Az "Új Világrend" Amerika terrorháborúja  az egész világ ellen.

 

 Frissítések 1.)

 

Változások

Még újabb világrend. 

A világ már csak ilyen: hol kerék, hol talp - hol hegymenet, hol völgymenet, hol egy világpólus - hol kettő... E zseniális felismerésekre egy világ-vicc kapcsán jutottam. A vicc úgy szól, hogy Putyinak adják oda a legközelebbi Béke Nobeldíjat. Hát nem mulatságos, hogy pont egy kágébés, egy önkényúr, egy (majdnem) maffiózó, egy gyilkos (Litvinyenko ügy), kapjon ilyen díjat, amely erkölcsi értékét tekintve a legmagasabb kitüntetés amit ember kiérdemelhet. Már már azt tervezgettem, hogy megeresztek egy tiltakozást valahova (ez is egy vicc...). De ahogy ez nálam lenni szokott, a fejemben megint kavarogni kezdtek holmi kósza gondolatok...

Há' a zsidó tömeggyilkosok Menachem Begin és Jichak Shamir ugyan mér' kaptak Nobel Békedíjat? Erre sehogy se' tudtam rájönni, mert a Nobeldíj osztogatók észjárását nem tudtam megfejteni.

Aztán, amikor a nigger is megkapta, leesett a tantusz. Ezt a díjat voltaképp előlegbe' osztogatják abban a dőre reményben, hogy a díjazott meghatódik és tényleg hozzákezd a világbéke megőrzéséhez. Hülyék... 

"Obama a maga békedíját a nemzetközi diplomácia terén tett „rendkívüli erőfeszítéseiért” kapta meg, bár voltak kritikusok, akik már akkor is hallatták hangjukat, mondván, a békedíjbizottság előreszaladt, olyan érdemeket jutalmazva, amelyeket 2009-ben – hivatalba lépésének évében (...) – az amerikai elnök nem tudhatott magáénak.

Obamának a pofájáról nyilván nem égett le a vastag zsiros fekete bőr. Büszkén fényképezkedett a "megérdemelt" díjjal.

Egy Fredrik Hefermehl nevű finom úr gorombult be annyira, hogy vizsgálatot kezdeményzett Obama díja miatt. A következők kel próbált érvelni. „Nobel még a béke bajnokainak díjáról beszélt. Vitathatatlan, hogy egy békemozgalom járt a fejében, egy olyan világrend kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a nemzetek biztonságban lemondhassanak a fegyverekről – indokolta Heffermehl, miért nem tetszik neki a jelenlegi amerikai elnök Nobel-békedíja. Úgy látják (a békedíj bizottság tagjai), Obama olyasvalaki, aki a katonai fellépés mint lehetőség kitörlését hirdeti a diplomácia eszköztárából? – tette fel a költői kérdést a békeaktivista." Persze úgy járt, mint az intellektuális protestálók egytől - egyig: nagy ívben leszarták őt is, a könyvét is, a tiltakozását is.

Voltaképp Begin és Shamir is a zsidóamerikai világrend építői voltak, csak ez az ő életükben ez még nem volt kész, nem lett kihirdetve. Ehhez a 2001 szeptember 11-i önmerénylet ürügye kellett. A rendkivüli állapotot - New World Order - Bush hirdette ki. Obama már ennek a világrendnek a helytartója, Bush müvének folytatója.

Erről a fránya új világrendről sokan sokat írtak már (én is e szószaporítók közé tartozom). Nyilván mindenki megkísérli megfogalmazni a "lényeget". Én is próbálkoztam ezzel. Úgy látom másoknak se' sikerült, nekem meg pláne nem. De most motoszkál bennem valami. Kérem legyenek, avagy ne legyenek, irántam türelemmel.

Sokszor szóbaesett, én is szóbahoztam már, hogy Amerika és a háborúk - egyek! Amióta létrejött a tengerentúli rablóállam, folyton dörögnek a fegyverek, nyisszannak a kések, szorulnak a hurkok, dohognak a lángok. Figyelmezzünk e folytonos hadviselés jól felismerhető etapjaira.

Az első etap Észak és Dél háborújával, azaz egy belső háborúval - polgárháborúval -  kezdődött. "Az amerikai polgárháború (1861–1865) Észak-Amerikában, az Amerikai Egyesült Államok területén lezajlott fegyveres konfliktus, huszonnégy, többnyire északi szövetségi állam (unionisták) és az Amerikai Államok Konföderációjába (konföderációsok v.szecesszionisták) tömörült tizenegy déli állam között. A déli államok 1860 és 1861 között kikiáltották függetlenségüket és kinyilvánították az Uniótól való elszakadáshoz (szecesszió) való jogukat. A háború több mint 970 000 fő veszteséget követelt (a lakosság 3,09%-a), ebből kb. 620 000 elhalálozás (1,78%), ami magasabb veszteség, mint amit az Egyesült Államok bármely más háborújában elszenvedett." Ez a csaknem egymillió kezdetnek nem is rossz eredmény, tekintettel arra is, hogy fehérek és keresztények harcoltak egymással szemben. [Így utólag teljességgel természetesnek kell tekinteni, hogy ezt megelőzően kiirtották, ill. rezervátumokban pusztították el az indián ősla kosságot, majd milliókat hurcoltak  fekete Afrikából az ültetvényekre. A szállitmányozás embervesztesége itt is milliós naygságrendü.]

Aztán következett Latinamerika, a hódítás második etapja. Itt már nem a fejlett ősi latinamerikai kultúrák elpusztításáról van szó, hisz ezt a spanyol, portugál, angol - ír, francia, holland hódítók "maradéktalanul" elvégezték, hanem arról, hogy az amerikai kontinensen létrejött államokat gyarmat országokká, "demokratikus banánköztársaságokká" kellett átformálni. Ez nem ment simán. Az amerikai kontinens lágy alfele Mexikó, féregnyulványa Közép Amerika és déli fertálya Dél Amerika újkori államait a három mappa mutatja.

 

 

Most megtehetném, hogy kínosan hosszu és unalmas listába foglalom, hogy Amerika melyiküket támadta meg közvetlenül (katonailag), hol szervezett belső felfordulást, "forradalmat", katonai puccsot,- hány véreskezü diktátort ültetett az országok nyakába,- hányukkal kötött egyenlőtlen gazdasági "szerződéseket", hányat ejtett adósságcsapdába,- hány helyen idézett elő időjárási, földkérgi, tengeri, meteorológiai kataklizmákat, stb.

Sokkal egyszerübb megoldásra gondoltam. Olvasóimtól kérem: ha a térképen találnak olyan országot, amelyiknek Amerika - a fenti módszerek valamelyikével - ne ártott volna szíveskedjenek megírni nekem. Hálás leszek érte. Ha pedig nem találnak ilyet, nem fogok meglepődni.

Az amerikai nép és vezetői között a "hátsó udvar" gyarmatosítása sohasem vetett fel kényes kérdéseket, hisz más népek legyilkolása, leigázása, kiszipolyozása az "amerikai erkölcs" integráns része.

[Afrika gyarmatosítása se vetett fel nézeteltéréseket. Afrikát a régebbi gyarmatositók testvériesen felosztották egymás között már korábban. Itt egyszerüen ki kellett piszkálni a nem brit gyarmattartókat. Nagybritanniát pedig szép finoman ki kellett szorítani vagy osztozni kellett vele egykori gyarmatain. [A világ más részein is így történt.]

Új problémákat vetett fel a hódítás harmadik etapja: Európa és a Távolkelet (csendesóceáni térség) meghódítása. Itt kisebb volt a remélhető haszon és nagyobb a kockázat. Az amerikai Kongresszusban, ill. Szenátusban sok volt pl. az "euroszkeptikus", vagyis a honatyák egyrésze ellenezte a háborús részvételt Európában. [Sok amerikai az izolacionizmus híve volt, azaz ellenzett mindenfaja katonai beavatkozást külföldön. Ez a hazafias bezárkózás azonban nem felelt meg a cionizmus természetének, amelynek lényege az expanzió.]

Ezért provokációkat kellett szervezni, "amerikai életeket áldozni", hogy a hazafias felháborodás hulláma elsodorja a kétkedést. Amerikát a "Lusitania affér" révén ugratták be az első világháborúba,- a japán flotta martalékává tett Pearl Harbor ócska hadihajói és amerikai áldozatai révén a másodikba,- a Tonkini Öbölben állomásozó Maddox és a Turner Joy hadihajók ellen el nem követett vietnami támadás ürügyné a vietnami háborúba, stb.

Egy  - egy ilyen incidens kiagyalása és levezénylése meglehetősen macerás és különben sem felel meg a hóditás negyedik etapja által támasztott követelmények nek. Ez ugyanis annak a célnak a megvalósítását jelenti, hogy az egész világot a zsidó Amerika uralma alá hajtsa a világra kényszerített Új Világrend (New World Order) égisze alatt.

Ehhez nem volt elégséges egy hajó, vagy egy támaszpont feláldozása. Amerika "szívét" kellett súlyos véráldozatokkal járó "terrortámadásnak" kitenni. A kiszemelt áldozat Amerika büszkesége és szimbóluma a World Trade Center épületkomplexuma (1 és 2 sz. ikertornyok, valamint a 7 sz. magasház) lett. Az amerikai vezetés "becsületére" legyen mondva, igyekezett e veszteségeket minimalizálni. Nem hullott a legdrágább - a zsidó - vérből egy csepp sem, hisz pl. az ikertornyok zsidó alkalmazottai aznap nem mentek munkába. Máig sem tisztázódott, hogy az ikertornyokba ténylegesen becsapódott repülőgépeken hányan ültek és kik voltak. A Pentagonba egy kisméretü repülő tárgy (rakéta) csapódott. Nem égett kerozin. Repülőgépnek, halottaknak semmi nyoma. A Fehér Háznak tartó negyedik gép szőrén szálán felszívódott. Se gép se halott nem volt azon a mezőn, amit a lezuhanás helyeként bemutattak. Az "elkerülhetetlen" veszeteség, mintegy három és félezer ember igazán megérte, igazán méltányos ár volt azokért a jogosítványokért, amelyeket Amerika az egész világgal szemben szerzett: világháború a világterrorizmus ellen, mármikor, a föld bármely pontján, bármilyen eszközzel, ahol a terrorizmus felüti a fejét...

Ha volt valaha a világon valódi biankó csekk, hát ez az?

Mert mi is az a terrorizmus? Hát az amit zsidó Amerika annak minősít. Terroristának minősíthető egy állam, egy szervezet, vagy egyén.

A terrorizmus ismérveinek meghatározása ugyancsak zsidó Amerika kizárólagos joga. Terrorizmusnak tekinthető, ha egy állam tömegpusztító fegyvereket szerez be, fejleszt, tart. Terroristának tekinthető az olyan állam is amelyről zsidó Amerika ezt gondolja, ill. mondja (Irak), és olyan állam is, amely terroristákat rejteget, vagy Amerika ezzel vádolja (Afganisztán). Kükűlönösen pradox Afganisztán esete, hisz Oszama Bin Ladent már rég meggyilkolták Pakisztánban és Afganisztánból mégsem akarózik kivonulni.

És most elérkeztünk egy kényes kérdéshez: mi az hogy terrorszervezet, ki a terrorista? Azt tudjuk, hogy vannak regionális terrorszervezetek, pl. a Hamasz és a Hezbollah.

Echte terrorista világszervezet azonban csak egy van: az Al Kaida. Azt pedig Amerika tartja fent és irányítja. Feladata az, hogy a CIA által célpontnak kijelölt ország ba beszivárogjon és ott provokációs gaztetteket hajtson végre abból a célból, hogy Amerika lecsaphasson arra az országra, kormányra, hadseregre, népre, amelyet kiszemel magának és az Al Kaida célponttá varázsolja számára. Ennek a machinációnak az iskolapéldája Szíria! Sokat írtak (írtam) róla. Most nem indítom el az ima-malmot.

Az Al Kaida igazi szerepét a 2001 szeptember 11-i és a szíriai események párhuzamba állításával lehet megvilágítani. A WTC tornyok elleni "terrortámadáshoz" nélkülözhetetlen volt az al-kaidás statisztéria. A tornyok porrá omlását [nem éghető anyaguk kilenctized része "elpárolgott"], azonban nem a repülőgépek becsapódása és a kiömlő kerozin égése idézte elő, hanem szakszerü épületrob bantás (demolition), amelyet a repülőgépek becsapódásával szinkronban hajtottak végre. Ez a szinkronitás az USA - Al Kaida bűnös együttműködésének meggyőző bizonyítéka.

Időrendi sorrendben előbb az épületeket kellett előkészíteni a robbantásra; azaz felszerelni, huzalozni a robbanó csomagokat, a huzalokat bekötni egy irányító központba és várni. Mire várni? Valami olyanra, ami biztosan bekövetkezik. A repülőgépekre... Ezt a hatalmas szerelési munkát nem végezhették el az Al Kaida terroristái. A repülőgépekre pedig csak azért volt szükség, hogy a kerozin lángjai eltereljék a figyelmet a robbantásról.

De, tudják mit, a Bush bandát tulajdonképp nem érdekelte mit hisz és mit mond a világ a történtekről. A két tornyon kivül ugyanis leomlott a WTC 7 massziv magasépülete is, pontosan ugyanúgy mint a tornyok, holott ennek belsejében nem égett el egy deciliter kerozin sem. A tudósok és a robbantási szakemberek
egyetértésre jutottak arranézve, hogy "a tervezett és
ellenőrzött 'bontást' thermit-tel (a vas-oxid és az alumínium por reakciója nyomán létrejött porkeverékkel), pontosabban annak ultra-finom szemcséjű változatával, a ‘nano-thermit’-tel hajtották végre, amely nagy reakciósebességű, 2400 Celsius fok hőt generáló anyag." Ez végzett a WTC-7-el is. "Az épület 6,5 másodperc alatt (!), egyik pillanatról a másikra összedőlt, és az alapjaira hullott vissza." [Ehhez kapcsolódik a világ alighanem legnagyobb sajtóbakija. "BBC-nél és a FOX News idő előtt közölték a WTC7 leomlását. A támadások napján délután 5 óra körül az angliai BBC csatorna élő adásában a riporternő bejelentette hogy értesülése szerint a 47 emeletes „Salomon Building”, másnéven WTC 7-es épület szintén leomlott. A riporternő mögé vetített élőképen azonban még jól láthatóan állt a WTC 7-es épülete."  Hát ez kínos história, de persze senki sem jött zavarba...

Még néhány apróság a WTC-7-ről. "Az épületben az áramfejlesztők és tartályok feletti részen gondosan elrejtve működött a CIA terrorizmus elleni New York-i központja és itt volt a New York-i ENSZ központhoz akkreditált diplomaták megfigyelőközpontja is. Az 1990-es évek végén a WTC komplexum igazgatójának, Jerry Hauer kérésére a 7-es épület 23. és 25. emeleti részén kialakítottak egy megerősített biztonsági lakosztályt, amit vezérbunkernek is nevezhetünk, New York főpolgármestere számára. Erre azért volt szükség, hogy ez a megerősített lakosztály terrortámadás esetén irányítóközpontként is működhessen. 2001. szeptember 11-én, a korábban botrányos körülmények között csődbe jutott ENRON világcég valamennyi dokumentuma a tűz martaléka lett. Továbbá a US Securities and Exchange Commission, a SEC (az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyeleti Bizottsága) hivatalaiban,
tárolt vizsgálati anyagok. Ezeknek a dokumentumoknak a megsemmisülése sok milliárd dollár perköltséget és kártérítést, valamint pénzbüntetést takarított meg a Wall Street pénzintézeteinek a spekulánsai számára."
 Hát ez Amerika. Ilyen Amerika.

És higyjük el, hogy ezt a bonyolult hadmüveletet Oszama Bin Laden vezényelte le Afganisztánból "észrevétlenül", amikor az Echelon rendszer már javában képes volt minden elektronikus "nyikkanást" letapogatni. Marhaság!

Ezt a témát nem lehet ismertetni, csak abbahagyni. Ezt teszem én is azzal hogy USRAEL és az Al Kaida gyümölcsöző együttmüködésének nyitánya, ragyogó fejezete volt 9/11.

Most pedig ugojunk egy nagyot térben és időben - Sziriába. Sok hiéna mardossa a szír nép vérző testét, de a vezérhím kétségtelenül az Al Kaida, mint a "demokratikus ellenzék" része.

Az Al Kaida legfontosabb bázisa, hátországa pedig nem más, mint Szaud Arábia. Főleg itt folyik a toborzás, a felfegyverzés, a kiképzés, a sebesültek gyógykezelése, stb. Innen dobják át a hóhérkülönítmények legjavát Sziriába. Az USA pedig úgy tesz, mintha nem venné észre, hogy legfontosabb közelkeleti szövetségese mit müvel. Egyre nagyobb ugyanis annak a valószínüsége , hogy a gyilkos ideggázt az Al kaida használja a sziriai lakosság ellen. A portál szerint "According to a report just released to Swiss TV from the UN Independent International Commission of Inquiry on Syria, there were “strong, concrete  suspicions but not yet incontrovertible proof,” that the Al Qaeda linked Syrian Rebels used Sarin Nerve Gas.[1] Many sources are reporting that all logic and evidence is pointing to the Syrian Rebels committing this War Crime in Syria, including reports from Jerome Corsi who just published a an article earlier today titled Evidence: Syria gas attack work of U.S. allies which states...":  ~ "Jelentés szerint a most megjelent a svájci TV-ben, az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottság közlése Szíriáról, amely szerint felmerült annak alapos gyanúja, de még nem megdönthetetlen bizonyítéka, annak hogy" az al-Kaidával kapcsolatban álló szíriai lázadók használtak Sarin ideggázt. Számos forráso számol bearról, hogy minden logika és bizonyíték a szíriai lázadók által elkövetett háborús bűncselekményekre utal; ideértve Jerome Corsi, most megjelent cikkét, amely szerint bizonyított, hogy a szíriai gáztámadás az USA szövetségeseinek munkája."

Az Al Kaida és Oszama Bin Laden reputációja vészesen csökken Középkeleten (is). A mellékelt jellemző fénykép is erre utal. Oszama szerepének megitélését nem kevéssé zavarja, hogy maguk az amerikaiak likvidálták Pakisztánban. "Mártírhalála" amúgy nem mond ellent korábbi ügynök-voltának. Köztudott, a diktatúrák milyen mostohán bántak (el) saját ügynökeikkel. Sztálin volt a legnagyobb hálátlanok egyike. E látszólagos paradox feloldása nem teljesen érdektelen. Egy cikk frissítést lehet rászánok.

Hogy is írta a kevés tisztességes zsidók egyike a jobb sorsra érdemes Radnóti

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Hát igen, immáron itt tartunk. Dehát mit változik ettől a moralizálástól az Új Világrend természete? Hát az semmit, ám a lehetőségei változtak, változnak. Most következik a cion bölcsei által nem tervezett ötödik etap: Usrael képtelen finanszírozni öldöklő háborúit. Olcsó megoldásokat keres...

Ez a Sziria ellen tervezett csapás az USA hadviselés új paradigmái jegyében lett megtervezve. Már szó sincs holmi bőrnyakúakról, meg a többi legyőzhetetlen elit kommandóról, a legendás tengerészgyalogosokról, ésatöbbi. Ezekről kiderült hogy valódi harctéri körülmények között szart se érnek. Viszonylag korlátozott szerep van szánva az USA narkotizált pilótáinak is. A főszerep az ember nélküli okos jármüveknek (UAV -
Unmanned Aerial Vehicle) van szánva. Ezeket követ nék a szabadságharcosok, élükön az Al Kaida demokrácia terjesztőivel.

Ebben az elgondolásban azonban van egy kis bibi. Ha a drónok a földön maradnak, hogyan folyik tovább Sziria "felszabadítása". E téren valami nagyon nincs rendben. Azt olvasom ugyanis az  hírportálon, hogy Sziriai börtönökben Al Kaidásokat tartanak fogva. "Recruited by Al-Qaeda: Foreign fighters in a Damascus jail tell their stories" ~ "Az Al-Kaida által toborzott külföldi harcosok egy damaszkuszi börtönben mesélik el történetüket." Hogyhogy? Hát nem arról volt szó, hogy az irreguláris gyilkos kom mandók tagjait likvidálni fogják rövid úton, vagy egy "mélyinterjú" után?

Friss hír, az Al Kaida egyik szóvivője máris bejelentette, mivel ők nem használtak (?) ideggázt, rájuk nem vonatkozik emmiféle orosz - amerikai paktum. Szent háborújukat tovább folytatják.

Hát ez az! Ha nem is lesz amerikai (izraeli) rácsapás, hogy folytatódik tovább a "hétköznapi háború"? Hát ugyanúgy mint eddig. Amerika ugyanis semmi garanciát sem vállalt arra, hogy felhagy a "felkelők" támogatásával. Ha tehát Sziria - leltár szerint - át is adja vegyi fegyvereit semmi sem változik, azaz Izrael, Amerika, - a NATO, Szaud Arábia, Törökország tovább folytatják piszkos háborújukat Sziria (népe) ellen.

Ott vagyunk hát ahol a mádi zsidó - egyhelyben. Vagyis: Putyin Nobeldíja semmit sem old meg Közelkeleten. Most ugyan cseng a fülünk, mert nem halljuk Izrael hörgését, sivalkodását Irán miatt, Sziria miatt, stb. Ez a fülsiketítő csend azonban hamar végetérhet.

A történtek azonban máris komoly tanulságokkal szolgálnak.

A zsidóamerikai szörnyeteg beteg. Mozgása elnehezedik, ereje fogy. (Kimerítették saját háborúi.) Ám amíg él veszélyes marad. Ha kimúlik, teteme jelent veszélyt a környezetére. Agóniáját ezért minden eszközzel meg kell gyorsitani és gondolkodni kell a kadáver mielőbbi megsemmisítéséről - egy Új Világrend számára.

2013.09.19-i frissítés

Lassan kirajzolódik az Al Kaida valódi arca! Azzal kezdeném, hogy Michael
Oren úr, Izrael washingtoni nagykövete, a minap kijelentette "Iran- Syri a-Lebanon alliance greater danger to Israel than al-Qaeda envoy" ~ Irán és Szíria-Libanon szövetség nagyobb veszélyt Izraelnek, mint az al-Kaida." Szép az őszinteség, de a hülyeség is szimpatikus. A felsorolt államok tényleg veszélyesbbek, mert nem Amerika zsoldosai. Viszont az Al Kaida... De vegyük sorba!

Kicsit mélyre kell kotorni a történelem kútjában, hogy a valóságból megcsillanjon valami.

 

 Régóta rebesgették, hogy Oszama Bin Laden beteg. Az első hír arról szólt, hogy 2001-ben Dubaiban, egy luxuskórházban kezelték, ami azért is érdekes, mert Dubaiban már akkor is több volt a CIA ügynök, mint a fán a levél. [L. a videót.] A história eredeti forrása a volt, amely a következő szenzációs hírt közölte 2001 novemberében."An article in the French daily Le Figaro confirms that Osama bin Laden underwent surgery in an American Hospital in Dubai in July. During his stay in the hospital, he met with a CIA official. While on the World's "most wanted list", no attempt was made to arrest him during his two week stay in the hospital, shedding doubt on the Administration's resolve to track down Osama bin Laden. Barely a few days ago Defense  Secretary Rumsfeld stated

that it would be difficult to find him and extradite him. Its like "searching for a needle in a stack of hay. But the US could have ordered his arrest and extradition in Dubai last July." ~ A Le Figaro c. francia napilapban megjelent cikk megerősíti, hogy júliusban Oszama bin Ladent Dubaiban egy amerikai  (!) kórházban műtötték. A kórházban tartózkodása alatt találkozott a CIA egy tisztviselőjével. Jóllehet a világ legkeresettebb embereinek listáján szerepelt, két hetes kórházban tartózkodása idején nem kísérelték meg letartóztatni. Kétségessé vált az amerika adminisztráció azon szándéka, hogy Osama bin Laden nyomára jussanak. Alig néhány nappal ez előtt Rumsfeld védelmi miniszter kijelentette, hogy Őt olyan nehéz lenne megtalálni, mint mint egy tűt megkeresni a szénakazalban, jóllehet tavaly júliustól Dubaiban is érvényes volt az USA-ban elrendelt letartóztatása."  

Oszama kezelését Teerry Callaway, epekő és a meddőség specialista végezte. Ezt persze letagadta. Nem csodáékozom rajta.

Közben sok látogatója volt. A hozzátartozókon kivül szaud arábiai és arab emirátusbeli előkelőségek (hercegek) is, akik korábban is rendszeresen átruccangattak Afganisztánba vadászni, amikor Oszama ott vendégeskedett; de nem hagyták magára akkor sem, amikor maródi lett és beutalták Dubaiba. A kérdés, honnan? Valahonnan Pakisztánból...

A Figaro kissé zavarosan írja, hogy
"Relations between the Emirate and Saudi Arabia have always been very close, according to sources, princes of reigning families, having recognized the Taliban regime, often travelled to Afghanistan. One of the princes of a ruling family regularily went hunting on the land of bin Laden, whom he had known and visited for many years. There are daily flights between Dubai and Quetta by both Pakistan and Emirates Airlines. As to private planes from Saudi Arabia or from the Emirates, they regulariy fly to Quetta, where their arrival is rarely registered in airport logs. While he was hospitalised, bin Laden received visits from many members of his family as well as prominent Saudis and Emiratis. ~ " A hírforrások szerint az Arab Emirátus és Szaud Arábia nagyon közel vannak egymáshoz. Az uralkodó családok tagjai, miután a tálib rezsimmel tisztába jöttek, gyakran utaztak Afganisztánba vadászni és Oszamát látogatni sok éven át. Dubai és a pakisztáni (!) Quetta (!) között naponta közlekednek a Pakistan Airlines és az Emirates Airlines társaságok repülőgépei. Ezeken kivül szaud arábiai, ill. emirátusi magánrepülőgépek rendszeresen repültek Pakisztánba a quettai repülőtérre, ahol ritkán naplózzák ezeket a gépeket. ... Amikor bin Laden a kórházban volt sokan meglátogatták: családtagjai, valamint előkelő szaudiak és emirátusbeliek..."

Aztán ... 
"Authorised sources say that on July 15 th, the day after bin Laden returned to Quetta (!), the CIA agent was called back to headquarters." ~ "Hivatalos források szerint július 15-én, a nap után, bin Laden visszatért Quettába (!), a CIA-ügynököt pedig visszahívták a központba.

Nem túlzás azt állítani, a verebek is csiripelték, hogy Obama Pakisztánban van. Pl. az   2002. julius 10-i (!) száma a következőket írja.
"He was branded as the new anti-Christ. He was the supreme embodiment of evil. He was the planetary public enemy number one. He was the villain on the cover of any magazine. But then he vanished. And the man who holds the most powerful job on earth still wants him badly - dead or alive. But Osama bin Laden is not dead. He is very much alive. Somewhere in Pakistan." ~ "Olyan 'márkás', mint az új anti-Krisztus. Ő volt a legfőbb, a megtestesült gonosz. Ő volt a bolygó számú első számu közellensége. Ő volt, a gonosz, minden magazin borítóján. De aztán eltűnt. Ő az az ember, akire a világ a legjobban vágyik, élve vagy halva. De Oszama bin Laden nem halt meg. Ő nagyon is életben van. Valahol Pakisztánban."
Lám egy újság megírta, hol keressék a főgonoszt. A CIA miért nem járt utána a pletykáknak? Miért járt volna! Pontosan tudták, hol dekkol Oszama!

 

* * *

Komoly kételyek merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy kit öltek meg a pakisztáni Abbotábád városban a DEVGRU-t (United States Naval Special Warfare Development Group) szakképzett hentes és mészárosai? Oszama Bin Ladent aligha...

Steve R. Pieczenik volt magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő, az amerikai haditengerészet magas rangú tisztje, terrorszakértő, aki dolgozott többek között Pakisztánban és Afganisztánban is, 2002 áprilisi nyilatkozatában (amit 2011. május 3-án megismételt) elmondta hogy találkozott, aki szerinte 2001 végén meghalt, miután egy Dubajban lévő amerikai kórházban ápolták Marfan-szindrómával. Ezt az amerikai vezetés tudta amikor megindította az afganisztáni offenzívát." 

Az épületes história hínárjába nem akarok belegabalyodni, mert az nem vitatott tény, hogy 2001. szeptember 11-én Oszama bin Laden még élt. Már csupán az a kérdés, hogy a WTC épületek felrobbantásánál mi volt a szerepe? Úgy érzem, a magyarázat pofonegyszerü és minden kételyt eloszlat.

Azt nem lehet vitatni, hogy két gép belement a tornyokba. Az is elfogadható feltevés, hogy a gépeket valóban Oszama bin Laden emberei vezették. Ellentmond ez a lassan közmeggyőződéssé váló robbantás (demolition) elméletnek? A legkevésbé sem! Az öngyilkos repülőgépek mutatványa a szcenario egyik epizódja volt. Arra szolgált, hogy elterelje a figyelmet az épületek felrobbantásáról. A repülőgép jelenet szereplői az Al Kaida, azaz Oszama bin Laden, olyan fanatikusai voltak, akik Oszamának (!) valóban elhitték, hogy szent küldetést hajtanak végre.

És Oszama? Ő egyszerüen halálba küldte néhány harcosát, hogy segítse Amerikát a világtörténelem legnagyobb és legocsmányabb háborus provokációjának végrehajtásában. Statisztákat, gladiátorokat biztosított egy színdarabhoz. [Ave caesar! Morituri te salutant.] Én elhiszem, hogy Mohamed Atta vezethette az egyik gépet és hogy valóban ő írta azokat a megrázó sorolat sorokat, amelyekben elszámol az életével.

Sajnos nagyon kevesen olvasnak össze olyan ismeret-anyagokat, amelyek világos összefüggésbe hoznak bizonyos dolgokat. A "vallási mártírokat" képzik, vagyis előállítják. Nem új tudomány ez.
"Ezer évvel ezelõtt egy „Hashasijjun” (a mák népe) nevû csoport terrorizálta a muszlim vezetõket, tudósokat és kormányzatot. Ezek az emberek félelem nélkül mentek a halálba, amit az általuk elfogyasztott máknak köszönhettek. Napjainkban azonban már bárkit lehetséges agymosásnak kitenni, hathatós kémiai eszközök segítségével, következõ lépésként pedig bizonyos feladatok végrehajtására kondicionálni. Egy olyan terroristacsoportosulás, mely jól felszerelt kémiai laboratóriummal rendelkezik, az LSD segítségével emberek gondolataiban kutathat. Ezekbe az emberekbe aztán új meggyõzõdéseket ültethetnek, melyek közül bizonyos célpontok ellen irányuló indulatok is szerepelnek. Extasy vagy más amfetaminszármazékok hatása alatt ezek a személyek 8-10 órán belül bármely akciót végrehajtanak." Meri valaki vitatni, hogy e "tudomány" magasiskolája épp az Al Kaida keretében müködik?

Viszont egy ilyen titokkal Oszama nem lehetett hosszú életü! Közismert, hogy a titkosszogálati akciók befejező mozzanata a nyomok és a tanuk eltakarítása. [Korábban utaltam arra, hogy Sztálin elvtárs milyen gondosan kitakarított minden tisztogatás után, kiírtva a tisztogatókat.] A "tudás hatalom" szlogen egyáltalán nem érvényes azokra akik valami nagy disznóságban résztvettek, vagy szemtanúivá váltak.

Amerika jelenlegi erkölcsi állapotára jellemző, hogy közzétesznek egy fényképet, amelyen az amerikai elnök és bűnöző társai végignézik, amint a DEVGRU embereket mészárol egy idegen "szövetséges" állam területén az elnök titkos parancsára. De mit látott a gyilkos nigger a házimoziban? Hát egyáltalán nem biztos, hogy Oszama bin Laden halálát látta. Hát akkor mit látott?

Azt hiszem, a világ legérdekesebb tanúvallomása lenne, ha egy halottlátó megszólithatná hatná az elhunytat - Oszi, ne sumákójj' má' mondd meg a frankót (!) - és Oszama megszólalna...

Sajnos, ami engem illet, nem hiszek a halottlátókban és nem igazán kedvelem a konteókat sem. De sajnos az ember szinte kényszeresen töri a fejét azon, hogyan esett meg az eset. Vagy foglalkozzam mással? Talán okosabb lenne! Egy viszont holtbiztos. Mona Lisa mosolya sokkal kevésbé rejtélyes mint Oszama vigyora.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.09.15

Sz. Gy.