Kiegészítés 2012.09.10
Kiegészités 2012.08.23
Kiegészités 2012.08.05
 
Kiegészítés 2012.07. 28
Kiegészítés 2012.06.24
Kiegészítés 2012.06.19

 

Jahve negyedórája

A legszennyesebb háboru - Sziria

 

 Gaza

Miért fontos nekem (?) ez a téma? Hát csak azért, mert vigyázó szemeinket manapság  nem annyira Iránra kell vetnünk, amelynek megtámadásával Izrael és Amerika fenyegetőzik, hanem Szíriára, amelyet már megtámadtak.

Nem árt tudni, hogyan vélekednek az Izraelt és Amerikát uraló izraeliták Sziriáról. Tiszta forrásunk ezúttal az "Izraeli Hírlevél" friss, 2012.06.13-i száma. Címe: "Sorsunk negyedórája"  Szerzője afölött kesereg, hogy az 1967-es háború után Izrael csak a Golan fennsíkot annektálta, nem az egész Sziriát. Ez isten ellen való vétek volt, mert lám mit szalasztottak el .............
Isteni szerencse, hogy Jah véval lehet alkudni. Igy könnyen megeshet, hogy az elszalasztott lehetőséget újra megadja válasz tott népének, ha önkritikát gyakorol és "megembereli" magát. Úgylehet ennek tanúi vagyunk most. Az iraki, majd az afganisztáni háborúval kapcsolatban azt hittük, ezeknél aljasabb háború nem létezhet. Nos, tévedtünk.
Mert mi is történik ma Sziriában? Amerikai - izraeli agresszió folyik, amelyet Bassár el-Aszad elnök és a szíriai hadsereg nyakába varrnak, hogy majd ugyanerre a nyakra rátehessék a 13 csomós hóhérkötelet (amerikai szabadalom...).

Az Aszad rendszer ellen - úgymond - népi felkelés folyik és hogy ezt elfojtsák civileket, köztük nőket és főleg gyermekeket, gyilkolnak. Tudunk, a szunniták és a siíták régi ellentéteiről, sőt harcaikról is. Olyat azonban nem jegyeztek fel a krónikák, hogy e vetélkedő arabok egymás gyermekeit öldösték volna. Tudjuk azt is, hogy Sziriát a siíta kisebbség kormányozza és ez nem tetszik a szunnita többségnek. A kezdeti legenda úgy szólt, hogy a harcokat a Szabad Sziriai Hadsereg folytatja, amelynek gerincét a hadseregből dezertált katonák képezik. Mivel ilyen hadsereg nem létezett, valami új fantomot kellett létrehozni. Ez meg is történt. Lássuk mit fantáziál kedvencem az
Amerikai Népszava? E jóhírű orgánum azt állitja, pontosabban visszhangozza, hogy a hulai mészárlást ugyan nem a szir hadsereg, hanem Aszad magán szellemhadserege a "Szabihák" [szabiha = szellem] követték el. Van persze, már hogyne volna, fénykép is, amelyhez a Népszava a következő "magyarázatot" fűzi. "Felkelők által elfogott sabihák. Még a mostani diktátor apja csinált közbűntényes csempészekből tömeg gyilkos rohamosztagosokat."
Csakhogy! Csakhogy? Csakhogy az egész nem igaz. Rendkivül figyelemre méltó, hogy a "magyar" sajtó keresőjében sem akadnak fenn olyan hírek, amelyek fehéren - feketével azt bizonyítják, hogy az arab gyerekeket a MOSZAD, ill. a CIA halálkommandói gyilkolják! Ebben a körben viszont vannak példák a gyermekgyilkolásra. "1948. április 9-én az Irgun és a Stern elnevezésű zsidó terrorcsoportok - élükön Menachem Beginnel és Jicak Samirral - megroha mozták a Jeruzsálem közelében található békés, mindössze 750 lelket számláló palesztin falut, Deir Jászint. A hozzávetőleg 120 cionista fegyveres eszeveszett öldöklésbe kezdett: a terro risták nőket, gyermekeket, férfiakat mészároltak le." E derék férfiak tehát jól gazdálkodtak Jahve "negyedórájával". Meg is lett a jutalmuk. Mindketten Izrael miniszterelnökei lettek, sőt Begin - a rothadt Európától - még Béke Nobeldíjat is kapott...

Ami a hulai mészárlást illeti, feltünő a hasonlóság a kis hulai gyermekhullák és a gázai gyermekhullák között. Ebben "gyönyörködhet" az olvasó az írás két szegélyén. De mit csinálnak most Sziriában a regnáló, ill. a leen  dő amerikai elnökök, és izraeli  miniszterelnö kök?

A bőség zavarával küszködve engedtessék meg csupán két forrást megjelölnöm. Az első a képre kattintva behívható. A képről leolvas ható Blackwater név régi "kedves" emlékeket gerjeszt.  Igen! Még 2007.10.09-én írtam róluk egy blogot
"Mesterségem a halál"  címen. A cikk arról a kis epizódról szól, amikor 17 irakit, köztük gyermekeket (!) mészároltak le.

A második, ugyancsak külföldi, forrás a MOSSAD-on és a CIA-n kivül megemlíti az angol titkosszol gálatot, a minden szarban kanál MI6-ot is. A cikk a képre kattintva szintén lehívható.

Az Blackwater iraki "hőstetteinek" epilógusát 2010.10.21-én a HVG írta meg
"Az USA nem 'tudja' felelős ségre vonni a gyilkoso kat."  cimmel. Az általam szintén mélyen utált hetilap politika szerkesztőjének persze ma nem jut eszébe: hogy a fenébe vonnák őket felelős ségre, hisz akkor kit vetnének be Szíriában és a világ más forró pontjain (Pl. Jemenben)? Itt vetem közbe, Obamát korábban gyilkos niggernek tituláltam Oszama bin Laden meggyilkolása kapcsán. Azóta kitudódott, hogy a "terroristák" likvidálását világszerte Obama rendeli el, ill. hagyja jóvá. Így az amerikai elnökök az izraeli államelnökök, ill. miniszterelnökök nyomdokaiba lépnek az állami szintű bűnözés terén. Ezért, ha úgy adódik, mindannyiukra 13 csomós fojtókötél vár, mint háborús bűnösökre. Nota bene: Obama is nobel békedíjas lett! "A nemzetközi diplomácia és a népek közötti együttműködés terén kifejtett rendkívüli erőfeszítése iért kapta a díjat."  Írta az [origo]  2010.10.09-én. Ha akkor tán nem érdemelte ki, azóta meg szolgálta alaposan. Így immár a zsidó terrorista miniszterelnökök sorában a helye.

Mint tudjuk, Amerika elnökválasztásra készül. Azt is tudjuk, hogy az ellenzék, ill. annak elkökjelöltje mindennek lehordja riválisát és mindent lecsepül amit az csinál. Támadják persze Obamát is, Szíria miatt is, de miért? Sokallják kiontott gyermekvért? Nem! Keveslik!

A republikánus Romney Adviser Bolton, kifejezetten eszelős módon, amellett kardoskodik, hogy "bátran" szembe kell szegülni Sziria "cinko saival" Oroszországgal, Kinával és Iránnal is. Egy rá jellemző írás behívható a képről.

Az izraeli amerikai világimperializmus - Szirián keresztül - mind közelebb hozza a világgaz daság összeomlásának és emiatt a harmadik világháborúnak a veszélyét.

Ez a kardcsörtetés arra utal, mintha a nyugati hatalmakat pórázon vezető zsidóság komolyan elhinné, hogy az említett nagyhatalmak szembeszegülését megfélemlítéssel, vagy fegyveres erőszakkal megtörheti. Ezúttal azonban túl nagy fába vágták a fejszéjüket.

Kína és Oroszország a leghatározottabban elleneznek minden külső agressziót. Mintogy ez az agresszió már javában folyik, mindent elkövetnek annak ellensú lyozására. Mindenekelőtt korlátlan fegyverszállítással. Ezen túlmenően azonban mind hangsúlyosabb az orosz hadi flotta "aggódó" jelenlétének fokozása Sziria partjainál. Irán pedig a Forradalmi Gárda "önkénteseit" küldte Szíria védelmére.

E csendes irániak - gondolom - méltó ellenfelei lesznek a gyilkolásban a Blackwater banditáknak. De ne feledjük, ha a térképre nézünk nem is feledhetjük, hogy Szíria közelében több olyan arab állam, ill. még több fegyveres szervezet van, amelyek alig várják, hogy odasózzanak Izraelnek és Ameri kának. Libanonra és az államban államot alkotó Hezbollahra, valamint a Gázai övezetre és az ott "uralkodó" Hamaszra kell gondolni.

Az arab ellenállás anyagi erői és embertartalékai kifogyhatatlanok. Igazi fegyverük azonban a dzsihád, a "szent háború" szelleme, amelyet épp a zsidóságnak sikerült fehérre ízzítania... Itt és most nem akarom felemlegetni azokat a borzalmas bűntetteket, amelyeket Izrael - Amerikai fedezettel - e térségek népei ellen elkövetett, különös tekintettel az ártatlan gyerekekre.

[Be kell vallanom, holokauszt szemléletemet épp a gyermekek, a zsidó gyermekek alakították ki. Sokáig nézegettem a táborok felnőtt "muzul mánjairól" készült képeket és nem indítottak meg különösebben. Ám a gyermekek, a gyermek-szemek! Ezek látványán - részvét nélkül - nem teheti túl magát az ember. Mondom: az ember! De ember e az, akik embertársát nem tekinti embernek, követke zésképp az emberek, a gyermekek elpusztítását sem tekinti bűnnek, feltéve, hogy gojokról van szó?

Mert hogy is szól
Mózes V.könyvének 20. fejezete?  Mi legyen a sorsa az idegen városoknak? "Ha pedig nem köt békességet veled, hanem harcra kél veled, akkor zárd azt körül. És ha az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vágj le abban minden fineműt fegyver élével; De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, ami lesz a városban, az egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, akiket kezedbe ad néked az Úr, a te Istened. Így cseleked jél mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, amelyek nem e nemzetek városai közül valók. De oly népek városaiban, amelyeket örökségül ad néked az Úr ne hagyj élni csak egy lelket is. Hanem mindenestől veszítsd el őket: a Khittheust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khiv veust és a Jebuzeust, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened. Mindez teljesen világos. Így is cselekedett Józsué Jerikó lakóival. Lehet ugyan, hogy az egész história egyszerü kitaláció. Mindegy! A lényeg az, hogy a zsidók így gondolkodnak és így is cselekszenek ha azt hiszik, hogy valamit "kezükre adott az Úr". Aligha vitatható, hogy Szíria is "olyan" országnak minősül, amelyet az Úr kipusztitásra itélt, az ő "negyedórájá ban". És most jöjjön a térkép és annak alapján a kérdés, mennyiben "izgalmas" a szíriai helyzet nekünk európaiaknak? Miközben Izrael és Amerika Irán megtámadásával fenyegetőzött, ténylegesen megámadták Sziriát. Ez a háború magától elvezet, előbb vagy utóbb, Irán és Izrael összecsapásához, akár Izrael támadja meg Iránt, akár fordítva történik a dolog. Akkor pedig ismét előtérbe kerül a Hormuzi szoros kérdése és Európa, ill. a világ olajellátása. Innen már nem kell tovább ragozni a dolgokat, főleg az így is rogyadozó Európa felól nézve.

Az új fejleményekről
Kina, Oroszország és Irán komolyan gondolják! Sziria területén és felségvizein a négy állam közös hadgyakorlatot rendez. Ennek során
Szíria föld-víz rakétáit és a légvédelmi rendszerét teszteli. A legérdekesebb hír az. hogy "a  Fekete tengeri Flotta Iman nevű tankerének fedélzetén az orosz tengerészgyalogoság terrorelhárítói érkeztek Szíriába az Interfax hítügynökség szerint". Gondolom majd gyakorolgatnak a fiúk és ha elkapnak egy - két terroristát nyilván nem jönnek zavarba, hisz ők is tudnak néhány vallatási trükköt, nemcsak a blackwateresek, és megtanítják őket énekelni. Jó vadászatot!

Még újabb fejleményekről
Éreztem én, nem babra megy a dolog. Június 20-án megszólalt a "Világ helyzete" [Situation of the world.com"] internetes portál is
"Obama szerint "Nem a HA, hanem már csak a MIKOR a kérdés...". Elemzők tudják, hogy lépni kell, mert Iránba Szírián keresztül vezet az út...." Ezt pöntyögtem én is, csak 3 nappal korábban, ami a politikai hírelemzés műfajában nem kicsi idő... A cikk néhány képet is közöl, amelyeket nincs szivem nem "beragasztani" különös tekintettel arra, hogy a forrásként megnevezett Fars News Agency képes tudósítása is két nappal később jelent meg az enyémnél... A lényeg: a kocka tényleg el van vetve. Már egyik fél sem hátrálhat. Közeledik tehát az idő, amikor Izraelnek is el kell szenvednie az első katasztrófális háborús vereségét, hogy a közelkeleti népek - de a világ népei is - felszabaduljanak a mítosz hatása alól, amely izrael csalhatatlanságát és legyőzhetetlenségét próbálja az emberi agyakba gyömöszölni. Könnyen meglehet, hogy cion bölcsei most szembesülnek először ocsmány eszméik megvalósíthatatlanságáról és arról, hogy kedvenc kígyójuk nem képes a világot a gyűrűi között összeroppantani. És lassan lehet számolgatni, milyen árat fizet a világ zsidósága a kígyó többezeréves tekergőzése során az emberiségnek okozott mérhetetlen szenvedé sekért. Ja igen! A fizetség összege kamatos kamatokkal számítódik...

2012.07.28
Kedvencem az Amerikai Népszava
közli, hogy orosz deszanthajók közelednek Sziria part jaihoz. A Nyezaviszimja Gazeta szerint nem lehet a véletlen műve, hogy egyszerre öt deszanthajó van egy olyan régióban, ahol a helyzet egyre kiélezettebb. Azt is nehéz lenne megmondani, írták a cikkben, hogy mikor volt a régióban ilyen hatalmas orosz deszanterő. Háromszáz tengerészgyalogos és 20 páncélos van egyedül az 1700 tonna teherbírású Nyikolaj Filcsenkov partraszállító hajó fedélzetén. A többi négy hasonló osztályú hajó mindegyike 500 tonna teherbírású, és egyenként 225 haditengerész és 13 páncélos van a fedélzetén. Ha csupán ezeket az adatokat összesítjük, 1200 deszantosból és 72 páncélosból álló erő rajzolódik ki – írta a lap, amely szerint ez komoly erőkoncentrációt jelent. A kérdés az, hogy mi célból – tette hozzá. Ez a játék nem mehet babra. Nem is arra megy... A világ sorsát döntheti el egy lélektani tényező: "IzrUSA" győzelme lohasztja, vere sége éleszti a nemzetek ellenállását.

2012.08.05
Aleppó ostroma
Az Indexen
olvashatók a sziriai "polgárháború" legfrissebb eseményei - Aleppó ostro mával kapcsolatban. Ismét leszögezem - tudom, unalmas vagyok - a szír tragédia végkifejlete után, aszerint (!) változik a világ.

Úgy látszik, az orosz deszantosok nem lógázzák a lábukat... A "szabadságharcosok" elkövették azt a hibát, hogy nyilvános kivégzéseket tartottak Aleppó ban. Nyilván utánozni fogják őket a kormányerők is, ha meg tudják törni az ellenállást. Csupán egy mód szertani "finomitás" szükséges. A felakasztandók nyakába akasztandó táblákon fel kell tüntetni, melyik nyugati titkosszolgálat emberei (voltak).

2012.08.23 Végső leszámolás (?)

Az aleppói front  eseményei [a Jövőnk Info tudósítása alapján - kivonatosan]. Július elején még átlagosan húsz életben maradási nappal számoltak egy-egy zsoldos esetében. Ez ma már a felére csökkent.  Mintegy hatvan-hetvenezer zsoldos lépte át a szír határt, de ebből ma már talán nyolc-tízezer harcképes.

A szír hadsereg mindenkit kivégez. Teljes joggal, mert a cion-banditákra semmilyen nemzetközi egyezmény nem vonatkozik. Az is ismert, hogy a foglyok egy része a kivégzésük előtt brutális kihallgatási eljárás alá esik [lásd Guantanamo - Abu Graib]. Ami a  "nyomásgyakorlás" módszereit illeti, az oroszok  Groznijban (!) szerzett tapasztalatokat átadták a szír különleges egységek tagjainak. Az "így" megszerzett információk igen hasznosak a hadsereg számára. A németek az ilyesmit úgy hivták anno: "sonderbehand lung" ...

Kivételt képeznek a csecsenek és a bosnyákok, mert őket átszállítják a tartuszi orosz tengerészeti bázisra, ahol már nem a szír tanítványok, hanem az orosz mesterek veszik kezelésbe őket.  

Egy rendszerváltoztató erőnek a legfontosabb a lakossági támogatottság. Segítséget jelent minden vonatkozásban, úgy az információk, mint a rejtőzködés terén. Ez az "aszimetrikus háború" első alapszabálya. Szíriában a cion-zsoldosokat a lakosság ellenségnek tekinti a folyamatos rablások, a nők megerőszakolása és a gyilkosságok miatt. No meg a szir kollaboránsok a zsoldosokkal egyenlő elbánásban részesülnek [l. lentebb]

A szír hadsereg városharcot a legmodernebb eszközökkel, ill. módszerekkel vívja Aleppóban. Felderítőik pontosan megadják a célkoordinátákat, és irányítják a tűzcsapá sokat. Ezért a cion-zsoldosok nem tudnak erődöket kialakítani. Gyáva módon a kórházak, sűrűn lakott háztömbök, iskolák közvetlen közelében létesítenek állásokat. Erre rendkívül hatásos válasz a mesterlövészek tömeges alkalmazása. Legalább ezer jól kiképzett mesterlövész vadászik a zsoldosokra, halálos eredményességgel. A napokban szinte sírva nyilatkozott egy zsoldoscsapat vezetője, hogy a rakétáknál és a tüzérségnél, aknavetőknél sokkal rosszabb a mesterlövészek állandó működése. Már kilőtték minden vezetőjüket és ha a felderítők bemérnek egy célpontot, amit a légierő, vagy a tüzérség lőni kezd, nincs menekülés, mert a mesterlövész harccsoportok már várják a csöbörből vödör be menekülő "célpontokat".

* * * 

A damaszkuszi hadmüveletek új fejleményei a Barikád nyomán.

A felkelők állásait ágyúzzák és helikopterekről rakétákkal, ill. gépgyútűzzel támadják. Az így "megpuhitott" városrészekben a hadsereg razziákat tart és a külföldi diverzánsokat a helyszinen agyonlövik. Így járt Rusztan Gelajev csecsen "önkéntes" [egy volt "hadúr" fia] is. Hasonló elbánásban részesülnek a szir kollaboránsok is. A saját házában lőtték agyon Mosáb al-Odaallaho ujságirót, az egyébként állami tulajdonban levő (...) Tisrin c. lap munkatársát.

És most a nyugalmat megzavaró hiradás következik! A gyengébb idegzetü, ill. hányásra hajlamos olvasók ezt a részt ugorják át.

A "Szentszék", azaz  a judaista pápisták szíriai nagykövete Mario Zenari nuncius "a darab jaira hullott jog haladéktalan tiszteletben tartását követelte (?) a harcoló felektől". És úgy vélekedett, hogy egy ilyen tragikus helyzetben a keresztények hivatása az, hogy hidakat építsenek.

Kissé megvakargatva a nuncius urat kiderül, hogy a Szentszék sziriai papagálya már májusban arról papolt néhány rutinszerü kis robbantás kapcsán, hogy "a Szentatya folyamatosan értesül a válságról és a szíriai nép fájdalmáról. A pápa közel áll a szenvedők höz, és megújítja felhívását a válság megoldása érdekében a párbeszéd útján. Mindenekelőtt az erőszak azonnali beszüntetésére hív fel. Sajnos azonban a szíriai falvakban állandóan a vérengzést tapasztaljuk, amely újabb vért kíván. A nemzetközi közösség segítségével kell megtörni ezt az erőszakspirált Ez a vérfürdő fájdalmat és megdöbbenést vált ki mindenkiből. Senki sem tudja már, hogy mit gondoljon. Damaszkuszra ólomsúllyal nehezedik ez a helyzet. Abban reménykednek, hogy a nemzetközi közösség még határozottabban a kezébe veszi a helyzetet, és még inkább támogatja a jelenlegi legjobb megoldást, a Kofi Annan-féle tervet."

Tetszenek érteni? A pápa Úrnak fáj a szíriai nép fájdalma. A palesztin nép, meg a gázaiak fájdalma bezzeg nem fáj a vén zsidóimádónak és nem bocsájt ki felhívásokat. Aztán tetszenek érteni azt is, hogy nemzetközi [értsd NATO] beavatkzást sürget, hogy "libiai módra" oldják meg a helyzetet? Dehát ki hallgat már a zsidócsahosra. Hol van már az idei hó - Kofi Annan és füstbement terve? Sziriát nem lehet csak úgy szétbombázni, mint Libiát, mert ha ezt megtennék, lőnének az oroszok, sőt a kínaiak is.

Most még egy kis "szeszákiáda" a fentiekhez.

Amint látják, az oroszok már a spájzban vannak és róluk köztudott, nem szeretnek kimen ni... Azonkivül létrejött - létrejön e modern "terrorelhárító" hadsereg. Ez most védekezik. És mi lesz, ha támadni fog, pl. Izraelben? Hogy ez lehetetlen? Hát nem láttak még karón varjút? Mi lesz, ha "Szentföld" palesztin ellenállói egy kis továbbképzést és néhány csúzlit kapnak az izraeli katona-hóhérok elleni harca. Erre visszatérek majd. Meggyőzódésem szerint lesz mire visszatérnem.

* * * 

Legfrissebb tudósítás külföldön élő barátomtól a Tinyurl.com szájtról.

Barátom nem volt rest és lefordította Brandon Smith
cikkét amelyet teljes terjedelmében elolvashatnak. Itt csak szemelvényeket közlök belőle, néhány megjegyzéssel fúszerezve.

A (sziriai) krízis okozta feszûltség messze túllép mindenen, amit a Közel-Kelet az elmult évtizedek alatt átélt, beleszámítva az USA iraki és afganisztáni invázióját is. Itt vannak a bizonyítékok. Ezek megmutatják a következményeit az esetleges USA, NÁTÓ vagy Izrael által kezdeményezett  Irán, vagy Szíria elleni háborúnak. Az eredmény nem felemelô:

Szíria és Irán összefog.
2006-ban Irán és Szíria a nyugati fenyegetésekre válaszként kölcsönös védelmi és segélyszerzôdést kötött. Mindkét ország hajlandó követni a szerzôdés irányel veit. Irán már követi is a gazdasági élet terûletén, miközben Szíria a  polgárháborúba sodró dik.  Valójában az USA által támogatott szíriai  felkelés egyik fô célja ennek a kölcsönös szerzôdésnek a tesztje volt.
A teszt eredményes! A szerződés frankón szuperál.

Irán elzárja a Hormuz Szorost. A hadûgyminisztérium (Department of Defense) rendelkezé sére álló eszközök figyelembevételével úgy tûnik, hogy a Hormuz probléma tulajdonképpen nem létezik. Ez a felfogás nagyon téves lenne. Az Irán menti szoros a legkeskenyebb helyen alig 21 mérföld szélességû. De ezen belûl csak 2 hajózható csatorna létezik, mindegyik csupán 2 mérföld széles. Hormuz a világ egyik legfontosabb olaj tranzit csatornája. A világ olajter melé sének 20% megy itt keresztûl. A hajó utak lezárása egyszerû feladat lenne az új 'Ghader' rakétarendszer segítségével, amit Irán sikeresen tesztelt az idén. Ezeket nagyjából tudtuk. A "Ghader" új...

A Hormuz Szoros szûk terûletén egy nagymérvû rakétatámadás bármelyik ország haditenge részete számára megsemmisítô lenne és a szorost roncstemetôvé változtatná, ami lehetet lenné teszi az olajtankhajók közlekedé sét. Következmények? Az olajárak az égbe szökné nek, az ûzemanyag ára a legtöbb ember számára elérhetetlen lenne.

Izrael akciója az USA-t is háborúba fogja sodorni. Felejtsd el, bármit is mondott az U.S. Joint Chief of Staff General Martin Dempsey. Az USA mindeképpen résztvevôje lesz az izraeli légitámadást követô iráni vagy szíriai háborúnak. Szíriát segíteni fogja Oroszország és Kína Az orosz kormány számtalan alkalommal nyilatkozta már ki, hogy nem fognak meghátrálni egy Szíria elleni támadás esetén és haditengerészeti egységeket és katonai alakulatokat vontak össze a tartaruszi támaszponton.  Erre a fejleményre már 4 évvel ezelött felhívtam a figyelmet.

Kina valószínûleg átfogó méretü gazdasági megtorlással felelne, ami valószínûleg magába foglalná az amerikai államkötvények (U.S. Treasury Bonds) nagy mennyiségben történô kiárusítását (amire Kína már amúgy is 2005-óta készûl). A közel keleti krízis miatt égbe szökö olajárak mellett a  BRIC és az ASEAN országok végsô indokot kapnának arra, hogy a dollár helyett az IMF SDR-t (Special Drawing Rights) használják a globális kereskedelemben.
A BRIC csoport hatékonyságát épp a legnagyobb Tag Kína fékezte eddig. Írtam erről egy blogot "Kinai kapituláció" cimen. Az általam vélt helyzet az, hogy a kínai politika ebben a műfajban is különösen aljas és szennyes valami. Kína azt reméli, hogy a saját javára, ill. hasznára manipulálhatja a globális nemzetközi ellentéteket. Ebben remélem tévednek.

A globális összecsapás veszélye mindenkit fenyeget, de háború fûstje magába rejt minden fajta bûnözôt. Kûlönösen a gazdasági bûnözôket. Nagyméretû háborúk, a termé szetûknél fogva, magukba foglalnak piacokat is és szélsôséges kilengéseket okoznak a gazdasági életben. Minden, és érts ez alatt szószerint mindent, rá lehet lesz fogni a háborúra. Így az USA gazdasági életének és a dollárnak a csôdjét is. Természetesen az igazi bûnösök ( a nemzetközi és a központi bankok) akik már évtizedek óta korrumpálták és szétzúzták az amerikai gazdaságot, nyerni fognak mindezen.

Az Israel,  U.S.A. és NATO oldal szurkolóinak, valamint a Közel Kelet, Oroszország, Kína, stb. követôinek csak annyit mondanék: nem lesz gyôztes. Nincs ”legjobb eset”. Nem lesz díszparádé. Hát már hogyne lenne. A cion bölcsei már ki is kalkulálták, hogy Izrael mindössze 500 halottat veszítene egy újabb közelkeleti háborún. Kíváncsi lennék, hány halottal kalkuláltak, amikor 1939-ben a Zsidó Világkongresszus szabályosan hadat üzent a III. Birodalomnak...

* * * 

A következő információk forrása az Antidogma.hu honlapról Gazdag István cikke amely megvilágitja, azt is hogy a Sziriában tevékenykedő orosz tanácsadók számára miért érdekesek a bosnyákok Először erről.
"Május 16-án a RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelezte, hogy „szíriaiakat” gerilla harcmodorra és fegyveres propagandára (sic!) Koszovóban képeztek ki amerikai (!) támaszponton (!), akik mint lázadók hasznosítani fogják az egykori UCK (Koszovói Felszabadítási Hadsereg) harctéri tapasztalatait." Amig a sziriai kommandósok fel nem koncolják őket...

Persze nem ez az egyetlen amerikai kiképzőközpont. Felhívom a figyelmet arra, hogy Sziria [szekularizált] világi állam. Vannak a hülyeségig fanatikus iszlamisták, akiket Allah nevében rájuk lehet uszítani.
"Washington, Ankara és Rijád áldásával főleg Katar foglalkozik muszlim fanatikusok és külföldi zsoldosok toborzásával és Szíriába juttatásával. Emlékezetes, hogy Katar, ez a vahabita olajmonarchia 2003-ban hadműveleti bázisul szolgált az Irak ellen felvonuló amerikai szoldateszkának, tavaly pedig egy ötezer fős elitalakulattal közvetlenül is beavatkozott a líbiai „spontán” forradalomba."

Olvasóim biztos emlékeznek a "damaszkuszi merényletre", amikoris felrobbantották a sziriai vezérkart. A [geci, ill. köcsög] jordán király ekkor úgy nyilatkozott, hogy "a merény let komoly csapás Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjére..." Ez a barom nem tudja, hogy már más pennával írnak. A szíriaiak természetesen kiszasszerolták, kik - hol szervezték a merényletet. Aztán "†Bandar bin Szultan hercegnek nem volt ideje megmelegednie a szaúdi titkosszolgálat igazgatói foteljében. Még egy hét sem telt el azóta, hogy az Asszad-rezsim számára kegyelemdö fésnek szánt damaszkuszi bombamerénylet végrehajtásáért Abdullah király a posztjával jutalmazta. Szultan helyettesével, Masál al-Karnival együtt máris a CIA-kooperációban likvidált szír főtisztek sorsára jutott. Az a bomba végzett velük, amely a titkosszolgálat rijádi központ jában robbant július 23-án, és amely - a Moszad-forrásokhoz közeli DEBKAfiles szerint - szabályszerű pánikot váltott ki Washingtonban, Jeruzsálemben és egyes közel-keleti fővárosokban egyaránt. Ezzel a látványos akcióval ugyanis Damasz kusz és Teherán nemcsak a királyi család „héjáit” tömörítő Szudeiri klán főnökén, Szaúd Arábia volt washingtoni nagykövetén (1983-2005), az idősebb Bush „fogadott fián” állt bosszút, hanem egyúttal bebizonyították, hogy képesek behatolni a szaúdi vezetés legfelsőbb és legszigorúbban őr zött köreibe is.." Meg még máshova is... A füstösök után a kampósorruak következnek!

És Oroszország? Ha az ember a [hitvány] magyarnyelvü orosz honlapokat [Oroszország Hangja, Oroszvilág.ru] olvassa csak arról olvashat, hogy Putyin a Pussy Riot elítéltetése miatt aggódik, más gondja - ezek szerint - nincs.

Ezzel szemben. "A hangnem kezd eldurvulni Moszkvában is, ahol egyelőre még félhango san, de már teljesen nyilvánosan „haramiaállamként” emlegetik az Egyesült Államokat, nevezetesen Szergej Lavrov külügymi niszter, aki szerint Washington reakciója a szíriai biztonsági vezérkar ellen július 18-án Damaszkuszban elkövetett bombamerényletre a terrorizmus egyértelmű igazolását jelentette. A bumeráng-hatás ez esetben is borítékolható volt." Továbbá "Putyin arra kérte az Oroszország és hat ex-szovjet köztársaság alkotta Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét, hogy készüljön fel béketeremtő kéksapkások Szíriába küldésére „a harcoló felek szétválasztása és az oda behatolt idegen erőkkel szembeni harc” (!) céljából. Nyikolaj Borgyuzsa, a katonai szövetség főtitkára megerősítette, hogy húszezer azonnal bevethető embere van az ilyen típusú küldetések végrehajtá sára."

Régóta hajtogatom: a világ akkor szabadulhat fel a zsidóterror bénító lelki hatása alól, ha az igazi gonosz birodalma, vagyis "IzrUS", elszenvedi első nyilvánvalóan katasztofális vereségét. Amerikát többször hülyére verték már (Vietnam, Irak, Afganisztán), de a zsidók állami létezésük óta csak egyszer szenvedtek vereséget, a legutóbbi libanoni háborúban; de ez nem volt taglózó vereség, "csak" nem tudtak nyerni. Libanon és a Hezbollah talpon maradtak és nemrég ünnepélyesen fogadták Ahmadinejad elnököt... Komoly esélye van annak, hogy a gonosz épp Sziriában vívja majd meg a maga waterlooi csatáját. Ámen! 

Amerika nem nyughat. Clintonné elmegy az APEC csúcsértekezletre és ott kijelenti "Washington még erősebb nyomást kíván gyakorolni Damaszkuszra a demokratikus átalakulás érdekében - jelentette ki vasárnap az amerikai külügyminiszter a vlagyivosztoki APEC-csúcs találkozón. Hillary Clinton" A hölgy egy agresszív elmebe tegre, azaz Amerikára emlékeztet.

* * * 

De mit gondoljunk és mit tegyünk ebben a helyzetben mi európaiak, keresztények és magyarok? Hát' pontosan az ellenkezőjét annak, amit nemzeti hitványaink a Schweitzer incidens kapcsán gondolnak, mondanak és tesznek! Erről egészen jó panorámaképet ad az  Index cikke. Ami engem illet, nem inzultáltam volna. Nem azért mert zsidó és rabbi, hanem azért, mert beteg és öreg. Ez nem elvszerü hozzáállás, mert a magyar ság érdekei szempontjából Schweitzer tevékeny ségét ugyanolyan károsnak, ill. veszélyesnek ítélem, mint hitsorsosai Jaszin sejkét, aki "hajnali imáról távozott a gázai Szabra negyed mecsetéből tolószékében, amikor egy izraeli helikopter három rakétát lőtt ki feléje. A sejk és legalább további hét személy azonnal meghalt. Az izraeli rádió szerint  Ariel Saron izraeli kormányfő maga adott engedélyt a sejk megölésére és személyesen felügyelte a légicsapás végrehajtását." Ő a harmadik zsidó mészáros - a sabrai satilai menekültek gyilkosa - akiből a "demokratikus" Izraelben miniszterelnök lett. [További mészáros miniszterelnök Ehud Olmert a gázai gyermekek gyilkosa. A jelenlegi miniszterelnök pedig "Bibi" Netanjahu a "reménybeli" sorozatgyilkos, a hódító háborúk házaló ügynöke Amerikában. Ő az aki nem száll le Barack Obama nyakáról, hogy rávegye néhány kalandra a Közelkeleten.]

Jaszin haláláról egyébként megemlékeztem a
"Barbárok Libanonban" c. irásomban.

Visszatérve honi nyomorultjainkra, a következőket szeretném leszögezni.

 • A hazai zsidóság előtti undorító hajbókolás ellenkező hatást vált ki, mint amit a puha gerincüek várnak tőle.
 • A magyarok elitélik a gyilkosokat és azokat a honi hitsorsosaikat is, akik velük szolidárisan - hallgatnak.
 • Mi magyarok továbbra is az egykori - Izraelt elitélő - ENSZ határozat talaján állunk és elítéljük a cionizmust, azok rasszizmusát, akik folyton a rasszizmus ellen kiabálnak.
 • Ebből következik, hogy nem a gyilkosokkal, ill. néma cinkosaikkal vagyunk szolidárisak, hanem áldozataikkal - a meggyilkolt kisgyermekekkel - azok családjaival és népeivel.
 • Kifejezzük azon elhatározásunkat, hogy ha sorsunk cselekvésre kényszerít bennünket, azok oldalán állunk majd, akik nekünk semmit sem vétettek és szembe szegülünk azokkal, akik - egyelőre szívós és csendes aknamunkával - a palesztin nép sorsát szánják nekünk saját hazánkban, amelyet Árpád fejedelem szerzett számunkra és amelyet I. Istvánnak és utódainak máig sem sikerült maradéktalanul a züllött és immár rogyadozó Nyugat kezére játszaniuk.
 • Bízunk abban, hogy Európa rab nemzetei együtt fogják letépni magukról a cionizmus, a nemzetközi uzsoratőke csápjait .
 • Az amerikaiak példájára valljuk: "Magyarország a magyaroké!"
 • Emlékezünk, barátainkra - ellenségeinkre egyaránt, hetedíziglen.

Végszó gyanánt egy vers, amely a magyarság történetében talán soha sem volt annyira idő szerü, mint baljós napjainkban.

Forr a világ bús tengere, ó magyar!
Ádáz Erynnis lelke uralkodik,
S a föld lakóit vérbe mártott
     Tőre dühös viadalra készti.

Ami Berzsenyi korában akár költői túlzásnak is tűnhetett, mára napjaink szörnyű valósága.

2012.06.17

Sz. Gy.

  

 Hula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

 2012.06.18

Wotan

Tiszteletem, Gyula! Az alábbi linken arról is olvashatunk, hogy a rebbék gondolnak azokra is, akiknél a várható közel-keleti összecsapások a \"tréfli\" kategóriába kerülnek. kapu.biz/php/main.php?tart=cikkek&primary_id=5596 Wotan 

 2

2012.06.18

Jenő

Ahogy durvul a világ, úgy nekünk is egyre inkább észnél kell lennünk, odafigyelni, mikor mi történik. Látjuk, hogy a barikád túloldalán se nőt, se öreget, se gyereket nem kímélnek. Én ennek szellemében vélekedek Auschwitzról is. A hivatalos, "politikai-politikusi" álláspontom az, hogy hidegen hagy az egész, gyerekestül, csecsemőstül, öregestül, mindenestül. Ebbe nem tud sehol senki belekötni. Ha valaki pl. helyesli az Auschwitzban, megy úgy általában a II. vh.ban a hátrányos helyzetűekkel történteket, akkor az az ő malmukra hajtja a vizet, lám-lám már megint "bántsák szegínyeket", mindig csak áldozatok ők, stb., stb. A szólamok mindenkinek ismerősek. Ha valaki sajnálkozik (Lásd akár a mostani futball-eb. Külön megjegyzendő, hogy az oroszok nem álltak be a sorba auschwitzozni!), az szintén nekik, az intézményük számára propaganda, lám-lám a jó emberek Auschwitzba mennek megbánni bűneiket, stb..
Az öreg svájci csuhás bácsi esetéről is hasonló a véleményem. Az erőszak erőszakot szül. Ezzel számolniuk kell nekik is. Ahogy a toulouse-i eset sem volt véletlen. Benne volt a pakliban. És egyre inkább benne is lesz, ahogy pörögnek az események. Ha belegondolunk, még olcsón meg is úszta. Kicsit cinikusan azt lehet mondani, hogy ilyen a közbiztonság sajnos.
 Tényleg nem kapcsolok a svájci, ill. tolousei esetre. Kérlek, írd meg. Sz. Gy.

3

2012.06.18

Szerkesztő

Tájékoztatni szeretném  a nagyérdemü olvasó közönséget arról, hogy a  Hitler Európája, ill. Európa Hitlere  c. korábbi cikknél a vita továbbra sem ért véget. Sőt - szerkesztői praktikáim révén - esetleg megélénkül. Aki nagyon ráér, esetleg vissza látogathat oda. Sz. Gy.

 4

2012.06.20

 Gyöngyösi Zoltán

Ezzel a hadgyakorlattal némi gond támadt.   Most vonjam vissza az utasításom? Hungarian Real New honlapon követtem el, egy Iránnal kapcsolatos csúcsponti hisztéria kapcsán: ("#38 | piskota - 2012.01.24. 21:01:29)
Biztos, hogy jól gondolod?
Tételezzük fel, hogy az az átkozott izraeli tengeralattjáró, a vízfelszínén, teljes ünnepi zászlódíszben, néhány tucat kamera kísérése mellett, ragyogó napfényben, torpedózza meg az amerikaiak átkozott anyahajóját! Gondolod, hogy ily körülmények közt is, nem volna elég háborús indokra? Hány- és hány mocskos hamis kreáció váltott már ki háborút... Ti csak egyben bízhattok, bennem! Mint emlékezhettek, a közelmúltban úgy rendelkeztem a kérdésben, hogy először Szíria kerüljön sorra, s kizártnak tartom, hogy az amerikai helytartó meg kívánna hazudtolni. Különben is Irán fenyegetettségének a fokozása, a tervezet Szíria elleni akció fedezésére szolgál, ezt fel kellett volna ismernetek! Gyz." Talán nem szorul a hsz. további magyarázatra... Gyöngyösi Zoltán
Ha jól értem, egy máshová küldött hozzászólásodat idézed. Így valóban nem eléggé világos, főleg ha nem látjuk, mihez szóltál hozzé. Sz. Gy.

5

2012.06.21

Gyöngyösi Zoltán

Elnézést kérek mindazoktól, kik nem kerülhettek képbe az eseményeket illetően... Nos, 2011 év végén, 2012 év elején jelentősen megnőtt a háborús feszültség Irán, és a Hormuzi-szoros kapcsán... Ekkor történt, hogy a szoros térségébe vezényelték, talán utolsó szolgálati útjára, az amerikaiak, egyébként selejtezésre, a hadrendből történő kivonásra ítélt, repülőgép hordozóját. Abba a térségbe, ahol Izrael egy, de esetleg több tengeralattjárója is tartózkodott! Fenyegető lehetősségként vetődött fel a CIA és a Mossad szervezésében végrehajtott "ikertorony robbantási projekt" ill. Pearl Harbor megismétlésének veszélye... Erre a nem-kizárható variánsra utaltam..
Mint írtam volt, a katonák jóléte függ attól, hogy legyen a világban mindig generált, többnyire általuk generált, feszültség forrás! E törekvésbe, akár egy-egy vesztes háború is belefér... Például a SZU.-nak Afganisztán, az USA-nak Vietnam! Az viszont számukra nem lenne jó üzlet, ha megszűnnének a feszültséggócok! Ezért gondozzák, ápolják, óvják, de ha kell, ha rászorul, támogatják is a látszólagos ellenfelüket, hogy erőre kapjon, s valós fenyegetésnek lehessen beállítani! Arra ugye, nem kell felhívni a figyelmet, hogy a hadiipar érdekei is ezt kívánják!
Tehát alaposan kell megfontolni, hogy akár egyetlen további feszültséggócot is felszámoljanak! Viszont, minden Irán címére utalt megtévesztő fenyegetés változatlanul Szíriát célozza meg.
Ezt szúrtam ki én is!
Mint generális döntéshozó, azt a döntést hoztam, hogy először Szíriában kell, gyakorlatilag a nyílt polgárháborús szintig fokozni az eseményeket, hogy beérjenek a feltételei a viszonylag kis-kockázatú beavatkozásnak!
Elvárom a náci-onista USA, Izraeli katonai vezetőktől, hogy döntésem, útmutatásom szerint cselekedjenek, csakis azért, hogy ne kényszerüljek utólag magyarázkodni! Nyomatékkal megismétlem: Szíriának meg kell előznie Iránt...
Némi előzetes, preventív bombázást nem tekintek a tervtől való eltérésnek! Gyzoltán
Most, viszont az orosz-kínai-iráni-sziriai hadgyakorlat teljesen új helyzetet teremtett! Végre megtörtént az, hogy a permanens zsidó-USA provokációkra, háborús cselekményekre válasz is érkezett! Várható, egy súlyos, tervezett- véletlen provokációs esemény, mely elképesztő mértékben fogja megnövelni a feszültséget, s világszerte az indokolt hisztériát! Gyöngyösi Zoltán  
Így kerek a történet.... Sz. Gy.

 6

2012.06.21

Cezarfi

Thomas de Maiziere, német hadügyminiszter figyelmeztette Nagybritániát, Franciaországot és az USA-t, hogy tanulhatnának korábbi balfogásaikból. Szerdai, ankarai beszédjében elvetette a szíriai katonai beavatkozás gondolatát. Németország a diplomáciai megoldás híve, mondta.
www.presstv.com/detail/2012/06/21/247213/germany-opposed-military-intervention-syria/   cezarfi

7

 2012.06.21.

Jenő

Toulouse-ban történt nemrég, hogy egy arab bevándorló tüzet nyitott egy zsidó iskolánál az ott lévő zsidókra.
"Az öreg svájci csuhás bácsi" - Itt Schweitzer rabbira gondoltam, aki szintén kapott egy keveset mostanság, igaz verbálisan. Schweitzer magyarul annyit tesz, hogy svájci (ember). Jenő

8

 2012.06.21

Gyöngyösi Zoltán

Kedves Gyula! Hogy tényleg kerek legyen a történet, kérnék egy kiegészítő jelzést, hogy többek közt az intézkedő írásrész 2012. január 04.-én lett szülve... Köszönettel

9

2012.06.21

Siggo

Hát Dr.Úr! Ez nem semmi.Most értem oda az olvasásban (Maffiaregény) ahol ön is szerepel egy oldalon. Érdekes módon jutottam a könyvhöz. Kidobták egy autóból. (...) Két hét után olvastam bele mielőtt én is kidobom mert azt hittem egy ponyvaregény a címe alapján.Mióta beleolvastam (tartok kb. a felénél) le vagyok döbbenve.Eddig azt hittem nagyjából értem mi történ a rendszerváltáskor.Igen nagyot tévedtem. Azon is csodálkozom most már, hogy ön még életben van.Meg kell hagyni ön bátor ember és nincs kétségem a tisztessége felől. Jelenleg magának kéne lenni a főügyésznek teljes hatalommal.Bár lehet nem élné túl mint Olaszországban volt példa.A könyv adatai szerint az elmúlt 24 év alatti vezetőket mind le lehetne tartóztatni. Nemcsak a politikai hanem az összeset igazgatóig bezárólag, sőt még alatta is.Mert ki nevez ki kit és miért? Persze vannak fő bűnösök is akiknek aztán semmi büntetés sem elég humánus. A mostani nyomorúságunkért annak a pár ezer embernek felelni kell. Ebben az ön honlapja is nagy segítséget nyújt. Ezt a Maffiaregényt szponzorálni kéne esetleg egy újabb kiadásban,hogy felébredjenek jobban az emberek.vagy nincs értelme mert már úgy is végünk van? Hogy látja ön? Nem tudtam cikk címéhez társítani ezt a hozzászólást ezért önre bízom ha beteszi hová teszi.Mivel az első a legolvasottabb oda illik bár nem témája a cikknek. Tisztelettel: siggo. Erre mondják, hogy a téma az utcán hever... A Maffiaregény szerzője Bartus László ma az Amerikai Népszava munkatársa. Alig hinném, hogy újabb kiadást tervezne. Az Orbán - Pintér rezsim is aligha fogja szponzorálni a könyvet, hisz róluk íródott. A jó és rossz harca az olajháborúban dőlt el, a rossz kiütéses győzelmével. Több írásom szól erről, többek között az "Olaj capriccio". A legutóbbi rendőrbotrány után már nem kell ismételgetnem akkori igazamat. Ez az utcai könyvdobálás mindenesetre érdekes... Egy könyvet dobtak, vagy többet? Sz. Gy.

 10

2012.06.22

Siggo

Érdekes a reagálása.Még most is nyomoz.Nem.Szerintem azt sem tudta mit dob ki. Volt még egy csomó kacat de könyv csak ez. Véletlen az is,hogy felvettem.. Ja elfelejtettem, a könyv át van lőve valamivel kb. a közepén. Légpuskának használhatták célként mert 70 oldalnál nem vitt át többet de ott is olvasható.Igaz csak egy lyuk van benne. A könyv már több mint 12-éves,de benne van az igazság.Sokat olvastam anno de erről a könyvről sohasem halottam.Gondolom nem véletlen. Az Olaj Capriccót ezután fogom elolvasni. Nos a szponzorálásnál nem is rájuk gondoltam. Elképzelhető, hogy megjelentethető a könyv változtatás nélkül újabb kiadásban Magyarországon? Mert ha teszem azt a hatalom  megakadályozza és ez bizonyítható akkor ez nem bűncselekmény? Rosszúl fogalmaztam . Ez még nem az. De ha adatokat titkosítunk  amik  e nélkül feltárnának bűncselekményeket azt minek kéne nevezni?   Bűnpártolásnak állami jóváhagyással? És ha ez így van ki a eljárásban illetékes? Van egyáltalán érthető jogszabály bűncselekmény titkosítására? Kivéve persze az államtitkot. De azt milyen paragrafus mondja ki, hogy államtitokként kezelendő ha vezető politikus-ok is érintettek benne? Ha ilyen nincs,ki jogosult államtitokká nyilvánítani? Ha viszont jogosulatlan és fel kel oldani azt ki mondja ki? És ki hajtatja végre? Érdekes nem? "Habent sua fata libelli", azaz a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Ennek a könyvnek hányatott, de érdekes sors jutott. A könyv kiadásával, vagy ki nem adásával kapcsolatos kérdések taglalása most nem időszerü, mert a kiadásról (újrakiadásról) szó sincs. Egyébként az olajügyek parlamenti vizsgálata során keletkezett iratokat 80 évre titkosították. Hogy miért? Csak! Sz. Gy.

10

2012.06.25

Gyöngyösi Zoltán

Térjünk vissza Szíriára! Cikk cím kavalkád:

 1. Brutális megtorlástól tartanak Szíriában
 2. Tisztogat a szír hadsereg
 3. Törökországba menekülnek a szír civilek a hadsereg elől
 4. Újabb tüntetések Szíriában
 5. A szíriai határnál gyakorlatozik a török hadsereg
 6. Fokozódik a nyomás Szíriára
 7. Törökország gazdasági szankciókkal sújta Szíriát
 8. Moszkvának szembe kell néznie a szír valósággalÍme, a várt hisztéria, egyenlőre alaphangon...

Bevallom. súlyosabb incidensre számítottam, mint a lelőtt török repülőgép! Igaz, egyeseknek minden elég indoknak! Az index szerint: "Rendkívüli NATO-ülés, diplomáciai jegyzék. Az ügyben Törökország a NATO rendkívüli ülésének összehívását kérte, amit a szervezet szóvivője szerint kedden meg is tartanak." Most itt tartunk, egyenlőre fújni fogják a lufit... Gyz. Hova tetted a szemedet? Ez vészesen súlyos incidens, nem lufi! Sz. Gy. 

11

 2012.06.26

 Gyöngyösi Zoltán

Egy fenét! Ez bizony lufi! -csak óvatosan fújják, a költségvetési igény alátámasztására, a hadipotenciál növelésére, a hadiipari megrendelések biztosítására! Most még az ügy felfutó ívén haladunk, hisztéria, feszültségkeltő nyilatkozatokkal, megnyilvánulásokkal, ami akár néhány hétig is eltarthat. Részben a közvéleményt is tesztelik! Veszélyessé az eset lecsengésének időszakában válhat, onnantól kezdve már bármi megtörténhet... Gyz

 12

 2012.06.26 

Szerkesztő

Úgy néz ki, hogy a kémkedő török repülőgépet egy sziria által "lizingelt" orosz Pantsir légvédelmi rakétaüteg végezte ki. Mint tudjuk Putyin Izraelbe látogatott és leült Bibi Netanjahuval tárgyalni. Ennek során állítólag leszögezte, hogy Oroszország szembeszáll a Sziriában kibontakozó külföldi agresszióval. Ami Törökországot illeti. Emlékszünk, hogy 2010 májusában  a Gázai övezetbe tartó hajókonvojt izraeli deszant egységek támadták meg és a Mavi Marmara nevü segélyhajó több utasát, ill. matrózát megölték. Aztán arra panszkodtak, hogy a hajón tartózkodók negyon erőszakosan léptek fel a kommandósokkal szemben. Erdogan  miniszterelnök ezt követően bejelentette, hogy  a segélyszállitások folytatódnak és a szállító hajókat török hadihajók fogják kísérni. A szállitások nem folytatódtak és Törökország mára Izrael láncos kutyájává aljasodott. Ennek a jele, hogy a török hadsereg is résztvesz a Sziria elleni Izraeli - Amerikai agresszióban. Ideteszem ennek az untermenschnek a cifferblattját. Ez az állat büszke (!) arra, hogy ilyen szemét... Merem remélni, hogy a török Phantomot még sok légi agresszor követi - a földbe... És még valamit. A sógorom a karcagi rakétaezred parancsnoka volt amikor Izrael legyőzte Egyiptomot és Sziriát. A hadiesemények katonai értékelése az volt, hogy ahol a "szovjet tanácsadók" kezelték a technikát ott nem termett a zsidóknak babér. Ezek azonban kevesen voltak és a rosszul kiképzett arabok akkor (!) alulmaradtak. Úgy tudom a sziriaiak és az irániak már jobban képzettek. Meg már nem tanácsadók hanem harcoló orosz  alakulatok veszik fel a küzdelmet.  Meglát juk.  Sz. Gy.

 13

 2012.06.29

 Gyöngyösi Zoltán

A jelek, hírek, információk arra utalnak, hogy az eddig is gyakorolt, a zsidók által generált, "nemzetközi" intézkedések, beavatkozások, támogatások is elegendők, hogy a "Líbia" szindróma létrejöjjön! Ami nagy kérdés a kérdések özönében, hogy Izrael mely szíriai vezetési pontokra tudta széleskörűen beépíteni saját embereit, ügynökeit? Gyz A különbség, hogy Kadhafit ejtették az oroszok és a kínaiak is. Sziriával nyilvánvalóan más a helyzet. Azt meg szubjektíve biztosra veszem, hogy kb. annyit "nyertek" Libiával, mint Irakkal, vagy Afganisztánnal. Erre utal a Libia körüli csend is. Az előző 12 sz. bejegyzésem szinte naponta kiegészítésre szorulna. Tegnap derült ki, hogy a nyugati fegyvereket Törökországban hajózzák ki és onnan továbbítják a "szabadságharco soknak". Sz. Gy.

14

2012.07.31

Lidérc Álmos

Népü(n)k jövőjéért aggódókhoz, Lidércz Álmos (alias Köleséri Samu) üzeni: Tesóim! Jertek a jelenbe! Most és mindörökké... lássátok feleim  mik-vak-muk:
Az összetartás adataiért katt ide "
www.ckunemp.narod.ru/nepo/044.html "
Honkong/Shanghai hirközlés/politika (nem piti, +vmi összefüggést vélek az (1sz) megjegyzésbe idézett folyamatokkal, pl vélem: a Keletindiai tsg. v. jogutóda éppen mostanában költözteti főhadiszállását a Csendes Óceán keleti partvidékére, amiért a szabályos 5-szög vezérkara természetesen toporzékol és pénzmosásért büntet..)
www.atimes.com
Az utolsó atlanti igazmondok maradéka itt
www.globalresearch.ca
Basel-i központú Schweiz-i aggályokért lássátok a
www.danieleganser.ch
Libya és társai (friss ügynökbukásokkal) nézzétek a
www.mathaba.net
Mindenképpen érdekes a
www.lizzie-phelan.blogspot.hu fiatal hölgy és társai...
Az igazi nagymenők pedig a
www.sana.sy/ -riát is meg tudják nyitni, mert nekem már nem engedi a rám vigyázó demokrati-kuss hatóság (?). Szívesen látnék tippeket: hogyan érjem el a szíriai távirati iroda felületét?
Továbbá még a
www.antikrieg.com is...  És www.antiwar.com is...

1. sz. megjegyzés: egyes forrasok szerint HSBC tőkéjének jó részét Hong Kongba mentette, amiért kemény megtorlásban részesül az atlanti katonák részéről, aminek már a Strauss-Kun kigolyó is talán része vala... minden estre lásd alább holmi frissítést,... a nagyságrendek: csak úgy röpködnek a 10-jegyű összegek fontban és dollárban,... 
www.ft.com/cms/s/0/10f43f1c-da23-11e1-b03b-00144feab49a.html#axzz228WqIFol

2. sz. megjegyzés: bizonyos (karon ülő Napoleon) orosz sajtó-szerzők alapján, fiatal európai hazánk (Európai Szövetségi Állam-unk) nem politikai alany, éspedig az atlanti szövetség okán... etc... a nagy játékban már nem számolnak vele lévén beosztása túl alacsony. Csak az eurázsiai politikai környezeti tényezőket latolgatva nyerhetjük ki a hihetetlenül drága és embertelen szíriai művelet értelmét (?) Vajon mit gondolhatnak mostanában félre-ha-egyáltalán-tájékoztatott polgártársaink? Lesz-é olcsóbb kenyér?

3. sz. megjegyzés: Egyiptom: szántóföld = 400 nm/lakos.; kb.35 év múlva: 200 nm/lakos! Mit esznek majd? Senki sem tudja. Hajrá, mindegy!
Kedves Álmos/Samu! Be kell vallanom, nem tudlak követni. Hozzászólásodat mégis közzéteszem, mert abban reménykedem, hátha akad olvasóim között olyan [nálam értelmesebb], aki megirkózik vele. Várom tehát a hozzászólásokat. Azt is csak gondolom, hogy épp ehhez a kommentárhoz szólsz hozzá, mert a hivatkozást nem tüntetted fel.  Sz. Gy.

15

2012.08.06

Cezarfi

John Cantile brit újságíró, akit egy szíriai felkelôcsoport rabolt el, kiszabadulását követôen azt momdta, hogy a felkelôk egytöl egyik kûlföldiek voltak, egyetlen szíriai sem volt köztûk, többen dél londoni tájszólással beszéltek angolul, ketten egy szót se tudtak arabul. http://tinyurl.com/cm6nsly Hát persze! A Mi6 "dicső" banditái. Remélem, közszemlére teszik a skalpjaikat.... Sz. Gy.

 16

2012.08.31

 Zsuzsa

Friss hír: Oroszország kivonul Szíriából! http://idokjelei.hu/2012/08/az-oroszok-kivonulnak-sziriabol/
Vajon miért? Zsuzsa
Zsuzsa "másfélsorosai", tulzás nélkül szólván, aranyat érnek nekem. Sajnos mai közlése számomra az év legrosszabb híre. Szeretném nem elhinni, hogy igaz lenne. "Tovaristyi konyec?" Persze a vágyaink fölött mindíg a tényeknek kell győzedelmeskedniük. Figyelni fogom az általam ismert hírforrásokat. Kérdésére, hogy "miért", válaszolni fogok, de egy kicsit hápognom kell... Mailcímét felvettem levelező listámba. Sz. Gy.