"A DK jelentősége egyre csökken, már annyian sem támogatják, hogy a kerekítés szabályai szerint a választásra jogosultak körében egyszázalékosként bemutatható legyen”.
[Nézőpont Intézet.]

 

 Frissítések: 1.)

 

 Bolond lukból...

Melyik év embere?

Ez a cikk arról szól, mi módon képes egy politikus lenullázni önmagát a közvélemény szemében. Gyurcsányt gazembernek mondják. Lehet hogy az, de manapság nála sok kal nagyobb gazemberek gyurmázzák az Alaptörvényt a Parlamentben és osztanak regálékat maguknak és barátaiknak. Gyalázatuk csúcsán mégis harminckét pontra taksálja őket a Nézőpont Intézet. Kiben van hát a hiba? A politikusokban, vagy a köz véleményben? Most botránkozzanak meg, de az utóbbira tippelek... Az  a szentségtörő gondolat motoszkál a fejemben, hogy a népi bölcsesség csak közmondások formájá ban létezik és semmi köze a racionális gondolkodáshoz. A homo sapiens sapiens nem az emberi faj tulajdonságneve. Csak azon kevesekre illik, akik járom alatt tartják. A zsidókra! Furcsa? Furcsa, de igaz e? Lássuk csak...

Azzal kezdeném, senki se fogjon politizálásba aki nem olvasta Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit és a Mein Kampfot. "A tömegben lévő emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások, hagyomá nyok és érzelgős elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegye zést még tökéletes ésszerű érvelés alapján is." [1. Jegyzőkönyv.]

A gój "gondolkodás" e rövid foglalata sajnos telitalálat!

És hogy vélekedett ugyanerről Hitler?
Az emberek legnagyobb része lusta, maradi és magától csak ímmel-ámmal nyúl olyan írott műhöz, amely nem felel meg felfogásának, és nem azt nyújt ja, amit az elvár tõle." [6 fej. Harc a méregpropa ganda ellen.]

Hitler a politikus nagyon tapintatosan fejezte ki magát. A tömeg lélektanával foglalkozó kutatások nyelvezete nem ilyen diplomatikus.
"
A tömeglélek nagyon hasonlít az infantilis lélekhez. A tömeg, akárcsak a gyermek nagyon érzékeny, nem szereti ha kellemetlen dolgokat mondanak neki. Aki nem mond szépeket, nem hízeleg, azt könnyen meggyűlöli."

Gyurcsány "végzetes" politikai nyilatkozatai azt tükrözik, hogy ezekkel a törvényszerüségekkel nem számolt. Ez egy politikus részéről több mint bűn. Hiba!

De hogy viszonyulnak "fatális" beszédei a valósághoz, az "igazsághoz"? Ez a tömeg számára teljességgel lényeg telen. Engem viszont speciel érdekel. Majd a végén árulom el, miért.
 

I.

Az őszödi beszéd.
 

Kezdjük az Őszödi beszéddel, amit a ráérősebbek egészben olvashatnak egy kattintás árán. Én csak a mondandóm szempontjából lényeges részekből idézek. Általánosságban mondom, hogy a beszéd az eszmei mondanivaló, a gondolatok formázása, az emberi őszinteség szempontjából - azaz retorikai szempontból - sokkal különb, mind Orbán összes dumája, ami hazug száját elhagyta Nagy Imre temetésétől a mai napig.

Még annyit, hogy első sorban nem a legjobban ismert, nem a leggyakrabban a Gyurcsány orra alá dörgölt mondatokat idézem. Válogatni fogok és mivel minden válogatás önkényes, lehet nem mindenki fog egyetérteni velem.

Nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. ... És egyébként pedig épp az az elmúlt négy évnek a tapasztalata, épp az Horn Gyula kormányzásának tapasztalata, hogy nem abba szoktak belebukni emberek, ha valamit csinálnak, meg ha nem csinálnak. Francba is, mibe is akkor?

Horn Gyula pufajkásként kezdte politikusként folytatta. Gazdasági és társadalmi reformokat nem hajtott végre. Hagyta hogy az országot kifosszák - tönkretegyék. Így lett az ország saját halottja. Művének Orbán ugyanolyan folytatója  Viktor, mint Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai voltak a maguk idejében. Gyurcsány annyiban különbözik tőlük, hogy belőle Őszödön felböfögött valami. A többiekkel ilyen nem esett meg.

Lehet még egy picikét itt tesza-toszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nekem nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább.

Igen, a magyar "fiscal cliff" árnyéka már rávetődött a miniszteri dolgozószobák falára, de nem néztek abba az irányba.

Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos véleményformáló makrogazdasági ügyekben, Kornaitól Bokrosig, Békésitől Surányiig, Vértestől a jó ég tudja kicsodáig, azokkal végig beszéltük, végig szenvedtük, végig üvöltöztük. És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozom. Hű, a hétszázát neki! És kiderül, hogy még a legnagyobbak is, a legtöbbre tartottak is százmilliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Vessünk ki ingatlanadót mindenkire!

Hja, a tanácsadók... Ha Hitler is ilyenekre hallgatott volna , nem épül fel a Harmadik Birodalom. Nem állnak fel a Wehrmacht és SS hadosztályok. Németország békésen összeomlott volna magától. Így kellett volna?
Külön említeném az ingatlanadót. A luxus ingatlanokba ruházott többezermilliárd forint a nemzeti vagyon elsikkasz tásának tárgyi bizonyítéka. Egy értékbecslést és az épittető adóbevallását összevetve fel lehetne pumpálni az üres, pontosabban kifizethetetlen adósságokkal túlterhelt államkincstárt. Orbán bevezette az ingatlanadót. Nem, online kapcsolatot létesit a füszerbolt pénztárgépe és a NAV adózsákja között.

Magyarország talán legbefolyásosabb üzletembere Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal, hogy Ferikém, olvasom a Sarközy tanulmányban, hogy ha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtaka rítani. Mondom Sanyikám, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó isten! Odajön Surányi Gyuri barátunk, hogy ő neki megvan, hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adómentességét, hogy közben fent lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Vagy elküldi a papírját, amelyen kiszámolja, és kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adójóváírás intézménye ma Magyarországon, és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja? Hát, ha a 200 milliárd forint benne van a pakkban, akkor úgy már nincsen megoldásunk.

A kártevők, a hályogkovácsok... Orbán talán lapátra tette őket? Ugyan!

Soha egyetlen egy törvényben nem tudunk megállapodni, mert újra csak azok a kompromisszumok születnek, ami lényegében a semmittevés kompromisszuma, hogy fönnmaradjon, amely eddig volt, mert minden más sérti valakinek az érdekét, ahhoz másik madame kell.

Itt nem semmittevésről, hanem a pártsemleges (!) uralkodó osztály érdekérvényesítéséről van szó. Hogy is panaszko dott József Attila?

"Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk."

És hogy vall ugyanerről a lükének mondott Fletó?

Ha van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső tízezer termeli magát újra közpénzen! Mi meg ezt nem merjük 'kimondani', és be vagyunk szarva, hogy azt mondjuk, hogy egyébként, ha hét százalék, akkor tessék fizetni. Ne áltassuk itt egymást, ez az igazi botrány! ... Azt a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, mert ki fogja megváltoztatni, Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? ... Az nem reform, hogy a többiek változzanak meg. Az nem reform, hogy egyébként kiállunk és mondjuk a népnek a 'mantrát'. Az a reform, hogy hajlandóak vagyunk mi is egy sor ponton átértékelni mindazt, amit eddig gondoltunk és tettünk.

Már hogyne lehetne kimondani a lényeget. Orbán kedvenc hülyéje Matolcsy György és a nyálas Zsiga Marcell kimondták amit a Fidesz gondol: 47.000 Ft.-ból meg lehet élni . Az alighanem legvisszataszítóbb fideszes figura Lázár János pedig megfogalmazta a Fidesz társadalomfilozófia másik elemét: "akinek nincs vagyona annyit is ér." A Fidesz tehát elmondta a népnek a 'mantrát'. Aki ez ellen berzenkedik, a TEK-kel kerül szembe mint terrorista.

Ami pedig a közpénzen hizlalt felső tízezer kérdését illeti: a Fidesz eredményeihez egyetlen másik párt teljesítménye sem mérhető.

Orbán és csapata igenis megváltoztatta az országot! A tizenötmilliós egykori Magyarország a hárommillió koldús országa volt. A trianoni határok között rekedt 9 937 628 főből négymillió mélyszegény. Ebből másfélmillió nem tud kitántorogni, mert munkájára nincs kereslet. 500.000 viszont már eladta a munkaerejét nyugaton. Bravó Fidesz! Bravó Orbán! Eddigi három évetekhez nem semmi.

Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok gyerekek. Igen, lesznek. Lesznek tüntetések, lesznek. Lehet tüntetni a Parlament előtt, előbb-utóbb megunják, hazamennek.

Ez utolsó idézett mondatnál szeretnék kissé elidőzni. Miért kezdődtek 2006 őszén a "tiltakozások"? A mindenhol ismételgetett hivatalos verzió szerint a nyilvánosságra került "Őszödi beszéd" miatt. Hülyeség!

A beszéd nem tartalmazott közfelháborodás kiváltására alkalmas új tényeket. A korábbi Horn kormány és saját kormá nya vonatkozásában pedig kifejezetten önkritikus hangot ütött meg a folytatólagos mulasztások miatt. A tennivalókat illetően egy szó se esett olyan tervezett intézkedésekről, amelyek a tömegekben riadalmat, vagy közfelháborodást válthattak volna ki életkörülményeinek romlásával, stb. kapcsolatban. Az egyetlen (!) konkrét javaslat - az ingatlan adó - nem fenyegette azt a vegyes népelemet, amely az utcai erőszakot elsőként alkalmazta.

A kérdés tehát így tehető fel: kik hergelték fel az embereket (?), hogyan (?), mi célból (?). A híres - nevezetes Civil Jogász Bizottságnak esze ágába se' jutott, hogy e kérdéseket érdemben vizsgálja. Még kevésbé hogy megválaszolja. Számára természetes kiindulópont volt az a hamis feltevés, hogy "az emberek" Fletó dumája miatt borogattak, majd hagyták magukat lesprézni, levizelni, pofánlőni, ütlegelni, bilincselni, térdeltetni, stb.

A miértekre csak hipotetikus válasz adható, összeesküvés elmélet formájában. Ezt ezúttal mellőzöm, abban a felté telezésben, hogy az olvasó maga is belátja: az utcai rendőrterror budapesti főpróbája kormányfölötti utasításra, kormányintézkedéssel elrendelt titkosszolgálati akció volt, amihez a beszéd csupán átlátszó ürűgyet szolgáltatott.


II.

A Nagy Imre háznál mondott beszéd.


E beszéd furcsasága, hogy senkinek sem jutott eszébe szöveghűen leírva a maga egészében közzétenni. [Az Amerikai Népszava is csak szemelvényeket közöl. A beszédet
leírattam .doc formátumban olvasható.

Az előbbi beszédben Gyurcsány a pártvezető szája íze szerint akart beszélni és lelkiismeretükre hatni. Nem sikerült. Nem tetszett nekik. Fölösleges azt az egy vagy több szemétládát keresni, aki "kiszivárogtatta" a beszédet, hisz a jelenlevők kilenctizede potenciális kiszivárogtató volt. Mindegy, ki tette meg.

Most a legrosszabb időpontban ment a legrosszabb helyre - 2013.06.16-án Nagy Imre házához - hogy párthíveinek szája íze szerint beszélve fellelkesítse őket. Szerintem ez sem sikerült. De mit mondott tulajdonképp, amivel fél száza lék alá nyomta a párt ázsióját?

Nézzék meg a házat s ha egyszer van erejük menjenek le a kis fogházba, ahol élt, ahol sanyargatták, ahol újra és újra azt kérdezte magától, hogy ér-e annyit a haza, ér-e annyit a nemzet, ér-e annyit a meggyőződés, hogy ha kell akkor inkább akasszanak, ez a drága haza, ez az átkozott, ez a kurva ország, ér-e annyit, ér mert szeretem, mert ha kell akkor belehalok és megdöglök érte, ér mert az enyém és a tiétek, ér mert semmi más nem ér annyit, a pokolinak, amely öl és hogyha kell akkor felemel amelyből újra indulunk és élünk, és hogyha kell beledöglünk.

Nagy Imre is "ellentmondásos személyiség" volt (nemcsak Horn Gyula). Állítólag egyik tagja volt annak a kivégző osztagnak, amely a Romanov családot a jekatyerinburgi Ipatjev ház pincéjében lemészárolta. Mindenesetre volt begyüjtési miniszter Rákosi és a padlássöprések korában. Én onnan ismerem közelebbről, amikor a Parlament erkélyé ről így szólt a töneghez "elvtársak" ... Lehurrogtuk, de számomra kezdettől fogva teljesen világos volt, hogy a nép szocializmust (!) akar, egy semleges országban, vagyis nemzeti (!) szocializmust. Ezért vállalta és nyerte a halál dicsőségét.

Milyen állati jó, milyen rohadt jó,  milyen elképesztő, hogy ti mások vagytok mint én mert így sokféleségben egyszerűen az ország még erősebb lesz mert emlékszem mit mondott István, tudják Imre herceghez. Nyavalyás jobboldali teke tóriázók, remegő hanggal minthogyha csak maguk hordoznák a nemzet lelkiismeretét, hivatkoznak Istvánra, mikor egy átkozott szót nem ismernek belőle, mert mit mond István, hogy az egynyelvű , egy szokású ország gyenge, és esendő. Mi értjük Istvánt. Ezek meg a mostani hatalmasok, akik azt hiszik, hogy csak akkor vagyunk magyarok, hogy ha keresz tény konzervatív módon gondolkodunk, ezek semmit nem értenek. Ezek Szent Istvánoznak, és közben pedig Belzebub ként viselkednek. Mi vagyunk Szent István igazi, hazafias örökösei.

Valóban nincs röhejesebb valaki mint az a keresztény konzervatív párttitkár ivadék, aki azelőtt pápagyalázó volt. Fletó ott téved, hogy ha az "istvánizmus" igazi letéteményesének szerepében kezd tetszelegni, sok követője lesz. István "igazi" életműve is gyülöletes a magyarság számára, mert az ezeréves elnyomást, szolgaságot testesíti meg.

Azért szenvedtünk vereséget, mert elhittétek, hogy aljadékok vagytok, mert elhittétek, hogy senkik sem vagytok, mert elhittétek, hogy erkölcstelenek vagytok,  hogy loptok és hogy nokiás dobozosok vagytok, a magyar baloldal elsősorban morális, erkölcsi kulturális értelemben azért szenvedett vereséget, mert nem hitt önmagának.

Fletót néha elhagyja a józan esze. Felejti, hogy az általa is képviselt korrupt - rohadt rendszer nem csupán Hagyó Miklós nokiás doboza miatt került lapátra. Abba Szalainé Szilágyi Annamária százmilliós "törvényes" végkielégítése is belejátszott. A magyar baloldal azért szenvedett vereséget, mert a sok simlis azt hitte önmagáról, hogy grál lovag.

Sajnos Őszödön szó se' esett a párt belső rothadásáról és a lehetséges gyógymódról, vagyis egy kegyetlenül alapos purgálásról. Dehát az elvtársak így is halálra sértődtek és azóta folyamatosan Gyurcsány vesztére törnek.

Egy beszéd akkor értelmes, ha minden mondata önmagában is értelmes - érthető. A jövő feladatainak felvázolásánál Gyurcsányt szinte teljességgel elhagyja fantáziája és népies hangvételü ékesszólása is.

Rólunk szól, hogy felelősek vagyunk, hogy mi vagyunk, hogy nincsen semmi ingyen, hogy ez a mi országunk, hogy két talpon álló normális magyar európai polgárok vagyunk  és erőfeszítést teszünk, hogy okosabbak legyünk, és egész ségesek leszünk, és nem hazudunk, nem hazudunk,  mert ha van korszak váltás, a rohadt életbe, akkor az Őszödön kezdődött.

Gyurcsány beszéde elárulja, hogy az ő gondolatai is az állampolgárok nadrágszíja körül kalandoznak: vajon hány lukat lehet még húzni rajta. Milyen szerencsétlen fordulat, hogy nyomban részvétteljes síránkozásra vált.

Merek bőgni, ha azt hallom, hogy van aki két nap óta nem eszik és úgy megy el dolgozni. Merek szomorú lenni, mert látom hogy nem fogy a csirke comb, csak a csirke farhát. Az én országomban nem a csirke farhát ami fogy, és nekem ne papoljon a miniszterelnök, ne papoljon egy jobb világról, amikor egy szarabb világot teremtett.

Szentigaz viszont, hogy Orbán egy még az övénél is "szarabb világot" teremtett. Gyurcsány a következőkben ügyetlen kisérletet tesz arra, hogy az általa is létrehozott nyomort az Orbán kormány irányába fókuszálja.

De még egyszer többet nem mondjuk azt a magyaroknak hogy erőfeszítés nélkül nekik könnyebb lesz, legelső erőfeszítés hogy merjenek fölháborodni. A legelső erőfeszítés, hogy merjék azt mondani, hogy na most már ez elég és menjetek a büdös francba. Na jó belátom igy nem szoktak politikusok beszélni.

Ebben "nosztagikus elemeket" is alkalmaz egy másik "mártir" felemlegetésével.

Belátom, de egy olyan tisztességes országról nem illik így beszélni, amely egykor a legvidámabban barakk volt. Az emberek boldogultak, ahol Kádár alatt éltek, miközben az diktatúra volt, és nem féltek annyira, mint félnek a demok ráciában Orbántól.

Az állítás 
annyiban, hogy a kádári diktatúra kemény terrorja keveseket fenyegetett, majd fellazult. Orbán "demokráciá ja" a tömegterror eddig ismeretlen formája, amelyben az egzisztenciális megsemmisítéstől retteg a minisztertől a takarítónőig csaknem tizmillió ember. Kádár személyes tragédiájának tanulságait is az orbáni diktatúra ellen próbálja hasznosítani. 

Én vagyok az utolsó aki ... nem azt mondanám, hogy a morális - történelmi igazság Nagy Imre oldalán áll. De ez az öregedő ember, aki ... a végén bele őrült Nagy Imre kivégeztetésébe, mégis csak azt kereste, hogy hogyan lehet a diktatúra körülményei között mégis csak élhető az ország. Magyarok százezrei és milliói kezdtek egyre jobban élni, utazhattak is.

Hát az úgy volt, hogy háromévenként lehetett nyugatra utazni és öt dollárnyi "valuta ellátmányt" kapott az ember. Viszont 220.000 Ft. volt egy társasházi lakás építési költsége, amire 170.000 Ft. összegü forint hitelt vehettem igénybe, amit 25 éven át törleszthettem volna havi 622 Ft.-jával, ha a végét nem fizettem volna ki egyösszegben, amiért kamatkedvezményt is kaptam... Mindezekért cserébe nem kérdőjelezhettem meg a Párt irányító szerepét és az ország szövetségi rendszerét. Mit is mondjak, sokkal jobban éreztem magam a konszolidált kádárkorban, mint ebben a rohadt demokráciában. Pedig én nem voltam pufajkás '56-ban, sőt mint ellenforradalmárt, mint Nagy Imre hívét, jogatnácsosi állásomból is kirúgtak. Dehát ezt már elsírtam korábban.

Kádár a demokráciát próbálta egyre szabadabbá tenni, de hát teljesen világos, hogy ez nem működik. Mit mondtam? A diktatúrát próbálta egyre szabadabbá tenni, de a végén törvényszerűen bele bukott. A diktatúrából nincs út, a szabad ságba. A diktatúrának halnia kell. Ez alatt az orbáni rezsimet kell érteni és Gyurcsánnyal ebben egyet is lehet érteni.

A következőkben a magyar politikatörténet legpofátlanabb kaméleonjáról esik szó.

Jön egy fiú 1989-ben. Tán épp ezen a napon, a jövő ígéreteként, mond egy átkozottul jó beszédet. Azt hiszem akkor még tiszta és őszinte, vagy annak tűnik. Erről szó sincs. Orbán akkor már a háttérhatalom ügynöke volt. Forgatókönyv szerint beszélt A párttitkár kölke így lamentált. Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk - mai fiataloktól - a jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik. Lafatyolt egyebet is, a zsidó értelmiség akkor kialakuló éles kommunista ellenességet mimelő frazeológiája szerint. Később az SZDSZ kölyökcsapatának a fidesznek a vezetőjeként gyakran űberelte tanítómestereit is a harsány egyházellenességben. Aztán...

Ez a fiú, hogy hatalmon maradhasson ő és az ósdi ócska keresztény konzervatív közép osztály összes eszmei zagyvasá ga és önzése, éppen fordítottját mutatja be. A demokrácia körülményei között lopja a szabadságunkat. Hölgyeim és Uraim ez egy 'tolvaj'. Kádárnak volt bátorsága megpróbálni szabadabb levegőt csempészni a diktatúra egyébként dohos és bűzös falai közé, és milliók úgy érezték, hogy egyre jobban élnek. És jön egy férfi aki elárulja nem csak nemzetét, hanem önmagát is, aki a demokrácia egyébként szellős kellemes világába hozza önként a diktatúra áporodott levegőjét, becsap bennünket, becsapja az országot, és mára félnek az emberek és csöndben vannak. Nos ebben Fletó ismét fején találja a szöget. Az "ósdi ócska keresztény konzervatív középosztály összes eszmei zagyvasága és önzése" valóban korunk undoritó rákfenéje. A jellemzés így is túl hizelgő. Kimaradt egy fontos jellemző, a gyávaság. 

Egy gyujtó hatásunak szánt beszédben lennie kell tetemre hívásnak is.  S jól alszik Viktor, kérdezem én, jól alszik amikor százezrek ő magától félnek és a rohadt rendszerétől?  Jól alszik? S mondja csak a szotyolát köpködi rohadt módon a stadionban, vagy köp a nemzetére is? Mi egy másik országot képzelünk. Egy olyan országot képzelünk el, ahol nem hitvány középszerűek, akik 300.000,-Ft-ért eladják a lelküket, elmennek parlamenti képviselőnek és bármilyen törvény javaslatot oda dugnak a kezükbe  benyújtják mint a sajátjukat, mi nem ilyet képzelünk. Nem olyan polgármes terekkel akarunk élni, akik csak azért akarnak beruházni, mert akkor 10% nekik is jut. Egy képviselői lélek ára jóval több rongyos 300.000 forintnál. A Lalinak meg - rossz nyelvek szerint - már több kell 10 %-nál.  

Mi olyan országot akarunk amelyben szabadon lehet hinni az istenben, a teremtőben, a genetikai véletlenben. Olyan országban akarunk élni ahol az egyházak bár kereshetik az üdvözléshez vezető utat, de tudják, hogy az út semmiképp nem a politikai hatalmon keresztül közelíthető meg, és tudják, hogy a lelkek szolgálata nem azonos Orbán Viktor szolgálatával. Ne csodálkozzanak azok az egyházak amelyek számára nem a jóság, a tisztesség, a keresztény szeretet és megbocsátás a fontos, hanem Orbán kollegának a hátsó fele; ha megvetjük őket, ha ugyan úgy bánunk velük, mint bármely más politikai tényezővel. Mert el kell dönteni, hogy aki a földi hatalmat szolgálja, az nem szolgálhatja isten békéjét. Hát' az egyázak mindíg is pragmatikusak voltak. Fletó csak arról feledkezik meg, hogy Horn Gyula az egyházi megalkuvás nagy manipulátora volt [a titkosszolgálati nyilvántartások és a volt Egyházügyi Hivatal kompromittáló anyagainak birtokában] olyannyira hogy az MSZP-nek jól müködő "egyházi tagozata" is volt...

A beszéd végére ajánlást illik biggyeszteni. Ezt teszi Fletó is, egy költői allegória formájában.

Nagy Imre térde úgy látom sokaknak áthidalhatatlan magasság. Azt mondom nektek drága barátaim, itt a demokratikus koalícióban, hogy célozzuk meg Nagy Imrének ne a térdét, hanem a szellemét, szemének tündöklő szikráját, akaratát...

Mit is mondhatnék? Szép volt Fletó! De tudnod kell, hogy saját kommunista fajtád és az ósdi ócska keresztény konzervatív középosztály is véredet kívánja. Nem azért amiben hazudtál, vagy tévedtél, hanem azért amiben igazat mondtál. A találataidért kell bűnhődnöd. Meg is érdemled, mert csak szidod, de valójában nem érted igazán a Fidesz mentalitást.

2013.07.20-i frissítés
Régóta töröm a fejem azon, hogy voltaképp mi Fletó eredendő bűne? Az, hogy Őszödön lepiszkolta elvtársait, tekint hető ilyennek, de minduntalan előjön egy régi kép: Fletó és Putyin bájolgása gázügyben. Ma véletlenül találtam egy linket
amely ugyan nem bizonyit semmit,
de meglódítja a fantáziát. Arról szól "A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a miniszterelnök állásváltoztatási terveiről már a Déli Áramlat gázvezetékről szóló kormány közi megállapodás megkötése előtt is szivárogtak ki részletek, és ezek alapján a lap informá torai úgy vélik: a vezetői poszt beígérése miatt került olyan gyorsan, és félig-meddig titokban aláírás a Magyarország és Oroszország között létrejött szerződésre. Érdekes találgatás volt a maga idején. Érdekes asszociációkat kelt a cikk frontképe is. Hát nem?
A cikk olyan történelmi korban íródott amikor még Orbán tele pofával gyalázta az oroszokat és a Nabucco vigéceként házalta körbe a félvilágot. [Sokat írkáltam erről.] A Nabuccorol közben nyilvánvalóvá vált, ami korábban is tudható volt, hogy a vezeték "forrásvidéke" megbízhatatlan államok felségterületén van. Közben Putyin megépittette a harapófogó felső szárát, az Északi Áramlat gázvezetéket, a Déli Áramlat pedig most épül, nem lassan - de biztosan. Orbán, a legpofátlanabb magyar kaméleon, pedig egyre derüsebb képet vág a dologhoz, mert nem akarja, hogy az oroszok a seggébe rúgják a nadrágot. Bár lenne rá egy százasom, hogy így is megteszik. Gyurcsányről, mikor lefolyt a csapon, egy szellemes kis fotomontázs készült. Tekintettel azonban arra, hogy gázügyben ő bizonyult előrelátó politikusnak, nem Orbán, a montázst kissé módositani kellett....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gondolj (gondoljunk) csak a "nemzeti" dohányboltokra, amelyekről "dohány-mutyi" néven cikkezik az ellenzéki sajtó.

Tudjuk, hogy a
kábítószerek (drogok) élettani hatása káros. Ezért az állam tiltja a drogok előállítását, terjesztését és fogyasztását is. Egy holland ügyfelem drogtermesztés elősegítéséért 12 év börtönt kapott.

A dohánytermékek előállítását, terjesztését, fogyasztását nem tiltja az állam, csak adóztatja, adóztatja, adóztatja.

Nemzetközi előírásokank engedelmeskedve a kormány ellenpropagandát folytat a dohányzás ellen. Ennek részletes szabályait az Orbán Viktor által aláírt 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza, amely  a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szól. A rendelet szerint a cigarettát tartalmazó csomagokon a dohányzás veszélyeire vonatkozó "kombinált figyelmeztetést" azaz feliratokat és képeket kell elhelyezni. A feliratok szövegét és a képeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Mint passziv dohányos feleségem cigaretta csomagjain ezeket a feliratokat és képeket hiánytalanul felfedeztem, e cikk írásának napján, mert addig nem figyeltem erre.

Most viszont be vagyok szarva, pláne hogy elolvastam a passziv dohányzás ártalmairól szóló írást. Mivel zsigerből útálom Orbánt, most különösen fel vagyok háborodva, hogy a "nemzeti dohányboltok" hálózatának segítségével próbál kicsinálni.

Mert miről is van szó? Arról, hogy egy egészségre súlyosan káros termék forgalmazásának jogát elvették egy csomó trafikos kisembertől, boltoktól, áruházaktól és az egészségrontás monopóliumát a Fidesz csókosainak kezébe adták.

Ime az egyik debreceni nemzeti boltegység... tejüveggel (?). Feleségem megmutatott egy olyan csoma got, amit ilyen "nemzeti dohányboltban" vásárolt. Ezen van valami feltünő. Nincs rajta rémisztő kép, csak egy felirat. A kép helyén (!) pedig egy felhívás, hogy a vevő válassza a szabadságot és vegyen igénybe egy leszoktató (gondolom Fidesz közeli) céget.

Te Viktor! Nincs ebben valami külön suskus? Mondjuk nincs, de hogyan gondol játok ti eztet' az egész dolgot, már úgy értem - erkölcsileg?

Nemzeti cégér alatt forgalmaztok olyan terméket, ami öl butít és nyomorba dönt. Nem aljasság ez, köznapi értelemben véve? Mi következik ezután? Tudjuk, négy olyan tevékenység van, amely kiemelkedően jövedelmez: a fegyverkereskedelem, a drogterjesztés, a dohányárusítás és a prostítúció. Mondd mi következik a dohány után? A "nemzeti kuplerájok"? Miért is ne. Amszterdam kellős közepén a székesegy ház közelében (...) keskeny kis utcácskák vannak csomó boltocs kával. Ezek egy részében az árú egy kúrva, aki a kirakatban áll, mikor nincs vevő; majd elhúzza a függönyt ha kuncsaft akad. Egészen biztos, hogy ezek a hölgyek nem tagjai a kormánypártoknak és online pénztárgépet sem használnak. Így meg mire jó az egész? Mondd, meddig tartana ha erre is hoznátok egy rendeletet, amely úgy lenne megszöve gezve, hogy pénzért kúrni csak nemzeti intézményekben lehet, amelynek pályázati nyerteseit úgyanúgy jelölnétek ki mint a dohányboltokét. Mi akadálya lenne, hogy ezt az üzletágat is lenyúljátok?

Ja, kedves olvasók! Morfodíroztam én Orbánékon már akkor, mikor elindultak a hatalom megszerzéséért. Azt találgattam, a választások után létrejön e Európa első bandita mintaállama. Létrejött? Mit szólnak hozzá?

Ja' ami a hozzászólásokat illeti, a cikk végén a megszokott (megunt) beíró panel hiányzik. A honlap impresszumának ikonja segítségével viszont elérhető vagyok postán, telefonon, faxon és E-mailen.

Legyenek szép napjaik.
20113. 07.14

Sz. Gy.