Érdekszférák zenéje.

Janukovics esete az EU biankó csekkjével

 

Emlékeznek még, hogy kerültünk az Európai Unióba? Nem? Hát úgy, hogy a hülye magyar - a szavazófülkék népe -  beszavazta magát. "Az 2003. április 12-én Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében megtartott országos népszavazás eredményes volt, és az érvényesen szavazó választó polgárok 83,76%-a támogatta a belépést."

Ez azonban nem ment csak úgy ukmukfukk. Előbb az EU csatlakozási tárgyalásokra "érdemesített" 6 tagjelöltet, majd 1998. április 26-án  csatlakozási tárgyalásokat kezdett ezzel a hat országgal: Ciprussal, Csehországgal, Észtországgal, Lengyelországgal, Magyarországgal és Szlovéniával. A magyar érdekeket a III/III-as Martonyi János külügyminiszter képviselte (...). Magyarország 2000 nyaráig valamennyi csatlakozási fejezetet megnyitotta, beleértve a legkényesebb pénzügyi kérdéseket is. Az Európai Tanács 2001. júniusi göteborgi ülése mondta ki először, hogy a kellőképpen felkészült tagjelöltek 2002 végéig befejezhetik a csatlakozási tárgyalásokat, fél évvel később, a laekeni csúcson pedig meg is nevezték ezen országokat; a birka nyírásra kész, a birka jöhet jeligére.

Ezt követte a fenti 2003-as népszavazás. A csatlakozási szerződést Athénban írták alá 2003. április 16-án, mindössze 4 nappal a magyar népszavazás után, a következő államokkal Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia. Az ország kiárúsítása így mintegy 5 évig tartott.

Az ember ezek után azt hinné, hogy a csatlakozásnak jogilag szabályozott feltételei vannak. És tényleg! Az Európai Közösséget létrehozó alapszerződés, ill. az azt módosító, 2007 december 13-án aláírt, Lisszaboni Szerződés sok - sok passzust tartalmaz erre nézve. Az ember azt is hinné, hogy az elűzött Janukovics valami ilyesféle szerződés aláírását tagadta meg, a 2013 novemberi vilniusi csúcsértekezleten és emiatt tört ki a parasztgyalázat. De nem! Vilniusban nem erről volt szó, csupán egy "társulási (?) és szabadkereskedelmi (?) megállapodásról". De mit tartalmaz ez a megállapodás? Legalább az Oroszország Hangja, vagy az Oroszvilág (kivonatosan) közzétehette volna.

Az ott történtekről így számol be egy internetes portál. "Ukrajna elzárkózott attól, hogy aláírja a társulási megállapodást és a szabadkereskedelmi egyezményt az EU-val, viszont a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában rögzítették: Kijev és Brüsszel továbbra is elkötelezett a társulási szerződés megkötése mellett. Mikola Azarov ukrán miniszterelnök az EP elnökéhez írt levelében jelezte, hogy a visszalépés indoka az orosz nyomásgyakorlás és az ukrán kereskedelmi forgalom veszteségei. Viktor Janukovics ukrán elnök tegnapi vilniusi sajtótájékoztatóján kijelentette: Ukrajna gazdasági és pénzügyi támogatást vár az Európai Uniótól, mielőtt aláírná vele a tervezett társulási szerződést. Újraindítanák az együttműködést a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal, valamint EU-s segítségre számítanak az ukrán gázvezetékek modernizálásában, és elvárják a bizonyos ukrán exporttermékeket sújtó kereske delmi korlátozások feloldását. José Manuel Barroso 'elutasította' (!) Ukrajna és Oroszország korábbi felvetését, miszerint rendezzenek háromoldalú tárgyalásokat Kijev, Moszkva és Brüsszel között az EU és Ukrajna közeledéséről. 'Szilárdan' (!) kijelentette: 'kétoldalú' (!) megállapodásba nincs beleszólása, főleg nincs vétójoga egy harmadik félnek. ... Körülbebül így bántak/beszéltek Trianonban a magyar küldöttséggel... Mindazonáltal Janukovics azt hihette, makacs ságának nem lesznek komolyabb következményei, mivel "a társulási megállapodás aláírását Ukrajnával a jövő év elején Brüsszelben tartandó EU–Ukrajna csúcstalálkozóra halasztották."
Ám mit lépett erre ZsidóAmerika és a zsidócsahos Ájrópa?

Napok alatt "átrendezték" Kijev főterét a Majdant. ZsidóAmerika "erős embere" a manifeszt elmebeteg, másszóval totál hülye, McCain neokohn szenátor azonnal ott termett, a közepén és onnan biztatta, hergelte a terroristákat. Egy korábbi írásomban morfondíroztam azon, mi lehet az oka, hogy e terrorakció élére megint a zsidók ugrottak, mint az 1917-es dicsőséges esztendőben. A magya rázatot lásd ott.

Az "ukrajnai incidens" minden eddiginél erősebb megvilágítást ad egy ténynek: Európának, az Európai Uniónak voltaképp nincs jogrendje. Nem is lehet, hisz Európán ZsidóAmerika uralkodik, amelynek nincs jogrendje, soha nem is volt.

Ennek egyáltalán nem mond ellent Brüsszel "jogalkotási dühe" amelyet egy friss példával személtetek.

"A BIZOTTSÁG 396/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 16.) a 2014. június 1-jétől2014. augusztus 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról."

Ha egy kíváncsi, elszánt, vagy ráérő olvasó kinyitja a rendeletet, először kellemesen csalódik, a szöveg rövid. Ám ha beleolvas rájön, hogy a szöveg kb. kétharmadát más végrehajtási rendeletekre történő hivatkozások töltik ki. Így a rendelet megértéséhez és alkalmazásához további rendeletek tucatjainak szövegében kell turkálni. Erre talán azok a brüsszeli barmok sem képesek, akik ezeket a keresztrejtvényeket fabrikálják. Lám hová jutott a liberális alapelv az "árúk szabad áramlásáról" ...

Még emlékszem a 2003-as népszavazás kapcsán az EU csatlakozási szerződés körüli cirkuszra. A csatlakozási szerződést 2003.04.16-án Athénban írta alá D-209-es kódszámú ügynök, SZT-tiszt Medgyessy Ferenc elvtárs. De (bocs) mi a faszt írt alá? Én is írtam annakidején a dologról, de nem találom... A lényeg azonban rekonstruálható a [zs-origo] egykori
közleményéből. Azt írja ... "A Külügyminisztérium elkészítette és a hivatalos weblapján megjelen tette az EU-csatlakozási szerződés 'nyersfordítását'. A hivatalos dokumentum is elkészül a népszavazás előtt. ... A több mint 5 ezer oldalas (!) dokumen tum harmadik része, a mellékletek a leghosszabb. Ez áll lényegében több ezer oldalból, és témánként végigveszi a szerződés konkrét elemeit. Minden, a csatlakozási tárgyalásokon megkötött egyezséget ebben a dokumentumban sorolnak fel. ... Az érdeklődők számára azonban nehezen hámozható ki érdemi információ a szerződés szövegből, mert nagyon sok hivatkozást tartamaz, tehát 'ismerni', vagy 'közben olvasni' kell a jelenlegi EU-s jogszabályokat is. ... A szerződés szövege kinyomtatva, ha a lapokat egymásra tesszük, 1 méter 40 centi magas oszlop." Mekkora oszlopot képeznek azok az EU-s jogszabályok, amelyeket 'ismerni', vagy 'közben olvasni' kellett volna a tökhülye szavazónak, hogy eldönthesse, belép e? Avagy mennyit olvasott ezekből a D-209-es, mielőtt aláírt? Egyébként ma már a 'nyersfordítás' se található az Interneten. Annak meg semmi nyoma, hogy a 'hivatalos' fordítást valaha elkészítették és közzétették volna. És ha mégis, a hülye népszavazó, mikor (?), hol - hogyan férhetett hozzá, az "anyagokhoz", hogy eldönt hesse belépjen e, vagy se. [A jánkmajtisi Mari néni, meg a Külügyminisztérium Honlapja...]

* * *

Arról sem szól a fáma, hogy Ukrajnában bárkit is "megnépszavaztattak" volna arról, mit szól a "társulási megállapodáshoz és a szabadkereskedelmi egyezményhez", amit Vilniusban az elnök orra alá toltak, hogy nosza írja alá ízibe. Milyen tárgyalási felhatalmazással utazott Janukovics Vilniusba, azt ki adta és mi volt benne? Csupa érdekfeszítő kérdés, amelyekre máig sincs válasz.

Persze a zsidó és keresztény erkölcs rég túltette magát az ilyen apróságokon. Mi pl. még ma is, sőt egyre inkább, azt az "államalapítást" ünnepeljük, amelyet jó Géza feje delmünk készített elő azzal, hogy Quedlinburgban 973-ban folytatott "csatlakozási tárgyaláson", amikoris azországot eladta I. Ottó a német császárnak, hogy fia Vajk király és szent lehessen.

Azóta van, hogy az idegen szép, a haza eladása (hazaárulás) pedig magasztos cselekedet.

A kijevi zsidópuccs azonban nem úgy sikerül, ahogy a sion bölcsei elképzelték, eletervezték és kivitelezték. Ukrajnában ugyanis most "zajlik" a népszavazás, amelyre Janukovics vilniusi utazása előtt nem került sor. Mit bizonyitanak e népszavazás eddigi eseményei?

A puccsista/terrorista zsidó bandának nincs igazi tömegtámogatása még Nyugat Ukrajnában sem. Ami pedig Kelet Ukrajnát illeti, a kirajzolódó ábra nagyjából a következő.

Ukrajnában szó sincs polgárháborúról! A zsidó junta háborút (!) indított Kelet Ukrajnában, úgymond a "terrorizmus" ellen. Ezt és ennek követ kezmé nyeit jól ismerjük. "Terrorellenes" háború indult Palesztinában, Irakban, Afganisztánban, Líbiában, Szíriában, stb. a terrorista, vagy terrorizmust támo gató rezsimek, ill. diktátorok megdöntésére. Utóbb ugyan mindenütt kiderült a háborus ok (casus belli) hiánya. Viszont a "terrorista" országok lakos ságának milliói pusztultak el, vagy kényszerültek elmenekülni szülőföldjükről. Mindenütt lerombolták a mezőgazdasági, ill. ipari infrastruktúrát. Sziszte matikusan megsemmisítették e népek ősi kultúrájának tárgyi emlékeit.

Tulajdonképp ezt tartalmazzák a New World Order irányelvei, amelyeket egy olyan "terrorista" támadás alapján hirdettek meg, amelyet a CIA szervezett és kivitelezett (9/11 - WTC. tornyok lerombolása).

Nomármost az "ukrán nép" mineddből nem kér. De milyen ukrán "nép", hisz van ukrán-ukrán, az orosz-ukrán, a tatár-ukrán, stb. Figyelemre méltó, hogy ezek a vegyes népelemek, hogy viselkednek a zsidó offenzívával szemben. Az egykori Habsburg Monarchia "testvérnépei" ma is őszintén útálják egymást (osztrákos, csehek, szlovákok, románok, magyarok). Pedig a Monarchia közel sem nyomta el olyan kegyetlenül az uralma alatt élő népeket, mint a cárok és Sztálin Oroszországa az oroszokat, ukránokat és a tatárokat.

És mégis!

Ezek a népek visszavágynak egy olyan nép, illetve államközösségbe amelyet: erős kézzel irányítanak,- amely egyértelmü jogokat alkot és garantál,- amely az állam polgárát embernek tekinti; ekként uralkodik rajta és gondoskodik (!) róla, azaz munkát és kenyeret ad - mindenkinek. Ezen elvárásoknak a III. Birodalom felelt meg egészében. A vörös cár birodalma csak részben, de az emberek ma arra emlékeznek Sztálin rémuralmával kapcsolatban, amit Churchill így fejezett ki: "Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra." Ez persze a botnak csak a két vége. A kettő közé esik a gigászi ipari potenciál létrehozása és többmillió szakmunkás, mérnök, tudós kiképzése ennek az infrastruktúrának a működtetésére, fenntartására, fejlesztésére,  stb.

És hogy "népszavaz" manapság az "ukránság"? Hát ez elég világos! Az ukrán-ukránok a határozott zsidóparancsok ellenére sem vállalják Káin szere pét. Az orosz-ukránok, meg a tatár-ukránok sem óhajtanak Ábelt alakítani ebben az ócska zsidó szindarabban. Ezért van, hogy egy orosz (vagy ukrán) nyanya megállítja a támadó ukrán tankot. A tankra kitüzik az orosz lobogót, katonák meg csatlakoznak az ukrajnában zajló nemzeti forradalomhoz. Ez valami teljesen új jelenség. Ezek a gójok már nem a Talmud ban, ill. a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvében ábrázolt jámbor, buta gójok. Nem ölik egymást zsidóparancsra. Hallatlan!

* * *

Máshol esik szó arról, hogyan rohasztották le - majd szét - a Szovjetuniót. [Ez a hadüvelet nem Gorbacsov peresztrojkájával kezdődött, hanem a XX. Pártkongresszussal. Itt Sztálin legundorítóbb hóhéra, majd egyik gyilkosa Hruscsov döngölte bele a szarba a nagy vezért és egész (!) életmüvét. Egy szemét goj. Micsoda győzelem volt ez a nem likvidált és nem deportált "orosz" zsidóknak és a világzsi dóságnak! Mindezt azzal az ideológiával is megtámogatták, hogy az állam nem jó gazda. Ez a hülye ség már a III. Birodalom példáján is megbukott. Nem volt igaz a sztálini Szovjetunió vonatkozásában sem. Meg azután jött a kínai példa. Kína fenntartotta a Mao-kultuszon alapuló parancsuralmi rendsze rét. Szétverte a Tien An Men téren hőzöngő "bársonyos forradalmárokat". Ehhez csak ki kellett kozme tikázni kissé a Mao kultuszt. Mao sokkalta kegyetlenenebb és "kártékonyabb" diktátor volt mint Hitler, vagy Sztálin, külön - külön vagy együttvéve. Mégis mi a Kína mai nagyhatalmi státusa Mao életművére támaszkodik? Esetleg kevesen tud ják, hogy Maonak nem a nehézipar volt a fixa ideája, mint Sztálin nak, hanem az: mit fog majd zabálni egymilliárd kínai. Persze a rizsre gondolt elsősorban. Csakhogy azt meg is kellett termelni. Nos, nem szaporítom a szót. Mao "rabszolgahadsere ge" építette fel, ill. ujjá Kína gátjait és öntözőrendsze reit. Erre több munkaórát fordítottak (!), mint a császárok összesen Kína négyezeréves történelme során. A Kínai Nagy Fal felépítésére fordított munka órák száma pedig nagyságrenddel marad el ettől. 

Kínának meg kellett oldani a népesedés kérdését is. Megoldotta... Kevésbé antihumánusan mint Hitler? Nem!

Most, a XXI. század elején, Eurázsiában egyetlen kontinentális hatalom van, amely egy nagy nép és egy népközösség humanitárius problémáinak megoldására hajlandó és képes is, Oroszország!

Nem véletlen, hogy a halál civilizációja, a zsidókapitalista Nyugat, őrjöngve veti magát Oroszországra. A kényszerítés minden fegyverét bevetik ellene. Ezek gyüjtőneve "szankciók". Járjuk kissé körül e fogalom tartalmát és történetét.

Szankciók alatt elsősorban politikai és gazdasági szankciókat értenek, úgy azonban hogy sikeres alkalmazásukat végső soron mindíg a fegyverek garantálják: a szárazföldi, vizfelszini, vizalatti, légi és a világürbe telepített csapásmérő erők. Ezek jelképe az amerikai repülőgép hordozó, amely úgyszólván mindenfajta csapásmérésre képes.

Ilyesfajta hajók parádéztak a Fekete tengeren a 2008-as grúz válság idején is. Poti kikötőjében pedig gyerektápszert  (...) szállító amerikai
hadihajók vetettek horgonyt. "Az Egyesült Államok tbiliszi nagy követségének szóvivője jelentette be a két amerikai hadihajó várható Potiba érkezését. A hajók a grúz kormány kérésére szállítanak humanitárius segélyt a város lakosságának. Az amerikai hadihajók odaérkezése tovább növelheti a feszültséget Oroszország és az Egyesült Államok között, hiszen orosz és amerikai erők így közvetlenül farkasszemet nézhetnek egymással a grúz fekete-tengeri kikötőváros ban". Oroszország egy darabig "farkasszemezett", majd odabaszott (bocs!) Grúziának és garantálta a "szakadár" Dél Oszétia állami státusát. Láttunk tehát már karón varjút. Amerika most is el fog takarodni. Ukrajna is kap majd valamilyen státust, de semmiképpen se' olyat, amely mellett Kelet Ukrajna a kijevi zsidó rezsim "tartománya" maradhat. Turcsinov se játszhatja Edward király szerepét a egy kelet ukrajnai tartomány látogatás formájában.

Mit is jelent a "gazdasági szankció"? Semmiképp sem humanitárius segélyt. Tömören szólva egy ország, egy nép létfeltételeitől való megfosztását jelenti. Erről egy akkora könyvet lehetne írni, mint az EU alapszerződés, ezért csak egy példán keresztül szemléltetem a dolgot: az Irak elleni USA embargóval. [Az embargó (a spanyol embargo szóból, ez pedig az embargar „megakadályozni, megállítani, feltartóztatni” igéből, amelynek végső forrása a népi latin imbarricare elbarikádozni a behajózás, elindulás tilalmát jelenti, átvitt értelemben valamilyen tervezett cselekedet megkezdésének a tiltását. Ilyen cselekedet lehet egy hír közlése, áruk, jellemző módon fegyverek és stratégiai cikkek szállítása, főleg nem baráti országba vagy rendeltetési helyre. A teljes gazdasági embargó alatt álló országok akár totális önellátásra, autarkiára is kényszerülhetnek.]
Ez az embargó olyan jól sikerült, hogy táplálék és gyógyszerhiány miatt ötszázezer (!) iraki kisgyermek vált ZsidóAmerika közvetlen áldozatává. Ezt a tényt természetesn kommentálták amerikai részről is. Hogyan? Most magamat idézem. "1996. május 12-é volt, Madeleine Albright, az Egyesült Államok akkori ENSZ-nagykövete a CBS televízióban azt magyarázta Lesley Stahl-nak, hogy az amerikai szankciók miatt elpusztult 500 000 iraki gyermek halála morálisan igazolha tó, mert a cél Szaddam térdre kényszerítése volt. 'Véleményünk szerint az ár megérte'. Pontosan ezt mondta, de szavairól az amerikai sajtó szinte alig számolt be, ám azokat az arab világban mindenütt vészharangzúgásszerűen lehetett hallani. Ezt követően Albright külügyminiszter (!) lett.  A szadista zsidó szuka pontosan fejez te ki  ZsidóAmerika ars poetica-ját.

Dehát Oroszország nem Irak, nem is Grúzia? Mire spekulálnak ezek a marhák? Felfoghatatlan!

Annál inkább felfoghatatlan, mert mostanra bontakozik ki a BRIC országok offenzívája a dollár ellen Oroszország és Kína vezetésével. Tudván, hogy a háborúhoz három dolog: pénz, pénz és pénz kell, nem sejtem ZsidóAmerika honnan akarja előteremteni az a tömérdek pénzt, ami beteljesíthetné Orosz ország sanyarú sorsát.

Egy Svédországban barátom hívta fel a figyelmemet ZsidóAmerika szorongatott pénzügyi helyzetére. Az ajánlott cikk frontképe a gyűrött amerikai dol lár. Szomorú látvány így is. De hogy fog kinézni, ha az oroszok és a kínaiak kitörlik vele a seggüket (bocs!)?

Amerika belegebedt már a New World Order égisze alatt viselt iraki, afganisztáni, stb. háborúkba is. Csalárd államadóssága százdolláro sokból kötegelve már jóval magasabb "tornyot" képez, mint az általa felrobbantott WTC tornyok magassága volt.

Ez a "pokoli torony"  bármikor összedőlhet, ugyanolyan sebesen mint a WTC tornyok. És ha összedől, mit temet maga alá?

Hát mindazt, amit ma a "Nyugat" mint fogalom, mint eszmerendszer, mint társadalmi és gazdasági rendszer jelent. Végül fejezzük be a nagy nyugat szakértő Oswald Spengler próféciáival, amelyek a "Nyugat Alkonya" c. könyvében olvashatók. A könyv 1918 április 20-án jelent meg néhány hónappal a Központi Hatalmak összeom lása előtt.

[Ekkor senki sem gondolt arra, hogy az amerikai hadsereg zászlói alatt zsidó hódítók lépnek Európa földjére és megváltoztatják annak egész arculatát. A hülye Wilson elnököt körülvevő zsidó "szakértők" dolgozták ki a trianoni békediktátum passzusait és hasogatták szét a történelmi Magyarországot.]

Ekkor a Nyugatot a Vadnyugatról Európára törő nyugati horda jelentette. Velük kapcsolatban alkonyt emlegetni nagy marhaságnak látszott.

És mégis! Miket látott a vátesz?

"A gyakorlati kommunizmus az osztályharccal, ezzel a régóta elavult és hamissá vált frázissal egyetemben nem más, mint a nagytőke egyik  megbízha tó szolgája, s a nagytőke alkalmasint igénybe is veszi szolgálatait." [II. Köt. 725 old.] Ez tökéletesen egybeesik ez előtti cikkem mottójával, amely a cioniz mus alapítója Theodor Herzl meghatározását idézi.. "Ha süllyedünk, a forradalmi proletáriátus élcsapatává válunk, ha emelkedünk, velünk  emelkedik a 'pénztárca' szörnyû hatalma." Ilyet azonban Spengler sohasem írt volna le, hisz róla köztudott volt, hogy elveti a faji felsőbbrendüség eszméjét és az antiszemitizmust is. Ennek fényében lesznek különösen értékesek alábbi próféciái.

Ilyeneket ír.
"Az éhség rút, közönséges érzéseket ébreszt: szorongást, félelmet ... a kultúra magasabb formavilága hirtelen össze roskad és kezdetét veszi az elállatiasodott ember puszta élethalálharca." [675 old.] Hogy van ez, hisz még ezután taláélták fel a kapitalista "jóléti társadalmakat"? Dehát hol van mára a tavalyi hó? Az elállatiasodás viszont napjaink valóságává vált. Mire készül ma ZsidóAmerika, ha nem a "Fiscal Cliff" (pénzügyi szakadék) áldozataira, a megélhetési alapjuktól megfosztott tömegekre, ezek lázadására? Nekik készülnek a FEMA koncentrációs és megsemmisítő táborai. Egy olyan gulag-rendszer, amely láttán Sztálin is elcsodálkozna.

Kijelenti
"A pénz titáni rohamot intéz a szellem hatalma ellen" [725 old.] De nem győzhet, mert "a pénzt a vér legyőzheti, megsemmi sítheti." [726 old.] És végül a poén. "A cezerizmus felemelkedése töri meg a pénz diktatúráját és annak politikai fegyverét a demokráciát. A kard győz a pénz felett." [726 old.]

Hát' szerintem épp itt tartunk. Oroszországon a sor!

2014.04.19

Sz. Gy.
 

Megosztás