Helyreigazitás! Ugrás innen.

Nyilt levél.
Szász Lórántnak!

 

Kétszer csöngetett nálam a postás. Hozta a "Mondom az igazat" és "Vagyok a
költő"
c. köteteidet.

Ezúton is köszönöm, hogy gondoltál rám. Remélem módomban lesz még a könyveket eléd tolni, dedikálás végett...

Ha mások irását, vagy a sajátomat olvasom egészen furcsa gondolataim támadnak. Tetszik - nem tetszik, amit olvasok, mindíg az jár a fejemben, hogy az író - azzal hogy írt - mit mulasztott el! Mit kellett volna, mit kellene még tennie?

 

Így vagyok veled, könyveiddel is. Így könnyem meglehet: egészen mást fogsz olvasni, mint amit jelzésem alapján tőlem vártál.

 

A verseléshez nem értek, de szeretem a verseket, verseidet is. Úgy gondolom erről meggyőzött az ahogy néhány versedhez és mások verseihez, [grafikus] környezetet igyekeztem teremteni a "Commenten".

 

A próza az, amihez konyitok kissé. Így tulajdonképp prózai köteted kapcsán írok, de nem csupán prózai kérdésekről.

 

Az, hogy életed prózai termését össze és sajtó alá rendezed, érthető - lenne, ha legalább olyan öreg lennél, mint én... Szerintem még nálam sem jött meg az összegezés ideje. Ezért hagyom foghíjasan "életem regényét". Úgy gondolom, ejh' ráérek arra még. Te mindenesetre ráérsz!

 

Látom, mit látsz, ha visszanézel. Azt szeretném inkább látni, mire sarkall, ha előre nézel! Megértettem, hogy a nyomtatott "Magyarok Vasárnapja" továbbfenntartása fokozódó nehézségekbe ütközik. Te is bölcsen tudod, a Gutenberg Galaxison kivül is van élet. Persze a Cyber-tér három dimenziója és a "sulytalanság" megviseli kissé az ember szervezetét. Dehát nincs más alternatíva.

 

Csakhogy e változás mikéntjét sokan - sokféleképp gondolják. Ami engem illet, nem lelkesit a sötét, magányos kisbolygók 'űr-odüsszeája'. A csillagászati halmazképződés törvényszerüségei érdekelnek, mert ebből lesznek a napok és a napok által megvilágitott "kék bolygók".

 

Visszatérve a földre, kijelentem az egyéni honlapocskáknak közvélemény formáló hatásuk nincs, tehát nem hasznosak. A "nemzeti nyilvánosságot" csak sokak összeműködése hozhatja létre. Erre nem látok őszinte hajlandóságot sem bel- sem külföldön.

 

Épp jókor fedeztem fel egy különleges programot. Segitségével képfájlok halmazát lehet létrehozni. [Ilyen fájl egy honlap-banner is, a beleépitett linkkel.] Az olvasó elé egy kört, vagy gömböt lehet vetíteni. Így együltőhelyből akár száz helyre is elugorhat. Ez azonban nem elég! Egy [!] honlapon kell megjeleníteni olyan tartalmat, amelyet napról - napra legalább annyian elolvasnak, mint a Népszabadságot, vagy az [origo]-t.

 

Most csavarok egyet a mondanivalón. Egy vers következik, nem a tied. [Sóhajtozva káromkodva kezdek a bepötyögéshez...]

 

 

 

Sziámi ikrek

 

De jó tinéktek,

iker-testvérek,

szívvel-lélekkel összenőve éltek,

két világ csecsét szopva.

Ha itt apad a tejecske,

bőven buzog amott.

 

Nekem ott nem volt rokonom.
Magányosan, szegényen kódorogtam.
Nagybácsim nem kalandor Floridában,
Arizonában nem ügynök a sógor.
Még csak egy disszidens barátom

se létezik. - Milyen vidéki is vagyok!

Az én rokonaim

legtávolabb csak Kótajig jutottak.

Pedig bizony derekasan igyekeztek az ősök.

A két nagyapám is tudta a dolgát,

más fajtájáért tudni kell: -időben

elkotródni innen Amerikába.

 

Ott döglött meg az egyik, összetörve.

A másik

köhögve hazajött háromszor is, soványan.
Apám már Doberdóig eljutott, de kilenc testvér hazavárta.

Reménytelen rokonság, tehetelen

és mafla nép vagyunk mi. Ötvenhatban

az albérleti lakás romjain

csak álldogáltunk. Üvegek csörögtek,

fütyölt a szél, a lépcsőkön aludtunk,

s mi gyáva népség vitatkoztunk sírva

a felakasztott igazságokon.

Nem volt senki s űrű rokonságból

ki Svájcba, Svédországba futott volna,

vagy más ily megváltó hazába s mostan

lenne ott kinn pártfogóm és itthon

fizetett érdemem, amit

körülhízeleg a finom hatóság.

 

Hát hogyne! Hiszen mit ér az ilyen,

akineki itt van mindene: - szive,

lakása, temetője, kis motyója,

ide köti e földhöz minden úgyis:

- sorsát könyörgőn ölelő szerelme,

emlékek, sovány rokonok, beteg

öreg szülők és megyényi rokonság.

Ó, mit ér az ilyen, akit senki se csábít

onnan kintről, akinek testvér, sógor

nem ír hetenkint az új házhelyekről,

nem küldenek fényképet a legújabb

típusú kocsiról, a nyaralóról,

nem jön ajándék, IKKA csomag, dollár,

akit nem szervez ügynökének

a kávécsomag, angol szövetek,

s az előbb utóbb becsempészett Peugeot.

 

Ha nem kisérti semmi

- mit ér az a hűség?

 

Ám az a hűség drága,

amit naponta megkerítenek,

- e szétvezett lábú hazafiság,

melynek szemérme minenfelé kitárva

várja az érdek párzó gyönyörét,

s fizetteti magát két helyen si:

- itt, hogy hű marad,

ott meg - hogy egyszer áruló lesz.

A szája itt susog és igérget,

de ösztöne szétnyílva oda sugárzik,

hogy onnan-áldott terhét megfoganja.

Az a hűség! amit a nemzetközi tőke

pornográf testhelyzetei ellen

hazai udvarlással kell megóvni,

mint féltékeny férj óvja hitvesét;

- a hűség, amit a tőzsdéken jegyeznek,

s értékét devizában mérik.

A sziámi ikrek hűsége drága:

azt, aki itthon él: fizetik - el ne menjen,

s úgy fizetünk, hogy szédüljön a pár kinn;

ezt úgy tartjuk el itthon,

hogy az kinn lelkes ügynökünk legyen.

Az iker párt meg kinn udvarolják,

- hogyne! hiszen kéretlen agitátor,

dicsekvő ajándékai meg pontos pokolgépek.

 

Így aztán ők a két rendszer harcában

békésen kuncogva egymás mellett élnek,

világszervezetek védelme alatt.

 

De csendesedjünk el - fontoljuk meg, valóban,

hisz niuncs is igazunk, - a mi hűségünk

csupán a sárbaragadt sors determinációja,

kényszerű vállalás csak e hazafiság,

mi nem választottuk e társadalmat,

mert mi vagyunk az - s nem választhatunk,

minket messzirtől hozott e mély folyó!

Nem értük el a tudatosság oly fokát,

hol a haza s a közösség roppant

szellemi megfontolás, az értelem spekulációja,

s az érdek lázadása a legszebb ösztön ellen.

 

Hát bocsánat tőletek

ikertestvérek,

kik szívvel-lélekkel összenőve éltek

két világ csecsét szopva.

Ha itt apad a tejecske,

bőven buzog amott.

Nekiem ott nem volt rokonom.

Magányosan, szegtényen kódorogtam.

Nagybácsim nem kalandor Floridában,

Arizonában nem ügynök a sógor.
 


[Kész!]

 

Ecce homo! De ki ő?  Kitalálod? Közöld a megfejtést! A vers egy ezerötszáz oldalas verseskötet egyik gyöngyszeme.1979-ben adták ki. Illyés Gyula írt hozzá méltatást.

 

Keresd a Neten. Ird be a nevét, citáld valamelyik verssorát. Semmi!  Őt nem találod, csak a róla elnevezett könyvtárakat, kultúrotthonokat, iskolákat, stb.

 

Az ember, a szelleme eltünt. Orwell - 1984? Nem! Sokkal rosszabb annál! Irtják a magyarság agysejtjeit. Főleg a homloki lebenyt roncsolják: droggal, szesszel, pornográfiával, dumával. Mert ott székel a megtartó emlékezet.

 

Tudom, a magyarság kincse Wass Albert életműve is. Tisztelet azoknak - neked is - akik megőrizni, továbbadni törekszenek.

 

De!

 

Wass Albert egy derék hazafi és jó költő volt. Az ismeretlen viszont költő óriás, aki szellemi galaxist alkotott. Vátesznek is bizonyult. Sok kötetét soktízezer példányban adták ki. Már nem lelsz belőlük sem a könyvesboltokban, sem az antikváriumokban, sem a zsibpiacok ponyváin. A sziámi ikrek mocskos kezein sikkadtak el.

 

Nitsch-ről, a krisztusgyalázó szadista elmebetegről, linkek százai szólnak, "magyar" nyelven is... Múzeumot nyitottak "műveinek". Egyetemi tananyag lett.

 

Lóri! Tudod, "kultúrkampf" [is] folyik. Ellenünk. Védekezzünk! Ez csak együtt lehetséges.

 

A kérdések kérdése, képesek e a "nemzeti morzsák" arra, hogy - a holt anyaghoz hasonlóan - rendszerekbe szerveződjenek.

 

Te tíz esztendőt még biztos megérsz. Mit akarsz csinálni hátralévő napjaidban?

 

2006.06.18

 

Gyula.

 

 

 

A melléfogás belátása, beismerése a legnehezebb... Márpedig ez történt! Lásd az alábbi levélváltást.

 

----- Original Message -----
From: vv59
To: szeszakgyula@mail.datanet.hu
Sent: Monday, June 19, 2006 2:10 PM

Subject: Váci Mihály

Kedves Gyula!
Azt hiszem valami nem stimmel a kereséskor.
Íme a segítség.!
Web „Váci Mihály”: 110., összesen: kb. 198 000 magyar nyelvű találat. (0,33 másodperc)
Web „Sziámi ikrek+vers”: 110., összesen: kb. 576 magyar nyelvű találat. (0,42 másodperc) 
Web „Váci Mihály+élete”: 110., összesen: kb. 32 200 magyar nyelvű találat. (0,29 másodperc)

A megfejtés alapján.

Mély megvetéssel szól a nyugati rokoni kapcsolataival kérkedő világ csecsét szopva" élő "rendszerhű" ügyeskedőkről Sziámi ikrek című versében, tömören megfogalmazva az igazi hazaszeretet lényegét is

". . . mi nem választottuk e társadalmat, mert mi vagyunk az". . .

2006-06-19

Üdvözlettel: Vécsey Géza

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kedves Géza! 

Köszönöm a segitséget, csak saját melléfogásom szomorit el. A helyzetet az teszi igazán "drámaivá", hogy a verset a kötetből másolatm ki s.k. 

Mi sem természetesebb, minthogy lehozom leveledet a honlapomon. 

Arra azért kiváncsi vagyok, Lóri felismeri e a versről a szerzőt? Válaszát várjuk meg, addig nem lövöm le a poént. 

Gyula.