Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget!
Mondd, te kit választanál?

Kiegészités 2012.08.17 "Üzekedő állatok..."

Ugrás a hozzászólásokra! 

Mondd, te mit választanál?

Oroszország válaszút előtt

Az elsőszámu közelkeleti szövetséges Szíria várható kikap csolása újból felveti az "orosz kérdést". [Sziriáról nemrég írtam.] Az orosz egyházat, ill. az államot, nemrég olyan súlyos, pontosabban vérlázitó, provokáció érte, amely páratlan a maga nemében. A punci lázadásról [pussy riot] van szó, egy újfajta "bársonyos forradalomról", amelynek célja az orosz társadalom megosztása, az egyházi és állami intézmények dezorganizálása.

Az első "punci lázadó" a bibliai Éva volt, aki a kígyó biztatására letépett egy almát a tudás fájáról, belefalt és megétette az urát Ádámot is. Az eredmény közismert. Csakhogy Éva egy buta punci volt, nem tudta mit csinál. A Pussy Riot hölgyek ezzel szemben jól képzett provokátorok, akik pontosan tudják mit miért cselekszenek.

Egy társadalmi válságnak hirdetett zűrzavart mindenesetre sikerült előidézniük a CIA által pénzelt és irányított ötödik hadoszlop segítségével, amelynek tagjai az "orosz értelmiségiek és művészek" fedőnevet viselik. Első nyilvános fellépésük a legutóbbi oroszországi választásokhoz, ill. elnökválasztáshoz kapcsolódik, amelynek során - az ismert recept szerint - a választások tisztaságát és Putyin tisztességét vonták kétségbe. A harcedzett kágébés azonban nem jött zavarba, felderitette és felgöngyölte ezt az akciót. Csakhogy a CIA nem egy húron muzsikál, itt az újabb akció. Ez veszélyesebbnek látszik az előzőnél és pusztán adminisztratív eszközökkel még egyházi áldás mellett sem vezethet eredményre.

A kérdés az, hogy az orosz állam fejének milyen asszociációi támadnak a pussy riot jelenség kapcsán. Eszébe jut e az 1989 júníus harmadikán a Tienanmen téren a kínai hadsereg által megkezdett rendteremtés? Eszébe jut e Irán küzdel me az "ellenzékkel" szemben. Iránban az örök Éva nem homi puncuska, hanem egy nagyon képzett, világi irányult ságú fiatal hölgy, akinek igazán szerény és logikus hitvallása a következő.  "A legfontosabb, hogy a társadalom meg tudjon békülni önmagával és a világ többi részével. Ez azt jelenti, hogy a jövőben Iránnak egy igazán szabad, nem vallási alapon szervezett és demokratikus országgá kell válnia, ahol számít az emberek szavazata. Törvényességet, a férfiak és nők közötti egyenlőséget akarunk, mert erre is szükség van egy boldogabb jövőhöz." Eszébe jut e, hogy a Baszidzs milicia [az ajatollah miliciája] hogyan kezeli az ellenzéki akciókat? Eszébe jutnak e az iráni nindzsák, akik a vallási alapon szerveződött Irán védelmére esküdtek? Vagy csak vicc lenne az egész? Ez vélhatően akkor fog kiderülni, amikor Európának már annyi lesz...
Eszébe jut e Izrael és az izraeli hadsereg katonalányai, köztük a bájos Éden Abardzsil, egy teokratikus (!) állam obsitos katonája, aki a palesztin foglyok kinzásáról így vélekedik.
„A cionista és zsidó állam híve vagyok!! Én csak azt védelmezem, ami mindig is az enyém volt!! Büszke zsidónak vallom magam, s büszke zsidóként pedig kötelességem harcolni azért, ami az enyém. Nem csak magamról beszélek, hanem az összes katonáról, akik védenek bennünket, vigyáznak ránk!!! A háborúban nincsenek törvények!! Gyűlölöm az arabokat, s kívánok nekik minden elképzelhető rosszat. Szíves örömest megölném őket, sőt lemészárolnám őket. Mert nem lehet elfelejteni azt, amit művelnek velünk. Teljesen mindegy, hogy tettüknek mi az oka. Nagyon egyszerű, én a zsidó nép oldalán állok!!! A kedves hölgy persze feltételes jövő időben beszél. Kérdés, hogy a befejezett mult igeidejében hány palesztin fogoly élete szárad a lelkén? Megint más kérdés, hogy a demokratikus "polgári" Izrael ortodoxai szót emelnek az ellen, hogy a női katonák egy táborban lakjanak, egy buszon utazzanak, sőt egy úton járjanak a férfiakkal. Persze efelől a hölgyek még lehetnek lelkes palesztin pusztítók...

De Putyin találgatott gondolatairól térjünk vissza az oroszországi helyzetre. A nyugati hírforrások véleménye a Pussy Riot tagjainak "kálváriájáról" egyöntetü és voltaképp természetes is. Van azonban egy látszólag orosz oldal az "Oroszvilág.ru", amely a  legkényesebb nyugati (cionista) ízlésnek megfelelően tálalja az eseményeket. "A szemünk láttára mosódik el a határvonal Oroszországban a világi és az egyházi törvénykezés között ... A moszkvai ügyészség a Pussy Riot együttes elleni vádiratban erkölcsi és kimondottan egyházi jellegű érvelést használt fel. Az ügyészség szerint a vádlottak a keresztény szentségek értékrendjét sértették meg viselkedésükkel, az egyházi szakralitást támadták, és alávaló módon megsérették az Orosz Pravoszláv Egyház (RPC) évszázados hagyományait. ... Napjainkban elmélyül a konfliktus az egyház és a világi társadalom között. Az egyház egyre nagyobb szerepet kíván vállalni a társadalom életében, a társadalom pedig azt szeretné, hogy az egyház is tartsa tiszteletben a világi élet normáit, ám az RPC erre valamiért nem hajlandó. Tetszenek figyelni? A cikk egyenlőségjelet tesz a CIA ihletésü értelmiségi csoportosulás és a világi társadalom közé. Ebből az következnék, hogy Oroszországban nincsenek vallásos milliók, csak egy vaskalapos, kapzsi ortodox egyház és az ezzel szembenálló "világi társadalom".  Az ügyészség pedig az egyház szolgája.     

Dehát miért is vannak kóterben a bájos puncimókusok? Többek között azért, mert "... Az együttes tagjai február 21-én punk-imát tartottak a moszkvai Megváltó Krisztus Ortodox Templom oltára előtt. A rikító színű ruhába öltözött lányok az arcukat eltakaró színes sapkákban felszaladtak az ambóra és szidalmazták az ország és az egyház vezetőségét. Íme a három grácia, civilben, a sitten. Ami cselekményük jogi minősítését illeti, úgy tünik, hogy Oroszországban nincsenek törvények, pl. a csoportos garázdaságra, vagy a gyűlöletkeltésre, ezért kell az ügyészségnek "egyházi jellegü érveléssel" operálni... Játsszunk el a gondolattal, mi lenne, ha három jobbikos a Dohány utcai zsinagógában rendezne hasonló műsort? Hány paragrafusba ütköztetnék az elvetemült cselekedetet? Hány helyre rohanna Áder a köztársasági elnök laufot kérni a történtekért?

Túlozna bárki is, ha azt állítaná: a történtek egy nemzetközi összeesküvés részét képezik? A vélemény szabad, de lássuk a következőket.

Minden ami ebben az ügyben történik százmilliók "közkincsévé" válik mint annakidején a tiszaeszlári per, vagy a Dreyfus per eseményei, csak most "live" üzemmódban. Ha egy orosz "művész", vagy "író" kapar valamit, vagy akár csak böffent egyet, nyomban elterjed a földgolyón.

Viágméretü a "nemzetközi szolidaritás" is. Csak gondoljanak bele, mi történt nemrég az "antiszemita terror" alatt görnyedő kicsiny hazánkban. Nemzeti kormányunk természetesen engedélyezte a buzifesztivált. Hát má' mért' is ne? Ettől szaporodik a nemzet, nemde? Hát persze, hogy a rendezőknek és a résztvevőknek eszébe jutottak a Pussy-sok! A felemelő rendezvényt megtisztelte magas jelenlétével Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet is. Szemmelláthatóan örülnek egymásnak, ill. büszkék egymásra. [Elgondolkodtató, hogyan viselkedne Eleni asszony, ha Magyarország jeruzsálemi nagykövete lenne? Szerintem nem járna buzifesztiválra bájologni, többek között azért, mert ilyen fesztiválok ott nincsenek. A Népszabadság fanyalogva számol be arról hogy Izraelben egyre nő az ultraortodoxok befolyása és ezzel párhuzamosan növekszik a homoszexuálisokkal szembeni ellenszenv. Ott már az is megesett, hogy "A Tel Aviv-i melegbár előtt ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak: két fiatal meghalt, több mint egy tucat megsebesült."  Micsoda különbség. Elment volna Eleni asszony gyertyát tartani? Aligha. 

Visszatérve a budapesti hivatalos, emelkedett hangulatú, rendőrileg kellően bizto sitott, melegfesztiválra említendő, hogy voltak "spontán" megnyilatkozások is. Nézzenek csak a fiatal arcokra. Méghogy a magyar ne lenne büszke nép? Dehogy nem, melegbüszke... Aztán meg milyen fennséges ötlet és kiváló hecc egy olyan óriásállam vezetőit kifigurázni a puncimókusok miatt, amelynek esetleg növekvő befolyása lesz Európában és meleg kishazánkban is.

Egy szó mint száz: Oroszországnak méltó választ kell adni a "Nyugat" számára abban az élethalálharcban amelyet rákényszerítenek az izraeli és amerikai imperializmus által folytatott "harmadik viágháború" külső és belső frontjain. Mert - kedves olvasóim - vakok vagyunk, ha még ma sem vesszük észre, mi folyik az orrunk előtt. Amerika a Japánra ledobott atombombákkal már elkezdte a harmadik világháborút, formális hadüzenet nélkül a föld minden országa, minden népe ellen. Érdekes módon nagyon kevés tudományos kutató törekszik a világháború fogalmának meghatározására. Egy hozzáférhető definíció így szól.  "Akkor beszélhetünk világháborúról, ha egy összefüggő háborúsorozat legalább három kontinensen és két óceánon folyik, valamint a részt vevő országok száma meghaladja az érintett kontinensek és óceánok országainak felét. E kritériumoknak tökéletesen megfelel, amit Amerika művel 1945 óta! Vegyük észre, a világháborúnak - a harmadik világháborúnak - nem kötelező kritériuma, hogy azt atomfegyverekkel vívják. Épp itt a kényeg! Amerika sokszoros tulgyilkoló (owerkill) potenciált fejlesztett ki és tart fent. Támadó fegyvereit (néha védelmi fegyvereknek hazudva) a világ minden pontjára telepíti, külonös előszeretettel olyan helyekre ahonnan Oroszország minden kényes pontja percek alatt elérhető. Ilyen fegyvereket hordoz a légiflotta, a tengeralattjáró és a felszíni hadihajó flotta.

Amerika ezzel fegyverkezési versenyre kényszeríti és gazdaságilag tönkreteszi magánál egyenként és összességük ben is gyengébb ellenfeleit. Ennek tipikus esete, ahogy a Szovjetunió belerokkant a "csillagháborús" fegyverkezési versenybe. Csakhogy valami közben megváltozott és nem is észrevétlenül. A fegyverkezés csillagászati költségei tönkretették Amerika gazdaságát is. Az agresszív haderő üresjáratban zakatol, mert a területfoglaló háborúkat Amerika nem képes megnyerni [Irak, Afganisztán, stb.] Részben kiszorult - kiszorul "hagyományos" gyarmatairól is [Argentína, Bolivia, Venezuela, Brazilia, stb.].

Elképzelhetetlen, hogy Oroszország ebben a stratégiai helyzetben a gyáva behódolást választaná. Az orosz emlékezet vélhetőleg megőrzi azt a tengernyi szenvedést, amit a "gyűlölet népe" rótt a "szenvedések népére". Ebben a helyzet ben viszont a kéz nem remeghet és főleg nem lehet rajta kesztyü!

*******************************************

Üzekedő állatok performansza...

Egyre undorítóbb a zsidó handabandázás a "Lázadó Puncik" [Pussy Riot] ügye körül. Megdöbbentő, ahogy a pergőtüz alá vont orosz egyház, ill. a kormány dekkol. Méltóságukon aluli, hogy megnyikkanjanak? Honlapom nagy "vivmá nya", hogy sikerült a közös gondolkodásba bevonni olvasóimat, akik nem csupán véleményt nyilvánítanak, de értékes szempontokkal, ill. adatokkal is hozzájárulnak  a cikkek mondanivalójához. Ilyesmi történt most is, amikor a 36. sz. hozzászólás által indíttatva utána néztem a kis hölgyek viselt dolgainak. Mindjárt az elején találtam egy oldalt, amelynek tartalma nagyban növelte tárgyismeretemet és a pornó műfajban is nyújtott olyan ocsmányságokat, amilyenekkel még nem volt szeren csém találkozni.

A Puncik, a honlapon közzétett fényképek szerint, egy olyan közösség tagjai, amelyben a promiszkuitást [a gátlástalan üzekedést] a neandervölgyi ember "etikai", ill. "higiénés" szintje alatt gyakorolják, úgy azonban, hogy a legfrappánsabb jeleneteket felteszik az internetre. [Ha őse ink ennyire extrovertáltak lettek volna, a barlangrajzok fő tárgya nyilván a csoportos - anális közö sülés lett volna. Ők ennél szemérmetesebbek voltak...]

Ezek után lássuk a "pussy - kollekciót".

A képek önmagukért beszélnek. Minden kommentár fölösleges. Vagy mégsem? Ki a 4 sz. képen látható, az 5. sz. képen megjelölt, balra pedig kinagyítva látható zsidó külsejű úriember? A "műsor" producere? Az állatsereglet tulajdonosa? A színtársulat rabbija? Izraeli nagykövet? Trockij unokaöccse? A Kelet-Newyorki Kahal [Kehillah] megbizottja?

A lapok a Pussy Riot templomi "előadásáról" azt írják: "performance", azaz müvészi, müvészeteket ötvöző, előadás volt. Jó! De akkor a szereplőknek, légyenek azok bár főszereplők, vagy statiszták; sőt a díszleteknek is, meghatározott jelentésüknek kell lenniük a darab mondanivalója szempontjából? Nos, ki tud válaszolni a fenti kérdéseimre? [Csak azt ne mondja senki, hogy a zsidó véletlenül került oda, mint Pilátus a krédóba...] Ha nem kapok hamarosan választ kérdéseimre, kénytelen leszek szabadon engedni fantáziámat...

Most 2012.08.17-én 12:50-kor felteszem a hálóra a kiegészitett cikket. A bíróság ma hirdet ítéletet a némberek ügyében. Az Ítélet után visszatérek a témára!

Most 2012.08.17-én 12:50-kor felteszem a hálóra a cikket. A bíróság ma hirdet ítéletet a némberek ügyében. Az Ítélet után a témára visszatérek!

2012.08.17

Sz. Gy.

*******************************************

 2012.07.21

Sz. Gy.


A honlap új szolgáltatása az
anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a
2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

2012.07.23

gyuszuSS

A lényeg,owerkill, túlgyilkoló. (Remélem nem haragszol ezekért az észrevételekért.) De túl ezeken az apró hibákon, ismét nagyot alkottál kedves Gyula. Remélem az orosz vezetés is felismeri ezeket amiket írtál, és a nemzetének érdekében cselekszik.Szemben a miénk és más "demokratikus(s)" -értsd zsidó/cion irányítású - országok vezetőivel. gyuszuSS
Az orosz vezetés nyilván nem egy vidéki magyar "Kávéházi Konrád" meglátásai alapján alakítja ki a stratégiáját. A kérdés nem a felismerés, hanem a felismeréshez kapcsolódó elszántság. Sz. Gy.

 2

 2012.07.23

 Gyöngyösi Zoltán

Gyula! "Kávéházi Konrád"! Biztos vagyok benne, hogy Te nem az internetről faszoltad a kifejezést.., amint én sem onnan ismertem... A kíváncsiság rávitt, hogy rákeressek, a megjelent címekből már valószínűsíthető volt, hogy ez is feldolgozott kérdés... Viszont, a kifejezés megjelentetését nem tartom szerencsésnek, mert ezek-után ki akar, ki mer "Kávéházi Konrád" szerepet felvállalni? Én! Pedig nemcsak Párizs ér meg egy misét, hanem Moszkva szándékai, lehetséges, múltjából is fakadó akarata is, meghatározó a Világ sorsára! Gyz Ha Putyin most nem csap oda, a medvebőrt hamarosan kiteríthetik száradni! K. Konrád

 3

 2012.07.23 

Anonym

Nem hinném.Először is csak egy út létezik.Ha valaki ők ezt nagyon jól tudják. Az úgynevezett nyugat és csatlósa az EU érkezett válaszút elé.Miért? Ha a háborút választják végük van,ha nem akkor is. A háború gyorsabb és bíznak még a szerencsében és a pénzben.Ezt fogják választani.Mert betegek és nincs rá gyógymódjuk.Ez megy évezredek óta. A hatalomról semmi áron nem  mondunk le. Ennek csak egy ellenszere van. A hatalom ellen bármi áron fellépünk.
Hogyan? Minden eszközzel vagy anélkűl.Ez nem harc ez önvédelem. Az önvédelmi reflexeket kell erősíteni.
Elnézést, a hozzászólásnak a témához nem kapcsolódó részét nem teszem közzé. A magyar birtokvédelmi intézmény, főleg részletezett formában, nem tartozik a tárgyhoz. Sz. Gy.

 4

  2012.07.23

Vagabond

Rengetegen "alijáztak" Oroszországból, de maradtak még elegen. Gyanítható, hogy akik ott maradtak, "komoly" helyeken is lehetnek "elfekvőben". Emlékezzünk a   Magyar berepülésre. Valakik el tudták intézni azt a két AWACS-nál korszerűbb repülőgép berepülését, mindössze 8 óra alatt. (Vagy tudott róla miniszter, vagy sem.) Ezek a fajta emberek semmi rendkívülit nem kell tegyenek, csak néha áttesznek egy aktát egy másik asztalra, annyi is elég. Valahol egyszer azt olvastam, hogy az igazi "elintézők" néha 3 országnak is dolgoznak, nem csak 1-2 -nek. Ugye igaz az, hogy Izraelben főleg az Oroszországból bevándoroltak a krém, esetleg még a Magyarországról ill. Lengyelországról érkezettek. Ha pedig így van, akkor kérdés, mit tud csinálni az orosz medve, ha közben az "eltemetett" elintézők szintén végzik a dolgukat. Magyarország egyik nagy problémája, hogy a "hálózat" szinte sértetlen, sőt, ezerrel teszi a dolgát. Oroszország nagy ország, sokkal nagyobb mint a miénk. Ott a hálózat is sokkal nagyobb lehet. Még abban sem lennék biztos, hogy 1-2 trükk után felszínre jönnének a rejtőzködök. Nem is kell rögtön aktivizálni mindet, csak lassan, ráérősen, amikor megéri egy ügy, csak akkor. Csodálkoznék, ha a régi szép időkben nem lett volna a KGB-ben CIA-s, és viszont. (Izraeli meg tuti volt mindkét helyen.) Putyin úr sem tud személyesen 1-2 millió embert leellenőrizni, meg más sem. Csak óvatosan jegyzem   meg, egy-egy kulcspozícióban lévő hivatalnoknak még nem is kell tudnia arról, hogy Oroszország ellen dolgozik. Lehet, hogy meg van győződve arról, hogy éppen a legjobbat cselekszi az országnak. Az ilyet talán ki sem lehet szűrni. Remélem nem  "üldözési mánia" a részemről ha gyanakszom, de lesznek még meglepe tések, bármit is tesz vagy akar a medve. (Sajnos.) Vagabond Abban - gondolom - egyet érthetünk, ha ez a hálózat kikap csolható erre csak a KGB [FSZB] képes. Igaz, hogy a titkosszolgálatok oda - vissza átszövik egymást. A KGB legalább olyan ügyes "beépülő", mint a nyugati titkosszolgálatok. Gondoljunk csak Kim Philby és társai tevékenységére. Nem veszem tagadásba, hogy a CIA, a Mi6 és társai beépültek a KGB-be. De meri valaki tagadni, hogy a KGB is beépült ugyanezekbe a szervezetekbe? Sz. Gy.

 5

2012.07.23

Cezarfi

Úgy érzem, hogy a történelem ugyan soha sem ismétli meg saját magát, de a múlt,a jelen és a jövô gyakran rímel. Most mintha a cannaei csata elött állnánk. Az EU-ban alkonyodik. Görögország mellett mostmár (az állami és banki hitelképtelenségektôl eltekintve) legalább 10 olasz városi önkormányzat és 6 spanyol régió áll a közvetlen csöd szélén www.tinyurl.com/cpn637l. Az EMF-IMF-ECB mentöcsomagokhoz a pénzt a tagállamoknak kellene összedobni, de mindenki a segélyre vár elöször amibôl aztán (talán?) majd fizetni tudnak valami hozzájárulást. A kérdés, hogy most az orosz-kínai Karthágó fog-e gyôzni hosszú távon, vagy megint Róma (EU-USA börbe bújva) fog végsô csapást mérni és átveszi a világuralmat. Cezarfi A történelmi párhuzamokat én másként látom. Oroszország, az orosz egyház, önmagát a harmadik Rómának, a nyugati és keleti kereszténység központjának tekinti. Ezzel szembem  a "főniciaiak" által alapított Karthágó inkább a zsidó elemet lépviseli. A karthágói "civilizáció" egy jellemző vonása a következő. Volt azonban valami, amiben nagyban különbözött az említett népek vallásától a karthágói: az emberáldozat. Ami a legelképesztőbb az egészben, hogy kisgyerekeket áldoztak isteneiknek. A szertartás úgy zajlott, hogy a saját szülei vitték a gyermeket az áldozati helyre, ahol a pap hangos zene mellett rituálisan feláldozta, majd az isten szobrának kinyújtott karjára helyezte azt, ahonnan a tűzbe gurult a holttest. [Wikipédia] Úgy vélem ez a "civilizáció" azt kapta Rómától, amit megérdemelt.

 6

 2012.07.23

Arma Gedeon

 A KGB mindig zsidó szervezet volt, máig az. Bár, ha Mónus Áron másképp tudja... Arma Gedeon A.G.! Azt hiszem, most besétáltál az én utcámba. Gondolom a KGB alatt érted A VCSK-t, az OGPU-t, az NKVD-t és az FSZB-t is. Sztálin a szovjet vezetés legképzetlenebb tagja már Lenin életében irányítása alá vonta a VCSK-t és segítségével kiírtotta az egész "lenini gárdát", amelyet jobbára magasan kvalifikált, túlnyomórészt zsidó, egyénekből állt [Zinovjev, Kamenyev, Rikov, Buharin, Pjatakov] és emigrációba kényszerítette majd meggyilkoltatta Trockijt. Ha a KGB és elődei "mindig" zsidó szervezetek lettek volna, ezt nem tudta volna megtenni. Sztálin halála után a szovjet vezetők lemészárolták Beríját a KGB zsidó vezetőjét. Mi volt az a "háttérerő", amelyre [a talán zsidó] Sztálin támaszkodott? A válasz paradoxnak fog tünni. Az orosz nép mély vallásos sága, hazaszeretete és antiszemitizmusa! Hitler azt mondta elég lesz Oroszország ajtaját bedönteni és a korhadt épület összeomlik. Ehelyett Sztálin "fivéreimenk és nővéreimnek" nevezte a népet és rendezte a viszonyt a pravoszláv egyházzal. Az eredmény ismert. Putyin ugyanezen a vonalon lovagol. Nem is tehet mást. Ez a mélyáramlat, amely mindent sodor. Sz. Gy.

 7

 2012.07.23

 Anonym

Úgy érzem, hogy a történelem ugyan soha sem ismétli meg saját magát.\"Most erre mit mondjak-junk?Hiszen pont az ellenkezője igaz.Mindenki látja és tudja aki(már aki)ismeri a történelmet.Mert igaz,hogy elferdítették de a lényeg azért kibogozható.A millió évek alatt sok nálunk fejlettebb népesség kipusztult.Ezt kár vitatni ez még statisztikailag is igaz.Azért nem írtam civilizációt mert akik kipusztítják magukat azok nem nevezhetők annak.Miért pont mi lennénk kivételek? Tudhatjuk e hányadikak vagyunk?
Sokadik az biztos.Az első civilizáció azokkal fog kezdődni akik nem irtják ki egymást.Valószínű ezért csökkentették le a humanoidok életkorát is ,hogy gyorsabban túl legyünk rajta.Én is ezt tenném.A kiválasztódás sokáig tart.Így a legcélszerűbb lerövidíteni anélkül,hogy beavatkoznánk.Ha valaki még van olyan hülye,hogy az evolúcióban hisz azon nem lehet segíteni.Az Oroszok rájöttek valamire.Nekünk elég későn.Biztosra veszem viszont,hogy nemsokára be fognak keményíteni.Nincs más lehetőségük.Nem kezdhetik ők mert akkor a világ agresszornak kiáltaná ki őket.Talán erre is utaznak.Szerintem rosszul teszik.
Az agresszort már mindenki felismerte és alig várják,hogy valaki odacsapjon nekik.Minél később annál jobban felkészülnek.Csak hát a felelősség.Ki meri vállalni?Mert egy háborúban főleg talán az utolsóban,több civil hal meg mint katona.De aki elkezdi az mindig lépéselőnyben van.Ezt tanuljuk a harcművészetben is.Nem csak az-az önvédelem ha kivárjuk míg támadnak.Önvédelemből meg is lehet előzni egy támadást és az bizonyítottan sokkal hatékonyabb lehet mint kivárni.Putyin ezt nyilván tudja mivel ő maga is harcművészetet tanult.Hogy mégis kivár annak súlyos okai lehetnek.És ez a technikában keresendő.Az amcsiknak van valamijük ami nekik nincs,amitől tartanak és nem biztosak benne,hogy ki tudnák védeni.Mert Oroszország nagy. Óriási terület:17 098 242 km2 Kína és az USA vagy Kanada ennek fele.
Ekkora terület sok nukleáris csapást is el tud viselni.De itt valami más fegyverről van szó.Még csak nem is a HARP, talán a tektonikus fegyver egy újabb változata,amit már több helyen is teszteltek mint tudjuk.Hagyományos fegyverekkel nyilván kifeküdnének a nyugatiak.A vesztésre álló fél viszont tudjuk mindent bevetne amije csak van.Tehát van rizikó nem is kicsi.Ha belegondolok,hogy ezt kívülről figyeli valaki még érdekesebb a dolog.Mert ha teremtettem valakiket akik most ismét háborúznak és ezekből valaki tisztességtelenül játszik,akkor felülírhatjuk-e a be nem avatkozás elméletét?
Mivel az erkölcsi rend az igazi rend és ezt mindenkinek el kel fogadni mert másképpen csak rendszer van ami nem ugyanaz.Megkockáztatom,hogy ebben az esetben be fognak avatkozni azok akiknek ez a dolga.Nem biztos,hogy mi hétköznapi emberek ezt észre fogjuk venni.Az is lehet már ez bizonyos szinteken megtörtént.A bolygón lévő életet mindenképpen meg fogják védeni az biztos.Úgy fognak befolyásolni,hogy az később észrevehetetlen legyen.Mert nem jó mindenkinek tudni,hogy a teremtés \"csak\"egy terv és nem az első.
A régészet csúcstudománya, a feltáró régészet, nem igazolja ezt az elméletet. Sokszázmillió éves állatcsontokat tárnak fel. Elképzelhetetlen hogy egy állítólagos szuper civilizáció minden tárgyi emléke maradéktalanul megsemmisült volna, vagy olyan rétegekben rejtőznék, amelyhez a rrégészek nem tudnak hozzáférni. Persze módodban áll állításaid hozzáférhető, ill. ellenőrizhető forrásait  megjelölni. Több könyvet olvastam bizonyos rejtélyes régészeti leletekről, de nem voltak meggyőzőek. Sz. Gy.

8

  2012.07.23

Gyöngyösi Zoltán

"Ha Putyin most nem csap oda, a medvebőrt hamarosan kiteríthetik száradni! K. Konrád" - jeligére.
Konrád ellenére sem látom ilyen kritikusnak a helyzetet, úgy vélem, hogy az a diplomácia szintjén rendezhető. Igazán kakaskodó, a játékszabályoknak megfelelő, elkötelezett nyilatkozatokra, fenyegetésekre még nem került sor...
Míg az USA egyre fokozódó Izraeli zsidó nyomással, zsidó követelések sorozatával kell hogy szembenézzen, s egyre szűkülő mozgástérrel, addig Moszkva megőrizte teljes cselekvési szabadságát. Feltételezem, hogy élni is fog vele... Gyzoltán
Ámen! Sz. Gy.

 9

 2012.07.23

 Cezarfi

Úgy érzem idevág. Egy amerikai kritikus közgazdász mai bliggjából:
...Itt ülök, várom, hogy a kiváltó ok/katalizátor beinduljon. Azt hiszem a háború inkább korábban, mint késöbben fog indulni. Ők (az "elit") is csak a kedvezô idôpontra várnak. A háborút össze kell hangolni a gazdasági összeomlás által támadó érzelmek és félelem csillapításával és megfelelô nagyságrendünek kell lennie (nem holmi afgán, vagy iraki, hanem orosz, vagy kínai háború kell, hogy legyen. ) Ez lehetôvé tenné Obummer számára, hogy hasznot húzzon abból a válsztásokon. Hogy világosan fejezzem ki magamat: ha egyáltalán lesznek választások, mert elôfordulhat, hogy az elnök dekrétummal életfogytiglanig elnökké nyílvánítja saját magát.

 10

2012.07.23 

 Anonym

Gyula bátyám! Van tiltott régészet.Rengeteg bizonyíték van csak a közelmúlt 13500 évéből.Mi van a tengerek mélyén? Mi van a több száz méter mélyen levő rétegekben? Stb., stb  A 7 sz. bejegyzés folytatása. Érdekes írás forráslinkek nélkül (...) és az egész nem vág a témába. Tehát: † Sz. Gy.

11

2012.07.25

 Vagabond

Teljesen laikus vagyok ilyen dolgokban, Ezt cáfolja, amit lentebb leirsz... de hadd kérdezzek néhány dolgot! Kérdéseideben benne vannak a (helyes) feleletek is.
1. Mennyire életszagú az orosz-kínai kapcsolat, és van-e reális folytatása?
www.privatbankar.hu/makro/oroszorszag-es-kina-alairta-a-megallapodasokat-kedden-mi-kovetkezunk-246796
2.) Mi van Indiával?
www.hungarian.ruvr.ru/2012_07_20/82243779/ Orosz-Indiai hadgyakorlat?
www.hungarian.ruvr.ru/2012_06_27/79525208/ Hiperszonikus rakéta fejlesztés?
3.) Brazília is feljövőben van.
www.marketinginfo.hu/tanulmanyok/essay.php?id=222 \"... a válaszadók 71%-a jelezte, hogy a következő három évben cégük üzleti kapcsolatokat kíván kialakítani az említett négy ország valamelyikében." A BRIC országok talán tényleg hosszú távú és gyümölcsöző kapcsolatokra törekednek, mert talán rájöttek arra, hogy ha nem fognak össze, az Usraelnek csak jó lehet. www.hu.wikipedia.org/wiki/BRIC
Egyszóval ha Oroszország vár, akkor nem biztos, hogy taktikai fegyvertől fél, bár ne zárjuk ki. (Főleg a HARP-ot ne.) Lehetséges, hogy megetetik Usraellel a saját korábbi főztjüket. Alig hinném, hogy az oroszok elfelejtették volna miként cincálták szét őket és gazdasági/politikai csatlósaikat (pl. Magyarország). Ha valaki járt mostanság Oroszországban, esetleg az elmúlt 10 évben, az velem együtt bizonyíthatja, hogy az oroszok nem feledékenyek. Sem a régi dicsőségüket, sem az SZ.U. felbomlását nem akarják elfelejteni. Ha mégis valamelyikük felejtene, csak rá kell nézni a régi és a mai térképekre. Mindezekhez tegyük hozzá Grúziát, Ukrajnát stb.
Egyik legismertebb szerrvezetük a "Pamjaty", magya rul "Emlékezet".
www.hu.wikipedia.org/wiki/Orosz%E2%80%93gr%C3%BAz_h%C3%A1bor%C3%BA
www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/oroszorszagnak-mar-megint-nem-tetszik-az-ukran-sajt Ez ugyan csak egy vicc, de vajon melyik orosz nevet azon, hogy egy levált darabja már megint cseszegeti. És ugye ezek mind Usrael miatt történnek. Orbán orosz-ellenes akciói a visszatérő témák között szerepelnek nálam is!
www.hu.wikipedia.org/wiki/A_Szovjetuni%C3%B3_felboml%C3%A1sa
Nem lepődnék meg azon, ha valaki hozzáértőbb alá tudná támasztani, hogy naponta csesztetik a szétcincált államok az orosz medvét Usraeli biztatásra azon kívül, amit "direktben" a saját jogvédő meleg stb. egyletein keresztül is csinálnak. Nyilván sietős a dolog, mert Usrael piszokul elmanőverezte magát, hiszen a gőg és a pofátlanság határtalan.
A 6 sz. bejegyzésre tett észrevételemet itt kiegészitem a következőkkel. A grúz Sztálin azért győzött mert megértette az orosz népet, az orosz lelkiséget. Trockíj és zsidó bandája azért veszített, mert állatnak nézték az oroszokat is, mint általában minden gójt. Az is valószínünek tűnik, hogy az orosz néplélekkel Putyin van szinkronban és az azóta bebörtönzött vagy kinyírt (!) zsidó oligarchák voltak tévedésben esélyeiket illetően.  Izrael nyilván tönkreteszi az USA-t, mert az élős ködés eredményeképp elpusztítja a gazdaállatot. (Talán hamarabb is mint gondolták.)  Ha viszont tovább tudnák cincálni a medvét, az nekik csak jó, a további szétbomláson egy ideig el tudnának élősködni újra. A "legolcsóbban" akkor járnának az oroszok, ha az Usrael bedőlne. Ehhez viszont segíteni kell az Eu-t is, nehogy "táplálékul" szolgáljon Usraelnek. Egyenlőre viszont az Eu sajnos Usrael alattvalója, tehát Oroszország nem segíthet. Lehet, hogy ezzel kívánja jobb belátásra bírni a németeket (vagyis az Eu-t). Gondolj arra, hogy Nyugateurópa az orosz olajon és gázon él.. Ez a helyzet tovább "fokozódik", ha megépül a Déli Áramlat. [Épp most kezdik építeni.]
www.kitekinto.hu/europa/2011/07/22/medvegyev_nemetorszag_es_az_eszaki_aramlat/
Hadd kérdezzem meg: Mihez kell nagyobb előrelátás, pár meleghez, puncihoz, vagy egy európai-orosz energia alapokon nyugvó stabil, hosszútávú együttműködéshez?
Ezt írtam fentebb én is. Az oroszokról úgy tudom, kiváló sakkozók. Vagabond Örülök a hozzászólás gondos összeállításának. Sz. Gy.

 12

 2012.07.25

Krisz

Nem akarok szőrszálhasogató lenni, de ez az Eleni Tsakopuna nem amerikai nagykövet? "Eleni Tsakopuna" tényleg nem amerikai nagykövet, de Eleni Tsakopoulos Kounalakis az. Nézd meg a Wikipédiában. Sz. Gy.Amúgy ez az írás is tetszik. Anonymmal annyiban egyetértek, hogy az első lépést senki nem   meri megtenni. Bár ha jobban belegondolok AmerikIzrael már rég megtette. Minden esetre abban nem nagyon hiszek, amit a jövőnk.infón írtak, miszerint az oroszok valamiféle megelőző csapást mérnének Európára, vagy Amerikára. Vagy esetleg mégis? kriszÉn se' hiszem, hogy lebombáznák saját gáz és olajvezetékeiket... Sz. Gy.

 13

 2012.07.25

 Gyöngyösi Zoltán

Kedves Cezarfi! "Mondd, te mit választanál?" a háború, és az aljasul békének nevezett háború közül?
A hadtudomány már régen feldolgozta a legkorszerűbb, leghatékonyabb fegyverekkel indított háború lehetőségét, esélyét, esélytelenségét...
A nukleáris fegyverek megjelenésének idején is már, a lehetséges variációs lehetőségek tárházában szerepelt az úgynevezett "pre-emtív", magyar fordításban "elébe-vágó" csapás alkalmazása, melynek lényege, hogy a megvalósíthatatlan ártatlan béke idején, minden erőből, rázúdulni a potenciális ellenfélre...
Ez nem összekeverendő egy preventív háborúval, mikor is jelentős nemzetközi feszültség megelőzi a háború kitörését. Erre példaként felhozhatom a preventív német támadást az Európa lerohanására felvonuló, e célt már korábban Zinovjev által is nyíltan meghirdetve, a Világ legnagyobb, legjobban felszerelt Szovjet hadserege ellen! (Barbarossa!)
A nyílt nukleáris háború elmaradt, mert a felek készenléti foka, már akkor igen magas volt, mely napjainkra felfoghatatlan szintre emelkedett...
Ezt kénytelenek Izraelben is tudomásul venni, és US Army jelzésű gyarmati zsoldos hadseregüket ennek megfelelően alkalmazni! Gyzoltán
Mióta Amerika "az eszét tudja" folytonosan preemptiv, preventív ill. valóságos háborúkat vív minden ország ellen, amelyet képes elérni. Először szomszédaival a délamerikai államokkal kezdte. A második világháború eredményeképp globális hatalommá vált, most a föld minden pontján "harcol", a demokrácia elterjesztése érdekében, azaz önzetlenül... Sz. Gy.

14

2012.07.26

Krisz

Tudom a hölgy nevét, de én nem vagyok hajlandó megadni neki ezzel a tiszteletet, ugyanis nálam azt semmivel nem érdemelte ki. Azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül. A kérdés csak azért volt, mert az írásban izraeli nagykövetként van említve, nem amerikaiként. Bár, ha a földrajzi különbségtől eltekintünk szinte mindegy is krisz  Helyesbítve. Kösz! Sz. Gy.

15

2012.07.27

 Gyöngyösi Zoltán

Gyula! Mint írod: "Az orosz vezetés nyilván nem egy vidéki magyar 'Kávéházi Konrád' meglátásai alapján alakítja ki a stratégiáját."  Nos, alighanem alaposan tévedsz! Meglepődnél, ha konkrét tudomást szerezhetnél róla, hogy nem csak orosz részről, de világszerte, milyen hatalmas apparátus, milyen hatalmas elképesztő kapacitással dolgozza fel, elemzi az Interneten, a médiában felvetődött gondolatokat, s esetenként javaslatba hozva, viszik át a gyakorlatba. Igen, esetenként az első olvasásra teljes képtelenségeknek tűnő gondolatok is nyújthatnak kiindulási alapot... Gyz Háát... Sz. Gy. 

16

2012.07.27

Cezarfi

Kedves Gyöngyösi Zoltán, azt hiszem a választás lehetôsége nincs megadva. Az említett amerikai blog-ismerösöm, aki kûlönben banki szakértô, épp azt írja, hogy a dolgok mára már odáig fajultak, hogy a háború már csak idô kérdése.
Az amerikai beállítottsággal kapcsolatban, még ennyit talán: 1941 június 23-án, egy nappal a ”Barbarossa” hadmûvelet elindítása után, Harry Truman, aki az idôben ”csak texasi szenátor” volt, ezt mondta: ha Németország kezd gyôzni akkor segítenûnk kell az oroszoknak, ha pedig Oroszország kerekedik felûl, akkor Németországot kell segítenûnk, ilyen módon írthatják ezek egymást a legjobban. De semmi körûlmények között se szeretném Hitlert gyözelemhez segíteni. Egyikûk se tartja be adott igéreteit. (The New York Times, June 24 1941).
A 2.V.H. Követôen pedig: John Perkins a ”Confessions of an Economic Hit Man "Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai" c. könyvében
www.tinyurl.com/nljng részletesen leírja az amerikai módszereket, hogyan csábítják be a kûlönbözô országokat a saját karámjaikba, ahonnan aztán nincs menekvés. Ha nagyon ellenkeznek, akkor jön az erôszak, bérgyilkosság, szított lázongások, kûlsô katonai  beavatkozás, stb. Ô csak tudja, hiszen egy volt közûlûk. cezarfi Az már kiderült, hogy a Nagy Francia Forradalmat kik, hogyan és miért "gründolták". Ennél azonban sokkal érdekesebb lenne az arról szóló történet, hogyan formálták a zsidók saját képükre Amerikát és hogy állították ezt a Gólemet szolgálatukba. Sz. Gy.

17

2012.07.27 

 Arma Gedeon

Amit a "demokratikus" berendezkedésben a háttérhatalom a váltópártokkal játszik el (hol jobboldali, hol baloldali, de mindkettő neki dolgozik), azt jóval nagyobb időtávlatban képesek eljátszani történelmi berendezkedések hasonló váltogatásával. A zsidó háttérhatalom a Jegyzőkönyvekben tökéletesen leírta, hogy a liberalizmus csak eszköz és készek felváltani egy racionalista parancsuralmi tekintélyelvű rendszerrel, amely antiliberális. Ezen a magasabb szinten is képesek ellentétesnek TŰNŐ berendezkedéseket futtatni ugyanezek a körök. Putyin ennek keretében most a Jó Rendőr. Arma Gedeon  A.G.! Hozzászólásaidból az a véleményed látszik kitünni, hogy a cionista háttérhatalom  forgatókünyve szerint történnek az események. Ezek szerint Sztálin is "jó rendőr" lett volna a maga idejében? Nem Putyin országlásával kezdődött a pánikszerü (!) zsidó kivándorlás Oroszországból. A számukra türhetetlen állapotokat sohasem  az ügyeletes "uralkodó" idézte elő, hanem  mindíg a nép, mindíg az utca lebírhatatlan antiszemitizmusa. Épp most olvasom (újra) Szemjon Reznyik "Oroszország fasizálódása" c. könyvét. Mondhatom tanulságos. Majd megeresztek egy ismertetőt. Izrael számára a migrációs nyomást azok a zsidó százezrek képezik, akiknek a lába alatt forró az orosz talaj. Sz. Gy.

 18

 2012.07.27

Cezarfi

A 16. folytatásaként: azt hiszem a hatalmi alapot az USA kapitalista alapú társadalmának tôke/hitel/kamat fûggösége adta meg ami az 1913-as, puccsszerû keretek között létrehozott FED (ami valójában nem nemzeti, hanem 100%-osan magán, fôleg kûlföldi kézben lévô bank)koronázta meg. 1951-ben megalakult The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) www.tinyurl.com/bcnfm ami uralja az amerikai kûl- és belpolitikát. cezarfi  Való, hogy ezek a szervezetek uralkodnak. Kennedy az állam kezébe akarta visszavenni a pénzkibocsátást. Ezért kellett meghalnia. Sz. Gy.

19

2012.07.27 

 Arma Gedeon

Az oroszországi zsidók tömegei szereztek izraeli állampolgárságot és sokuk azóta is vígan üzletel az óhazával, óhazában. Egyik holló a másiknak gyakran kivájja a szemét, a zsidó bolsik is ölték egymást, az egy darab Hodorkovszkij a rács mögött meg a sok néptársa az üzlet, politika , kultúra, titkoszolgálatok vezetésében nem egy jó arány a mai Oroszországban. Nem szabad, hogy vágyaink elhomályosítsák a tényeket. Arma Gedeon A fenti Reznyik könyvben olvasom, hogy Gorbacsov országlása alatt (!) a KGB (!) anticionista komitét szervezett és annak vezetésére a legis mertebb zsidókat "kérte fel". Sz. Gy.

20

2012.07.28

Gyöngyösi Zoltán

Kedves Cezarfi! Előre bocsátom: szívesen, és szeretettel olvasom a hozzászólásaidat, sok gondolatoddal fenntartás nélkül lehet azonosulni. Tehát semmi személyes, csak a végtelen tiszteletem, becsülésem fejezem ki Amerika irányába, még akkor is, ha egyébként reményeim talán meghatározó pontját jelentik!
Amerikai banki szakértő ismerősöd nyilván azon tisztán látó kevesek közé tartozik, amit a nagy többségről elmondani nem lehet, hogy az USA nap mint tartó, többfrontos háborúja ellenére is felismerte, hogy háború lesz! Az USA vezetése számára szükségszerű a külső háborúk indítása, mely csillapítja az egyre erősebb belső feszültséget... Az USA zsidók által   "megválasztott", megbízott elnökprefektusainak sora tett már kísérletet az egyéni szabadságjogokat megvalósító és azt garantáló magánkezekben lévő fegyverarzenál bevonására, felszámolására, eddig sikertelenül! Az USA zsidó adminisztrációja a lehetséges polgárháborúra felkészültnek mutatkozik, ezt bizonyítja a eddig létrehozott, egyenlőre üres, számtalan, szögesdrótos koncentrációs tábor, a  bölcs előrelátás folytán,készenlétben hegyekben-álló koporsó halmaz! Nos, ez a valóságosnak igazolt polgárháborús helyzet (!) is élteti reményeimet... 
Több jele mutatkozik annak, hogy "cion bölcsei" néha alaposan elszámítják magukat. Itt is emlegetjük a nagy Októberi Szocialista forradalom célját és "eredményét". A denveri tömeggyilkos James Holmes esete rávilágít arra, hogy Amerikában magánszemélyek minden korlátozás nélkül beszerezhetnek nagyhatásu fegyvereket. Kire fognak ezekkel lőni, ha felbillen a társadalmi rend? A fegyvertulajdonosok beszolgáltatják a fegyvereket és önként dalolva vonulnak a koncentrációs táborokba? Van olyan hülye, aki erre számít? Többször szóba ejtettem  már, hogy többtízezer fegyveres csoport kifejezetten a cionisták ellen készülődik. Az az Amerika, amely nem bírt a vietnami, iraki, afganisztáni lázadókkal, képes lesz simán elbánni az amerikai lázadókkal? A különbség, hogy az emlitett államok népei ellen Amerika sima gyarmati háborút viselt, visel. Ami náluk készül faji polgárháború  (!) lesz. Történelmi tény az is, hogy a zsidókra minden po9lgárháborúban előbb - utóbb sort kerítenek, akár van rajtuk sapka, akár nincs. Most másképp lesz? Miért? Sz. Gy. Rendkívüli módon sajnálom Amerikát, hogy a kínai és orosz vétó miatt némi akadályoztatásba ütközik, a külső háborúk eszkalációjának útján, a belső feszültségek oldása, s így főhetnek a saját levükben... Itt térhetünk vissza a cikk alaptémájához, hisz nyilvánvaló, hogy az ellenfelek szorítanak, tesznek a másik fél belső gondjainak növelése érdekében... A jelen állás szerint Oroszország belső helyzetét egyre szilárdabbnak értékelem, míg az USA adminisztrációjának egyre inkább szembe kell néznie az emberiség elutasításával, hála elzsidósodásának, a zsidó emberiségellenes, rasszista, önző érdekeinek felvállalásának! A téma rendkívül szerteágazó, s mi nem csak beszélgetünk róla, hanem átéljük is, szenvedjük is minden áldását! Szerencsére nálunk nem zsidósodott el sem az éppen aktuális kormányzat, sem a prostitúcióhoz gyertyát tartó parlamenti csőcselék! Gyöngyösi Zoltán

21

 2012.07.28

Anonym

"Amerikában magánszemélyek minden korlátozás nélkül beszerezhetnek nagyhatásu fegyvereket. Kire fognak ezekkel lőni, ha felbillen a társadalmi rend? A fegyvertulajdonosok beszolgáltatják a fegyvereket és önként dalolva vonulnak a koncentrációs táborokba? Van olyan hülye, aki erre számít? Többször szóba ejtettem  már, hogy többtízezer fegyveres csoport kifejezetten a cionisták ellen készülődik. Az az Amerika, amely nem bírt a vietnami, iraki, afganisztáni lázadókkal, képes lesz simán elbánni az amerikai lázadókkal?"
Na ez érdekes kérdés.Van már rá egy válasz de elég gyengének tűnik. Az összes lőszergyártó cég a hadsereg tulajdo nában van.Egy tollvonás és nincs többé szabadon vásárolható lőszer semmilyen kaliberhez. Az amerikai mentalitást ismerve viszont elképzelhető, hogy több tízezer lőszert tárolnak tartalékban szinte személyenként mindenféle kaliberhez.A használják persze fogy de itt igen nagy számokról van szó.80 millióra taksálják az amerikai fegyvertartókat
Mellbevágó szám! És ez egyre növekszik. Ez nem 80 millió fegyvert jelent hanem akinek van, mert a darabszám nincs korlátozva. 2011 Karácsony slágerajándéka Amerikában a fegyver volt. Másfél millió új kérelem és vásárlást regisztrált az FBI az ünnepek előtti hat napban.Tehát fegyverkeznek.Ők megtehetik jó az alkotmányuk.Ez több milliárd lőszert jelent van akik évekre bespájzoltak. Az automata fegyverek civil tartása ott is tilos az 1994-es törvény szerint amit Clinton írt alá.De nagy ívben szarnak rá és államonként változnak a törvények. Mindig attól függ,hogy ki a kormányzó az adott államban.Vagyis amíg Nevadában pl. akár 50 mm-es kaliberű sorozatlövőm simán lehet (ami már gépágyú). Los Angelesben már tiltott.Viszont bármilyen kaliberű puskát (hosszúcsövűt) azonnal elvihetek a boltból. A rövidcsövű vagy nálunk maroklőfegyvereknek hívott fegyverekre 7-tíz napot kel várni bármilyen kaliber, kivéve a 22-es ami ott légpuska kategóriában van.De az engedélyt megkapod ha nincs priuszod akár egy 50-es kaliberre is ami ezt a kis csajt simán leüti az alábbi videóban. www.youtube.com/watch?v=FRgYtp3HfvY
Ezek szerint a mi jogainkat a fegyverhez simán elvették vagy eleve nullára korlátozták.Most már egy íjat is csak tokban lehet szállítani.Szóval az amcsik ennyi fegyverrel és lőszerrel,kézifegyverek harcában elméletileg egy nap alatt padlóra küldhetnék az egész hadsereget nemzeti gárdástól együtt. Arról nem is beszélve,hogy sokan legalább 60 százalék át is állna a civilekhez.Ez évekig tartó utcai harcokat jelentene óriási veszteséggel mindkét oldalon.
Nyilván felfigyeltél rá, hogy hány amerikai thriller témája az utcai harc. Ez lehet puszta véletlen, de lehet anticipáció is (előre sejtése a bekövet kezőknek).  A civil halálesetek pedig csak erősítenék az ellenállást. Ezért van a média butítás. A legtöbb, vagy nevezzük átlag amerikainak még azt sem tudja milyen államok veszik körül azt ahol ö lakik. Az amerikai térképet és földrajzot meg egyáltalán nem ismerik. Azt ismerik amit beléjük sulykolnak.Ha két dollár veszteségük van rajta már nem mennek át a szomszédba.Ezt nálunk szarrágónak hívják.Ezt nevelték beléjük nem tehetnek róla de ezzel meg is vannak fogva. Mivel a felvilágosultabbak inkább a nagyvárosokban találhatók,őket könnyebb is beazonosítani és levadászni ha arra kerül a sor.Sajnos nagyot fognak bukni,nagyobbat mint Európa éppen a tudatlanságban tartásuk miatt. "Ez pedig azért Orosz mert ezt ők is nagyon jól tudják és fel is fogják használni."  Az előbbi mondatot nem értem. Sz. Gy.

22

 2012.07.28

Anonym

Bármilyen furcsán hangzik is a cionisták vesztésre állnak.Ezt ők is tudják ezért is ásnak maguknak " barlangokat".Csak úgy lenne esélyük ha békét kötnének.Ezt viszont nem akarják megtenni mert több ezer emberük végezné börtönben vagy az akasztófán. Szerintük a legjobbjaik. Igazság szerint a legjobbjaik a leggonoszabbak.
Inkább a világégést választják ami aztán nem válogat és millió ártatlan ember halálát okozza majd. A tervek már régen készen vannak,sok kiszivárgott már ezekből. Most pont ott tartunk,hogy minden pillanat ajándék. Akiknek a kezében van a jelenlegi haditechnika beleértve a nukleáris és még fejlettebb fegyvereket,bármikor megnyomathatják azt a bizonyos gombot.Ha valamelyik bepánikol lesz hozzá "szerencsénk". Tudják,hogy szorul a hurok egymást buktatják már le,hogy megússzák a végén. Most még csak a bankárok buktatják le egymást.Ez az első lépés. Aztán jönnek a politikusok majd a katonai vezetők,üzletemberek stb. Aztán akinek van helye megy a föld alá. Nem biztos,hogy valaha onnan ki is tudnak jönni.De erre is felkészültek a legnagyobbjaik.Bolygó elhagyás is szerepel a tervben.Nem nagyon messze egyenlőre,csak ide a szomszédba amit holdnak nevezünk.Szerintem a mesterséges hold jobban illene rá.Ettől viszont okkal tartanak,ugyanis foglalt a sötét tehát tőlünk nem látható oldala biztosan.
Ott már nem érvényes eszköz a pénz,nincs értéke bármilyen fedezettel sem. Vagyis nem lehet megvenni őket holmi papírral.Mit tudnak felajánlani? Hát csak az életüket amit mivel eltékozoltak nem ér semmit. A pénz látjuk,hogy csak egy eszköz amit itt találtak ki a földön. Értéke =0 Nem lehet megenni , meginni nem lehet csak tüzet csinálni belőle mert éghető, mégis evvel ejtik csapdába a föld lakóit.
Ezeket az ember-patkányokat nem menti meg a patkánylyuk... Az egészében érdekes hozzászólás Orbánra vonatkozó része valóban nem kapcsolódik a témához, ezért közzétételét mellőzöm. Sz. Gy.

23

2012.07.28 

Cezarfi

Oroszország ismét birtokba  akarja venni a volt szovjet katonai támaszpontokat Kubában, Vietnámban és a Seychelle-szigeteken. www.tinyurl.com/cdcd4ah Az orosz kûlûgyminiszter azt nyilatkozta, hogy Oroszország nem fogja engedélyezni az EU-nak, hogy ellenôrizhessék az orosz zászló alatt közlekedô hajókat én nem fognak egyûtmûködni az EU-val új, Szíria elleni lépések terén sem. www.tinyurl.com/bojmrzo cezarfi Ha valaki megnézi a "Sziria" cikket, olvashatja a kiegészitést: orosz deszanthajók tartanak Sziria felé.... Sz. Gy.

 24

2012.07.29

 Gyöngyösi Zoltán

Kommentár nélkül, a napi friss hírek közül: "2012.07.29. 11:23 USA: készek vagyunk megtámadni Iránt
Barack Obama amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója arról tájékoztatta az izraeli miniszterelnököt, hogy az Egyesült Államok kész megtámadni Iránt, amennyiben diplomáciai úton nem sikerül rávenni nukleáris programja leállítására - írta egy izraeli lap vasárnap." Gyz

25

2012.08.02

Horka

Tisztelt Szeszák Gyula! Arma Gedeonnal vívott csörtéjükre reagálva, az alábbiakat ajánlom szíves figyelmébe. Valamint arra kérném, ha ideje engedi néhány sorban véleményezze is.
A második világháború után Joszef Viszárionovics Dzsugásvili, azaz Sztálin (oroszul: acélból való férfi) jelentős szakadásokért volt felelős a nemzetközi zsidóság köreiben.
Sztálin, az 1953-ban meghalt szovjet diktátor, családja nem tartozott származás szerint Izrael tíz törzséhez, amelyeket az Ókorban az asszírok elűztek, és amelyektől a legtöbb kaukázusi zsidó is származik, hanem portugáliai szefarád-zsidó család sarja volt, akiket száműztek a portugál gyarmatokról. Ezek először a Perzsa Öböl Djuga nevű kis szigetén telepedtek le, ahonnan később a török birodalmon keresztül Georgiába (Grúzia) vándoroltak.
A zsidóknál általános szokás, hogy letelepedésük alkalmával a befogadó lakosság előtt álarc mögé rejtőznek, céljaikat titkolják. Ennek ellenére felismerték Sztálin családjának zsidó származását. Sztálin nevében a Dzsugásvili georgiai nyelven azt jelenti, hogy egy ’zsidó ember fia’. Így hívták azokat a zsidókat, akik a Dzsuga szigetről jöttek, bár georgiai nyelvben egy másik szó: uria jelenti a zsidót.
[Európában a 15. században a spanyolországi zsidók színleg felvették a keresztény vallást és titkos zsidók (marranos) lettek. Legkegyetlenebb
üldözőjük a szintén zsidó Torquemada spanyolországi inkvizitor volt, aki embertelen módszereivel a keresztény vallás felvételére kényszerítette őket. Sajnos, ma már Torquemada embertelensége is a kereszténység bűnlajstromát terheli!-tj]
Sztálin családja úgy rejtette el zsidó származását, hogy színleg áttért az ortodox-keresztény vallásra, de titokban zsidók maradtak. Mint tudjuk, Sztálin mielőtt kommunista forradalmár lett, ráadásul még ortodox-keresztény papnevelde tanítványa is volt.
Sztálin első két felesége: Ekaterina Svanidze és Nadezsda Allilujeva (ez utóbbit maga Sztálin gyilkolta meg egy Gleiser nevű zsidóval fenntartott viszonya miatt) kaukázusi zsidó nők voltak, míg a harmadik felesége kazár eredetű Rosa Kaganovics volt, Lazar M. Kaganovics nővére. Kaganovics Sztálin idejében a Politbüró egyik leghatalmasabb tagja volt. [Bakony István: Imperializmus, Kommunizmus és a zsidóság, Párizs, 1969]
Az acélból való férfi Sztálin,
akit a zsidók a mai napig zsidógyűlölettel vádolnak, világuralmi szándékai miatt szakadást okozott az egységes nemzetközi zsidóság soraiban.
Kevesen tudják, hogy a Nyugat legnagyobb megbecsülésében részesített ’Uncle Joe’-ja nemcsak a Szovjetunió diktátora volt, de
egyben a szovjet zsidóság legfelsőbb rabbi vezetője is, mint ahogy Lenin is viselte ugyanezt a tisztséget. [A mai napig ezt úgy magyarázzák a politikailag helyes történészek, hogy mindezt Sztálin a mérhetetlen zsidógyűlölete miatt tette, holott csupán testvérharc volt a hatalomért. A kommunizmus átmentésének legfontosabb tényezője a széles tömegeket megtévesztő, sokféle formában való megnyilvánulás.  – tj]
Lenin halála után a cionista-moszkovita Trockij, Zinovjev és Kemenyev nem akarták Sztálint a szovjet zsidóság és a Szovjetunió legfelsőbb vezetőjeként elismerni. Ez vad harcokat váltott ki, [amit ma „antiszemitizmusként” magyaráznak], amelyek nemcsak a szovjet-oroszországi zsidó hitközségekben okoztak szakadást, hanem a zsidók-irányította kommunista pártban, a kormányzatban, a titkosrendőrségnél és a vörös hadseregben is.
Ami személyes becsvágy, — harc a hatalomért — okozta viszálykodásként kezdődött, az intézményekért folytatott vad küzdelemmel végződött, s ez nem volt előnyös a [cionista] világzsidóság uralmi terveire nézve.
Kemény belső harcok után Sztálinnak sikerült
hitsorsosait Zinovjevet, Kamenyevet, Trockijt, Bucharint, Jagodat és követőiket a jólismert módszerekkel halálba küldeni, ugyanakkor zsidók és Sztálin-ellenesek százezreit, jórészt vezetőket gyilkoltak meg a szokásos tarkólövéssel.
A New Yorkban 1931. január 12-én megjelent The Daily Worker, az amerikai Kommunista Párt folyóirata az alább szöveget közölte: Az ‘antiszemita’ Sztálin véleménye az antiszemitizmusról 1931. január 12-én Sztálin így nyilatkozott az amerikai Jewish Telegraphic Agency /JTA/ újságírójának:
„Válaszolva a kérdéseikre: a nemzeti-faji sovinizmus a kannibalizmus korszakából fennmaradt embergyűlölő jellegű hagyomány. Az antiszemitizmus, a kannibalizmusnak egyik legszélsőségesebb és legveszélyesebb formája, és ez a fajvédelmi sovinizmus. Az antiszemitizmus, mint villámhárító eszköz előnyös, mert eltereli a kapitalizmusról a munkásság ütéseit. Az antiszemitizmus veszélyes, mert a munkásságot a helyes út helyett a dzsungel hamis útjára téríti. Ezért a kommunisták, a meggyőződéses internacionalisták az antiszemitizmusnak csak kiengesztelhetetlen és kemény ellenségei lehetnek. A Szovjetunióban elítélik az antiszemitizmust, mint a szovjetrendszer legkomolyabb ellenségét. A Szovjetunió törvényei szerint az aktív antiszemitákat halállal büntetik.”
A nemzetközi zsidóság félt, ugyanakkor nem hagyta magát félrevezetni Sztálin feltűnést keltő kirakatperei által. Hallgatott és Sztálint, legalábbis egyelőre, kedvenc testvérként kezelte.
Sztálin a második világháború alatt szoros kapcsolatba lépett a cionistákkal és Anglia tudtával megkapta a másik titkos-zsidó Franklin Delano Roosevelt beleegyezését Lengyelország kiszolgáltatására. Lengyelor szágot így árulták el és az ügyet arra  használták fel, hogy a német - lengyel összecsapást világháborúvá fejlesszék azzal az ürüggyel, hogy majd megmentik Lengyelország sérthetetlenségét és függetlenségét.
Roosevelt, a Delano híres szefarád-zsidó és a Rosenfeld nevű németországi zsidó családból származott és az utóbbi nevet változtatták át Rooseveltre. A másik titkos zsidó Harry Salomon Truman, aki Roosevelt után az Egyesült Államok elnöke lett. Winston Churchill és Anthony Eden szintén zsidók voltak, akik kiszolgáltatták Közép-Kelet-Európát a szovjet parancsuralomnak. Miközben Sztálin hűséget színlelt a zsidóság világhatalmi törekvései iránt, rendíthetetlen titkos vágya az volt, hogy mihelyt elég erős lesz, fellázad a New Yorkban székelő zsidó világkormány ellen, magát a zsidó nemzet vezérévé és a világ urává teszi, és erőszakkal eltávolítja a zsidó területi hitközségek fennhatóságát. Amit elhallgatnak: Sztálin fanatikus cionista volt. Ő volt az első, aki államként ismerte le Izraelt, és annak az ENSZ-be való felvételét is indítványozta. Midőn zsidó ügynökeinek nem sikerült ezt az államot kellőképpen a saját befolyása alá terelni, támadólag lépett fel Izrael és a cionizmus ellen. A kozmopolita zsidókat pedig, hogy ne kelljen őket nemzetközieknek hívni, egyszerűen elátkozta.
Sztálinnak, a New Yorkban székelő zsidó világkormánnyal való végleges szakítása 1948-ban kezdődött, amikor megparancsolta a félelmetes szovjet titkosrendőrséget vezető zsidóknak és főleg a zsidó Berijának, hogy „minden rabbit és zsidó vezetőt öljenek meg, mivel azok őt, a szovjet-zsidóság és a kelet-európai csatlósállamok zsidóságának egyetlen jogszerű vezérét elárulták.”
Sztálin a Szovjetunió és a csatlósállamok kormányzati állásaiban lévő
zsidók ezreit ölette meg, és azokat olyan zsidókkal helyettesítette, akikről feltételezte, hogy hűségesek lesznek hozzá.
A kozmopolitáknak, a new yorki zsidó világparancsnokság híveinek titkos főnöke
Bernard Baruch volt, aki az USA minden elnökének – Wilsontól Kennedyig! – titkos tanácsadója volt. [Aki ezekről többet szeretne tudni, olvassa el Louis Bielsky külföldre menekült lengyel hazafi „A szovjet-izraeli fogó megfojtja az arabokat” c. művét.]
A Hidegháború
A nemzetközi zsidóság new yorki központja megparancsolta a titkos-zsidó Harry Truman elnöknek, hogy ezt a halálos háborút (mármint a szakadást) ugyanilyen halálos háborúval viszonozza a " Nagy Tervek" ellen tevékenykedő Sztálin ellen. Így kezdődött az úgynevezett Hidegháború, amit naiv halandóknak úgy magyaráznak, hogy ’mivel a Nyugat felismerte a kommunizmus veszélyét, tehát ellene fordult’.
A Hidegháborúhoz a zsidó világhódítás tervének New Yorkban székelő szervezete létrehozta az Észak-Atlanti Szövetséget, a NATO-t, a Földközi-tengeri Szövetséget, a Bagdadi Szövetséget, a Dél-Kelet-Ázsiai Szövetséget, az Amerikai Államok Szervezetét pedig kommunista-ellenes szövetséggé változtatta át. Másszóval, rövid időn belül sikerült a Sztálin-ellenes zsidóságnak [cionistáknak] az emberiség történelmének legnagyobb és leghatalmasabb szövetségét létrehoznia.
A világ zsidósága történelmi tapasztalatból tudta, hogy Sztálin halála után véget lehet vetni az egységüket megosztó és bomlasztó Sztálin-szakadásoknak. A new yorki főhadiszállás nem akarta a teljhatalmú judeo-kommunista államokat megsemmisíteni, mert ez a zsidó népet félévszázaddal vetette volna vissza nagy céljainak elérésétől, a világ meghódításától.
A moszkvai és new yorki zsidó vezetők kibékülése után újból megindult a zsidóság által ellenőrzött amerikai és angol kormányok segélynyújtása a kommunizmus további életben tartásához.
Sztálin teljes bekerítésének céljából Truman tengeri és szárazföldi támaszpontokat állíttatott fel Európában, Afrikában és Ázsiában és megsemmisítő fegyvereit a Szovjetunióra irányíttatta, amennyiben Sztálin lépéseket tenne a világhatalom elnyerése érdekében.
Sztálin nagy barátjának, a kínai Mao Ce -Tungnak semmi közössége nem volt a zsidósággal és harcának kezdetén
győzedelmesen küzdötte le a Tiao-Kiu-Kia-kot, a kínai titkos-zsidókat Sanghajban lévő főhadiszállásukkal. Sztálin hosszú évekig támogatta kínai-zsidó testvéreit, de a ravasz georgiai zsidó, aki a világzsidósággal való szakítását előre látta, úgy vélte, hogy Mao szövetségi hűségében inkább bízhat, mint a zsidókéban, akik kikerülhetetlen szakadás esetén a new yorki zsidó világkormány oldalára állhatnak.
A későbbi események őt igazolták. Az 1948 végén bekövetkezett szakadás és az 1949. évi Sztálin-ellenes nagy zsidó offenzíva folyamán minden arra irányuló kísérlet meghiúsult, hogy Mao-t egy másik Tito marsallá változtassák. Mao Sztálin haláláig hű maradt barátjához.
A sztálintalanítás – Nyikita Hruscsov vezetésével a Szovjetunióban és a csatlós államokban – volt az egyik oka a Peking-Moszkva közötti szakadásnak.
Hruscsov, az új szovjet diktátor „détente” címen kibékült a világkormánnyal, és ennek bizonysága gyanánt new yorki látogatása alkalmával Bernard Baruch vendége volt. Így kezdődött a Sztálin-szakadás és a világzsidóság újra egyesült.
Aki nem ismeri a leplezett titkokat, képtelen megmagyarázni, miért korlátozta magát az USA a Sztálin és utódai (Hruscsovig) elleni viszályban csupán védekező műveletekre anélkül, hogy támadott volna. Számukra szinte az is érthetetlen, hogy az égbekiáltó kommunista bűnökért egyetlen kommunistát nem vontak felelős ségre.
Annak ellenére, hogy Sztálin több mint 100 millió ember elpusztításáért felelős, a minden idők legnagyobb gyilkosa mégis Hitler Adolf, akit még a Denver-i középiskolákban 1999 tavaszán történt tömegmészárlásért is felelőssé tettek!]
Ha a dolgok mélyére nézünk, láthatjuk, hogy Észak-Amerikában valójában egy kivételezett kisebbség tartja kézben a hatalmat, de semmiképpen sem az Egyesült Államok népének az érdekeit képviselve, hanem a világon szétszórt hitsorsosok érdekeit, az úgynevezett szociális forradalom illetve szocializmus álarca mögött. [Forrás: Jean Boyer, "Népeink ádáz ellenségei", La Paz Kiadó, Bolívia, 1988] Tisztelettel: Horka
Nagy  figyelemmel olvastam írását, amely több, általam eddig nem ismert, tényt illeszt egy apokaliptikus világképbe. Érdemes lenne a témát egy terjedelmesebb cikké konvertálni, a szükséges forrás - hivatkozásokkal, esetleg képekkel [ez utóbbiban segíthetek]. A közlésre felajánlom szerény honlapomat. A cikknek tartalmaznia kellene az író álláspontját arra nézve, hogy a világ népeinek van e esélyük a gonosz legyőzésére. Én határozottan igennel válaszolok. Arma Gedeonnal pedig azért "csörtézek" mert nem  mondja ki ugyan, de írásaiból az sugárzik, hogy minden hiába; amit akkor sem fogadnék el, ha igaz volna. Önnel kapcsolatban egy kérdésem lenne: melyik országban él? Sz. Gy.

26

2012.08.03

Gyöngyösi Zoltán

Lenyűgözően nagyszerű "Horka" 25 írása... Megerősítette azt az ismeretet, helyzetet, hogyha az emberiség emberi életet kívánna élni, elkerülhetetlen a nemzetközi náci-onista, emberiségellenes, soviniszta-rasszista zsidóság elleni egységes fellépés! Magyar viszonylatra vonatkoztatva: a rendszerváltást is magába-foglaló, a zsidó gyarmatosító hódítók elleni szabadságharcot vezetni hagyni a zsidókra, "több mint bűn, hiba lenne"! Ezt alaptételként kell tudomásul venni! Várható, hogy az írás átütő erejét majd "apró pontosításokkal", esetleg ellentétes adatokkal megkísérlik annullálni , azt helyén értékeljétek... Ne láss rémeket! Nincs a hozzászólók között olyan, aki "annulálni" próbálná az írásokat. Hogy néhányan makacsul ragaszkodnak álláspontjukhoz, azért nem  zavaró. mert ezt kulturált formában teszik, ami egy kissé az én érdemem is.... T. "Horka"! Kérem engedelmedet, hogy hiánypótló írásod máshová is felkerülhessen... Tisztelettel, köszönettel: Gyöngyösi Zoltán A Horkához intézett kérésedhez azzal csatlakoznék, hogy egy  - a hozzászólásra épülő - cikknek jobban örülnék.
Más. A "huncut puncik" pedig oda kerültek, ahová valók: a ketrecbe... Nem véletlenül példálóztam én a Tien An Men térrel! A felforgató ágensek ellen az állam szigorával kell fellépni. Én azért inkább a Konrádhoz és Kertészhez hasonló orosz "írókat és művészeket" szeretném  már a kalitkában látni, hogy onnan csicseregjenek. Remélem, sor kerül erre is. Sz. Gy.

27

2012.08.03 

If

Már Putyin is "enyhül"? Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy elítéli a Pussy Riot csoport tagjai által rendezett „punk-misét” a Megváltó Krisztus templomában, de elképzelhetőnek tartja a feminista lányokra kiszabott enyhe büntetést. „Nem gondolom, hogy annyira szigorúan kell őket megbüntetni” – jelentette ki az orosz elnök. (Oroszország Hangja 3.08.2012, 10:00) Lehet, hogy ő is csak egy szerepet játszik a színpadon? Talán már nem is élne, ha ez másképp lenne, hiszen az ellenfélnek (?) van már olyan eszköze, amivel ezt megtehetné. Nem? if Nagy hibát követ el, ha ellágyul. A bíróságnak mindenesetre nem ő diktál és az sem kizárt, hogy a bírák vallásosak... Ami a túlélést illeti: Fidel Castrot is "tényleg" ki akarták nyírni, mégsem sikerült. Meglátjuk. Sz. Gy.

28

2012.08.03 

If

Tisztelt Horka! Nagyon sajnálom, hogy nem tüntette fel írása forrását, mert az attól a Kanadában élt s 2008-ban 67 éves korában váratlanul elhunyt †Tóth Judittól származik, akit a Metapédia a kortárs magyarság legnagyobb asszonyának nevez, s aki a "Hazánkért Online" főszerkesztőjekét a legtöbbet tette a mai magyarságért, s aki annak a nemzeti emigrá ciónak a tagja, akit a magyargyűlölők szüleivel együtt üldözték el szeretett hazájából még 1956-ban.  Egyet kell értenem önnel, annál is inkább, mert magam is nagy tisztelője voltam Judit asszonynak, életében és vagyok holta után is. Való, hogy Tóth Judit az internetes irodalom  Tormay Cécile-je. Személyesen is hálás vagyok neki azért a honlap-indexért, amelyet s.k. készített számomra, mert nem bírta nézni akkori ronda honlapomat... A témára még visszatérek. Nem tagadom, Horka írása tetszett. Még biztattam is a folytatásra. Figyelmét azonban felhívtam a hivatkozési források megjalölésének szükségességére (L. a 25 sorsz. válaszomat.) Sz. Gy.

 29

2012.08.03

 Szerkesztő

A 27 sz. bejegyzéshez. Putyin mást is mondott! Azt nevezetesen, hogy "ha valaki Izraelben vagy a Kaukázusban követett volna el hasonló szentségtörést, akkor önbíráskodás áldozatává vált volna."  Ez is egy megoldás! Véletlenül mondta volna? Elnézést, de a forrás megjelölés csak egyik követelménye az állításnak. A másik a logikai lényeg hiánytalan visszaadása.  Sz. Gy.

 30

 2012.08.04

Gyöngyösi Zoltán

"A felforgató ágensek ellen az állam szigorával kell fellépni." A szerkesztő megjegyzése: 26. hsz.
Minden bizonnyal jogos a megjegyzés, mondjuk a ránk-kényszerített, ránk-erőszakolt jogrendszert figyelembe véve, melyet egy folyamatosan bűnöző parlamenti csőcselék hagyott jóvá, folyamatosan ellenséges kormányzati tevékenység mellett... Szándékaim szerint magamnak is vállalnia kell a "felforgató ágens" ügynöki szereposztását, hiszen, ha tehetném, már máshol is írtam, egyetlen mozdulattal taposnám szét az egész, velejéig rothadt, ellenséges, a zsidó korrupcióval átitatott, nemzetellenes rendszert!
Ami pedig Horka 25. bejegyzését, illetve If 28. kiegészítését illeti, bizony mondom, hogy ketrecbe zárva érzem magam. A saját életem, tudatom, szűkösen megvilágított szűk ketrecében! Fényt, és értelmet a "Tóth Juditok", legyen áldott az emlékezete is, hozhatnak. Vallom, hogy szűkre-szabott ismereteimet másoktól örököltem, kölcsönkaptam, többnyire könyvek sokaságától, s az igazsághoz tartozóan alapvetően zsidó szerzők könyveiből! Az olvasottak, az ismeretek forrását visszatérően bejegyezni, minden tisztelet ellenére is, képtelenség... Viszont, amennyiben egy gondolatsort, egy levezetést behatárolóan és tudatosan más szerzőtől veszek kölcsön, akkor bizony illendő a forrás megjelölése is...
Gyzoltán
Remélem Horka önkritikus lesz és folytatja. Egyébként eszembe jutott még egy történelmi példa abból a gondolatkörből, hogy az egész emberi történelem a zsidók által felülvezérelt, "rendezett" folyamat lenne. Arra már rájöttünk, hogy  a  "Paulinus Egyház" nem keresztény egyház. Mégis (elsősorban) Spanyolországban a "Szent Inkvizíció" a zsidóság ellen fordult. Az események jellegét és kihatásait semmiben sem befolyásolta, hogy Torquemada esetleg zsidó is volt. A Holocaust arculatát szintén nem módosítja, hogy a legkegyetlenebb kápók zsidók voltak. A sztálini antiszemitizmus jellegén sem változtat, hogy az egyik főgyilkos, Lazar Kaganovics, zsidó volt. Egyszerüen nem tudom elképzeni, hogy időről - időre, "virágzó" zsidó közösségek szisztematikus kiírtását a cion "bölcsei" tervszerüen hajtanák végre. Sz. Gy.

 31

2012.08.04 

 Szerkesztő

If ! Keressük és nem találjuk Tóth Judit cikkének linkjét. Nem írnád meg? Sz. Gy.

 32

 2012.08.04

If

Tisztelt Szeszák Gyula! Itt a kért cím: www.hazankert.com/04jun_8.html  Üdvözlettel: if Köszönettel nyugtázva! Sz. Gy.

33

2012.08.15

 Anonym

Szigorúan 18 év felett!!! A mostani Pussy-ka 2008-ban a Timirjazev Biológiai Múzeumban kampányolt: izélj a medve utódjáért, az Új Ifjú Gárda szervezésében. Videó: http://www.liveleak.com/view?i=a4d_1204458756
Képek:
http://www.ru.indymedia.org/newswire/display/20133/index.php és http://www.plucer.livejournal.com/557 10.html Az aktív (izélő) állapotos nő az egyik most előzetesben ülő ifjú anyuka, akit a világ sajnál. Pussika. Február  29-én (2008) a Voina (Háború) előadta  a "Izélj (kimondva) basszál a medve utódjáért" akciót. Az akcióra a Moszkvai Biológiai Múzeumban került sor a közelgő  oroszországi  elnökválasztás idején...
Ez az akció nálunk se menne el oly "nyugodtan" és következmények nélkül, ahogy Oroszországban. Elgondolkodtató. Oroszok írták hozzászólásként körülbelül a következőket: ha nem büntetik meg őket, legközelebb majd a nagyszüleink sírján ugrálnak? Ugyanez a Facebook-on külföldön(itthon nem szól a fáma erről):
http://www.facebook.com/frontpagemag/posts/10151123102770871 TomᚠBeran Immoral... Pussy Riot Tolokonnikova: http://www.liveleak.com/view?i=a4d_1204458756 és http://www.pravmir.ru/10-faktov-pro-gruppu-pussy-riot/
LiveLeak.com - Voina fucks for the heir Puppy Bear
www.liveleak.com On February 29 Voina has staged the \'Fuck for the heir Puppy Bear!\' action. The... Bővebben július 23., 22:54 ˇ Szerkesztve Ha a lényeget ("basszál") ország - világ, ill. a sajtó nyilvánossága előtt ki lehet mondani, nem tudom  miért ne lehetne leírni egy privát honlapon?
Minden hozzászólásnak örülök, de különösen azoknak, amelyek további információkat tartalmaznak. Kösz! Csak egyet nem értek! Hogy lehet az, hogy ami önnek eszébe jutott a cikkem kapcsán, nem jutott eszébe pl. az "Oroszország Hang jának" az ismételt (!) provokáció kapcsán? Az előzményeket ismerve egész másként látszik a leányzó fekvése... Ami a terhességet illeti. A büntetésvégrehajtási intézetek fel vannak készülve arra, hogy a terhes anyák, ill. a kisgyermekes anyák gondozását biztosítsák. Ahogy most, az előzmények ismeretében, pontosabban körvonalazódik a provokáció, azt sem tartom kizártnak, hogy szántszándékkal "vetettek be" terhesanyát, hogy rá lehessen játszani a jóérzésü emberek ösztönös szolidaritására. Az eset kapcsán ismétlem: a megtorlás élét nem a három ribanc felé, hanem azok felé kell fordítani, akik magukat "orosz (?) íróknak, művészeknek" nevezik; az orosz konrádgyörgyök, kertészimrék, eszterházypéterek irányába, akik az ilyen és hasonló provokációkat kiagyalják, megszervezik, majd lármát csapnak, ha az állam fellép a rothasztás ellen. Sz. Gy.

34

2012.08.15

 Anonym

A linken szereplő provokatív előadás (performance) a 2008-as választások előtt zajlott.  Az akkor várandós pussika  gyereke már négy éves, és a világ sajnálja a szegény anya nélkül maradt gyermeket (aki már a mama hasában  tapasztalt nyilvánosan egy s mást).  2008-ban  nem történt semmi (!) a képzőművészeti vagy összművészeti  előadást (performance-ot) követően a hatóság, közvélemény részéről. Nem nézem folyamatosan a honlapot, ezért késett a "hír". Még mindig igyekszem kerülni a káromkodást (ezért nem írtam ki magyarul az előadás címét és a  plakát szövegét), bár egyer nehezebben ... Ez az! A "medve" tűrte. Ezért kellett emelni a tétet és a templomba, a szentély elé, vinni a "produk ciót", hogy a nemzeti önbecsülésen túl az orosz nép vallásos érzületét is megalázzák. Sz. Gy.

35

2012.08.15

 Anonym

Előrelátás vagy gyengeség az oroszok részéről a büntetés elmaradása? Érlelik és rohasztják a pussi féléket? Közben nyitják a még csukott szemeket is, dolgozzák meg a közvéleményt: hagyják őket kibontakozni? Vagy egyszerűen csak gyengék az oroszok? Velünk együtt? A türelem fogyóban. A tolerancia gyengül, nem erősödik ilyen akciók által. A "mi" Robink vezetésével is "..."-tak a nemzeti színházi előadáson (ami valaha szentély volt). Robink még mindig színház igazgató. A fasiszta jobboldali kurzusban? Többen szőttek  már terveket e "gyengeségre" alapitva... Sz. Gy.

36

2012.08.17

Zsuzsa

A 33. Anonym hozzászóló információi kapcsán elgondolkodtam, hogy miért is nem vettem elsőre észre azt a férfit, aki a http://tabarhsak.livejournal.com/168715.html 13. fényképen jobb szélen látható. Nagyon beszédes.Így már tisztább a kép számomra. Zsuzsa Egy linket találtam a Plucer Live Journal  cimszó alapján keresgélve (l. fent). Ezen is szerfölött "tanulságos"  képek vannak, de nincs 13 sz. kép. Kérem pontositsa a linket, mert biztos érdekes lehet az a kép is, amely felkeltette a figyelmét. Amit viszont bejegyzése alapján találtam  arra ösztönöz, hogy a cikket kiegészítsem azzal kapcsolatban, hogy az "orosz írók és müvészek"  milyen mocskot patronálnak. Egy képet beiktatok arról a Pussy-ról, aki most a szenvedő anya szerepében tetszeleg. Továbbra sem értem, hogy az orosz sajtónak miért nem jut eszébe, a Putyin kormányzatra zudított pergőtüz kapcsán, ami pl. magának eszébe jutott. Így ugyanis egészen más a "leányzó fekvése"...  A maga bejegyzésére is vonatkozik az a korábbi megjegyzésem, hogy az új adatoknak örülök leginkább! Sz. Gy.

37

2012.08.17 

Szerkesztő

 Zsuzsának - 36-hoz. Azt hiszem  megtaláltam  a "férfit", akire bejegyzése utal (?). Sz. Gy.

 38

2012.08.17  

Zsuzsa 

Arra a képre gondolok, amelyiken jobb szélen egy fekete ruhában és kalapban lévő szakállas férfi tartja a fehér betűs rongyot. A "karmester", aki az előtérben lévő megvezetett szerencsétleneket előre rugdossa, emberhez méltatlan szerepet szánva számukra. Még talán sajnálnám is őket, ha nem lenne túlontúl veszélyes, amit csinálnak. (A kép címe: IMG 0056.jpg) Amint látja, "ráhibáztam" a képre... A képhez füzött kiegészítő kommentárját köszönöm, egyetértek vele. Sz. Gy.       

-

-

 -

"Belorussziában plüssmacik potyognak..." Nicknév?