Mottó: "Vakard meg kissé a (dísz)magyart, dühös pápistát találsz."

 

Ugrás a frissítésekre: 1.) 2.)

 


"Vallási" türelmetlenség

Egy "papologéta" portréja - meg a tanulságok

Tudtam én, meggyűlik a bajom, ha a Római Katolikus Egyház dolgaiba ütöm az orrom. De csak "apologétákra", azaz a keresztény hit védelmezőire számítottam. Rá kellett jönnöm, léteznek "papologéták" is, azaz olyan egyének, akik a pápa reputációját védik a hit apológiája címén. Nos amilyen szerencsém szokott lenni pont kifogtam vitéz Dr. Balogh Sándor, Ph.D. prof. emeritus, USA, a Szent Korona Lovagrend tagja elnevezésü urat. [Ahogy ijedtemben ujjaimon megszámoltam címeit és rangjait, rájöttem már csak a lófő hiányzik, de - ahogy írásait elnézem - hamarosan meglesz ez is.]

Haragját a "Habemus papam" c.
cikkemmel  érdemeltem ki, amelyhez nem szólt hozzá. Ehelyett kimásolta a cikket és levél  formában megküldte barátainak, tisztelőinek; kommentárjaival fűszerezve. Pl.: "A hires volt ügyész, ezek szerint egy elkényeztetett fricskás urfi. ... Bokszolók közt az ilyet úgy hivják, hogy "üveg álla" van ... Komcsi forrást használ... Egyetlen hivatkozást nem találunk förmedvényében az állitólagos tényekre .... Ha mint ügyész ilyen ócska bizonyitékok alapján emelt vádat a gyanusitottakkal szemben, nem sok pert nyerhetett meg, ha csak nem koncepciós perekben volt vádló, ahol a verdiktet a párt előre meghatározta a párt által benyujtott "bizonyitékok" alapján ... Vagy újabb repotá ciót akar, mint a mocskos szájú, komcsi érveket használó vallásgyalázó? Ha akarja, akkor legyen hát az. Szeszák, a mocskos szájú, komcsi érveket használó vallásgyalázó ... Talán nincs más könyv a könyvespolcán, mint kommunista szerzők munkái? Nos, Szeszák úr, elég finoman irtam, elvárásának megfelelően? Amint tetszenek látni, a levélben meg vagyok szólítva... Ennek ellenére nem szerepelek a levél címzettjei között, csak a "másolatot kap" rovatban, ott viszont három címem szerepel egyszerre. A levélre nem válaszoltam azonnal. Ez bizonytalanságot kelthetett benne ezért ismételte a küldést, ezúttal már érvényes címemre, ám a címzett rovatban itt is a saját mailcímét tüntette fel: azaz a Blueskies346@aol.com -ot. Érti ezt valaki? [Én már kapiskálom...] Ez a levél megint azzal kezdődik, amivel az első: "Kedves Laci! Köszönöm, hogy megküldted ezt a förmedvényt. Szeszák Gyulától..."  A mocskolódó levélszabvány "előírásainak" mindenben megfelelő levél nem rendített meg különösebben Kissé meglepett azonban, hogy önmagához nem volt olyan mostoha, mert kiirta: Dr.Balogh Sándor Prof. emeritus, ami azt jelenti, hogy együtt - egyszerre vállalja a rangját és az írását is. Hogy passzol e a kettő, döntsék el mások.

Ha valaki egy "úriembertől" ilyen levelet kap, elgondolkodik azon, mi motíválhatta? Csak a pápa? Hát nem csak, ill. nem egészen.

Ellenszenvét - a priori - azzal érdemeltem ki, hogy nem csatlakoztam kellő lelkesedéssel egy általa is pártolt tiltakozó akcióhoz, amit Stefka István újságíró "Lázítás" c. cikke indított. Álláspontomat "langyosnak" minősítette és kikérte magának azt az ellenvetésemet, hogy az akció Orbán érdekeit szolgálná. Én másként láttam mert azt is kapiskáltam, hogy az emeritus úr is egyike azon neves Orbán rajongóknak, akiket eddig mindíg mindenütt megtámadtam Papp Lajostól Makovecz Imréig, ha látkörömbe kerültek. Kiderült, jól sejtettem. A jó úr már miniszterelnöki eskütétel előtt szembe-hozsannázta a Orbán Viktort egy levéllel, amelyben ezt írja "Kedves Miniszterelnök 'Jelölt' Úr! Csatlakozom, mint 1956-ban Amerikába kényszerült magyar állampolgár, Patrubány Miklós MVSZ Elnök Úr leveléhez illetve jókíván ságához! Bár a választások előtt a JOBBIK-nak drukkoltam, most őszintén kívánom, hogy ássák el a csatabárdot, és az Ön által vezetett FIDESZ kormány sikeresen valósítsa meg a rendszerváltást és vezesse ki a nemzetet a húsz év alatt keletkezett politikai kátyúból. A FIDESZ történelmi sikere nem csak történelmi lehetőségeket nyit meg Önök előtt, hanem óriási történelmi felelősséget is rak az Önök vállaira. [Szerintem a lóverseny-pályáról is kizavarnák azt, aki "így" próbál tenni a befutóra. Rá jellemzően gusztustalan az egész...]

Az ellenszenv később haraggá változott a következő okból. A hírhedt "4. sz. Alaptörvény módosítás" kapcsán több levelet kaptam és az egyikhez - vesztemre - hozzászóltam. A hozzászólás Aldobolyi E. Judit és egy  ügyvédnő állításaira vonatkozott. Aldobolyi - ahogy szokta - dühödt vitába szállt velem. A jogász viszont elismerte, hogy tévedett... Az emeritus úr hármunk vitájában nem vett részt; a partiban tehát neki nem volt lapja. Abba mint kibic avatkozott bele, a kibic szokott lesállásából - hátulról, azaz körlevelet írt, úgy ahogy fentebb vázoltam.

Amint vettem észre, kedveli a sport hasonlatokat, megállapítván "üveg állam" van. Nem tudom, a vitéz úr boxolt e életében? Én igen és nem is rosszul. Kiváncsi lennék az ő álla miből van... Ami a sporthasonlatokat illeti, a lovag úr "harcmodora" egyik általam ismert sportág szabályainak se' felel meg.

Nem először tapasztalom, hogy a "pápistadüh" elveszi az emberek eszét. Ilyen tünetként értékelem, a Ph.D. úr írodalmi stílusát és azt hogy ismételten, azaz következetesen "vallásgyalázást" említ; vagyis az Egyházat, a Jezsuita Rendet és a pápát a vallással azonosítja, vagy téveszti össze.

A második levélre válaszoltam, nem az emeritus úr, hanem levelének többi címzettje kedvéért. Ez a válasz levél  is elérhető, elolvasható. Belőle csak ennyit ... "Ami a 'komcsi forrásnak' aposztrofált könyvet illeti Lavreckij 186 irodalmi forrást használ állításai alátámasztására. Nem tudom, az ön 'összes müveiben' együttesen van e ennyi hivatkozás, ill. 215 kisméretü lapoldalra esik e önnél is ennyi hivatkozás (?). Ön a jelek szerint nem is látta ezt a könyvet. Ha látta volna (talán) nem merte volna leírni amit róla megállapított."

Aki sokat írsogál a Netre, kiteszi magát annak. hogy lepiszkolják. Nem lehetek ezzel másképpen jómagam sem. Az egyik emlékezetes "leleplezés" a Magyar Világban jelent meg, az állítva, hogy 24 évig "vérügyész" voltam Szolnokon. erről szól Delirum... c. írásom. [Mintha ez böfögne fel az emeritus úr elméjében (?).] Hogy Szolnokon egy percig sem voltam ügyész, Hajdú Biharban is csak másfél évig, továbbá hogy nem vérben hanem olajban gázoltam - mit érdekli ez az emeritus urat. 

Aztán ügynöknek se titulált senki csak véletlenül épp a nyilas nemzetvezető Domokos Endre János úr. Ez ihlette a "Kártékony 'nemzeti' szektákról"  írott cikkemet.

Leközölt cikkeimet sem miskárolták ki egyetlen honlapról se, kivéve a hungaristák szócsövét a "Jövőnk Infót". Az úgy volt, hogy már több cikkemet lehozták mikor megírtam a "Keresztények sírjatok"  c. esszémet. Ez totál kiverte náluk a biztosítékot, de csak utólag, amikor a már lehozott cikket valamelyik főokos elolvasta... Ekkor döbbentem rá, hogy ezek inkább "pápisták, mint hungaristák". E felismerést tartalmazza azonos nevü blogom.  Ők is azt állították, hogy a "kereszténység alaptételeit támadó vélemény is megnyilvánulásra került". Tekintve, hogy cikkem az "egyházi szörnyűségekről" szól, kissé hülyén jött ki, hogy ezeket a keresztény alapértékek körébe sorolták. De ami természetes lehet egy echte hungaristánál, kissé meglepő egy professzor emeritusnál, akiről feltételezné az ember, hogy tudja mit beszél.

Közben rájöttem, hogy a vitéz úr nem csak velem goromba, hanem ilyen goromba. Hüledezve olvastam egy filippiká ját, amelyben prof. Dr. Komoróczy Géza professzor emeritus urat, az Ókortudományi Intézet Assziriológiai és Hebra isztikai Tanszék tudósát osztotta ki imígyen... "Komoróczy úr professzorsága idézőjelet érdemel a lapban közölt interjú alapján. A „professzor” név egy professzionális történész tanárra enged utalni, amit Komoróczy úr nem érdemel meg, illetve érdemtelenül használ ebben az esetben. Inkább professzionális manipulátor, aki egy régi trükköt, illetve tekintély- csúsztatást használ, és professzori tekintélyével próbál súlyt adni tudományosan megalapozatlan véleményének." E magvas gondolatokat az inspirálta, hogy a másik emeritus megpendítette Árpád vezér esetleges zsidó származását.

Ettől íjedtem meg. Mi lesz, ha tőlem is megvonja jogi diplomámat?

Közben eszembe jutott, hogy összekoccantam én már egy a prof. úrhoz egyben - másban hasonlitó yankee-vel néh. Zas Lóránt volt az illető. Róla írtam "Egy hangos amerikai" c. profilképemet. Bőségesen idéztem leveleit is...

Ez esetben azonban nem azt igyekszem megragadni, ami egyedi, hanem azt ami tipikus, yankee magatartás.

Nem szoktam vele dicsekedni, de honlapomat 61 azonositott országban olvasták olvassák. Amerikában is 35 állam ban Californiától South Carolináig. Ez egyébként jól esik, de nem izgulok érte különösebben. Most azonban szorítok azért, hogy lehetőleg sok amerikai olvasóm legyen...

A cikkírás közepe felé tartottam, amikor befutott az emeritus úr kettő darab levele. Az elsőben amondó, hogy a cikk ben használt hangnem nem méltó egy magyar jogászhoz. [Sejtettem, hogy az én diplomám is meginog, mint a Komorócyé...]. A másodikban pedig leszögezi, nem "papológus", csak "az Egyházat védtem nem az igaz vagy nem igaz vádaktól, hanem hitünket a 'szemtelen, sértően támadó, kommunista érára emlékeztető' hangnemtől."

Leveleiből egy olyan feltételezés is kiderül, mintha arra számítana, hogy ez a barátságos pingpongozás még folytató dik és neki módjában lesz újabb meg újabb jelzőket alkalmazni.

Aztán szó esik arról, figyelmeztették, hogy oroszlánbarlangba dugja a fejét, de ő nem fél senkitől, etcetera.

Nos, nem. Erre nem szakítok már időt, mert sok a téma a világban, a Vatikán körül meg pláne. Eljövendő írásaimhoz minden hozzászólást elfogadok, amely "szerény elvárásaimnak" megfelel. Ha ehhez egy emeritus szókincsét nem tudja, vagy nem akarja némiképp pallérozni, az ő dolga. Ja' és még valamit. Nem ártana egy kicsit utána nézni, mi a különbség az írói szarkazmus, az irónia, a cinizmus és az iróval szembeni szimpla piszkoskodás között.

Ami pedig a jövőt illeti, még sokmindenen felbőszülhet a vitéz úr, hisz még szó se' esett a pápaváltás hátteréről, pedig az is megér(demel) majd egy
misét...


A "Habemus Papam" hozzászólási rovatába a következő bejegyzést tettem.

6

13.03.17 

Szerkesztő

Az 1. sz. hozzászóláshoz - minden olvasónak. Akit valóban érdekel a jezsuita rend és (mocskos) története számtalan forrásmü körül válogathat. A magam részéről Bocskay Brutus 1873-ban Lipcsében kiadott - A jezsuiták története c. - 990 oldalas (...) könyvét ajánlanám (PDF-ben letölthető). A szerző sokkal zaftosabban fogalmaz, mint a szegény kommunista Lavreckij. Sz. Gy.

Ez elkerülte a bosszus lovag figyelmét, minthogy őkelme is elkerülte a hozzászólás rovatot. Az átlagos (normál) olvasónak azonban érdekes lehet a könyv, amely a Chikagói Egyetem könyvtárában (is) megtalálható. A terjedelmes könyvet (PDF fájlban) most feltöltöttem a honlapra, aki akarja beleolvashat. Az emeritus pedig elugorhat a Chikagói Könyvtárba.. Itt csak mogyoróhéjnyi idézet fér el. Lássuk.  

Ajánljuk azt az igazság minden barátjának  figyelmébe. Budapest, 1873. Márciusban. Bocskay Brutus.

A jézuitismus az úij kor szelleme elleni reaktió megtestesülése. A legnagyszerübb, legátgondoltabb , s kétségkívül, leggyümölcsözőbb rendszer a theokratiai eszmék megvalósítására, melyet a világ valaha látott. E cél eléréséré eszközül használt mindent: a templomot és szószé ket, oltárt és gyóntatószéket, iskolát és piacot, zárdát és szinházat, fejedelmek kormánybotját s a katona szablyáját, a test bűneit és a lélek tévelygéseit, az emberek butaságát s gazságát, és ahol mindez nem használt: a méregkeverő kelyhét s az orgyilkos gyilokját. És a harc még ma is folyik. Nem oly hatalmas ... a jezsuita szerzet, mint volt eltöröltetése előtt, de sokkal hatalmasabb ma, -mint volt félszázad előtt. Nincs világi vagy egyházi intézmény, melynek sorsa az utolsó három század alatt változandóbb, fénynyel és viszontagsággal, diadallal és vereséggel teljesebb lett volna, mely önmagának több hasznot, az embériségnek több kárt okozott volná, mint a jezsuiták szerzete. Üldözve, száműve, a legkatolikusabl) államoktól fekélyes tagként ellökvei. S ami még szerzettel nem történt: örökös vétkezései büntetéseül a pápaság által eltörölve, majd ismét feltámadva s újra befogadva, anélkül, hogy természetét, megtagadná, anélkül, hogy célját, az uralkodást feladná. Történelme a világtörténet legérdekesebb epizódjainak egyike. Es nincs része a világtörténetnek, mely Magyarországon kevesbé volna ismeretes. A nagy tömeg alig tud róla egyebet, mint azt, hogy neve a legsértöbb gúnynevek egyike; az olvasóközönség túlnyomó része alig hir róla más fogalmakkal, mint melyeket a napisajtó közleményeiböl merít , s csak igen kevesen vannak , kik a rend szellemét, természetét, s melyhöl az kitetszik, történetét ismernék. Ezt pedig ismernünk kell.

Szegény naív Bocskay Brutus! Hogy is sejthette volna, hogy a XXI században egy jezsuita huppan a pápai székbe és teszi(k) fejére a világuralmat jelképező tiarát. És hogy sejthette volna, hogy olyan filozófiai doktorok kelnek védelmére és olyan módon, mint vitéz Dr. Balogh Sándor, Ph.D. prof. emeritus, USA, a Szent Korona Lovag rend tagja teszi. Szegény Brutus! Szegény mi...

2013.04.17

 

 

 

Tisztelt Olvasók!

A professzori levéláradat továbbra is szennyezi az Internetet. Hál' istennek eljutott egy pontig, ahonnan nézve minden világossá válik.

Baloldali levele szerint "vitatkozni" akart volna velem és másokkal, de rájött, hogy dogmatikusokkal nem lehet "vitatkozni".

Bocs', nem tudtam, hogy ilyen súlyos a baj. Ha korábban rájöttem volna egy sornyi válasszal sem terhelem magam, ill. untatom olvasóimat.

2013.04.19

Sz. Gy.


 

2013.04.16

Sz. Gy.
 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.04.18

Komjátnai Tibor

Kedves Szeszák úr! Igen találó fogalom a "papológus"! Ráillik Bartus Lászlóra is (ne azt nézzük, hogy kit gyaláz, hanem  azt, hogy miként védi "papológus" pozícióból a fajtájabelieket az "antiszemita nemzetek"
ellenében. Lásd:
//nepszava.com/2013/04/velemeny/bartus-laszlo-tolongas-az-egyiptomi-uton.html
Üdvözlettel: Komjátnai Tibor
Remélem Bartus nemsokára "antiszemita földrészekről", majd "antiszemita bolygóról" fog panaszkodni. És akkor: irány a Mars! (Mars...) Sz. Gy.

 2

13.04.18

Hegyi

A jelzett könyv azért erősen magán viseli a református kisebbrendűségi érzésből fakadó nézőpontot a maga előitéletes hozzáállásával és csúsztatásaival. A kiegyensúlyozott szemlélet kedvéért javaslom tanulmányozásra pl. a következő emlékkönyvet: www.//mtdaportal.extra.hu/books/bangha_bela_a_negyszazeves_jezustarsasag.pdf Hegyi A Jezsuiták tevékenysége megosztja a véleményeket. Természetesen helyeselni kell, ha az olvasó más forrásokból is tájékozódik. Sz. Gy.  

3

13.04.19

Krisztián

Tényleg nagy spotrajongó lehet a "vitéz" úr, ha megint a boxszal jön, bár szerintem ő nem az a fajta aki akár csak hozzá is nyúlna ahhoz a törölközőhöz (vagy törülköző? - rég jártam nyelvtanra) Kíváncsi volnék, ő vajon mennyire nem dogmatikus a meggyőződését illetően? krisztián

4

 

Do-Mi

Kedves Szeszák Úr ! Engedje meg,hogy itt üzenjek Balogh úrnak : Sem a Szentszék sem a szabadkőművesek érdkei nem esnek egybe a magyarság érdekeivel! Jó lenne végre felismerni. További jó vitézkedést kivánok ellenünkbe! Do-Mi

 5

13.04.20

    Egy olvasó

Nickname: Egy olvasó a sok közül aki nem ér rá hozzászólni ... Tisztelt Szeszák Úr!
Ezek mindenkibe belekötnek, aki konstruktív, vagy egyszerű becsületes ember, aki az útjukba kerül. Az ügynökök, idegenek ügynökei, már csak ilyenek. Regényt tudnék írni utólag, amikor még magamra vettem az áskálódásaikat, mocskolódásaikat. De el is raktam néhányat még azt híve, hogy a komonisták üldöznek. Azóta kiderült hogy ők nem komonisták, már ennek vagy annak a keresztény egyháznak oszlopai. Mindegyik viselkedése, a módszereik nagyon is hasonlóak: összezavarni, belekötni, agyagba döngölni, ellehetetleníteni, ami belefér. Aki csak az útjukba kerül, mint beosztott, vagy szomszéd, vagy irosgál... Szakmai berkekben megy ez igazán ... Honlapja hasznát ne a mért látogatottság, stb.  alapján értékelje. Különben is ki méri? Még hisz nekik? A Kurucinfot sokan látogatják, de  ...-k, mert néhány igaz hír mellett rengeteg a gondolkodás kisiklatás, félretájékozatás. 
Való, a Katolikus Egyház együtt menetel a világzsidósággal. Ebben a menetben pedig tökmindegy, hogy milyen jelmez van valakin és milyen rigmu sokat skandál. Ami a Kurunc Infot érintő megjegyzését illeti: magam is észrevettem és többször észrevé teleztem is, hogy ugyanúgy dezinformálnak mint a Népszabadság, csak kevésbé szakszerüen. Sz. Gy.

  6

13.04.28

Seraf

Gyula Bátyám. Engedj meg nekem ezzel kapcsolatosan egy rövdke véleményt. Túlságosan diplomatikus vagy olyannal, aki azt hiszi magáról, hogy lovag, közben meg olyan vezetőt és szervezetet támogat, akik végig gyilkolták a középkort, közben pedig egy Igaz Emberre hivatkoznak. Nincs ebben semmilyen
vallás, mint hazug hivatkozás. Kiváncsi lennék mit szólna hozzá, ha egy tömegyilkos arra hivatkozna, hogy az ő tanításait követi  {
www.youtube.com/watch?v=h9hgTc0oPDA } Hamarjában változna
a véleménye ha a saját családjában történt volna ilyen. Seraf
Attól mindíg tartózkodom, hogy a "partne rem" stílusát átvegyem, mivel a stílus maga az ember... Sz. Gy. 

  7    

 13.05.13

Károly

 Szervusz Gyula! Úgy látszik a (nickname) nem midenkinek passzol! Az irásaidat minden alkalommal olvasom. Két hozzászólást hiányolok. Egyik a "Vallási" türelmetlenség. Másik, A Budapesti Zsidó világkongresszus elé...
Egyetlen egy személynek nem volt a két iráshoz hozzászólása? Senki nem akarta használni még a nickname t sem! Ugyan miért? Lehet Orban Viktor nyilatkozata sokakat szivencsapott. Ugyan is Viktor egy zsidó ujságnak ugy nyilatkozott a zsidó Isten ajándéka! Ami igaz szép kis ajándékot kaptunk a nyakunkba! Ma hallottam, "azt tudjátok e hogy Mózes miért vezette át a zsidókat a vörös tengeren? - Mert szégyelt velük végig menni a strandon". Gyula! Mindkettönknek küzdelmes nyolc évtized van a hátunk mögött. Te egy nappal korában születtél mint én! Remélem  ezt a balga nicknamet elveszed, hogy jún elsején olyanok is fel tudjanak köszönteni akik tisztelettel gondolnak rád.Üdvözöllek, Károly
Hozzászólásod két cikket érint. A másikhoz is beírtam. Ott válaszolok. Sz. Gy.