"Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat
és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek,
hányszor akartam összegyüjteni fiaidat, ahogyan
a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok!
Ezért elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom néktek:
nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg
azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön."

[Jézus panasza Jeruzsálem ellen - Máté evangéliuma.]

 

Frissítések 1.) 2.)

 

 

Harc Jeruzsálemért

Leomlanak az új Jerikó betonfalai?
 

Talán észre sem vesszük a korszakváltás közeledtét, pedig a Palesztin Államnak az ENSZ védnöksége alatti ujjászületése erre intő jel.

A Tóra szerint Józsua, mint Mózes utóda vezette be Izráel népét az Ígéret földjére. Jerikó volt az első város amit a zsidók elfoglaltak Palesztínában. A város falain kívül hétszer hordozták körbe a Frigyládát, miközben a papok fújták a kürtöket. Hetedszerre Jerikó falai leomlottak. Eddig az ige. Aztán 1930-ban a régészek kiásták Jerikót. Azt hitték, hogy a kürtök által leomlasz tott falakat találták meg. De - óh jaj - kiderült, hogy a leletek 1000 évvel régebbiek annál, hogy Józsua K.e. a XIII. században elfoglalta a várost. Mindegy! A csinn-bumm cirkuszi jelenet ma is be van vésve - a Tórába.  

Jézus nem volt önmagához következetes. Mégis be-szamaragolt Jeruzsálembe és úgy járt, ahogy maga mondta: megölték a zsidók. Igenám, de mielőtt megtették volna odavágták Pilátusnak "Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére." Hát' rájuk szállt, rájuk száll. Maguk hangoztatják minduntalan, hogy aki egy embert megöl, a világot öli meg. Nos a zsidók Krisztus személyében a szeretet világát ölték meg és azóta építik a gyűlölet világát, amely most ellenük fordul, pusztulással fenyegetve őket, hogy rajtuk teljesedjék az Írás: szemet szemért, fogat fogért!

A ősi Jeruzsálemet - a keresztények, zsidók és mohamedánok közös (!) szent városát - a zsidók lassan saját Jerikójukká "építik", de örökkévalónak bizonyulnak e a magas betonfalak? Aligha. Izrael állam megalakulása óta dacol a világgal. Úgy tűnik már nem sokáig teheti.

Jeruzsálemet a világ köldökének is mondják. Története majdnem olyan hosszú, mint az egész világ története. Sajnos az épületes históriának itt nem jut hely, de ajánlhatom a Parókia Közösség honlapján a "Biblia múzeum" címen közölt kitünő írásokat  [Jerusalem I - Jerusalem II - Jerusalem III] A továbbiakban főleg azoknak írok, akik az "ajánlott irodalmat" elolvasták...

Itt nem részletezhetem azt sem, hogyan jött létre az új izraeli állam 1948. május 14-én egy angol szélhámos Lord Balfour jóvoltából. Az épületes históriáról magam is írtam "Cionista keresztesek" címen. A vérben - szennyben végbement szüléshez szükség volt az ENSZ bábáskodásához. Ezt Izrael még tűrte, a további gyámkodást azonban nem.

Az ENSZ hülyéinek naív elképzelései szerint a volt brit "gyámsági területen" két államnak kellett volna létrejönnie és egy gyékényen árulnia. Az ENSZ közgyűlése 1947. november 29-i 181. számú határozata szerint a háromfelé hasított  Palesztinának így kellett volna festenie: A) nyugati fertály - Új Izrael, B) keleti fertály - a "kis" Palesztina C) Jeruzsálem. Ez utóbbi két részre osztva, nemzetközi ellenőrzés (!) alá helyezve. Minden félreértés elkerülése végett a határozat Kelet-Jeruzsálemet a "megszülető" kis palesztin állam fővárosaként jelöli meg. (Jeruzsálemnek ekkoriban kb. 105 ezer arab és 100 ezer zsidó lakosa volt, majdnem fifty - fifty.)

A két "szomszéd állam" határvonalait azonban gondosan, nem jelölték ki...

A baloldali térképre pillantva (amely rákattintással nagyítható, két kattintással visszaállítható) a következőket látjuk. A "két" állam természetes keleti határa a Jordán folyó (a Holt Tengerrel és a Genezáreti Tóval). Ehhez a területhez, az egyik védekező háborúban, Izrael hozzácsapta a Szíriától elvett Golán fennsíkot is. Azt sem árt tudni, hogy Ciszjordánia sem volt benne a pakliban; ez a terület is katonai megszállás révén csatoltatott "Izraelhez".

Alighogy megalakultak gőzerővel hozzáfogtak az elnéptelenítés politikájához. Ez a törekvés nem volt öncélú! Izrael olyan nagyságú állammá akart növekedni, amely számára további hódításokat tesz lehetővé, olyan szomszédállamok rovására, amelyek sohasem tartoztak a "Bibliai Izraelhez". A zsidóknak nép nélküli föld kellett.

Ha egy percig is komolyan vették volna az ENSZ-et, és egyáltalán a világot, akkor (!) le kellett volna ülni az arabokkal és megtárgyalni a hogyan tovább együtt kérdéseit. Nem ez történt  Izrael kiszorítja az arabokat mind a neki, mind a Palesztinának "juttatott" területekről. A baloldali képen (nagyítható) az agresszió "néprajzi" térképe látható az állam alakulástól 2000-ig. Azóta nyilván még cifrább a helyzet.

A zsugorodó zöld népességfoltok a palesztinokat jelképezik. Hogy most hol vannak a "zöldek"? Hát' menekülttáborokban szomszédos államok területén, ill. Izrael területén, pl. Gázában összezsúfolva. Izrael időnként népirtó akciókat rendez a táborokban, "otthon" is, szomszédos államok területén is. A sabrai - satillai menekülttábor pl. Libanonban van, közel Bejruthoz a fővároshoz. A főrendező Ariel Saron későbbi miniszterelnök volt. 

 Egy másik korábbi miniszterelnök Menachem Begin (a Nobel díjas tömeggyilkos) 1958. október 28-án így beszélt az izraeli hadsereg katonái előtt. "Nektek izraelieknek nem szabad könyörületeseknek lennetek, amikor ellenségetekkel leszámoltok. Nem rokonszenvezhetünk vele, amíg meg nem semmisítjük az 'úgynevezett' arab kultúrát, amelynek romjain felépítjük a magunk civilizációját … " [Makai György: "A cionizmus és Izrael állam" 238-239. old.] Fantáziája is messzebb kalandozott a Jordán innenső partjainál. "Ha északra pillantunk, látjuk Szíria és Libanon termékeny síkságait … Kelet felé az Eufrátesz és a Tigris gazdag völgyeit … Irak olaját, nyugatra az egyiptomiak földjét. Nekünk nincs lehetőségünk a fejlődésre, amíg nem rendezzük területi problémánkat az erő pozíciójából, amíg nem kényszerítjük az arabokat a teljes engedelmességre." [Ugyanott 239, old. A szerző a "The Jerusalem Post" 1963. jul.16-i cikkét jelöli meg forrásként.]

Mindez még semmi ahhoz képest, amit Jeruzsálem "szabad várossal" műveltek. Művelhették, mert az ENSZ az Izraelt figyelmeztető, intő, elítélő határozatok gyártásán túl az égvilágon semmit sem tett azért, hogy a nemzetközi ellenőrzésre vonatkozó határozatnak érvényt szerezzen. De mit is beszélek határozatról, hisz az ENSZ "ajánlásokkal" dolgozik, főleg ha Izraelről és Amerikáról van szó.

2013.07.28-i frissítés.

És mégis mozog a föld? Úgy látszik, mozog. Vonyítanak a zsidók; így lamentál a Hetek. "Félmillió izraelire ragasztott sárga csillagot az EU. 'Brüsszeli fal' Izrael szívében." Miről van szó? "Brüsszel törvénytelennek minősít az 1967 előtti „határokon” túli minden izraeli jelenlétet. Az Európai Unió eddig is nyilvánvalóvá tette, hogy elítéli az „izraeli megszállást”, ám az Európai Bizottság általános uniós irányelvként most először (?)szögezi le azt, hogy nem ismeri el Izrael fennhatóságát 'az Izrael által 1967 óta megszállt területeken, amelyek közé tartozik a Golán-fennsík, a Gázai övezet valamint a Nyugati- part, beleértve Kelet-Jeruzsálemet'. A rendelkezést 2014-től kezdődően az Európai Unió és Izrael között fennálló valamennyi szerződésben és együttműködési megállapodásban érvényesíteni kell. " AHetek, szokás szerint, hazudik. Számtalan ENSZ határozat létezik, amely ugyanezt (!) tartalmazza, csakhogy ezekre 46 év óta köpnek a zsidók. Most, hogy az EU először (!) érvényt is akar szerezni annak, amit 46 év óta csak leszögezget, kitört a zsidó elmebaj. "A delegitimációs lépés több mint félmillió izraeli állampolgárt bélyegez meg, akik olyan történelmi zsidó településeken élnek, mint Hebron, Beit El, Siló, Efrat, nem is beszélve 'Kelet-Jeruzsálemről', ami azonos a történelmi Jeruzsálemmel. ... az EU döntése éppen a zsidó Templom lerombolására emlékező gyászünnepen (tisá beáv) került nyilvánosságra, ami meglehet, véletlen egybeesés, ám így is jól illeszkedik az évezredes hagyományba, aminek a célja az, hogy a zsidó népet elüldözze otthonától. A jelen frissítést körülvevő cikket talán nem kell ismételgetnem. Leírtam benne Izrael és Jeruzsálem jövendőbeli jogi státusát is. A két öntelt disznót senki se' fogja akadályozni abban, hogy a "falnál" sírjanak és valamelyik lukba cédulát dugjanak. Mit akarnak még? Ez is jóval több, mint amit megérdemelnek... Persze az EU madárjósokat kell hogy alkalmazzon mielőtt ismét megnyikkan, mert annyi a zsidó gyászünnep, mint a csillag az égen. Az EU döntései viszont nem születhetnek "rossz csillagzat" alatt, mert a zsidók nyomban előkapják a sárga csillagot...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mi sem természetesebb, minthogy a kegyetlen elnyomás évtizedek alatt lázadókat, majd harcosokat formált a jámbor kecskebaszó arabokból. Kiderült viszont, hogy a zsidók nem bírják elviselni az ellenállás legenyhébb formáját sem. Ezért törik el pl. a katonák súlyos sziklakövekkel a kődobáló arab suhancok felkarcsontját. [Chrudinák Alajos filmje az egykori Panorámában.]

Márpedig az ellenállás folyton erősödik, dacára az elsöprő haditechnikai fölénynek. Öles betonfalakat és őrtornyokat kezdtek építeni és épitenek jelenleg is. Az "alapkerítés" az egykori  Ciszjordáni nyugati határán létesült(t), de ez nem volt elég; jóllehet a Hágai Nemzetközi Bíróság 2004-ben - a kerítés építésének megkezdése után három évvel - a nemzetközi jogba ütközőnek minősítette a 760 kilométeresre tervezett betonfal-fémkerítés együttest, amely több ponton mélyen benyúlik Ciszjordániába, és annak lebontására szólította fel az izraeli hatóságokat. Hasonlóan foglalt állást az ENSZ közgyűlése is. Persze hiába.

Nem! Annyira megtetszett nekik a falazás, hogy 2006 áprilisában az izraeli kabinet úgy
döntött: ideiglenesen kerítést épít Jeruzsálem egyes körzetei köré is, ahol még nem készült el a Ciszjordánia határán emelt biztonsági kerítés (?). Az izraeli kormány szerint a kerítés (The segregation wall of Jerusalem, avagy Israeli West Bank barrier)  gyors megoldást jelent az esetleges palesztin merénylők távol tartására. Elég egy pillantást vetni a baloldali képre (Ez a kép is nagyítható!) ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljék: ezek falépítők elmebetegek Ráadásul kiderült, erre a célra a fal nem igazán alkalmas. Voltaképp nem is ez a rendeltetése. Kiinduló állásoknak szánják a további agressziókhoz a speciális izraeli "Drang nach Osten" céljaira. Arra sem lesz alkalmas. Esetleg gettónak lesz jó. Ezért folyik a forszírozott lakótelep építés Kelet Jeruzsálemben és Ciszjordánia területén. Az agressziónak erről a formájáról Izrael senkivel sem óhajt érdemben tárgyalni. A zsidókra jellemző a a következő "epizód". A világ legnagyobb emberi jogi szervezete, az Amnesty International (AI) szerint izraeli telepesek ... több alkalommal is mérgező kemikáliát terítettek szét három, Hebrontól délre fekvő palesztin falu, Tuváni, Umm Faggara és Harrúba határában." Tették ezt azért, hogy a falon kivülre rekesztett arabok a fal közelében ne tudják állataikat legeltetni, nehogy a birkák kirágják a betonfalat...

Nem nyugszanak! Most olvastam (szept. 23), hogy "Benjámin Netanjahu utasítást adott, gyorsítsák meg annak a biztonsági falnak az építését , amely az Egyiptommal közös határ védelmét hivatott elősegíteni. A kerítés célja a miniszterelnök szerint elsősorban a terrorista tevékenység megakadályozása, és csak ezután a beszivárgás kizárása." A hír a Galamus portálon jelent meg. A világért sem írják, voltaképp miről van szó. Tessenek egy pillantást vetni a baloldali (nagyítható) térképre. A gázai övezetet akarják Egyiptom irányából lezárni (!!!), hogy továbbra is fenntarthassák a gyilkos blokádot! Kérdés, mit szól ehhez Egyiptom és mit szól Törökország? Úgy látszik, nem volt elég az izraeli nagykövetség elleni támadás és nem veszik komolyan Erdogant sem, aki az újabb segélyhajókat a török hadiflotta védernyője alatt fogja indítani Gázába. Ja' és a gázaiak? Tétlenül tűrik, hogy elfalazzák őket a külvilágtól?

Most járjunk körül két fogalmat. A "Galut" száműzetést jelent, ez jutott osztályrészűl a palesztin népnek. "Alija" a cionizmus egyik központi fogalma. Hazatérést jelent, ami végül Izrael "Hazatérési Törvényében" csúcsosodott ki, ami bármely zsidó számára széleskörűen engedélyezett jogot biztosít az Izrael államban történő letelepedésre, az ehhez nyújtott állami segítséghez, valamint az automatikus izraeli állampolgársághoz. Az alijázó zsidókra az "olé" szót használják

Nos, Palesztina és Jeruzsálem története azt bizonyítja, hogy ebben a térségben gyakran változik a lapjárás és aki alijázik, egy szép napon arra ébredhet hogy sorsa galutba fordul. Valami ilyen van kialakulóban most is. A palesztinok most szövegezik saját "Hazatérési Törvényüket", amelyhez épp oly vitathatatlan joguk van, mint a zsidóknak volt. Hogy mi dönti el, ki érkezik az alijával és ki távozik a galuttal? Hát az erőviszonyok! Hát ez az! Itt következett, következik be a változás.

Izrael, Amerika és a nyugat európai demokráciák cinkos összjátéka révén, a Közel Keleten olyan "erőegyensúlyt" hozott létre, hogy az izraeli haderő egymaga erősebb legyen, mint valamennyi környező állam hadereje együtt. Emlékezzünk csak a
szuezi válságra, azaz a második arab - izraeli háborúra, amely a Szuezi-csatorna álla
mositása
miatt tört ki. Egyiptomot, Amerika védernyője alatt, izraeli, brit és francia csapatok támadták meg 1956. október 29-én és győzték le november 7-ére. 

Ezt az "erőegyensulyt" domborítja ki, hogy Izrael - egyedül a térségben - atomhatalommá vált és maradt; mert megtehette pl., hogy 1981. június 7-én légiereje meglepetésszerű és súlyos csapást mérjen az Irakban található osiraki atomreaktorra, melyről a hírszerzés azt feltételezte, hogy ott atomfegyverbe való plutóniumot állítanak elő.

Ez a kis erőegyensúly egy nagyobb egyensúly része volt. Ez utóbbit Amerika, azaz a zsidóság, 'csaknem' korlátlan világuralma jelentette. Ezt semmi sem veszélyeztette, de Amerikának ez nem volt elég. 'Korlátlan' világuralmat (big - big business) akart. A korlátokat úgy törte át, mint az első és a második világháborúba való belépés korlátait: azaz háborús helyzet kiprovokálásával. Az első világháborúba saját hajója a Lusitania, a másodikba pedig saját támaszpontja Pearl Harbour "beáldozása" árán avatkoztak be. A harmadik világháború amerikai felfogásban azt jelenti, hogy Amerikának a világ bármely pontján, bármely ország ellen joga legyen háborút indítani, ha érdekeit veszélyeztetve látja. Ennek az elképzelésnek "formai" szépséghibája volt, hogy sehol sem volt olyan hadsereg, amely az U.S. Army sarkáig felért volna. Valami új, valami fantasztikus kellett: a "Nemzetközi Terrorizmus". Ez a fantom azonban csak azáltal válhatott háborús okká (casus belli) , ha "bizonyítja", hogy képes Amerikát megsebezni. Erre persze semmiféle terrorszervezet sem volt képes. Egy valaki volt csak képes: maga Amerika!

Nos ez a terv lépett életbe 2001 szeptember 11-én a World Trade Center ikertornyai elleni repülőgépes támadással, a Pentagon elleni rakétatámadással és a Fehér Ház ellen tervezett, de meghiusúlt támadással. Mára nyilvánvaló lett, hogy Amerika "önmerényletet" követett el. Ez itt most nem téma, így csupán utalok ezzel kapcsolatos cikkemre.

Bárhogy is történt a dolog, Amerika háborút indított Irak és Afganisztán ellen és újabb háborút tervezgetett Irán ellen is. (Menet közben, Afganisztán mellett, egy új frontot is sikerült nyitnia - Pakisztánban. Ahol már a főváros Karachi alatt táboroznak a "lázadók".) A lényeg, hogy Amerika súlyosan elszámította magát. Győzni sehol sem tudott. (Lassan megint a tálibok, vagy az Al Kaida, lesznek az urak Kabulban is. A legutóbbi masszív támadás a kabuli hatalmi központok ellen ezt jelzi!) Viszont csúnyán ráfizetett az üzletre. A hadikiadás felmerült, a haszon elmaradt. Ennek köszönhetjük a jelenlegi világgazdasági válságot. De azt is, hogy Amerika képtelené vált finanszírozni saját háborúit és ráadásul Izrael nem kevésbé költséges háborúit.

Amerika tehát elszámította magát, mert ostobán túlbecsülte saját képességeit és lebecsülte koldus ellenfeleinek erkölcsi szilárdságát. Nem tanult a koreai félkudarcból és a vietnami totális kudarcból sem. Még nem tudjuk, milyen szerepet játszott Amerika (a CIA) a közelmult észak afrikai forradalmaiban, de azt máris látjuk, hogy az érintett országok nem mennek be Amerika zsákutcájába. Erre jó példa. Izrael és Amerika leghűségesebb vazallusa Egyiptom, aki már soha sem fog visszatérni az "eviani békerendszerbe". Ellenben kaput nyitott a Gázai övezetbe és bosszús polgárai a "bámészkodó" rendőrök orra előtt elfoglalták és felgyújtották az izraeli nagykövetséget. Az idők jele, hogy elmaradt az izraeli válaszcsapás, sőt Izrael Amerika vállán sírta ki magát a történtek miatt. Taktikából történt mindez? Nem! Ez a gyengeség jele.

A gyengeség betegség! Egyik oka a nyugati szövetségi rendszer eróziója. Nemrég a nagy nyugati demokráciák még könnyen kaphatók voltak kisebb nagyobb katonai kalandokba bocsátkozni Izrael és Amerika oldalán. Mindez a múlté. Tönkrementek ezek az egykor gazdag és "harcias" államok is. Ráadásul Oroszország gáz - infúziójára vannak kötve. Nem társulnak Izrael és Amerika eszement kalandjaihoz sem vérrel, sem pénzzel. A toportyán - férgek tehát magukra maradtak.

Már kezdenek hülyűlni is.

"A földrajznak csupán korlátozott szerepe van egy háborúban. Ami feltétlenül elkerülendő az, hogy egy országot
gyűlölködő szomszédok vegyenek körül - mutat rá Martin van Crefeld, a jeruzsálemi Héber Egyetem hadtörténésze. Szerinte Netanjahu ragaszkodása a Jordán folyó stratégiai fekvésű völgyének ellenőrzéséhez kedvezőbb volna Izrael biztonsága szempontjából, ám nem feltétlenül szükséges"
. Így a jóember... Dehát hogy szabadulhat meg Izrael gyülölködő szomszédaitól, akik vérére áhítoznak? Irakban több mint ezer éves zsidó kolónia virágzott az arab néptengerben. Őket úgy "alijázták" át Izraelbe, hogy merényleteket szerveztek saját hittestvéreik ellen. Csoda, hogy most gyűlölik őket Irakban is ezért, meg a félmillió kisgyermekért, akiknek a blokád miatt kellett pusztulniuk.

Késő már a gyűlölködő szomszédokról filozofálni. Izraelnek fizetnie kell. Ezt szeretnek legkevésbé. Így hát felkészülnek a várható arab agresszióra. De hogyan?

"Izraelben komoly előkészületek folynak Palesztina esetleges elismerése esetére. Egy a ciszjordániai zsidó telepen a fiatalok a palesztinok várható reakcióira készülnek. 'Szimulációs gyakorlatot végzünk arra az esetre, ami történni fog. Felkészülünk az arab erőszakra, ami várható az ENSZ bejelentése után' – mondta egy zsidó telepes. A gyakorlat során azt próbálják el, mi történik, ha a palesztinok áttörik az izraeli biztonsági kerítést, illetve, ha megostromolnának egy iskolát. A palesztinokat maszkos, Izrael elpusztítására készülő alakokként jelenítik meg."

"Két virtuális vonalat húztak meg minden létesített telep esetében. Ha a palesztinok átlépik az elsőt, a telepesek könnygázzal lőnek rájuk és más eltántorító eszközöket vetnek be. Ha a második vonalat is átlépik, a katonák éles lőszerrel nyitnak tüzet és lábon lövik a tüntetőket. Más szóval Izrael zavargásokat tervez. Teljes készenléti állapot van érvényben. A palesztinokat fogják hibáztatni, mint mindig. Az eredmény rengeteg sérülés és haláleset lesz. Az ENSZ új tagállamának elismerése helyett Izrael háborús uszításra készül és nyílt agresszióra."

(Büdös borz akció) "Tucatnyi, Belgiumból beszerzett lóval, vízágyú- és könnygázerősítéssel, a rohamrendőrség megkétszerezésével, sőt „egyedi alkalmatosságokkal” is készül Izrael a következő hetekre, helyi rendőrségi források szerint. A rendkívüli intézkedéseket a várakozások indokolják: az elkövetkező hetekben zavargásokra számítanak az ENSZ közgyűlésében a palesztin államiság kapcsán folytatott viták apropóján. A furcsa alkalmatosságokat új találmányok jelentik: vannak köztük nehezen elviselhető bűzt, illetve zajt keltő, tömegoszlató eszközök."

Dehát kedves zsidó "testvéreink"! Ki a fene mondta nektek, hogy az arabok fegyvertelen tömegakciókat terveznek, azaz fejjel mennek a betonfalnak? Hát nem ismeritek a törvényt? Ha valakik elszánják magukat, hipp - hopp a kezük ügyébe akad a géppisztoly és vállukra űl az onnan indítható rakéta. Nem nézegettétek az arab forradalmak képeit? Kődobáló gyerekeket vártok? No, majd meglátjátok!

Persze hallgathatnátok a nálatok okosabbakra is.

"A világ korábbi vezető politikusait tömörítő Bölcsek elnevezésű csoport kedden a palesztin állam létrehozása mellett foglalt állást az ENSZ Közgyűlésében, és arra kérte az Európai Uniót, hogy tegyen közzé egy ilyen irányú 'közös és erős állásfoglalást'. A 27 uniós ország külügyminisztereihez intézett levelükben a Bölcsek azt javasolják, hogy az Európai Unió tegyen javaslatot egy olyan határozatra az ENSZ-ben, amely "támogatná a palesztin népnek az államisághoz való legitim jogát".A Bölcsek csoportjának jelenleg 12, a békéért és az emberi jogokért küzdő tagja van, egyebek mellett Jimmy Carter korábbi amerikai elnök, Aung Szan Szú Kji, Mianmar ellenzéki mozgalmának világszerte elismert Nobel-békedíjas vezetője és Desmond Tutu dél-afrikai püspök...."

Persze nem hallgattok rájuk (se). Ti "Bibi" Netanjahu után mentek akiről tudnotok kell, hogy az agyát szétrágta a talmud mérge. "Bibi" a terrorizmus elleni harc főideológusa. Jó régen (2001.09.16-napján) felfigyeltem erre. Lásd
"Előveszik Bibi Netanjahu forgatókönyvét?" c. írásomat.
 
"Benjámin Netanjahu a kormány ... ülésén egyértelműen a palesztinokat tette felelőssé azért, hogy megrekedtek az izraeli-palesztin béketárgyalások. 'Az igazság az, hogy Izrael békét akar, és az igazság az, hogy a palesztinok mindent megtesznek azért, hogy megtorpedózzák a közvetlen párbeszédet' - mondta a miniszterelnök. Netanjahu szerint Izrael és az Egyesült Államok szorosan együttműködik, hogy meghiúsítsa a palesztin ENSZ-tagság elfogadását a Biztonsági Tanácsban, amelynek áldását kell adnia a palesztin kérelemre."

Dehát kedves Bibi! A "közvetlen párbeszéd" államotok megalakulása óta, sőt annál régebben, folyik. Részetekről főleg tömeggyilkosságok, harckocsitámadások, bulldózeres épületrombolások, foszfor és kazettás bombák ledobása, tömeges és precíziós rakétacsapások, stb. formájában. Arra biztos nem gondolsz, hogy immár az arabok is "töme ges párbeszédre" készülnek, csakhogy nem a ti játékszabályaitok szerint, hanem az amilyen a mosdó - olyan a törölköző elv alapján. Hivatkozhatnék a bibliai "fogat - fogért" elvre, de másra hivatkozom egy olyan jogelvre, amely a római jogban található. Igy szól "Vim vi repellere cuique licet." azaz "Erőszakot, erőszakkal visszaverni szabad!" És nem is akarom szóbahozni Lúdas Matyit, aki háromszor verte el a port Döbrögi uramon. Netanjahu azzal a hülyeség gel hozakodik elő, hogy Izrael a megegyezés reményében hónapokig "szüneteltette" az építkezéseket Kelet Jeruzsálemben és Ciszjordániában. Dehát egyáltalán nincs jogotok ott építkezni!

Ideje, hogy más szemmel forduljatok a siratófal felé , hisz ti tudjátok legjobban, hogy az Kelet Jeruzsálemben van, amely az új palesztin állam fővárosa lesz. Hát persze sírhattok, bólintgathattok és dugdoshatjátok a céduláitokat. A különbség minössze annyi lesz, hogy palesztin fegyveresek állnak majd a kapuknál és ők adják - adják (!) - részetekre a belépési engedélyt, hogy csendben imádkozhassatok. Nem értitek, hogy a jövőben miért nem ajvékolhattok kizárólagos joggal a Siratófal előtt? Hát csak azért, mert "mellesleg" ott van még a keresztények Szent sír temploma és a muzulmánok Topkapi (szikla) mecsetje. Nekik ugyanolyan joguk van e helyeken istenüket imádni, mint nektek. Örüljetek, ha a palesztinok fővárosa Jeruzsálem, nemzetközi ellenőrzés mellett nyilt várossá válhat, ahogy az ENSZ annakidején ajánlotta.

 

 

 

 

 

 

Erre az "új világrendre" készüljetek, mert azt a világrendet, amelyet ti akartatok a világra kényszeríteni, maga alá temette a világosság (!), amely a World Trade Center füstjének eloszlása után rávilágított "művetekre"!

2011.09.21

Sz. Gy. 

Tisztelt olvasók! A honlap új szolgáltatással bővül. Anonym (névtelen) hozzászólási lehetőséget biztosít. A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A beírt szöveget a program E-mail címemre küldi úgy, hogy a feladót nem láthatom. A hozzászólást módomban áll a cikk alján közzétenni, esetleg észrevételezni. Akik a hozzászólásban mégis feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Egyetlen kérésem van: szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

 

Sz.

Dátum

Becenév

Hozzászólás

 1

 2011.09.22

 Jenő

Jó a cikk, tetszenek a kinagyítható ábrák is. Nyugatos, liberális fogalmazással élve, én is alig várom már a nyitott, toleráns, liberális Izrael eljövetelét, ahol tisztelik a másságot, nincsenek előítéleteik a másikkal szemben, stb. Igaz szerintem, ha ilyen feltételek mellett lenne kénytelen Izrael létezni, akkor az meg fog szűnni. Fura egy világ lesz az... 

 2

 2011.09.23

 Anonym

Mint a török miniszterelnök mondotta 2011 szept.13-án: www.presstv.ir/detail/198946.html "Izrael a nyugat elkényeztetett gyermeke..."

 3

 2011.10.06

 István

Tisztelt Gyula bátyám! A jerikoi harsonázást már az izraeli archeologok is legendának tartják, mivel a horda dicsöséges berobogása elött 2-300 évvel történt, hogy a jerikói dupla várfalak egymásba döltek, ami földrengés vagy hasonló természeti csapás okán sikeredett így.  A zsidók érkezésekor a várromokon belül csak egy falunyi település volt, de az akkori MTI másképp adta ki....  Az egész Biblia tele van ilyen csúszásokkal. Csak egy példa; többször is bevezetik Jézust a capernumi zsinagogába, pedig Jézus idején a zsinagogák intézménye nem létezett, csak 72 után, mikor a teljes judeai zsidó népességet keletre zavarták a rómaiak, a szkíta-lakta területekre, Galileába, és a Jordanon túlra is... Ezeken a részeken addig nem éltek zsidók... A capernumi zsinagoga pl. 225-ben épult, de ezt a római Biblia-szerkesztö zsidók nem nagyon tudhatták 375 körül, mikor a görög nyelven debutáló újszövetségi fejezeteken dolgoztak.... istván  

4

2011.10.14

Anonym

Nyugi-nyugi... 150 év, 300 év...azt is kibirtuk mi, akiknek magyar öntudatuk van. Most, 2011-ben látom, hogy Kádár nem is volt olyan rossz...Nem, nem az ideologia miatt... Hanem  mert magyar volt a Csepel Művek, a Taurus, Rába, a sok-sok államigazdaság, Tsz...A tejüzemek, a husbol tok...Csak ezért. az 50 év orosz megszállás semmiség a törökökhöz képest, és az elsö 5-10 év után -amikor vittek el innen belőlünk rabszolgának,- konszolidálódott az is.... Akkor most ez a 20-30 éves zsidó uralom?! leperegnek rólunk! Egymást fogják kicsinálni, ha nincs külső ellenségük...Ha pedig mindenkinek szemetszurnak - annyian lesznek, - akkor meg lesz ellencsapás rájuk :-). Félnek ők, mert tudják, hogy gyengék... A félelem olyan alaptulajdonságuk, ami évezredeken keresztül genetikailag kódolt bennük, akik meg zsidók helyett csak sima kazár prozeliták, ( mégha 1000 éve is tértek át) azok is a keresztbe házasodásokkal és az életmódjukkal ezt örökölték... FÉLNEK, és ez nekünk nagyon jó! Mi NEM FÉLÜNK, türelmesek vagyunk, egyszer ütünk, sokára, de akkor nagyot! Szóval azt mondom nyugi, lesz még itt hadd-el-hadd! Miért fegyverkeznek, miért öltöztetik be a CAHAL-t a magyar egyenruhákba, ha nem  másért mert félnek? Miért van a TEK, a rendőrség mellett (És egyre nagyobb) mert félnek! :-) jogosan félnek, mert van már mozgás a mélyben.... :-)

5

2011.12.27

Csongor

A zsidók egyik nagy hibája,hogy nem tudják mikor és hol álljanak meg. A másik hibájuk,hogy hamisitják a töténelmet. Pl. két évig bizonyitottam dokumentumokal, hogy Jeruzsálem a szkiták-hunok által alapitott Szent solyom városa volt amit később a görögök akik mindent leforditanak lett Hiero-Szent Solyma (erről van hivatalosan amerikában nyomtatott és kiadott térképem) Ezután arabosan kiejtve lett Jeruzyálem. Ezt számtalan palesztintól megkérdeztem és mindegyikük (így) tudta. Csongor