"Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak..."

 

 

 

A nagy einstand

Hiénák háborúja...

A Lázár - Csányi afférral jelezhető háborúskodás, tulajdonképp csak vicsorgás, nem lepett meg tulságosan. Erre tanúm egy Cikk , amelyet még 2010.03.21-én írtam ... "Képzeljük csak el, mi lenne ha sikerülne Pintér úr irányításával egy olyan szuper - minisztériumot létrehozni, amely minden közhatalmi jogosultságot és minden fontos információt birtokló szervezetet egy személy irányítása alá von, és ez a személy épp egy Pintér Sándor, a gazda pedig épp egy Orbán Viktor? ... Nos egy ilyen 'rablásra' van példa! Molnár Ferenc ifjúsági regényében 'A Pál utcai fiúkban'. Itt - és csakis itt - eshetett meg, hogy megjelentek a Pásztorok és az idősebb, kijelentvén 'einstand' (!), elvitték az összes golyókat. Akkor úgy véltem "Ez az Orbán - Pintér duónak nem fog sikerülni! Ezt megjósolhatom!" Hát' melléfogtam, mert most körülbelül itt tartunk. Folyik a golyók begyüjtése.

Közbevetőleg említsük meg, hogy a "mutyi" mint fogalom, ill. mint párt és kormányprogram nem a nemzeti dohányboltokkal indult. Az első jelentősebb mutyi az "olajmutyi" volt, amelynek szereplői részben ugyanazok...

Én a svájci frankügyet is ilyen mutyinak tartom és most eszembe jut, mit mondott Orbán (akkor még) legkedvesebb barátja Csányi védelmére a frankügyben. "Orbán még miniszterelnök sem volt, mikor kiállt Csányi és az OTP mellett mondván, hogy 'a (szocialista) kormányok és a Magyar Nemzeti Bank által gerjesztett helyzethez képest Magyarországon éppen az OTP volt az a bank, amelyik a legtovább megpróbált ellenállni a devizahitelezést gerjesztő piaci nyomásnak.' Ez szépen hangzik, de nem igaz. Meg aztán mi az a 'devizahitelezést gerjesztő piaci nyomás'? Ez egyike azoknak az orbániádáknak, amelyek értelmét ő maga tudna legkevésbé megmagyarázni."  Az ellenállás miatti lemaradást aztán szépen ledolgozta az OTP. Ha nem tévedek Csányi ótépéje folyósította a legtöbb devizahitelt, ill. nyomorította meg a legtöbb hitelbalekot. Ez a hiéna hasonlat is eszembe jutott már. lyesmiket írtam (2011.11.03) erről. "Azt hiszem nem ártana, ha politikusaink - jobboldalon, baloldalon és középen - végre megértenének valamit. A nép ma már nem úgy tekint rájuk, mint egymástól eltérő politikai nézetek képviselőire; hanem mint olyan lényekre akik, miközben az ország testét marcangolják, egymás között csupán marakodnak azon, melyiküknek jusson a nagyobb falat. Ne higyjék, hogy a jövő lehetőséget biztosít majd ahhoz, hogy a hiénák ítélkezhessenek a dögkeselyűk fölött. Ha a világon végetér a 'fenevadak demokráci ája', az új rend nem a szőrzet, vagy a tollazat, hanem a bendő alapján fogja a delikvenseket kiválasztani és eliminálni."

Én nem lennék én, ha a most tárgyalandó "takarék mutyit" (einstandot) csak azon a síkon szemlélném, ahol és ahogy a nyilvánosság előtt megjelenik. Mit takar a csillogó nemzetiszínü tócsa felszíne?

A takarékpénztárak,- pontosabban lakás takarékpénztárak, az   és más becsatornázások révén, Csányi birtoknak, ill. vadászterületnek minősültek - eddig. De most valami olyan történik, amelynek szimptómáit  2007.06.29-én így jellemeztem. "Szabályos bandaháború kezdődik! Tudnivaló volt, ha a bűnözés maga alá gyűri az államot, ahogy ez nálunk (is) történt, nem maradhatnak el e kóros állapot tünetei sem. Az egyik ilyen szimptóma a folyton felparázsló bandaháború. A bűnözésnek ugyanis 'esszenciális elemei' vannak. A bűnözés az a hivatás, amelynek művelői mindent megkaparinthatnak (meg is teszik), közben azonban elveszitenek valamit, ez pedig a gátlás. ... Ha a társadalmat olyan csoport gyüri maga alá, amelynek egyedeiből és egészéből ez a képesség ill. hajlandóság hiányzik, megszünik a társadalom, a társadalmi folyamatok racionális vezérlésének lehetősége is. Elvész - többek között - az egyén és a társadalom szabadsága, mert a hatóságok cinkossága folytán kiszolgáltatottakká válnak. A kapitalizmus, mint a bűnözés legfelsőbb  foka, honosította meg a 'bandaháborúk intézményét'. Bebizonyosodott, ugyanis, hogy a bűnözés hiába integrálódik valóságos szindi kátusokba (kartellekbe), kérészéletű mindenfajta piacfelosztás, a 'konszolidálódott' versenytársak között is. Különösen instabillá válik a helyzet, ha új ragadozó jelenik meg és bele akar marni a koncba. Az előbbi esetben a 'labilizálódás' azért következik be, mert a mohóság egyre kisebbnek láttatja az osztályrészt, igazságtalanabbnak a felosztást. Utóbbi esetben pedig a világrajött új ragadozó is meg akarja tömni a bendőjét. Ez számára létparancs." Tessenek eldönteni, mennyiben hasonlítanak a "lakástakarék einstand" eseményei a fenti mintához.

Napok óta töröm a fejem azon, hogyan lehetne a történések mikéntjét és miértjét röviden jellemezni. Az istennek se akar sikerülni... Másoknak se nagyon sikerül. Konrád György közgazdász megfelelője, a "hiányos" Kornai János egész jeremiádát rittyentett Orbán disznóságai köré "Központosítás és kapitalista piacgazdaság" címmel a Népszabadságba. Elolvashatja, aki akarja. Unalmas, de tanulságos írásmű.

Tölgyessy az évszázad disznósága, az országvesztő "Antall paktum" létrehozója, egy egész antológiát szentel a felcsúti böllér cselekedeteinek tárgyalására az [origo] Comment.hu rovatában, "Az Orbán rendszer természete" címen 6, azaz hat (!) azaz folytatásban: 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) másképpen linkelve:

1. Lemaradó ország
2.
Irányított nemzeti kapitalizmus
3.
Plebejus demokrácia
4. Nehéz együttélés a joguralom rendjével
5. Kísérlet a baloldali blokk helyreállítására
6. Lázadás a kéttömb-rendszer ellen

Elolvasásra ajánlom azoknak akik szeretik Tölgyessyt,- amúgy is filoszemiták,- egyébként unatkoznának,- nem tudnak aludni,- mazochista hajlamúak,- stb.

De hogy lehetne mindezt tömöríteni. Kisérlet indul.

Orbán második (kétharmados) országlása alatt olyan politikai, gazdasági és társadalmi rendszer épül, amely ...

·         Törvényhozási módszerekkel kivonja a végrehajtó hatalmat mindenfajta társadalmi ellenőrzés alól,-

·         A bíróságokat olyan törvények alá veti, amelyek a független ítélkezés jogát az állam tetszése szerinti mértékben korlátozzák,-

·         Megszünteti az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek önállóságát,-

·         Közvetlen rendelkezése alá vonja a nemzeti jövedelem minden formájának elvonását, ill. újraelosztását,-

·         Felszámolja az egyén autonómiáját, azáltal hogy
- a társadalom egyre szélesebb rétegeit szegényíti el, megfosztva őket attól, hogy munka (joga) révén biztonságos megélhetésüket biztosítsák,
- a megélhetési kényszer felszámolja az egzisztenciális biztonságot annálfogva, hogy a megélhetés elidegeníthetetlen jogból, az állam esetleges,   ideiglenes "jóindulatának" függvényévé - kedvezménnyé - válik, amely
bármikor megvonható,
- a szellemi, lelkiismereti szabadság gyakorlásának lehetőségét kiiktatja a gondolatközlés monopolizálása, különös tekintettel az oktatási   rendszerre.

Belátom, ez a nyolc sor csupa lózung, de a fenti két uriember nyolcezer sora is az, nem beszélve a "takarékmutyi" máris könyvtárnyi irodalmáról. Mentségemre szolgáljon mindenekelőtt, hogy elegendő csupán lózungolni olyan tényeket, eseményeket, amelyeket mindenki világosan lát, sőt a csontja velejéig átérez.

Orbán rendszere egy olyan társadalmat hoz létre amely kevés kiváltságosból és sok páriából áll. És most kezdek bele tulajdonképpeni mondanivalóm taglalásába, amely összeesküvés elméletnek tűnhet, de nem az.

Nem tudom, észrevették e, hogy következetesen nem Orbánról, hanem a kétharmados diktatúráról beszélek, amelynek látható (tök)feje Orbán. A dolgok eredője a kétharmados győzelem, azaz a biankó felhatalmazás, amit Orbán kapott. A magyar szavazóktól? Egy frászt, a háttérhatalomtól!

Őkelme így lamentált a győzelem után.

"A magyarok ma megalapították a nemzeti együttműködés rendszerét! Megerősítették a demokrácia iránti elkötelezettségüket. Köszönet minden magyar embernek, de különösen azoknak, akik nyolc éven keresztül kitartottak mellettünk - mondta a Vörösmarty téren a Fidesz elnöke értékelve a 2010-es választások eredményét. Orbán Viktor szerint Magyarország csúcsot állított fel, ... ma magyar világsiker született. 'A csúcsra ma minden (!) magyar polgár feljutott' ... A szabad világ országai elszoktak attól - folytatta -, hogy a versenyző pártokra épülő demokráciában lehet olyan egységet teremteni, mint amit ma a magyar állampolgárok értek el. Ma forradalom történt a szavazófülkékben. ... Ma mi vagyunk a szabad világ bajnokai. Mától Magyarországon a nemzeti együttműködés lesz a legfontosabb. A nemzeti együttműködés rendszere új szabályok szerint működik majd, amit a polgárok már évek óta követelnek. ... A feladatunk most az, hogy megkezdjük az ország újjáépítését. Sikernek csak az számít, ami az egész közösség számára siker."

A hasbeszélők általában szórakoztatók. Orbán eszméletlenül pofátlan. Még igazi hasbeszélőnek se tekinthető. Aztán mivé lett a tömeges csúcsmászás?

"Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele, melyeknek a tömegek jelentőséget tulajdonítanak, nem pedig tényleges jogokat. Mindezek az úgynevezett népszabadságjogok csak gondolatban lehetnek meg, a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedő, sorsától letaposott proletár munkásnak abból, ha a fecsegők jogot kapnak arra, hogy locsogjanak, ha az újságírók jogot kapnak arra, hogy helytálló dolgok mellett akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból, mint azok a szánalmas morzsák, amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért, hogy leadják szavazatukat arra, amit diktálunk, azokra az emberekre, akiket mi juttatunk hatalomra, azokra, akik kiszolgálnak minket... Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek, mint keserű irónia. ... Érdekünk - a gójok megfogyatkozása, elkorcsosodása. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. És saját hatóságaiknál sem erőt, sem elszántságot nem fognak találni arra, hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. Az éhség jobban biztosítja a tőke jogát ahhoz, hogy uralkodjék a munkás felett, mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. Az ínség, valamint az ezáltal előidézett irigység és gyűlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az ő kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat, akik akadályoznak utunkon."

Tessenek talán gondolatban szavazni, melyik idézet passzol inkább a mai helyzetre, a felső vagy az alsó? Az alsót a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiből idézem... (3. sz. Jegyzőkönyv).

Ami EU-rópát illeti, egyre inkább kezd egy koncentrációs táborra hasonlítani, amelyben hazánk nem a legvidámabb, hanem a legrohadtabb barakk. Orbán pedig a legkomiszabb lágerkapo. Röpke három év alatt még senkinek sem sikerült egy országot úgy kizsige relni, mint neki, hogy a "hiánycélt" elérje. A neves angol lap egy magyar autokratáról ír. A közölt kép azonban nem élő személyt ábrázol, hanem egy kulisszát, amelyet egy olyan politikusról retusáltak, aki ma már pszichés betegséggel és vélhetőleg Parkinson kórral küszködik és a kor folyamának nem vezére, úszója csak. (Madách).

Ami a "nemzeti együttműködést" illeti. Mi köze van a nemzetnek, vagy akár egy meghatározható részének ahhoz, ami ma Magyarországon történik? Mint jogász arra a törvénygyárra gondolok most, amelynek pusztító müködése a halálgyárat asszociálja. Ide plántálom a legfrissebb Magyar Közlönyök kivonatos jegyzékét. A verkli zakatol. Termékeit monopoláron forgalmazza. Ugyan melyik polgár, vagy akár jogász képes 7 - 8000 Ft.-ért megvenni egy ilyen közlönyt, amelynek szövegét jórészt nem érti, az állandó módosítgatások miatt pedig érvényes szövegét megállapítani úgyszólván képtelen. És még nem is beszél tünk a tárcaközlönyökről, döntvénytárakról, stb. A "magyar" jog ugyanúgy kívül esik a magyar állampolgár látókörén mint a Talmud.

Ami a "jogi boszorkánykonyhát" illeti, él bennem a gyanú, hogy az tulajdonképp nem is az Igazságügyi, meg miegymás, Minisztériumban működik. Megmagyarázom...

A   szellöztetgeti mostanában, hogy Soros ellenzéki, sőt "felforgató" mozgalmakat pénzel Magyarországon... Szerintem kamu (kamuflázs) az egész. Eszembe jutott ugyanis az EIR (Executive Intelligence Review) 2007-es különjelentése, amelyben ez áll. "A CEU-nak (Közép Európai Egyetem) egyetlen tagozata maradt fent Budapesten. Az intézmény a nacionalizmust tanulmányozza és náci cimkét ragaszt azokra a szervezetekre és politikusokra, akik ellenállnak a Soros által képviselt globalizációnak. A CEU segédkezik az átvilágításban és annak jogi kara kizárólagos betekintést kapott a belügyminisztériumok és titkosszolgálatok archiv aktáiba, ami óriási hatalom forrása lehet. Ugyanez a jogi kar ... számos közép és kelet európai alkotmánytervezetet is írt."  [Jelentés 41. old.]

Ennek alapján jogosnak tünik az a kérdés, hogy állunk ma a CEU-val, ill. az hogy áll velünk?  Az intézmény köszöni megvan. Honlapjáról   kiderül, hogy csak a világ két pontján van akkreditálva Amerikában és Magyarországon. Az intézmény többek között jogi kutatásokat is folytat, multikulturális szellemben. köszöni megvan. Honlapjáról kiderül, hogy csak a világ két pontján van akkreditálva Amerikában és Magyarországon. Az intézmény többek között jogi kutatásokat is folytat, multikulturális szellemben.

"Hallgatóinknak az itt megszerzett magasszintű tudás és szakértelem lehetőséget teremt arra, hogy fontos munkaköröket töltsenek be a tudományos élet, a munkaerőpiac különböző területein. Számos nálunk végzett diák helyezkedett el nemzetközi szervezeteknél, kutatási intézetekben, valamint az üzleti világban.Jelenleg az öt kontinens mintegy 96-100 országában élnek egyetemünkön végzett hallgatók, közöttük miniszterek, nagykövetek, egyetemi tanárok, tudósok, kutatók, ügyvédek, emberjogi aktivisták, vállalatvezetők és menedzserek. Azt gondoljuk, hogy az itt végzett hallgatókban - az egyetem küldetésé vel összhangban - közös az elkötelezettség a kritikus gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás iránt."

Ez ugyan magyar nyelven van leírva, mégis indokolt magyarra forditani, figyelemmel arra is, hogy még az ultra lojális Waclav Havel egykori cseh elnök is kiakolbólintotta őket, nem beszélve Putyin Oroszországáról és arról a több államról, ahol körözik Sorost... Nos a CEU nem annyira tudományos intézmény, mint felforgató, ill. kémközpont. Csak a jóisten a megmondhatója hány jogszabály, ill. kormányintézkedés koncepcióját dolgozták, dolgozzák ki ezen a multikulturális darázsfészekben, ideértve a különböző mutyik stratégiáját, köztük a "takarékmutyiét" is.

Távol álljon tőlem, hogy Csányi esélyeit latolgassam, vagy pláne miatta aggódjak ebben a piszkos kötélhúzásban. Mégis Orbánt látom esélyesebbnek. Nem csupán azért, mert ő a miniszterelnök, hanem azért is, mert most ő vitorlázik Magyarország zsidó annektálásának szélirányában, úgyis mint "nemzeti ellenálló"...

2013.08.19

Sz. Gy.