"És a rakéták vörösek,
A levegőben robbanó bombák,
Bizonyítékot adott az éjszakára
Hogy a zászlónk még ott volt.
Ó, mondjuk, ezt teszi
Csillagfodros banner még
mindig integet
A szabadok országa
És a bátrak otthona?"

US National Anthem

 

 

 

Saigontól Kabulig.

Amerika dicsőséges háborúi.

A két helységnév közötti képzettársítás leginkább arra szoritkozik, hogy - és ahogy - Amerika cserben hagyta saigoni és kabuli ügynökeit, az őt jellemző galádsággal.

Ha kissé mélyebben belegondolunk a történtekbe más párhuzamosságok is előtűnnek és messzemenő követ keztetésekre ösztönöznek.

Úgy vagyok vele, jobban tudok agyalni  ha valami bosszant, mint most is most is, amikor látom, hogyan gondolkodik az amerikai - zsidó "establisment" miután majdnem sikerült lerombolnia úgyszólván az egész világot, bele értve Amerikát is.

Az amerika könyvpiac bestsellere Marin Katusa könyve Amerika felemelke déséről - az Új Világrend ujjáalakítása révén. A könyvismertetőben a következőket olvashatjuk. "Amikor 2021 -ben új elnök lép hivatalba, Amerika politikailag és társadalmilag mélyen megosztott, miközben a gazdaság bizonytalanul kiegyensúlyozottnak tűnik az egyre ingatagabb lábakon. A végzet és a homály az uralkodó hangulat Amerikában. A befektetési, politikai és médiaágazaton belül széles körben elfogadottá vált, hogy Amerika hanyatlóban van, és hogy Kína fogja irányítani a globális rendet a 21. században. Amire azt mondom, ne olyan gyorsan. Ez a könyv alaposan megvizsgálja a gazdasági, geopolitikai, pénzügyi és demográfiai szféra tendenciáit és tényleges adatait, és arra az elkerülhetetlen következtetésre jut: Amerika jövője soha nem volt fényesebb. A XX. Században kovácsolt Amerika vezető szerepe a 21. században bővülni fog. Igaz ami igaz: Amerikában, Európában és máshol élnek még fehérfajú emberek. A szerep bővítés esetleg meggyorsítja kihalásuk ütemét.

Ugorjunk vissza a térben és az időben Saigonba - 1975-be, sőt egy kicsit visszább, mivel 1975 már a finálé éve volt, amelynek során csúfos vereséget szenvedett az amerikai, helyesebben zsidó, felsőbbrendűség (szupremácia).

E szomorú eseménynek ugyanis volt előzménye. 1954-ben a  Dien Bien Phu-i csatában a százötven centis vézna sárga majmok már megverték a délceg  francia ejtőernyősöket és az Idegenlégió alakulatait. Ebből senki sem vont le semmiféle tanulságot, hisz a logikának semmi helye ott ahol hiéna ösztönök uralkodnak.  A gyenge hiéna elkullog, vagy az erősebb elmarja a dög mellől. Franciaország után Zsidó-Amerika, a világ legerősebb hiénája, rontott rá Vietnámra.

A kis sárgák ezúttal is állták a sarat, igaz kínai és szovjet fegyverek segítségével. Ezek használatát mesterfokon elsajátítva szabályosan megverték a világ legerősebb hadseregét, elfoglalva a Saigon-i elnöki palotát.

Kedvem lenne kitérni néhány történelmi körülményre, de csak utalok rájuk.

New York és az egykori Saigon, ma már Ho Si Minh-város, között a távolság légvonalban 14283.3 km. Mit kerestek az amerikaiak Vietnamban? De ha már ott voltak, miért vivták a világtörténelem egyik legaljasabb, legbestiálisabb háborúját?

A vietnámiak ellen felhasználtak vietnámiakat is, pénzért vagy erőszakkal toborozva a  cinkostársakat. Ezek között voltak olyanok is, mint Nguyen Ngoc Loan saigoni rendőrfőnök, aki nyilt utcán lőtte agyon Nguyen van Lent, a Vietminh tisztjét. A legtöbb kollaboráns azonban szerencsétlen flótás volt és áldozataik sem mind a Vietminh tisztikarából kerültek ki. Az 1975-ig tartó vietnami háborúban, amelybe az USA anyagilag, erkölcsileg és nem utolsó sorban katonailag is belebukott, az 1995-ben megnyitott akták szerint 1 millió vietnami katona, valamint négy millió (!) civil vesztette életét.

Itt és most az amerikai aljasság utolsó gesztusára, a cinkosok cserbenhagyására térek rá. Az akkori megrázó képek tartalmilag nagyon hasonlítanak a mostani kabuli képekre, az amerikaiak "erőszakos menekülését", a cinkosokkal szembeni könyörtelenségét ábrázolják.

Az első kép a saigoni nagykövetség kapujának fegyveres "védelmét" ábrázolja az "erőszakos behatolókkal" szemben.  

A másodiknak ezt a nevet adtam: "csak egy kölyköt vállalok".

A harmadik képen (lentebb) a helikopterben ülő amerikai torkon lökve akadályozza vietnámi "bajtársát" abban, hogy a helikopterre felkapasz kodjon.

A gyüjteményben sok hasonló torokszorító kép van, de úgy vélem a helyzet érzékeltetésére ez a három is elegendő.

A mostani kabuli jelenetek hasonlósága az amerikai mentalitásból következik, amely csak romlott 1975 óta.

A két (1975 - 2021) erkölcsi és katonai és katonai kudarc közé esik a világtörténelem egyik legnagyobb és az összes közül a legpimaszabb bűntette: a World Trade Center tornyainak felrobbantása. Majd ennek ürügyén az Új Világrend (New World Order) bevezetése, ennek keretében Irak és Afganisztán megtáma dása.

E históriát részletesen
megírtam anno. Már akkor is észrevettem, azóta pedig többször felemlegettem e bűncselekmény különösségét. Azt neve zetesen, hogy George W. Bush és tettestársai Dick Cheney és David Rumsfeld egyáltalán nem törődtek azzal, hogy Oszama bin Ladennel kapcsolatos históriájuk hihető e, vagy sem. Egyszerüen kanonizálták saját történetet és a "pol.korr." védelme alá helyezték, amely tiltja az ellenvéleményt, még a kétkedést is, sőt  előírja a hitbeli azonosulást és a valótlanság tényként "megvallását" is.

Kétségtelen, hogy ez a kétezer éve tartó - névleg "keresztény", a valóságban zsidó - machináció ered ménye, amelyet dalban így fejeznek ki.

"Test már a kenyér. A bor igaz vér.
Hiszem ezt, bár elmémbe nem fér."

Ha Jézuska csodái hihetők, miért ne lenne hihető, hogy a VII sz. - a legmasszívabb - WTC torony is a közelében sem járt repülőgépek kerozinjának égésétől omlott porrá, másodpercek alatt?

 

 A mellékelt filmen a VII-es épület összeomlása és a mára széles körben elterjedt "porlasztásos" robbantás képei láthatók egymás mellett. A két folyamat teljesen azonos. Ez önmagában döntő bizonyíték ("corpus delicti") ZsidóAmerika bűnössége mellett. Tarthatatlanná teszi a világterrorizmus elleni világháború elméletének han goztatását és gyakorlatának folytatását.
Félreértés ne essék, senki sem állítja, hogy Oszama bin Ladennek ne lett volna szerepe a robbantásokban. Ő vezényelte a statisztériát, az öngyilkos merénylőket, de nem mint Amerika első számu ellensége, hanem mint a CIA ügynöke.
Ez perrendszerüen nem bizonyítható mivel a CIA nem teszi közzé ügynöklistáját.

Fidel Castro  állította hogy Oszama bin Laden igazából fizetett amerikai ügynök volt. Ezt a véleményét a Wikileaks oknyomozó honlapon az afganisztáni háborúról nemrég megjelent titkos dokumentumokra alapozta. A Wiki Leaks anyagai hiteleseknek bizo nyultak számtalan esetben.

Az ügynökmult igazolása sohasem könnyü. Fontos következtetési alap lehet viszont az a tény, hogy ... "Az al-Káida története a Szovjetunió afganisztáni háborújáig, 1979-ig vezethető vissza. Az invázió után nem sokkal Oszáma bin Láden Afganisz tánba utazott, hogy segédkezzen az arab mudzsáhid megszervezésében és a Maktab al-Hadamát (MAK) megalapításában. A Szovjet unióval való háborúskodás alatt bin Láden és harcosai amerikai és szaúdi segítséget kaptak, melyek a pakisztáni hírszerzésen, az ISI-n keresztül jutottak el Afganisztánba. 1989-ben a szovjetek kivonulásával a MAK a dzsihádban a muszlimokat elnyomó országok ellen harcoló szervezetté alakult át. Ajman az-Zaváhiri vezetése alatt bin Láden még radikálisabbá vált."

Ha az öngyilkos merényletet mint "harcmódot", vizsgáljuk feltűnik, hogy épp az afgán tálibok körében vált tömeges "szokássá" az öngyilkos robbantásos merényletek elkövetése. 2012-ben a csinált óriási balhét amiatt, hogy amerikai katonák öngyilkos afgánok megmaradt altestével pózoltak, fényképezkedtek.

Öngyilkos "pilótákat" is elsősorban Oszamának volt módja Amerikába vezényelni. Ezt látszik alátámasztani a  hymen hírecskéje arról, hogy
"Hamza bin Laden , az al-Kaida néhai vezetőjének fia, feleségül vette Mohammed Atta, a szeptem ber 9-i terrortámadások vezető eltérítőjének lányát. Előbb vagy utóbb, így vagy úgy összenő ami összetartozik és utólagosan bizonyitja a bizonyítandót.

- - - - -

A 9/11-iki önmerénylet megszervezése is elnagyolt volt. A tervezők és kivitelezők joggal számíthattak a gójok gyengeelméjűségére és szellemi megalkuvására. A hivatalos verzió szerint "A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. Ezt követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott a környéken. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, a lezuhanástól azonban már nem tudták megmenteni. Ez a gép Washingtontól mindössze 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat."

Az ikertornyokba csapódott két repülőgép stimmel. A másik kettő egyáltalán nem.

Pentagonba csapódott valaminek az átmérője, ill. tömege töredéke volt csupán egy Boeing óriásgépének. Nem keletkezett olyan kerozén tűz, amely másodpercek alatt elporlasztotta az I. és II. számu tornyokat, sőt a távolabb álló VII. tornyot is.

Shanksville mellett egyáltalán nem találtak repülőgéproncsokat és holttesteket.  A "dokumentum kép" nem égő repülőgépet ábrázol.

A látszat és a valóság kettéválaszthatósága a zsidóság nagy győzelme, amelyet ők annak tulajdonítanak, hogy a gójok állatok módjára gondolkodnak. Ebben sajnos van igazság. A gójok, különös tekintettel a keresztényekre, ill. a keresztény módon gondolodókra, hozzászoktak, hogy ne az érzékszerveikre és saját józan eszükre, hanem a "kinyilatkoztatásra" támaszkodjanak, abban higyjenek. Ebből nagy bajok voltak a múltban és még nagyobb bajok lesznek a jövőben.

Itt van mindjárt a jelenlegi afganisztáni helyzet, sötét kérdőjeleivel.

Megragadta a képzeletemet egy kísérteties hasonlóság. Az állig felfegyverzett, nemzetközi intervenciós haderők által támoga tott afgán állam ugyanúgy omlott porrá mint a WTC tornyai; politikai léptékben mérve másodpercek alatt, látszólag önmagától. Mindez túl szép ahhoz, hogy így igaz legyen.

Számomra ez ugyanúgy felfoghatatlan mint a "győztes" tálibok viselkedése.

Tudjuk, látjuk, hogy a marcona, szandált viselő, hegylakók világszinvonalu hírközlési technikával rendelkeznek és azt mesterien kezelik. A írja róluk. "A mai tálibok olyan kifinomult közösségi médiát alkalmaznak, amely ritkán sérti a szabályokat A hagyományos erkölcsi kódexekben gyökerező mozgalom szakértővé vált a Nyugat fejlett kommunikációs technológiáinak használatában Az ősi erkölcsi kódexeket támogató csoport számára az afgán tálibok feltűnően kifinomult közösségi média taktikákat alkalmaztak a politikai lendület felépítésére, és most, hogy hatalmon vannak, nyilvános posztot indítanak arról, hogy készek egy modern nemzetállam vezetésére, közel 20 év háború után. Suhail Shaheen tálib szóvivőnek 350 000 Twitter -követője van." Hogy értsük ezt?

 Ehhez képest érthetetlen, hogy kétértelmű nyilatkozatokat tesznek és hallgatnak alapvetően fontos és égetően időszerü kérdések ben.

Azt hinné az ember, hogy mindenekelőtt azt igyekeznek tisztázni: vétkesek e abban, hogy Amerika a 9/11-es merénylet miatt megtámadta őket és húsz éve háborúzik velük. Csakhogy ezt a kérdést nem "célszerű" feszegetni, mert kijönne ami így is nyilvánvaló: az Új Világrend életbe léptetéséhez nélkülözhetetlen provokációt Bushék és Oszama bin Laden együtt hozták össze.

A tálib kommunikáció másik fehér foltja az Amerikához fűződő viszony meghatározása. Lényegtelen, hogy a kabuli utcákon randalirozó tálibok miket kiabálnak, szidják - fenyegetik Amerikát avagy sem. Az afgánok, Oszama bin Laden vezetésével, amerikai zsoldban, már harcoltak az oroszok ellen. Ehhez Amerikától megkapták az orosz repülőgépek és helikopterek hatásos ellenszerét az akkkor legmodernebbnek számító vállról indítható Stinger rakétát. Ezek a könnyü kis "kályhacsövek" döntötték el a háboru sorsát.

Mi zárja ki, hogy ezt újra megismétlik valamilyen formában?

Ha valaki netán kiváncsi a véleményemre, leírom. Az afganisztáni "változások" célja az országot újra beilleszteni egy Oroszország ellen irányuló övezetbe (cordon sanitaire). Ezen övezet egy szektora lesz az "afgán front." Voltaképp egy átpofozott Új Világrendről van szó, amit Marin Katusa vizionál (l. fent).

Itt jogos egy kérdés: miért épp Oroszország? A válasz egyszerü. A zsidó világpolitika félreérthetetlenül a fehér faj gyengülő uralmának megtörésére, a faj ritkítására, végső soron kiirtására irányul. Nyilvánvaló, hogy a zsidók által leggyülöltebb, legve szélyesebbnek tekintett faj a szláv (orosz) faj azért mert - a világon egyedül - rájuk jellemző "gyógyíthatatlan" zsigeri és észmei antiszemitizmus. Ha valaki figyelmesen elolvas sa Szolzsenyicin remekművét és ellátogat Oroszországba ezt tüstént megérti. Én mindkettőt megtet tem, többször is. Sok helyen jártam, de csak Oroszországban, különösen Moszkvában, érzékeltem az "utca antiszemitizmusát" amelyben a felismerhető zsidó ülni, állni, menni, lélegzeni csak nehezen képes az incidensektől, atrocitásoktól terhes légkörben. Ezzel szemben nem tud mit tenni, mert nincs kit megvenni, korrumpálni. A biztonság, a jó közérzet, a megbecsülés nem beszerezhető árúk oroszéknál. Ez a bűnük.

Régi "bestseller" Simon Reznyik tanulságos könyve Oroszország fasizálódásáról.

Azóta változott a manir, de nem változott a lényeg. Oroszországban ma kemény zsidó diktatura van, amelynek összetevői a következők.

A névleges főhatalmat a zsidó cár Putyin gyakorolja, mint a zsidó tőkés oligarchia kereszt apja, a "capo di tutti capi." A tényleges főhatalom birtokosa a Berel Lazar orosz főrabbi által megszemélyesített Chabad Lubavich szélsőséges nemzetközi zsidó szekta, a zsidó háttérhatalom látható "egyházi"szervezete. A kezükben tartott "orosz" sajtó az oroszországi helyzetről ellentmondásos tájékoztatásokat ad. Az egyik helyen az olvasható, 
"az oroszországi antiszemitizmus ma a legalacsonyabb történelmi szinten van, a zsidók jól érzik magukat és nyíltan demonstrálják zsidóságukat.".
Máshol azt állítják "Oroszországban növekszik a politikusok és közéleti személyiségek antiszemita kijelentéseinek száma, ami az antiszemitizmus 'közterületi' legalizálásához vezet. Ezt állítja az Orosz Zsidó Kongresszus Antiszemitizmus Ellenőrző Központja és a SOVA Központ jelentése ."
Melyik az igaz?, melyiknek higyjünk? Majd megmondja a zsidó. Vagy mégse? Ahogy fentebb jeleztem, a "közterületi" antiszemitizmus az egyetlen, ami nincs és nem is kerülhet zsidó kézbe. Ezért az orosz népen kell bosszút állni, nem az elzsidósodott orosz államon.

- - - - -

E jókora kényszerü (?) kitérő után vissza a mába, a Kabuli repülőtérre. A legdrámaibb képek azt mutatják, amint a felemelkedő szállítógépekről lehullanak az eszelős rémülettek felkapaszkodott afgánok. Ez itt nem ábrázolható. Rögzítettem azonban 7 olyan képet, amelyek az amerikaiak "szolidáris" magatartását tükrözik minapi cinkosaikkal szemben.

 

 

 

 

 

A képeket egyenként nem kommentálom annak reményében, hogy az "erőszakos  cserbenhagyás" fennkölt pillanatait így is érzékel tetik.

A jövő dönt majd arról, érdemes volt e ezt a vargabetüt leírnom, amikor a világsajtó nem bocsátkozik "találgatásokba?"

2021.08.21

Sz. Gy.


Comment Form is loading comments...