Ugrás a hozzászólásokra!

 

  Cigánygyűlölők, holokauszttagadók, idegengyűlölők, homofóbok, antiszemiták...

Kíbic huss!

Ki osztott lapot Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai és Bar Ilan Mor izraeli nagykövetnek? Senki! Hát akkor? Tényleg haza kell őket küldeni, mert "persona non grata" lesz az a diplomata, aki a fogadó ország belügyeibe avatkozik, főleg olyan pimasz módon ahogy ők tették. Ami a főcímet illeti, senki se higyje, hogy az ránk magyarokra vonatkozik. Ez csak egy idézet-töredék. Maga az idézet a következő.  "A legnagyobb liberális brit napilap, az Independent egyik januári számának főcíme így hangzott: Cigánygyűlölők, holokauszttagadók, idegengyűlölők, homofóbok, antiszemiták – 'ez az EU új politikai ereje'. A brit lap szerint bár a szélsőjobboldal 'nem tud koherens páneurópai mozgalom má válni, olyan vírussá azonban igen, amely szétterjed az általa gyűlölt demokratikus intézmény rendszerben”. Miről is van szó? Hát csak arról, hogy az Európa Tanácsban egy új frakció alakult [újjá a régi helyett], amelyre a fenti jelzőket aggatják. Aztán "... a frakció létrejöttéhez a végső lökést Bulgária és Románia csatlakozása adta meg. A január elsejei bővítés következtében ugyanis ... meglett a szélsőjobb frakció megalakításhoz szükséges létszám, a minimum 20 fő, akik az EU tagállamoknak legalább az ötödét képviselik (ez jelenleg 6 országot jelent). Az új alakulatnak 7 francia, 5 román, 3 belga, 2 olasz,1 bolgár, 1 brit, illetve 1 osztrák tagja van. [A csoporthoz tartozik egyébként Jean-Marie Le Pen, a nacionalista Francia Nemzeti Front jól ismert tagja és Alessandra Mussolini, az egykori fasiszta diktátor unokája is.] Honi szarházi balliberálisaink nem győzik hangoz tatni, a Szaniszló ügy kapcsán is ez a helyzet, hogy bezzeg Nyugateurópában... ott aztán helyreteszik a szélsőségese ket, meg kirekesztik, megazisten...

[Nem tudom, feltünt e önöknek, hogy a rikács-madonna [Morvai Krisztina] véletlenül se' lépett be ebbe a szélsőséges bandába... Ők csak itthon "szélsőségesek". Kint a jobbikosok csak euro-szkeptikusok, dehát az igazi "szélsőségesek" is azok egytől - egyig! Érti ezt valaki? Igen, kezdjük érteni...]

Na és Dojcs' Tomika, ez az ember - karikatura, vajon miért itthon szarja tele a facebookját és miért nem az EU parlament űléstermében mennydörög a szélsőségesek ellen. Pedig ő igazán megtehetné, hisz nem látni Európában még egy olyan fazont, aki annyira hasonlítana egyszerre cigányra, zsidóra, négerre, mint ő. [Mintha benne lötyögne legsürűbben a Konrád György által emlegetett "zsidó génkoktél" ... Szivesen elidőznék kissé ennél a témánál, ill. figuránál, de nem erről akarna szólni a cikk.]

Szóval azt nem értem, hogy a Bulgáriában, Romániában, Belgiumban, Olaszországban, Angliában, Franciaországban és Ausztriában akkreditált amerikai és izraeli nagykövetek miért nem tépik a szájukat Elenihez és Morhoz hasonlóan? Miért épp a boldogtalan Szaniszlótól hangos a világsajtó?

Nagyon nem tetszik nekem az sem, hogy a legvadabb hajszát épp egy olyan magyar ellen folytatják, aki a szó, a toll embere, mint a haló porában is üldözött Nyírő József, vagy Wass Albert. De eszembe jut más is. Kolozsváry Borcsa Mihályt kivégezték. Hóman Bálintot és Bosnyák Zoltánt pedig a börtönben megsemmisítették a "felszabadulás" után. A náci háborús bűnösök közül pedig épp Julius Streicherrel bántak a legkegyetlebebbül, holott csak egy szatirikus lapot szerkesztett. Róla írtam a "Streicher affér" c. cikkemet.

Szóval a zsidó - amerikai "preciziós csapások" célpontjai ma még a szó, az írás emberei. Ez érthető is, hisz valódi fegyveres ellenállás híján, ők a legveszélyesebb terroristák. A gyilkos drónok szerepét pedig nagykövetek, egyházfők, rabbik, és politikusok (jobb és baloldaliak egyaránt) játsszák - egyelőre.

Az ilyen preciziós csapásoknak sokféle jellemzőjük van. Mindet felsorolni lehetetlen, de van egy közös nevezőjük: az áldozat bűnösségét csupán vélelmezik, kinyilatkoztatják, de nem bizonyítják. Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő parlamenti felszólalásából ki lehetett ragadni néhány mondatot [a kettős állampolgár országgyülési képviselők nyilvántartásba vétele tárgyában] Szaniszló esetében azonban azt a fáradtságot sem veszik maguknak, hogy szó szerinti pontossággal idézzék néhány olyan kijelentését, amelyből rasszista, antiszemita, stb. beállítottságára alappal következtetni lehetne.

Szaniszló nagy elődje Chrudinák Alajos soha nem tett "kijelentéseket". Ő csupán dokumentált. Kísérteties pontossággal emlékszem egy filmjére, amelyen izraeli katonák egy elfogott kődobáló kisfiúnak nehéz sziklakövekkel eltörik a felkarcsontjait. Naná hogy kinyírták - Chrudinákot.

A két nagykövet megtámadott és terrorizálni próbál bennünket. No' nem mindenkit, csak kb. kilencmillió embert.

Úgy gondolom reagálni illene a történtekre... De nem internetes honlapokon, levelező listákon, ill. facebook oldalakon, hanem a budapesti utcákon - tereken; mondjuk az amerikai és izraeli követség környékén. Persze semmi szükség zászlókra, transzparensekre, dudákra, stb. Arctalan (!) tömegre (!) van szükség, amely csöndben vonul, közben meg - megáll és vigyázó szemeit megpihenteti kissé az említett nagykövetek erőddé alakított búvóhelyein.

Hadd magyarázzam meg, miért beszélek "arctalan tömegről". A zsarnoknak csak az arctalan tömeg képes ellenállni. Ezt a tételt számtalan történelmi példával lehetne igazolni, de én itt és most megelégszem egy Táncsicstól vett idézettel (aki most nyilván forog a sírjában, hogy annyiszor szájukra veszik a nevét...).  
"…Mindig és mindenütt maguk a polgárok, és pedig a vagyontalan munkások oltalmazták a szabadságot, vagy szerezték vissza, ha az már elveszett vala…" Nekünk ismét ki kell szabaditanunk a börtönből Táncsics Mihály - szellemét.

A dölyfösen parancsolgató nagyköveteknek, saját zsidó "honfitársainknak" és ezek "magyar" csaho sainak, érteniük - érezniük kell, hogy nem félünk tőlük (ez a demokrácia, szerintük is). Kiállunk magyar fajtestvéreink mellett, és készek vagyunk a szemet szemért - fogat fogért elvet alkalmazni, amint a bibliájukban írva vagyon, ha erre kényszerítenek. Látniuk kell, hogy sok nép, egyre több nép, lépett ill. lép kényszerüségből harci ösvényre ellenük. Rajtuk múlik, mit tesz a magyar, ha elege lett.

Elég volt belőletek!

Már csak az a kérdés, képes e arctalan tömeggé válni a milliónyi "zárványban" dekkoló magyar? Mik ezek a zárvá nyok? Az egzisztencia csalóka biztonsága, a szűkölködés verme, a gyáva közömbösség, az önzés, vallási - politikai beállítottságok, a szimpla hülyeség, a csiríz a televizió, ill. a számítógép előtt, amelyre ráragad a magyar mint a lépre az a füttyös rigó, stb. stb.

Dehát mire lenne jellemzőbb a jóra való restség, mint épp az istenadta népre? Madách, aki igazán értette a népet, ezt így fejezi ki a Tragédia VII - konstantinnápolyi színében Ádám, mint Tankréd lovag, szájába adva a szót.

Imé, látjátok, ez átkos gyümölcse,
Ha aljas tervvel annyi martalóc
Kezében a szent zászlót lengeti,
S gyáván hizelgve a népszenvedélynek,
Hivatlanúl tolakszik fel vezérül. -
Lovag barátim! Míg a szennytelen
Becsűlet, Isten szent dicsérete,
A nő védelme és a hősiség
Lesz kardjainkon, mink vagyunk hivatva
E ronda démont féken tartani
S vezetni, hogy vágyának ellenére
Nagyot s nemest müveljen szüntelen. -

Nem akarnám, hogy bárkik is találva érezzék magukat a strófa, avagy annak aláhúzott sora miatt. De megint azt látjuk, hogy többtucat miniszterelnök (ön)jelölt tapossa egymást a kis piszkos politikai küzdőtereken és kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy bárkivel, bármilyen célért összefogjon és tegyen valamit.

Ferencjóska jelmondata volt a "
Viribus Unitis", magyarul „Egyesült Erőkkel”, németül „Mit vereinten Kräften". Mi rebellis magyarok nem szivesen használtuk ezt a kifejezést, nálunk inkább a „bizalom az ősi erényben” (latinul Virtutis Confi do) jelmondat volt használatban. Dehát hol vannak már az ősi erények? A tavalyi hó sem olvadt el maradéktala nabbul, mint a magyar erény.

De ez csak látszat. Az ősi "pogány" lélek mélyén még mindíg fortyog a láva és időnként a felszínre tör, immár ezer éve, mindíg váratlanul, előre kiszámíthatatlanul. Lehet hogy botorúl, de ebben reménykedem most is.

Nos honfitársaim - kezdjétek kovácsolni az élőláncot és ha abból már csak egy szem hiányzik, szóljatok. Ott termek és elfoglalom a helyem - arctalanul.

Ha nem tudtok szakítani a rossz beidegződésekkel végetek. Legyen nektek könnyű a föld, amely már nem hazátok, hanem a zsidó betelepülők földje lesz.

2013.03.22

Sz. Gy.

 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod esetleg nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

13.03.23

Nimrod unokája

Az Országimázs,Kibichuss cikkhez szólnék hozzá.Emliti a szerkesztö Ur,hogy reménykedik az ösi pogány lélek feltámadásában, amely ujra meg ujra feltör, mint a láva, ha elérkezik az ideje. Ami engem illet,elöször tisztába kellene tennünk, mi is az a pogány lélek, mert bár már sokan irtak erről a múlt ködébe veszett, magyarnak elkeresztelt vallásról,de sajnos igencsak keveset tudunk az ösökröl,hála a szinte mindent elpusztító mindenkori hódítóknak.Ezért, szerény véleményem szerint,elöször ezt az igencsak kényes pontot kellene megtalálnunk ahhoz,hogy azután mindent egymás hoz tudjunk illeszteni a történéseket illetöen.Olyan ez, mint amikor azt a bizonyos kabátot gomboljuk... Amikor a múlt dolgait kutatjuk, nehéz a helyzetünk, hiszen az általunk összerakott kép sűrű homályba burkolódzik, mert kevés adat áll rendelkezésre. Így a történelem nem egyéb, mint puszta következtetés.
Sokan vallják tudós körökben azt a nézetet,hogy napjaink patriarchális berendezkedését megelözöen az anyajog érvényesült a különböző társadalmi rendszerekben.Ez a feltevés logikusnak tűnhet,hiszen a jégkorszakban,vagy a maitól eltérö klíma viszonyok érvényesülése idején a gyér népsűrűség miatt nem alakulhattak ki napjaink életviteléhez hasonlatos társadalmi rendszerek. Így a nőuralom főként abban nyilvánulhatott meg,hogy mindig a gyengébb nem joga volt eldönteni, mennyi utódot hoz a világra,vagy melyiket tartja meg,figyelembe véve az életkörülményeket.Így az is feltételezhető,hogy ebben az időben nem voltak háborúk, mert nem kellett egymás életterét eröszakkal elvenni.
Talán ebböl a korból ered a bibliai tíz parancsolat is. Figyelembe véve az eddig leírtakat, az ösi idökben létezö pogány lélek nem lehetett azonos semelyik ma működö nagy világvallással sem,de nem is fakadhatott ezekböl, mert ezek mindegyike férfiközpontú,és mindegyik hírdeti egy nagy világfelügyelö-aki természetesen hímnemü-szükségességét.
Ebben az idöben nem volt szükség fegyverekre,és nem kellett a nöket megvédeni,mert nem volt kitől, mert a parazitákat és az eröszakos egyéneket egyszerűen kiközösítették.
Vagy megették... (Fehérje!)
A most müködő rendszer legyőzhetetlen,ellenállásnak nincs értelme, mert hatalmas mennyiségű eröforrás áll mögötte. Ha pedig kilépünk belöle, az éhenhalás veszélye forog fenn. Egyszerűen meg kell várni, amig a rendszer összeomlik. Lehet fejjel nekimenni a falnak,de annak nem sok az értelme. A betelepülésről csak annyit,egesz Európa szarban van,de nem elsösorban a zsidó betelepülök miatt. A föld akkor is a hazánk marad,ha mások megveszik, mert ez az egész érvénytelen lesz, ha leszünk hozzá elegen,hogy ezt kimondjuk.
Gondolom, az avarok is ebben reménykedtek... Az ember a földet nem tudja megvenni, mert az ember Magyarra, zsidóra gondol? a föld tulajdona. Nimrod unokája (anyai ágon) A "pogány" és a pogány kifejezés nem ugyanazt jelenti. Én az előbbit használtam. Sokszor használtam korábbi cikkeimben is, de nem akarom önmagam folyton idézgetni. Önmagunkról többet is tudhatnánk, de amit tudunk sem kevés. Írhattunk volna mi is egy Tórát, de nekünk nem volt pofánk annyi marhaságot összehordani. Ami az ellenállás céltalanságát illeti: két dolgot asszociáltam hozzászólása kapcsán. Az egyik a "Világ Helyzete" c. egyébként ktűnő blog, a másik pedig Drábik János kolosszális "életműve". A kettőben közös a kapitalizmus olyan ábrázolása, amely a legyőzhetetlenség mítoszát ülteti az emberekbe, ezáltal beletörődést generál. Nem véletlen, hogy egyikük sem foglalkozik érdemben a kapitalizmus ellen felsorakozó erőkkel. Én azt mondom - magamnak - amit az Úr mond a Tragédia végén: "ember küzdj és bízva bízzál"! Sz. Gy.

2

13.03.13

id. Kiss László

Megnevettettél Gyula bá -  idézem: "...hisz nem látni Európában még egy olyan fazont, aki annyira hasonlítana egyszerre cigányra, zsidóra, négerre, mint ő...."  mert eszembe jutott, vele kapcsolatban -  mondta valaki, azt hiszem Gyurcsány, hogy : - idézem: "...ha akarom, cigány vagyok, ha akarom zsidó vagyok - ha akarom fasiszta vagyok" - ja bocs, az utóbbit nem mondta- csak én gondoltam hozzá... meg stb.
Szóval megnevettettél de semmi okom rá, sőt halálosan komoly a téma, bizony  a bizalom, kölcsönösnek kell lenni - oda - vissza alapon , ami már nincs - de ennek ellenére ,  bízva - bízva és van erény, mert ha nem lenne, nem irkálnánk itt, keresve e sok KÍN és BÁNAT - tragédia, EMBER HALÁL után, még mindig, a  BÉKÉS megoldást! Ezért írom egyik vers formámban  idézem:

"...Ha majd egyszer elborul az agyunk
Magatartásunknak parancsolni nem tudunk
Tetteink következményeivel nem számolunk.."

Jó lenne tudni, elfajzottak, vagy soha nem is tartoztak közénk? id. Kiss László

 3

13.03.28

Nimród unokája

A tisztelt szerkesztő Úr reagálására válaszolnék.
Értem én kedves Gyula, az idézöjelbe tett pogány lélek a lázadás szükségszerűségét szorgalmazza hazánkfiai részére, de itt meg kell jegyeznünk,hogy ezek az akciók nem jártak eredménnyel, történelmünk elmúlt ezer, vagy több ezer éve alatt. Ezek a lázadások csak népességünk fogyását segítették elő, de ezen túlmenöen a szürkeállomány teljes zsugorodását jelentették. A megvezetett "pogány" lélek minden esetben fejjel ment a falnak, s ennek lehetösége napjainkban is fennáll, ezért nem mindegy, milyen alternatívát kínálunk honfitársainknak. Ezért bátorkodom megjegyezni, hogy a pogány lelket nem lehet egy kaptafa alá vetni a lázadással. Szóba jött a fehérje,mint nélkülözhetetlen biológiai szükséglet az ember számára. Sajnos,néha előfordulhat,hogy emberhúst kell fogyasztani az életbenmaradás érdekében, ez azonban nem jelenti azt,hogy azok az egyedek vagy csoportok született kannibálok lennének.
Az avarokról. Az avaroknak nevezett csoport valójában (ezt genetikailag ki lehet mutatni) nem volt nagy létszámú, talán egy kisebbfajta hadseregnek felelne meg,akik megpróbálták megvetni a lábukat a Kárpát-medencében. L. Szulejmán. Amikor arra gondolok,hogy a földet az ember nem tudja megvenni, Vass Albert szavait idézném,csak "vendégek vagyunk a Földön", "porból vétettünk,porrá leszünk".
A világ helyzetét illetően képben vagyok,soha sem erdekelt jobban az események láncolata,mint mostanában. Engemet a végső megoldás érdekel elsősorban, a többi mind átverés, és akik azt hiszik, hogy a jó oldalon állnak, lehet,hogy késöbb csalatkozni fognak. Az ember tragédiáját én egyetlen szóval érzékeltetni tudom, KÜZDELEM. Egyébként éppen erröl ír néhai Badiny J Ferenc "A magyar biblia" c.munkájában, amikor elénk tárja a sumer ékírások megfejtését,hogy akkor váltak az emberek "istentelenné", amikor a vetélkedést választották. Nimród unokája (anyai ágon). Kérném szépen zárójelben hozzáírni (Anyai ágon). Köszönöm.
Az emberi küzdelemtől független "végső megol(dó)dás" számomra ismeretlen kategória ezért ezen nem tudok vitatkozni. A "várni" filozófia létjogosultsága történelmileg nem igazolt. Emiatt nem azonosulok vele. Sz. Gy.

 4

13.03.31

Krisztián

 Nimrod unokájának abban igaza lehet, hogy nem időszerű nyíltan szembeszállni a birodalommal, ám ha teljesen korrektek akarunk lenni, akkor ez már több mint ezer éve nem időszerű. Erre bizonyságul szolgál a szintén általa említett néhány hamvába holt kísérlet is Istvánunktól napjainkig.
Másrészt viszont Gyula bátyámnak igaza van az arctalan tömeg erejét illetően. Ezzel csupán egy probléma van, a tömeg hiánya. Arctalansággal nincs gond, sőt! Ha körülnézek, túlzás nélkül mondhatom, csupa üres porhüvelyt látok. A saját létükön kívül nincsenek is tisztában semmivel. Lélektelen emberszabásúak csupán az ezer éves katolikus agymosásnak és másnak köszönhetően. Előbb esnének egymás torkának, vagy a néhány kivételének saját szánalmas életlehetőségeit féltve. Igazából nem mondhatom, hogy haragszom rájuk, mert egy vakra sem lehet haragudni, ha bele esik egy nyitott gödörbe, ám tömegüknél fogva minket is magukkal sodornak. Lesújtó véleménnyel vagyok "embertársaimról", ezért is gondolom, hogy egyhamar itt semmiféle változás nem lesz, mert a rendelkezésre álló tömegnek ha "tömege" van is, de súlya semmi. krisztián
Ami engem illet, hasonló véleményemet épp most tettem fel a honlapra. Kiváncsi vagyok a reagálásra... Sz. Gy.

5

13.04.15

 Sándor bácsi

Talán kilógok a sorból a szimpla fogalmazásommal, de bocsátassék meg nekem, 33 éve nem élek otthon, kissé kiestem a protokollból.De azzal együtt, hogy idegenben élek, hazám sorsa jobban érdekel, hazám sorsáért jobban aggódom mint sok otthon élő/ülő honfitársam, akikről már többedíziglen szó esett amikor a tömegek passzivításának okai kerültek szóba.
Azt tanultam régebben, hogy az ellened szegülőt legkönnyebben saját fegyverével lehet legyőzni.Itt nem gondolok arra, hogy átvenni az ellenfél sunyi ravasz aljasul megtévesztő modorát - arra egy magyar ember sose lenne képes. De mindannyian emlékszünk a nagy jelszóra: "Világ proletárjai egyesüljetek!" Nos ez anno nagyon bejött nekik. És tulajdonképpen ott van amiről beszélek: elszigetelten, mégha megannyi magyar, aki él is, elkezd kekeckedni, az történhet, ami történt minden hasonló esetben a történelmünk folyamán. Céltalan, ahogy Nimród Unokája is írta, csupán a legjobbjaink elvesztését érnénk el vele. De ha születne egy összefogó erő, ami a Föld minden nemzetéből, minden becsületes, szabadságra éhes és azért mindenre képes egyedeit EGYIDŐBEN csatasorba tudná állítani, a csata is és egyúttal a háború is semmi idő alatt megnyerhető lenne. És véleményem szerint csak így, mert ez olyan meglepetészerüen hatna, mint mikor a vadnak éjszaka reflektorral viágítasz a szemébe. Megdermed és azt teszel vele amit akarsz. Sándor bácsi 

6

13.05.29

Nemo

Az - egyébként Szeszák úrtól megszokottan találó és tartalmas - cikkben megragadta a figyelmemet a "Dojcs' Tomikával" kapcsolatos észrevétel, meglátás... Magam mindig csodálkoztam azon, hogy - mivel a hírek és a pletykák szerint nagy kujon őkelme - 'mit esznek' a nők egy ennyire "kutyulék" pasason?... Nekem mindig is egy rém-ronda és link alaknak tűnt. De hát én igazán nem vagyok egy "Alföldi Roberta", hogy egy hapsi "szexepiljét" adekvátan meg tudnám ítélni!... Nemo Ne keseredj el! Nincs ember, aki a női észjáráson, pláne a női ízlésen eligazodna... Sz. Gy.