Tartalomjegyzék

Ajánlás
 

Bevezető

 I.
A párt 
 

1.) A szocializmus fogalmának értelmezése

2.)
Címer

3.) Müködési alapelvek

4.) Szervezeti felépítés

5.)
Világnézet

6.) Szólásszabadság

7.) Történelemfelfogás

8.) Külpolitika

 

II.
A párt és az állam
 

9.) Az állam célkitüzései (fontossági, ill. sürgősségi sorrendben)

      a- létfeltételek, mint nemzeti értékek

      aa - Magyarország - nemzetállam

      ab - Zsidókérdés

            ac-  Cigánykérdés

10.)
Állam és kormányforma

   a - Írott (normativ) alkotmány szükségessége

11.) A hatalom, hatalmi ágak

  a - Főhatalom

  b - Felsőház

   c - Alsóház

     ca - Miniszterelnök, minisztériumok

     cb - Bíróság

     cc . Az ügyészség

III.
A párt és a gazdaság

 

12.) Az állami tulajdon (köztulajdon) tárgyai

     a - Az általános vagyonleltár - vagyontérkép

     b - A földvagyon feltérképezése, védelme
 

13.) A magántulajdon (magánvagyon)

      a - Tulajdonformák

        b - Földtulajdon

         c - Pénztulajdon

         d - A "privatizáció" felülvizsgálata

         e - A pénzügyek rendbetétele - a nemzeti vagyonmérleg

         f - Vagyonkezelés, vagyonkezelők

        g - A nemzeti szocialista állam bankjai

        h - Az adózás

 

IV.
A párt és a társadalom
 

14.) A munkaállam

           a - A nemzetállam

        aa - Családpolitika

        ab - A családtámogatás rendszere

             ac - A népesség-fogyás és a túlnépesedés

      b - Nemzeti kisebbségek státuskérdései

     aa - A cigány-kérdés

          ab - A cigány-bűncselekmények jogi kezelése

      ac - A cigány túlnépesedés szabályozása

      ad - Intézkedések

   c - A homoszexualitás

     aa - A homoszexuális férfiakkal szemben alkalmazandó rendszabályok

 

Ajánlás

Jegyzetek