Frissítés: 1.)

 

A zsidó felsőbbrendűség újabb kérdőjelei

Az USS Donald Cook romboló tanulságos kalandja...
 

Bevezetés

Hitler a német (germán) faj felsőbbrendűségét hangoztatta, de hogyan? Tudományos kutatásokat végeztetett az árják történelmének és genetikai tulajdonságainak megismerése végett. Aztán egy "mítoszt" alkotott, tudományos ismereteket ötvözve Nietzsche filozófiájával  és Wagner zenéjé vel... Egy furcsának is nevezhető egyveleg jött létre. Észre kell(ene) venni viszont, Hitler nem állította, hogy az "übermensch" létezik, csak azt, hogy kialakítható (kitenyészthető) a fajtisztítás, a munka és a harc kohójában.

E faj előjogait nem egy kitalált vallási szövetségből, hanem a születő új emberfaj romboló és építő képességeiből származtatta. A hódítás terveinél volt valami grandiózusabb: az építkezési program. Sajnálatos, hogy ebben a képletben az első felvonás a rombolásé. A rendező szerepe ezért nem hálás, ha tervét nem tudja véghezvinni. Észrevette ezt nagy költőnk Kazinczy Ferenc is és ezt írta az újjászülető Róma építészéről.

Rontott, mert építeni akart, Palladio; benne
Csak rontót látál, vad kora, jó ideig.
A művész érzette magát, s Neked én fogok, úgy mond,
Törvényt és példát adni, de nem te nekem.
S ím áll a 'roppant csarnok', s bizonyítja: ki több itt,
  A művész-e vagy a szolgai tompa szokás.

A 'roppant csarnok' azonban nem épülhetett fel, mert a szövetségesek porrá rombolták, ill. égették Németország városait. [Drezda lakosait úgy perzselték halálra, mint a disznókat.] A Hitler által megálmodott és Speer által megrajzolt grandiózus tervek azonban megvannak és arra várnak, hogy egy jobb kor megvalósítsa őket.

Ami Nietzsche emberfelfogását illeti, ő "az emberfölötti embert hirdette, akit szembe állított a 'csordával', a tömegemberekkel. Az emberfeletti ember (emberen túli ember) (az Übermensch) jellemzői: erős, bátor, derék, hatalmas, szabad, kíméletlen – és ritka. A csorda emberei gyengék, gyávák, szolgaiak, behódolók, szánakozók és nagyon sokan vannak." Észre kéne venni azt is, hogy ez nem Hitler, hanem a zsidóság "emberfelfogása".

A zsidók a 'csorda' tagjait nem is tekintik embernek. A "Hangos Talmud" c. írásomban méltattam ezt a felfogást. A cikkből muszály egy passzust ide illesztenem. "A zsidó felfogás szerint a világ népei nem emberek, mert nincs 'neschmann-juk [vagyis fennséges emberi lelkük] ... hanem 'nepesch-ük' [állati lelkük] van. Nem volna méltó, hogy egy embernek egy állat állati alakban szolgáljon, hanem egy állat emberi alak ban." [Öhquist: " Führer Birodalma, 174. old.] Joszéf Ovádja pedig ltalánosságban így szólt  a világ nem zsidó embereiről. Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszol gál hassák a zsidókat. E megállapítását példával is illusztrálja. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál. Ami a gójokon folyton - folyvást számonkért 'elhatárolódást' illeti, Slomo Am már, Izrael Állam jelenlegi országos szefárd főrabbija, a beszéd elhangzása után kezet csókolt Ovádjának, aki a XX. század végén egy évtizeden át maga volt Izrael Állam országos szefárd főrabbija. Az utód fiúi tisztelete természetes, hisz Ovádját vallási körökben olyan díszítő jelzőkkel illetik, mint pl. 'a nemzedék legnagyobbja', 'Izrael fényessége', 'a nemzedék vallástörvényi döntőbírája'." Nem mellesleg szólva Ovadját lelki atyjaként tiszteli országunk felvásárlója Simon Peresz, Izrael államelnöke. 

A zsidó ember és a gój állat viszonyán sokan elgondolkodtak. Egyikük Werner Sombart így morfondírozott. „Az Isten mentsen meg a gój kéztől és a zsidó észtől, járta a mondás a lengyel zsidók körében. Gój 'koach' (fizikai erő) és zsidó 'moach' (elme)! 'Moach versus koach' – ez a zsidó probléma dióhéjban, könyvemnek ezt a címet is adhattam volna - írja Sombart. A zsidók esetében egy hihetetlen fokú intellektualitást tapasztalhatunk – annak minden zsákutcájával, amint azt a későbbiekben kifejti Sombart. (…) a szellemi érdeklődés és az észbeli képességek erősebben fejlettek náluk, mint a fizikai adottságok. A zsidóról valóban el lehet mondani: l’ intelligence prime le corps."  [Balla József, Kuruc info 2010.12.23]
Ez a (hülye) elmélet látszólag passzol az amerikai atombomba kifejlesztésére, ahol a Magyarországról elszármazott zsidók valóban kiemelkedő szerepet játszottak. Egyáltalán nem passzol viszont a másik nagy szellemi teljesítményre: a rakétafejlesztésre, amely német (gój) tudósok - Werhner von Braun és társai - kizárólagos szellemi terméke.

A gój 'koach' és a zsidó 'moach' szembeállítása a zsidó elmebaj egyik bizonyítéka. Ez a szemléletmód vezetett az amerikai "szupremácia" téveszméjé hez, amely alatt zsidó szupremáciát kell érteni. Ők is azt értik alatta.

Kaland a Fekete Tenger felett.

E szupremácia ragyogó ködében ködében hajózott be a szuper-, sőt hipermodern USS Donald Cook romboló a Fekete Tengeren. [A továbbiakban egy kitűnő cikk tartalmára is hivatkozgatok, amely Hídfő Net 2014.04.19-i számában jelent meg. A szerző Kemény Gábor, az írás címe "Háború az új technológiákért - a Nyugat elvesztette helyzeti előnyét" címen.]

Szóval az állig felfegyverzett hadi/kalózhajó békésen hasította a Fekete Tenger kék hullámait, amikor feltünt egy ócska verescsillagos SZU-24-es vadászgép. A hajó személyzete joggal nézhette a gépet "öreg csotrogánynak", hisz az 1960-as konstrukció 1970-től áll csapatszolgálatban. (NATO kódja Fencer azaz Vívó.) Exportáltak belőle fejlődő országokba és több szovjet utódállam is üzemelteti.

Igenám, de ez a masina kissé szokatlanul viselkedett. Pimaszkodni kezdett a hajóval. Pedig...

"A 96 függőlegesen indítható rakétával felszerelt USS Donald Cook romboló az Arleigh Burke hajóosztály egyik legna gyobb és legjobban felfegyverzett irányított rakéta-rombolója. Valóságos sündisznó. Az osztályt eredetileg a szovjet repülőgépek, cirkáló rakéták és tengeralattjárók elleni harcra tervezték, A rádiólokátor és a tűzvezető rendszer integráltságának köszönhetően az osztály hajói egyidejűleg több légi, felszíni és víz alatti célpont leküzdésére is képesek A Flight I sorozat hajóin két MK 41 függőleges rakétaindító rendszer (Vertical Launching System, VLS) található, összesen 90 db rakétacel lával, a Flight IIA sorozattól kezdve összesen 96 db cellával. A cellákban BGM–109 Tomahawk, RIM-66M Standard, RIM-161 SM-3, RIM-162 ESSM és RUM-139 rakétákat hordozhat. Az irányított rakéták lényegében minden (!) felszíni (tengeri és szárazföldi), légi és víz alatti célpontot meg tudnak semmisíteni. A felszíni célpontok ellen használható a hajókon található 5 hüvelykes (127 mm-es) Mk-45 Mod 1/2 ágyú. A hajók fegyverzetéhez tartozik még 2db MK 15 MOD 12 Phalanx 20 mm-es lokátorirányítású légvédelmi géppuska, amely a hajó utolsó védelmi vonala repülőgépek és cirkálórakéták ellen (Close-In Weapons System, CIWS).

Valóban az u.n. Aegis radar- és rakétaelhárító rendszerrel van felszerelve. "Az AEGIS, a célpontok észlelését, követését és megsemmisítését egyszerre tudja irányítani a levegőben, a felszínen és a víz alatt.... Képes a célpontok automatikus felderítésére és azonnali ellentevékenységre, illetve adatokat tud szolgáltatni a hajófe délzeti tűzvezető lokátorok számára, pályakorrekciós adatokat tud szolgáltatni a már kilőtt rakétáknak és hasonló adatokkal tud ellátni más hajókat, illetve együttműködő (pl. repülőgépfedélzeti) rendszereket is. Az AEGIS rendszer legfontosabb felderítő eszköze az AN/SPY–1D 3 dimenziós, többfunkciós, fázisrácsvezérelt antennájú lokátor. ... Egyidejűleg képes 360°-ban a célpontok felderítésére, útvonaluk követésére, a kilőtt rakéták számára pályamódosító adatok biztosítására. Az AN/SPY–1 mindegyik antennája 4100 elemi sugárból áll, a nyalábformálás és nyalábmozgatás elektronikus úton történik, a megoldás teljesen kiküszöbölte a mozgó alkatrészeket az antennákból. A célkövetés csak a vezérlő számítógépek kapacitásától függ, a rendszer jelenleg 200 célpont egyidejű követésére képes és 18 rakétát tud egyszerre irányítani. A rendszer maximális hatótávolsága 280 km. ...Ez a rendszer érzékeli, elfogja és megsemmisíti a  rakétákat (!), így ez a gerince a NATO nagyobb európai rakétavédelmi rendszerének. Lenyűgöző  közelről szemlélni a berendezést: a két MK 42 függőleges indítású rakétakilövőt (Vertical Launch Systems/ VLS ) a standard és a Tomahawk rakétákhoz; a Harpoon rakétakilövőket; egy  54 kaliberes 22 láb hosszú ágyút, amellyel egy perc alatt 13 tengeri mérföldnyi távolságra lehet juttatni 20 darab 5 hüvelyk átmérőjű lövedéket; két Phalanx lokátorirányítású, távvezérelt gépágyút; valamint MK 46 torpedókat, amelyeket kettő darab háromcsövű állványról lehet kilőni. ... A hajó harcvezetési információs központjában (Command Information Center/CIC) jól képzett tengerésztisztek kezelik a radar- és számítógép állomásokat, amelyek folyamatosan figyelik a levegőt, a szárazföldet, a vízfelszínt, a víz mélyét és a közelben lévő tengeralattjárókkal is kapcsolatot tartanak. Itt, a hajó központjában érződik, hogy milyen komplex problémákkal és potenciális veszélyekkel kell szembenéznie a Szövetségeseknek, és milyen biztonságot jelent, hogy az Egyesült Államok és NATO szövetségesei készek a válaszra. A USS Cook Rotába érkezése egyértelműen és tagadhatatlanul Amerika Európa-iránti hosszú távú és tartós elkötelezettségét példázza, és 2015 végéig még három hasonló hajó érkezik majd Spanyolországba. Az Egyesült Államok további bevált, high-tech képességeket küld Szövetségesei védelmére… S ezek sebesen szelik majd a nemzetközi vizeket.  Hát szelik - szelik, de mire mennek vele. Nemsokára meglátjuk.

Kemény Gábor írásában az áll, hogy a hajó "immunrendszere" teljességgel felmondta a szolgálatot. Szerinte úgy kellett volna müködnie a dolognak, hogy  a számítógép rendszer elemzéseket végez a támadó repülőről, és ha azt fegyverzete és mozgása alapján veszélyesnek minősíti, egyes fokozatú ria dót jelez. Ezek után a kapitány rendeli el a riadót, és ad utasítást a repülő lelövésére. A kapitány ... utasítást is adott a hajó megvédésére és beélesítették az elhárító rendszert." És ekkor beütött a krach (beszart a halott, ahogy nálunk vidéken mondják), ugyanis "a hajó valamennyi elektronikája leállt, beleértve a híres Aegis-rendszert is. A monitorok elsötétedtek, majd pár pillanat múlva leállt a hajó motorja is." A daliás Donald egy szempillantás alatt béna (Donald) kacsává változott... Hát ezt meg hogy lehet? A cikk szerint "az oroszok valamilyen új elektronikai zavaró és irányító rendszert fejlesztettek ki, amely képes arra, hogy műholdról rejtjelesen kommunikáló eszközöket megbénítson, átvegye az irányítást elektronikai rendszerek felett.

Ez a pimasz mintegy 90 percig (!) tartotta sakkban a tetszhalott óriást és kis magasságban 900 méterre közelítette meg, 150 m. magasságban, majd 12 támadást szimuláló rárepülést hajtott végre. Az oltári szemét nyugati sajtó az esetet egyöntetüen így harangozza be "Russian Fighter 'Buzzes' U.S. Destroyer in Black Sea"!  Azaz orosz repülőgép "zümmögött" egy amerikai romboló fölött a Fekete Tengeren. A Pentagon szóvivője úgy kommentálta a történteket, hogy ez a provokatív és szakszerűtlen orosz 'intézkedés' ellentétes a nemzetközi protokollok és megállapodások tartalmával, meg a nemzetek közötti katonai együttműködés szakmai szabályaival. Azt is állítják, az "amerikai hadihajó nemzetközi frekvenciákon többször figyelmeztette az orosz gépet, de az nem válaszolt." Ami hazugság, mert a rádióadók is ki voltak kapcsolva...

Jó vicc, nemde?

-------------------------------------------------------

Ennek a fiaskónak voltak előzményei is. Erről Kemény a következőket írja.  "A Szíria partjainak közelében állomásozó (orosz) hajók megsemmisítették valamennyi amerikai hajóról kilőtt cirkálórakétát. Az amerikai vezérkar elképzelni sem tudta, hogy erre az orosz technológia képes lehet. A NATO-flotta visszavonult Szíria partjaitól, az incidensről érthető okokból mindkét fél mélységesen hallgatott."  

Van ugyanerről a részletesebb magyarnyelvü
beszámoló is. "A Szíria partjainak közelében állomásozó (orosz) hajók megsemmisítettek valamennyi amerikai hajóról kilőtt cirkálórakétát. Az amerikai vezérkar elképzelni sem tudta, hogy erre az orosz technológia képes lehet.  2013 szeptember 3-án rakétatámadásokat hajtottak végre. A robbanásokról felvétel is készült, amely bejárta a világot, a sajtó pedig rejtélyes izraeli repülőgépes támadásról beszélt. Csapás ért egy katonai objektumot Damaszkusz mellett, valamint egy TV állomást Damaszkuszban. Halálos áldozatok is voltak mindkét helyen. Csakhogy történt valami. Mégpedig az, hogy a szibériai központban a rakétafelderítő kémműholdak jelezték az amerikai hajókról induló cirkálórakétákat. A műholdképek bizonyították, hogy az amerikai hadihajókról indultak a támadó rakéták. Moszkvában azonnal összehívták a hadsereg rakétaerőinek parancsnokait. Az ülés rendkívül rövid volt. Az adatok alapján a szakértők egyértelműen állították, hogy az USA a legmodernebb rakétákat használja, mert sebességük jóval nagyobb volt, mint a szokásos cirkálórakétáké, feltételez hetően azért, hogy – az orosz és szír légvédelem képes ségeit ismerve – ne legyenek képesek a rakétákat lelőni. Az orosz vezetés nem habozott sokáig. A közelben állomáso zó orosz hadihajók parancsot kaptak, hogy minden NATO hajóról induló rakétát semmisítsenek meg. Az elkövet kezendő órákban a technika harca zajlott. Amerikai hajókról további rakéták indultak, melyeket az orosz hadihajók légvédelmi rendszerei sorra leszedtek. A nyugat legrosszabb rémálmában sem álmodott arról, hogy az orosz légvédelem képes ezeknek a rakétáknak a lelövésére, ráadásul olyan távolságból, amilyen messze az orosz hajók akkor voltak. A NATO további rakétacsapásokra nem volt képes. Ez teljességgel alátámasztja, hogy miért is ácsorgott valaki teljesen véletlenül éppen akkor Damaszkusz melletti magaslaton kamerával a kezében. A becsapódásokat kellett visszajeleznie, illetve a világ közvéleménye elé tárni videomegosztókon, ahogy az el is kezdődött azonnal. Csakhogy a további becsapódások elmaradtak. Így gyorsan ki kellett találni az izraeli légicsapás mesét. Nem sokkal később a NATO felmérve, hogy hajói ezek után feleslegesen állomásoznak a szír partok közelében, távozásra adott parancsot.A világ közvéleménye teljesen értetlenül állt a történések előtt. Ott állt a nyugat a teletrombitált vegyi támadás esetével, a világháló tele a szenvedő gyerekek képeivel, és a NATO eloldalog Szíria mellől. Hogy mi történt, arra nem volt semmilyen hivatalos magyarázat. Gyakorlatilag egy összecsapás történt az orosz és a NATO technika közt, amiben a NATO technika alulmaradt. Voltaképpen a hadihajók fő csapásereje leszerepelt. Ezek után az amerikai hadihajók már maximum csak halászhajóknak lettek volna jók a Földközi-tenger keleti csücskében, – hát jobbnak látták távozni. Ha ki akarjuk sarkítani a történéseket, akkor a szíriai háború ott és akkor dőlt el, azokban az órákban. Minden ami azóta történt és történik, már csak vergődés.” Nem tudom a cikk írója milyen forrást használ. Kár.

Mindkét tudósítás helyesen hivatkozik viszont arra, hogy az esetet elferdítették, elbagatellizálták, majd elhallgatták - az oroszok is (?).

Az Interneten szaglászva a fenti incidens világos nyomai valóban nem találhatók. "Elmosódott" nyomok azonban vannak... Tény, hogy 2013 szeptem berében Szíria ellen egy egész tengeri ármádia vonult fel, a Nimitz repülőgéphordozó kiséretében. A manőver nem "flottatüntetésnek" volt szánva. Ki voltak jelőlve a Sziria területén megsemmisítendő célpontok (possible targets) is. A történtekről olvasható legizgalmasabb beszámoló az "abovetopsecret"    nevü oldalon található, bőséges képmelléklettel. Képben és szövegben is több utalás történik egy orosz "csodafegy verre", a Yakhont-800 tipusu elfogórakétára. (Szó esik a félelmetes SZ400-as rakétákról is.) Hogy lőttek e a Yakhonttal, avagy sem, erről nem szól a fáma. Tény azonban, hogy a kalózflotta elkotródott, eltávolodott Szíriától. Ahogy nálunk vidéken mondják elhúzták a bélüket... Minthogy az amerikai hadiflottának ez nem szokása, valami kényszerítő körülmény "fennforgása" alappal vélelmezhető.

-------------------------------------------------------

És most megint "fennforgás" van.  

Amerikai hadihajók, Amerika partjaitól cc. húszezer kilométerre, Oroszország határaihoz vonulnak, hogy az ukrajnai provokáció ürügyén satuba szorit sák. És Oroszországnak még
"viccelni" is tilos? Na ne már! Nem vitatom, rossz vicc volt, mert ez a kis döngicsélés megrendítette az amerikai hadsereg "legendás" harci szellemét. A Donald kénytelen volt betérni 
"egy román hadikikötőbe, mert a legénység nagy része beadta lemondá sát. A szerződéses katonák rutin felderítési feladatra készültek, és sokan közülük egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy életüket adják a fizetésü kért. Súlyos traumát éltek meg a szimulált támadássorozat alatt. Most egy romániai amerikai katonai létesítményben pszichológusok dolgoznak rajta, hogy hazatérésüket követően még épelméjűek maradjanak." Ez nem lesz könnyü feladat. Ismeretes ugyanis a vietnami seggrepacsival összefüggő "veterán betegség", amit nem vettek túl komolyan. Aztán jött az iraki háború. Itt már kimutatták, hogy "mintegy 300 ezer amerikai katona szenved súlyos depres szióban az Irakban és Afganisztánban töltött szolgálata következtében. Mintegy 320 ezer társuk pedig agysérülést szenvedett az egyik legtekintélyesebb washingtoni agytröszt becslése szerint. A súlyos sérelmet követő sztressz-rendellenességnek nevezett tünetegyüttes (angol nevének rövidítésével PTSD) vérnyomásugrással, sírógörccsel, reszketéssel, izzadással járó tünetcsoport a tragikus helyzet újbóli átélésével járhat együtt, s nagyon megviseli az áldoza tot. De mivel nem vagyok lókórházi kedvesnővér, hagyom hadd pátyolgassák normálisra a dicső hadfiakat, ha tudják. Én pedig e - talán nem fölösleges - kitérő után visszatérek a témához: hogy is állunk hát a szupremáciával?

Nyilvánvaló, szememben legalábbis, hogy ZsidóAmerika elvesztette technikai fölényét Oroszországgal szemben. Az ócska Fencerbe pakolt kütyük, mint szellemi termékek, felülmúlják a szupermodern tengeri moloch képességeit. A szupremácia tehát orosz oldalra került. De hogy lehetséges ez? Főleg azért nehéz a dolgot elképzelni, mert nem lehet feltételezni, hogy az orosz technikát csupa zsidók fejlesztik. Sőt azt gondolom, az oroszországi kutató és fejlesztő intézetekben nincsnek úgy túlreprezentálva, mint annak idején Los Alamosban az atombomba kifejlesztése idején. [Ez nem is bizonyult egyértelműen jó megoldásnak, mert történelmi tény, hogy nemcsak a feltalálók, de az "atomkémek" is jobbára zsidók voltak...]

Szóval az a kérdés, hogy a Fencer produkcióját megmagyarázhatjuk e, megoldhatjuk e a
"gój 'koach' (fizikai erő) és zsidó 'moach' (elme)!" képlet alapján. Nem, ez a megoldás nem lehetséges. Következésképp összedől a "választott nép" páratlan szellemi kvalitásaira alapozott hülye szupremácia-mítosz.

Fentebb a nemzetközi zsidóság
"nagyjainak" álláspontját ismertettem a kérdésben, de most rájöttem: témám további kifejtéséhez egy magyar példa a legalkalmasabb. Történt pedig, hogy Landeszmann György budapesti főrabbival anno egy interjú készült, amelynek során a rebbe a következőket mondta 
„... ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya meg a fütyülős barack.” [Megpróbáltam ennek a szemétnek a pofalemezét letölteni. Nem megy. Az Interneten nem található...]

Fontos fogalom a 'hozzáadott érték' fogalma. Nos gondolkozzunk el azon, ki lehetne e vonni egy kommányi zsidó 'hozzáadott értéket' az orosz haditech nika szellemi értékeiből és ha igen, mi maradna? Gimnasztyorka és "kalinka vodka"? Ugyan már!

Az ötödfélezer éves mítosz romjai láttán le kell vonnunk a legkézenfekvőbb következtetéseket. A mítosz ugyanis intézményesült. Úgy hívják: ZsidóAme rika,- Izrael,- zsidó diaszpóra. Ezek nem fognak maguktól összeomlani egy olyan felismerés folytán, hogy oda a szupremácia. Itt az ideje, hogy a gój emberiség, felismerve önnön szellemi értékeit ("fölényét") megemberelje, megszervezze önmagát a szörny teljes és végleges elpusztítására. A tudás hatalmát kell konvertálni erőhatalommá. Menni fog...

2004.04.23

2014.04.24-i frissítés.

A Kemény Gábor írása iránti lelkesedésem a saját cikkem közzététele után csökkent. Zavart, hogy semmiféle forrást nem jelölt meg. Attól féltem, hogy lufit eregettem. Szerencsére nem, de tartozom olvasóimnak és önmagamnak is azzal, hogy felkutatom és közzéteszem az Interneten fellelhető eredeti hírforrásokat egyikét - másikát..

A Kemény Gábor cikkére leginkább hajazó közlemény a "Russian Radio" honlapján (is) megtalálható. Ebből néhány elemmel kibővítem a históriát.
A Donald Cook Tomahawk cirkálórakétákkal hajózott be a semleges övezetnek számító Fekete Tengerbe. Célja az Oroszországgal szembeni erőfitogtatás volt a krími események miatt, ami az u.n. montreauxi egyezmény nyílt megsértését jelentette. Az Oroszok egy fegyvertelen (!) SZU-24-est küldtek a fogadására. Ez a gép olyan zavaró berendezéssel volt felszerelve, amely számára lehetővé tette, hogy teljesen megbénítsa a hajó Aegis rendszerét (se kép - se hang effektus) és 12 színlelt támadást intézzen kis magasságban (!) a moloch ellen. (Ez a zavaró rárepülés kölcsönös és általános gyakorlat volt a hidegháború éveiben, csakhogy akkor egészen mások voltak a technikai körülmények.) Ez az ökörködés valóban
"ideges reakciókat" váltott ki a hős tengerészek körében olyannyira, hogy 27-en bedobták a törölközőt - írásban, amint a hajó teljes gőzzel befutott egy romániai kikötőbe. (A faszkalap Basescu nem sokkal az incidens előtt áradozott arról, mekkora megnyugvás Romániának az amerikai hajók jelenléte...)
Az Aegist ezek szerint tovább kell bütykölni, ami biztos sikerülne is, ha az oroszok közben csak a heréjüket vakargatnák. A cikk szerzői "aggódnak" amiatt, hogy ez a fejlesztés marha sok pénzbe kerül és Amerika momentán pénzzavarban van.
A cikkből kiderül hogy az egész ramazurit a "Khibiny" fantázianevü berendezés okozta (a Kola félsziget egyik hegyét hívják így). A tengeri kaland a szerkenytü "éles tesztjének" számított. A vizsga sikerült... 

A másik írás a "Ru facts" oldalon jelent meg, címe "A romboló megbolondult" (...). A cikk szakmai zsargonban íródott, ezért akkor is nehezen lenne megérthető magamfajta laikus számára, ha a fordítás minőségi lenne - de nem az... A cikk néhány mondata így is sokatmondó.
A jelen esetben a béna kacsa személyzete semmit sem látott, semmit sem tehetett "elektronikusan", de aki nem volt rest és felfáradt a fedélzetre élvezhette a látványt - mint a moziban - azaz számolhatta a rárepüléseket és hallgathatta az öreg láda harsány zümmögését ("buzz"). Ám ezek a bitang oroszok máris egy új szisztémán dolgoznak. Az új szerkezet bekapcsolása esetén a "meglátogatott" hajó, vagy más katonai objektum kezelő személyzete csak egy fehér foltot fog látni azon a helyen, ahol a "látogató" tartózkodik. Ez sokkal humánusabb megoldás, hisz a kivégzendőknek is bekötik a szemét mielőtt...
Megszólalt amerika hangja is. Steven Warren ezredes úr "elfogadhatatlannak" minősítette az orosz akciót. Az amerikai hadihajó törvénytelen behatolását nem minősítette...

Megjegyzem a fiaskó nagyságához képest az orosz sajtó viszonylag kiméletes volt a kacsásokhoz. Nem így a nyugati média. Több epés megjegyzés olvasható a dologról. Az egyik a Northerntruthseeker oldalon jelent meg. "Nem csoda, hogy az USS Donald Cook gyorsan lábai közé kapta a farkát. Különös, hogy az esetről egyöntetüen hallgat az amerikai "mainstream média", ami egyáltalán nem meglepő. A bűnözők irányította propagandagépezet nem hagyja, hogy a 'juhok" megtudják, hogy Oroszország nem nehézkes, és a technoló giája egyenrangu az USA technikájával, esetenként felülmúlja azt!" Nagyon jólesett olvasnom, hogy Nyugaton is hülyítik a "juhokat"...

Természetesen találgatások folynak arról is, ki hajtotta végre ezt a légi cirkuszt. Van egy "gyanúsított", a 45 éves Alexey Mizhurko,
aki az első és második csecsen háborúban és a 2008-as grúz - oszét konfliktusban vitézkedett, ("zsonglőrködött") a SZU-24-essel. Úgy jellemzik, hogy a "fű-magasságban" végrehajtott repülések specialistája... 
 
E  kiegészító adalékok ismeretében megnyugodtam abban a tekintetben, hogy állításaim nem bizonyultak légből kapottaknak. Azaz "quod dixi - dixi, quod scripti - scripti"!

Ami viszont a végkövetkeztetést illeti, az némi kiegészítésre szorul.

Régi igazság, hogy akit az isten el akar veszejteni, annak előbb elveszi az eszét. Az mára nyilvánvalóvá lett, hogy a "kiválasztott nép" totál meg van hülyülve. Utólag már látjuk, hogy Zsidóamerika az atombombák bevetése, 1945. augusztus 6-a óta, azaz idestova hetven éve, már a harmadik világháborút vívja a gój világ ellen. Izrael azért akarja elpusztítani az egész Közelkeletet, mert annak államai, ill. az államok egy része nem hajlandó elismerni Izrael állam létjogosultságát. A létjogosultság kérdőjele azonban már nem csupán Izrael, de ZsidóAmerika feje fölött is megjelent. Nem jogosult a létezésre olyan állam, amely más államok ugyanezen jogát kérdőjelezi. Az említett "demokráciák" pedig ezt teszik.

Most hallom a televízióban, hogy egyesült a Fatah és a Hamász. Immár együtt (!) nem ismerik el Izrael létjogosultságát...

2014.04.24

Sz. Gy.

Megosztás