Új front

A paragrafus gaztettei     


Elég sokáig hallgattam - dekkoltam, mérgemet nyelve. Úgy tettem, mint a Költő. "
Ha egy úri lócsiszárral találkoztam s bevert sárral: nem pöröltem, - félreálltam, letöröltem." Dehát ezek nem urak, nem úrnők és nem sárral fröcskölik az embert, hanem szembeköpik és a pofájába vigyo rognak a bírói pulpitus kicsiny szemétdombnyi "magasából".

Azt hiszem nincs még egy olyan szervezet az országban, amely magával szemben annyi keserü séget halmozott volna fel, mint ezek a fekete taláros varjak. Úgy érzem, egy fortyogó katlanon űlök és csak a nyilvánosság néhány szelepét kell megnyitnom, hogy felfakadjanak a nemzet sebei, de nem "szenzációs" sajtó-tálalásban, hanem a legundorítóbb, azaz "perrendszerüen" leírt formában. Az "új front" színtere nem ez a honlap. Erre a célra új Blog és Facebook oldalakat készítettem és igyekszem minden "jogtaposott" számára biztosí tani, hogy "sztoriját" kezelhető terjedelemben, de kellő pontossággal közzétegye. Én "ügyvédszemmel" fogom tanulmányozni az anyagokat és (megosz tással) széles nyilvánosság elé tárom, ami arra érdemes és hozzászólással próbálok segíteni ahol lehet.

A Facebook oldal elérési
linkjét közzéteszem, de előre figyelmeztetek mindenkit, még nem teljesen kész (mint a Várkert Bazár...) és ha valaki belerug egy meszes vödörbe, vagy átesik egy talicskán, ne lepődjön meg. Viszont szívesen elfogadok tanácsot észrevételt.

Jelenlegi Facebook
oldalamon elég sok ismerős van és még több lenne, ha mindenkit jelölnék, aki erre jelentkezett, vagy pláne magam keresgélnék ismerősök után. Az új Facebook oldal viszont csak akkor lehet eredményes, ha minél több ismerős van rajta. De lévén ez egy "Cél-Facebook" csak olyan ismerősök jelentkezésére számítok akik maguk is károsultak, károsultak túlélői (...), vagy a károsultak baján segíteni tudnak tettel, ill. tanáccsal.

Nem szitok - átok hadjáratba kezdek tehát, hanem sok kis mozaikból egy olyan tükröt próbálok készíteni (a csillagászati tükrök is ilyen "sejtes" szerke zetüek), amelyben a "leggonoszabb kaszt" és annak illusztris tagjai gyönyörködhetnek rút önmagukban, továbbá kivetülnek a közösségi tudat horizont jára, hogy mindenki látva lássa őket.

Engedjék meg, hogy elképzelésemet egy (sajnos még) élő példával szemléltessem. Pataki Árpád! Ez a nyomorék nyomorult emberek ezreit tette tönkre, juttatta koldusbotra. Nekem is volt szerencsém hozzá (ügyfelem révén). Tudom persze, hogy e szörnyeteg jogi gaztetteit szinte lehetet len elősorolni. Profilját azonban néhány ecsetvonással egész élethűen meg lehetne rajzolni.

Tovább pontosítva elgondolásaimat, még a következőket szeretném olvasóimban tudatosítani. Alapjában véve az az erkölcsi, pszicho lógiai, ill. anyagi kár a lényeges, amelyet az "igazságszolgáltatás", ill. a bírák által "kliensek" objektíve elszenvedtek. Ezeknek azonban csak egy részét tartalmazzák a periratok.

Egy valami pedig teljesen hiányzik belőlük: a hentes (sintér) "munkastílusa", vagyis az a piszkoskodás (megfélemlítés, gúnyolódás), amivel hatalmát élvezi - érezteti és amit az ügyfeleknek szubjektíve kell elszenvedniük - azon felül... Ez azonban teljesen hiányzik az anyagokból, hisz egyetlen bíró se' olyan hülye, hogy saját "alakításait" is belevegye a jegyzőkönyvbe. Én viszont ezekre - csak a kliensek emlékezetében rögzült - emlékekre is kiváncsi lennék, hisz ezek a bírói profil legfon tosabb elemei. Megint egy
példa az '56 utáni megtorlások jellegzetes figurája "Mátyás Miklós hadbíró, aki 13 embert végeztetett ki, köztük a húszéves Mányi Erzsébetet, akit azért küldött akasztófára, mert a gyulavári határőrlaktanyából fegyvereket zsákmányolt. A filmben a szintén halálra ítélt, de kegyelmet kapott egykori békéscsabai felkelőparancsnok, Fekete Pál mesél arról, hogy Mátyás az ítélet kihirdetésekor gúnyolódott a sírva fakadt, rémült lánnyal, és azzal vigasztalta, ne féljen, a kivégzés nem tart sokáig." Persze a gúnyolódáshoz nem kell valakinek vérbírónak lennie. Egy nevesincs debreceni járásbíró is gúnyolódik az ügyféllel, az ügyvéddel. Erről meg nekem vannak tapasztalataim. Majd felemítek néhányat.

A Facebook szó jelentése nincs pontosan körűlírva. (Az angol szavak nehezen körűlírhatók. Némelyiknek tíz tizenöt jelentése is van...) A szó egyik eleme arcot, a másik pedig könyvet jelent(het). Az "arckönyv" szónak nincs értelme, a "fényképalbumnak" azonban van. Nos én egy ilyen albumot szeretnék összeállítani.

Mi a célom? A reváns? Arra is bőven lenne okom, másokért is - magamért is. Célom a hangulatot oly módon és mértékben szítani, hogy a bíróságok, bírák hatalma az elviselhető mértékig csökkenjen.

Remélem olvasóim támogatását.

2014.09.26

Sz. Gy.
 

Megosztás