Tudathasítás

A zsidóság ördögi komédiája

I.

Látlelet féle...

 

Kibontakozott a zsidóság világellenes offenzívája. Halálos maszkabál folyik pl. Ukrajnában, ahol "fasiszták", és Közelkeleten, ahol "iszlamisták" írtják az embereket. A CIA szervezte, pénzeli és vezeti őket itt is - ott is. De miért öltik magukra ellenségeik bőrét? Ez a módszer nem ujdonság, ellenkezőleg gyakran alkalmazott csel a zsidó hadviselésben. Azon a bölcs felismerésen alapszik, hogy a megzavart tudatú ellenfél könnyen legyőzhető.

A bibliai példákig nem mennék vissza. Az újkorban a Nagy Francia Forradalom jelszavával - "Szabadság! Egyenlőség! Testvériség!" - kezdődött a dolog.

Cion Bölcseinek jegyzőkönyve így adja vissza e módszer lényegét. "A régmúltban mi voltunk az elsők, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: 'szabadság, egyenlőség, testvériség', s őket azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. Az önmagukat bölcseknek képzelő gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal, amelyek mindenkor féregként működtek, kikezdték a gójok jólétét, aláásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapjait. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban...

A fejekben keltett zavartság segíti elő a zsidóknak "kamatozó" zűrzavart.  "Forrongást, viszályt és ellenségeskedést kell előidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is." Mára azonban túl vagyunk a szavak értelmének kifacsarásán. Az emberek világképének, "történelmi tudatának" erőszakos eltorzításánál tartunk. A tudatmanipulálás "klasszikus" módszerei jól ismertek. A gondolatközlés eszközei (újságok, rádió, televízió, papi prédikáció, stb.) szétválaszt összetartozó, összeköt össze nem tartozó dolgokat; kicsinyíti vagy felnagyítja azok jelentőségét, elhallgat, vagy a légből kap eseményeket.

Ezek hatékony eszközök ugyan, de hatóerejük korlátozott, mint minden intellektuális ráhatásé. Másra van szükség! Olyan tömeges "élményre", amely a megrongált tudat állapoton keresztül a tudatalattiba hatol, ott megtelepszik és onnan irányítja - immár tudattalanul - az egyén és a tömeg gondolkodását, cselekvését. Ilyen élmény, amikor "fasiszták" elevenen égetnek embereket az odesszai szakszervezetek házában. Ilyen élmény, amikor "iszlám harcosok" tömegével lődöznek agyon békés polgárokat, vagy lefejezik nyugati foglyaikat. Mindkettőt buzgón közvetíti a zsidó média.

Itt egy közbevetés.
Talán kevesen gondolnak vissza arra, hogy ZsidóAmerika a gój emberiség elleni totális háborút - az Új Világrend (New World Order) "bevezetésével" - úgy indította el, hogy a "háborús okot" maga teremtette meg. Tette ezt oly módon hogy felrobbantotta a World Trade Center tornyokat és terrorista merényletnek tüntette fel.
Írtam erről annakidején, de nem értettem magam sem, miről is van szó tulajdonképpen. A provokatív önmerénylet mint háborús ok évezredek óta bevett módszer. Ezt a piszkos ügyet kísérteties fénnyel világítja meg az a körülmény, hogy ZsidóAmerika egyáltalán nem igyekezett e sajátos "összeesküvés elméletet" hihetővé tenni. Az 1-es és 2-es tornyokkal egyidőben felrobbantották ugyanis a 7-est is, amelynek közelében sem járt repülőgép mikor összeomlott. A fenti írásom erről a következőket tartalmazza. "Ez Amerika történetében az első acélszerkezetű épület lenne, ami - úgymond - tűz következtében dől össze. Itt is berobbanással kezdődött, de másképp, mint az 1-es és 2-es tornyok esetében. A robbantás hat és fél másodperce (!) alatt megsemmisült többezer titkos akta a szervezett csalásokról. Közöttük voltak a Worldcom és az Enron óriáscégek óriásbotrányainak aktái is, valamint a 70 milliárd dolláros californiai áramcsalás, iratai, stb." Azóta hozzáértők és laikusok százai rágódnak a rejtélyeken. A végeredmény mindenkinél azonos. A repülőgépek becsapódása, ill. a kerozin-robbanás által okozott szerkezeti sérülések nem idézhették elő a drámai összeomlást, az égő kerozin hője pedig nem emészthette el az irdatlan acél és beton monstrumok több százezer tonnányi anyagának csaknem száz százalékát, márpedig ez történt. És mit tett ráadásul ZsidóAmerika? "Hittételként" definiálta és kényszerítette az emberiségre a "terrorista merénylet" teóriát! Ugyanúgy mint a Tóra nyilvánvaló hülyeségeit. A legveszélyesebb merénylet áldozata a józan ész és a gondolatszabadság lett. Ebből, ez után következett minden...

.Mindez persze a világért sem jelenti azt, hogy legalábbis a két magastorony ellen ne követtek volna el (kamu) merényletet az Al Kaida terroristák, Csakhogy ezt a CIA forgatókönyve szerint tették. Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a Pentagonba biztosan nem Boeing 767-es, hanem egy annál sokkal kisebb repülőszerkezet csapódott. A "hős utasokkal" lezuhant másik gépnek, ill. utasainak sincs semmi nyoma azon a prérin, ahol vegyes ócskavasat talált csupán a "tényfeltáró" bizottság. Az 1-es és 2-es toronyba valóban öngyilkos merénylők vezette gépek csapódtak. Olyan merénylőkről van szó, akiket szászszámra képez ki, hülyít meg és vezényel a halálba az Al Kaida. Sok adat van arra, hogy az ilyen tipusu merényletek logisztikai bázisa Szaud Arábiában van. Korántsem véletlen, hogy Oszama bin Laden is szaudi milliomos (volt). Az egyik Boeing pilótája Mohamed Atta még végrendeletet (önvallomást) is tett, hogy minden klappoljon. Nem rajta múlott, hogy semmi se klappol. 

A tornyok elleni merényletet követő történések hátborzongató mértékben hasonlítanak azokhoz, amelyek színtere most épp Irak és Szíria. Mi is a hasonlóság? ZsidóAmerika korlátlan háborút indított Afganisztán ellen. Azt állította, hogy Oszama onnan irányította a merényleteket, mivel Afganisztán ad menedéket neki. Most az ISIS miatt bombázzák és támadják rövidesen szárazföldön is Irakot és Szíriát. (Úgy lehet holnap Iránt.) Ezen "iszlamis ta szélsőségesek" azonban ugyanolyan CIA ügynökök, mint Oszama harcosai voltak. Ugyanolyan szerepet játszanak, mint háborúban az ellenség területére ledobott, vagy beszivárgott felderítők akik bejelölik a légierő, a rakétaerők és a tűzérség célpontjait, majd helyesbítik a pontatlan tüzelést.

Az egészben az a szép, hogy ZsidóAmerika a jelek szerint totálisan destabalizálni akarja Európát - Nyugat Európát is! Ehhez a művelethez pedig felhasználja azokat az európai terroristákat, akiket Szaud Arábiában képeztek, Irakban vagy Szíriában "edzettek", majd visszaírányítanak "hazájukba", hogy Európa is irakizálódjék, ill. szíriaizálódjék.

Hogy ez lehetetlen? Ugyan! Gondoljanak csak vissza, hogy indult a közelkeleti infernó? ZsidóAmerika ágensei "arab tavaszt" hirdettek, hogy a diktátorok által elnyomott népek megízlelhessék a "szabadság, egyenlőség, testvériség" gyönyöreit. Nos megkapták.
(Arab tavasznak nevezik a 2011 elején kirobbant kormányellenes tüntetéssorozatokat, amelyek az arab államokban törtek ki. Az elnevezés a 'népek tavasza' elnevezés után terjedt el, amely az 1848-as forradalmakra utalt.) Azóta földi pokolként lángol az egész Közelkelet. A gójok azonban a maguk állati értelmével nemhogy nem képesek, de nem is hajlandók észreven ni az események mögött a zsidó felforgatást.

Visszatérve a közelmult eseményeire
Felvetem a kérdést : mondhatjuk e, hogy a zsidók antiszemita álarcban fellépve tulajdonképp az antiszemitizmus ellen harcolnak, ilyen vagy amolyan gójok ellen? Igen, szerintem mondhatjuk, mert erre elégséges alapunk van.

Az újkori antiszemitizmusnak három nagy történelmi ága van: a fanatikus német nácizmusban kiteljesedő európai antiszemitizmus, a néplélek legmé lyéig gyökerezett orosz (szláv) antiszemitizmus és az iszlám népek fundamentális antiszemitizmusa.

Ezen izmusok működését a történelmi eseményekbe illesztve a következőket látjuk.

A német antiszemitizmusra súlyos csapást mért a második világháború. Prófétája Berlin romjai alatt önkezével vetett véget életének. A későn ébredő orosz antiszemitizmus időlegesen hamvába holt, amikor Sztálint környezetének zsidó maffiája "meghalasztotta". Az iszlám antiszemitizmust az ostoba vallási bigottság repedésénél sikerült az egymást pusztító siítizmusra és szunnitizmusra hasítani. Ezen csodálkoztam és szörnyülködtem "A politikai Iszlám végnapjai" c.
írásomban. Akkor már kapiskáltam, hogy milyen szerephez jutott a zsidó világhódítás segítésében a szunnita (!) Szaud Arábia, a zsidó imperializmus láncos kutyája és első számú szponzora.

A vallás és a politika nagyon fontosak, de mint felépítményi elemek a gazdasági alapok függvényei. A XX század négyfajta gazdasági modellt hozott lét re. A nemzeti alapokon nyugvó német, az orosz, a kínai, valamint a nemzetközi kapitalista (zsidó) modellt. A nemzeti gazdasági modellek megalkotása "zsarnokok" műve. A német nemzeti szocialista modell Hitler, az orosz szocialista modell Sztálin, a kínai kommunista modell Mao alkotása. Ezt úgy kell érteni, hogy e három nagy nép grandiózus műve egyben véreskezű diktátoraik életműve is.

Mind a diktátoroknak, mind életművüknek "utóélete" van, amely kihat a világ folyására. Vegyük sorra ezeket.

Hitler "találta fel" azt a politikai, társadalmi, gazdasági modellt, amelyet a normálisan gondolkodó utókor ma is sikertörténetként könyvel el. Egy régebbi írásom tartalmaz bővebbet erről. A hitleri szisztéma alapja zsidómentes(itett) társadalom, ill. gazdaság volt. Ez az egyetlen (!) olyan modell, amelynek belső forrásokból sikerült előteremtenie a népszaporodás, népjólét, szociális gondoskodás, közbiztonság, honvédelem, stb. költségfedezetét. Hitler nem írtotta a német népet!

A majdanon ordítozó, gyújtogató, gyilkoló "jobbszektoros" lúdtalpas zsidó bandi ták persze nem lengették kezükben a Mein Kampfot (mint Mao ifjú gárdistái a kis piros könyvecskét). Ettől függetlenül a "habent sua fata libelli" törvénye szerint e könyvnek mégis megvan a maga utóélete. Népszerűsége, kiadásainak száma eléri, vagy meghaladja a Bibliáét, holott a Biblia a támogatott a Mein Kampf pedig az alig türt, ill. tiltott kategóriában tengődik. [Hogy mennyire megfekszi ez a könyv a zsidó gyomrokat, kiderül abból, hogy a szarházi Navracsicstól az EU maghallgatáson egy nála még nagyobb szarházi azt kérdezte, kötelező olvasmány lesz e Magyarországon...] Ennek ellenére a tudatba és a tudatalattiba a "náci fenevad" képét vésik bele, amelyet természetesen Hitler szimbolizál.

A világzsidóságnak minden mesterkedés ellenére számolnia kell a "nácizmus" újjáéledésével, azaz elemi érdeke az eszme, az emlék és gyakorlat lejáratása. Ez hosszú távon kudarcra van ítélve.

Máris van gyakorlati példa a zsidómentes gazdasági modell életképességére. A 91 éves Li Kuan Jú "diktátor" által létrehozott Szin gapúr államról van szó, amely a hitleri modell sajátságos továbbfejlesztése. Ajánlanám erről szóló cikkemet a belterjesebben érdeklődő olvasók számára.

De térjünk vissza az államalapítókra.

Hitler "bűnös Németországát" a zsidóság nem sújtotta olyan súlyos politikai és gazdasági szankciókkal mint az első világháború után Wilson zsidajai tették Wilmos császár Németországával, amely élni hagyta a "hátbadöfés" . (dolch stoss) patkányait: a zsidó szociáldemokráciát, újságírókat és a hadiszállítókat. Türték, sőt elősegítették hogy a Holokauszt bűnös népe ismét gazdasági nagyhatalommá váljék. Nem terhelték háborús jóvátételekkel, sőt feltángálták a Marshall segéllyel. A zsidó kárpótlást mellényzsebből kifizette. Mégis jó vásárt csináltak vele. A zsidóság markába hullott az egész ország. A nemzettudatot úgyszólván kiírtották a német agyakból. A nemzeti érzület leghalványabb megnyilvánulását is kiméletlen szigorral üldözik. Az ottani légkörre jellemző, hogy a két hírhedt hungarofób zsidó: Kertész Imre és Konrád György a merkeli demokrácia milliőjében érzi csak jól magát. Ezt kiegészíti a nácitlanítási  program. "A Hitler utáni Németország a kezdetektől elkötelezett a náciellenes ismeretterjesztő és oktató tevékenységek támogatása mellett. A szélsőjobboldal visszaszorítását célzó programok Németországban holisztikus alapon működnek, azaz működtetésükbe mind regionális, mind tartományi, mind szövetségi szinten igyekeznek bevonni a társadalom minden szegmen sét, az iskoláktól és egyházaktól kezdve, a civileken át, egészen a gazdasági szereplőkig. A ma érvényben lévő stratégia 2001-es kidolgozása óta a kor mány 1,2 milliárd eurót költött a különféle emberi jogi, tolerancia, integrációs vagy a radika lizmussal szembeni társadalmi ellenálló képességet növelni hivatott projektekre." Merkel Németországa ma az Oroszország (közvetve Európa) elleni zsidó diverzió fő támaszpontja.

Úgy tűnik,Németország került legmesszebbre a Hitler által létrehozott nemzetiszocialista eszmei és gazdasági alapoktól. Morfondíroztam erről már korábban is. Akkor így
láttam a dolgokat. "Summa - summárum, a zsidótőke pár év alatt kicsinálja Németországot ha hagyja, hogy a Wall Street sakterei elfolyassák a vérét. A kérdés ennélfogva úgy vetődik fel: "quo vadis Deutschland", azaz merre merre tovább Németország? Úgy gondolom, ha Hitlert, esz méit, életművét lassan helyére teszi a világ, ennek előbb - utóbb meg kell történnie Németországban is."

Oroszország
Oroszországban másképp csinálták. Sztálin pogárháborúval, tömegterrorral "inspirálta" az oroszokat és a "testvérnépeket" arra, hogy vérük és verejtékük hullatásával létrehozzák egy szuperhatalom gazdasági alapjait.
A sokat szenvedett oroszok mégis merőben másképp értékelik a történelmmüket, mint ahogy tőlük elvárható lenne. Az orosz közvéleményben látszó lag paradox, vagy inkább bizarr, tudatfolyamatok indultak és erjednek ma is. Az oroszok nagy általánosságban elismerik hogy a nagyhatalmi státus eszmei és anyagi alapjait Sztálin kegyetlen diktatúrája hozta létre. Viszont Sztálin javára írják, hogy - ha nem is kellő időben - felismerte a zsidóveszélyt és megpróbált tenni ellene. Ez a gondolatfolyamat egybeesik Hitler és Sztálin együttes szerepének újraértékelésével. Erről
ugyanott a következőket írtam. Oroszországban ez a folyamat meglehetősen előre haladott. Olyannyira hogy egyes zsidó varjak már Oroszország fasizálódásáról kárognak. Egyi kük Szemjon Reznyik, "Oroszország fasizálódása" c. könyvével. A könyv ismertetése nem célom. Egy tanulságos párbeszéd töredékét azonban ideillesztem. Az interju Alexandr Barkashovval készült annak apropóján, hogy az általa alapított szervezetbe, az RNU-ba, (Russian National Unity) katonai és tengerészeti iskolák egész osztályai, valamint fiatal katonatisztek és ipari dolgozók tömegei kivánnak belépni. Barkasov tiltakozik az ellen, hogy fasisztának tekintsék. Kijelenti "...náci vagyok. A nácizmus a nemzeti felemelkedés és társadalmi felemelkedés ... Egyenruhám ujján nem stilizált, hanem valódi horogkereszt van. Hitlert a német nemzet és az egész fehér faj nagyszerü hősének tartom." [Id. mü. 215. old.] Ez az érem másik oldala. Az orosz utca orosz embere túlné zett, túllépett a barbár Barbarossa reinkarnációját megtestesitő Hitleren és felismerte benne azt ami túlmutat az "epizodikus" Hitleren."

Most e cikk írásakor úgy éreztem, érdemes ismét belelapozni kissé ebbe a könyvbe. Barkashov a fent idézett ínterjúban még a következőkről is beszélt. "Nem vagyok fasiszta, náci vagyok. A nácizmus nemzeti felemelkedés és társadalmi igazságszolgál tatás. Szervezetünk a nemzetiszocializmuson (!) alapul. [215. old.] Fontos kiemelni, hogy Barkasov szervezete a "hírhedt" Pamjaty (Emlékezet) testvérszervezete. A Pamjaty egyik ága az Ortodox Nemzeti Hazafias front. Ennek vezetője Alexandr Kulakov, a leninizmus és a sztálinizmus viszonyrendszerét jellemezte klasszikus tömörséggel eképp. "Legfőbb hadvezérünk Sztálin törte meg először a véres leninista őrök gerincét. Sztálin volt, az első aki felemelte a kardját a 'kozmopolita bolsevizmus (cionizmus)' ellen. Az ő indítéka, a cionizmus elleni küzdelem még mindíg él a világban." [106 old.]
Ez a tömör mondat talán élesebb fényt vet a leninizmus ls a sztálinizmus viszonyára, mint Sztálin ezt tárgyaló műve. A Pamjaty "magyar" (Magyar Nemzet)
értékelése is tanulságos. "Az Emlékezet (Pamjaty) – a mai napig a legerőteljesebb antiszemitizmust terjeszti. Kiváltképp az orosz dumában akadnak képviselők, akik nyíltan tesznek olyan megjegyzéseket, amelyeket ma Nyugat-Euró pában senki sem 'merészelne' kiejteni a száján. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy számos helyen, különösen az Emlékezet szerve zetében a falon még mindig Adolf Hitler képe lóg. Itt azt az elméletet hirdetik, hogy Hitler és Sztálin az elmúlt évszázad két legnagyobb államférfia volt, azonban a zsidóknak sikerült elérniük, hogy egymás ellen uszítsák őket Oroszország és Németország tönkretételére."

Kótyagos obskurus csoportocskákról van szó? Nem! Milliós tömegszervezetekről, amelyben a magasan képzett értelmiségiek társadalmi számarányuk nál jóval magasabb százalékos arányt képviselnek. Mélyen beágyazódottak a hadsereg soraiba, ideértve a tisztikart és a tisztképző iskolákat is. 

Valóban, a kozmopolita - azaz zsidó - bolsevizmus a cionizmus Oroszországra adaptált változata. Ezt Sztálin mindenestől kiírtotta. Máshol máskor
írtam arról, miként próbálta Sztálin a cionizmus elleni harcot a zsidókérdés végleges megoldásává (Endlösung) továbbfejleszteni.

Közben Reznyik óta a zsidó taktika változott az orosz antiszemitizmus és az ehhez kapcsolódó sztálinizmus kezelése kérdésében. A másik klisét, az agyonhallgatást vették elő. Amit nem dícsér vagy nem szid a zsidó média, az nem létezik.

Az igazságot kikaparó tyúk szerepét ezúttal az ukrajnai zsidópuccs és annak következményei: a kelet ukrajnai népírtó háború és a harc kohójában szüle tett "Új Oroszország" körüli események ill. jelenségek játszották. Azt hiszem a leghülyébb keleten élő ukrán és orosz is teljesen tisztában van azzal, hogy maga a cionista rém támad asszonyaik, gyermekeik, otthonaik ellen. Csak hogy - és itt a poén - a hajdan gyűlölt nácik maskarájában! Ki nem hülyül bele ebbe? Kelet Ukrajna népe nem hülyült bele! Harcolnaka kijevi zsidócsahosok ellen és miért harcolnak? Na miért? A putyini "oligarcho-kapitalizmusért"? Egy frászt! Egy nemzeti (!) bolsevista Oroszországért. (De már ez a fogalom is el van mázolva. L. lentebb.)

Meggyőződésem, hogy a "Nagy Oroszország" lakosságának döntő többsége velük és nem Putyinnal, a ravasz, sunyi oligarchával ért egyet.

Napjaink témához kapcsolódó eseménye egy meghíúsult látogatás, ill. "ideológiai" szimpozion, amelyet Vona/Zázrivecz szeretett volna megrendezni. Az egyik korreferens Gyöngyösi Márton lett volna. A sajtóban az alábbi felkonferálás jelent meg...  "Az amerikai székhelyű, hazafias szervezet National Policy Institute október 3. és 5. között konferenciát akar(t) szervez ni Budapesten. A konferencia előadói között lett volna Alexander Dugin, a közismert radikális orosz hazafi, a Nemzeti Bolsevik Párt, az Eurázsia Párt egyik alapítója. Dugin, a Lomonoszov Egyetem Izrael-barát, szabadkőműves professzora, aki az orosz elnök, Vlagyi mir Putyin egyik ideológusa volt. Nemzeti bolsevik címert is terve zett...
Brrr... Hogy is van ez? Hogy lehet egy ember egyszerre ennyiféle? A magyarázat pofonegyszerü. Dugin és "elméleti munkássága" a  zsidó agy-hülyítés (tudathasítás) egyik mozzanata, egyben tárgyi bizonyítéka.

Ha a konferenciát megrendezik és a résztvevők "világos képet" nyernek a világhelyzetről és Dugin politikai világképéről, képzeletükben egy "zsidó sas" jelenik meg, valahogy ilyenformán. Erről mindenki egyből tudja, merre is tart Oroszország... Vagy mégsem?

Mivel a politikát nem a Dugin féle csepűrágók, hanem a politikusok irányítják, hacsak meg nem döntik, ill. gyilkolják őket. Essék tehát szó - sokadszor - Putyinról.

Máris leszögezhetjük, semmi sem áll tőle távolabb mint a nemzeti bolsevizmus. Ám ami a nemzetközi bolsevizmust, vagyis a cionizmust illeti, hát nem is tudom... Azt már elárulta, hogy szíve ügye a legkisebb zsidó sérelem felkaro lása is. A nemzetközi rabbi küldöttség legünnepélyesebb fogadása alkalmával az egyik pofátlan rabbi így lamentált. "Az nem fordulhat elő, hogy emberek manipulálják a vallást azért, hogy másokat lemészárol janak. Kérem, Izrael népe nevében: vessen véget az erőszaknak”. Putyin így válaszolt. "Támogatom Izrael harcát, és törekvését, hogy megvédelmezze polgárait. Én is hallottam a felkavaró hírt a három (!) fiatal megrendítő meggyilkolásáról, ami tűrhetetlen cselekedet volt, kérem, adják át részvétnyilvánításomat a családoknak, tette hozzá, utalva a 'Hámász terroristák' által júniusban elrabolt három fiú kivégzésére." Napjainkban a zsidó- puccsista kijevi rezsim elállatiasodott hadserege ezrével gyilkolja Új Oroszország ukrán és orosz (!) lakosságát. Tele van nak a hullaházak, de Putyin még nem jutott el odáig sem, hogy a szen vedő országot nevén nevezze. Viszont szívélyesen szorongatja Poro senkó véres mancsait és sötét konspirációkat sző vele. 

Valami nagyon nincs rendben Oroszországban. Bízom abban, hogy az orosz nép idejében felismeri a veszélyt és nem engedi meg csaknem örökös elnökékek, hogy egy fővel gyarapítsa a honvesztők (Gorbacsov, Jelcin) dicstelen klubját. Remélem az orosz nép a múltat azzal a pragmatizmussal szemléli, ill. rendezi, ahogy ezt a kínaiak tették, teszik.

Kína
Kína látszólag kivűlmaradt a kapitalista világrendszeren. Látszólag, mert milliárdnyi szállal kapcsolódik hozzá. Amerikával olyan (sziámi) ikerpárt alkot nak, amely belehalhat ha megpróbálják szétoperálni. És mégis, e műtét alighanem sorra kerül. Lentebb kitérek rá, miért.

Kína kommunista vezetése úgy döntött, tovább halad a maói uton. Ehhez azonban az utat ki kellett egyengetni és "restaurálni" kellett Mao történelmi alakját. Részletesen foglalkoztam ezzel korábban. Mao úgy vélte, hogy a kommunista állam is lehet "jó gazda" és a haladásnak a "liberális" kapita lizmus nem az egyetlen útja. Kína "önerőre" támaszkodott, azaz nem gyarmatosított egész kontineseket, nem írtott ki, ill. nem hurcolt rabszol gaságba egész népeket. Csakhát így "önerőből" csaknem százmillió kínai halt bele abba, hogy végrehajtsa az eredeti tőkefelhelmozást, létrehozza az iparosítás, meg a kollektivizált mezőgazdaság anyagi alapjait. Olvastam régebben valahol, hogy az energiater melést és az öntözéses "nagyüzemi" mezőgazdálkodást szolgáló létesítményekre Mao idején több munkaórát fordítottak, mint Kína többezeré ves fennállása alatt összesen. A Nagy Fal felhúzásánál felhasznált élőmunka mennyisége pedig egyenesen eltörpül mellette.

Voltaképp ugyanezt cselekedte Sztálin is. Nem vitatható, hogy a világhatalmi státus gazdasági alapjainak létrehozása az ő könyörtelenségének eredmé nye. Ez az ő esetében is azt indokolná, hogy bele-helyezzék a történelembe, mint Maót. Ez a feladat az utódokra hárul, de ezt a feladatot Putyin aligha fogja már elvégezni. Mennél több pólón jelenik meg fekete szemüveges arcmása, annál kevésbé. Erkölcsi és politikai presztizse ugyanis zsugorodik, mint Balzac regényében a szamárbőr.

Említendő, hogy a kommunista Kína és a náci Németország a magántőkék és a magántőkések problémáját hasonló módon kezelték. Mindkét diktatúra különbséget tett az "idegenszívü" és a "hazafias" tőkés között. Az "idegenszívűeket" Németországban zsidóknak, Kinában komprádor burzsoáknak titulálták. Sorsuk nagyjából azonos módon alakult. Vagyonukat elvették, őket pedig vagy kiírtották, vagy kiüldözték az országból. A "hazafias" burzsoáziát pedig beillesztették az ország termelési rendszerébe úgy, hogy profitjuk "méltányos" hányadával hozzá kellett (kell) járulniuk a közterhek viseléséhez, különös tekintettel a népjóléti kiadásokra.

A kínai és orosz út lényeges különbségei most - a zsidó világimperializmus frontális támadása idején - válnak meghatározókká. Kinába a zsidók nem csupán azért nem tudnak feltünés nélkül beszivárogni, mert gajmós orruk, göndör szőrzetük és lúdtalpuk nagyon elüt az ázsiai raszz faji jellegzetes ségeitől. Nem is azért, mert fajtájuk - Herzl Tivadar által megénekelt - jellegzetes szagára az ázsiaiak szaglása erősebben reagál. Azért nem tudnak beszivárogni és bennragadni, mert élősködő nyomúlásukat a kínaiak nem tűrnék el.

A zsidó felforgatással szembeni ellenálló képességet a korábbi Tien An Men téri "vérengzések" és most a legutóbbi hong-kongi események mutatják. Megpróbálkoztak zsidóék a bársonyos forra dalommal, meg a "diák nyugtalankodással" Kínában is. De ott időben "lekezelik" ezeket a tüneteket! Korábban még tankokat vonultattak fel és lőttek. És most, nézzék csak, úgy kezelik a hőzöngőket, mint a detoxikáló állomások kedvesnővérei a dühöngő idülteket - elegáns frizurával, kesztyűs kéz zel... Más kérdés, hogy az állomásról milyen kezelés eredményeképp távozik gyógyultan (!) a kis (kúrva) "beteg"

Nem azért mondom, de Putyin úr - az ex kágébés - hagyta, hogy egy maroknyi őrjöngő zsidó elragadja Oroszország mellől Ukrajnát. Majd kezet rázott és leült kvaterkázni a szadista zsidó tömeggyilkossal Porosenkó "kollegával" és ki tudja mit főznek ők ketten most is. A hőzöngős kislányokról jut eszembe, hogyan kezelte Putyin a Pussy Riot ribancok, meg a FEMEN szukáinak ügyét, de ezt most hagyjuk.

Summa summárum a zsidó világ-kihívásra a putyini típusú "oligarcho-demokráciák" képtelenek megfelelő választ adni, mert a nem kezelt fertőzés ebben gátolja őket.

2014.10.10

Sz. Gy.

Folytatása következik! [II. Mi akadályozza a gój népek összefogását?]

Megosztás