Madách, mint minden más társadalmi jelenségre, a vak hitre is megadta a választ. Csodálkozom is rajta, hogy bár gyakran idéz tőle, az evolúcióban hisz.  A halálra ítélt Szókratész mondta a kétségbe esett tanítványainak, hogy nem fél a haláltól. Mert ha van túlvilági élet, akkor mi sem kívánatosabb, mint találkozni a rég holt bölcselőkkel, és egy jó vitát folytatni velük. Ha az anyag elvűeknek van igazuk, akkor pedig mi lehet jobb egy olyan állapotnál, amit egy fárasztó munkával eltöltött nap után, álom és ébredés nélküli pihentető alvásnak képzelhetünk el. Szókratész felelősség teljes életet élt. Ezért nem kellett félnie attól, hogy a túlvilágon bárkinek számot adjon a cselekedeteiről. Az átlag embert szigorú e világi, és / vagy túlvilági felelősségre vonással lehet a közösség hasznos tagjává tenni. Hitlernek megvolt erre a nietzschei  übermensch elmélet, és a deviánsok számára létrehozott koncentrációs táborok, Szálasi az Isteni felelősségre, és a nemzeti szocialista konnacionalizmustól áthatott törvényekre alapozta a társadalmi rendet. Az előbbi jól működött, az utóbbi nem lett kipróbálva. A szocialista ember típus erkölcsi normái és a gulágok is hatásos párosításnak tűnt. A katolicizmus és az összes reformált vallás a szemünk láttára halódik. Hitler egy új vallás keretében vélte a nemzeti szocializmus újjá éledését. Van ilyen a láthatáron? Az iszlám nem új, de a reneszánszát éli.


Az Izraelből történő betelepüléssel kapcsolatban volt egy érdekes beszélgetésem, egy magát magyar származásúnak mondó, az USA-ban és Ausztriában üzleti tevékenységet folytató zsidó emberrel. Irodalommal kezdtük. Nehezményeztem, hogy az irodalmi Nobel díjat egy olyan vitatható értékű egykönyves író kapta, akinek irodalmi munkássága- saját bevallása szerint is -  a Csacsifogat című színdarabbal kimerül. Csakhogy azt meg egy zsidó barátja írta, aki disszidálása miatt nem reménykedhetett a kiadásában, így  Kertész Imrére bízta, hogy sajátjaként kiadassa. Jött a válasz, hogy Kertész Sorstalansága nem is irodalmi értéke folytán, hanem a témája  miatt lett Nobel díjas. Politikára terelődött a szó. Szidta a palesztinokat, hogy Izrael nem bír velük. Agresszívak, szaporodnak mint a nyulak, semmilyen megtorlás nem rettenti el őket az Izrael elleni terrortól. Ezt sajnos - mondta - tudomásul kell venni, hogy Izrael ellenségekkel van körülvéve és győzelemre nincs kilátás. Érdekes módon a szerbekről és a románokról, szlovákokról is rossz véleménye volt. Az ukránokról nem is beszélve .Ezekkel nem tudna így elbeszélgetni... Elhibázottnak nevezte a trianoni döntést. Sajnos - mondtam -  Németországot kivéve egyetlen európai hatalom sem érdekelt ennek megváltoztatásában. Lehetne ezen változtatni, mondta. Ugyan feleltem én, sem a franciáknak, sem a briteknek nem érdeke Nagy Magyarország visszaállítása. Nem is ezektől függ- mondta. Utána a rendszerváltás során eltűnt nemzeti vagyonról beszélgettünk Erre ő elsorolta, hogy Izrael milyen High techel rendelkezik és milyen fegyveres ereje van. Nem mondta ki, de éreztette, hogy ők vissza tudnák állítani Nagy Magyarországot, ha a kárpátmedencei, a magyaroktól alantasabb kultúrával rendelkező bevándorlók helyére ők jöhetnének.