A kártékony "nemzeti" szektákról.
    
Vér és becsületsértés.
 

A " Magyar a Magyarért Egyeztető Testület" 2005. július 23-án a "Kis Olimpia
Sörözőben" tragikomédiává fajúló rendezvényt tartott. Erről Honlapom "Levelezés" rovatába egy "méltatást" irtam
"Igy egyeztettek ti!" cimen [a teljes szöveg a cimre kattintva elérhető].
 

A történtekhez fűzött megjegyzéseim érintették Domokos Endre János [a Vér És Becsület Kulturális Egyesület vezetője] személyét is.

Szeptember 26-án Domokostól az alábbi levelet kaptam.

 


Tisztelt Főügyész úr!


Véletlenül találtam rá a neten a Kis Olimpia béli találkozót kommentáló levelére, amelyben több, a személyemet is érintő kitétel foglaltatik, melyekre ezúton reagálok.

Előrebocsájtom, hogy Ön a találkozón nem volt jelen, így az ott történtetkről személyes tapasztalata, objektív képe nem lehet, csupán a jelenlévők beszámolói - leveléből ítélve el

sősorban Halászé - befolyásolhatták véleményét.

Halász agyficamaira már reagáltam
http://www.veresbecsulet.hu/hirek/olimpia20050723.html , az itt
leírtakat nem ismételem meg, ha érdekli elolvassa a megadott linken..
[A link megszünt!]

Lássuk tehát az Ön művét:
       
"Sajnos e szervezetek exkluziv szektácskák voltak és azok is maradtak."

A VBKE sohasem volt politikai párt s nem is lesz az, a 10 emberes választási bohóckodást meghagyjuk a Halász féléknek. Az egyesület deklaráltan egy baráti társaság, melyet ezen felül az eszmei közösség is összekovácsol. Nem célunk a tömegszervezetté válás, minden futóbolond befogadása. Mi embertől emberig haladunk, egyengetjük az utat az emberek lekében egy jobb világ számára. Ez persze olyanoknak, akiknek a választásokon megszerzendő 1% és a vele járó "nyugdíjkiegészítés" jelenti a célt teljesen érthetetlen. De ezért had ne mi szégyelljük magunkat.

"Figyelemreméltó Domokos radikalizmus - értelmezése is. Korábban személyesen tárgyaltam vele, Kocsis Imre társaságában. Utána leveleztünk egy darabig. Aztán egyszer rákérdeztem. A 'Blood an Honour' szervezetek behálózzák a világot, de különösen Európát. Azt  tudakoltam, ők miért nem tagjai ennek a sajátos Internacionálénak? Nem válaszolt. Egyáltalán, megszakitotta a levelezést is. Azt hitte tán', hogy provokálni akarom?"

A VBKE nem tagja a "Blood & Honour Internacionálénak" [ahogy Ön nevezi], szuverén, önkormányzattal rendelkező szervezet, ezt talán már Önnek is kifejtettem, ahogy kollégájának is kihallgatásomon illetve a bíróságon.

Hogy Kocsis Imre ajánlása ellenére nem bíztam és a mai napig sem bízok Önben az talán nem véletlen, de ne vegye személyeskedésnek. Ön egy fogaskereke volt annak a gépezetnek, amely most a megsemmisítésünkre törekszik, szolgálta ezt a rendszert, valamint - koránál fogva - élete nagy részét a kommunizmusban élte le, amikor is nem tudni mit és hogyan csinált [e kétely Halásszal és a többi "megváltóval" szemben is megáll].

Tagságunk nem véletlenűl áll fiatalokból, a legidősebb sincs több 35 évesnél. Nem szeretjük a meglepetéseket, nem vágyunk arra, hogy sorainkat más pártokban már levitézlett emberek - akik lelkét esetleg még némi kommunista múlt is nyomja - erősítsék. Magunk akarjuk kinevelni a mozgalom jövendő vezetőit, saját arcokat akarunk, akik a közéleti jártasságot, ideológiai-világnézeti képzést nálunk szerezték meg, s akikben 100%-ig megbízunk, mert közülünk jöttek, közénk tartoznak. A 90-es években volt már némi tapasztalatunk a "nagy öregek" által szervezett mozgalmak, pártok terén, ahol a kopaszok csak addig kellettek, amíg elvégezték a munkát [kampányolás, stb], s ahogy a sajtó nyüszíteni kezdett, máris megtagadták őket. Ebből folyik, hogy nem állunk be csicskának egyetlen önjelölt idióta mögé sem, hanem saját magunk szervezzük meg a saját szervezetünket.

Akikkel tudunk és akikkel érdemes, azokkal eddig is összedolgoztunk [Lelkiismeret '88, HVIM, MNF], s ezután is fogunk. Az összefogás csak spontán alakulhat ki, parancsszóra nem megy. Akik egy úton haladnak, figyelik és elismerik egymás harcát, munkáját, azok előbb-utóbb úgyis megtalálják a közös nevezőt, és együtt haladnak tovább.

"Domokos nem hazudik! Az ő nemzeti radikalizmusa valóban üres frázis. Egyszer volt szerencsém végigélvezni  egy "nyilas tüntetést"  a Falk Miksa utcában. Ez koprodukcióban ment '88-asokkal.- [Magdika Volt a 'kellékes.]"

Amikor Ön az "én nemzeti radikalizmusomról" beszél, nemes egyszerűséggel hazudik. Ugyanis sohasem állítottam magamról, hogy "nemzeti radikális" volnék, vagy, hogy a VBKE az volna. Mi ugyanis hungaristák voltunk, vagyunk és leszünk. Ezt viszont többször is elmondtam [beszédekben, bíróságon, TV-ben, stb.], érdekes, hogy nem jutott el a füléig. A "nemzeti radikalizmus" kifejezés számunkra valóban éppolyan semmitmondó melléduma, mint a "polgári". Mi három egymástól jól elkülöníthető ideológiai rendszert ismerünk:

1. Kommunizmus;
2. Liberalizmus [demokrácia];
3. Nemzeti Szocializmus [nálunk: Hungarizmus].
A "nemzeti radikalizmus" kizárásos alapon csupán a másodikba fér bele, de mivel ezt talán maga is szégyelli, a 3.-hoz való csatlakozáshoz pedig [noha ahhoz áll közelebb] nincs bátorsága, ezért nevezi magát "radikálisnak".

"Domi és a karhatalmi egység parancsnoka úgy viselkedtek, mint két igazi úr. Lekezeltek. Aztán elhangzott a nyilas-induló [csak a nyilaskereszt és Szálasi nem volt benne]. Utána a Nemzetbiztonsági Hivatal sötét ablakai előtt felolvastak egy peticiót. Szónoklatok is elhangzottak. Egyszóval rendben folyt minden, mint egy Csurka gyűlésen."


Eme mondatai egy olyan szervezetet próbálnak a Magyar Igazság és Élettársa erkölcsi szinvonalára hozni, amelynek jelenleg egy tagja börtönben ül, egy tagját és egy szimpatizánsát felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, egy másik szimpatizáns ellen pedig izgatás vádjával folyik eljárás, miközben magát a szervezetett a Fővárosi Bíróság első fokon feloszlatta. Egy olyan szervezetet gyaláz amelynek tagjait, telefonjait, levelezését, rendezvényeit az NBH rendszeresen figyeli, melynek koncertjeit a nevezett hatóság válogatott maffiózó módszerekkel próbálja lehetetlenné tenni.

Az eddigiek tükrében érthető, hogy az "uriemberség", a jórészt szabadnapjukon a mi figyelésünkre kizavart rendőrökkel való udvariasság, mi több az adott szó betartása [nálunk minden demonstráció úgy, ott és addig tart, ahogy a bejelentésben szerepel] önnek érthetelen, mitöbb kigúnyolni való fából vaskarika.

De ez az egyik oka annak is, hogy tanult kollégája immár harmadik éve nem bír velünk a bíróság előtt. Ezért küldözgetik a nyakunkra az Ekrem Kemál, Halász illetve - úgy tűnik - Szeszák féle provokátorokat.

"Rendben folyt minden, mint egy Csurka gyűlésen".

Hogy minket valamely értelmetlen erőszakos cselekményre, kirívó törvénysértésre ["HŰ! Már tizen vagyunk! Vegyük által a hatalmat, de hirtelen!"] hecceljenek. Ez sajnos nem fog bejönni. Megyünk tovább az elődeink által kijelölt úton, másokkal öszefogva, ha lehet, egymagunkban, ha kell, senkire sem hallgatva.

"Nota bene a nyilas, ha kisnyilas, a demokrácia fontos kelléke. Ezt Rákosi óta tudjuk. [Hajduböszörményben példáúl - ahol a "felszabadulást" megértem - a Kommunista Párt a Nyilaspárt székházában alakult meg. A tagnévsor gyakorlatilag azonos volt...]"

A fenti idézet akár a Hír [Zsidesz] TV-ben is elhangozhatott volna. Aki nem a "mi kutyánk kölyke" az csak komcsi lehet. A Nyilaskeresztes Párt székházának Kommunisták általi elkobzását [lásd az Andrássy úton lévő Hűség Házas] a párt Kommunista Pártban való továbbélésének aposztrofálni pedig nagyfokú korlátoltságra vagy rosszindulatra vall. Eme hasonlatával tehát többszörösen is melléfogott, ugyanis - visszautalva itt a fent leírtakra - közöttünk nincs volt kommunista, MSZMP tag, KISZ tag vagy ilyesmi. Ezt ön és elvtársi köre is elmondhatja magáról?

Néha azért nézzen tükörbe is: ha valahol nem kiváncsiak magára, az nem biztos, hogy őket minősíti.

Tisztelettel: Domokos Endre János.

     

    Eddig a levél. Úgy vélem, nem igényel indokolást, miért nem kivánok irójának válaszolni. Igy ismét a véletlenre van bizva, hogy Domokos rátalál e ezen irásomra a Neten. Ez számomra teljesen közömbös, mert a levél csupán egyik adaléka annak a nemkivánatos helyzetnek, amelyet tulajdonképp nem is annyira "exkluziv" mint inkább obskurus szektácskák mértéktelen burjánzása jellemez. Ezzel a jelenséggel kinyilvánitott szándékomban állt belterjesen foglalkozni. Ezt korábban már emlitettem a Honlapon. Eltöprengtem azon mivel, kivel, hogyan kezdjem. Domokos levele véget vetett töprengéseimnek. Határoztam: velük, vele kezdem.

    Domokos tudatja, hogy Halász József "agyficamaira" az Egyesület Honlapján válaszolt. Javallja, nézzem meg a linket. Nos megnéztem. Érdekes. Olyannyira, hogy idézek belőle.

"Álláspontunk az összefogással kapcsolatban változatlan, ahogy azt Dobogókőn is kifejtettem: politikai egységet kizárólag hungarista ideológiai alapon tudunk elképzelni [a "nemzeti radikalizmus" számunkra éppoly semmitmondó, mint a "polgári párt" kifejezés]. Mivel a jelenlévők a hungarizmustól ódzkodnak, ezért marad az egyeztetés - amolyan megnemtámadási szerződés" alapon - vagyis: programok egyeztetése, rászervezések elkerülése, nemzeti létkérdésekben közös kiállás, egymás tyúkszemére nem lépés. Világossá tettem azt is, hogy olyan szervezetekkel, amelyek számára az ezredéves magyar kereszténység csupán "judeo-kereszténység" s akiknek a több tizezerért "keresztelő", gagyi táltosok bohóckodása egyenrangú a keresztény vallással .... bajosnak tartjuk az együttműködést."

Érthetö, ha fentieket olvasva keresgélni kezdtem a "hungarista ideológiai alapok" után, elsősorban az Egyesület Honlapján, mivel - tudtommal - e tárgyban Domokos még nem adta ki összes műveit.

Utána néztem "Tudós" Takács Jánosnak is, akit Domokos az Egyesület szakértőjének titulál. A név beütésekor a Gooooogle sok találatot jelez . Megtudhatjuk, hogy Nevezett katolikus teológus, pap, nyolcvanas éveit tapossa.

[Eredeti neve
Takács János volt. Nem tudom, hogy a "Tudós" előnév egyszerű névváltoztatás eredménye, vagy olyan adományozott tudományos fokozat, amit nem ismerek. Tekintve, hogy még Einsteint sem nevezték (el, vagy ki) "Tudósnak", fel kell tételezni, hogy a páter valami fontosabbat fedezhetett fel, mint a reletivitás elmélet... Szentigaz, a derék egyesületi szakértő irsogál szorgalmasan, de munkái között a "hungarista ideológiai alapok" kifejtése nem lelhető fel sem az emlitett keresőben sem az Egyesület Honlapján.]

Nem érthető, hogy a jámbor hungarista érzelmű aggastyán miért nem publikál e témakörben. Tisztes korát tekintve aligha mondhatja Pató Pállal : 'ejh ráérünk arra még'. Igaz, tervezett előadásai [Helyszín: Kis Olimpia söröző XI. Tétényi út 63. I. emelet Időpont: minden páros vasárnap 17 óra. A belépés díjtalan.] öles betűkkel szerepelnek az Egyesület Honlapján. Köztük ilyen cimek is olvashatók: "A Hungarizmus és a Szent Korona tan. - A hungarista hatalomátvétel európai jelentősége". Persze még nem tudható, hogy az elmondandókból mi válik majd anyagi erővé a kopaszokban.

[Arra van történelmi példa, hogy sörözőkből igazán nagy dolgok indulhatnak el. Nem törvényszerű, hogy minden sörpuccsot leverjenek. Milyen felemelő lenne egy budapesti sörpuccs, ahol a menet élén T.T.J. haladna, Bakócz Tamás módjára emelve a keresztet, nyomában a bakancsosokkal. Dehát ez merő képzelgés, hiszen Domokos nem engedi, hogy őket holmi provokátorok értelmetlen erőszakos cselekményre, kirívó törvénysértésre hecceljék. Marad tehát, egyelőre legalábbis, a ROCK, "egyszerre, egyidejüleg a kapitalizmus ellen és a kommunizmus ellen"!?  Úgy ám! De erről lentebb.]

Az Egyesületi Honlapján - jobb hijján - Henney Árpád 1951 [!] évi augusztus havában irott értekezését olvastam, "Mi a hungarizmus?" cimmel. A jelek szerint az Egyesületnek még nem volt érkezése Henney téziseit az azóta bekövetkezett változások alapján frissiteni. Ez esetleg arra utalhat, hogy a tátongó ózonlyuka kon keresztűl érkező káros sugárzás károsabb azon egyének agysejtjeire, akiknek koponyáját nem védi hajzat.

A MŰ-ben - többek között - az alábbiak olvashatók.

[Itt bocsájtom előre, hogy az Egyesület általam ismert tevékenységét és Domokos nemzetvezető testvér kinyilatkoztatásait a Henney tanulmány sorai közé illesztve mutatom ki a "tanitás", valamint az egyesületi viselkedésének, megnyilatkozásainak szembetűnő diszkrepanciáit.]

"Mi tehát a Hungarizmus?... A legmagasabb fokú magyarság! Egy mondatba összefoglalva ez a válasz. Sokan azt felelhetnék, hogy ezt mindenki állíthatja, de mivel lehet bizonyítani? A Hungarizmus céljával. A Hungarizmus célja a magyar birodalmi gondolat megvalósítása!"

Erről annyit, hogy talán az egész nemzeti "sorköteles" állományból sem lehetne egy hadosztályt felállitani. Egyáltalán nem biztos, hogy a 'hungaristák' soraiból végzett merités kedvezőbb százalékos eredményt hozna mint az 'egyebeknél'. A birodalmi álom, a jelek szerint, akkor ér véget, ha az alvó keze beleér az éjjeli edénybe... Nota bene! Hadosztályok nélkűl nincs birodalom.

"Ebben a széteső, pusztuló világban egyetlen szilárd politikai irányzat a Hungarizmus, amely attól a felismeréstől vezettetve indítja meg küzdelmét, hogy: Délkelet-Európa vezető népe a magyar!"

A vezető szerep paraméterezett viszony a magyarok és nem magyarok között. Vajh' mi derenghet e paraméterekről a kopasz fejekben, ha az ideológus mitsem ir róluk?

"Csak tökéletes politikai egység teheti lehetővé, hogy ennek az egész Európában egyedülálló földrajzi és gazdasági egységnek minden előnye az itt sorsközös- ségben élő összes népek számára hasznosítható legyen. Ennek az egységnek a megteremtésére törekszik a Hungarizmus, de nem hatalmi szóval, hanem azzal, hogy az itt élő és gazdaságilag egymásra utalt, egymást kiegészítő különböző fajú, nyelvű és vallású népek nemzeti érzését és öntudatát, nyelvét, szokását és vallását feltétlenül tiszteletben tartva szervezi meg a politikai, gazdasági és társadalmi együttélés lehetőségét."

Igy szól a tanitás. És mit ir Domokos?

"Nem állunk be csicskának egyetlen önjelölt idióta mögé sem, hanem saját magunk szervezzük meg a saját szervezetünket."

Ebben érhető tetten az exkluzivitás. Az obskurantizmus is kiviláglik a későbbiekből.

"A feladat eredményes elvégzésének előfeltétele, hogy a magyarság teljesen összehangolt, egységes társadalmi közösségben éljen. Ne legyen semmi külső vagy belső tényező, amely a magyart a magyarral szembe állítja."

És mit mond a Nemzetvezető?

"Álláspontunk az összefogással kapcsolatban változatlan ... : politikai egységet kizárólag hungarista ideológiai alapon tudunk elképzelni [a "nemzeti radikalizmus" számunkra éppoly semmitmondó, mint a "polgári párt" kifejezés]. Mivel a jelenlévők a hungarizmustól ódzkodnak, ezért marad az egyeztetés - amolyan "megnemtámadási szerződés" ... egymás tyúkszemére nem lépés."

Ez azt jelentené, hogy a Kis Olimpia Sörözőben valaki, alkalmasint egy söröshordóról, elszavalta a hungarista ideológia alapjait és a jelenlevő nem hungaristák ódzkodtak attól? Nem! Nem volt semmiféle szavalat. Nem is lehetett, hisz a Vezérnek sincs halvány fogalma sem arról, hogy mi is az a hungarista ideológiai alap, aminthogy arról sem, hogy kopasz együttesének mennyire nincs semmi köze a Henney-féle avitt dolgozatban rögzült ideológiai párlatokhoz.

Talán Nyers Rezső mondta: 'nem könnyű gúzsbakötve táncolni'. Bezzeg Domokos, minden testi ill. szellemi  erőfeszités nélkűl, akar is és mer is, Martens-bakancsosan, nem hungarista tyúkszemek között, rock zenére, piruettezni. Ez lenne a hungarizmus és a nemzet viszonya? Úgy tűnik, ez.

Aztán itt van a hungarizmus és a parasztság problematikája. A hungarizmus éltető televénye ugyanis, Henney szerint, a parasztság. 
 

"Az igazi és egészséges paraszt mindenkor az egészséges önzés kifejezője, mint ilyen az igazi és tiszta nacionalizmus képviselője, aki csak akkor van a nacionalizmusba egészségesen beépítve, ha a földbéke [?] biztosítva van Nemzetünk életében. Földbéke pedig akkor van, ha a föld a paraszt felelős tulajdonában és felelős megművelésében van."

Tudvalévő, hogy a magyar paraszt nem jár kopaszon, hajadonfővel, mert nem hülye, nem akar napszúrást kapni répaegyelés közben. Domokosnak és társulatának úgyszólván semi közük a földhöz, a parasztsághoz. Ők a flaszteren tenyésznek, de abból nem lehet gyökeret eresztve kinöni, csak valahogy odakerülni, hasonlóan olyan más biológiai szubsztrátumokhoz, amelyeket igen költséges összeszedni és elszállitani.

"A hungarista parasztnak a családi életen belül, a nővel való kapcsolata élettörvényünkből adódik: a családi élet tisztasága, erkölcse, dús gyermekáldása abban a tudatban, hogy egyetlen gyermeke sem marad ellátatlan. A parasztnak tudnia kell, hogy nemcsak a földet, hanem a Nemzetet is meg kell becsülnie azáltal, hogy a dús gyermekáldást vállalja és Nemzetünk iránti kötelességének tartja."

A Führer is ilyesmikről elmélkedett. Aztán létrejött a "Lebensborn mozgalom". Kiváncsi lennék, hogy kopaszéknál hogy állnak, a számukra erkölcsileg kötelező 'bevállalás' mutatószámai.

"A Hungarizmus nem jelenti egy osztály mozgalmát, hanem népmozgalom, mely a társadalom minden rétegét felöleli és abból senkit ki nem rekeszt. A nemzetfenntartó paraszt és a nemzetépítő munkás munkáját valaki nek összhangba kell hoznia, hogy munkájuk a köz szempontjából eredményes és hasznos legyen. Kell egy tényezőnek lennie, amely a kettőnek munkáját összefogja. Ez a tényező az értelmiség, amely egyedül képes arra, hogy a nacionalizmust és a szocializmust a gyakorlati állami, nemzeti és népi élet hasznára megszervezze.

Az értelmiség tehát az igaz és tiszta Hungarizmus megtestesítője, a társadalmi béke kifejezője, a Pax Hungarica letéteményese. A Hungarizmusban az értelmiség a nemzetvezető."

Hát aligha állitható, hogy az Egyesületet az értelmiségi elem dominanciája jellemezné. E tézisekhez viszonyitva mutatható ki, hogy az Egyesület olyan szekta, amelynél az obskurantizmus bizonyos jelei határozottan felismerhetők; szellemi vakságot önként vállalók gyülekezete. Közöttük természetesen a félszemű a király.

A http://beluard.freeweb.hu/index10_13.htm cimen található a szektákra jellem
ző  sajátosságok leirása. Idézek belőlük néhányat.

 

Ha ... arra készülsz, hogy szektavezér legyél, hét bombabiztos taktikát ajánlunk mindössze...

Teremts sajátos társadalmi valóságot. A szektateremtés első lépése az, hogy elvágjuk a kívülről érkező információk útjait, s megteremtsük a szekta saját társadalom és világképét.

A "hívők" és a többi ember között szigorú határvonal húzandó, méghozzá lehetőleg fizikailag is, szellemileg pedig minden kívülállót "sátáninak" [vagy ügynöknek, provokátornak] kell tekinteni.[és minősiteni]

A szekta nézőpontjából megteremtett világkép eligazítja a hívőket az élet eseményeinek megítélésében. 

A szektatag számára értelmetlen világ először akkor tűnik logikusnak, amikor a mozgalom álláspontját magáévá teszi.

Segíti a szekta világképének kialakítását a saját nyelv és zsargon alkalmazása is.

Egy jól szövegezett szótár kliséi ... segítenek a dolgok pozitív és negatív címkézésében, s eltompítják a kritikus gondolkodást. Van még egy ismert szabály, melyet érdemes betartani a világkép kialakításakor: ismétlés a tudás anyja, s a kitalálást valósággá változtatja… 

Képezz vakcsoportot. A vakcsoport-technika révén elkülönítheted a szekta tagjait és a kívülállókat, arra emlékeztetve híveidet, hogy "Ha kiválasztott akarsz lenni, tégy úgy, mint egy kiválasztott, aki nem tartozik közénk, az bűnös és kárhozott."

Az új nevek, a ruha, a szokások, a külső jegyek mind azt az alapkérdést szolgálják, mit jelent a csoport-tagság ? -

A vakcsoport-technikával együtt jár a gyűlöletesek csoportjának kijelölése (a kívülállókból).

A vezető hitelességének és vonzóságának megteremtése. A legtöbb szekta kialakítja a maga mítoszait, elsősorban a szektavezérről szóló históriákat, melyek szájról-szájra járnak.

Vannak más lehetőségek is a szektával kapcsolatos ellenérvek elfojtására. Az éneklés és a kántálás szintúgy megakadályozza, hogy azoknak szövegén túl bármi másra gondoljunk.

Stb., stb.


Természetesen lehetne tovább részletezni, ragozni az ismérveket. Senki sem állithatja, hogy az Egyesület minden vonatkozásban megfelelne a [töredékesen] felsorolt valamennyi ismérvnek. Az olvasónak csak egy dologban kell dönteni: a truppra az ismérvek melyik csoportja passzol inkább, Henney követelmény rendsze re, vagy a szektajellemzők? Úgy vélem a válasz nem lehet kétséges, de mielőtt azt megfogalmaznánk ejtsünk néhány szót arról, hogy mixeli Domokos, az ő szektájában, a tudós agg prédikációit [előadásait] a rockmuzsikával?

Itt emlitek egy érdekes párhuzamot. Hitler a jazz-zenét a testet lelket egyaránt rontó zsidó-kapitalista szubkultúra káros jelenségének tartotta. [Ki fogom ásni a Mein Kampf idevágó passzusát.]

A lényeget illetően szinte teljesen azonos ugyanerről Gorkij véleménye is. [Ásás - dettó.]

A rock zenét lehet szeretni vagy utálni. A süketek maradhatnak akár közömbösek is. Az viszont aligha vitatható, hogy e zene és a drogok kéz a kézben rombolják az emberi testet és lelket; megzavarva a logikus gondolkodást, "felszabaditva" a hordává gyúrt egyéneket az emberi kultúra - igy a keresztény kultúra - által beléjük plántált erkölcsi kötöttségektől, úgymond gátlásoktól.

Itt közlök néhány felemelő lemezboritót.

A kommentár megirása után jutott eszembe a 2005. augusztusi sziget fesztivál, ahol a talp' és a morál alá valót nem vitásan a rock zene szolgáltatta. Őszintén szólva nem tudom, hogy az Egyesület, akár csak "nézésileg" képviseltette e itt magát.

Az alábbi képek tehát nem az Egyesületet, csupán annak "szellemi" bázisát hivatottak illusztrálni.

Aligha vitatható, hogy a Nemzetnek manapság a kapitalizmus és a kommunizmus elleni kétfrontos harcában [l. a képet a kommentár végén] égető szüksége van a rock-nyilasokra.

[Ami engem illet egyénileg csak arra vagyok kiváncsi, hogy a lelki atya is csápol e, amikor az egyesületi fiatalok rock-koncerteznek? Egyálta lán mit szól az Egyesület e kedvenc múlatságaihoz?]
 

Ha igaz - én igaznak tartom - hogy a rock a zsidó-kapitalista szubkultúra egyik veszélyes fegyvere a keresztény emberiség ellen, úgy elgondolkodom azon, nem lenne e helyesebb a társaságot Szubkulturális Egyesületnek nevezni?

Ami a "judeo-kereszténységet" tárgyazó kitételeket illeti, a vezér ugyanolyan türelmetlenséget tanúsit, mint egy megvadúlt pápista. Ez nem feltünő egy olyan csapatban, amelynek tábori papja ugyancsak pápista. Dühödt prüszkölése során viszont ismét szembekerűl a hungarizmus alapjaival [à la Henney].

"A Hungarizmus keresztény vallás-erkölcsi alapon áll, számít a keresztény felekezetek összhangban végzett munkásságára.

Az egyes felekezetek nem képviselhetnek különálló kultúrszellemet, mert az a nemzeti lélek kettéhasadását, a Nemzet lelki egységének megbontását idézhetné elő. A közreműködést békés megegyezésnek kell megelőznie, kulturális vonatkozás ban is. Az egyházak nem lehetnek állam az államban, az államhatalom azon ban bírálóan gondoskodik a keresztény egyházak érdekeinek szociális és kulturális kielégítéséről.

A Hungarizmus istenhívő és krisztushívő, nem tűri az istentagadást, a Krisztus-gúnyolást és a vallástagadást. A Hungarizmus elválaszthatatlan Krisztus tanától és harcos eszköze a krisztusi erkölcsi világrend gyakorlati meg valósításának. Az egyházak dogmáihoz nem nyúl. A vallás különböző dogmatikus egyházdiktatúrákba merevedik, ha nincs meg a nacionalizmussal és a szocializmussal a parancsolóan megkövetelt életösszhangja, ha ezeket elveti és távoltartja. Igaz hittel és meggyőződéssel valljuk vallásunkat, de nem ért hetünk egyet azzal, hogy a politizáló egyházak szabják meg, hogy milyen egyházpolitikai feltételek mellett üdvözülhetünk csak. Ezt az üdvözülést kizárólag a vallási egyházak biztosíthatják számunkra, ennek feltételei pedig Krisztus Urunk tiszta törvényeitől függnek és nem az egyházak politikai elgondolásaitól. A vallási egyház bennünk fogja legigazabb, leghívebb és legerősebb támaszát megtalálni, a politizáló egyházzal azonban mindenkor szembenállunk."

Hogy 'politizáló egyházzal' a derék hungaristák közül kik állnak szemben és kik nem, nem tudható. Az viszont biztos, hogy e szembenállásnak az Egyesületnél semmi nyoma, holott az egyházak orcapiritó perfiditással politizálnak, különös tekintettel a Katolikus Egyházra. Sokat fortyogtam erről e Honlapomon. Most csak a "Tisztelendők" cim alatt irottakra utalok, nem számitva természetesen arra hogy azt Domokos akár "véletlenűl" is elolvassa. Cikkben leirt 'Szebik - affér' már nem judeo-kereszténységről, hanem 'keresztény' egyházi vezetőknek a zsidósággal szembeni elvtelen behódolásáról szól.

A Vezérnek egészen sajátos felfogása van a magyarság történelméről is.

Újra ide citálom velős kijelentését.

"Világossá tettem azt is, hogy olyan szervezetekkel, amelyek számára az ezredéves magyar kereszténység csupán 'judeo-kereszténység' s akiknek a több tizezerért 'keresztelő', gagyi táltosok bohóckodása egyenrangú a keresztény vallással ... bajosnak tartjuk az együttműködést."

A 'hungarista ideológiai alapban' [Henney] a pedig következők olvashatók.

"Hungarisztikus kultúrpolitikánk alapja a magyar népi kultúra. Az egész világgal megismertetjük magasrendű kultúránkat, amelyet fajunk évezredes küzdelmes munkával turáni lelkéből kitermelt és értékké emelt. E kultúra hordozója, a magyar nép, jogot szerzett arra, hogy életterében saját kulturális életét élhesse. Célunk olyan új magyar lelki típus kitermelése, mely faji, népi talajban gyökerezik és a nemzeti önérzet és nemzeti hivatástudat magaslatára emelkedett."

Itt nincs éles ideológiai ellentét. A két beszélő ugyanis elbeszél egymás mellett, igy nem mérhető, melyikük tájékozatlanabb a magyarság történetét illetően.

Domokos "ezredéves magyar kereszténységről" beszél, és ami az előtt, azon kivűl és azon túl van, nem más, nem több, mint "a több tizezerért 'keresztelő', gagyi táltosok bohóckodása".

Henney pedig a magyar faj évezredes munkájáról
 gagyizik, bepasszirozva e szűk évezredbe a 'turáni lelkűletet' is.

Minderről csak annyit, hogy aki a magyarság történetét  csupán 'Szent' István [a Német Lovagrend tagja] felnégyelős, élvetemetős államalapitásától hajlandó ismerni - elismerni, annak számára e helyen nem próbálok alapfokú történelem leckét irni.

Végezetűl feltennék egy találós kérdést tisztelt olvasóimnak. Ehhez kölcsönveszem az Egyesület Honlapjáról a központi szimbólumot. Ime.


A kérdés egyszerű: kik ezek?

2005.09.29 

Sz. Gy.