Frissítések: 1.)Dohányszőkítés?

Jövedékfölözés maffiamódra?

Emlékeznek még mivel kezdődött? Rendeletileg kiutálták - kiüldözték a bagósokat a közé pületekből, a falusi kocsmákból, a közhasználatu jármüvekből, a parkokból a villamos megállóból és a budikból. A tiltott helyen dohányzó üldözött vaddá vált. Épp nem lőtték le, csak bírságolták keményen, Fidesz módra; sokkal keményebben, mint egy bűnöző cigányt...

Aztán hipp - hopp megnyiltak "nemzeti" dohányboltok, amelyekről "dohány-mutyi" néven cikkezik az ellenzéki sajtó. Nincs itt valami logikai, jogi és erkölcsi ellentmondás?

Most plagizálni fogok kissé egy másik cikkemből.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nemzetközi előírásokank engedelmeskedve a kormány ellenpropagandát folytat a dohányzás ellen. Ennek részletes szabályait az Orbán Viktor által aláírt
291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza, amely  a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szól. A rendelet szerint a cigarettát tartalmazó csomagokon a dohányzás veszélyeire vonatkozó "kombinált figyelmeztetést" azaz feliratokat és képeket kell elhelyezni. A feliratok szövegét és a képeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Mint passziv dohányos feleségem cigaretta csomagjain ezeket a feliratokat és képeket hiánytalanul felfedeztem, e cikk írásának napján, mert addig nem figyeltem erre.

Most viszont be vagyok szarva, pláne hogy elolvastam a passziv dohányzás ártalmairól szóló írást. Mivel zsigerből útálom Orbánt, most különösen fel vagyok háborodva, hogy a "nemzeti dohányboltok" hálózatának segítségével próbál kicsinálni.

Mert miről is van szó? Arról, hogy egy egészségre súlyosan káros termék forgalmazásának jogát elvették egy csomó trafikos kisembertől, boltoktól, áruházaktól és az egészségrontás monopóliumát a Fidesz csókosainak kezébe adták.

Ime az egyik debreceni nemzeti boltegység... tejüveggel (?). Feleségem megmutatott egy olyan csoma got, amit ilyen "nemzeti dohányboltban" vásárolt. Ezen van valami feltünő. Nincs rajta rémisztő kép, csak egy felirat. A kép helyén (!) pedig egy felhívás, hogy a vevő válassza a szabadságot és vegyen igénybe egy leszoktató (gondolom Fidesz közeli) céget.

Te Viktor! Nincs ebben valami külön suskus? Mondjuk nincs, de hogyan gondol játok ti eztet' az egész dolgot, már úgy értem - erkölcsileg?

Nemzeti cégér alatt forgalmaztok olyan terméket, ami öl butít és nyomorba dönt. Nem aljasság ez, köznapi értelemben véve? Mi következik ezután? Tudjuk, négy olyan tevékenység van, amely kiemelkedően jövedelmez: a fegyverkereskedelem, a drogterjesztés, a dohányárusítás és a prostítúció. Mondd mi következik a dohány után? A "nemzeti kuplerájok"? Miért is ne. Amszterdam kellős közepén a székesegy ház közelében (...) keskeny kis utcácskák vannak csomó boltocs kával. Ezek egy részében az árú egy kúrva, aki a kirakatban áll, mikor nincs vevő; majd elhúzza a függönyt ha kuncsaft akad. Egészen biztos, hogy ezek a hölgyek nem tagjai a kormánypártoknak és online pénztárgépet sem használnak. Így meg mire jó az egész? Mondd, meddig tartana ha erre is hoznátok egy rendeletet, amely úgy lenne megszöve gezve, hogy pénzért kúrni csak nemzeti intézményekben lehet, amelynek pályázati nyerteseit úgyanúgy jelölnétek ki mint a dohányboltokét. Mi akadálya lenne, hogy ezt az üzletágat is lenyúljátok?

Ja, kedves olvasók! Morfodíroztam én Orbánékon már akkor, mikor elindultak a hatalom megszerzéséért. Azt találgattam, a választások után létrejön e Európa első bandita mintaállama. Létrejött? Mit szólnak hozzá?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ismét kérdem, mire kellett ez a dohányos - üldözés? Orbán Keresztapa aggódott volna a dohányosok egészsége, a helyiségek levegője miatt, vagy bosszankodott a köztéri csikkdobálás miatt? Egy frászt. Hozzákezdett a dohány-forgalmazás hagyományos csatornáinak betömeszeléséhez. Logikus, ahol nem lehet dohányozni, ott az emberek nem vásárolnak cigarettát. A keresztmetszetet ez a sanda mészá ros módszer persze nem csökkentette kellő mértékben. A megoldást a cigaretta kiskereskedelem monopolizálása jelentette.

A banda ezzel átlépte a képzeletbeli vörös vonalat. Amellett, hogy többezer öreg, beteg és szegény trafikost fosztott meg megélhetési forrásától; a tönk szélére juttat olyan kereskedelmi és vendéglátóipari vállalkozásokat is, amelyek jövedelmezősége mellesleg a cigaretta forgalmazástól is függ.

Ez az akció az szintén "unortodox" megoldás a banda részéről, amennyiben eltörli a többszáz éves állami dohány monopólium kompromisszumos rendszerét, azaz felrúgja az élni és élni hagyni alapelvét. A dohány termesztése a szárításig, az állami dohánybeváltóba való beszállításig szerényen jövedelmező magántevékenység volt. Ami ezután következett, a dohánylevelek további kezelésétől a cigarettagyártásig, a cigaretta nagykereskedelmi forgalomba hozataláig, azt vagy az állam vállalatai, vagy az állam által szigoruan ellenőrzött magánvállalatok végezték. Ám ami a kiskereskedelmet illeti, az állam nagyvonalu volt és pl. Horthy "fasiszta" rendszere a hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat juttatta trafikjoghoz és szerény megélhetési forráshoz a még szerényebb nyugdíj és járadék juttatások kiegészítéseképpen.

Logikus, hogy ezek a bevételek kevesek kezébe juttatva már komolyabb jövedelmet biztosíthatnak az örökké éhes fidesz hiénáknak. De...

A banda szerintem nem arra a jövedelemre pályázik, amit az államnak a "vakablakos", "nemzeti" dohányboltok termelnek. Hát mire? Hát épp erről szól a cikk...

Az állam fő tápláléka a "jövedék", amit a köz javára fordít - elméletileg. Igenám, de a "rendszerváltás" fantázianéven létrejött államnak egyáltalán nem ez volt a gondja. A naívak ezt írják erről.
"A jövedék kifejezés a német 'gefäll' szó fordítása. Tágabb értelemben vett jövedék magában foglalja az állam összes, pénzügyi felségjogán alapuló bevételét, szorosabb értelemben a jövedék a közgazdasági és pénzügyi regálékat (egyedáruság), illetve vámot és fogyasztási adót jelent.. A rendszervál tást követően a ' ellenőrzés és szabályozás' lehetőséget biztosított a visszaélésekre, melyek száma 1989 után nagy mértékben növekedett. Az adózás megkerülésével jelentős mennyiségű áru került forgalomba illegálisan. Ezzel egyidejűleg ugyanezen, magas adótartalmú termékek legális adóforgalma csökkent, ez rengeteg adókiesést okozott az államnak."

Dehát, könyörgöm, nem erről van szó!

A Szadesz önmagát a "szabad kezdeményezések" hálózatának nevezte kezdetben. Egy ilyen hálózat valóban létrejött, de nem pártpolitikai célok megvalósítása, hanem az állam, a nemzet megcsapolása végett.

Ime a díszes társaság amely, mint a rendszerváltás "kezdőcsapata", az összes kulcspoziciók birtokában, lejátszotta az "olajmeccset". Mint az események résztvevője mondhatom, hogy a "nemzeti tizenhárom" [Antall, Solt, Györgyi, Boross, Pintér, Kupa, Sárközy, Szabad, Salamon, Kónya, Lezsák, Orbán, Arnold] csapat játéka tökéletes volt. A londoni aranycsapat elbújhat mellettük. A legkorszerűbb "totális futballt" játszották. A támadásban és a véde lemben mindenki mindenütt bedobta a csülkét ha kellett. Ha vala melyik játékos (spiller) bajba került, átváltottak a legkeményebb olasz "catenacciora". Senki se sérült meg, senkit se állítottak ki.

Áldásos tevékenységük következtében az "olajmaffia" cca. 1500 millliárd, más számítás szerint 8000 milliárd, forinttal károsította a költségvetést.

Dehát mi az, hogy olajmaffia? Kik az olajmaffiózók? A kis olajimportőr társaságok? Az olajpancsolók? A vámpapirokat meghamisító tróger fináncok?

Ők is, de "az olajmaffia" nem így működött. Egy ilyen vállalkozás csak akkor müködhet zavartalanul, ha mindenki szem a láncban...

Előfordulhat ilyen? Naná! Erről vallottam olajdosszié c. terjedel mes írásomban.

Foglalkoztam az állami szintű bűnözés elméleti problémáival is. Többször, több helyen idéztem Ramsey Clark kitünő
könyvéből, aki a hetvenes években "general attorney" volt Amerikában, ami ott az igazságügyi miniszteri, ill. legfőbb ügyészi rangot jelentette. Az intellektuális bűncselekményekről így vélekedett. 
"Legkevésbé az olyan bűncse lekményekre figyelünk fel, amelyeket privilégiumokat élvező emberek követnek el a maguk könnye debb, kevésbé kihívó  és látható módján. Az 'intellektuális bűncse lekmények' elkövetőinek többsége köztiszteletben álló ember. Az ilyen bűncse lekményekből származó jogtalan haszon bőségesen felülmúlja a többi  bűncse lekmény együttes hasznát ... Az 'intellektuális bűncselekmény' mind közül a legrombolóbb hatású." Továbbá "... Talán a legnagyobb kár, amit a szervezett bűnözés okoz, a hatósági személyek korrumpálása. Ez sokkal inkább ártalmára van a közösségnek, mint maga a bűnözés. Ahol köztisztviselőket vesztegetnek meg, ott az egész közösség erkölcsi légkörét is kikezdik ... Erkölcsi lazaság keletke zik, mert maga a rendszer nem feddhetetlen többé." Ez mind szép, de nem fejezi ki a magyar szervezett bűnözés jellegét. Nem is fejezheti, hisz ő maga is megállapítja "A bűnözés hű tükre a nemzeti karakternek." No lássuk mi felelt meg a magyar nemzeti karakternek anno. Nálunk nem kellett a hatósági személyeket alulról, kivülről korrumpálni. Fülig korruptak voltak azok már alapjáraton is.

Az állami dohánymonopólium kijátszásának romantikus történelmii multja van nálunk. A '48-as szabadságharc leverése után a hazafiak... "Kerülték ugyan a nyílt konfliktust a fennálló államszervezettel és az uralkodóval, de számos módot találtak az államgépezet kijátszására, illetve semmibe vételére: adófizetési kötelezettségüket halogatták, a közmunkákra kirendelt járműveiket visszatartották, az állami monopóliumokat és jövedéki adókat (pl. dohánymono pólium, fogyasztási adó) megkerülték, a törvény elől menekülő honvédokat bújtatták, minden lehetséges fórumon ragaszkodtak a magyar nyelv használatához stb.A magyar passzív ellenállás nemzetközi hírnévre is szert tett, Nehru indiai miniszterelnök szerint például Gandhi is hivatkozott rá erőszakmentes politikájának kialakításakor.
Ekkortól alakult ki egy sajátos, jó hasznot hajtó, bár nem egészen legális cserekereskedelem.. A megtermelt dohányt a beváltóhelyeken át lehetett eladni, miközben ismeretes volt a finánc nem látta úgynevezett “szűzdohány” suba alatti értékesítése is. A termett dohánylevelek egy része ilyen módon kelt el."
Nos az eféle betyárromantikának vége. A betyárok  a hatalomban ülnek. Azért mégis van abban némi pikantéria, ha az állam emberei rövidítik az állami jövedéket.

Életem első olajügyében a "66 vagonos ügyben" teljesen világosakká váltak a következők.

"Olajimportőr" cégecskék alakultak százszámra néhány százezer forint alaptőkével és nyomban százmilliós tételekben importáltak (főleg) Romániából gázolajat. Miből? Az általam vizsgált ügyben a Videoton egyik üzemének volt harisnyában néhány tízmillió heverő forintja. Ezt forgatták meg kissé a Hungária Privát Petrol Kft. és a Hungária Privát Petrol Bt. tulajdonosai: egy a hatóságok előtt már nem ismeretlen úriember Jakubcsik Ferenc és a hivatalban levő megyei rendőrfőkapitány...

A MOL, mint monopolszervezet, nem tiltakozott a "konkurrencia" ellen. A MÁV hitelbe szállított, tilitolizott, vakvágányozott nekik, jóllehet nem voltak a meghitelezhető nagyvállalatok listáján (nem is lehettek).

A(z egyébként rossz minőségü és olcsó) gázolaj után a tiszavirág életü cégecskék nem fizettek jövedéki adót (vámot), mert vagy fizikailag (szinezőanyag bevitelével), vagy csak papíron (hivatali vámcsalással) átalakitották háztartási olajjá (HTO) amely mentes volt az emlitett közteher alól. A "tehermentesített" háztartási olaj mennyisége sokszázszorosan meghaladta a háztartások szükségletét, de - furcsa módon - senkinek se szúrt szemet az "olajmérleg" drámai megbille nése. A cégecskék persze pillanatok alatt csődbementek volna ha, botor módon, háztartási olajként, azaz bagóért, értékesítették volna az olcsó import gázolajat.

A háztartási olajnak tehát vissza kellett vedlenie gázolajjá. Ezt többféleként lehetett megfaggyúzni. Ha a szinezés papíron történt, vagy csak a tartálykocsiba rejtett párliteres minta-tartályban levő olajat szinezték be, probléma egyse volt. Ha az általában 50.000 literes tartálykocsi teljes tartalmát muszály volt beszinezni, következett a kényszerű "szőkítés" amelynek révén a szar román gázolaj elsőosztályú gázolajjá változott. Hogy a szőkítő sav gyakran tönkretette a diesel gépkocsik porlasztóberendezését? Oda se neki. Tiszacsegén magam tapasztaltam az olajszőkítés fejlett, racionális technikáját. Ezért a Kft. ügyvezető Jakubcsik Ferenc négy és félévet kapott, a Bt. ügyvezetője Papp Imre rendőrfőkapitány ellen viszont nem lehetett nyomozni, mert Györgyi Kálmán nekem nem engedte, másnak pedig nem tette feladatává. Hogy az olajsavazás, hónapok alatt, jobban beszennyezte a debreceni repülőtér talaját, mint az ideiglenesen itt állomásozó szovjet repülőalakulat cca. negyven év alatt? Kit érdekelt? A legfőbb ügyészt, a finom úriembert, a törvényesség legfőbb őrét nem érdekelte.

Igenám, de hol lehetett többszázmillió liter ex háztartási olajat (gázolajat) feltünés nélkül "kimérni"? Mellékutcákban, körbe - körbe pislantgatva, kannánként? Óh nem. Benzinkutaknál lett kimérve a gázolaj. De ki üzemeltetett ezidőtájt benzinkutakat? Vidéki termelőszövetkezetek? Hát nem, voltaképp csak a MOL. Jesszusom! A MOL is benne lett volna a buliban? Hát persze. Nagyon úgy néz ki, ő volt a legfontosabb szem a láncban.

Ha nem tévedek, ebben az időszakban a MOL kétféle gázolajat forgalmazott. Saját importból származó azaz fehér olajat, továbbá magánimportból származó "kvázi szőke", vagyis fekete olajat.

* * *

Sokat tudnék még mesélni, de félek nem sokan olvasnák el. Térjünk át hát a "dohányszőkítésre", vagyis arra: hogyan lesz a trafikszűkéből cigarettabőség és a maffiának extraprofit?

Induljunk ki abból, hogy a nemzeti dohányboltok telepítését teljesen hülyén, ötletszerüen vagy csak üzleti megfonto lások szerint alakították ki (sok helyen egymás hegyén - hátán).

A bevásárlás ennek folytán elnehezült, márpedig a nikotinéhség kielégítése nem tűr halasztást. Megnövekszik a természetes igény a mozgóárúsok után, akik készleteiket nyilván nem a nemzeti dohányboltokban fogják feltölteni.

Gondolom, nem szükséges linkeket beilleszteni annak kimondására, hogy a cigarettacsempészet a legdinamikusabban fejlődő üzletággá válik hamarosan. Ömlenek befelé a kartonok millió szám, teherautók alvázába rejtve, csónakon szállítva, stb. Szerintem a tevekaravánok is rövide sen feltünnek... Egyelőre csak a hasábjain olvasható, hogy "siklórepülőt, folyóáramlatot és tucatnyi más módszert használnak a cigarettacsempészek a román határokon, akiktől idén több mint háromszor annyi csempészárut foglaltak le a hatóságok, mint a tavalyi év azonos időszakában." Ezzel kapcsolatban tudható, hogy hozzánk is be fog gyűrűzni; továbbá hogy az ilyen ügyeknél a latencia százalék rendkivül magas és az "eredményes" fogások számának növekedésénél nagyobb arányban növekszik. De ne higyjenek se a szemüknek, se a fülüknek. Az igazi nagy szállítmányok közúton és vasúton érkeznek majd és senkinek semmi nem fog majd feltünni, ugyanúgy mint a gázolaj tartálykocsik esetében.

2013.09.06-i frissítés.
"Ömlenek befelé a kartonok" - írtam 2013.07.22-én. Most, hogy e frissítést írom, hallom a tévében a mániákusan ismételgetett Fidesz szlogent: "az ágazat kifehérítése". Nos lássuk, hogy fehéredik a dohány ágazat? A  
-ban olvashatók a következők.
"Nem beszéltek a levegőbe a cigarettapiaci elemzők, amikor a feketekereskedelem drasztikus erősödésétől tartottak. ... A Napi Gazdaság által feltételezett, országos szinten 7-8 százalékos feketepiac mostanra már nagyobb is lehet... Mindez az elemzői becslések szerint 45-50 milliárd forint kiesést okoz az államnak... Biztos, hogy a jövedékiadó-bevételek az utóbbi néhány hónapban csökkennek. (Volt olyan hónap, amikor százalékban két számjegyű volt a visszaesés a megelőző év azonos időszakához képest.)  NAV kiadott adójegyeinek mennyisége (darabban) megdöbbentő csökkenést mutat, például júniusban 18 millió darabbal volt kevesebb a volumen, mint 2012 azonos időszakában. ...  További kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben mit tegyen egy trafikos. A mostani adatokat tekintve egy-másfél éven belül, ha nincs központi helyen az üzlete, nem éri majd meg a boltot fenntartania, azaz menekülnie kell a likvidtőke-nyelő automatává átalakuló trafikjából.
Cikkem nem arról, ill. elsősorban nem arról szólt, hogy Fideszék miért szürkítik (feketítik) az ágazatot. Azt minden hülye előre láthatta, hogy a dohány forgalmazás korlátozása, az árrés növelése és ennek következményeképp a "hivatalos" cigarettaárak nagymértékü emelkedése folytán megélénkül a feketekereskedelem. A jámbor nemdohányzó azt hinné, hogy a NAV lecsap a csempészhálózatokra és a robotzsaruk százszámra fektetik a padlóra a dohánycsempész - banditákat. Dehát ennek egyelőre semmi nyoma. [A "rendszer" az olajvonatokra sem volt hajlandó lecsapni anno.]

Immár az a kérdés a 45 - 50 milliárdból milyen módon és milyen mértékben részesedik az a maffia amely a cigaretta (dohány) forgalmazást a Parlamentben úgy szabályozta, ahogy szabályozta. Az mára a napnál világosabb, hogy az Orbán rezsim polipja folytonosan növekszik, újabb és újabb csápokat növesztve a társadalom minden sejtjéből igyekszik kipréselni - a "dohányt".

Még várni kell arra, hogy a csempészet hasznából húzott állami részesedés tényei érzékelhetőkké váljanak. Sejtésem szerint nem kell sokat várnunk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Már csak az a kérdés, kik a csempészek és kinek a hasznára dolgoznak? Az olaj példájára azért hivatkoztam, hogy bizonyítsam: a maffiaállam képes volt lefölözni a "privát" bűnözők hasznát azáltal, hogy a szőkített olajat "kifehérítette".

Persze a cigaretta nem gázolaj és "kiszerelése" is más... Egyelőre tehát csak találgatni lehet, hogy tudja a maffia lefölözni a fekete dohányjövedéket. A fantáziája itt könnyen tévutakra ragadhatja az embert, főleg ha a cigarettacsem pészetben nincs kellő jártassága. Merengeni persze szabad. Legkönnyebben merengeni pedig egy térkép fölött lehet.

Ime.

A cigaretta hivatalos ára Oroszországban, Belorussziában, Ukrajná ban Horvátországban, Szerbiában és Albániában olcsóbb mint nálunk. Romániában drágább, dehát ott sem mi sem az aminek látszik... Viszont tranzitországként Romániánál alkal masabb partnert nagyítóval se lehet ne találni.

Az olcsójánosokkal (Albániát kivéve) közvetlen határosak vagyunk, tehát szabad a gazda.

De mit jelent az, hogy "határos"?

Ájrópában már kétféle határ van: a schengeni, meg a közönséges. Minő furcsa egybeesés, hogy a szivarkák várhatóan olyan országokból érkeznek majd, amelyek még nem tagjai az Európai Uniónak, azaz kivül vannak a schengeni határokon.  Lássuk csak ezeket a határokat. Mit látunk? Benn a bárány - kinn a farkas! Reménybeli exportőreink kivül vannak a kerítésen. Ezért kell olyan vámhatóság, államvasut, rendőrség, ügyész ség, bíróság, kormány, parlament pártok, ésatöbbi, amelyek az olajügyekben csillagos ötösre vizsgáztak. A fenti hálózat néhány tagja még aktív. A közép pontba pedig Antallnál sokkal rátermettebb egyén került. Megerősödött a Belügyminisztérium (vezetése) is.

Az echte piszkos fantázia persze nem torpan meg a schengeni határoknál.

Nézzünk csak szét kissé. Mit látnak szemeink, ha körbe pásztázzuk kedves EU-s szomszédainkat? Jé! Nálunk a legolcsóbb a cigaretta, mindenütt drágább. Néhol sokkal (!) drágább. Kis hazánkat az isten is arra teremtette, hogy  a nagy európai-ciga retta-csempész-biznisz tranzitországa legyen!

Orbán persze tele tüdőből piszkolja az EU-t. Mű-rikács az egész! Korrupt disznók az Európai Unióban is vannak. Ott vannak csak igazán. Megleli a zsák a foltját, meglássák'

"Úgynevezett 'okos határokkal'  javasolja egyszerűbbé tenni a beutazást a belső határok nélküli schengeni övezetbe az Európai Bizottság a nem uniós állampolgárok számára – jelentette be Cecilia Malmström belügyi biztos. "Okos határok"! Istenemre nem hülye ez a csaj! Mert mikor voltak pl. a magyar határok a legokosabbak, ha nem akkor, amikor Ukrajnából és Romániából jöttek a gázolajos szerelvények. Csak egy kis szines mozaik a Györgyi Kálmánnak 1993.01.25-én küldött olajjelentésből. "Gulyás Sándor többféle problémát jelzett a szerelvénnyel kapcsolatban. Nem történt meg a fuvardíjak illetõleg a kocsi álláspénz kifizetése. A kocsik oldalán nincs szabályszerû bárcázás. Nincs feltûntetve, hogy tûzveszélyes rakományról van szó, illetõleg hogy háztartási olajról, gázolajról, vagy benzinrõl van-e szó, holott a feladónak ezt dokumentálni, illetve garantálnia kell. Gulyás úgy fejezte ki magát, hogy ez a szerelvény valahogy „becsúszott” az országhatáron, helytelen illetve szabálytalan vámkezelés révén." Persze hogy becsúszott, de nem ez egy, hanem többszáz (!) szerelvény. 

Visszatérve Ceciliára megállapítható, hogy nemcsak a szeme kancsalít a kicsikének, hanem az agya is.
A bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer, amely szerint a külső határokon minden beutazni vágyót alaposan át kell vizsgálni, rugal matlan. A brüsszeli testület becslései szerint pedig 2030-ig jelentősen, mintegy 80 százalékkal nő majd a forgalom a határokon, ami 'hatalmas sorokhoz', hosszú várakozáshoz vezethet, ha a rendszer úgy marad, ahogyan most van. Az új rendszer a bizottság szerint gyorsabbá és biztonságosabbá tenné a határátlépést. Mert mit kell az alatt érteni, hogy "hatalmas sor"? Tiszta sor! A vasúti kocsik és főleg a kamionok alkotnak hatalmas sorokat. És csak a személy gépkocsik utasait kell sajnálni? A csóró vonat-utasokat, meg a kamion soffőröket nem? Ugyan miér'?

Néha az ember lát valamit és aszongya: "dèjá vu", vagyis ezt már láttam! Ez a jelenség az ember fizikai szemével szokott előfordulni. De mi a helyzet, ha az ember a lelki szemeivel lát valamit? Mondhatja akkor is, hogy "dèjá vu" ? Hát ez egy elég fogós kérdés...

Annyi biztos, hogy már 93' januárjában eszembe jutott az "olajmaffia" fogalom. Vesztemre, mert Györgyi rámdörrentett, hogy ha hivatalos iratban a "maffia" kifejezést használom, fegyelmit kapok.

Nos, amit lelki szemeimmel most látok: a magyar vasúti szerelvények és kamionok cigaretta (ezúttal) rakományukkal  grasszálnak Európa közútjain és vasútvonalain, azt már láttam 1993-ban...

Aztán megkérdeztem magamtól: elképzelhető, hogy az olajmutyi egykori játékosai, immár a totális hatalom birtokában, nem elégszenek meg a trafikmutyival, hanem bátran belevágnak a dohánymutyiba is? Igen (!), válaszolom - magamnak...

2013.07.22

Sz. Gy.