Elég volt!


Szabadulás a gonosztól.
 

A zsidókölyköket szeretni ízlés dolga, de legfeljebb felfogás kérdése - volt. Mára az emberség fokmérője - lett. Hogy miért? Megmondom.

A gyermeket, mint a jövő zálogát, szeretni a legszentebb emberi érzés, nemcsak a szülőknek. Ám milyen jövő záloga a Talmud mérgével táplált zsidó ifjúság? Milyen jövőt hordoznak ezek a zsenge palánták, a gójokra nézvést?

Mikor a gázai mészárlás elborzasztó képeit nézegettem feltünt valami, ami a mészárlásnál is undorítóbb volt. Jóltáplált zsidófiuk és lányok telepedtek meg a Gáza fölötti magaslaton és onnan élvezték a mészárlás látványát.

Felháborodásomban egy képes kommentárt írtam erről
"Kilátó a mészárszékre" címmel. A képen látható izsákok és ráchelek önmagukért beszélnek. Minden további méltatás szükségte len. Azt hittem akkor, ez az ifjúság lealjasításának csúcsa. De nem! Később láttam mást is. Ennek a csoportnak a tagjai középiskolás korúak lehetnek, akik az izgis látvány kedvéért felbuszoztak a dombra és alkalmasint ott költötték el uzsonnájukat. Ha a csoport látványát nem kapcsoljuk össze a lúdtalpaik alatt égő pokollal, a kép önmagában csak egy vidám weekendet asszociál.

Egészen más látvány egy izraeli katonai bázis, ahonnan a halálthozó lövedékeket indítják Gázára, Gáza népére, a férfiakra, nőkre, öregekre és gyermekekre.

Nos az izraeli hadvezetés itt is rendezett egy "gyerekzsúrt", ahová általános iskolás korú gyermekek voltak a meghí vottak. És mi volt a program? Hát az, hogy a kisiskolások rózsaszín kacsóikkal "tréfás" üzeneteket írtak, na mire? Hát a Gázába küldött bombákra, amelyekkel gyerektársaikat zúzták, égették halálra a katonabácsik.. Hát nem szellemes? És a lánykák nem aranyosak? Izrael "keresztény" barátai  c. írásomban erről is bátorkodtam megemlékezni.

És tudják, hogy ebben mi az igazán édes? Hát csak az, hogy ezek a kis rebekák már a cyberháborúk idején lesznek nagykorúak. Közülük kerülnek ki majd a "nerdek" akik "a nerdek háborújában" légkondício nált bunkerekben űlnek a számítógépek előtt és billentyűzettel, meg joystickekkel fogják célra vezényelni a rakétákat. Aki azt hiszi, vicce lek, vagy tán megbuggyantam, ugorjon el a következő 
linkre esetleg más hasonló tárgyú linkekre is és majd meglátja.

Óh, viharos ifjúság! Most Budapesten gyönyörködhetünk bennük.

A zsidók kedvenc szavajárása, a gojok jellemzésére, a "csőcselék". Lássuk mit is jelent ez a kifejezés. Az Értelmező Szótár szerint "minden rosszra kapható, szedett - vedett népséget" jelent. A népbí rósági perek hallgatósága, a kivégzések nézőközönsége kétségtelenül ilyesfajta népség volt. Jankó Péter vérbíró alig bírt velük. Ismételten figyel meztetni kellett őket, hogy fogják be a pofáju kat. Ezek sovány felnőttek voltak, akiket a Talmudon kívűl, a személyes sérelmek is motí válhattak. Viselkedésük úgy - ahogy érthető.

Ám most jóltáplált sárgacsillagos ifjak parádéznak Budapest utcáin. Megállnak a bírósági épület sarkán. Behatolnak Jusitia szentélyébe, és elődeikhez hasonló módon kéjelegnek egy 93 éves öregember nem szívderítő látványában.

Nem tudom, hogy egy ilyen rozzant öregembert hogy lehet, ill. ki merészel, orvosi és ápolói asszisztencia nélkül a bíróság elé ültetni és agyvérzést gerjesztő faggatás nak kitenni.

Hát ők a "neo-csillagosok" miféle szer zet? Mi közük van a magyar nemzet hez, a magyar ifjúsághoz? Úgy tűnik, az égvi lágon semmi. Csak nem az országhódí tók előörsei?

Alighanem azok, mert megjelenésük, viselkedésük erre utal. Bohócsipkát illesztenek egy öregember fejére, akit a bíróság még nem ítélt el, akit tehát megilletne az ártatlanság, de mindenképp emberi méltóságának védelme.

Eichmann alighanem több ember életéért volt felelős, mint Képíró Sándor. Mégis, amikor Jeruzsálemben bíróság elé állították kinosan ügyeltek a per formai törvényességére. Nálunk Budapes ten már ez sem számít?

Ha az ifjak arra spekulálnak, hogy megjelenésük félelmet kelt, tévednek. Csak undort keltenek. Jut eszembe, ezt a magatartást is büntetni kéne, mert az alkotmánynak nemcsak a félelem nélküli, de a hányingermentes életlehetőséget is garantálni kell!

De félre a léhaságokkal!

A magyarság kenyérharcot indított. Ezzel sikeresen (?) elterelik a figyelmét arról, hogy nemzeti létéért kellene harcolnia a betolakodók, a gyűlölet népe, Káin népe ellen.

A magyarság egyszercsak feleszmél. Történelme során sokszor megtette. Aki ellene tüntetőleg sárga csillagot ölt, magára vessen.

2011.05.07

Sz. Gy.

 

Dátum

Becenév

Hozzászólás

 2011.05.08

anonym

Telitalálat! Sajnos! Minden egyes szavával egyetértek.Bár én csak a 30-as éveimben járok, kábé hasonló dolgokat látok (zsidók pénzelte cigányok; rendőri jogok megnyirbálása; zavarkeltés; magyar-cigány viszálykeltés-->irány a polgárháború). És akkor a sok izraelita milliomos kilóra megvehet minket!
 

 2011.05.08

anonym

Kedves Sz.Gy! Hozzászólás: az "Elég volt"-hoz.
Az első link szerinti cikkben szerepel egy kis szöveg: az emberiség elleni bűntettet taglaló paragrafusban, (" visszaélés a vöröskereszttel"). Nem ez történt Gyöngyöspatán? Ugyan ott a Vöröskereszt az érintett anonym, az egyik.

Szerkesztői válasz.
Elgondolkodtató kérdés... A törvény
eredeti értelmezésében harci alakulatok és harceszközök szállitásá nak állomásoztatásának, és tárolásának a vöröskereszt jelével történő álcázását minősíti büntettnek. Elképzelhető olyan kiterjesztett értelmezés is, hogy társadalomellenes, csoportok erőszakos cselekményeinek álcázása is ugyanúgy minősül. A másik lehetséges elkövetési mód: olyan vöröskeresztes juttatások adása (ilyen csoport részére) amely túlmegy az egészségügyi segélynyújtás keretein. Érdekes felvetés.
 

2011.05.10

jenő

Undorító ez az eljárás szerintem is. Ráadásul ennyi idővel az események után. Látszik, hogy szándékosan elosztják ezeket a pereket, hogy folyamatosan ajvékolhassanak, zsidózhassanak. Abba belegondoltak, hogy hány ember van még köztünk, aki így vagy úgy, de résztvett a II. vh.-ban? Hány olyan család van, amelyikben van még nyilas, SS, csendőr, stb.? A háború sajnos ilyen dolog, a magyar történelemben elég sok volt. Kíváncsi leszek, a törökök mikor indítanak majd hasonló pereket a 3-4-500 éve történt dolgokért. Esetleg a Habsburgok. Vagy a "szovjetek" '56 miatt?

 2011.05.11

anonym

 Azt hiszem ez is kimeriti a kollektiv félelemkeltés kategóriáját: sárga csillagot ölteni, és figyelmeztetni a  bosszúállás bekövetkeztére.

 2011.05.12

anonym

Részlet egy parlamenti felszólalásból.
"Tisztelt ház!
Úgy hiszem azon nyilatkozatok után, melyeket az izraelita rabbiképezde ügyének múlt évi július hóban történt tárgyalása alkalmával az igen tisztelt vallás -és közoktatási miniszter úr részéről a zsidó elemnek Magyarországon birt nagy befolyásáról,- de az újabb idők tapasztalatai folytán e részben az országban uralkodó közhangulat mellett is nem mondok újságot, ha azt állitom, hogy ezen elem úgy számereje bel és külterjes; szaporodásával, mint a közgazdászati téren kivívott, úgyszólván dictátori hatalmánál fogva mely hatalmat mindinkább egyéb terekre is kiterjeszteni törekszik: bennünket nem túlszárnya lással, mert ez többé kevésbé már végbement, hanem  ELNYOMÁSSAL fenyeget."

A felszólalás elhangzott  1875  április 8.-án Istóczy Győzőtől.
Kérdezem én, mi változott azóta? Az égvilágon semmi. A zsidóság kibekkelte a világháborut a munka táborokban, ahol a nácik vigyáztak rájuk.  A hatmillió tulélő; fattyai és leszármazottai ülnek most min den olyan helyen, ahol döntési lehetőségek vannak.
A szerkesztő megjegyzése
A hozzászólónak mindenben igazat lehet adni, egyvalamit kivéve. Az európai zsidóság nem tudta "kibekkelni" a munkatáborokban a második világháborút. A Holokauszt megtörtént. A történészekre marad annak megállapítása, hogy hány millió az áldozatok száma. A másik izgalmas kérdés: Hitleren kivűl ki felelős még a Holokausztért. A csontkezek, egyre határozottabban, a roosewelti Amerika, a wall streeti zsidók és John Bull irányába mutatnak.
 

 2011.05.18

 Kádár Dániel

Kedves Gyula!
Hozzászólásomról lemaradt a nevem, de Istóczy a "becenevem"
Az utóbbi husz évben elég sokat foglalkoztam a témával és semmit sem hiszek el a zsidó történészek  holokausztozásából.Tessék figyelembevenni a Nemzetközi Vöröskereszt és a Német államvasutak jelen tését, amiben közel hasonló számok láttak napvilágot, mégpedig Magyarországról kb. 21 500 zsidó származásu személyt vittek munkatáborba, ahonnan kb. 19 000 visszatért. Bizony ennek a 19 000-nek a fattyai ülnek most mindenféle döntéshozó pozicióban. Akik el sem mentek (milyen érdekes), azok a Bp.-i gettóban bekkelték ki a háborút, oda szintén nem esett egyetlen egy bomba sem. Koszorús Ferenc volt az a személy, aki garantálta ezen zsidók biztonságát. Hálából persze őt is kivégezték ezután.
Van még egy  érdekesség a túlélők számával kapcsolatban, ugyanis a legfrissebb adat szerint még kb. 500 000 ezer, azaz félmillió  túlélő leledzik szerte a nagyvilágban. Nagyon sokat ismerek én is és érdekes módon, mindegyik beszél magyarul ( itt az USA-ban).
Kedves Gyula!
Hány túlélő lehetett összesen?
Szerintem egészen pontosan annyi, ahány egy időben az összes táborban lehetett. Több nem, mert akkor azok hol voltak???
Egy Fradi meccset csak annyian nézhetnek, ahányan beférnek az Üllői útra. Persze látva a Demjanjuk elleni pankrációt és most a Képiró Sándor elleni  aljasságokat, akkor megváltozik a realitásérzék és szinte óhajtja az ember, hogy ugyan már, miről beszélünk.
Talán sikerül majd még az életben találkoznunk, (Nagy Attilával ez sikerült, persze ő jött ide de  lassan hazatérek Hazámba.
Ölellek: Kádár Dániel

Szerkesztői megjegyzés.
Általában nem válaszolok a bejegyzésekre, mert ez nem fórum. A tengerentúlról érkezett baráti megszó lítás viszont válaszra indít. Kitünő ötlet a hazatérés. Sok elférne még itthon a te fajtádból.
Ami a Holokauszttal kapcsolatos számadataidat illeti, az én ismereteim ettől eltérnek. Én nem vagyok Holokauszt tagadó, mert személyes tapasztalataim is arról győznek meg, hogy a magyarországi vidéki zsidósáág döntő többsége odavezett. Én Hajdúböszörményben voltam 44 - 45-ben. Onnan több mint háromezer embert vittek el vagonokban és úgyszólván egy sem tért vissza. Csak a munkaszolgálatosok egy része maradt életben és jött vissza. Anyám Nagyváradon volt ekkor. Mint "zöldkeresztes" védőnő bejárt a gettóba. A látottak alapján kihallgatást kért a tábor parancsnokától, egy csendőrszázadostól. Vele azt közölte, hogy tífusz-járvány kitörésétől tart. A százados azt felelte, "ne aggódjon asszonyom, itt senki sem fog tífuszban meghalni." Igazat mondott, mert 2 - 3 nap múlva bevagonírozták az egész gettót.
Ami viszont a "holokauszt iparosokat" illeti, nézeteink nyilván egyeznek és a gázai öldökléseket is egyformán ítéljük meg.
Jó egészséget neked!
Gyula.

 

 2011.05.27

       anonym

 Igen, azt hiszem a sárga csillag viselése bennem is félelmet kelt: közeledik a bosszú...