25 pontban ... nincs szó a nemzetegyesítésről...

Nemzetegyesítés

 

6.

7

 A program 3. pontja ... "Területet és gyarmatokat..."

Élettér

 

7.

8

A 17. pont Földreformot követel nemzeti alapon...

Termőföld

 

8.

9

  A 13. pont a trösztök államosítását, a 14. pedig...

Tulajdon és elosztás

 

9.

10

A program 4. 5. pontjai szerint csak német vérüek...

Állampolgárok - idegenek

 

10.

11

 

Bevándorlás, kivándorlás

 

11.

12

 

Garantált megélhetés

 

12.

13

 

Népegészségügy

 

13.

14

 

Népszaporulat

 

14.

15

 

Oktatás - képzés

 

15.

16

 

Munkakötelezettség

 

16.

17

 

Uzsora tilalma

 

17.

18

 

Sajtó

 

18.

19

 

Irodalom - művészet

 

19.

20

 

Egyházpolitika

 

20.

21

 

Zsidókérdés

 

21.

 

Multelemzés - Németország
 


1


Elhatározás
Hitler politikai mozgalmát olyan forradalomnak nevezte, amely az első világháború lövészárkaiból sarjadt, a vágóhídra hurcolt, meggyilkolt, megrokkant, hátbadöfött embermilliók (dolchstoss) azon elhatározásából, hogy "hazatérve" felmérjék szerencsétlenségük okát, rámutassanak az okozókra és egyszersmindenkorra kitakarítsanak minden szemetet abból a züllött hátországból, amelyet a háború elején Császári Németországnak, a végén pedig Weimari Köztársaságnak hívtak. [A kettő majdnem egykutya volt. A Császári Németországban (is) tenyésztek azok az ember-bacillusok, akik a Weimari Köztársaságot létrehozták. Korántsem csak a zsidókról volt szó... Wiliam Shirer könyvéből idézek.]
Nem tetszett neki a "császárváros" Bécs sem.
"Folyamatosan nőtt a Habsburg állammal szembeni belső ellenérzésem ... Vissza taszítónak találtam a fajok ama halmazát, amelyet a főváros mutatott elém, ezt a csehekből, lengyelekből, magyarokból, ruténekből, szerbekből, horvátokból álló egész keveréket, s mindenhol ott volt az emberiség örök gombafertőzése: a zsidók, és még több zsidó! Az én szememben az óriási város a faji szennyezés megtestesülésének tűnt ... Minél tovább éltem e városban, annál nagyobbra növekedett gyűlöletem az idegen népkeverék ellen, amely már korhasztani kezdte a német kultúra eme ősi helyszínét ..."  
A vilmosi Német Birodalomról sem volt hízelgő véleménye.
"Mint mondja, felfedezte a 'kiválasztott nép' erkölcsi szennyfoltját ... Létezett-e bármely formája a mocsoknak vagy feslettségnek, kiváltképp a kulturális életben, amelyben legalább egy zsidó ne lett volna benne? Ha még óvatosan vágta is fel az ember az ilyen tályogot, ebben is, mint a nyű a rothadó húsban, ott volt a hirtelen fénytől gyakorta megle petten pislogó biboldó!" Elmondása szerint úgy találta, hogy a zsidók nagy mértékben uralják a prostitúciót és a leányke reskedelmet. Jeges borzongás futott végig a hátamon, amikor először ismertem fel a zsidót, mint a nagy város mocskában folyó eme visszataszító bűnözés kőszívű, szégyentelen és számító irányítóját." Borzalmas szavak? Igen! De borzalmasabbak e, mint az európai nagyváro sok mai valósága?
Ezt a szemetet kellett eltakaritani. Az erre irányuló elhatározás olyanok lelkében fogant, akik a frontokon naponta szembenéztek a halállal és nem féltek életüket feltenni erre a célra. Zászlóikra akár Petőfi sorait is felírhatták volna: "Sehonnai bitang ember, ki most ha kell halni nem mer..." Örök tanulság: csak olyan eszme győzhet, amelyért hívei készek meghalni is. Ennek balladája a "Horst Wessel Lied", amit a képre kattintva érdemes meghallgatni, persze csak a zenekedvelőknek.
A balvégzetü SA-ról van szó
"Ezek a szabadcsapatok nacionalista szervezetek voltak. Elsődlegesen elégedetlen, kiábrándult és elkeseredett német harci veteránokból szervezte meg őket a kormányzat (!) 1919 januárjában, hogy áthidalják egy esetleges kommunista forradalom ellen fellépő lojális hadsereg hiányát." Az SA később (!) párthadsereggé vált... Sorsát követem - lentebb.


2


Program
Közismert, hogy a nemzetiszocializmus programját NSDAP "hírhedt"
25 pontja fektette le. Alapeszméit (ideológiáját) pedig a Mein Kampf körvonalazta. [Ennek elolvasását azért bátorkodnék ajánlani mert tartalmára többször fogok hivatkozni.] Hatályosulását - az olvasóknak több ször ajánlott - Joannes Öhquist könyve: "A Führer Birodalma" tárgyalja. [Olvasási javaslat ugyanaz.] Érdekes, mondhatnám feltünő, hogy a nyúlfarknyi program és a Könyv kitartott a háború végéig. Nem kellett toldozni - foldozni, mint a Fidesz "alkotmányt". Sőt! Napjainkban a Mein Kampf világkörüli útra kelt és semmi kétségem az iránt, hogy párt,- és nemzetépítő programok jönnek létre a nyomában.
Érdekességként említem, hogy a "művelt angolok" számára luxustúrákat szerveznek, hogy végigjárják Hitler tevékenységének szintereit. Sőt
"az amerikai Eric Loerke már évek óta vezet angol nyelvű városnéző programot Münchenben. Az érdeklődök a város azon pontjait járják végig, amelyek Hitler életében is jelentősek  és fontosak voltak. Az érdeklődés leírhatatlan, sokszor egész családok érkeznek Münchenbe, hogy részt vegyenek a rendhagyó vezetésen." No comment...


3


Szervezet
Klasszikus tömörséggel fogalmazta meg Hitler a párt szükségességét is (mint minden egyebet).
"Bármily hasznos és helyes is legyen a világ nézet, a nép életére csak akkor van tényleges befolyással, ha alapelvei egy érte küzdõ mozgalom zászlajára vannak írva. E mozgalomnak viszont pártszervezeten alapulónak kell lennie mindaddig, míg eszméit nem juttatja gyõzelemre és dogmái nem váltak a népközösség alaptörvényeivé." [Mein Kampf 218. old.]
Emlékszem, mit mindent kellett a marxista egyetemen bebiflázni Lenintől. Jól megjegyeztem, hogy
"Lenin eszméi közül a legjelentősebb a kommunista pártról alkotott elmélete. Lenin egy kis, központosított, fegyelmezett pártért szállt síkra, amely professzionális forradalmárokból áll, és amely vezeti a felkelést, és nem gondolkodott egy széles alapokon nyugvó tömeg mozgalomban. Mint ilyen, a bolsevik párt mint 'a proletariátus élcsapata' vált ismertté a leninista gondolkodásban." Azt nem tanították a marxistán, de utána olvastam, hogy ez az "élcsapat" nem kis részben zsidó gyilkosokból állt, akiket Sztálin - néhány hasznos kápó (Kaganovics, Berija) kivételével - kiírtott. A "lenini eszmék" tömegsírja fölött Sztálin új birodalmat épített, a rá jellemző perverzitással továbbra is a lenini cégért használva... A NSDAP etnikai összetétele eltért a leninitől. Más lett az eredmény is.


4


Hatalom
A balvégzetü "Müncheni Sörpuccs" után a landsbergi államfogoly revideálta korábbi "forradalmi" álláspontját és úgy döntött, hogy pártja meg méretteti magát egy "demokratikus" választáson. Parlamenti demokráciát akart volna? Egy fenét. Egyszeri (!) népi felhatalmazást akart, társa dalmi programjának végrehajtásához.
"Választási győztesként bevonulva a Reichstagba odavetette a kisebbségbe került szoci képviselőknek: 'uraim, önökre nincs többé szükség'. [Többségüket csakhamar el is nyelték a koncentrációs táborok ...] Hitler demokrácia felfogása kétségte lenül 'eredeti' volt.".
A nép, az állam és a párt viszonyát
"hivatalos formában az 1933 december 1-i 'Törvény a párt és az állam egységének biztosításáról' rendezte először. Ez a törvény kimondotta első paragrafusában, hogy a NSDAP a német állami gondolat hordozója és az állammal felbonthatatlan kapcsolatban áll. A NSDAP és az SA tagjaira a nemzetiszocialista állam vezető és mozgató erejére fokozottabb felelősség és kötelesség hárul a vezérrel, a néppel és az állammal szemben." 


5


Hadsereg
A bölcs Mao mondotta volt, hogy a hatalom a puskacsövekből ered. Annak ellenére mondotta, hogy Kína "népköztársaság" volt, alkotmánnyal, nemzetgyüléssel, megatöbbi. Hitler speciel ilyet nem nem mondott, de politikáját a hadseregre alapozta. Nem volt könnyü dolga. Az u.n. "Röhm puccsra" gondolok, ami tulajdonképp nem volt puccs, csupán megelőző intézkedés [olyan amilyennel Sztálin is élt - alkalmasint...].
A többmilliós SA vezetője Röhm 'stabschef' és Hitler között 'elvi ellentétek' voltak. Röhm népi, Hitler pedig nemzeti szocializmust akart. Kiderül majd, mecsoda különbség van a kettő között. Summa - summárum Hitler az SS segítségével lefejezte az SA vezérkarát és likvidálta támoga tóikat is. [Nem egy kevésbé tájékozott "puccsista" karlendítéssel és "Heil Hitler" kiáltással távozott az árnyékvilágból...] Mindezt parlamentáris keretek között ment végbe... 
"Hitler a parlament 1934 július 13-i ülésén bejelentette egy Röhm által szervezett puccs eltiprá sát.  'Ebben a pillanatban én vagyok a felelős a német nép sorsáért, így én lettem legfőbb bírája is. Parancsot adtam egy árulás vezetőinek kivégzésére, és arra, hogy égessék ki a kútmérgezőknek ezt a fekélyét a nyers húsig. Tudja meg a nemzet, hogy a belső renden és biztonságon alapuló létezését nem fenyegetheti büntetlenül senki! És tudja mindenki, hogy aki kezet emel az államra, annak osztályrésze a halál! - mennydörögte a rádió által is közvetített beszédben. A hosszú kések éjszakája után Hitler hatalmát senki és semmi nem veszélyeztette többé. A had sereg hűséget esküdött neki, az SA elvesztette jelentőségét, helyét az SS vette át. A III. Birodalom céljait a Wehrmacht és a Waffen SS próbálta megvalósítani.  


6


Nemzetegyesités
A 25 pontban - érdekes módon - nincs szó nemzetegyesítésről, amelynek legkiemelkedőbb eseménye Ausztria bekebelezése, az "Anschluss" volt. Viszont
"Hitler 1938 március 12-én  ... aláírta a 65 ezer Wehrmacht-katona bevonulását elrendelő 2. számú utasítását is. 13-án pedig törvény született Ausztria csatlakozásáról a Német Birodalomhoz. 15-én a bécsi Heldenplatzon negyedmilliós tömeg üdvözölte a Führert. Az április 10-ei népszavazáson négy millió 453 772 igen szavazatot adtak le (99,73%-os többség), 11 929-en szavaztak nemmel, és 5776 érvénytelen voks is volt. A manipulációk ellenére az anschlusst megerősítő népszavazás eredménye nem tekinthető teljességgel hamisnak, még annak tudatában sem, hogy a „nemzeti ellenzék" táborát maximálisan 25-35%-ra teszik a korszakkal foglalkozó történészek. A kormányzat meghát rálása, a gazdasági nehézségek megoldatlansága, az új birodalmi mítosz felvállalása, a katolikus-konzervatív bolsevizmusellenesség, a baloldali anti klerikalizmus átszakított minden gátat." Tessenek ennek a szövegnek az utolsó mondatát ismételten elolvasni, mert a maga helyén visszatérek rá.


7


Élettér (Lebensraum)
A program 3. pontja így szól
"Területet és gyarmatokat követelünk népünk élelmezésére, és fölös lakosságunk letelepítésére." Na' itt bújt ki a németekből a náci - mondják a demokratikus kultúrnemzetek. De kik is ezek a nemzetek? Hát mindenekelőtt a ködös - büdös - perfid Albion.
Egy 1939-ben a Daily Expressben és más lapokban megjelent cikk - szakértői vizsgálatok eredményei alapján - így méltatja Angliát.
"Éhező világbirodalom!  Ezzel a címmel aposztrofálta egy szakértő bizottság vizsgálatai alapján a londoni sajtó az angol gyarmatbirodalmat. A Daily Express ezzel a mondattal kezdi beszámolóját: Hajtsátok meg fejeteket és olvassátok szégyenkezve az éhség és betegség rémregényét, amely valóságos az angol birodalomban. A brit gyarmatügyi minisztérium által kiküldött szakbizottság a következőkben foglalja össze jelentésének lényegét: 'Az Imperium gyarmatbirodalmában a lakosság csak kivételes helyeken rendelkezik az élelem felett, amely elegendő az emberi test fenntartására. A táplálék nemcsak a mennyiségben, de főként tápértékében messze alatta marad a szükségesnek. Mindent elmulasztottak, ami szükséges volna ahhoz, hogy a tudatlanságban, előitéletekben és szegénységben elsülyedő lakosság oly termelést folytasson, amely életének fenntartásához és egészségének megőrzéséhez szükséges. A lakosság bérviszonyai annyira elképesztőek, hogy részükre a mai szabadság helyett a rabszolgaság bevezetése felszabadulást jelentene…' Az angol világbirodalom 164 millió színes ember korlátlan ura." 
Dehát kell lenni ellenpéldának is. Hát persze, a szabadság, a korlátlan lehetőségek hazája, a népek kohója Amerika! Az aztán döfi! Há' persze! Má' hogyne! A "fölös lakosság" hamar kilöttyent Ájrópából. Előbb az egyik "legkatolikusabb spanyol király"  II. Ferdinánd félelem és gáncs nélküli lovagja Francisco Hernández de Córdoba konkvisztádor kezdte a Yucatan félszigettel. Aztán jöttek a többiek és hipp - hopp elpusz tították az ősi indián kultúrák sorát. Halihó - az aranyért... A Katolikus Egyház inkvizítorai és sápszedői a hódítók nyomában meneteltek [mint a Wehrmacht után a sondereinsatzkommandok].
Ezek voltak a legaljasabbak? Áh dehogy! A mai Amerika meghódítói a Kolumbusz Kristóf után érkezők. Hát persze hogy angolok voltak!
"Az első telepesek érkezése még 1620-ig váratott magára, amikor is a vallási okokból üldözött, angliai puritánok (!) első csoportja útra kelt a Mayflo wer fedélzetén az Újvilág felé." Sajnos megérkeztek. A telepesek aztán kiírtották, vagy koncentrációs táborokban (rezervátumokban) pusztí tották el az indián őslakosságot. Majd "művelésbe vették" a végtelen prériket a világtörténelem legpiszkosabb cowboy, zsidó, katolikus bizni sze, az afrikai rabszolgaimport révén. "Az észak-amerikai angol gyarmatok területére 1619-ben holland hajó szállította az első afrikait. Az angolok azonban rövidesen magukhoz ragadták a kezdeményezést. Megalakult a Royal African Company, amely királyi szabadalomlevéllel és a rabszolga-kereskedelem monopóliumával rendelkezett, utóbbival 1696-ig. ... Az angol kereskedelmi flotta erősödése egyben meghozta az angol rabszolga-kereskedelem fölényét is. A viszonylag kevés befektetést igénylő vállalkozás nagy hasznot hajtott, így egyre több angol hajó szelte a tengereket Afrika nyugati partvidéke és a nyugat-indiai szigetek vagy az atlanti partok között, fedélzetén az embertelenül összezsúfolt élő áruval. A tengeri úton gyakran elpusztult a négerek negyede-harmada, de a kereskedők így is megtalálták számításukat. A felgyülemlett haszon jelentős szerepet játszott az ún. eredeti tőkefelhalmozásban, majd az ipari forradalom vállalkozásaiban." Többmillió afrikai pusztult el a hajóúton és az ültetvények könyörtelen robotjában. De sebaj, Amerika alkotmányt alkotott. "1787. szeptember 17-én a dokumentum elkészült, és miután 1788. június 21-én az életbe léptetéshez szükséges többséghez tizenhárom államból kilencedikként New Hampshire is aláírta, 1789. március 4-én hatályba lépett.1787-ben az Egyesült Államok alkotmánya a világon az elsők között volt, amely kinyilvánította a zsidók egyenjogúságát (a legelső amerikai állam, amelyik egyenlővé tette a zsidókat, Virginia volt 1785-ben, teljes egyenlőségben részesítette a őket, polgári és vallási értelemben egyaránt)." Hát ez derék dolog! A szegény zsidók (köztük a rabszolga- kufárok)! Hát persze! A derék jogalkotók nyilván nem feledkeztek meg a több millió csóró niggerről sem. Dehogyisnem! Dr aztán jött a derék (északamerikai) Lincoln és hozzálátott a (délamerikai...) rabszolgák felszabadításához. Kissé vontatottan haladt a dolog, nem úgy mint a zsidók esetében. "Kitört az 1865-ig tartó polgárháború. A véres harcok közepette Lincoln sorsdöntő elhatározásra jutott: 1863 első napján aláírta az emancipációról szóló proklamációt, amely mindörökre szabadnak nyilvánította az északiak által elfoglalt déli területeken élő rabszolgákat. A rabszolgaság teljes eltörlését csak az alkotmány 1865-ben elfogadott 13. kiegészítése mondta ki." Ez testvérek között is 76 év, két emberöltő, rabszolgáéknál pláne. De aztán, nyilván megalakultak a jogvédő irodák és Amerika meg Anglia a gatyájukat fizetik rá a rabszolga bizniszre, mint Németország, meg Svájc a holo bizniszre!
De miket is zagyválok itt üssze - vissza! "
Anglia 2007-ben ünnepelte a rabszolga-keres kedelem eltörlésének 200. évfordulóját, Nem említik meg, hogy a rabszolga-kereskedelmet azért lehetett eltörölni, mert gazdasági és politikai szempontból is ez volt ésszerű, és hogy a rabszolgaság megszűntével nem a rabszol gák kaptak 20 millió fontnyi kártalanítást, hanem a tulajdonosaik. Nem történt igazi bocsánatkérés, csupán sajnálkozás. Ha valakinek hat hüvelyknyi mélyen a hátába vágnak egy kést, majd két hüvelykkel visszahúzzák, az már elég ok az ünneplés re?"  Lám a vén K. (királynő) is megjelent a felemelő ceremónián a csuhásokkal együtt. Ha két kanalat összeüt nek, ott a helye. Arról, hogy ZsidóAmerika hogy abszolválta ezt a kérdést, nincs adatom. Téynleg nincs. Ha valaki felhomályosíta na erre nézve, nagyon megköszönném.    


8


Termőföld

A 17. pont Földreformot követel nemzeti alapon, törvényt, mely a föld kisajátítását lehetővé teszi közösségi célokra kártalanítás nélkül; a föld bérlés és a földdel való spekuláció megszüntetését. 
A továbbiakra Öhquist  
"A Führer Birodalma"  c. könyve [4. fej. Vér és föld] tartalmaz adalékokat. Az egészet ki lehetne másolni, de ollóz nom kell. "1933-tól 1939-ig kereken 90.000 parasztbirtokot létesítettek, túlnyomó részüket örök-birtok (!) formájában. Ebbõl a számból 21.000 települést rendeztek be parasztbirtoknak, összesen 346.000 hektár területen. A többi 68.000 birtokot kisebb, életképtelen üzembõl alkották szomszéd településekbõl kiegészítésül vett földterülettel. Erre összesen 140.000 hektárt fordítottak. Ezeknek a mezõgazdasági üzemeknek megnagyobbítása a gazdasági szempontból kielégítõ mértékre, igen kedvezõen befolyásolta az eredményt. 1939-ben egy új parasztbirtok átlag 22.6 hektár területû volt. (...) Az 1933 július 14-i "törvény a német parasztság újjáalakításáról" kimondja, hogy falusi település (kiváltképpen majorok létesítése) a birodalom kizárólagos feladata s ezzel megindítja a német parasztság újjáalakítására irányuló egységes politikát. (...)  a piacszabályozást is végbevitték, amennyiben megállapították a valódi termelést és a tényleges szükségletet és megszabták a nemzetgazda ságilag igazságos piaci árakat, azt az árat ugyanis, amely úgy a termelõnek, mint a fogyasztónak megfelelõ volt. Mint elsõ területet, a gabona gazdálkodást szabályozták az 1933 szeptember 26-i törvénnyel "a gabonaárak biztosítására", amely felhatalmazta a birodalmi közélelmezési minisztert a gabonaárak fixírozására. A "Spekulationsbörse". helyére a "Getreidegrossmarkt" lépett, amely méltányos árat biztosított a parasztnak legfontosabb terményéért s a parasztot magát megvédte az azelõtti piaci árgazdálkodás le és fel hullámzó üzérkedésétõl." Itt jegyzem meg, én tudom, miért pofázok szüntelen a nemzetiszocializmus mellett. A parasztok is megértenének, ha ezeket elolvasnák, de nem olvassák, mert nem jutnak hozzá. Mit gondolnak, milyen ered ménnyel járna egy népszavazás ebben a kérdésben? De nem! Nálunk a rohadt Orbán rohadt kapitalista rendszere működik; ezen a területen a "földmutyik" formájában, ami azt jelenti, hogy a föld a fideszes földoligarcháké lesz, a zsellérsors meg a parasztoké. És tudják mi a baj? Hát az, hogy az ángyánjózsik is a "pol.korr" partjai között evickélnek és nem merik magyarul kimondani: "baszazisten' ide nemzetiszocializmus kell!"
Nekem pedig - "vad" elveimért - mindenki tehet egy
szívességet!


9


Tulajdon és elosztás

A program 13. pontja a trösztök államosítását, a 14. pedig a nagyüzemek hasznának felosztását követeli. A Pártprogramot Gottfried Feder állította össze. "Meredek" gazdasági elképzeléseit a persze a gúny pergőtüze alá vették a zsidók. Harsogtak a zsidó kürtök, mint Jerikó körül... Akadt köztük"magyar" is A "Korunk" 1931 júliusi számában Bálint László a kamatnélküli gazdálkodás problémáját feszegette. "Mi lesz ha Hitlerék hatalomra jutnak" c. cikkében  ilyesmiket ír. "A nemzeti szocialisták mennek a legmesszebbre, mert ők - eredeti tervük szerint - a hatalom átvétele esetén egyszerüen proklamálni akarják a 'kamatnélküli gazdaságot'. Fő gazdasági szakértőjük, Gottfried Feder szerint a „Harmadik Birodalom”, [így nevezik eljövendő uralmukat] az „alkotó ipari tőkének” kamatmentes kölcsönökkel lesz segítségére, ami által meg fogja törni a „nemzetközi zsidó kölcsönzőtőke uralmát”. Ha bármelyik ipari tőkés minden kölcsöntőke szükségletét kamatnélküli kölcsönnel fedezhetné, akkor csakugyan megszünnék a kamatrabszolgaság. Ez azonban nyilvánvaló lehetetlenség, mert ki van zárva, hogy az állam annyi pénzt elő tudna teremteni. De tegyük fel mégis, hogy ez lehetséges! Ha mindegyik ipari tőkés annyi kamatnélküli kölcsönt kaphatna, amennyire az invesztícióhoz szüksége volna, ezáltal megszünnék a takarékoskodás minden indítéka. (Már pedig tudvalévő, hogy az akkumuláció csakis takarékosság utján érhető el, akár kapitalista, akár szocialista gazdaságról van szó).  Mit tesz isten? Nem a hülye zsidónak, hanem a "buta" goj nak lett igaza. A III. Birodalom létrejött. Legnagyobb (!) vívmánya annak gyakorlati bizonyítása volt, hogy a zsidó kölcsönzőtőke uralmát meg lehet törni (!), a nemzeti szocialista gazdaság képes önmagát finanszírozni és a termelés, a hatékonyság, a takarékoskodás (!), az elosztás és a népjólét problémáit együtt kezelni [néha az SA öklök és csizmák közbenjöttével...] 
Aki el akar mélyedni a világpusztító zsidókamat pokoli rendszerében elolvashatja Silvio Gesell alig 3900 oldalas könyvét, vagy inkább egy rövid
ismertetőt a könyvről.  

 Egy tanulmány (Sándor Pál) megfogalmazása szerint: "A nietzschei germán romantika, az állítólagos természetbiológiai törvények, a hitleri szociálpolitikai elmélet motívumainak lényege az, hogy a német finánctőke a kapitalizmus válságában nem képes a legcsekélyebb engedményekre sem a munkásság gazdasági helyzetének javítására, nem képes munkába állítani a munkanélküliek milliós tömegeit – ezért méltatlanokká degradálja őket az 'életre', kiválasztván belőlük azt a réteget, amelyre még szüksége van a redukált üzemek fenntartásához és az autarkizált termeléshez, és új nemességgé keni fel, hogy az egyedül tőle várja üdvét és kiváltságait. Az olasz szociálpolitika azt mondja a munkásnak: légy állampolgár; a német szociálpolitika ezt: légy kispolgár – vagy pusztulj." Ezt a finom fogalmazást úgy kell érteni, hogy a nácik egzisztenciálisan, vagy fizikailag megsemmisítették a "komprádor" burzsoáziát, [ahogy a kínaiak tették és Putyin tette - teszi (?)]. Ez volt a záloga annak, hogy létrehozták és müködtették az "autarkiát" és megszüntették a tömeges munksnélküliséger, stb.  

Az Öhquist könyv 5. "Gazdasági élet" c. fejezetében a következők olvashatók. A Führer az "1937 január 31-én a birodalmi gyûlésen ezeket mondotta: "A közgazdaság és a nép viszonyában csak egy változhatatlan van, és ez a nép. A gazdasági tevékenység azonban nem dogma és nem is fog az lenni soha... A nemzetiszocializmus, mint tudjuk, a legélesebb ellenfele annak a liberális felfogásnak, hogy a gazdaság a tõkéért van és a nép a gazdaságért. Éppen ezért már az elsõ naptól kezdve el voltunk határozva leszámolni azzal az álokoskodással, hogy a gazdaság az államban holmi független, ellen nem õrizhetõ és felügyelet nélküli egyéni életet élhetne. Szabad, vagyis kizárólag önmagára hagyott gazdaságról ma már nem lehet szó. Nemcsak azért, mert ez politikailag elviselhetetlen volna, hanem, mert gazdaságilag járna lehetetlen állapotokkal..."  [Közbevetőleg mondom, Sztálin is amondó volt, hogy le kell számolni a benemavatkozás rothadt elméletével. Az államnak mindenbe be kell avatkozni, főleg ami a gazdaságot illeti.] A Führer Herman Rauschninggal folytatott beszélgetései során pontosította elképzeléseit. "Mit szocializáljuk mi a bankokat és a gyárakat? Mi az 'embereket' szocializáljuk! ["Hitler bizalmasa voltam". - 11. old.] Az emberek alatt nem csak a "zembereket" értette. Kijelentette "nem akarja egyenként megsemmisíteni a tulajdonosokat, ellenkezőleg arra akarja őket kényszeríteni, hogy minden módon együtmműködjenek vele az új gazdasági rend kiépítésénél." [U.o. 141.old.] Nem szolgál bizonygatásra, hogy a nemzetiszocialista állam jó gazdája volt a nemzeti (!) tőkéseknek, ezek pedig híven szolgálták az államot. [Az egyik ilyen "ikon" Krupp az ágyúkirály.]
Hiányzott, azaz nem hiányzott, a "komprádor" burzsoázia, a tözsde és a finánctőke. Már régebben feltünt Kína zászlaja, amelynek szimbolikája a következő
"A vörös a kommunista forradalom, a nagy csillag pedig a kommunista párt szimbóluma. A négy kisebb csillag a mun kásokat, a parasztokat, a polgárságot és a 'patrióta' kapitalistákat jelképezi, akiket egyesít a kommunizmus építésének feladata." És tessen' mondani: Kína milyen ország? Kapitalista? Komonista? Szocionista? Nemzetiszocialista? [Kína példájából fogom (majd) levezetni, hogy hány ország gazdálkodik nemzetiszocialista alapokon, csak nem tudják vagy nem mondják...]         


10


Állampolgárok, idegenek
A program 4. 5. pontjai szerint csak német vérüek lehetnek a nemzet tagjai és állampolgári jogokat csak a nemzet tagjai nyerhetnek. A nem állampolgárok vendégként élhetnek csupán az országban, az idegenrendészeti törvényeknek alávetve. Zsidó nem lehet a nemzet tagja.
Ezt meg pláne körülfolyta a zsidó takony, jelesül ifj. Nagy Endre a
Nyugat hasábjain.
"Misztikumokra hajlamos korunkban kevés jelszó emelkedett olyan népszerűségre, mint az árjaideál jelszava, anélkül azon ban, hogy ennek az ideálnak sikerült volna a legcsekélyebb racionális tartalmat is adni. Legenda az Ismeretlen Árjáról, talán így lehetne legstilusosabban nevezni a manapság annyira divatos elméletet az úgynevezett árja-faj felsőbbségéről, amelyet csak annál ködösebbé, annál misztikusabbá tesz az a körülmény, hogy apostolai nemcsak a demagógia söröshordóiról hirdetik, hanem arra törekszenek, hogy a tudományosság mezébe öltöztessék. Talán nem lesz érdektelen, ha közelebbről megvizsgáljuk ennek a legendának történetét és egyáltalán azt a kérdést, hogy valóban elfogadható-e a tudomány szempont jából az árja-faj fogalma. A német nemzeti szocialista munkáspárt híres, Gottfried Feder által fogalmazott, programmjának huszonöt pontja közül hét alapszik azon a feltevésen, hogy a német nép értékesebb a többinél és éppen ezért magát azoktól el kell különítenie. E felfogás logikus következménye belpolitikailag az antiszemitizmus." A cikk 1933-ban íródott, oly korban, amikor a zsidóság még az asszimilációval hülyítette a gójokat. Emlékezzünk csak nagy teoretikusunk Bibó István terjedelmes agymené seire. Ma már a zsidó rasszizmus nem alakoskodik, hanem pimaszkodik. Nyiltan a "Kiválasztott Nép" alakjában jelenik meg és a "zsidó gének" előnyös tulajdonságait méltatja. Több cikkem szól erről, most csak a "Kosher génkoktélt"  linkelem, amelyben Konrád, ez a hungarofób zsidó épp a zsidóság felsőbbrendü géntulajdonságaiból vezeti le a zsidóság arra való igényét, hogy egyikük se legyen utcaseprő a gój társadalomban.
Lám feltünik a zsidónak, hogy a programnak hét pontja alapszik az árja felsőbbrendüségen. Nekünk buta gójoknak viszont nem szabad észrevennünk, hogy a zsidók ál-szentkönyve a Tóra és valódi szentkönyve a Talmud hány pontja fényezi a zsidót, az embert és csepüli a gójt, az állatot.
Konrád azzal is viccelődik, hogy a zsidóság kitér (kibújik) minden meghatározás alól. Herzl mondhatja hogy a világzsidóság egy faj, egy nép, nekünk gojoknak ez szigoruan tilos.
A zsidóság az emencipáció révén elhagyta a gettót, levetette a kaftánt, levágta a pajeszt, megfürdött, stb. De "elkeveredett" a befogadó társadalomban? Egy fenét! Megszállta (gettósította) a társadalom szellemi, gazdasági, politikai, hatalmi magaslatait és ennek tűrésére kényszeríti az alattvalókká degradált nemzsidókat.
Ebből az következne, hogy kiváltságos helyzete fejében szíve az alattvalókért dobog. Ez azonban egyáltalán nincs így, nem lehet így, a zsidóság kettős identitása miatt. E faj minden egyede zsidó világpolgár és magyar állampolgár egyszerre. A "magyar zsidó" és a "zsidó magyar" csak Drábik János tudálékos elméjében, ill.
"Kiválasztottak" c. könyvének lapjain létezik. Minden zsidó elsősorban és feltét lenül zsidó és csak másodsorban, feltételesen magyar, ha történetesen bennünket boldogít...
A "történetesen" szóról egy történelmi példa jut eszembe, Schulhof Izsák "Budai krónika" c.
könyve. [Ránk, magyar barmokra jellemző, hogy ezt a szemét könyvet magyar nyelven ki lehetett adni.] Csak egy mondat a könyvből. "Én akkor Buda szent gyülekezetében laktam. A város a török birodalom uralma alatt állott, s lakozásunk viruló volt, akár a zöldellõ olajfa, biztonságos és nyugalmas. Valóban elmondhattuk: 'ki ki a maga szõlõlugasában, a maga fügefája alatt' tanyázhatott, nem volt ártás az országban. ...  A budai zsidók önként és öntudatosan vállaltak közösséget a törökökkel. Nemegyszer fegyvert ragadtak városuk védelmében." Izsák bácsit egyáltalán nem zavarta, hogy a törökök lerombolták a fél országot, százezreket adtak el rabszolgapiacokon. Miért is zavarta volna, benne voltak ebben a bizniszben is könyékig. Ami viszont Buda felszabadításkor történt, azaz a zsidók megégetése, vízbefojtása, színtiszta antiszemita pogrom volt. Hát persze... Ebből áll a zsidók többezer éves története, ahol mindíg az ártatlanok mártirszerepét játsszák. Érdekes, Budán sem a törököket írtották... Izsák vajon "zsidó magyar", vagy "magyar zsidó" lett volna? Egy fenét! Zsidó - zsidó volt, szakasztott olyan, mint akik százszámra tenyész(ked)nek ma is a szellemi, gazdasági, politikai, hatalmi magaslatokon; együttesen alkotva a "magyar" uralkodó osztályt. Pimaszságukra mi sem jellemzőbb, minthogy frontemberként szerepeltetik minduntalan Konrádot, Hellert és újabban fel- felbuk kan az aranysíber Surányi sunyi pofája is. Ezeknek a fizimiskáknak puszta megjelenése is ellenszenvet gerjeszt. Ők úgy hívják, antiszemitizmus. 

 

11

 

Bevándorlás - kivándorlás - migráció.
A program 7. 8. pontja szerint az állampolgárok megélhetésének biztosítása az állam elsődleges feladata. Ebből következik, hogy ki kell küszöbölni minden olyan jelenséget, amely az állampolgárok megélhetésének rovására mehet. Az idegeneket el kell távolítani.
Gyorsan bocsássuk előre, hogy ez csak olyan államban lehetséges (a III. Birodalom ilyen volt), ahol az össznemzeti érdekek feltétlen érvényesülését könyörtelen állami kényszer garantálja.
Ennek riasztó ellenpéldája épp az új "demokratikus" Németország, az idétlen szőke "Hájlady" országa. A tragédia a (főleg török) "vendég munkásokkal" kezdődött. A jóléti kapitalizmusban az alantas, nehéz, egészségtelen munkákra nem volt "kínálat" a belső munkaerőpiacon. Ezért kifizetődőnek látszott az olcsó munkaerő importja. Csakhogy... Kiderült, hogy egy egy török utcaseprő körül csakhamar népes kolónia jön létre. A családszerető segédmunkást követik otthonhagyott felmenő és lemenő rokonai. A családfő pedig szorgalmatosan nemzi az "ifjútörököket"... és mindezekbe belefáradva a lehető leghamarabb nyugdíjba megy... A nemzeti érdek és a kapitalista magánérdek kibékíthetetlen ellentéte nyomban láthatóvá vált. Az olcsó munkaerő bérkiadásai és a csekély közvetlen"közterhek" a munkáltatóknak "tisztes" nyereséget biztosítottak; a közvetett "szociális közterhek" viszont az államra, azaz az adófizetőkre hárultak, egyre elviselhetetlenebb terhet róva a költségvetésre.További következményként megváltoztatták a népszaporulat etnikai összetételét a honiak rovására, az idegenek javára.
Látványos csődöt mondott az a hülye, vagy inkább aljas, feltételezés is, hogy a "nem német beván dorlók" valamilyen módon betagozódnak a "befogadó" társadalomba és annak továbbélését bizto sítják.
A berlini "Neue Synagoge" és a  "Seitlik Mecset" nem a népek békés együttélésének, hanem az idegenek területfoglalásának és a befogadó nemzet szipolyozásának szimbólumai (csakúgy mint nálunk a Dohány utcai Nagyzsinagóga); mindaddig, amíg bennük idegen isteneknek áldoznak. Az idegenek "eltávolítása" után viszont mint "emlékmüvek" és mint az egyetemes emberi kultúra rendez vénytermei, kiállító csarnokai hasznos szerepet tölthetnek be, mint nálunk a pécsi dzsámi és az egri minaret.
Lesznek, akik felszisszennek a fentiek olvastán. Ehhez mindenkinek joga van, de én rendületlenül továbbfűzöm gondolatmenetemet...

Az egykori Palesztinában berendezkedett zsidó rablóállamot hozom fel példaképp... Az aljas - rohadt Nyugat Palesztinát két nép közös hazájának nyilvánította. Ez azt jelentette volna, hogy a palesztinok az egykori Palesztina területén független nemzetként élhetnek tovább a zsidók mellett. Az ENSZ erről határozatot hozott, amelynek tartal mát a baloldali kép szemlélteti. A terv világos: a palesztinok kapják a sárga foltokat, a zsidók a barnákat, Jeruzsálem pedig nemzet közi igazgatás alá kerül. A zsidó tervek "némileg" eltértek ettől... Az untig ismert jobboldali térkép szerint elfoglalták a Palesztin népnek ítélt területeket is. Terrortámadásokkal, tömeggyilkos ságokkal külföldre kényszerítettek cca. egymillió palesztin az "otthonmaradottakat" pedig könyörtelenül megfosztják életlehetőségeiktől: lerombolják házaikat, elveszik földjeiket, legelőiket, kútjaikat, stb.

A zsidó mentalitásról leginkább azok az állapotok árulkodnak, amit Jeruzsálemben alakítottak ki. Meredeken leszarva az ENSZ határozatait és a világ népeinek akaratát, Jeruzsálemet Izrael örök és elidegeníthetetlen fővárosának nyilvánítot ták és felépítették a maguk sajátos gettóját, azaz a palesztinok koncentrációs táborát. Erről köteteket lehetne írni. Ehelyett egyetlen képet illesztek ide, amely mindent "elmond". A kép egy "beléptető kaput" ábrázol, amely a palesztinokat állatketrecbe terelve engedi belépni [szol gamunkára (!)] az öles falakkal kerített Jeruzsálembe. De a kérdés tulajdonképp nem ez. A kérdések a következők. Hány mecsetben imádkozhatnak istenükhöz a palesztinok a zsidók által "palesztin-mentesített" területeken? Hány új mecset épült e területeken és Jeruzsálemben 1946 (Izrael állam létrejötte) óta? De a kulcskérdés nem ez! A kulcskér dés az, hogy a zsidóság milyen alapon formál jogot arra, hogy zsinagógákat építsen és tatarozzon Európaszerte és ezekben egyre nagyobb, ill. fenyegetőbb hangerővel gajdolja Jahve dicsőségét és a zsidókirály eljövetelét? Miklyen alapon formálnak, sőt követelnek jogot ahhoz, hogy ez a buzgóságuk zavartalanul békés legyen és a gójok még szeressék is őket?

Nem! Ez a kettősség csak addig tartható fent, amíg a kiválasztott nép jogtalan jogait a fegyverek elrettentő ereje garan tálja. De mi lesz akkor, ha ez a fölény elenyészik? A zsidók ez esetben az elnyomott, meggyötört népek "méltányosságára" apellálhatnak csupán, vagyis arra, hogy a Siratófalnál - ami az övék -  zavartalanul sírhassanak, imádkozhassanak és a kövek hasadékaiba cédulákat dugdoshassanak. E kegyes tevékenységükben  a leendő római pápák vélhetőleg nem fognak résztvenni... Remélhetőleg el lesznek foglal va az egyházi bankok szanálásával és a papi pedofilia felszámolásával kapcsolatos világi (!) hatósági vizsgálatok miatt. És a Keresztény Egyház sem lesz már "Judeo-", mert a normális emberek döntő többsége nem a pápák szenttéavatá sának drukkol, hanem "apage satanast" kiált...

A tanulságok.

Palesztina a palesztinoké volt legalább az utóbbi ezer évben. Állampolgárai megélhetésének rovására ment, hogy az ENSZ bábáskodásá val földjére behatolhatott a zsidó elem és kiszoríthatta őket ősi (!) földjükről.

 

2014. 01.25
 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

2014.01.19

Sz. Gy.

                 Jövőkép Oroszország
 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

Megosztás