Még ha vérrel és sárral volt is befenve, milyen óriási volt bűne és erénye, és mind a kettő mily bámulatos! Mert az erő nyomta rá bélyegét! (Madách)

 

  Folytatások. 1.) 2.)


Oroszország felemelkedése - The Rise of Russia

Milyen ember (legyen) minden oroszok cárja?

I.
A zsarnokok természete

Írásaimon többen, egyre többen, megbotránkoznak. Tulajdonképp megértem őket, pedig - isten látja lelkemet - nem az olvasók vallási, vagy politikai meggyőződése ellen harcolok, hanem csupán a gondolkodásbeli megrögzöttségek ellen.

Most az esetleges megbotránkozóknak kedvezek azzal, hogy előre leszögezek valamit. Oroszország helyzetének alakulását, benne Putyin személyiségét, viselt dolgait, nem vagyok hajlandó sem a keresztény, sem a polgári "erkölcs" nézőpontjából vizsgálni, két okból: a) ilyen erkölcsi kategóriák tulajdonképp nem léteznek,- b) a jelenkori moralizálás a "véleményformáló" zsidó értelmiség fegyvere, amelyet a gójok becsületében forgat, de önmagára sohasem vonatkoztat (Talmud).

Továbbá, szerintem egy népvezérnek csak olyan normákhoz kell igazodnia amelyek révén a (vak) tömeg szemében "jó" fáraónak, császárnak, cárnak, führernek, pártfőtitkárnak, elnöknek, stb. látszhat annyira, hogy megtűrjék maguk fölött.

A fentebb felsoroltakat tekinthetjük "szuverén államférfiaknak" is, de talán őszintébb, ha "zsarnokot" mondunk és a személyiség elemzést ebből a nézőpontból végezzük el.

Néhány elmebeteget leszámítva (Nero, Caligula) a zsarnokok őszintén jót akarnak. Leghőbb vágyuk népüket valami lyen célra, valamilyen módon egyesiteni, ezáltal naggyá tenni. De mivel az istenadta nép semmitől sem írtózik jobban mint a nagysághoz vezető úttól, a zsarnoknak szélsőséges módszerekhez (korbácshoz, hóhérbárdhoz, stb.) kell nyulnia. [Hitler különös kivétel ebben is: nem korbácsolta, "csupán" hipnotizálta a tömeget...]

A fáraók példája viszonylag jól ismert. Cca. 4000 évig tartották fent birodalmukat nagyobb zűrök nélkül. Saját agyaghadseregénél is kevésbé ismert viszont Csin Si Huang Ti, aki "gyorsan leszámolt a hatalmát fenyegető belső klikkekkel, és minden hatalmat a saját kezében összpontosított. ... Átfogó hadjárat sorozatot indított a többi kínai állam ellen, aminek eredményeként i. e. 221-ben az összes kínai területet egyesítette. Ekkor felvette a „császár” címet, és Qin Shi Huangdi (Csin Első Császára) néven uralkodott.

Rettenetes Ivánról és Nagy Péterről nem kell kiselőadást tartani. Napoleonról Móricz Zsigmond (...) állapítja meg "A kard erejére támaszkodott. Az emberi önzés gigászi méretét jelképezi. Szerepe s munkája, hogy az akkor ... összetört s elavult állami s társadalmi formák közt élő Európát a saját ereje s hatalma alatt egyesíti, bár ideiglenes, de szimbólikus tömbbe. Nem végzett végleges munkát, konglomerátuma vele széthullott, de utána egy jobb s egészségesebb világ szellem maradt. Jelentősége Európa 'széttépett faji elemeinek egyesítése'. A kard hatalmával saját birtokában tömörítette a népeket...Végleges megoldást nem tudott elérni, de az idők az ő elgondolását életté változtatják.

Oroszország első zsidó gyarmatosításának gondosan kifundált terveit a vörös cár Sztálin húzta keresztül. A "belső klikkekkel" kb. ugyanúgy bánt el, mint Huang Ti. Ugyanúgy kezében összpontosított minden hatal mat, mint az. Hálából életre - halára kellett mérkőznie Hitlerrel. A sors fintoraként Sztálin úgy győzött, hogy Oroszország kalodában maradt, Hitler pedig úgy vesztett, hogy Németország, legalábbis gazdaságilag, erősebb lett mint valaha is volt...

Közbe esik a nagy menetelő Mao ce Tung, aki az emberírtás abszolut számaiban alighanem lepipálja a Katolikus Egyházat, sőt a Nagy Sztálint is. Mégis, Kina - az emberiség csendesóceánja - pozitiv hősként dugta mauzóleumba. Részletesen elemeztem ezt egy cikkben. Nota bene, ha a keleti despo tizmus nem tud meglenni mauzóleumok nélkül, a szifiliszes zsidóbérenc mauzóleumát le kell bontani, a helyét sóval kell beszórni, és Sztálinnak kell mauzóleumot emelni, mert a Szovjetu niót ő teremtette meg. Lenin és Trockij csak az orosz értelmiség, a papság és a nemzeti tőkés osztály kiírtásáig jutottak el [l. "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei], a zsidó vazallus államot már nem volt idejük, ill. módjuk létrehozni. Sztálin szörny-állama pedig nem volt vazallus állam. Ez a diktátor végnapjaiban vált egészen világossá, mikor rájött, hogy Hitler "egyvalamit" jobban csinált nála...

Oroszország második zsidó gyarmatosítása "peresztrojka", ill. a "glasznoszty" maszlagával indult. Ezúttal nem kellett Amerikából zsidó forradalmi vezetőt exportálni, mert akadt "orosz" zsidócsahos is, Gorbacsov személyében. Az általa megindított rothasztás a részeges Jelcin uralkodása alatt kezdett kiteljesedni. A módszerek azonban sokkal áramvona lasabbak voltak mint Trockij idején. Nem állítottak fel népbiztosságokat és nem zsúfolták tele azokat külföldről jött zsidókkal. Csak "bársonyos forradalom" ment végbe. A hatalom teljesen simán kezdett az orosz "nemzetiségü" zsidó oligarchák kezébe csúszni. Ám valami/valaki megint közbejött: az FSZB és Putyin ...

Itt Megint előrebocsátok valamit. Azt gondolom, hogy Putyin, a többi cárhoz hasonló an, Oroszország Anyácska édesgyermeke. Cselekedetei erre utalnak. Hogy nem makulátlan? Nem hát! Politikus... Ennek belátása és kimondása teszi lehetővé számomra, hogy olyan cselekedeteiről is megemlékezzek, amelyek "erkölcsi" szem pontból vitathatók.

Tehát a "klikkek"! Ezekkel kell a zsarnoknak leszámolnia, ha népét a csúcsra akarja vezényelni. Vegyük szemügyre ezeket a klikkeket. Idegenszívü (komprádor) burzsoákról van szó [mint nálunk Csányi, és Demján], írókról [mint nálunk Kertész, Konrád és Esterházy] művészekről [mint nálunk Alföldi Róbert] tudósokról [mint nálunk Heller Ágnes és Kis János], újságírókól - publicistákról [mint nálunk Bolgár, Havas]. Fölösleges lenne kimutatni hogy Oroszországban, ill. nálunk, e klikkek hány tagja zsidó. A gerinctelen gójok semmivel sem veszélytelenebbek mint a zsidók, csak még undo rítóbbak azoknál... [Gondoljunk csak Havasra...]

Nos, ez egy igen széles spektrum. "Kezelése" árnyalt módszereket kiván. Putyin kénytelen sokféle hangszeren kontráz ni nekik. Mesterien csinálja.

Ezen a ponton az időrendi sorrendtől el kell térnem, mert áttekinthetőbb, ha "szakmai csoportonként" tárgyalom a klikkek elleni harcot.

Kezdjük az oligarchákkal. Sokan vannak (voltak...) és én nem akarok róluk egy almanachot közzétenni. Nem is érde mes, mert létszámuk bizonytalan. Rossz nyelvek szerint sokan közülük egyszerüen eltüntek... Ráfoghatjuk ezt Putyin ra? Nem. Nincs rá bizonyíték.

Csak három jellegzetes figurával foglalkozom, akik egy ólból indultak, életútjuk mégis eltérően alakult.

Talán Hodorkovszkij fúvódott fel a legnagyobbra közöttük. [Ő szerette volna az orosz energiahordozók (papirjait) a newyorki tőzsdére bevezetni.] Eleinte mintha jól indult volna a kvaterkázás Putyinnal. De tudják milyenek a zsarno kok; Hodorkovszkij csakhamar a tigrisketrecben találta magát. Most a hülyéb bek arra tippelnek, megkegyelmez e neki Putyin és ha igen mikor? Én viszont egyáltalán nem kötnék életbiztosítást a neves államfogolyra.

Nem kötnék a "Berezovszkij incidens" miatt sem. Mint tudjuk, Berezovszkij Putyin bukását akarta és töménytelen pénzt áldozott arra, hogy erkölcsileg, politikailag ellehetlenítse. Aztán félni kezdett. Emigrált, de Angliában még jobban félt... Nézzék csak, hány zár van a vastag páncélajtón... Itt bizony nem mindenki léphetett be... De nini! Ki a kedves látogató virágcsokorral a kezében? Higyjenek a szemüknek [én sokáig nem hittem], hát Putyin személyesen. A jelek szerint azonban valamelyikük nem volt igazán őszinte a másikhoz.

Berezovszkij, mint londoni emigráns, "kezdett Putyin ellen szervezkedni, de hiába alapított a következő választásokra ellenzéki erőt Liberális Párt néven, annak két meghatározó vezetője [micsoda fatális véletlenek vannak] is merénylet áldozata lett. Ekkor megértettem, hogy a nyílt ellenzékiség nem fog működni, mondta..." 

Aztán Trockij mintájára "kígyó béka" hadjáratba kezdett Putyin ellen. Például azt csácsogta, " tudomása szerint Vlagyimir Putyin rendelte meg az akkor még ellenzéki ukrán elnökjelölt Viktor Juscsenko megmérgezését." Igaz, ami igaz, Juscsenko 28 műtét után se festett túl jól, dehát Berezovszki honnan tud ilyen jól mindent?

Ajjaj, tudott ő mást is és járt a szája mint a kacsa segge, de ez nem volt neki elég. "A néhai oligarcha nem sokkal a Litvinyenko-gyilkosság után kijelentette a BBC televíziónak, hogy Litvinyenko több mint száz kilogrammnyi, az orosz állambiztonsági szolgálat 'bűneiről' szóló, dokumentumot csempészett Londonba, és ez nagyban elősegítette, hogy ő és Litvinyenko megszervezhesse "az orosz rezsimmel szembeni ellenállást. Elmondta azt is, hogy emigrálásuk után Litvinyenkónak havi ötezer fontot (1,8 millió forintot) fizetett, és házat is vásárolt neki, ahol a volt ügynök családjával kényelemben élhetett.  Kösz az ilyen kényelmet. A feje alá tette vajon az FSZB papirokat? Az öngyilkosságra hasonlitó gyilkosságnak (?) közvetlen előzménye az volt, hogy "Berezovszkijt néhány héten belül tanúként hallgatták volna meg azon a nagy-britanniai igazságügyi vizsgála ton, amely Litvinyenko meggyilkolásának hátterét hivatott feltárni." Hát ez a háttér kissé el lett maszatolva...

De hagyjuk ezeket a szomoru históriákat, hisz van egy olyan zsidó oligarcha, akinél a Putyin románc happy enddel -kezdődik... [Persze semmit se helyes, Putyinnál meg nem is lehet, előre elkiabálni.]

Az illető úr Roman Abramovics láthatólag egy bohókás figura (egyelőre). Róla azt írják, Putyin úgy viselkedik vele szemben, mintha "kedves fia" lenne... Egy cikkemben foglalkoztam ezzel a témával, de akkor sokkal kevesebbet tudtam erről a "rokonságról" mint ma, következésképp most másként látom a dolgot. Akkor úgy láttam és ábrázoltam Abramovicsot, mint egy tékozló fiút... Dehát mire jó egy apa, ha nem arra, hogy bűnbocsánat ellenében, jó útra térítse  tékozló fiát? Egy jellemző epzód erre. A Szocsi-i Téli Olimpia után Oroszország elnyerte a 2018-as Focivébé megrendezésének jogát is... Besegíthetett ebbe a Chelsea multimilliárdos tulajdonosa Abramovics? Nem tudjuk. A következőket viszont tudjuk. "Egy nappal azután, hogy hivatalossá vált, Oroszország rendezheti 2018-ban a labdarúgó világbajnokságot, megkezdődött a számháború a költségeket illetően. orosz vezetők egymást túllicitálva közölnek számadatokat. A sort Vlagyimir Putyin kormányfő nyitotta meg, bejelentve, hogy a pályázatban szereplő 3,8 milliárd dollár helyett legalább 10 milliárdba fog kerülni a vb az infrastrukturális költségek nélkül. Elemzők szerint a világbajnokság teljes költségvetése 50 milliárd dollár körül alakul. A kormány mindenképpen be kívánja vonni a nagyvállalatokat a munkálatokba. Az alaphangot Putyin adta meg a FIFA zürichi központjában tartott sajtótájékoztatóján Roman Abramovics, Londonban élő orosz oligarchához fordulva: 'Abramovics is legyen nagylelkű, marad neki bőven, elég sok pénze van'.  Erre azt mondhatnók, közönséges zsarolás. Persze nem mondhatjuk, hisz egy jó fiú alapvető erkölcsi kötelessége, hogy kisegítse atyját, ha pénzzavarba kerül. Mit gondolnak kedves olvasóim, Abramovics fogékony lesz az atyai intelemre? Gondolom igen, hisz (lét)érdekében áll, nemde? Dehát itt nem csak a kissé kótyagos zsidó mágnás, hanem az egész "sportszerető" Oroszország kicsinye nagyja fog tejelni, mégpedig keményen. "A kormány mindenképpen be kívánja vonni a nagyvállalatokat a munkálatok ba. Várható, hogy a stadionépítésben érintett helyi csapatok szponzorai mindenképpen a zsebükbe nyúlnak, így biztosra vehető, hogy a szentpétervári Zenit-stadion felújítását a Gazprom, míg a moszkvai Szpartak pályájának felújítását a Lukoil fogja finanszírozni." Tegyem hozzá: önként és dalolva teszik majd mindezt, hogy a cár atyuska elégedett legyen velük...

A gajmós orrok fájdalmas fintorba torzulnak már a Putyin név említésére is. Pfüh' ez egy bandita... De lássuk csak, hogy vélekedik róla egy neves közgazdász  John Christensen a Tax Justice Network nevü civil szervezet tagja. "Magyarország méretéhez és tőkeerejéhez képest példátlanul nagy veszteségeket szenvedett az elmúlt évtizedekben az offshore jelenség miatt. 242 milliárd dollár magántőke – a teljes magyar államadósság két és félszerese – került offshore számlára. Az összeg abszolút mértékben is hatalmas: ezzel a világranglista 12. helyét foglaljuk el. ... Ráadásul a magyar offshore milliárdosok közül még Berezovszkijok és Abramovicsok sem kerültek ki. Pedig a külföldi milliárdosokat sorozatban termelő Oroszországból is csak alig több mint háromszor annyi pénzt sikerült külföldre juttatni, mint Magyarországról. Ráadásul Magyarországnak nem volt olyan vezetője sem, mint Vlagyimir Putyin, aki – vitatható módszerekkel, de – hazahozatta az offshore paradicsomokba síbolt vagyonok jelentős részét. Ebből a szempontból új megvilágításba kerülhet a magyar adósságválság: valóban nem lett volna szükség IMF-re és uniós mentőövre – de Bokros-, Gyurcsány- és Orbán-csomagra sem –, ha a politikai elit az elmúlt 20-25 évben hatékonyan fellép az országkárosító jelenséggel szemben." Óh, a naív tudós! Miről beszél tulajdonképp? Hát nem veszi észre, vagy csak úgy tesz, hogy az offshore lovagrend és a "politikai elit" ugyanaz a gengszterbanda! Hát hogy lépjenek fel önmagukkal szemben?

Ennek a politikai felvilágnak, akarom mondani politikai alvilágnak, minden eleme rothadt, mert minden sejtjét átszövik a közös bűn metasztázisai. Hollók ők mindannyian, akik egymásra kárognak néha, de nem vájják ki egymás szemét.

Meg aztán hogyne volnának Berezovszkijok és Abramovicsok, csak nem úgy hívják őket, hanem Csányiknak, Várszegiknek, Bigéknek Demjánoknak. Velük szemben milyen "vitatható módszereket" vet be Orbán? Ők a tes - tus haverok.

Nálunk a 'zemberek nem akarják, vagy nem tudják megérteni, hogy Putyin nemzeti - szocialista forradalmat (!) vitt végbe és ennek során kiírtotta, börtönbe dugta, vagy szolgálni (tejelni) kényszeríti a burzsoáziát. A "hazahozott", illetve kisíbolni nem engedett milliárdokból épül (újjá) az ipar, a mezőgazdaság, a hadsereg és a szociális intéz ményrendszer. Mindenre (!) jut pénz, mint a Harmadik Birodalomban...

2013.05.03
 

Tömör és mégis minden lényegest tartalmazó jellemzés, amit Medvegyev tanácsadója Vladiszlav Inozemcev ad Putyinról. "Tipikus KGB-ember, szinte kizárólag személyes kapcsolatokban, alá- és fölérendeltségi viszonyokban, mindenekelőtt kapcsolati hálókban gondolkodik. Meghatározó, hogy nem a hadseregből jött, ahol átlátható parancsok, sokszor írásos parancsok mentén működik egy fegyelmen alapuló szisztéma. Putyinnál semmilyen jelentősége sincs a papírozásnak, az aláírásnak, sőt éppen ellenkezőleg. Nála minden szóban intéződik. A döntésnek, a végrehajtásnak az alapja a megbízhatóság, a sokszorosan igazolt, próbára tett lojalitás, illetőleg a rokoni szálak. Putyin szerint a világ olyan, hogy aki őt bírálja, azt nyilván az amerikai külügyminisztérium szervezte be. [Én inkább a CIA-t említeném.] Külföldi összeesküvők: kormányok, titkos szolgálatok azok, akik pénzelik az oroszországi ellenzékieket. Így gondolkodik. ... Kétféle oligarcha létezik Oroszországban. A régiek, a kilencvenes években létezett szupergazdag, befolyásos oligarchák vagy lelépni kénysze rültek, vagy 'meghaltak', vagy becsukták őket. Közülük csak azok maradhattak talpon, akik valamikor valamilyen nagy szívességet tettek Putyinnak: ilyen például Abramovics. A ma létező oligarchák másik, nagyobbik csoportja nem eredendően üzletember, tíz éve a nevüket se hallotta senki. Siker nem fűződik a nevükhöz, egyszerűen kinevezték őket. Ilyen például Miller, a Gazprom vezére. Ezek az emberek igazgatják – politikai, pontosabban putyini küldetésben, megbízhatósági alapon – a főként állami kézben lévő gazdasági, pénzügyi óriásokat" Hogy erről meg mi jut eszembe? A Keresztapa: "El Capo di tutti capi."

2013.04.11

Folyt. köv.!

Itt azt szeretném előre bocsátani, hogy aki úgy véli a közeljövőben sem lesz több közünk Oroszországhoz mint most, annak számára e tárgyú írásaim érdektelenek. Az orosz témát megírom ugyan, de a folytatások közé más tárgyú cikkeket, ill. blogokat is beillesztek, hogy a "monotóniát" megbontsam.

Szerkesztő

II.
Harc a "fellazítás" ellen

Kirakatperek.

A modern állam gyötrő problémája, hogyan kezelje a szerfölött sokrétü "szabadságjogok" szabadosan gondolkodó és viselkedő apostolait [liberálisokat, homoszexuálisokat, drogosokat, pedofilokat és ezek mutációit]. Számolnia kell ugyanis azzal a hatással, amelyet a "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei" ekként ír körül. "Hála önkéntelen, fogadatlan ügynökeinknek, a 'szabadság, egyenlőség, testvériség' szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi sorainkba, akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként működtek, kikezdték a gójok jólétét, aláásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját."
A valóságban azonban az ügynökök többnyire nem 'önkéntelenek', ill. nem 'fogadatlanok', hanem "természetes szövetségesei" az országokban "sporadikusan" jelenlévő zsidó ügynökségeknek. Több tanulságos példa közül kettőt teszek a nagyító alá. Az egyik a hírhedt "Pussy Riot" incidens a másik pedig a "Martyr Naválnij" ügye. Ő a Bolotnai téri tüntetés egyik hőse.
Kétségtelenül megrázóak a Bolotnaja téri tömegoszlatás képei. Vagyis azok lennének, ha már 2006-ban nem szoktattak volna hozzá bennün ket, hogy hasonló képekben gyönyörködjünk és egy magából kivetkezett bíró nem állapította volna meg, a közelmultban, hogy a Gyurcsány pribékek "jogszerüen" jártak el... Ha jól tudom az orosz belügyisek senkit sem lőttek pofán gumilövedékkel, viperákat sem használtak.

Az oroszországi emberi jogokért természetesen Amerika küzd a leghevesebben, ahol az Occupy Wall Street valóban békés tüntetéseit a legnagyobb brutalitással verték szét, bőséges paprika sprézést követően.

Amerika mást is csinált. Orosz állampolgári jogokat korlátozó törvényt hozott egy fogságban elhunyt személy miatt. A guantanamon és más helyeken levő kínzóközpontok üzemeltetőjének persze minden joga megvan ehhez.

[Ez utóbbit - a Naválnij ügyet - épp most aktualizálja egyik ügyének bírósági tárgyalása és Hodorkovszkij támogató levele. Úgy biza'! A kalickában megszólalt a fülemüle... Lásd lentebb].

A "Pussy Riot", jelentése "Lázadó Puncik...". A témát "Oroszország válaszúton" c. írásomban elemeztem. Mindössze (...) annyi történt, hogy "... Az együttes tagjai 2012 február 21-én, a választások előtt, punk-imát tartottak a moszkvai Megváltó Krisztus Ortodox Templom oltára előtt. A rikító színű ruhába öltözött lányok az arcukat eltakaró színes álarcokban felszaladtak az ambóra és szidal mazták az ország és az egyház vezetőit." Nem árt tudni kik álltak a látványos "hecc" mögött és kik álltak ki a "müvésznők" mellett, amikor letartóztatták, majd elítélték őket. Az általuk rendezett csoport-szex orgiáról készített másik fénykép felkelti kiváncsiságunkat, milyen vallású lehet a háttérben, de mégis a kép középpontjában álló "szimbolikus" alak?

E kiváncsiságot viszonylag könnyü kielégíteni a Google kereső segítségével. A sima keresés eredménye 60.100.000 (!) hatvanmillióegyszázezer (!) találat 0,23 másodperc alatt; a magyar nyelvü találatoké csupán 40.000. Ám ha a "tilta kozás" szót is használjuk, a találatok száma meghaladja a hatvanezret. Többször észrevettem már, hogy kóros asszociációim vannak. Lám most is a Tiszaeszlári Vérvádper és a Dreyfus pör jut eszembe. [Rajtuk kivül még Móricka akinek mindenről "az" jut az eszébe...]

Lehetetlen az Oroszországra és Putyinra zúdított "szenny buzgár" részletes ábrázolása. Egy szemléltető példa által azért közelebb juthatunk a megértéshez. A "célszemély" Marat Gelman moldovai zsidó - "művészeti galéria" tulajdo nos. Őt még nem volt szerencsém ismerni. Annál inkább ismerem a baloldali tabló-képeket. A "Kék orrok" [Blue noises] "művészeti" anyagából valók, amellyel egy másik zsidó körbeházalta a félvilágot. A Debreceni Modembe is eljutott. Erről emlékeztem meg "Kísértetjárás", ill. "A modem fura ura" c. cikkeimben. A debreceni tárlat anyagában történetesen Putyin elnök is szerepelt, amint Oszama bin Ladennel együttesen megizélik Busht... Szellemes, nem? Gelman úr a punk hölgyek egyik fő védelmezője, ezúttal mint "politikai elemző" lép fel...

Mint galériás nyilván él a képi ábrázolás lehetőségeivel is, hogy nevetségessé, ill. gyűlöletessé tegye Putyint, az Orto dox Egyházat és Oroszországot. A baloldali kép-montázson mindenki felfedezhető, aki csípi a zsidók szemét: Litvi nyenko, Hodorkovszki, ortodox pap [meg a jófene tudja kik még] és persze Putyin. Ez a montázs nem volt elég kifejező. Nosza készült egy másik is, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy Putyin egy bandita...

Az ilyen galériázás persze sokba kerül és ráfizetéses. Az embernek óhatatlanul eszébe jut, honnan a töménytelen pénz erre a kultúrmocsokra? Mit tesz isten, ez Putyin nak is eszébe jutott és - képzeljék csak - arra vetemedett, hogy átvilágítja azokat a patkány-járatokat, amelyeken a piszkos pénzek a liberális zsebekbe, onnan pedig a propaganda felületekre áramlanak... A putyini jogalkotásra, ezen belül az orosz "üvegzseb törvényre" később térek vissza. Ha pedig a művész úr további sorsáról megtudok valamit jelezni fogom.

Őszintén szólva nem tudom, hogy egy államférfi miért lenne köteles az ilyen mocskolódást tűrni. Az echte tömeggyil kos Bibi Netanjahu olyannyira zokon vette a Sunday Timesben róla megjelent karika túrát, hogy Izrael hivatalosan tiltakozott miatta, persze antiszemitizmust rikácsolva. Még jó, hogy megtorló csapást nem mértek miatta Angliára... Erre csak azért nem volt szükség, mert laptulajdonos Rupert Murdoch úr meakulpázása után "The Sunday Times ügyvezető főszerkesztője és rajzolója is bocsánatot kért a vezető konzervatív vasárnapi brit lap legutóbbi kiadásának egyik karikatúrája miatt, amely brit zsidó szervezetek képviselőinek elítélő véleménye szerint az antiszemita propaganda egyik visszatérő eleme, a vérvád szellemiségét idézte fel." Igaz viszont, hogy egy ilyen elítélő vélemény lélektani hatása súlyosabb, mint egy foszforbombázásé...

Hát persze ha abból a talmudi alaptételből indulunk ki, hogy a gójok, köztük a pravo szláv oroszok, nem emberek, akkor minden világos: becsülete csak annak az állam férfinak van, aki ember.

Nos a kis cédákat nem sikerült kiszabadítani az orosz igazságszolgáltatás "karmai" közül. Leülik, amit sokszorosan megérdemeltek.

* * *

Most pedig lássuk a "Martyr Naválnij" ügyet.

Naválnij polgári jogi harcos. Honlapja is van, a
Live Journal Ahogy látom, a képi szimbólumokat ő is kedveli... Látásmódja is egyéni. Putyin elnököt pl. így látja és láttatja a honlapján. Hát nem mondom...

Nos Naválnij "kabátügybe" keveredett, nyilván nem véletlenül. Ezért írt érdekében
"menlevelet" Hodorkovszkij. Őszintén szólva nem vagyok egészen biztos abban, hogy e levél jót tesz e írójának és pártfogoltjának...

A levél politikai mozgósítás. Nyomás gyakorlására szólit fel az állammal és bíróságaival szemben.

Naválnij vádlott pedig már előre megfogalmazta
ellen vádiratát az orosz bíróságokkal, Oroszországgal és Putyinnal szemben. Az írás hosszú...

Mindkét dokumentumot orosz eredetiből kitünő segítőm R&T fordította, akinek ezúttal is köszönetet mondok.

Ha mégis elolvassák is, nem fognak tisztán látni, mivel Naválnij más dokumentumokra is hivatkozik. Nem ítélhetünk hát sem a javára, sem a terhére. Induljunk ki abból, hogy "kabát ügybe" keverték. Ami miatt mégis érdemes elolvasni, ill. beleolvasni az írásba, az a vádlott előzetes vádaskodásának hangneme és az a kísérlete, hogy a "közvélemény erejével" javítsa esélyeit a bűnperben. Nos azt gondolom, ez a módszer és az írás hangvétele a kívánt hatás ellenkezőjét fogja kiváltani.

Naválnij valószínüleg nem forgolódott évekig, évtizedekig a bíróságokon és nem tudja, hogy a bírákra, a "leggonoszabb kaszt" tagjaira nem lehet befolyást gyakorolni, főleg tények kel - logikus érvekkel nem... Sajnálom tehát Naválnijt, akit szerintem is megillet az ártatlanság vélelme.

Ami Putyin rendszerét és az orosz bíróságokat illeti. Naválnij képen van valami feltünő. A felvezető tenyész-ökör, a kéz bilincsek, meg a vezető-bilincs hiánya; amely nem hiányzott nálunk a Zuchslag perben. De ne kiabáljuk el. Várjuk ki a végét. Az orosz "jogállamiság" is fejlődni fog... Bár az is igaz, hogy Naválnij a Holokauszttal nem viccelt...

2013.05.01

Folyt. köv.
  


Beláttam, célszerü a honlap interaktiv jellegét biztositanom. Kérem, a hozzászólók becenévvel (nickname) azonosítsák önnmagukat és jelöljék meg, melyik íráshoz szólnak hozzá. Szerkesztő 
 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.04.21

Sz. Gy.