Mottó:
"Meg kell tanulnunk együttélni a növekvő bűnözéssel, mert ez szabadságunk záloga."
Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész.

 

 Ugrás a hozzászólásokra!

  Tisztogatás?

Új fejezet a bűnözéssel való együttélés történetében.

Új korszak küszöbére értünk! Létrejött hazánkban a tökéletes rendőrállam. Használhatnám a "totális" kifejezést is, de ez idegen szó és a tökéletesség magában foglalja a totalitást is. A szisztéma voltaképp egyszerü [a baloldali kép szemlélteti], ha a hierarchiát a gravitációs térben megfelelően helyezzük el, annak csúcsa, vagyis a damoklész kard hegye, nem szennyeződik, látszólag...

Huszonhárom év kellett hozzá, hogy idáig jussunk. Hogy történt? Mint kortárs tanú próbálok a kérdésre válaszolni.

Az "olajügyekről" sokat írsogáltam korábban. Azt hiszem, nem esem tulzásba, ha azt állítom, az olajbünözés az állami bűnözés főpróbája volt és mint az ügyészség Don Quijote-ja valójában nem szél malmokkal harcoltam.

De vegyük sorba a történteket.

Mára a napnál világosabb, mit jelentett a "Rendszerváltás". A szocializmus idején kisajátított, ill. a robotos milliók által mintegy negyven és alatt felhalmozott állami és szövetkezeti vagyont, mint nemzeti (!) vagyont, "nemzetközi magánvagyonná" kellett tenni. Erre a mocskos feladatra a szocialista nómenklatúra volt egyedül alkalmas. Tagjai a kaméleont megszégyenítő gyorsasággal váltak demokratákká és tőkésekké. A tömegeket úgy kellett a létminimumot legalább biztosító "társadalmi tulajdonból" kiforgatni, hogy ne tanúsítsanak ellenállást. Sikerült!

Hogy zajlott az "ördögi hadjárat"? Hát' csaknem úgy, ahogy a Cion bölcseinek jegyzőkönyveiben írva vagyon.

Ha a sorsrontó folyamatot egy szóval akarom jellemezni, a "leépítés" a legjellemzőbb kifejezés. Istenem, de sok mindent kellett leépíteni! Lássuk csak!

A jogrendszer leépítése.

Nagyfejszével estek neki a jogrendszernek, különös tekintettel a gazdasági jogszabályokra. Ezt "deregulációnak" nevezték. Megpróbáltam az Interneten rákeresni, mi történt pontosan. Képzeljék, a deregulációnak nincs nyoma, mint egy tökéletes bűnténynek! Nem akartam hinni a szememnek. Igaz, nem vagyok tökéletes keresgélő. Otthon pl. semmit sem találok, mindent a kezembe kell adni. Ez meg is történik. A kísérő szöveget hadd ne idézzem... Ha boltba küldenek, a sört pl. mindíg mindenütt megtalálom. A habtejszínhez viszont asszisztenciára van szükségem. Ám az Interneten menő vagyok. De tudják kit - mit találtam? Hát Sajó Andrást [ejtsd: "a Shájó"], akiről aszongya' a Wikipédia
"akadémiai tisztségei mellett a rendszerváltás alatt az alkotmány-előkészítő és a 'nemzeti deregulációs bizottság' tagja.  De mit tudhatunk meg er  ről a bizottságról és tetteiről, pl. a Wikipédiából? Semmit! Az égvilágon semmit! Itt bizony jókora luk van a "demokrácia" életrajzán...

Az igazságszolgáltatás "reformja".

Mint tudjuk, az igazságszolgáltatást egy négyesfogat gyakorolja: a parlament, a bíróság [államhatalmi szervek], az ügyészség és a rendőrség [államigazgatási szervek]. A valódi demokrácia alapfeltétele [conditio sine qua nonja] a törvényhozó, az ítélkező és a végrehajtó hatalom ezen ágainak gondos szétválasztása; tekintettel arra is, hogy e szervek viszonyrendszerében éles ellentétek is felmerülhetnek, lévén alkotmányos feladatuk a kiegyensúlyozás, azaz egymás ellenőrzése, korlátozása.

Nos, amikor a szocializmus méhében megfogant - kifejlődött a kapitalizmus, majd megkezdődött a vajúdás, néhány egyáltalán nem szeplőtelen politikai multú, úriember [Solt Pál, Györgyi Kálmán, Boross Péter és Pintér Sándor] látvá nyos véd és dacszövetségbe tömörült, nyiltan fittyet hányva a szétválasztás [szembenállás] alkotmányos parancsá nak. A jogállamiság elleni hadüzenet ódiumát - azaz mit is mondok - dicsőségét a legfőbb bűnüldöző, a legfőbb ügyész, Dr. Györgyi Kálmán vállalta. 1993 juliusában Pintér Dezső az akkor lepedőnyi Magyar Hírlap szombati extra rovatában exkluzív interjut készitett Györgyi Kálmánnal, amelynek keretében a jó úr meghirdette a bűnözéssel való kötelező [kell (!)] együttélés doktrináját. [Lásd a mottót.] Ebben a történelmi időszakban Solt Pál volt a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Boross Péter a belügyminiszter és Pintér Sándor az országos rendőrfőkapitány... Amikor a [hülye] nyilatkozat miatt Györgyit megtámadtam, Solt elsők között sietett a védelmére, a Népszabadság hasábjain. Kifejtette, hogy nem lehet minden állampolgár mellé rendőrt állítani. Szereltessenek inkább rácsokat az ajtókra - ablakokra. Nos a rácsos Magyarország ötlete nem valósulhatott meg, mert a polgá rok szegények, meg nem ülhetnek naphosszat otthon... †Bándy Katát sem otthon ölték meg. Rossz tanulónak bizonyult, nem tanult meg a bűnözéssel együttélni...

Felhorgadt a "Györgyi Doktrina" védelmében az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet tudományos tanácsa is, Gönczöl Katalin vezényletével, és kimondta Györgyinek [a főnöknek] van igaza.

Hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem megvénült docensének [plusz dékánjának és párttitká rának] magas volt a kriminalisztika és a kriminológia, ezt megértem, de hogy az Intézetnek is, ez nem fér a fejembe.

Ez a doktrina ugyanis teljességgel megfeledkezik a bűnözés egyik legveszélyesebb fajtájáról a rendőr bűnözésről! Ezáltal a kötelező (!) együttélés körébe vonja ezt az "üzletágat" is. Képzelődnék? Nem! A rendőrség mára tényleg szétrohadt és a fertőzést ezek  az ágensek vitték be a szervezetbe!  
Most pedig egy kis kitérőt kell tennem, hogy az irányt tartani tudjam. 1992. 09.21-23 között főügyészi fejtágító volt a Legfőbb Ügyészség balatonlellei üdülőjében. Mikor az "egyebek" következtek előrukkoltam a rendőrség operativ tevékenységének ügyészi ellenőrzésével kapcsolatos problémámmal. Én ugyan nem voltam egyetemi docens, de akkor már 35 év ügyvédi praxis állt mögöttem [többnyire büntető ügyek] és magamtól (!) rájöttem, hogy a rendőrség ott és akkor fertőződhet, amikor - úgymond - "beépül" a bűnözésbe. Ez már főügyészi munkaköröm átvételekor is foglalkoztatott és lelépő elődömtől †Dr. Kereszti Csabától kérdeztem, tud e erre vonatkozó jogszabályról, ill. legfőbb ügyészi utasításról. Azt mondta nem tud (?). Nem hagytam annyiban. Dr. Nyíri Sándor volt legfőbb ügyész helyettes a belügyben dolgozott már ekkor. [Azért mentem hozzá, mert a Belügyi Szemlében foglalkozott ezzel a témával.] Tőle és általa sem lettem okosabb. Nos, amikor ezzel előhozakodtam, Gibicsár Gyula - aki gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozott - úgy reagált, hogy "Nyíri úrnak ez a kedvenc rögeszméje." Ez a beköpés aztán modulálta az eszmecsere további menetét... Fábián János, Györgyi helyettese, lemondóan jelentette ki: "azt tesznek velünk amit akarnak." A baranya megyei főügyész Tamás András (?) amiatt aggódott, hogyan ellenőrihető a valóság, ha egy bűnözó arra hivatkozik, hogy operatív megbízást teljesít... Székely György ezredes budapesti katonai főügyész "óva intett" attól, hogy az ügyészség "ilyen piszkos ügyekbe keveredjen". Egyedül a Györgyi féle "tisztogatás" által nem érintett (...) Vajda Alajos állt mellém. [E kitünő kollega Moszkvában tanult. Ügyészi pályáját is ugyanott kezdte. A "megtisztított" ügyészi szevezetben a különleges nyomozások osztályát vezette...] Nos az Alajos azt mondta, hogy az operativ nyomozati anyag ismerete nélkül egy jelentős bűnügyben nem lehet megalapozottan állást foglalni. Az ügyészség "betekintési jogát" igenis szabályozni kell. Hát persze hogy nem szabályozták.

[Aztán találkoztam, majd összehaverkodtam Jurij Bondarenko vezérőrnaggyal a Kárpátontuli Terület főügyészével. Tőle kérdeztem, ti ellenőrzitek a rendőrség operatív tevékenységét? Válasza valahogy úgy hangzott, mi a jó francot ellenőriznénk, ha épp ezt nem?]

Az ügyészi apparátus gyáva közömbössége később csattant Furman Sándor miskolci ügyész ügyében. Egy szép napon megjelent nálam a nyomozás felügyeleti főosztály egyik ügyésze Györgyi azon üzenetével, hogy Furmant őri zetbe kell venni és indítványozni kell előzetes letartóztatását, hivatali vesztegetés miatt [cigány-szabadítás].  Mondtam oké, hol a papír? Lent van a kocsiban. Hozd fel légyszi. Nos így kézbe vehettem egy vaskos zöld dossziét, amelyről akkor már tudtam, hogy operatív dosszié. Annak semmi nyoma sem volt, hogy a legfőbb ügyészség előzetesen engedélyezte volna, hogy ügyész ellen (!) "opnyomozzanak". Emiatt nem kötekedtem, mert úgy láttam, emberünket jócskán fogja a fösték. Aztán a nyomozó ügyészek igen furcsa dolgokról számoltak be. A "kollega" igazi bűne nem a hivatali vesztegetés, hanem az "üzletrontás" volt. Az ORFK "illetékesei" ekkor átlag egymillióért szabadítottak. Ezzel az ajánlattal megkínálták a cigányt is. A more sokallotta a pénzt és az ügyészt vesztegette meg - feleannyiért.  Az ilyesmik re modta Talleyrand: "több mint bűn - hiba!" Megpróbáltam ebben az irányban is realizálni a dolgot. Fel is vittem Pestre az egyik ügyészt az Ó utcai rendvédelmisekhez, de nem jött össze a dolog. Tonhal alezredes [valahogy így hívták] meg úszta  [ezt is].

Az ilyesmik után tulajdonképp nem voltak már illúzióim az ügyészséggel és a legfőbb ügyésszel szemben, de ami ezután következett, arra legvadabb álmaimban sem számítottam. Beleestem az "olajügybe", mint Pilátus a krédóba.

Az első információkat egy országgyülési képviselőtől, majd a Megyei Rendőrfőkapitányság egyik "operatív" (!) nyomo zójától kaptam. Az utóbbi mellém lépett, miközben a Piac utcán slattyogtam, a fülembe suttogott és a kezembe nyomott egy tenyérnyi papírt... Utólag megértettem az óvatosságát: tulajdon főkapitányáról volt szó...

Mivel a két információ a lényeget illetően egyezett, belevágtam. Canossajárásom részleteivel nem untatnám az olvasót. Illetve ha unatkozni akar olvassa el az "Olajdosszié" , ill. "Olaj capricció" c. írásaimat.

A történtek óta mintegy húsz év telt el és különösebb mérgelődés nélkül konstatálom: igaz a tétel, miszerint aki a jelent uralja, uralja a multat is. Az "olajügyek", mint fogalom, immár "Sándor Papával" indul, jóllehet a Papa 1996-tól kezdett az olajügyekkel foglalkozni.

Ami engem illet:

A korrupt rendszer persze megvédte az emberét és élve próbált eltemetni engem. Nem akart sikerülni. 2008.05.08-án az Olajbizottság előtt nyilatkoztam Györgyi Kálmán és Pintér Sándor olajügyekben játszott szerepéről. Emiatt megbün tettek rágalmazásért és mintegy hárommillió Ft. ot kellett fizetnem Györgyi Kálmán és Fábián János uraknak a "becsüle tükben" okozott rongálódás miatt.

Szerencsésebb voltam Dr. Papp Imrével az ártatlan rendőrfőkapitánnyal szemben. Feljelentett ő is, de ezt elpuskázta. Már kevesen emlékeznek rá, hogy Papp Imre és Dr. Ferenczi Flóra polgári pert indítottak a Legfőbb Ügyészség ellen azon a "jogalapon", hogy a tőlem elszenvedett "üldöztetés" miatt huszonnégymillió Ft. összegű vagyoni káruk keletkezett. A Legfőbb Ügyészség persze szavatosként perbehívott, hogy pervesztés esetén rám hárítsa a kárt...

És ekkorí történt a csoda! Pappék elálltak a pertől. Ennek magyarázatát az oknyomozó történészek abban látják, hogy Pintér úr saját szakállára, de a közvagyon rovására rehabilitálta az ártatlanokat; kifizettette elmaradt illetményeiket és még fájdalomdíjban is részesítette őket, mindezt kb. a fentinek megfelelő összegben. Ezt talán jól tette, mert a mai bíráskodási mentalitás mellett ma nem a Simonyi útról járnék a Nagyerdőre biciklizni, hanem egy nagyerdei pad lenne a hajléktalan szállásom...

Aztán volt még egy kis közjáték. Neszét vettem, hogy Györgyi Kálmánné Dr. Kardos Éva ügyvéd nagy, azaz jól fizető, büntető védelmeket vállal. Ez eleve nem volt rendben, hisz a Családjogi Törvénynek a házastársi közszerzésre vonat kozó rendelkezései szerint a házastársak közös vagyona mindaz amit együtt, vagy külön - külön szereznek. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a legfőbb ügyész vagyonát adózott [vagy nem adózott] bűnözői jövedelmek is gyara pítják. Ilyenkor persze óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a nagy-pénzes megbízás az ügyvédnek, vagy a legfőbb ügyész feleségének szól. Ez a kérdés egy ügyben egyértemü választ kapott azáltal, hogy gazdasági vezetők ügyében és érdekében az ügyvédnő többször megkereste utódomat - a legfőbb ügyész feltétlen bizamát élvező megyei főügyészt - hasson oda, hogy a vádat képviselő ügyész mérsékelje ügybuzgalmát. A ráhatás meg is történt a városi vezető ügyész közbeiktatásával, de nem volt igazán eredményes. Engem persze feljelentettek amiért ezt megírtam, de nem jártak szerencsével. Felmentettek. Tartja magát a hír, hogy Györgyinek a felesége miatt kellett lemondania és ebben az említett ügy szolgáltatta az apropót. Így van - nem így van, nem tudhatom. Mindenesetre örülnék, ha...

Miközben ezek történtek zakatolt a politika. Nem vitás, hogy Györgyi Kálmán az Antall Kormány idején Göncz Árpád és Antall József közös liblingje volt. Árpi bácsi különösen hálás lehetett neki, hisz Györgyi ötlötte ki, hogy a taxisblokád erő szakoskodóit amnesztiában lehet részesíteni. Antallt aztán elvitte a négy fekete ló és a miniszterelnöki székbe Boross Péter telepedett. Ez a változás újra aranyozta a legfőbb ügyész nimbuszát. Aztán jött a bukás: a szocialisták 1994 évi választási győzelme. És mi történt? Maga meséli  "Már az első ciklus végén úgy éreztem, hogy elég volt, ideje abba hagyni.Csakhogy az ember gyenge. Horn miniszterelnök egy személyes beszélgetésen azt mondta: szívesen látna továbbra is ebben a székben. Antall után Horn: ez is azt bizonyította számomra: sikerült elérni, hogy az ügyészség, a politikán felülemelkedve, nagy tekintélyt szerezzen magának."  Hát' ez is egy magyarázat. A szerénység mindenesetre irígylésre méltó... De nem erről van szó, hanem arról, hogy a bűnözéssel való együttélés valóban kivül, illetve felül van a pártpolitikán. A társadalmon való élősködés nem politikai program, hanem "demokratikus" létforma. Ebben semmi különbség nincs a pártok között. Ennek a patentnek a védnökét tisztelik Györgyi Kálmánban.

1998 a szüret éve a Fidesz történetében. Mint párt veszítettek, mint összetákolt koalíció győzedelmeskedtek az MSZP vel szemben. Kétségtelen, hogy ezen a bolton Pintér Sándor nyert a legtöbbet. A választások idején ugyanis épp a vádlottak padján ült a Zemplényi hazacsempészési ügyével kapcsolatos okirathamisítás miatt, de kimászott belőle, mint sokminden másból. De közvádolás ide, cévizsga oda, Orbánnak Pintér kellett. Megszerezte. Köteteket írtak, de akár könyvtárakat is lehetne írni ennek a két embernek a kapcsolatáról, amely eltéphetetlen. Szilárdabb az egypetéjű ikrek összetartozásánál, az anya és a gyermek ragaszkodásánál, a különnemü szerelmesek egymáshoz vágyódásánál, a melegek össze bújásánál. Persze ez nem természetellenes kapcsolat. Reális oka van, csak eddig "perrend szerüen" nem sikerült bizonyítani. Sebaj, ami késik, nem múlik! Addig jár a korsó a kútra, amig eltörik... Mások!

Orbánnak eleinte nem volt kifogása Györgyi ellen, nem is lehetett, hisz Györgyi hősiesen helytállt - az Olajbizottság elleni csatában, buzgón tolva Orbán és Pintér szekerét. Aztán elmúlt a veszély. Lejárt Pallagék mandátuma. Szézavarták a testületet, szétcincálták az íratokat, titkosították az ügyet és Györgyinek észre kellett venni, hogy ő már csak egy mór, aki megtette kötelességét.

Tulajdonképp nem is neki kellett mennie, inkább Polt Péternek kellett jönnie... Lehet, Lenin sokmindenben tévedett, de abban fején találta a szöget, hogy "minden a kádereken múlik!" Poltra sokan mondják, hogy a Fidesz pártkatonája. Jó jó, de milyen beosztásban? Ennek az embernek egyszerüen nincs karak tere. Nincsenek érzelmei. Az IQ-ját érthetően nem mérik. Ha erre "jogi szókincséből" következte tünk, amely nem több száz szónál, lesujtó eredményre jutunk. Mint autonóm személyiség szóba sem jöhet. Az a tény, hogy a legfőbb ügyészi székben ül, egymagában alkotmánysértő állapot, mivel mint alkotmányos "ellensúlynak" nincs semmiféle súlya. Schmitt Pálra sokan mondták, nem több, nem más mint nemzeti töltőtoll, azaz  Orbán töltőtolla. Hát Polt Péter micsoda? Inkább hagyjuk.

Amikor Schmitt Pál dicstelenül távozott, azt hittük nála nincs lejjebb. Nos alaposan tévedtünk. Nem ő volt a gumigerinc igazi akrobatája. Áder János máris lekörözte, lásd Canossajárás c. írásomat.

A rendőrség szétesése.

A jelenlegi állapotot minősíthetnénk mély morális válságnak, de nem tehetjük, mert a romlás funkcionális! A bűnmegelőzés, felderítés és üldözés legbonyolultabb, mondhatni "legfinomabb" struktúráit semmisítette meg - a totális züllés. A pintéri söprés ehhez képest csupán romeltakaritásnak, kukázásnak tekinthető. Pintér az állomány feje fölött függö "Damoklesz kardról" beszél. Nevetséges kissé.

De mire megy ki az egész, mire lesz jó az egész? Ki tudja ezt ma megmondani?

Ami engem illet - grácia fejemnek - Pintér Sándor személyét, illetve tevékenységét nem tudom semmi olyan programmal társítani, ahol a szó gyökében a "tiszt" betűkombináció előfordul. Elesik tehát a tisztogatás, megtisztítás, tisztázás, tisztába tevés, stb.

Ebből következik, hogy ami most a rendörségen belül, a rendőrséggel történik, csupán leszámolásnak tudom tekinteni, ahol a Pintér érdekcsoport leszámol a konkurens, (rivális) csoporttal (csoportokkal), hogy a "banda" szót ne említsem. Ez az egész nem tisztogatásra, hanem a klasszikus bandaháborúra hasonlít.

Miért gondolom ezt? Megpróbálom kifejteni - hangsúlyozva, hogy rendkvül bonyolult jelenségről van szó és a boszorkány konyha sötét titkaival a kivülálló nemigen lehet tisztában.
Mindenekelőtt nézzék meg az ORFK szervezetének sematikus (!) ábrázolását. 

Hogy ez a szervezési képlet bonyolultabb, vagy egyszerübb a kelleténél, nem tisztem véleményezni. Annyi azonban bizonyos, hogy egy ilyen szervezet logisztikai harmóniáját biztosítani akkor is szinte lehetetlen feladat, ha feltételezzük [amit nem lehet feltételezni], hogy a szervezet minden tagja hivatása magaslatán áll úgy szakmai, mint emberi, ill. erkölcsi vonatkozásban. Enélkül a hatásköri átfedések, ütközések, a rivalizálás, titkolózás és más elidegeníthetetlen emberi tulajdonságok minduntalan megzavarják a működés harmóniáját.

Dehát voltaképp ki kíváncsi az "Óberhé" szakmai csontvázára? Az élő, működő szervezet (lenne) érdekes, amely ezer szer (!) bonyolultabb a váznál. Ami az alapvető funkciót a bűnözés elleni "küzdelmet" illeti, a szervezet, ill. működés alapsémája viszonylag egyszerü. A munka érdemi része tulajdonképp nem az üvegpalotában zajlik. A központ "fedett" nyomozókat bocsát ki magából, akik szerte szaglásznak a bűn, a bűnözők után és igyekeznek beépülni a bűnszerveze tekbe. Ha sikerül - hosszabb rövidebb távon - együtt kell működniük ezekkel, azaz valamilyen formában részt kell venni ük a bűnözésben. Kényes helyzet...

A másik módszer a "beszervezés", azaz a bűnszervezet "valódi" résztvevőjének reábírása arra, hogy társait elárulva a rendőrségnek dolgozzék. Ez persze nem társadalmi munka. A spicli "munkáját" honorálni kell. El kell tekinteni felelős ségre vonásától korábban elkövetett bűncselekmények miatt. El kell nézni hogy továbbra is bűnözzön. Meg kell fizetni a "munkáját", vagy más előnyt kell részére biztosítani. Ez a fekete/fehér,  jin/jang együttmüködés azt feltéte lezné, hogy a rendőri oldal abszolut tiszta, mert a rendőr anyagilag független, vagy szegénységi fogadalmat tett és azt be is tartja. Lássuk be, ilyen jellemek a mai üzleties világban legfeljebb ha kivételképp léteznek. Ha a kapcsolat éles konturjai elmosódnak, a kép valahogy így kezd kinézni - > A térfoglalás min den esetben a sötét oldalról történik, hisz fertőzésről van szó. Egy ilyen defor mált kapcsolat ellenőrzése gyakorlatilag szinte lehetetlen, még tisztességes főnök számára is.

Az ördögi dilemma viszont az, ha a fürdővízzel a [maszatos] gyermekeket is kiöntjük, ahogy most Pintér teszi, a mellőz hetetlenül fontos oparatív munka évekre ellehetetlenül, mert egy kapcsolatrendszer újjászervezése renkivül lassú bonyolult sokéves müvelet.

De tulajdonképp nem is erről van szó! Az igazi masszív fertőződés nem a rendőrség szervezetszerü müködése körében keletkezik. Más a baj. A baj az, hogy a rendőrség "elolvadt" a társadalom fehér, szürke és fekete zónáiban. Hogy miről is van szó? Hát épp arról, amit épp Pintér Sándor csinált, csinál és visz tökélyre évtizedek óta. Tulajdonképp ő a romlás etalonja! Hogy - hogyhogy? Megmagyarázom.

Pintér hivatalos életrajzában a gazdasági [üzleti] tevékenységének nyoma sincs odáig, hogy 1996 végén nyugdíjba vonult. 1997-től az OTP Bank Rt. biztonsági tanácsadója s az igazgatóság tagja volt.  2003-től a Civil Biztonsági Szolgálat Rt. tulajdonos-elnöke, és 2004-től ismét az OTP Bank ZRt. igazgatóságának tagja volt. Ez a tevékenységi kimutatás olyan szikár, mint Pintér maga és megközelítőleg sem tükrözi azt az üzleti tevékenységet, amelyt Pintér személyesen plusz (!) hozzátartozóival, volt rendőrségi beosztottaival és külsős üzlettársakkal együtt, esetleg azok neve alatt, folytatott, foly tat.

A lényeg Pintér kétarcúsága, pontosabban kétlakisága a fehér, szürke, fekete üzleti világ és a rendőrség között. Közis mert, hogy mint üzletember a hónuk alá nyult volt rendőri beosztottainak és üzlettársaivá tette őket. Mint belügymiiszter pedig a legmagasabb rendőri beosztásokba helyezgette vissza üzlettársait. Van valakinek  fogalma arról, hogy egy ilyen "váltógazdaság" katyvaszában a személyi, üzleti függőségeknek, összefonódásoknak milyen gubanca alakul ki? Igen! Van fogalmunk róla. Nekem is, másoknak is.

A lényeg, hogy Pintér egy alaktalan fehér, szürke, fekete masszává formálta a rendőrséget is.

Talán nincs még egy olyan közéleti személyiség, aki körül annyi összeesküvés elmélet [konteó] keletkezett volna, mint épp Pintér körül. Ez semmiképp sem lehet véletlen. Egyike ezeknek a forrásoknak a "Konteo blog" 2012.06.11-i írása, amelyet érdemes ugyan elolvasni, de véleményem szerint íróinak gazdag fantáziája is messze elmarad a valóságtól. Goethe írta "Szürke minden elmélet, de zöld az élet iaranyfája." Én magam nem szivesen foglalkozom összeesküvés elméletekkel, ezért a Pintér körüli, pontosabban az Orbán rezsim körüli - joggal rendhagyónak nevezhető - jelenségek kapcsán támadt gondolataimat inkább kérdések, mint állítások formájában fogalmazom meg; a kérdezni szabad Móricka elv alapján.

 1. Lehetséges az, hogy Pintér egyáltalán nem felelőtlen (?).
  Joggal bízhat abban, hogy bárkit dug a kirugottak helyébe biztosan uralni tudja továbbra is az alvilágot (?).
  Azért tudja uralni, mert tulajdonképp már összefonódott vele (?).
  Az összefonódás keretében a keresztapák, a "V. Lászlók" továbbra is leadják a sápot (?).
  A verkli változatlan fordulatszámmal megy tovább, csupán a zsozsót osztják másként, azaz a Pintér által kinevezettek kapják (?).

 2. Minek tulajdonítható. hogy miközben Pintér kimiskárolja a rendőrséget, Orbán nyaral [a tökeit áztatja] és látszólag tudomást sem vesz az egészről - meg sem nyikkan.

 3. Minek tulajdonitható hogy a [rohadt] EU, amely tiltakozik amiatt, hogy a disznók óljában nincs játék, most egy kurva szót sem szól, amikor pszichológust kell a kemény - sötét zsaruk mellé állítani, nehogy tökön lőjék magukat a kirugás ténye és statáriálisan durva módja miatt?

 4. Mi lesz a "hosszu kések napjai" után? A "megtisztult" rendőrség megszünteti a bűnözést, amivel amúgy, ill. úgymond, együtt kell élni? Tényleg, mire ez a sok cécó? Minek a nagy hűhó. mikor pont oda jutottunk, ahova igyekeztünk?

 5. Megkérdezi e valaki a fentebb szerepeltetett urakat, meg vannak e elégedve áldásos tevékenységük kézzelfogható eredményeivel?

Nos, eddig az írás. Ki ad választ? Mi a válasz?

2012.08.19

Sz. Gy. 

 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címe ket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik feltüntetik nevüket ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

2012.08.20

Szibilla

Nagyszerű, gratulálok. De kár, hogy sok embernek el sem jut a tudatáig egy ilyen tökéletes körkép, ami a cikkeidben megviláglik, pedig az egész rendszer és világpolitika nyílt leleplezése és kiváló magyarázatai állnak előttünk. A sok-sok magát "tényfeltárónak" nevező senki tömi tele a netet ezeréves maszlagokkal a rendszerről, rendszerváltásról, korrupcióról, de egyetlen tényadat nincs a kezükben, amivel bármit is igazolnának, valótlan kesze-kusza cikkek, ellenőrizhetetlen adatokkal, igazi bűnösök megnevezése nélkül, mind csak figyelemelterelés, az átláthatóság összezavarása. Valamit ugye mondani kell a népnek, ettől a nép okosnak hiszi magát, megelégszik, hogy már mindent tud a múltról, most már eljön a változás. Nem változik semmi, csak a végkifejlet tanúi lehetünk, hisz a 100 éve zajló folyamatnak az utolsó befejezendő lépéseit teszik meg éppen az arra kijelöltek.Szibilla  "Jégtörő" (?) hozzászólásodat köszönettel nyugtázom.. Sz. Gy.

 2

2012.08.20 

 Gőgös István

Szeszák Úr! Nagyon jó elemzés, de hiányzik a "Qui et moi", kinek az érdekében történik mindez. Mert ez az elemzés az eszközökről szól, de nem tudja megjeleníteni a valódi érdekcsoportot. Ezt nyilván Ön is tudja, de megértem ha ennél nem lép tovább, én sem tenném. Ön még szeretne élni egy darabig. A többit majd a gazdasági összeomlás után fogom nyilvánosségra hozni, mivel akkor jön el az ideje. Rövidesen!!! Várom   megnyilatkozását! Sz. Gy. 

3

2012.08.20  

 Ny.Tamás

Arról viszont mi a véleményed, Gyula - amit Posta Imre állít -, hogy Pintér Sándort 3 éve megölték és csak a kiplaszti kázott klónja van helyette - ez a tény, Posta szerint, sok rendőrismerőse személyes tapasztalata is.(Ny.Tamás  - általad háromszor kitiltott spirituális író .) Na látják, jól mondom én, hogy a Konteót, mint "irodalmi" műfajt, egyenesen Pintérnek találták ki! Erről a legújabb sztoriról Kempelen "Sakkozó Törökje" jut eszembe. Fantasztikus! Ezért ragaszkodik hát ennyire Orbán "Pintérhez", mert ha kiengedné a kezéből, kiderülne a csalás. Zseniális! Ami engem illet kifeje zetten örülök a spirituális írásoknak, mert új horizontokat nyitnak káprázó szemeim előtt. Ami háromszori "kitiltásodat" illeti, arra esik vagy négy önkéntes (dühös) távozás is. Sz. Gy.

4

2012.08.20  

 Ny.Tamás

És még a \"klasszikus\" kilencvenes évek elejei szervezett bûnözés kialakulásáról egy link : www.atv.hu/cikk/20120817_egy_part_nem_engedheti_meg_maganak_hogy_vonatszerelvenyeket_
tologasson_ide_oda?source=hirkereso
Idézetek a cikkbõl : "A vonattologatás kifejezés az olajbûnözésre vonatkozik, amikor hamis papírokkal ellátott tartálykocsikkal hozták adó- és vámmentesen a gázolajat, ugye?
Így van. De nyilván ehhez önmagában a szervezett bûnözés nem volt elég, ezekhez megfelelõ jogszabályok kellettek, például a halasztott vámfizetés."
"Visszatérve a politika és az alvilág összefonódására: ki irányított kit? Egy párt gazdálkodási vezetõje sosem találkozott olyan emberekkel, mint Portik, Ferencsik vagy Drobilich. Ahhoz, hogy a szervezett bûnözés huzamos ideig sikeresen mûködhessen, szükség volt a megfelelõ jogi környezetre. A két világot, a politikusit és a bûnözõit ügyvédek, jogászok, közgazdászok kötötték össze. De most még túl kevés idõ telt el ahhoz, hogy minden kiderüljön, hiszen a szereplõk jó része ma is él, van, aki ma is aktív, akár a politikai oldalon is. De az biztos, hogy nem lehet mindent az alvilági szerep lõkre kenni" Ny. Tamás
Egyetértek. "Állambuli" volt. Sz. Gy.

 5

2012.08.20

Szibilla

Gyula: Ami tény, az tény, a legjobb vagy, mindenkinek hálásnak kellene lennie Neked, hogy valóban megtudhat valamit általad ebben a hazugságforgatagban. Erős tulzás...
2. sz.
Anonym: Ha esetleg 'Szeszák Úrnak' csak a neten közzétett írásait elolvasta volna, nem tenne ilyen abszurd megállapítást, hogy nincs megnevezve a szűk érdekcsoport. Számtalanszor került elemzésre már az Ön által oly áhított téma. Amire meg céloz, az csak az általam említett agyromboló összeeskövés-elméletek halmazát fogja szaporítani :)
Ny.Tamás: Posta Imre mit állít és mit nem, kutyát nem érdekli, róla is számtalanszor bebizonyosodott már, hogy a rendszer által kirakatba tett megmondóember, összeesküvésgyártó és még hazudozó is, lásd Vona hamis, neten gyártott keresztlevelének közzététele, és még sorolhatnám. Posta, Drábik, stb. egy kategória. Kézzelfogható bizonyítékok nélkül szórják tele a netet szeméttel, figyelemelterelés céljából, lásd első hozzászólásomat. Szibilla

6

2012.08.20

Karoly

A tisztogatáshoz nem tartozik az irásom de talán másoknak is lesz hozászólása észrevétele. Hozzászólása valóban nem tartozik ide, inkább az Olimpiáról írott cikkemhez passzol. Oda tettem. Sz. Gy.

 7

2012.08.20

 Szibilla

4. hsz.-hoz. Maguk a politikusok az alvilág krémje. Az egész világon, nem csak nálunk. Szibilla Szentigaz! Nyugaton ezért nem tünik fel, ami nálunk történik. Pintér egy kifogástalan világpolgár... Gondoljunk csak Strauss  Kahnra. Sz. Gy.

 10

2012.08.20  

Szibilla

 Ejj, már megint belenyultam :) Posta Imre nem tiltakozott nálam :) Sőt, ELISMERTE nyilvánosan, hogy kamu volt az egész. Nem szörnyű? Én elsüllyednék szégyenemben, ha így rontanám a saját hitelemet, mint tette ő ezt a Vona-üggyel, de hát muszáj volt neki, mert Vonát be kellett sározni az EP választások előtt. Ez volt a parancs... :) Mellesleg , elárulom, nem egy írásomat feltette lapjára, hogy növelje az olvasottságát. Ha én valamit leírok \"kedves\" Gyöngyösi Zoltán, annak mindig utánajárok előtte. Lehet beállni a sorba, rajongani Postáért és a többiért, időben  kiderül minden, mindenkiről, úgyis.... Ha nem írsz legalább egy nicknevet istenugyse törlöm a bejegyzést! Sz. Gy.

11

2012.08.21   

Ny. Tamás

Posta Imre most a legfelrázóbb, a legtényfeltáróbb és a legmozgósítóbb erejű magyar hazafi! Hol van hozzá képest bármilyen más eddigi zsidó ügynök-szövegláda is? Azok tehát ( Drábik, Bogár ), akik mindenről beszélnek, csak a teljes igazságról nem! Mert Imre az, aki most legtovább ment az igazság kimondásában, minden tabu nélkül, minden félelem nélkül, minden sumákolás nélkül, nyíltan beszélve előadásokon is - lásd pl. youtube-on a 2012. júl. 28-i hódmezővásárhelyi előadását (is) : www.youtube.com/watch?v=ZGG7BKSulk4 Ugyanakkor még megjegyezném, Gyula, hogy Te tudtad, hogy augusztus 17-én Posta Imre itt Debrecenben tartott előadást? Nem tudtam. Mert itt volt, és voltak vagy ötvenen, azok, akik teljesen véletlenül hírt kaptak róla - míg ha valamelyik zsidó ügynök álhazafi jön, már hetekkel azelőtt teleszarják a gmail-emet azzal, hogy ájult tisztelettel kell fogadnom a személyét és az előadását! És még egy : amit Posta Imre mond, az 101%-ban igaz, és ha valaki még ezek hallatán is összeesküvés-gyártásról fecseg, mint a hivatalos média, az nem ébredt fel még tudatilag! Bár természetesen tudom, hogy Postának is van egy "hátszele" - mert különben már rég nem élne -, de ez a  "hátszél", nem a "Közel-Kelet", hanem Oroszország! Ny. Tamás L Ládd é', megirtad és nem vagy kitiltva. Más kérdés, kik osztják álláspontodat. Sz. Gy.

12

2012.08.21

 B.Gy.-né

Tisztelt Sz. Gy! Van némi elképzelésünk, mennyi lehet a szürke és a fekete a \"kétharmados választási győzelem\"-ből! Kártevők elszaporodása esetén viszont nem elég, ha csak beszélünk róla, hogyan szaporodtak el, és mióta... A kártevők elleni védelem leghatékonyabb módját kell megtalálni és alkalmazni a lehető legrövidebb idő alatt! B.Gyné, a "demokratikus jogállam"-nevű háború egyik 2001-ben halálos sebet kapott áldozata. Ha "háborús áldozat nak" tekintjük azokat is, akiket a "rendszerváltás" óta anyagilag, fizikailag, lelkileg tönkretettek és korai halálukat idézték - idézik elő, akkor ennek a rohadt rendszernek több az áldozata mint a két világháborúnak, beleértve a zsidókat és a cigányokat is. Csakhogy a "háborús bűnösöket" ezúttal nem hurcolják bíróság elé. Velük másképp kell majd elbánni. Sz. Gy.

13

2012.08.21

 Töviskesné Dzsupán Judit

Volt alkalmam a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség "munkájába" betekinteni, amikoris 2008 decemberében vizsgálatot kértem egy FM Hivatal által történt közokirathamisítási ügyben. Mivel  akkor éppen a z APEH vizsgálat miatt keletkezett 11 millió forintos adóhiány + bírság + késedelmi kamat miatt bírósághoz fordultam az újtípusú szövetkezetünk ügyében, ezzel párhuzamosan rájöttem, hogy az adóhatóság, összejátszva az FM Hivatallal, egy 15 millió forintról szóló IGAZOLÁS-t fedez, amelyet a cégünk nevében állítottak ki, és a mai napig nem tudom, hogy éltek-e vele támogatás lehívására. A vizsgálatkérésemet követően, karácsony előtti napon adtam be, 2009. január 5-ére már az APEH intézkedése miatt tanúmeghallgatásra voltam beidézve a saját magáncégünk büntetőügyében, amely büntetőügyet az APEH kreált szenteste-karácsony napjait erre felhasználva. Ezek után a magáncégünket is felszámolták, ezáltal a banki céges hitelünk fedezetéül szolgáló földjeinket potom áron el kellett pocsékolni. Azt gondolom, annak ellenére, hogy Önnél jóval kevesebb a tudásom, és jóval kevesebb kárt okoztam a szerveknek, anyagi tekintetben olyan kárt okoztak nekünk együttesen, hogy mások, ha milliárdokat elsíbolnak, sem kell így megfizetni érte. Mindebbe bennevoltak a Hajdú-Bihar megyei APEH, a Hatósági Főosztály, a Debreceni Városi Ügyészség, a Hajdú- Bihar megyei Főügyészség, a Magánjogi Szakág, az FM hivatal és annak utódja, a Hajdú-Bihar megyei Szakigazgatási Hivatal , a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, hiszen az ők segítségét is kértem, a Hajdú- Bihar megyei Bíróság, A Gazdasági Kollégi um, ahol kértem, hogy az APEH által a vizsgálat során lefűzött iratot, amely általunk soha nem volt felhasználva, de ők az ellenőrzéskor a határozatba foglaltan általunk használtnak minősítették, pedig tudván tudták, hogy nem így volt tehát a Gazdasági Kollégium sem intézkedett.
Úgyhogy ha valaki, akkor én tudom, hogy mi folyik az országban, mert 1999-re nyúlik vissza az ügyünk bizonyíthatóan, és hozzávetőlegesen 50 millió forint kárunk keletkezett belőle, mivel az összes földünket elszedték a gazemberek előre megfontoltan, bankár, hivatalnok, majd a többi felsorolt szervezet . A leírásom összevont, csak kiemeléseket tartalmaz, a folyamat maga több éves volt. Ezért elnézését kérem, ha nem teljesen érthető, azaz ha hiányossága miatt a folyamat logikai menete megtörik. A partnerlistába szeretnék bekerülni. Töviskesné Dsupin Judit
A 12-es bejegyzés értelmében maga is "háborús áldozat". Canossajárását néhány sorba sűríteni valóban nem lehet. Ennek ellenére azért érthető a történet, mert egyedisége mellett tipikus is. A partnerlistába felveszem. Most minden olvasómnak szól a következő FONTOS (!) közlés, ill. kérés. Az eredeti partnerlista egy számitógéphiba miatti kényszerű újratelepítés folytán megsem misült. Ezért kérem  minden kedves olvasómat, aki a partnerlistára akar kerülni, ill. oda visszakerülni, írják meg újra mailcímüket (!) a mailto:szeszak.gyula@upcmail.hu címre. Sz. Gy.

14

 2012.08.21 

Kling József

Hát kicsit fáziskésésben vagyok,de hát most akadtam e témára.Tudásom és felkészültségem kevésnek tűnik egy komoly hozzászóláshoz-viszont megnyitotta kíváncsiságom. Elég nagy itt a zűrzavar e témában, de a híres "józan parszti ész" talán átsegít megérthetetlen dolgok megértésében. Munkájához sok sikert Kling József Ha a józan paraszti észhez társítjuk a "több szem többet lát" elvet, máris ott tartunk, hogy lesz mihez hozzászólnia... Felvettem a partnerlistába. Sz. Gy.

 19

2012.08.21  

Ny. Tamás
 

Gyula! A kommentelők most szednek széjjel Posta Imre honlapján, miután az ottani admin a legutóbbi cikkedet feltette! Meg akarod védeni magadat a rágalmakkal szemben vagy immúnis vagy már rá?  Ny. Tamás Nem olvasom Posta Imre honlapját. Sz. Gy.

 20

2012.08.21  

 Szibilla

19-hez. Na, hírlevelem   megtette hatását, szórja a cikket a Nemzeti hírháló, Posta is megtalálta, stb. Erről beszéltem. Abból  ******ödnek, amit más megír.... (Szibilla) Cenzurázva! Sz. Gy.

 22

 2012.08.22

 Szerkesztő

20.sz. bejegyzéshez. A Nemzeti Hírháló, és a "satöbbiek között" a Nemzeti Internet Figyelő, nem csupán és nem is elsősorban "cikkgyártó" siteok. Ha "szórják" mások cikkeit, profiljukon belül teszik. Engem is sokszor megróttak már, hogy nem teszem közzé a rendszer megdöntésének részletes haditervét. Én egyelőre csupán "Comment" vagyok. Honlapom ezt a műfajt müveli - müvelgeti. Ha majd "tetszenek forradalmat csinálni", lehet előjövök egy új honlappal. Senkit sem akarok sürgetni, de már betöltöttem a nyolcvanat. Legfeljebb húsz - huszonöt évem van még... Sz. Gy.

24

  2012.08.22

 Zsuzsa

Nem állom meg, hogy ne szóljak! Csupán a véleményemet írom le egy olyan esemény okán, ami nem volt szokás ezen az oldalon. Remélem ezután sem lesz. A cikk témája a rendőrállam. Van-e vagy nincs, ezt lehet itt megvitatni. Ezt kéne... Fogalmam sincs, hogy Ny.Tamás miért nem a cikkhez szólt hozzá, amikor Posta Imrét emlegette, ami közvetlenül a témához nem kapcsolódik. Hacsak azért nem, hogy provokáljon. Kit? Hát kettőt egy csapásra. Erre aztán rátromfolt Szibilla is. Hadd szóljon! Így kerek! A másik, hogy nem hiszem, hogy itt jogában állna bárkinek is "más farkával verni a csalánt". A fogadatlan prókátort senki nem szereti. Én is most az vagyok, csakhogy nem tetszelgek a jól értesült, igazságosztó szerepében. Zsuzsa Lássa be, a "csalánverés" kiktünő szórakozás, pláne névtelenül. Ez a hozzászólás rovat terem tüskét is rózsát is. Türelem kell hozzá... Sz. Gy.

 25

2012.08.22

Szibilla

 Kedves Zsuzsa! Mielőtt a Kuruc Infó bármit közzétett volna, olvasóktól begyűjtött információk alapján, cikkem már napokkal előtte megjelent; azonnal Posta rágalmai után. A Magyar Sors Online c. honlapomon megtalálja a cikket, amit ebben a tárgyban írtam.. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele van keressen az Impresszumban található elérhetőségeken, de senki  "ne offolja szét"  a fenti cikk témáját.Szabó Szibilla Anna

 26

2012.08.23

Szerkesztő

A "névtelen" hozzászólások törölve. Lásd "Szerkesztői üzeneteket". Sz. Gy.

27

2012.08.24

 Gőgös István

A 2. hozzászólás csak figyelmetlenségemből lett anonym. Gőgös István vagyok. Továbbiakban is szeretnék csak ezzel a témával foglalkozni. Az egymás és mások gyepálása nem vezet sehová. Gőgös István Szlovákgyarmat, Szlovákia Nevedet utólag beírtam, mailcímedet felvettem a levelező listába. Sz. Gy.

 28

 2012.08.24

Gyöngyösi Zoltán

Kedves Szibilla! Tudomásom szerint, már a vihart kavart megjelentetés előtt is fenn volt a neten az ominózus iratmásolat... A kérdéskörben teljesen indifferens Posta Imre személye. Ami viszont alapvető, az Vona Gábor közszereplő személye, hovatartozása... Részéről az egész kérdés három szóval lezárható lett volna, ha a jópofáskodó szauna emlegetése helyett egyértelműen kijelenti, hogy: nem vagyok zsidó! Természetesen lehetséges, hogy figyelmem ellenére elmulasztottam e három szó nyilvános elhangzását... Van világos irányelvem, van elkötelezett ségem! Ez pedig a MAGYAR MAGYARORSZÁG! Aki, szubjektív megítélésem szerint, tevékenységével, cseleke deteivel, írásaival, ebben az irányba hat, bírhatja tiszteletemet, legyen az Posta Imre, Szeszák Gyula, vagy bárki más...
A ma kérdése: a zsidóság hódító offenzívája, egyelőre, fegyverek nélküli, gazdasági, kulturális, de az életünk minden területére kiterjedő háborúja Magyarország, a magyarság ellen. A zsidóság felsorolhatatlanul sokat tett és tesz, azért, hogy a napokban, a stadionban, a zászlóégetéssel felérő jogos tüntetés bekövetkezhetett! Nálam evidencia, hogy a zsidóság elleni ellenállást, háborút, ne zsidó személy vezesse! -el! Gyzoltán
Ebben a Jobbikkal összefüggő zsidózás ban sok zavaros elem van. A Vona személye körüli Posta-féle "leleplezéshez" külön véleményt nem nyilvánítottam. Szibilla írt róla a honlapomon, ahogy már jeleztem. A zsidózás a Jobbikon belül is folyik. Ott nem az a lényeges, hogy Szegedi Csanád negyedzsidó e vagy sem, hanem  az az elvtelen aljas torzsalkodás, ami a Jobbikon belül folyik, a hatalomért, a pozíciókért. Ebben a harcban minden eszköz jó, ami az ellenfél kompromittálására alkalmas, azaz a zsidó nagyszülő is. Érdekes, hogy Heydrich is negyedzsidó volt és ezt Hitler, ill. Himmler nem használták fel Heydrich politikai, vagy fizikai megsemmisítésére. A Luftwafféban egy csomó zsidó (!) tiszt szolgált és Göring nem engedte őket bántani. Zsidó volt Milch tábornok is, a Luftwaffe főfelügyelője! Ehhez képest nem győzök csodálkozni azon, hogy Posta Imre kivülről, Vona  - épp Vona - pedig belülről próbálják "zsidómentesíteni" a Jobbikot. Ami  mármost azt a tételt illeti. hogy "a zsidók elleni háborút ne zsidó vezesse", Kolumbusz tojásának tartom. Ezt eddig nem láttam világosan. Kösz! Sz. Gy.

 29

 2012.08.24

Gyöngyösi Zoltán

["Nos, eddig az írás. Ki ad választ? Mi a válasz?" Sz.Gy.]Választ talán nem, de némi magyarázattal szolgálhatok.A egész társadalom a társadalmi korrupció, a negatív szolidaritás bilincsébe van verve... Kifejthetném, de a tanulmány most és mindörökké elmarad...Gyz Ez is evidencia nálad? Sz. Gy.

30

 2012.08.25

 Szibilla

Zoltán, igazán nem szeretnék már Postával foglalkozni és offolni sem, de azt még szeretném ehhez hozzátenni, hogy ha a megadott linken megnézte volna mit írtam, eleve úgy írtam a cikkemben, hogy több, mint 1 éve terjeng az irat a neten. Ellenben, ha magát egy szavahihető egyénné feltornázott Posta Imre hitelesít egy ilyen koholmányt, akkor aki Posta Imrének hisz, az ezután az iratot is valódinak hiszi. Mi ebben a nem érthető? Azt gondolom, a Posta témát, amelynek a cikk tárgyához amúgy nincs köze, mindannyiunk teljes megelégedésére lezárhatjuk. Sz. Gy.

 31

 2012.08.25

 Gőgös Istcán

Szeszák Úr! Elnézését kell kérnem, hogy kétségeim voltak a Felkai név ismeretének hiányável kapcsolatban! Elolvasva az olajos ügyeket rájöttem, hogy Önnek nem lehettek ezzel kapcsolatban információi, mivel az Ön csúcsszerve a Györgyi Kálmán volt, aki csak samesz volt ebben az ügyben. A Felkai László ebben az időben a BM. Bűnüldözési főosztályának vezetője volt, főnöke Pintér Sándor orsz.rfk.-nak,  munkáltatója Boross Péter belügyminiszternek, a maffián keresztül. A Salamon László a Felkai maffia beltagja. Én ott éltem közöttük, közvetlenül vagy közvetve ismertem Őket. Gőgös István Érdekesek ezek a függőségi viszonyok... De nyugodjon meg, most Pintér mindent rendbezesz! Sz. Gy.  

 32

  2012.08.25

Gőgös István

 Ha a Pintér fog rendet tenni, abból káosz lesz. Ő egy b********os, az volt a 80.-as évek elején is. Ledarálja azokat a rendőri vezetőket, akik a lepaktáltak a Vizo-val, és nem tudták azt, hogy a hivatlai hatalmukkal nem élhetnek, továbbá azt hitték, hogy szembeszállhatnak a Felkai maffiával, továbbá nagyon sokat tudnak ezen maffia működéséről. Az eset megdöbbentően hasonlít a Fenyő János esetére. Én beszéltem a Fenyő Jánossal 1990.-ben. Verte a mellét, hogy ő nem fogja ennek a zsidó maffiának leadni a jövedelme jelentős részét, neki olyan összeköttetései vannak Izraelben, hogy kitekeri ennek a zsidó bagázsnak a nyakát. Az eredményt látjuk. A Pintér már gyakorlott abban, hogy hogyan kell elbánni a konkurrens maffiákkal. Ezek ténye, nem vélemények. Gőgös István

33

2012.08.26

Siggo

Tisztogatás? Inkább hatalomátvétel.Ezt nem is kel nagyon bizonyítani. Elég Szeszák úr példája.Akik ebben az írásban szerepelnek, mind sárosak akik még nem az még több. Ez annyit jelent,hogy 89-óta a politikai-gazdasági vezetők mind benne vannak egytől-egyig.Nincs kivétel.Ha egy főügyész bizonyítékai süket fülekre találnak az nem szorul magyará zatra.Sikerült a Nemzeti vagyont a politikusok és más gazdasági szereplők kezébe és számlájára lopni. Az "alvilágnak" is csöpögtetni kellett pár milliárdot mert onnan jönnek az infók.Kormányváltáskor cserélődnek nem csak a politikusok bár ez csak a látszat,hanem az alvilág vezetői is. Hát ebben nem vagyok teljesen biztos. Ez mindenhol így van,sajnos. Hogy Pintér micsoda és mit akar? Nem olyan nehéz eldönteni Szeszák úr.Tejhatalmat.Mint Orbán. A kettejük ütközőpontja fogja eldönteni az Ország sorsát, a mi életünk ennek a két aljas embernek a kezében van.Most még.Egely megmondta egy youtubos videójában, mit mondott neki az egyik kirúgott miniszter. "Orbánnak az a feladata azért lett odarakva,(nem   megválasztva),hogy levezényelje az ország és a lakosság kirablását és ellehetetlenítését." Valőban! Orbánnak az EU-val , ill. a nemzetközi tőkével semmi baja. "Ellenállása" maszlagolás. [Írtam erről.] A feladat az,hogy mindez anarchia és lázongás nélkül menjen végbe.Tehát önként hajtsuk a fejünket a pallós alá. Ennek eddig messze menőleg megfelelt. Erre bizonyíték,hogy még a helyén van,annak ellenére,hogy eddig még csak ártott. Katyvasztott értelmezhetetlen, kicsavarható jogszabályok az ezer fős TEK létrehozása amire semmi indok nem volt, Bocs, ez világ-trendi...  mind csak ezt szolgálják. Közben konfliktusok alakulnak ki mert túl sok még mindig a "disznó" az ólban. A népnek itt csak annyi a szerepe,hogy kussoljon és ne vegye észre,hogy volna hatalma ha felismerné,hogy megint megvezetik de most már utoljára.Mert ezután már nincs semmi. A mostani vezetők mind arra játszanak,hogy jól megszedve (még az ükunokáiknak is)annyi vagyont gyűjtsenek össze,hogy soha ne legyen gondjuk.A bruttó átlagkereset kétszázezer felett,csak egy kábítás. Arról nem is beszélve,hogy reálisan a duplájánál is többnek kéne lenni. Ilyen adózás mellett még az is kevés lenne. Mert az még mindig csak 250-260-ezer lenne nettóban. A minimálbérnek nem szabadna 150-ezer alatt lennie, ami eleve adómentes kéne, hogy legyen. Mert mint a nevében is benne van azért minimál mert az alatt nem lehet megélni. Most azt csinálják,hogy tulajdonképpen maguknak fizetnek. Megélni a bérekből nem lehet + még levesz a közmű szolgáltató horribilis összeggel, + még levesznek a bankok amit szintén lehetetlen kifizetni és ez a főadu a kezükben,mert ezzel lehet leggyorsabban földönfutóvá tenni a népet. Sok "pozitívumot" (+) említ... Hát akkor mi  van itt? Rablás,kizsákmányolás ,hazaárulás, bűnszövetkezetben elkövetett tudatos népirtás.Hol a pénz? Hová megy a pénz számolatlanul? Hol van a Nemzeti vagyonleltár? Ki kérdezte meg ezt utoljára? Lehet,hogy én most? Tudjuk,hogy mink van még?-vagy mink nincs? Ki az aki tudja? És ha tudja miért nem teszi nyilvánossá? A Nemzeti vagyonleltár az közérdek.Hogy-hogy nem tudunk róla? Mi az hogy ha politikusok sárosak valamiben akkor titkosítunk. Milyen jogon? Hát épp jogszabály van rá... Kinek a felhatalmazásával? A főügyész az micsoda? Böbe-baba? Ki tesz fel fel kérdéseket a hatalomnak? Senki? Miért nem? Mert már mindenki hatalmában van aki kérdéseket tehetne fel? Na ez a leányzó fekvése. A pártbuzik meg jobb ha kussolnak mert ők még sötétebbek mint az országút. Az alvilág követi a rendszert mást nem tehet. Ezért nem cserélődik!  Akit hagynak élni mert nekik hasznot húz azok megmaradnak ideig óráig. De gazdagabbak nem lehetnek mint egy hatalmon lévő. Az már nagy hiba. Erről  szól a mostani tisztogatás. A megoldást ők maguk gerjesztik.Mert végűl annyira el lesznek foglalva egymás "írtásával " hogy nem veszik észre a nagyobb veszélyt, ami az egyre jobban sarokba szorított néptől fenyegeti őket.
Ha most még sarkon fordulnának (persze nem teszik) talán volna esélyük. A hatalom viszont önteltséggel is jár. Fátyol van a szemük előtt. Még akkor is csodálkoznak majd ha felakasztják őket. Nem fogják majd fel a miértjét. Pedig csak két mondatot kell bizonyítaniuk.Betartottad-e az esküdet maradéktalanul? Megtettél-e mindent ami hatalmadban állt, azért a népért amire felesküdtél? És itt a miért nem? Már nem játszik szerepet.Ez nem csak a politikusokra vonatkozik,hanem annak védelmezőire és kiszolgálóira is.Mert Petőfi nem véletlenül írta meg a Feltámadott a Tengert mert az minden időkre érvényes. Persze David Icket-halgatva úgy tűnik túl nagy ez a háló amiben fogva vagyunk.És ha nekünk is lett volna 89-ben egy Hugo Chavezünk? Vajon akkor is itt tartanánk? Nem hinném. Igaz a mondás.A fejétől büdösödik a hal.
Hová nyeli a pénzt a kormány? Tisztelettel:Siggo.

 34

2012.08.26 

Gyöngyösi Zoltán

Ejnye, no! Bár már ott tartanánk, hogy a zsidó rabiga széttörése után, nálunk is, "Göring-módra" döntené el VALAKI, hogy ki a zsidó, és ki nem! Ki az, ki parazita létét meghazudtolva, képes a magyar Magyarországért tenni, s kik azok, akik arra sem  méltók, hogy egy-levegőben létezzünk... Sajnálatosan a mai, mi mostani helyzetünk, egészen más! Még Weimarral sem hasonlítható össze, mert ott legalább csendben gyakorolták a kezükbe kaparintott domináns hatalmat, míg nálunk hisztérikus totális hatalomra törnek! Nap mint nap! Most éppen a Csurka-Dörner előadás nyújt alkalmat nekik, hogy egyetlen színház se kerülhessen ki a fennhatóságuk alól! A zsidók "kiadták" a "Hatodik Koporsót"!. Én meg letöltöttem. Most fejeztem be a formálását. Még képekkel és jegyzetekkel fogom ellátni és "kiadom" én is. Gondolom, tanulságos lesz... Klasszikust is idézhetnék:  "Bekövetkezett hát' ami előre látható volt, Izrael fennhatósága alá kerültünk. [Többek között erre kellett Orbán és a kétharmados "fülkeforradalom".
Amint egyértelmű, a tények utólagos megismerése révén, Tiszaeszlár, Solymosi Eszter zsidó-rituális legyilkolása, vagy a kísértetiesen hasonló "Táncos-ügy", vagy akár a közelmúlt "Hunvald-ügye".
Jesszusom! Hunvald is vérét vette egy szsűzlánynak? mind, mind a Napnál fényesebben világit rá, hogy mily szerepet töltenek be, vállalnak fel, a zsidó náci-oinista szerve zetek! A vallásszabadság mögé elbújva, azt kihasználva, emberiségellenes, rasszista-soviniszta ideológiát hangozta t va! Gyöngyösi Zoltán

 35

2012.08.26 

Gyöngyösi Zoltán

 A 29. hozzászólásomat kicsit kibővítve: Az a "kapcsolati-tőke", mely egy-egy személyt pozícióba helyezett, kitérést nem engedve, nyújtja be a számláját! S ez bizony nem csak az állami vezetőkre, a parlamenti csőcselékre, bírókra, ügyészekre, rendőrségi, hatósági emberekre vonatkozik, ez lefedi a teljes társadalmat... Ez a jelenség, látványosan a cigányság, valamint a politikusok vonatkozásában tanulmányozható, bármely bűnt is követnek el, a bűnöst nem adják ki! Gyz

36

2012.08.26 

Grizes

Emberek! Tényleg azt hiszitek, hogy polgári demokráciában élünk? Óh, naív emberek! Itt és most kispolgári demokrá cia épül.Sajnos, nem sikerült eredeti nyugati polgári demokráciát kialakítani. Ne csüggedjetek el! Az USA-ban sem sikerült mindmáig! A rendőr-bűnszervezet témát és a parlagfüvet is tőlük kaptuk! Meg a kolorádó bogarat...  A tőke természetrajzát már megírták! Olvassátok! "Grízes" Hát mi sem  most léptünk le a falvédőről és olvasgatunk is. Sz. Gy.

 37

2012.08.26 

Gőgös István

Az Izraelre és a az orthodox zsidóságra való hivatkozás valójában félrevezető információ. Nekünk meg van a magunk zsidó maffiája, amely a nemzeti vagyont már régen kimentette az USA-ba. Nem lennék meglepődve ha a múzeumaink falát jó minőségű hamisítványok borítanák. Minden mozdítható nemzeti vagyon már kinn van az Egyesült Államokban, New Jersey, Kinnelon, Felkay Court, Felkai Bíróság félmagyarországnyi birtokán. Ez a maffia a vallásos zsidóságot állítja be bűnbaknak, és a cigányságot használja fel a rettegésben tartásunkra. A tények makacs dolgok, minden kijelentésemet dokumentumokkal tudom bizonyítani. Talám már a "szent korona" is csak másolat. Gőgös István
Az orthodox zsidóságra való hivatkozás egyáltalán nem  félrevezető információ, hanem egy összetett jelenség egyik oldalának [alkotó részének] bemutatása. Ha te nem érzékeled a nemzetre gyakorolt "ortodox nyomást", akkor tovább kell tanulmányoznod ezt a jelenséget. Könnyen meglehet az Ország kifosztására vonatkozó feltevéseid helytállóak. Ezeket tényleg dokumentálni kellene, mint pl. azt, mit műveltek az amerikaiak Irakban. Csak egy idézet 2007. okt. 5. – Rablók fosztogatják, háborús csapatmozgások pusztítják a 2000 éves sumér városokat és az ókori Mezopotámia felbecsülhetetlen kincseit.  Ez is egyoldalu, ha úgy tgetszik félrevezető információ, hisz "csak" azt pusztitották el, amit nem tudtak elrabolni. Persze Irakban nem hagytak másolatokat... Ami a zsidóterror egyik eszközét a cigányterrort illeti, épp tegnap jártam Földesen, ahol aug. 19-én cigány terrortámadás történt. A helyzet súlyosabb, mint ahogy azt Móricka elképzelné. Majd megírom élményeimet.  Lassan te is hozzákezdhetsz a bizonyításhoz... Ami az orthodox zsidóság szerepét illeti: már írtam Ovádjá főrabbi - Peresz lelki atyja - furcsa megnyilatkozásairól. Most megint nyilatkozott Elolvasnám helyedben.... Sz. Gy.

38

2012.08.26 

Gőgös István

Gyula! Sajnos igazad van, de ez a két zsidóság. A magyar zsidó maffia a vagyon megszerzésében érdekelt, míg az orthodoxok az ország területe birtoklásáért tevékenykednek. Vannak átfedések, de ellentétes érdekek is. Orthodox és kazár zsidóság. Az én szememben a kettő végsősorban egykutya... Sz. Gy.

39

 2012.08.27

Siggo

Tisztogatás!Most megfogtál? Mi az hogy ha politikusok sárosak valamiben akkor titkosítunk. Milyen jogon? (Hát épp jogszabály van rá..) Kedves Gyula! Belinkelnéd nekem,hogy melyik ez a jogszabály? Élet és vagyon elleni bűncse lekményekre hol van titkosítási jogszabály? Melyik jogszabály mentesít egy politikust Nemzet elleni bűncselekmény alól?Ez talán az új alkotmányban van mert én nem tudok ilyenről? Tisztelettel Siggo. Nem  szoktam  a honlapomon fogócskázni. A "Titoktörvény" több jogszabály bonyolult katyvasza. A lényeg, hogy a titok fogalmi tartalmát nem irják körül, tehát hiába keresel olyan fogalmat, hogy élet elleni bűncselekmény és olyan rendelkezést, hogy ezt titkosítani kell vagy lehet, ill. tilos. [Taxativ felsorolások nincsenek.] A jogi szabályozás lényege, hogy a közérdekü  adatokat kezelő szerveket "titokgazdai" jogkörrel ruházza fel és rájuk bízza, hogy melyik adatot (anyagot) titkosítják. Ez ilyen egyszerü. Az "olajos" anyagok titkosítását pl. nem  lehet ezt tiltó jogszabályokkal ütköztetni. Sz. Gy.

40

 2012.08.27

Siggo

Tisztogatás? Értem.És kinek van joga feloldani egy titkosítást? Netán a Kuriának? Ha igen miért nem teszi? Ha egyszer közérdekű, nem akkor lehet csak titkosítani ha nemzetbiztonsági kockázatot jelent?Vagy ennek az álcája alá bújva az fér bele amit akarnak ugye? Világos.Az a törvény amit mi mondunk! Elnézést ha az előző beírásban rosszul fogalmaztam.Értek mindent. Köszönöm szépen.Tisztelettel:Siggo. Ha írásaimból rájöttél - illetve mások is rájöttek - milyen szar a helyzet, nem írsogálok hiába. Ezért ismétlen rendszeresen, én mint jogász, hogy a problémáknak nincs jogi megoldásuk Sz. Gy.

41

 2012.08.27

Seraf

 Cikk : Tisztogatás? Új fejezet a bűnözéssel való együttélés történetében. (!!!) 'Siggo' a 33-as hsz-ben említi, hogy "Egely megmondta egy youtubos videójában, mit mondott neki az egyik kirúgott miniszter." A leírtakat Egely György két riportban / videóban tett kijelentése is igazolja  { www.youtube.com/watch?v=SllzVHgsRB4 } - illetve a {www.youtube.com/watch?v=1Q_971leyh4 }. A 37-es hsz-ben említett *augusztus 19-ei Földesen történtekről* semmilyen hírt sem lehet találni . Seraf (!!!)  Kedves Seraf. Te feltüntetted mihez szólsz hozzá és megadtad nickne vedet, mailcímedet is. [Ez utóbbit bevéstem   a levelező listába.]. A tárgy, ill. nicknév megjelölésére hónapok óta nem tudom "rászorítani" a hozzászólók egy részét... Így téged kérdezlek: az általam kért adatok megadása során éreztél e megaláztatást (?), félelmet (?), erős fáradtságot (?), emelkedett e a vérnyomásod (?), zsibbadt e a jobbkezed (?), stb. Ha véletlenül nemmel válaszolsz, a vonakodókat nem tudom   majd megérteni... Más. Földesen a balhé után megjelent Rubi Gergely jobbikos képviselő. Utána jelent meg a Barikádon egy "riport". Ez után jelentem  meg én és ez után jelenik meg új írásom Földesről és Földes apropóján, a Jobbikról, a Gárdáról és a Szebb Jövőt Polgárőr Egyesületről. Sz. Gy. 

42

 2012.08.27

Gyöngyösi Zoltán

Végre eljutottam oda, hogy a méltatlan megfogalmazások végett kikívánkozó válaszok után, a KORTÁRS, a volt hajdú-bihari megyei főügyész jelen írásáról is szót ejtsek:mint érdeklődő olvasó ilyen és hasonló megnyilvánulok előtt tudok tisztelegni.Ezek az "élmények" méltóak a megörökítésre, biztos vagyok benne, hogy később megjelenő munkák forrásanyagául fog szolgálni... Gyula! Te ennél sokkal, de sokkal többet tudsz! Tudom, hogy továbbra is köt a tett esküd, így mindent nem köthetsz az orrunkra, de kérlek, amit csak lehet, lehetséges, írd ki magadból, hagyd okulásként az utókorra e kórjelenségeket.Szívem szerint javasol nám, hogy térj át zsidó hitre, mert akkor nem kötne a gójoknak tett eskü, amint ezt már számtalan alkalommal megtapasztalhattad a kormányzati-parlamenti, bírói, ügyészi, rendőri, közigazgatási alakok vonatkozásában... Tisztelettel: Gyöngyösi Zoltán Bevallom   - de ne pletykáld el senkinek - egy könyvet akarok írni. [Ezt minden póruljárt hülye előbb - utóbb megteszi...] Abba aztán belerakok apait, anyait! Az áttérésen már gondolkoztam, de azt hallottam ehhez elengedhetetlen a circumcisio, amit a rabbik harapással abszol válnak (?). Emiatt még gondolkodom egy kicsit. Sz. Gy.

43

 2012.08.27

Seraf

A kérdésekre adható válasz, hogy : nem . A vonalkódot (szaggatott vonalat) a hsz és fejléc közötti elválasztónak szántam. Köszönöm a riport linket és természetesen érdeklődéssel várom a leendő írást / cikket . Seraf O.K. Sz. Gy.

44

 2012.08.28

Gőgös István

Siggo! Én pont azt tudom bizonyítania a saját esetemen keresztül, hogy van egy érdekcsoport, maffia - és nem a zsidóságuk a lényeg - amely a törvényes jog felett áll, sőt ő maga hozza meg a törvényeket is ha kell, és minden államhatalmi tényező a kezében van, ez a Felkai maffia. Én Magyarországon minden jogi fórumon pervesztes voltam egy olyan peres eljárásban, amelynek a jogalapja a keresetlevél sem létezett. A Strasburgi Emberi-jogi Bíróság viszont nekem adott igazat, és kártérítésre ítélte a Magyar Államot. Az ítéletet a Magyar Állam, a Felkai maffia utasítására négy éve nem hajtja végre. Ma külföldön élek, mert négy alkalommal már megkísérelték a likvidálásomat, és mindent elkövetek annak érdekében, hogy mások is láthassák valójában mi folyik Magyarországon. A likvidálást megkísérlők minden esetben rendőrök voltak. Gőgös István Tisztogatáshoz, a Pintér is érintett.Indokolt lenne a strasbourgi határozatot közzétenni.

 45

 2012.08.29

Siggo

"Ezért ismétlem rendszeresen, én mint jogász, hogy a problémáknak nincs jogi megoldásuk Sz. Gy." Azt kell mondjam Gyula bátyám (mert valalamivel fiatalabb vagyok),hogy ez így ebben a formában nem igaz. Amit látunk az, hogy a törvények jogi alkalmazása akármilyen egyértelmű is a hátrányos megkülönböztetés elvét követi.Gond van a törvényekkel is de annak személyreszabott hatásköre van.Csak egy legegyszerűbb példa: ha egy politikus vagy érdekszférájukban lévő akárki, ittasan halálos kimenetelű balesetet követ el mondjuk személygépkocsival, maximum pénzbírságot kap amit még meg is fellebbez.Se a pártból se máshonnan nem zárják ki,bár erről önként le is kéne mondania.Sőt még a szomszédja se köpi le,hogy micsoda aljas egy ember vagy te. Már annyira önteltek,hogy egy gyilkosságért is felmentést tartanának jogszerűnek.Ki lehet mondani,hogy a jelenleg hatályos jogszabályok is csak vezérigazgatótól lefelé érvényesek. A fölött gyakorlatilag törvényen kívüliek. Tehát végül is van jogi megoldásuk amit lehetne is érvényesíteni,függetlenek viszont nincsenek, akik ezt megtehetnék.Ha meg vannak még akkor más okból nem teszik meg.Netán beszariak.Ebből is van jó sok.Nem hogy a törvényes hatalmát nem használja ki,hanem nem is használja csak a kis emberrel szemben. Az nem tud visszaütni. Aztán hogy a statisztika is meglegyen (ami egy baromság a hatékonyság kimutatására) mérlegelés nélkül,alkalmazzuk a jogszabályokat de csak vezérigazgatótól lefelé.Tudja mindenki és állandóan egyre többször hivatkoznak is rá  felülről,hogy a törvény be nem tartása következményekkel jár.Nem írták hozzá,hogy "nektek".Nem is értem  miért nem. Annyi mindent meg mernek tenni nyíltan, ezt meg mindenki látja már így is.Tenni lehet de leírni nem. Az nem fér bele a demokráciának nevezett rendszer be. Ami szintén egy baromság.Végül is nem ragozom tovább.Létezik még mindig jog de a "törvényen kívüliekkel" szemben nem lehet érvényesíteni.Na ennek kel végetvetni és minden megoldódik. Tisztelettel:Siggo! Nos, ez a "véget vetés" esik kívül (!) a jogon.... Sz. Gy.

46

 2012.08.29

Siggo

Éppen most olvastam most a Posta  Imre honlapján,hogy a Pintérről készült kép hamis.Szerinte egyébként is ez már nem az az ember akinek a nevét viseli.Mielőtt legyintenénk rá érdemes egy-két dolgot megvizsgálni.Vannak ma már különböző arcképelemző programok is az internetnek köszönhetően. Véletlenül foglalkoztam velük,bár nem ez a szakmai területem.Bárki kipróbálhatja letöltés után.Ezt már csak kíváncsiságból is megnéztem.Ezek csak alapfunk ció,nem hálózat építésű szoftverek tehát óriási hibalehetőséggel dolgoznak.Ennek fejlettebb változatai nem nyilvá nosak,bár hasonló szoftvert egy enyhén képzett informatikus is simán készíthene ha volna rá reációja.vVagyis nem olyan nehéz,csak egy programot kel írni,hogy mire figyeljen.Vannak már ilyen programok és ez leegyszerűsíti a dolgot. Hogy Pintér eredetisége meg ér-e ennyi munkát az viszont kétséges.Mert ha nem is az aki,vagy az aki a döntései szempontjából nem mérvadó.Van rá esély,hogy az ukrán maffiózók kinyírták még annó a Szeva bácsi idejében de egy ilyen arckaraktert akkor is nehéz összehozni. Különben is mindegy ki veri rajtunk a csalánt nem? Siggo!

47

 2012.08.29

Siggo

Nos a Hugárian-Reál-News Tulok által nevezett cikkét,nincs min csodálkozni és a jogról vitatkozni.Utólagos engedelmeddel bemásolom.Ha nem úgy se teszed közzé. Braveheart! Az emberiség egy egységes élő szervezet. A rákját, és a genetikailag hibás részeit nem gyógyítja meg a jóság, hacsak nagyon gyorsan nem fejlődik odáig a tudomány, hogy tömeges sejtszintű genetikai átalakítással kijavítható legyen a mesterségesen, és szándékosan létrehozott genetikai torzulás. Illuminátusék ezt nem akarják megvárni, viszont létrehozták már az "új fajt".
Zolikám! Két apróságnak szemet kellett volna szúrnia ennyi Izraellel kapcsolatos információ után, mint amennyit az oldalra felteszek! Az egyik, hogy Izraelben nem csak kisebbségben, de mélységes lenézésben, kirekesztésben élnek a szafard-zsidók, a másik, hogy pont egy kisebbségi szefard-zsidó rabbi uszít. A 30 ezüstpénzt megkapta, de erről az uszításról már magam is beszámoltam korábban, mivel a hír már nem friss. Hogy egyszerre felkapták ezt itthon is, annak célja van (kuruc.info), ez a másik 30 ezüstpénzes "játék"! A szefardokat harcba küldik "Nagy Izrael" ígéretével, miközben az ashkenáziak lelépnek Magyarországra, Németországba, Lengyelországba, Ukrajnába, Ausztráliába, Kanadába, és az USA-ba, hogy csak a nagyobb transzportokat említsem, de ott fogják hagyni az orosz kazárokat, mert az adja a haderőt. Izraelben amúgy is elkülönülten élnek, és a legtöbb orosz-kazár csak oroszul beszél. "Nem tudtak beilleszkedni". A szarrá lőtt szefard -és falasha zsidók jók lesznek egy újabb holokauszt kampányhoz, és később a "Szent Föld" felszabadítása című tranzakcióhoz. Nem csodálkoznék azon, ha a szétlőtt Izraelért "cserébe", "fájda lomdíjként" Magyarországot kérnék a "letelepedéshez", és "New Israel" megalakításához.
Hozzáfűzés: Jó az elemzés mert vannak erre utaló jelek mégis úgy érzem,hogy valami sántít.A félelem szagát érzem ezzel az ideköltözéssel kapcsolatban.Hiába van régóta előkészítve,ezt elismerem de óriási kockázatvállalás egy olyan néppel szemben aki hirtelen fellobbanó és ezáltal kiismerhetetlen.Egy karhatalmi megoldás még jobban rontaná a helyzetet.Ha tényleg ez lenne a szándék az elemzők sok mindent eltitkoltak ennek valós kockázatáról.Ez egy kicsi ország.Itt nem lehet elbújni a hegyekbe.A lakóparkok potenciális börtönök bármilyen luxussal is vannak felszerelve. Állandó atrocitásnak lesznek kitéve még akkor is ha védik őket.Én még átmeneti megoldásnak sem  merném vállalni a helyükben Magyarországot.Ott se mindenki hülye.Ha így van ennek van célja is. Ha ezt kitaláljuk,miért ne egy lépéssel előrébb járunk. Vannak tippjeim. Siggo!

48

 2012.08.30

Gőgös István

Gyula! Közzé van téve. A CEDEX ítéletektárában Gogos vs. Hungary vagy az IM által Gőgös kontra Magyarország címen, magyarul. A google is behozza.

49

 2012.08.30

Siggo

"Nos, ez a 'véget vetés' esik kívül (!) a jogon.... Sz. Gy"
Ezt mondjuk kapásból nem értem.Ha a jogot alkalmazni lehetne arra amire eredetileg ki van találva, miért esne kívül  a törvényenkívűliek rákényszerítése annak betartására? Mivel a  törvény jogilag mindenkire vonatkozik ennek betarta tása egyedül az igazságszolgáltatás felelőssége. Állam az államban.
Ha az igazságszolgáltatás nem független akkor az diktatúra.Lehet az demokratikus diktatúra is.Ha holnap pofon vág egy képviselő, én visszaadom és csak az én pofonom miatt engem büntetnek meg,az diktatúra.Az ő pofonja nem büntethető mert ő képviselő. A jog viszont nem ezt mondja.
Gyula bátyám! Tisztelem becsülöm a tudásodat.Nyilván nem véletlenül lettél az ami.Mégis azt mondom,hogy a jogról vitázni csak egyoldalúan lehetséges.A törvényben sehol sem szabadna szerepelni annak a szónak,hogy-Ha.ilyen nincsen. Eredetileg a törvény ami jogot képez, azért találták ki,hogy rend legyen.Ha még azok sem tartják be akiknek be kéne tartatniuk, akkor honnan tudjam mi jogos és mi jogtalan? Ha a mindenkori "hatalom" által hozott törvény csak egyoldalú, miért lenne jogtalan ennek az állapotnak a megszüntetése? Értem,hogy ennek kivitelezésére gondoltál. Mondj más megoldást a szavazósdin kívűl. Én már elég öreg vagyok ahhoz,hogy bármit kimondjak.Ön meg még jobban. Azt mondják a félelem különben is megöli a lelket.Nem járható út.Már nem ott tartunk a mi korunkban,hogy volna mitől félni.Én a jövő nemzedéknek,így az unokáimnak is szeretnék boldogabb jövőt.Bármit kimondok ami ezt elősegítheti. Siggo!

 50

 2012.08.31

Siggo

A 44-es hozzászóláshoz.Elméletileg egyszerű. Át kell venni a módszereiket. Mondani könnyű az igaz, de bűnözőkkel leszámolni másképp nem lehet. A "Maffia regény" is taglalja, hogy a kivitelezők legtöbbször zsaruk vagy volt zsaruk. Nem az  aki a forgalomban megállít, bár van olyan is, de nekik csak aprópénz jut. A cigókat ezek sem állítják meg. Nem tőlük félnek hanem a kiadott felsőbb utasítástól.Nem is félnek a cigók a zsaruktól, kivéve a kommandósokat.Tudják, hogy azok nem pöcsölnek és őket feljelenteni reménytelen.Se nevük se számuk, beazonosíthatatlanok és nem kockáztatnak. Ha nem lenne ez a morbid cigányintegrációnak nevezett baromság már régen gatyába rázták volna őket. Majd eljön ennek is az ideje. Siggo Pont most gatyázok egy "cigány cikkel". Remélem, vasárnapra kész lesz. Sz. Gy.