Helyzetjelentés

Nem állok válaszút előtt!

Honlapírói tevékenységem állandósult velejárója, hogy olvasóim véleményt nyilvánítanak írásaimról és rólam. Ezt többnyire megtiszteltetésként élem át, néha nem... Régóta motoszkál a fejemben, mi lenne ha én is megírnám a véleményemet ismert és ismeretlen olvasóimról? Először arra gondoltam, szentségtörés lenne. Aztán arra, lehetetlen is, hisz jóval többen olvasnak tőlem, mint ahányan véleményt formálnak rólam. Végülis megalkudtam önmagammal: az aktív olvasók véleményét ismerem, a passzívakét pedig - mondjuk - sejtem. Belevágok hát...

A végén majd sokmindent gondolhatnak rólam, de most az elején higyjék el nekem, csupa jót akarok!

Bizarr elhatározásomat az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Pártról szóló írásom "fogadtatása" tette véglegessé. Aki netán elolvassa a pártprogramot méltató cikkemhez érkezett hozzászólásokat tudni fogja mire gondolok.

Higyjék el réges - régen megalkudtam azzal, hogy nem a széles értelemben vett olvasókózönség szája íze szerint írok. Erre akkor jöttem rá véglegesen, amikor feltettem egy blogot  Tőkés Lászlóról a férjről, ill. családapáról; amiben a 'szexbotrány' kifejezés szerepelt. Cca. 6200 látogatóm volt aznap, az átlagos 250-300-al szemben. Hát' ilyen a puding próbája...

A dolog azonban nem ilyen egyszerü. Majdnem minden ember grafomániás. Ezt tükrözték már az őskori barlangrajzok is, de aztán amikor az ember felfedezte az agyagot majd a papiruszt, elszabadult a pokol. Gondoljanak csak az ékírá sos  táblákra, a Tórára, de főleg a Talmudra...

Közben az irsogálással eltelt néhány ezer év és senki se' sejthette, milyen világ épül a 0 és az 1 számok kombinálásá ból. Az Internetről előbb az hittük, hogy egy fölöttünk keringő valami (etwas). Immár úgy érezzük forgószél, amely mind annyiunkat sodor. Igazán jó lenne tudni, hova? 

Ami a grafomániát illeti: szégyen - nem szégyen, én is elkövettem vagy ötszáz cikket, ill. kb. kétszáz blogot. Miért?

Miért - miért nem, tulajdonképp már nem érdekes. A lényeg, hogy egyre fogékonyabbá váltam az eseményekre. Szóvá akartam tenni mindazt ami nem tetszett. Így került fel "újjlenyomatom" az Internetre, a szatirikus comment formájában. Isten látja lelkemet, senkit sem akartam oktatni. Társaságra vágytam. Megkaptam? Inkább menjünk tovább... 

Nyolcvan éves vagyok. Irdatlan távolságból, a messzi múltból a huszadik század első harmadából jövök. A huszon egyedik század emberét e múlt szemüvegén át látom - csúnyának. Az okulárémmal lenne baj?

Mostanában pedig kényszerüen azon morfondírozok: lehet e, szabad e, érdemes e valamiféle Mein Kampfot írni? Előre elárulom a poént: nem bántam meg hogy belevágtam. Ebből az a logikus következtetés adódik, hogy makacs szamár vagyok. Nos ezt próbálnám cáfolni. Ezért ez írás...

Hadd soroljam hát elő mentségeimet!

A marxista esti egyetemen ismerkedtem meg az egzisztencializmussal mint filozófiával, ill. mint életmóddal. Lényegé ben zsidó csinálmány ez is, mint minden más, ami árt az embernek - ha gój.

Egy rövid idézet nem mellőzhető a továbbiak szemléltetése végett. 

Szabadnak lenni, egzisztenci(alist)ának lenni annyit jelent, mint önmagunknak lenni, ezért az ember "szabadságra ítéltetett" (Sartre). Az ember, aki képes "választani", önmagát választani, önmaga lenni - mivel az egzisztencializmus szerint a választáshoz nem állnak rendelkezésre tartalmi kritériumok -, a semmi jegyében választja saját magát. Az egzisztencializmus talán legnagyobb hatású változata szerint az egzisztencia a semmi felé irányuló lét, amely tudatában van saját végességének. Ez a semmi felé, a halál felé való irányultság, a "határhelyzetek" jelentőségének hangsúlyozása akadá lyozza az egzisztencializmust, hogy pozitív feladatokat tűzzön maga elé."  

Ezt az embertipust mi jóval hamarabb felfedeztük és azt mondjuk rá: "magának való". A görögök meg a rómaiak persze még hamarabb felfedezték és "egoistának" nevezték az ilyen fickókat.

Ma azon sopánkodunk, hogy betegek az emberek és beteg maga a társadalom is. Mi ez a betegség? Szerintem az ego izmus! Hülyén hangzik? Igen, de azért engedjék megmagyaráznom.

Tulajdonképp az "új egoizmusról" lesz szó, amely egy veszélyes mutánsa a réginek. Az új egoista a világmindenség közepébe helyezi önmagát, vagyis a teret maga köré görbíti és innen indít. Létét nem irányítja az elmúlás felé, inkább a halhatatlanságra spekulál.

A egoizmusnak tartalmi kritériumai vannak!

A világon két létező van: "én" és "mások". "Én" vagyok a minden(ség), mindenki "más" le van szarva. A legfőbb jó a személyes és egzisztenciális biztonságom és ab ovo semmire sem vagyok hajlandó ami ezt a legcsekélyebb mérték ben is veszélyeztetné. Ami az életemet és véremet illeti, ki az a barom, aki egyáltalán ilyesmire gondol?

Az egzisztenciám az én házam, az én váram. Ergo úgy rendezem be, hogy a lehető legmagasabb komfortot biztosítsa - "nekem"! Ha valaki ebben háborgat, azt mondom amit Arkhimédész: "Noli turbare circulos meos! azaz "Ne zavard a köreimet!" De magamban azt mondom: elmész a francba szar köcsög.

Ha csinálnom kellene valamit, tüstént eszembe jut a legbölcsebb mondás: "Krisztus koporsóját se őrizték ingyen".

Mindazonáltal nehogy azt higyjék autista [autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg.] lennék. Ellenkezőleg, "én" társadalmi, politikai kapcsolatokra törekszem "másokkal". Evidens, hogy ebben a rend szerben "én" vagyok a nap, mindenki "más" csak bolygó, ill. hold lehet. Egy ilyen verkli nem jön össze csak úgy - magától. Be kell vonzani (fogni) minél több a világürben gólyafosként keringő égitestet plánétának, hogy köröttem keringjenek. Ha ez a rendszer nem stabil az nem azért van, mert az "én" gravitációm gyenge, hanem azért mert "mások ban" van a hiba és nem a vonzás, hanem a taszítás érvényesül. De ki is lököm az ilyeneket a pályáról, mint szarni a macskát.

Megaztán "én" kommunikálok is "másokkal". A saját netikettem alapján persze; azaz "tartalmi kritériumok" nélkül, ahogy az egzisztencializmus esetében természetes. Magamtól írni nem nagyon szeretek, mert kurva strapás. Viszont "hozzáírni" valamihez, ami "másoknak" volt kurva strapás, ez már jobban smakkol. Minthogy nálam nincsenek tartalmi kritériumok, tökmindegy mit írok. Ha pedig tökmindegy mit írok, az is tökmindegy, elolvasom, ill. megértem e amihez hozzáírok.

Ha viszont nincsenek "tartalmi kritériumok", miért is lennének "formai kritériumok" amelyekhez igazodnom kellene. Következésképp jelzőimet nem kell a szinoníma szótárban kiválogatnom, hogy "én" azokkal ne sértsek meg "máso kat". Rajtam áll azt mondani helytelen, vagy azt hülyeség. Többnyire ez utóbbi mellett maradok, mert jobban értik a 'zemberek.

Ja! És persze névtelenül írok, mert ügyelek személyes biztonságomra, lásd fent. Ódzkodom még egy nicknév mega dásától is, hátha az is elvezet hozzám. Sose lehet tunni'.

Eddig minden világos, nemde?

A bajok azonban nem itt kezdődnek. A baj ott van, hogy ezek a kis "naprendszerek" gombamódra szaporodnak burjánzanak és hovatovább áttekinthetetlenné, ill. járhatatlanná teszik az Internetet, meg a közéletet! Ez a jelenség nem az ördögtől, hanem még annál is rosszabbtól - a háttérhatalomtól való. A háttérhatalom létérdeke a társadalom atomizálása és a magányos tömeg tétova egyedeinek kis obskurus közösségekbe terelgetése. Tökmindegy, mi vonja el a figyelmet a közöstől, a fontostól. Lehet  "történelmi" egyház, vagy ilyenné avanzsáló hitgyülekezet. Lehet "szélsőséges" párt, mozgalom. Lehet nemzeti hagyományőrző egyesület. Lehet ... Lehet ... A lényeg, hogy ahol mindent mindenkinek lehet, ott senki - semmit sem tehet közvetlenül a közérdek szolgálatára.

A Hitler nácipártja az "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" elvét vallotta. Dehát rá azt mondják őrült, gonosztevő, fantaszta volt. Ebben a kérdésben itt és most talán ne döntsünk. Csupán abba próbáljunk belegondolni: a történelem folyamán hányszor volt szükség egy országot, egy népet úgy "egyenirányúsítani", ahogy Hitler tette. A nagyszámu lehetséges példa közül hivatkozhatnék Sztálinra is, de inkább Mao Ce-tung példája mellett maradok; a társadalmi "burjánzás" speciális kezelése miatt... Emlékezzünk csak a "Virágozzék száz virág, énekeljen száz madár" doktrina meghirdetésére. Ezzel Mao világos célja a népi talajban lapuló gyommagvak gyors növekedésre serkentése volt, hogy azok kibujjanak és - a kasza számára - elérhetővé váljanak... A história folytatása ismert. Talán kevésbé ismert, hogy a népirtás e guinness rekorderének milyen szobrot emelt a világ legnagyobb és talán egyik legokosabb népe? Körbejártam korábban ezt a témát. Cikkem a Mao képre kattintva érhető el.

A lényeg, hogy a másfélmilliárdos Kina felemelkedésének egyik mellőzhetetlen előfeltétele volt a kielégítő népélelmezés megoldása egy olyan országban, amelynek nem voltak olaj és gázkincsei, nem volt (fejlett) ipara. Gátakat, teraszokat, csatornákat kellett épiteni százmilliók izmaival, verejtékével, vérével. Utólag kiderült, hogy beruházás több munkaórát igényelt, mint a cca. négyezeréves Kina összes ilyen jellegü beruházása és össze sem hasonlítható vele a Nagy Fal felépítésére fordított munkaórák száma. Vagyis, ha nem lett volna Mao és a "Nagy ugrás" gyilkos politikája, a kinaiak most nem kacsintgathatnának ferde szemeikkel a Holdra, márpedig azt teszik.

* * *

De térjek már vissza saját házi készítésü, mondhatnám "kisüsti" Mein Kampfomra, mindenekelőtt azt tisztázva, tulaj donképp mi a fenét akarok vele. Ha valaki arra gondol, hogy titkon személyi ambíciókat dédelgetek vidéki nyolcvané vesként, azt megnyugtathatom - afelől, hogy nem normális.

De mégis?

Hát' tulajdonképp leírtam, nem is a sorok közé rejtve, mi volt és lesz a célom vele. Azért nem árthat egy kis pontositás.

Már régen gondolom, mondom és főleg írom, hogy a magyarországi u.n. "szélsőséges" szervezetek, mozgalmak a Római Katolikus Egyház uszályában sodródnak, ideértve a hungaristákat és az újnyilasokat (a magyar vér és becsület állítólagos hordozóit is). Ebbe már belevertem néhányszor a fejemet. Ezzel kapcsolatos tapasztalataimat írtam meg a "Pápista hungaristák?" c. 2011.01.27-i blogomban. Engedelmükkel egy idézet a blogból. "Tehát - "politizáló egyház". Indujunk ki innen. Nem akarom ismételni magam. Így csupán megemlítem, hogy "Keresztények sírjatok" c. cikkem ben a legsötétebb világi hatalmakkal összefonódott, azaz "politizáló egyház" történelmi bűneit emlegettem. Szóltam néhány rossz szót II. János Pálról és XVI. Benedekről, a "zsidózó pápákról" is. Meri valaki azt állítani, hogy ezek az urak nem politizáltak, nem politizálnak? Nem a Jövönk Info portáljáról kimiskárolt cikkemben, de máshol többízben álmélkod tam azon, hogy a "keresztény" Magyarországnak egymás után három zsidó hercegprímása volt, ill. van [Lékai, Paskai, Erdő]. Körülmetélt tehát lehet "magyar" hercegprímás? Vice - versa körülmetéletlen lehetne izraeli főrabbi?"  Hát  a maceszkedvelő Erdő izraeli főrabbi nem lehet, de római pápa lehet. Na' mit szóltok ehhez hungarista - újnyilas seggfe jek? És mit szóltok XVI Benedekhez? Meg a vatikáni pénzügyi maffiához, meg a világhálózatba szerveződött papi pedofiliához? Sokat emlegettük az "antalli örökséget". Nem látjátok, hogy mindaz ami most felböffent és undoritó bűzt áraszt, nem más mint a tömény, hamisítatlan "szentistváni örökség"  a maga teljes, ocsmány valóságában? Nem, ti nem láttok, nem hallotok és hallgattok, mint aki beszart. Ti együtt egyszerre vagytok a három majmok.

Nos én azoknak írtam, írok akik hajlandók kikukucskálni a Szentkorona alól.

Vannak - lesznek ilyenek?

2013.02.25

Sz. Gy.
 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.02.25

Siggo

Helyzetjelentés.
Sajnos tökéletesen igazad van. "Akik hajlandók kikukucskálni a Szentkorona alól."Hogy lesznek-e ilyenek? Talán már vannak is és reménykedjünk,hogy egyre többen legyenek. Tisztelettel! siggo. 

 2

13.02.25

Okolonia

Kedves Gyula! A múltkori "kioktatást" követően úgy gondoltam, hagyom, hogy csillapodjon a hangulat, s majd múlik hév. Maradok szimpla háttérolvasó, aki vagyok, csak nem szólok hozzá. Ami viszont elmúlt, már nem tudom megállni. Állíts meg Te, ha úgy gondolod, hogy zavarom a köreidet, hogy ne szóljak hozzá. Aktuálissá az alábbi mondat tette, idézet a szerkesztőtől: "A végén majd sokmindent gondolhatnak rólam, de most az elején higgyék el nekem, csupa jót akarok!" Erről az a párttitkár jut eszembe, aki a imígyen érvelt: feküdj le velem Piroska elvtársnő, utána megmondom , hogy miért jó ez a pártnak! Kedves Gyula! A pártoskodás - továbbra is ez a véleményem - megosztja a hasonlóan gondolkodó embereket. Kikényszeríti a fekete-fehér véleményformálást " aki nincs velünk az ellenünk!"
Egy párt nem képes felvállalni azt a sokszínű, sokoldalú, érdekeket, ami egy nemzet esetében felmerül. Ez sosem volt pártfeladat. Ez sosem a pártok feladata volt.. Az egy más kérdés, hogy a programjaik ennek ellenkezőjét harsogják, hazudják, Albániától Zimbabwéig. Nem véletlenül találták ki a parlamenti küszöböt, a kopogtató cédulát és egyéb "demokratikus” parasztvakító ganyéságot. A pártoskodás tehát parasztvakítás. Én paraszt vagyok, romló ugyan, de még látó szemekkel és ragaszkodok ehhez az állapothoz.
Amíg királyság (uralkodó) volt, addig a pártoskodókat, pártütőket, (pártalapítókat) bizony kemény kézzel  kirázták a gatyájukból. Ma meg az adófizetők tömik a zsebeiket dagadásig. Mi ez, ha nem a rend megcsúfolása? A pártok gerjesztik a korrupciót, ezek a társadalom rothasztói. Nem találsz mást a probléma megoldására kedves Gyula Bátyám? Ami a Szent Koronát illeti: bizony sok még a teendő a fejekben való nagytakarítás dolgában. Nagy erők dolgoztak dolgoznakl a lejáratásán, a nevetségessé tételén, amiből egyetlen párt sem tudta-akarta kivonni magát. (A nagytakarítás itt is időszerű.) Érthető, de meg nem bocsájtható, mert tudva-tudják, hogy mit- miért cselekszenek. Az idő lassacskán befordul a sarkon és eltakarítódik a szemét. Ezt pedig nem lehet pártocskákra bízni, még akkor sem, ha a programjaik, szemléletük,, felfogásuk a világról mégoly szívhez szólóan szimpatikus, mégoly praktikusan tárgyszerűmégoly vérlázítóan aktuális teendőkkel teli is. Nincs ma olyan csoport, alakulat a felkent papok és felkent politikusok között, akik nem fogott és-vagy ne csahosok lennének. Minden alulról jövő, annak látszó szerveződés valójában felülről vezérelt dramaturgia szerint kerül színre. Mondj csak egyet, ami nem ilyen és megígérem, hogy többé nem nyúlok a billentyűzethez! Csak egyet, ami más lett, más lenne, mint ahogy az leírva vagyon 108 éve! (Megjövendölve vagy programozva?) Megfeddtél (kioktattál) a farkam használatával kapcsolatban. Jól ugyan nem esett, de rádöbben tett a valóságra, tehát rendben is vagyunk.Tisztelettel felhívom a figyelmedet, hogy gondolj azok farkára is, akiket a zászlód alá hívsz! Ne engedd, hogy Csurkát csináljanak belőled! Maradj továbbra is Szeszák, a jó öreg, aki PÁRT TALAN! Szellemi termék előállító kisiparos, tisztán látó és gondolkodó tanító! S ne párttitkár! Baráti üdvözlettel OKOLONIA
Megállítani csak olyan valamit lehet, ami mozog (halad). Te egyhelyben mondod a magadét. Rajtad tehát nincs mit megállítani. Azt tehetném, hogy irattárba rakom műveidet. Ez nem lenne célszerü, mert épp az olvasók hozzászólásain keresztül lehet lemérni, igazam van e, vagy se'. Ami a jó öreg kisiparost illeti: játszd el ezt a szerepet te! Tanuld meg a szöveg és képszerkesztést,- alapíts honlapot,- böngészd a Gutenberg galaxist és az Internetet,- írj jó vagy rossz cikkeket. Én meg majd névtelenül hozzászólok. Jó? Sz. Gy.

3

13.02.26

Tamáskodó

A fuldokló a szalmaszálba is görcsösen kapaszkodik... tartja a népi megfigyelés.Valahogy így vagyunk mi is.Ideológiánk, eszmerendszerünk, minden téren, minden szinten idejétmúlt, használhatatlan.
A paradigmaváltás elkerülhetetlen. A váltás mindig válságokkal terhes, soha nem mentes a tragédiáktól.Ne csodálkozzunk rajta, hogy a társadalom fuldokló módjára kapaszkodik keresztbe, koronába... válogatás nélkül, ami a kezünk ügyébe kerül! Mennyire nem tudjuk felismerni, hogy mi áll érdekünkben és mi nem? Annyira, hogy Antall Józsefnek még sok tisztelője van! No komment!
Egyáltalában, el sem várható az emberektől, hogy önállóan induljunk egy új eszmerendszer felé. A tömeg frontokon harcolt ilyenekért vagy ellen; szó szerint, kinek mi jutott osztályrészül... A társadalom \"ki fogja hordani\" az új eszmerendszert. Miért ne! Ezt se megakadályozni nem tudjuk, sem minden határon túl siettetni! Akármilyen kicsi a ráhatásunk, annak is van iránya, pozitív/negatív! A "vajúdást" pedig ki kell bírni! Tamáskodó
Mondanivalód
meghazudtolja nicknevedet. Ez így van jól... Lucifer mondja a Tragédia II. szinében "Tenyészni kis körödnek lágy ölében, S tudás nélkűl elfogyni életeddel. -Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben; Nemes, de terhes, önlábunkon állni. - Hát  - ez van... Sz. Gy.

 4

13.02.26

Okolonia

Kedves Gyula! Baszdmeg Gyula Bátyám! Te tényleg nem vagy beszámítható, ha ezt hoztad ki abból, amit írtam! Nem várom el, hogy betedd a hozzászólásokhoz, már csak azért sem, mert igazából nem lehet folytatása ennek a diskurzusnak. Ha majd a lábadszárán érzed az elmúlást, gondold végig! TAKÁCS FERENC OKOLONIA ÖREGLAK

 5

 13.02.26

 Okolonia

 Köszönöm! Nyugalmat és békét kívánok a lelekednek! Üdv OKOLONIA

 6

 13.02.27

 Okolonia

Azt gondoltam, hogy érvekkel jössz érvekkel szembe! Ehelyett az orrod szaros seprővel em érhehető föl!
Drága Gyula Bátyám! Születésem folytán a fiad lehetnék (1956) Így a Per Du akár megtisztelő is lehetne, amit én annak is értékelek. Csak ezt sokan  nem érthetik, így maradjon körön bévül! Terelsz! Drága Atyámfia! Mia lófasz kell neked ahhoz, hogy magyar ember módjára magyarul beszélj! Mi tart vissza attól, hogy "öregember" létedre kimondjad: takarít suk ki a zsidókat a pajtából, mossuk fel az egérszart és kezdjünk  újbóli életetet! Mi a lófaszt keresel Te a pártoskodók hitgyülijében? Gyula! Bátyó! Nem szégyen a fogsor, ha a pohárban marad, s akkor sem, ha kiesik a szájból. Szégyen letessé akkor válik, ha valódinak hírdetik és a szőnyegen landol! Üdv OKOLONIA
Ecce Homo! Sz. Gy.

 7

 13.02.27

Nimród unokája

Okolonia hozzaszolasara mondanek egy-ket gondolatot.A helyzetjelentes irashoz. Foleg a kiralysag intezmenyrend szerevel kapcsolatban.Nemregen tanulmanyoztam egy a magyarok cselekedeteit megorokito kronikakrol szolo konyvet. A szerzo Foldes Peter, a cime pedig: Vallanak az osi kronikak. Ebben a konyvben egymastol tobbe kevesbe eltero esemenyeket hasonlit ossze az iro. Kovetkezetesen, mintegy kivesezve tarul elenk a "honfoglalo magyarsag" jogrendszere es az ebbol fakado,veget nem ero csatarozasok a hatalomert. Ezert vakittatta meg szentkiralyunk Vazult vagy Vaszolyt,ezert nem "agyban es parnak kozt halt meg" sok dicso kiralyunk,hanem a hatalomert valo acsarkodas kozben leheltek ki parajukat.Mindekozben nemcsak a kiralyok pusztultak,hanem a parasztok is,akiket aljas modon kihasznaltak celjaik eleresere a tronkovetelok.A Magyar Kiralysag tobb,mint ezer eves mukodese alatt szamos esetben ertelmetlenul aldoztak fel embertomegeket a tron megszerzeseert vagy megtartasaert. A tortenelem folyaman voltak, akik ezt a kerdest egyszeruen megoldottak.Szemrebbenes nelkul kivegeztettek azon kozvetlen hozzatartozoikat (ertsd: FERFI TESTVEREIKET),akik rajtuk kivul labdaba rugasi esellyel rendelkeztek a kiralyi hatalomert. Mint lathato, a kiralysag nem mas, mint az archaikus tarsadalmakban elkepzelheto leggonoszabb rendszer, mert aki eleri a tront, az mintegy isteni hatalommal fog rendelkezni, elet es halal ura lesz.Es neki hajbokolhatnak az alattvalok, meg a parasztok is. A kiralysag tehat sokkal nagyobb "parasztvakitas", mint a mai partoskodas altal muvelt legujabbkori demokracia.Ha szolni mer valaki a kiraly ellen,az egybol felsegarulast jelent, jutalma a fejvesztes (pl.Frangepan,Zrinyi),napjainkban ezt meg nem szankcionaljak lefejezessel,de velemenyem szerint nem allunk tul messze ettol.Mennyivel konnyebb lenne a dolog, ha ismet kiraly uralkodhatna felettunk!!!Egyebkent en is paraszt vagyok, romlo szemekkel,ezert hasznalnom kell az olvaso szemuveget,de halyog,az nincs rajta. Egyebkent,ha a szabadsagra ehes tomegek kiralysagot akarnak, megtapasztalhatjak,hogyan mukodik egy tokeletes,felulroliranyitott diktatura.Istenem,ovd meg buta nepemet!
Nimrod unokaja

 8

13.02.27

Állandó olvasó

Tisztelt Gyula bátyám ! A témához (ehhez?) szeretnék hozzászólni ill. egy megjegyzésem lenne . Tudja, szeretném a jövőmet megfelelően leélni, ezért tájékozódom, ami nagyon zavar ebben , hogy azok akik sokat tudnak! elállják a szabad kilátást , ezt észre sem veszik!! ami persze nem igaz, mert tudják! , hogy tőlük szenved a paraszt de mint mindent " okosan" :D ezt is kitalálták, hogy a xart, hogyan kenjék másra , hogy ők " megtisztuljanak", és az igazi okosok had egyék csak a kefét , hogy ezek menyire hülyék meg , hogy menyit képzelődnek , ugye. Node kik ezek meg kik azok,  azok ,azok lennének akik akiknek ez így most jó? és nem akarnak változtatni! ezek meg azok akik tudják , hogy elqrták és azt is , hogy menthetetlen! de akkor kik azok akik azt látják , hogy ez így tarthatatlan és sürgősen változtatni kell, mert ez így nem hogy nem méltó de esetenként már nem is élet, hanem egy igen hosszú és nagyon köves , kegyetlen út a halálig! Ti is meghaltok bazmeg és a te sírod is üres lesz!!!!! Oszt ott ám nagyon egyedül leszel !! és bizony félni fogsz! Egyedül , érted??! Úgyhogy akik azok legyenek hát azok , ezek itt meg szintén, legyenek , ezek ,de akik a harmadik csoportba, tartoznak, nem bánnám ha kezdenének összedolgozni, mert ha kifutunk az időből? ;) már bizony ez következik . Lenne egy borzasztó fontos kérésem.Nyugtassanak már meg engem arról, hogy ha így " haladunk??!" ennek a kis videónak - és ezen nagyon komolyan gondolkozzanak el-  mekkora jelentőséget tulajdonítsak , engem halálra rémített, mikor először láttam . Erről mit gondolnak? youtu.be/xR-zqEcgvPA avagy,
Introduction of Promession(Chinese-caption).wmv vagy ezt beírni a keresőbe, a juh-tyúbon. Tisztelettel , egy állandó olvasója . A hivakozások pontosítását kérem. Nicknév? Sz. Gy.

9

13.03.01

Diána

Valami bűzlik a Vatikánban!Nézzük az előzményeket, Péter széke, nos Péter, és a másik elvtárs Saul alias Pál rabbi, katyvasza az egyház.Péter megtagadta Jézust, és a keresztre szegezését is fejjel lefelé kérte, hogy még halálában se kövesse Jézust.Saul, sohasem találkozott Jézussal, ő amolyan titkos ügynök volt, és ezek után, Péter mint kőszikla, tudniillik olyan merev, és mozdithatatlan dogmákat hozott létre.Volt olyan pápa aki lemondott, 1214-ben V. Celesztin, vagy 1415-ben XII. Gergely, sőt volt olyan aki csak 33 napig volt pápa,mert megigérte, hogy rendet tesz a Vatikánban, ezért el tették láb alól.Itt vagyunk, Joseph Ratzinger furcsa lemondásánál, (a cion média hallgat a valódi okokról!) Sok mocsok, és szenny derülne ki, de a megszellőztetések már megelőzték a bili kiborulását.A rengeteg vagyonuk, 100 ezer ingatlan,(adómentes!), a maffia kapcsolataik, pénzmosások, gyermekek megölésén át, a Magdolna mosodáig, szexuális bűncselekményekig, hosszú a bűnlajstrom.Ratzinger nem akarta elvinni a balhét, és persze a CIA-ról ,és a Máltai lovagokról, se feledkezzünk meg, akikkel a Vatikán szövetséges. A következő pápa, viszi tovább a bűnszövetkezetet, hacsak, valami porszem nem kerül be, és felelniük kell a Nemzetközi Biróság előtt.( itccs.org) Üdv, Diána A "történelmi" Katolikus Egyház maga a förtelem. Elég csak a "Borgia pápákra" gondolni. Ezen már meg sem tudok döbbenni. mint ahogy azon sem, hogy nemcsak a cion média, de minden média igyekszik palástolni az ügyet. Ratzingernek tudnia kellett, mikor felült a pápai trónra, hová süllyedt... Neki nem voltak reformtervei mint a meggyilkolt I. János Pálnak, aki a többek között a vatikáni bank-maffia dolgát is rendbe akarta tenni. A "mosolygós pápának" ebbe tört bele a bicskája. Ratzingert pedig épp valami bankdisznóság miatt akarják - akarták (?) letartóztatni. Ez is rendben lenne... Én attól állok fejre, hogy a katolikus tömegek sírva búcsuztatják a vén bűnpártolót. [Erdő rabbi térdre rogyva csókol neki kezet.] Kérdem, hol a józan ész, hol az alapvető erkölcsi érzék? Sz. Gy.

10.

13.03.31

 Hegel

Én inkább most jó egészséget kivánnék és hosszú életet amelybe elegendő meditálás is belefér. Ne felejtsük el a járulékokat a nyugdijra is fizetjük tehát addig kell élni mig vissza nem kapjuk havi apanázsként! Bizony bizony én 2002 ben mentem nyugdijba de még jutalomból kollegáim PC vel kiszámolták 105 éves koromban kapom vissza amit befizettem, tehát ehhez kell kb. mérni!:) A továbbdolgozás pedig frissentart akár hivatalosan akár szabadon válasz tottan is teszi a zember:) Kivánok további tartalmas mindennapokat Szeszák úr. (Hegel) Engem  1993-ban vágott nyudíjba a legfőbb ügyész. Szerintem rámfizet a nyuddíjbiztosítás. Sz. Gy.

 11

 13.03.31

Hegel

Nimród Unokája 7. sz. hozzászólásához. Javaslom Grandpierre K. Endre Királygyilkosságok c munkáját! Ha csak a fele az elméletének valós már az sokk – ami a zs.Hasburgokat illeti illetve ahova tartoztak, és előtte a római hatalmat!
Pápaság Jézus. Nem Issa (Jézus nevének állítólagos számértéke pont a fekete mágiához kapcsolódhat) életének össze-vissza kitalált vagy valósnak vélt eseményekkel kell foglalkozni hanem a tanításával, azt is megszűrve mert szájába adnak nem általa mondottakat! Krishnát is hasonlóan feszítették keresztre valami zavar van a történetben agymosva! Issa sokkal inkább a Pártus hercegi származásával lehetett útban a papi kasztnak vagy Heródesnek aki  a papi kaszttal összefogva tette amit. A lélekbe be van írva mindenkinek az univerzum törvénye etikája csak kicsit el kell csendesedni mielőtt cselekszünk: Jó e a többieknek, jó e nekem. Használ e tettem gondolatom a mindenségnek? Minimum nem árt senkinek semminek? Ha igen a válasz  akkor összhangban van az univerzumi törvényekkel ha valami rossz érzés keletkezik a gyomor vagy szív tájon akkor elgondolkodtató. Tudom vannak impulzív döntések én is impulzív ember vagyok akkor is javításra mindig van lehetőség – sőt az univerzum elénk is teszi a javító szitut! HITem van de nem vagyok vallásos, az mese agymosás tudás tapasztalás nélkül - na azok a örömködő birkák! Hegel.
Igazad lehet, de nem csupán az okoskodás lehet a tett halála, hanem a meditálás is... Sz. Gy.