Soli Deo Gloria!

Eretnekégetés szocialistáéknál...

Félre ne értsenek Gyurcsányt illetően. Az ő méltó helye is ki van jelölve egy hosszú, egyenes (nem árnyas) fasorban.

De...

Szemléljük őt egy olyan szemüvegen keresztül, amelyen keresztül a politikusokat szoktuk tanulmányozni, elvonatkoztatva minden olyasmitől, mint az erkölcsösség, nyiltság, következetesség - hiszen ezek nem politikusi tulajdonságok.

Mi az a differentia specifica (különleges megkülönböztető jegy) amely miatt a többi szoci fekete seggünek minősíti Gyurcsányt és kicsipkedi maguk közül? Találgassunk!

Elsőnek az jut eszembe, hogy Gyurcsány politikus (!), politikai hóhérai pedig nem azok. Mert mitől lenne politikus Mesterházy, a szoci televény e jellegtelen, jelentéktelen színtelen (esetleg nem szagtalan) selyemfiúja? Mitől lenne politikus a libás Bajnai, akinek a cégek csalárd csődöltetése a szakmája? Mitől lenne politikus Árok Kornél a volt tűzoltó?

Ámde a Fletó!

Igaz, ő is megtollasodott mint a többi KISZ-es, DEMISZ-es bandita. Nincs ebben semmi kirívó... Viszont szó szerint a szarból kapaszkodott idáig egy részeges, haszontalan apából és egy hős anyából álló felemás családból. Ráadásul tán' még  keresztény is, jóllehet fizimiskája egy bizonyos faj minden jegyét hordozza. A fene se érti.

Egy politikusnak mindenekelőtt debatternek (ügyes, gyakorlott vitázó, vitatkozó) kell lennie. Gyurcsány az. Vetélytár sai viszont nem azok. Gondoljunk csak Orbánnal folyatott vitáira, amelyek során mindannyiszor felmosta, és fel is törölte Orbánnal a padlót.

A további erény a küzdeni tudás. Ebben a körben, lehet furcsállni fogják, Mike Tyson a boxoló a mintaképem. Nem a győzelmei, hanem a "visszatérései" miatt. Kovács Kokó is feljutott a csúcsra, de amikor emberére akadt
Julio Pablo Chacon személyében szegre akasztva kesztyüjét és korábbi önmagát, átment vendéglősbe és médiasztárba. Tysont viszont megverték mások a ringben. Többször kiütötte önmagát ringen kivül. Úgy vélte viszont, hogy ő voltaképp profi boxoló, feltápászkodott, összeszedte magát és visszakapaszkodott a csúcsra. Ezt többször megismételte.

Ilyen Gyurcsány is. Láttuk, hallottuk - már eljutott a vinnyogó téboly határáig. Mára összekaparta magát és emlékezetes politikai show müsorokat produkál. [Gyertyás virrasztás a Parlamentben...] Nem igaz, hogy ennek nincs politikai hatása. A  még 2002-ben publikált egy tanulmányt a választási kampányokról. Ebben idézik Churchill emlékezetes parlamenti "vitáját" egy harcias képviselőnővel. "Egy este Churchill részegen – előfordult az öregúrral – az ellenzéknek nem túl kedves dolgokat mondott, amire az egyik ellenzéki női képviselő fölugrott, és azt mondta: Uram, ha az én férjem lenne, mérget tennék a teájába. Mire Churchill: Asszonyom, ha Ön lenne a feleségem, meg is innám. A képviselőnő: Uram, ön részeg. Churchill: Asszonyom, ön ronda. De holnap reggel én már nem leszek részeg, maga még akkor is ronda lesz. Ennyit az angol parlamentben dúló udvariaskodásról."
Ezt úgy hívják "bon mot" (egy  az adott helyzetet humorosan, találóan jellemző tréfás mondás). Gyurcsány képes az iéyesmire. És Orbán? Saját humorérzéke a futball öltözők lábszagát idézi: "saller", "koki", stb. A többit beszédírói kapírgálják össze - nagy pénzekért. Ilyenformán ez a humor kincstári, nem emeli a politikus presztizsét.

De haladjunk tovább. A politikus mellőzhetetlen tulajdonsága a jövőbeli események meglátása, vagy ösztönös megérzése (érzi mint kutya az esőt).

Jellegzetes ebben a körben Gyurcsány "olajpolitikája". Több cikkben hasonlítottam össze Gyurcsány és Orbán Oroszország- Putyin- és olajpolitikáját. A legrészletesebb elemzés a "Bolygó felcsúti"  c. írás, amely a többi cikkre is utal, ill. mutat. Ezekből (is) kiderül, hogy Gyurcsány szívélyes és belterjes kapcsolatokat ápolt Putyinnal, amikor Orbán még a Nabucco gázvezetékről kukorékolt és mint a mérgezett egér szaladgált külföldre (pl. Bakuba) hogy kontrázza az orosz olajpolitikát. (Hát nem hülye?)

Igaz, a politikai hinta a magasba emelte ezt a hintás Soros fiókát, de csak a vak nem látja, hogy a hinta "jobboldali" szára süllyed. Persze nem zárom ki hogy a "választó" polgárok eszméletlen baromsága, gyávasága és birka közöm bössége miatt még a nyeregben maradhat 2014-ben. De ez a roggyant gebe Orbán Quijotéval a nyergében már egy átalakuló Európa szélmalmaival kerül szembe, amelyek már nem szélmalmok, hanem (a nem mesebeli) orosz óriás európai intézményei.
Egészen friss
hír, hogy 2015-ben megindul a Déli Áramlat Fekete Tenger alatti vezetékén a földgáz Nyugateurópába. Ezzel bezárul a harapófogó.

A baloldali képen még Magyarországon keresztül húzódnak a legizmosabb veze tékek. Az egész hasonlít egy hadmüveleti térképre amely a "főcsapás irányát" mutatja. A kedvezőtlen magyarországi politikai klíma miatt viszont felmerült egy másik opció: a vezetéket Horvátországon keresztül építik meg. Ez persze nem helyzeti előnyt, hanem stratégiai hátrányt jelent majd Orbánföldnek.

Nagyon csodálkoznék ha Putyinnak alkalmasint nem jutna eszébe Orbán többéves, következetes piszkoskodása.

Ami Gyurcsány illeti, nem kizárt, hogy orosz politikája miatt kell bűnhődnie. Ezt tartom a legvalószínübbnek.

* * *

Az "Őszödi beszéd" szerintem nem oka, csupán ürügye a Gyurcsány buktának. Ha e korszak eseményeit elemezzük arra a következetésre juthatunk, hogy Gyurcsány a korai férfi klimax tüneteit produkálta.

Az őszödi beszédet 2006. május 26-án, azaz egy hónappal a választási győzelem után (?) az MSZP frakció zárt balatonőszödi ülésén záróbeszédként mondta el. Mondhatta volna azt is: "hurrá, nyertünk, szüret, újabb szabadrablás négy évig". De nem ilyesmiket mondott. A bevezetendő reformok mellett érvelt a szocialista frakció tagjai előtt. Közben őszinteségi rohamot kapott és ilyesmiket mondott. "Én magam, amit korábban egy évig nem tapasztaltak tőlem, az elmúlt egy hónapban talán háromszor kezdtem el üvöltözni és kiabálni, nem bírva mindennek a feszültségét a tárgyalásokon. Nem a kollégákkal, hanem amikor mennek a politikai egyeztetések, hogy húzzatok már a picsába ezzel. Gyerünk előre. ... Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz."

A szoci mocsárban fortyogott a düh az igaz (!) beszéd miatt, majd 2006. szeptember 17-én felböfögött. Kiszivárgott a beszéd. Már aznap (!) tüntetések kezdődtek (?), majd a "felháborodás" fokozódott és megtörténtek a 2006 októberi "sajnálatos események". De mér'? Mert Gyurcsány (nem görbe) tükröt tartott "elvtársai" pofája elé? Ugyan! 2006 októberéről számtalan vizsgálati jelentés, kommentár, stb. született. Csak azt nem kérdezte senki, még kevésbé válaszolta meg valaki, hogy a magyar birka miért borogatta fel a kukákat és miért ostromolta meg a TV székházat? Egy zárt ülésen történt kisztériázás miatt, az ott megsértett cégéres kommunisták miatt? Mi a szemkilövős okozat igazi oka? Ki válaszolta meg eddig ezt a kérdést? Hadd' halljam!

Nem csak lélektani, de politikai rejtély is, ami ezután történt. 

2007. február 24-én a Magyar Szocialista Párt tisztújító kongresszusa – mint egyetlen jelöltet – 89%-os támogatottsággal pártelnökké választotta Gyurcsányt, aki a szavazás előtt ultimátumot intézett párttársaihoz, amelyben kijelentette: minimum 75% támogatásával hajlandó csak elfogadni a pártelnöki tisztségét, illetve marad meg miniszterelnöknek és folytatja a kormányzást ill. saját politikáját. Megkapta a biankó felhatalmazást. Nem boldogult volna vele?

Mit tapasztalhatott maga körül, főleg a háta mögött, ha 2009. március 21-én a pártkongresszusán bejelentette, nem kívánja tovább betölteni a minisz terelnöki tisztséget. Bejelentését azzal indokolta, úgy érzi, személye a miniszterelnöki poszton akadályává vált a szükséges reformok keresztülvi telének és ezáltal pártja politikai sikerességének.

Aztán - mint 85 %-os pártelnök - röpke egy héttel ezután pártelnöki posztjáról is lemondott. Tulajdonképp miért? Ordít, hogy egy párton belüli össze esküvés áldozata lett. Egy olyan összeesküvésé, amelynek nyomán nem keletkezett összeesküvés elmélet. Hát nem furcsa? Szerintem az, de még mennyire.

* * *

Eddig jutva kimondhatjuk, hogy amint vannak extrém sportolók, vannak extrém politikusok is. Gyurcsány ilyen...

Ma reggel Gyurcsányt hallottam beszélni a tévében. Ferenc pápa Assisiben mondott beszédét emlegette. [A pápa valóban beszélt Assisiben, ahol ilyen szövegü transzparens emelkedett ... "Szegény pápa a szegények között!" Jó vicc. Az Egyház vagyona, különös tekintettel a vatikáni bankra, a pápa magánvagyona, amelyet számadási kötelezettség nélkül kezel. A pápa az egyik leggazdagabb "magánember" a világon. Assisiben nem arról beszélt, hogy miként számolja fel az egyházi pedofíliát, hogy regulázza meg a világ egyik legsötétebb maffiabankját a vatikáni bankot. Nem! A pápa a következők ről szónokol. "Emberségesebb kereszténységre van szükség: nincsen más út, máskülönben az egyház nem több kívülről szépnek tűnő cukrászsü teménynél. A mai egyháznak meg kell válnia a világiasságtól, a pénztől, politikától. Ha az egyház a lelkiség helyett a világiasságot választja, az 'gyilkos magatartás' lenne, hiszen a világon családok halnak éhen, mások háborúk elől menekülnek vagy a szabadságot keresve halálra találnak. Az utóbbi megjegyzéssel Ferenc pápa a délolasz Lampedusa szigetén csütörtökön történt tragédiára utalt."
Szép szavak egy jezsuita szájából.

Gyurcsány pedig azt adta a szájába (amit még nem tudtam ellenőrízni), hogy
"a klerikalizmusnak semmi köze a vallásos hithez". A klerikalizmus pedig az egyháznak világi, politikai hatalomra törekvő irányzata, visszaélés a vallással politikai célok érdekében." Ez viszont a kétezeréves egyház maga. Épp ettől a jellegétől akarná épp egy jezsuita megfosztani? A jezsuiták célja (saját megfogalmazásuk szerint), hogy nemcsak saját üdvösségükön és tökéle tesedésükön, hanem a hit védelmén és terjesztésén, valamint másoknak a keresztény hitéletben való előrehaladásán is fáradozzanak. Újabb megfogal mazásban a jezsuiták küldetése a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása. A jezsuiták a hármas hagyományos szerzetesi fogadalom mellett (szegénység, tisztaság, engedelmesség) felajánlják szolgálatukat Róma püspökének, a pápának, mint Krisztus helytartójának, hogy az egyházfő bármikor szabadon rendelkezhessen a jezsuitákkal, ahol belátása szerint a legnagyobb szükség mutatkozik munkájukra. A jezsuitáknak így voltaképpen nincs sajátos munkaterületük, illetve minden munka jezsuita feladatnak számít, amely küldetésüknek megfelelően a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása." Immár annyival cifrább a helyzet hogy ez a sötét múltú rendet maga "krisztus helytartója" dirigálja.

Szegény Gyurcsány meg azt szeretné hinni és elhitetni, hogy a pápa komolyan beszél. Ó szent együgyűség!

Mégis miért térek ki erre? Hát csak azért, hogy Gyurcsány újabb eretnekségére irányítsam a figyelmet. Az MSZP épp most, azzal szórakozik, hogy szobrot állítsanak Horn Gyulának a nemzeti pufajkásnak. Mert mit szimbolizál a szeszkazán szobra? Hát sokmindent.

Gondoljunk csak az Egyházügyi Hivatalra, ill. a III/III-as főpapok sorára. De' jól megvoltak ezek a pártállamban, a pártál lammal. A horngyulás MSZP-nek "hívő tagozata" is volt (van).  Úgy látszik, nem "káderezték" elég gondosan a társaságot. Ebből adódhatott, hogy a tagozat a  (2006-os) felháborodott tudósítása szerint, arra vetemedett, hogy felvesse "Az adó- és társadalombiztosítási törvények elfogadásakor meg kell szüntetni az egyházakra és egyházi személyekre vonatkozó, az általánostól eltérő szabályokat. Ez azt jelentené például, hogy a keresztelés, esketés, temetés, misemondatás is bekerülne a számlaköteles tevékenységek közé. A tanulmány felhívja a figyelmet: még ma is előfordul, hogy egyes megyéspüspökök nek papíron nincs adóköteles jövedelmük, és az egyházi szolgáltatások díjából részesülő egyházi személyek sem fizetnek szja-t a bevételek után." Felvetődött az egyházak nyakló nélküli támogatása is. "Becslések szerint az eddigi egyházügyi államtitkárságon keresztül mintegy 30 milliárd forintot utaltak át támogatásként, ezen felül az oktatási és a családügyi tárca az úgynevezett közszolgálati feladatok ellátásához még további 55 milliárd forintos normatív és kiegészítő támogatást folyósított."

A Fidesz féregnyulványa nyomban reagált. "A Kereszténydemokrata Néppárt az MTI-hez eljuttatott közleményében ... írja: a KDNP megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy az MSZP hívő tagozata folytatja azt az egyházellenes kampányt, amit a héten az SZDSZ kezdett el". Aztán mi lett ebből? Semmi. Az egyházak továbbra is számlamentesek.Az MSZP és szövetségesei békésen betagozódnak ebbe a rendszerbe és kiátkozzák aki a szekularizációval kacérkodik, mint például a rosszcsont Gyurcsány.

Közelkeleten Asszad szíriai elnök ismerte fel és merte kimondani, hogy a "politikai iszlámmal" le kell számolni. Gyurcsány azt pedzegeti, hogy a "politikai katolicizmussal" kellene valamit csinálni. Tényleg kellene! Ebből az apropóból írtam ezt a cikket.

2013.10.13

Sz. Gy.