21.01.16-i folytatás. A médiavírus.

 

"Így szólt Józsué az Úrhoz, azon a napon, ame lyen az Úr kiszolgáltatta neki az amoritákat. Nap, állj meg Gibeon fölött, s Hold, Ajalon völgye fölött! A Nap megállt, a Hold is megállt, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. De nincs-e megírva az Igazak könyvében? A Nap megállt az ég közepén, s csaknem egy egész napig 'halogatta' lenyugtát. Se azelőtt, se azután nem volt még egy olyan nap, amelyen az Úr hallgatott volna embernek a szavára. Így harcolt az Úr Izraelért."

 

 

 

 

Új puha zsidó világháború.

Józsué utódai megállították a földet.

Józsué mutatványa figyelemre méltó volt a maga korában. Ám mai utódai sem szégyen kezhetnek. Igaz, ők csak a földet állították meg - reset - de nem egy napra. Úgy tűnik, képesek mindaddig 'halogatni' amig az emberi társadalom, ill. a gazdaság összeomlik. [Amennyi pénzük van, még az is lehet, hogy mindezt Jahve közvetlen segítsége nélkül is meg tudják csinálni.]

Állítólag szándékukban áll a világot újraindítani - restart - de az "új emberiség" létszáma mintegy harmada lesz a jelenlegi nek és ezek is inkább a zombikra [olyan halottakra, akiket egy hatalmas mágus élesztett fel, hogy neki szolgáljanak], ill. a Talmud embertestü állataira fognak hasonlítani, akiknek gondolkodását, viselkedését, egyáltalán puszta létezését, szuper számítógép fogja szabályozni egy szép új - pénznélküli - világban.

Tekintve, hogy több mint négy és félmilliárd (fölösleges) gójról van szó, a feladat nem egyszerü, de logisztikai szempontból nem megoldhatatlan.

[Ami a logisztikát illeti köztudott, hogy a politika társtudománya. A politika szabja meg a "mit", a logisztika pedig a "hogyant." Ezt sajnos nem sikerült gój fajtársaimmal megértetnem. Ásítást, kacagást, vagy dührohamot váltott ki minden próbálkozásom...]

A látszólag kézenfekvő megoldás - egy hagyományos nukleáris világháború - hatásaiban kiszámíthatatlan lenne, de nincs is rá szükség. Csupán újra kell gondolni a dolgokat. A háborúkat régen ellenséges államok (államszövetségek) hadseregei és titkosszolgálatai vívták. Céljuk az ellenséges élőerő [ideértve a békés lakosságot is] és a dologi javak [ipar, mezőgazdaság, közlekedés, energiarendszer, városok, stb.] elpusztítása.

Megjegyzendő, az eddigi világháborúk nem voltak "igazi" világháborúk, mert a föld országainak, ill. lakosságának csak bizonyos hányadát érintették közvetlen, vagy közvetett módon. A most kezdődött világháború a föld minden lakosát érinteni fogja, így vagy úgy.

Mára a barát és ellenség meghatározása tárgytalanná vált annálfogva, hogy az államok döntő többségét a zsidó tőke által korrumpált, ill. függővé tett pártok, törvényhozó- és végrehajtó szervek "irányítják", zsidó szereposztás és libretto alapján, ahogy a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben írva vagyon. "Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytele nek a törvényei s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában; új jogot találok - arra, hogy az erő jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerződések összes tényezőit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükből. [1. sz. Jegyzőkönyv.]

Meghaladottá vált az "ötödik hadoszlop" intézménye is. Semmi szükség immár ügynököket csempészni az ellenség sorai közé kémkedés, felforgatás végett. Az új rendszer felülről vezérelt civilszervezetek ellenőrízhetetlen, érinthetetlen szövedéke, amely gyorsan - eredményesn programozható a legkülönfélébb manipulációkra [kémkedés, felforgatás].

Az új háború támadó fegyvere a Covid-19 gyüjtőnéven emlegetett, mesterségesen előállított vírus-törzs, amelyből korlátlan számú mutáns állítható elő. Ezáltal képes minden megelőző intézkedéssel (profilaxis) és gyógyítással (terápia) dacolni.

A természet maga is állít elő kórokozó baktériumokat/vírusokat. Ilyen a pestis bacillusa, amelyről megállapították, hogy gazdája egy Közép- és Belső-Ázsiában honos rágcsáló, az óriás versenyegér. Tőle fertőződtek a patkányok, amelyek bolhái vérszívó csípésükkel juttatták az emberi szervezetbe. Európába a selyemúton közlekedő tevekaravánok húrcolták be. A bacillus szaporodása, terjedésének módja kiderült. Lehetővé vált a megelőzés és a gyógyítás.

A covid vírus a kínai Vuhanban Budapesttől légvonalban 7900 km. távolságra adott életjelet magáról. Senki se vette komo lyan, az Egészségügyi Világszervezet a WHO sem. A tevekaravánok mára kimentek a divatból. A légiközlekedés jöhetett szóba. A személyzet és az utasok gondos ellenőrzésével a vírus terjedése megakadályozható, ill. nagymértékben lassítható lett volna.

Csakhogy a vírus "nagy ugrást" tett, amelyre nem volt tudományos, ill. hivatalos magyarázat. Következésképp gombamód szapaorodtak az összeesküvés elméletek (konteók). Ezek egyike szerint a vírus a magas frekvenciáju hullámokat kibocsátó 5G hálózatok útján (is) terjeszthető.

E hálózatokkal szemben a vírus terjesztés gyanúja nem az egyetlen kifogás. Az alapvető, tudományosan is alátámasztott ellenvetés az, hogy az általuk kibocsátott sugárzás káros az emberi egészségre annak folytán, hogy a sugárzó állomásokat az "előfizetőkhöz jóval közelebb kell elhelyezni, ami egyben azt is feltételezi, hogy lényegesen több sugárzó komponenst kell telepíteni az egységnyi lakossági elérés érdekében." Nincsnek viszont kidolgozva az egészségkárosítás ellenőrzésére, vagyis kizárására, vagy alátámasztására szolgáló módszerek, eszközök. Az 5G lobby minden aggályt nevetséges színban tüntet fel, mert teheti.

A megválaszolatlan alapkérdés: képes e a vírus légvonalban sugár-irányu (radiális) terjedésre, vagy valamilyen "karavánutat" követ? Ha képes légvonalban tejedni és nem az 5G sugárzás a szállítóeszköz, akkor mivel utazik, mi a vivő anyaga? [Az orvo si irodalom szerint vivőanyag a folyékony halmazállapotú gyógyszerkészítmények hatóanyagának/hatóanyagainak egy vagy több segédanyagból álló hordozó rendszere. A Covid-19 vírusnak azonban nincs folyékony állapota. Ezért ha valaki az 5G hullámok hordozó szerepét tagadja valami mást kellene találnia. Nem talál. Eddig nem talált.

Mindez tulajdonképp meddő vita, mert a Covid-19-es vírus különleges terjedési tulajdonságai leírhatók, mi több szemléltet hetők.

Nagy szerencsémre egy orosz portálon felfedeztem egy dinamikus térképet, amely a vírus terjedését a  tér és az idő függvényében ábrázolja. A
vírus robbanásszerü, sugárirányu (!) terjedését igazolja. Ez az effektus azonban szuszogással, tüsszentéssel, köpködéssel nem állítható elő.

A vírussal kapcsolatban gerjesztett álviták elterelik a figyelmet a lényegről. Az összes virus sztori valahogy így kezdődik.
"A vírus emberről emberre cseppfertőzéssel, fertőzött váladékok kal direkt vagy indirekt úton terjed. A kórokozó elsősorban kilégzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel jut a levegőbe. Mivel – egyelőre meg nem határozott ideig – többek között üveg-, fém- és műanyag tárgyakon is életképes marad, különböző tárgyak érintésé vel is elkapható. A lappangási ideje 2-14 nap, mely idő alatt már fertőzhet. Gyakran előfordul, hogy egészséges emberek is hordoz zák a kórokozót, de mivel nincsenek tüneteik, nem tudnak erről, és észrevétlenül is terjesztik a betegséget.

Ez a logika a tyúk és a tojás sorrendi dilemmájára sem ad választ, mert például mitől lett a braziliában élő Mateo vírushordozó? A pofájába tüsszentett a vuhani Yang? Hülyeség az egész, de ezzel a hülyeséggel etetnek bennünket.

Egyébként maguk a híradások is ezt a robbanásszerűséget igazolják.

"2019 novemberében kezdődött a járvány Kína kellős közepén, Vuhanban (a mai feltételezések szerint egy húspiacon, valamilyen állatról [talán denevérről] emberre terjedve)  és alig másfél hónapra rá, 2020 januárjának közepére a vírus már  meg is jelent Európában (egyszerre több helyen is). Közben elárasztotta Iránt és Dél-Koreát, mely országokban a helyi adottságok miatt (Iránban a vallási szokások okán, Dél-Koreában pedig a hatalmas népsűrűség miatt) robbanás szerű (!) sebességgel szaporodott el. Ez alatt Európában Olaszország és Spanyolország egyetlen hónap alatt (február közepére) lett fertőzés sújtotta terület: Olaszországban február 21-én hunyt el az első áldozat és március 9-én került karantén alá az egész ország. Következett Németország és Franciaország (kiemelkedő fertőzésszámokkal), majd szinte minden európai ország.
Ez az ábrázolás is csupán arra ad választ, hogyan viselkedik a vírus a tetthelyen. Arról nem szól, hogyan jut oda.

A vírus természete hatóságilag szabványosításra került: cseppfertőzés. A tudósok kitartó küzdelmének köszönhető annak elismertetése hogy van még más is. "Csepp vagy aeroszol? A Covid-19 néha levegőben is terjedhet. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) legfrissebb, a koronavírus terjedéséről szóló ajánlásában ezzel az erősen tompított mondattal ismerte el először hivatalosan azt, amit a világ aeroszol-szakértői már a nyár óta egyre hangosabban követelnek Gondolhatnánk, hogy de hiszen a cseppek is a levegőben terjednek, ám a hagyományos értelemben vett cseppfertőzésnél olyan nagyobb cseppekről beszélünk, amelyek a felköhögés, kitüsszentés után pár másodperc és méter megtétele után ártalmatlanul a földön landolnak, és lényegében már csak akkor jelentenek fertőzésveszélyt, ha valaki direkt tapicskolni kezd bennük. A világ aeroszol-szakértői viszont már hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzöttek szimpla ki-belégzéssel ennél apróbb, száz mikrométeresnél kisebb cseppeket is permeteznek, melyek nemhogy nem hullnak azonnal a földre, hanem akár órákon át is képesek a levegőben lebegni, és két méternél jóval nagyobb távolságot is megtehetnek."

Hogy mi a probléma ezzel? Hát csak az, hogy az orr/száj maszk, mint a viselőjét védő eszköz, az esetek jelentős többségében semmit sem ér, mert a háló nyílásainak átmérője sokszorosa a vírus és a hordozó aeroszol "csöpp-ség" átmérőjének. Ha tehát a vírus történetesen aeroszollal érkezik, úgyszólván szabad belépője van.

Olvasóim esetleg hatásvadászónak vélhetik a fenti kis Covid szörnyecskét. De gondoljanak bele, hogy a média, különös tekintettel a televízióra, naponta hány órában rémisztgeti Önöket a járvány sokkoló híreive, a fertőzöttek, a lélegeztető gépekre kapcsoltak és az elhalálozottak számával itthon és az egész világon. Közben az is kiderült, hogy a számokat rendszeresen megemelték, hogy a járvány méreteit sokkal nagyobbnak láttassák a valóságosnál. Ez amúgy büntetendő cselekmény lenne a Btk. 337. §-a szerint "aki közveszély szín helyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésé re, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." A paragrafus passzol a kormány által rajzolt helyzetre, mert elég egy tüsszentés ahhoz, hogy valaki karanténban, kórházban, lélegeztető gépen, vagy valamelyik kórház temetetlen halottak osztályán kössön ki. Ez a módszeres sokkolás nem öncélu. Arra szolgál, hogy letörje az ellenállást a "megváltó" vakcinázással szemben. A rémhírterjesztzés u.n. eszközcselekmény a célcselekményhez, a vakcinázáshoz fűződő kapcsolatában. Ez utóbbira később térek ki.

A covid hírek áradása/árasztása, nem mellesleg, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt is sérti, amely idevágóan a következő rendelkezéseket tartalmazza. 10. §. Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről. 20. § (9)  A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetve az attól való tartózkodásra.

Ha a csapból is a vírus folyik a tájékozódáshoz való jog sérül.

A dolgok klúja azonban a nyilt sajtódiktatúra bevezetése. Ennek érdekes epizódja a következő hírecske. "A YouTube nem engedélyezi a COVID-19 betegséggel kapcsolatos olyan tartalmak megjelenítését, amelyek súlyos károkozás jelentős kockázatát hordozzák magukban. A YouTube nem engedélyezi olyan tartalmak megjelenítését, amelyek a helyi egész ségügyi hatóságoktól vagy az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) származó, a COVID-19 betegséggel kapcsolatos egészségügyi információknak ellentmondó információkat terjesztenek. Ez a WHO és a helyi egészségügyi hatóságok alábbi témakörökben tett iránymutatásainak ellentmondó tartalomra korlátozódik: kezelés, megelőzés, diagnosztizá lás, terjedés." Azaz mindenre vonatkozik.

2021.01.11

* * *

 

A médiavírus.

Trump-cirkusz kapcsán került nyilvánosságra, hogy a nagy internetes szolgálta tók megbénították Amerika hivatalban levő elnökének mindennémü kapcsolatát a külvilággal.

Hogy kik ezek nem írom le, mert a baloldali képről könnyen leolvasható. Utána néztem kissé a díszes társaságnak és kiderült, mindössze négy emberről van szó:

Sunder Pichal a Google és a YouTube, Mark Zuckerberg Facebook és az Instagram, John Maze a Parler és Jack Dorser a Twitter "arcai". Nem kutatom, milyen jogvi szonyban állnak cégeikkel. A karmestereket kerestem. Azt sem firtatom, kik ezek a pasasok. A lényeg, hogy ez a négy bűnöző a "nagy föld-megállítás" - reset - másik fontos eleme, mondjuk a harapófogó másik szára és pofája.

[Zuckerberg urat "személyesen" is ismerem minthogy vendége vagyok a Facebook on. Nem egyszer jártam úgy, hogy hozzáférésemet letiltották - mint most Trumpét - valami nemtetsző bejegyzés vagy megosztás miatt és nem volt apelláta. Mérgemben töröltem mindkét oldalamat. Aztán írtak... Újra nyitottam és azóta nem izélgetnek.]

A zsidó világterrorizmus ezzel az akcióval levetette az eddig viselt arcmaszkot.

Az Amerikában mostanra kialakult helyzet vázolására Topolánszky Ádám publicista irását válsztottam azért, mert évtizedekig élt Amerikában, ahol közhivatalt is viselt. Amerikát belülről ismeri. Én csak kívülről ismerem, ennek ellenére, vagy éppen ezért sokmindent másképp látok. Véleményeltéréseimet be fogom illeszteni az írás szövegébe.

A szerző Trump személyében olyan politikus védelmére kel, aki bűnöket követett el és ami még ennél is több: súlyos hibákat is vétett. Azt a gyalázatot, hogy Jeruzsálemet a zsidók kezére játszotta nem is emlegetem, mert régen volt és most csak azokról a dolgairól akarok szólni, amelyek közvetlen okai voltak bukásának.

Kézenfekvő, hogy a demokraták a választásokat brutális csalással nyerték meg. Trumpnak, vagy inkább ügyvédeinek, azon ban tudniuk kellett volna, hogy alkotmányos kezdeményezésekkel, pl. bírósági perekkel, ezt a játszmát megnyerni nem lehet. Azért sem, mert az Amerikában is leggonoszabb kaszt - a bírákok - a demokraták mellett vannak. Két erőre támaszkod hatott volna, vagylagosan vagy együttesen, az erőszak-szervezetekre [hadsereg, rendőrség, nemzeti gárda, CIA, FBI, stb.]. ill. a tömegekre, a "republikánusokra."

Hetekig járták a hírek, hogy Amerikában megkezdődtek a tömeges letartóztatások. Egy "demokratát" se tartóztattak le. Nem értem Trump miért nem mert törvénytelen parancsot adni olyan szervezeteknek, amelyek a jog és a titok leple alatt amúgyis törvénytelen tevékenységet folytatnak és nem ódzkodnak a törvénysértéstől, ha a helyzet megkívánja? Igaz az is, hogy ezek a társulatok többnyire nem is várnak az elnök engedélyére, vagy utasítására ha valami disznóságot akarnak véghezvinni. Ha pedig elkövették, utólag sem kötnek mindent az elnök orrára.

Az elnök ezúttal nem adott parancsot, a szervek pedig nem keltek öntevékenyen védelmére. Trump mint parancsnok tehát megbukott. Ez a bukás nem csúfos.

Annál inkább az Trump a politikus és népvezér bukása. Ennek részleteire a cikk sorai között térek ki. Már előre mondom, az ember vért pisál ha az események térbeli, idődőbeli és logikai sorrendjét, valamint az elhangzottakat próbálja rendbe szedni.

Most nem az eredeti Amerikát, hanem egy globális habarékországot, morális káoszt és lecsúszott gazdasági teljesít ményt látok magam mögött.
Az "eredeti Amerika" is az egyéni és a "nemzeti" ököljogra épült. Rablóháborúkat folytatott úgyszólván világrajöttétől fogva. Morális süllyedésről nem lehet beszélni, ahol a morál kezdettől hiányzik.
Amerika mára szétesett ország, amely egy hamis, imperialista-balliberális diktatúrának adott teret határain belül, amit már a Megváltó sem tud megújítani vagy megmenteni.

Január 6-án még utoljára beszédet mondott híveinek a Fehér Ház előtt, és próbálta menteni, ami menthető. Hogy a tömeg egy radikálisabb része a Capitoliumhoz vonult, azért Trump egyértelműen nem okolható, erre ő nem adott konkrét parancsot vagy bátorítást.
Január 6-án valóban beszélt híveinek állítólag többszázezres gyülekezete előtt. És miket mon dott? Művészet rábukkanni pl. az -ben megjelent írásra amelyből a következők derülnek ki. A beszéd amúgy hosszú, zavaros és unalmas. A választási csalásokat sorolja végeér hetetlenül egy olyan tömeg előtt, amely a csalásokat elbírálni nem illetékes. A beszédből két mondatot idézek. 1.) "Tudom, hogy innen hamarosan mindenki a Capitolium épületéhez vonul, hogy 'békésen' és hazafiasan hallassa hangját." 2.) "Menjünk hát a Pennsylvania sugárúton." Az utóbbi a beszéd végszava. Trump azonban nem állt a tömeg élére, sőt nem is ment velük. Úgy látszik nem ismerte Gapon pópa esetét. ["1905. január 22-én Szentpéterváron egy békés szándékú sokezres munkástömeg Gapon pópa vezetésével a Téli palotához vonult, hogy az agrárreformot, népképviseletet, és jobb megélhetést követelő beadványát átadja II. Miklós orosz uralkodónak. A cár katonái azonban a Néva-kapunál feltartóztatták a félelmet keltően hömpölygő tömeget és tüzet nyitottak a fegyvertelenekre."]

A Capitolium - a Fehér Ház után - a világ második legjobban őrzött épülete. Hogy lehet mégis, hogy a nem békés, hanem Trump által felhergelt tömeg be tudott hatolni az épületbe?

Egy ekkora tömegtrendezvényt minden szolgálat megfigyel, így a müveleti központokban ponto san tudják mi történik és a tömegtől milyen magatartás várható.

A helyzet megértéséhez nélkülözhetetlen egy térkép amely a Washington emlékmű és a Capitolium közötti jókora távolságot szemlélteti. A tömegnek, még ha nem is áll meg fosztogatni, jókora időre van szüksége, hogy elérje a Capitoliumot. Több mint elegendő idő volt, a capitoliumi őrség riadóztatásán túl, a hadsereg, a rendőrség és a nemzeti gárda készenléti alakulataiból olyan erőcsoportosulást összevonni, amely képes légmentesen lezárni a Capitolium körüli teret. És mégis, úgy tűnik, ez a mozgósítás elmaradt. Ebből többirányú következtetés adódhat: a.) a Trump bérencek biztosítottak szabad utat, b.) a Biden bérencek engedték egérfogóba sétálni Trump híveit, c.) A támadó éket Trump emberei, d.) Biden provokátorai alkották.

A Capitolium "szent csarnokaiban" bohóckodókról mindkét változat feltételezhető. Az esetleírások szerint a behatolók célja a tévészereplés volt, nem a Capitolium munkájámak megbénítása, az ott dolgozók bántalmazása, a berendezések megrongálása által. A támadás intenzitásában meg sem közelítette a Black Lives Matter, ill. az Antifa hasonló akcióit. 

Ashli Elizabeth Babbitt a neve a mártírhalált halt patrióta hölgynek, akinek január 6-i meggyilkolása miatt mostantól hiteltelen minden amerikai demokráciát védő és magyarázó halandzsa. Ugyanis nincs 'már' valódi amerikai demokrácia. És nincs remény sem.
A derék katonát állítólag egy ablakon (üvegfalon) keresztül lőtték le. Nem volt nála fegyver, nem tanúsított támadó magatartást. De a fehér ember és anya az első számu közellenség a "színesek" szemében, ideértve a zsidókat is.

Meggyilkolása miatt a fehér "szélsőségesek" nem kezdtek ölni, rombolni, gyújtogatni. Úgy tűnik a White Lives Matter nem működik. Miért?

A legszörnyűbb kór nem a Covid-19 vírus, hanem a fehér faj végzetes elgyávulása amelyre lentebb vissza fogok térni.

A demokráciát ért tátongó és gyógyíthatatlan sebeket 2020 tavaszától a nyár végéig nem az elnök, hanem egyértelműen a demokraták által feltüzelt radikális mozgalmak, a Black Lives Matter és az Antifa okozták. A bevándorlók millióinak Joe Biden által beígért amerikai állampolgárság és szavazati jog azt fogja eredményezni, hogy ezentúl egy jó ideig nem lesz republikánus elnök. Hiszen az új állampolgárok milliói nyilvánvalóan a mindenkori demokratákra fognak szavazni. Hálából. Erre megy ki a demokraták játéka. Hogyan lehetett volna ezt elkerülni? Úgy, hogy csak az eredeti etnikai összetétel alapján lett volna szabad bevándorlókat befogadni az Egyesült Államokba annak érdekében, hogy az ország az eredeti sajátosságait, keresztény jellegét és kultúráját megőrizhesse. A másik romboló ok a liberálisok zsigeri erőszakossága, amely nemcsak politikailag, de kulturálisan és morálisan is át akarta alakítani az egész amerikai nép gondolkodását.

Ez a "migránskérdés" amerikai változata. A bevándorlás szervezője ugyancsak Soros. A kerítés azonban nem az igazi. A liberális média így gúnyolódik "Donald Trump még az előző választási kampányában a világ legtökéletesebb, teljesen áthatolhatatlan határfalát ígérte a mexikói határra. Egy része el is készült. Csakhogy könnyedén le lehet gyűrni pár dolláros létrákkal, egyszerű fűrészekkel vagy egy könnyed mászással. Sőt, néhány helyen még el is lopták a mexikó iak." Ezt Orbán kétségtelenül jobban, de még mindíg nem elég jól csinálja. Az államhatárt "komoly" kerítéssel és az erőszakos behatolókkal szembeni azonnali tűzparanccsal kell és lehet csak megvédeni.

Visszetérve az "elgyávulásra" úgy tűnik, hogy egy új mozgalom van kibontakozóban, amelynek jelszava white lives don’t matter, azaz "a fehér életek nem számítanak." Ez a zsidóknál, a niggereknél és a mexikóiaknál tetrmészetes, hisz ők nem fehér emberek. De miért kell csatlakozniuk, vagy dekkolniuk a gyáva fehéreknek? Itt a "fegyverforgató" férfiakra gondolok, akiknek védelmezniük kellene, akár saját életük árán is, a nőket, gyermekeket, öregeket, betegeket.

Hogy is énekelt a költő?

"Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete."

Ám most nem a haza becsületéről van szó. A fehér faj puszta léte a tét.

És mit lép Trump?

"22:23-kor Donald Trump videón üzen a zavargóknak. Nyitásként "elcsalt választást" emlegetve ... arról is beszélt, hogy szereti a tiltakozókat, de arra kéri őket, hogy menjenek haza. Most haza kell mennünk. Békében kell élnünk" - üzente a zavargónak, akiket aztán szeretetéről biztosított, és arról, hogy 'különlegesek'."

Ha nem teljesen hülye, tudnia kell, hogy nem a béke, hanem a bosszú - a zsidó bosszú - következik. 

Most jön a bosszú, a munkahelyi kirúgások, mi több, a bebörtönzések sorozata. A demokrata vezetők bosszúért lihegnek. Nancy Pelosi [házelnök, az őrjöngő szuka] másodszor is vádiratot nyújt be az elnök ellen: Donald Trumpot annyira gyűlölik, hogy még elnöksége utolsó napjaiban se kerülheti el az újabb vádeljárást a kongresszusban. Legfőképpen azoknak az erőknek van felelősségük, amelyek a gyűlölet kampányt szabadjára engedték tavaly a köztörvényes, többszörösen elítélt George Floyd sajnálatos halála óta. Ebben az uszításban vastagon benne volt Joe Biden, Kamala Harris, a média, valamint George Soros is, akik az óriás techcégekkel és egyéb nagyvállalatokkal együtt nem kevés pénzt és energiát fektettek az amerikai nagyvárosok utcáin fosztogató, tomboló, gyújtogató, gyilkoló radiká lisok támogatásába, ezzel végeláthatatlan erőszakhullámot szítva.

A zsidómédia piszkos szerepéről ezt írja. "Tudhatnák, hogy amennyiben egy politikai szereplőt blokkolnak, akkor auto matikusan politikai ellenfelének kedveznek, azaz szinte kampányolnak mellette."
Hát persze, hisz épp ezért vannak.

2021.01.16

 Sz. Gy.
 

Folytatom!