Esemény követés!

 

A világi államokról

Hadüzenet a nemzeti félretájékoztatás ügynökségeinek

Bevezető

Utólag vallom be: csak részben fogtam fel, miről írtam tulajdonképp, amikor az "Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Programja" c. írást  közzétettem. Nyilvánvaló viszont, hogy egy szekuláris (világi) állam modelljét próbáltam felvázolni. Ehhez történelmi analógiák is kellettek. A párhuzamokat Nemzetiszocialista Német Munkáspárt [NSDAP] történetének tanulságaiból vontam.

Az írás nem állta ki a pudding próbáját. Azóta is gondolkodom az okokon. Magyarázatot eddig nem találtam, de bizonyos sejtések kialakultak bennem. Elöljáróban ezekről számolok be.

Az emberi gondolkodás fölötti uralom megszerzése a már folyó harmadik világháború legfontosabb harctere. A harcoló felek legfontosabbika pedig a média, amelynek fogalmát próbálom helyesen használni ["média eredetileg a latin medium ‘eszköz, közeg, közvetítő’ szó többes száma"]. E cikkben tehát egyes 'médiumokkal' fogok hadakozni.

Az embereket nem csupán a fajuk, vallásuk, stb. szerint lehet(ne) megkülönböztetni, hanem aszerint is, hogy gondolkodásuk melyik médium partjai között sodródik. Ha a médiumokat osztályozni próbáljuk több áramlatot látunk. Én hármat próbálok elkülöníteni.
a) nyiltan szemita,-
b) burkoltan szemita ("mérsékelt"),-
c) "antiszemita" médiumok.
Az első kettő megítélésénél semmi bajom nincs. A harmadikkal annál több. Gyanítom ugyanis, hogy olvasóim jelentős hányada szellemileg e harmadikból táplálkozik és én azért váltam számukra emészthetetlenné, mert írásaim - a szó köznapi értelmében - nem antiszemita írások, ezért mondanivalójuk értetlenkedést, sőt megbotránkozást vált ki. Ennek jellemző példája a Jövőnk Infoval támadt incidensem, amelyről "Pápista hungaristák" c.
írásomban számoltam be.

Ami a "c-kategóriát" illeti, az tovább bontható 1 - A Jobbik "szellemiségét" közvetítő, 2 - hungarista, 3 - nyilas médi umokra.

Mint olvasóim vehették észre, hajlamos vagyok "összeesküvés" elméleteken rágódni, vagy ilyeneket fabrikálni. Sorry!

Részben e hajlandóságnak tudható be az a sok írás, amit annak szenteltem, hogy a Jobbikot mint álnemzeti, álradikális ál-szélsőséges, ál-antiszemita pártot mutassam be. Ezek összesitett kimutatását "Jobbik bajok" c. írásom tartalmazza.

I.
Az "antiszemita" médiumokról

Miről is van szó?

Írásaimban emlegettem ugyan a Jobbik szócsöveit: a Kuruc Infót, ill. a mai Alfahír elődjét a Barikádot, de igazi szerepü ket, ill. jelentőségüket csak most kezdtem felismerni, nem utolsó sorban kiábrándító személyes tapasztalataim alapján.    

Régóta észlelem, hogy a Kuruc Info ill. a Barikád/Alfahír fontos külföldi eseményeket kifejezettem a szemita média szája íze szerint tálal, defetista [kishitűség; az ügy győzelmében nem bízó, eleve bukást váró magatartás] szellemben. Ezt néha szóvá is tettem hozzászólások formájában. Természetesen eredménytelenül.

Gyanakvásom a törökországi események kapcsán érett szubjektiv bizonyossággá. Erről számolok be most ezen események elemzése kapcsán.

Törökországban zavargások vannak. Hogyan tájékoztatják erről olvasóikat az említett orgánumok, különös tekintettel az Alfahírben megjelent írásokra? [Közbevetem, e két jeles társaságnak sikerült a médiapiacot testvériesen felosztani egymás között olymódon, ahogy ezt egybe szerkeszett logójuk szemlélteti. Az egyik a "domináns", a másik a "legolva sottabb". Ami bennük közös, az a szerénység...]

 

 

  

Az Alfahír rendszeresen tárgyalja a törökországi eseményeket. Az egyik karakterisztikus cikk A 2013, június 6-i, "A törökországi zavargások margójára" c. írás.

A cikk emliti, hogy a törökök egyrésze valami Kemál Atatürk követője, a szekuláris államrendszer híve, [Ideértve a hadsereget is...] majd dícsérni kezdi Erdogan miniszterelnök kiváló teljesítményeit, aki gazdasági csodát müvelt Törökországban. Az iszlám híve ugyan, de ezt nem nagyon reklámozza. Be akar vezetni bizonyos "konzervativ" jogintézményeket (alkoholtilalom), de ezt kellő tapintattal teszi. A cikkíró voltaképp nem érti, hogy egy épitészeti koncepció: az isztanbuli Takszim tér részleges átépítése miatt, miért törtek ki tüntetések és a rendőrök miért léptek fell a kelleténél gorombábban. Siet ugyanakkor kijelenteni, hogy az USA ankarai nagykövete aggodalmát hangoztatta emiatt. Nem hagy kétséget az iránt, hogy az intelmeket Erdogan meg meg fogja szívlelni és javít a rendőrség "munkastí lusán". Rosszalló értetlenkedését fejezi ki viszont amiatt hogy... És itt következik az önleleplezés.

Bravó alfások! Öröm, hogy ilyen marhák vagytok és hogy ezt képesek voltatok két mondatba sűríteni. Külön hálám azért, hogy Sziriát is bele kombináltátok az önleleplezésbe.

Komolyra fordítva a szót kezdjük talán Sziriával. Már pedzegettem a közel multban ott történteket, de informáci óim szerfölött hiányosak voltak. Később pótoltam ezeket. Viszont ti alfások! Nem tudjátok, mi történt május 2-án és 5-én Szíriában? Vagy tudjátok csak kussoltok? Mert írni nem írtatok róla egy kúrva szót se'?  Nem a ti asztalotok?

Szóval az úgy volt hogy Merkel asszony elkorcsosult Németországa eladott egy (vagy több) Delfin (Dolphin) tipusu tengeralattjárót a "baráti" Izraelnek. Egy ilyen szerkezet a szir partokhoz lopakodott gyomrában nukleáris (?) rakétákkal, amikor egy szíriai torpedónaszád kiszúrta és egy torpedóval a tenger fenekére küldte. Izrael megtorlásképp május 5-én nukleáris (!!!) csapást mért Sziriára. Egy rövidke kivonat az erről szóló számtalan tudósítás egyikéből.
"It is reported that the Israeli Dolphin submarine, a German built diesel/electric craft, was attacked and sunk by a Syrian Navy torpedo boat at 2:30 AM, May 2, 2013 while at a depth of 150 meters.  Prior to the sinking, a ship operated by Germany’s intelligence services had been in the area.After the reported, or should we say “unreported” sinking of the Israeli submarine and the equally “unreported” nuclear attack on Syria, a large contingent of Russian naval vessels moved into area." 
[Az épületes históriához tartozik, hogy a Delfin hullámsírja fölött hamarosan megjelentek a sziriai hadsereg helikopterei és mindaddig köröztek, amig a haditengerészet "mentőhajói" kötélre nem vették és el nem vontatták az értékes zsák mányt...]

És hogy mi köze ennek a ti oltári szemét mivoltotokhoz? Aljassá nemcsak azáltal válhatik valaki hogy hazudik (hado vál), hanem azáltal is, hogy célzatosan elhallgat (elsumákol) valamit.

A ti disznóságotok többrendbeli. Hallgattatok a fenti "apróságokról". Hallgattatok és makacsul - folyamatosan hallgat tok arról hogy a Sziria elleni izraeli, amerikai, angol, francia, szaudi, stb. agresszió elsődleges logisztikai bázisa annak a "sikeres" Erdogannak a Törökországa, akinek a seggét nyaljátok. Erről se tudtok seggfejek? Vagy itt is sumákoltok? Melyik változat hízelgőbb rátok nézve? Az Ordosz Műhellyel aládúcolva se tudtok annyit, mint egy átlagos internet olvasó? Vagy Műhellyel együtt sumákoltok?

Nem tudjátok (?), nem mondjátok (?) hogy a törökök Erdogan Sziria politikája - a zsidó és amerikai agresszorok feltétlen kiszolgálása - miatt is elégedetlenkednek, ill. nyugtalan kodnak. Ez az érzés is benne van a pakliban. De nemcsak a törökök füstölögnek Sziria miatt, hanem művelt európaiak is. >>>
Nálatok Izrael jóformán szóba sem kerül. És ti lennétek a zsidó világ hatalmat sokkoló antiszemiták? Ugyan ne röhögtessetek.

Ha olvasgatnátok néha az "Oroszország Hangja" portált, sok érdekességet találnátok, pl. ezt is.
"Az is teljesen világos, hogy Törökország mély politikai krízis küszöbén áll – állapította meg Rádiónknak adott interjújában Sztanyiszlav Taraszov, a közel-keleti országok szakértője. Törökország lényegében egy szíriai katonai invázió közelébe jutott, ami mély felháborodást váltott ki a társadalomban. Most a törökök ötven százaléka nem támogatja az Erdogan-kormány külpolitikáját." A cikk címe egyébként "Törökországi helyzetkép". Dehát mit érdekel ez benneteket?

De térjünk vissza a törökországi ese ményekre, ill. arra mit érthet meg azokból, aki csak benneteket olvas? Azt írjátok, hogy >>>
A cikkben van még más utalás is a Gezi parkra, de a lényeg mindenütt: a lényeg teljes elhallgatása (elsumákolása).

A Gezi parkról azt kell(ene tudni olvasóitoknak), hogy ...
"Atatürk Cultural Center (Turkish: Atatürk Kültür Merkezi), called also simply as AKM, is a multi-purpose cultural center and opera house located on Taksim Square in Istanbul, Turkey. In 2013 it was reported that the center is to be 'demolished' as part of the proposed redevelopment plans for the Gezi Park and Taksim Square area." ... vagyis épp azon a fertályon áll ma még az Atatürk Kulturális Centrum. A "demolished"  pedig azt jelenti, amit a World Trade Center esetében jelentett: megsemmi sítő robbantást. Capisco?

A "pár tucat facserjétől" nem látjátok a Center impozáns homlokzatát. Vakok vagytok, vagy hülyék? Esetleg csak szemetek? Nem sűl ki a szemetek? Elvitatjátok a törökök jogát attól, hogy aggódjanak, ill. tiltakozzanak. Kik vagytok ti? Szó esik erről is rövidesen... Aztán meg, hogy képzelitek el, ill. ábrázol játok a tüntetőket? Arról pöntyögtök, hogy jobbára futballszurkolók tüntetnek, azaz huligánok, azaz csőcselék. Én másfajta képekkel találkozom mostanában. A hölgyet az "atatürkös zászlóval" hova sorolnátok? Meg ezt a másikat, akit épp lefúj egy gázálarcos pribék? Nem emlékeztet benneteket a 2006-os Gyurcsány pribékek re, akiknek a vezetőjével Morvay Krisztina olyan ügye sen kiegyezett. [Említem, a "Polikai prostitúció diszk rét bája" c. cikkem folytatása következik. Gyült hozzá egy kis anyag...]

De mit láttok, láttattok ti jobb sorsra érdemes olvasóitokkal?

"Helyreálló rend: tízezrek várták Erdo gant a repté ren.  Az anarchista- kommunista lázongás fojtogatta Törökország miniszterelnökét tízezrek várták a repülőtéren. Péntek hajnalban hazaérkezett észak-afrikai körútjáról Recep Tayyip Erdogan, az 'anarchista-kommunista lázongás fojtogatta Törökország' miniszterelnöke, akit tízezrek vártak a repülőtéren." [2013, június 7] Lehet egy szélsőjobbos médium ilyen bornírt [szűk látókörű, korlátolt; bárgyú, ostoba]? Lehet. Példátok igazolja.

A Press TV-ben
olvashatnátok, ha olvasnátok, hogy "The number of protesters has only increased with each passing day and Istanbul’s Taksim Square has become the center of protests. What started as a peaceful sit-in protest soon turned violent when the police force; under direct orders from the government, started using violence to disperse the protesters. Amnesty International observers at the protests witnessed the use of water cannon and tear gas against peaceful protestors. Later in the week, two major trade union members with a huge strength of 600,000 went on a strike to express their support for the protesters facing police brutality." Azaz mintaképetek Erdogan rendőrsége békés tüntetőkkel szemben vetett be vízágyúkat és könnygázt. Ez ellen az Amenty International és két (hatszázezres létszámu) szakszervezet is tiltakozott. Legalább szagolnátok meg a nemzetközi sajtót. Pl. a BBC is hasonlókat ír.

És most térjünk át kissé a Kuruc Infóra, amely nem aannyira tüntetőket cseszegeti, hanem arról károg, hogy az oroszok cserben hagyják Szíriát és nem szállítják le az Sz-300 asokat. Ők még nagyobb marhaságokat írnak nálatok alfásoknál. Persze nekik nincs Ordosz Mühelyük. Meg is látszik rajtuk...

Oroszország szerződésszegő magatartását azzal valószínűsíti, hogy az oroszok ugyanezzel a rakétával korábban Iránt is átverték. "Moszkva 2010-ben önként elállt az Sz-300-asok Iránnak szállításától és csatlakozott az ENSZ líbiai fegyverembargójához. Utóbbi országban 2011-ben polgárháború tört ki. Oroszország akkor nem nyert semmit, miközben tekintélyén, miszerint megbízható fegyverszállító, csorba esett ...." Úgy látszik, Kurucék nem tudják, vagy nem hajlan dók tudomásul venni, hogy az oroszok az SZ-300-as helyett annak a licenszét adták el Iránnak, amely már rég soro zatban gyártja és hadrendbe is állította a Bavar-373-as klónt, ami valamivel többet tud mint a szülője. Ezt magam is megírtam nemrég. Dehát nem várhatom el, hogy a Kuruc Info egy nyocvanéves vidéki ügyvéd magán honlapjáról tájékozódjék. De honnan a francból tájékozódtok? Sziriában már reguláris iráni erők harcolnak. Komolyan gondolja valaki, hogy a Bavarok nem muzsikálnak bele az istentiszteletbe, ha több lesz kettőnél?

Ami pedig Sziriának igért SZ-300-asokat illeti Putyin kiállt a fegyverszállítási szerződés teljesítése mellett, csupán azt jelezte, hogy a rakétákat "még" nem szállították le. Ezt a dodonai nyilatkozatot Putyin és Lavrov azon - számtalanszor ismételt - nyilatkozataival kell egybevetni, hogy a "libiai forgatókönyvet" Sziriában nem engedik megismételni.

Ugyancsak a Kuruc Info azon lelkendezik, hogy Putyin azért nem szállítja le az SZ-300-asokat Sziriának, mert Netanja hunak Szocsiban sikerült erről megdumálnia. A cikk frontképe a két államfő előnyös portéja: barátok beszélgetnek... Meseszerünek minősíti Lavrov külügy miniszternek az államfői találkozó után tett nyilatkozatát, amiben sokadszorra ismétli: Oroszor szág teljesíteni fogja Sziriával szembeni szerződéses kötelezettségeit.

De térjünk vissza témánkra Törökországra és a haza atyjára. Tudni illik, hogy az államférfi eredetileg Mustafa Kemal névre hallgatott és reformjai révén nyerte el a Kemal Atatürk, azaz "Kemal a törökök atyja" nevet. Életmüve a török világi (szekuláris) állam megteremtése a következőképpen.
1931-ben a Köztársasági Néppárt programjában rögzítették a kemalizmus hat alappillérét („hat nyíl”), melyet 1937. február 5-én az alkotmányba is belefoglaltak. Ezek:
-
republikanizmus: az Oszmán Birodalom szultanátusával szemben a köztársasági rendszer bevezetése,
-
popularizmus: a nemzeti érzelmek megerősítése, a „nép érdeke előbbre való bármely  osztály-vagy csoportérdeknél”,  az osztályok létezésének tagadása, minden olyan  politikai irányzat (például kommunizmus) szigorú tiltása, mely  osztályokra alapoz,
-etatizmus: az állam határozott szerepet tölt be a gazdaság irányításában
-
forradalmiság (reformizmus): a reformprogramban előírt változtatások megvalósítása  az állam irányításával,
-nacionalizmus: új nemzettudat kialakítása,
-
szekularizmus: az állam és a vallás szétválasztása, a vallás teljes kiirtása a közéletből.

Nota bene! Amikor "saját" párt programomat felvázoltam még nem tudtam, hogy Kemál pasa is egy párttal, ill. pártprog rammal kezdve, majd alkotmányozással folytatva, hozott létre egy szekuláris - katona államot. Én (csak) a német párt programból indultam ki. Azt sem tudtam, hogy a török Köztársasági Néppártnak mi köze lehetett a Nemzetiszocialista Német Munkáspárthoz, ill. Atatürknek Hitlerhez. Aztán rájöttem és meg is írtam "Útjelzők" c. cikkemben. Ott azonban kissé elkapkodtam a dolgot.

Mindenekelőtt azt kell említenem, hogy Törökország - élén Kemál pasával - fegyveres erővel "rendezte" a saját Trianonját. Visszafoglalta a törökök lakta területeket [mintha az egész Törökország aféle "Rongyos Gárdába" szerveződött volna...]

"A magát vadonatúj államnak tekintő Törökországnak ezzel együtt minden bizonnyal nagy traumát okozott volna, ha véglegessé válik a 'sevres-i békediktátum'. Ám Kemal Atatürk vezetésével az 1920-as évek elején visszahódította a Kaukázussal szomszédos északkeleti területeket, az Anatóliai- félsziget égei-tengeri partvidékét, Konstantinápolyt és Kelet-Trákiát. S az új török állam nemcsak az ellene felvonuló francia, olasz, brit, görög és örmény haderőkkel számolt le, hanem - Ausztriánál is egyértelműbben - a birodalmi múlttal is. Az addig Európa beteg embereként emlegetett Oszmán Birodalom romjain létrejött az új szekuláris nemzetállam."

A második világháborúban Törökország semleges maradt. Ez a hitleri Németország egyetértésével történt. Ami pedig a "nemzetiségi szemléletet" illeti. Törökország eleinte befogadott olyan zsidó menekülteket, akiknek hasznát látta, de... "1938. augusztus 28-án a török köztársaság kormánya titkos rendeletet adott ki, mely megtiltotta a beutazást 'a hazájukban korlátozásoknak alávetett külföldi zsidóknak, függetlenül jelenlegi vallásuktól'.Az év novemberében Hajim Weizmann, a Cionista Világszövetség elnöke hiába próbálta meg rábeszélni a törököket arra, hogy adják fel a zsidó bevándorlást korlátozó politikájukat. ...Weizmann felajánlotta, hogy meghatározatlan ideig aranyban félmillió fontot utal át évente Törökországnak, ha befogadnak Hitler elől menekülő kétszázezer európai zsidót. A miniszterek elutasították az ajánlatot, arra hivatkozva, hogy ennyi zsidó betelepítése szétzilálná a társadalom szerkezetét, és csak fokozná a már amúgy is terjedő antiszemitizmust”. Ők sokallották a kétszázaezret, mi "magyarok" dalolva vállaltunk ötszázezret. Hát' ez is egy különbség a két testvérnép (török - magyar) között...

Itt térek vissza kissé a Sziria - Törökország témára. Mindkettő világi (szekularizált) állam. Sziriát a törökországi ugró deszkáról landolva próbálják a Nyugat imperialista államai összezúzni. Ez a platform azonban ilyen felemás állapotá ban nem igazán alkalmas erre a célra. Ezért az imperialisták Törökországot erőltetett ütemben "iszlamizálják", hogy a feladatoknak jobban megfeleljen. Fel lehet ezt fogni józan ésszel? Igen, csak azzal lehet. Az imperialistáknak egyáltalán nem ment el az eszük! Ők ugyanis bérgyilkos miliciájukat, az Al Kaidát, tekintik a "rendezés" legalkalmasabb eszközének. Erről némi ízelitő a Press TV-ből. "From the beginning, it was clear to geopolitical analysts that the conflict in Syria was not "pro-democracy" protesters rising up, but rather the fruition of a well-documented conspiracy between the US, Israel, and Saudi Arabia to arm and direct sectarian extremists affiliated with Al Qaeda against the Syrian government."  Ami nagyjából annyit tesz, hogy a sziriai események mozgató rugója nem a "demokráciáért" tüntető sziriai tömeg, hanem egy jól dokumentált, az USA, Izrael, Szaud-Arábia közti, összeesküvés drótjaival rángatott Al Kaida. 

Esemény követés napról - napra!   Ugrás a legfrissebb bejegyzésre!

13.06.11 - 7:21
Ébresztő rohadtok! Gyülnek az elhallgatni való hírek. Erdogan rendőrsége mérgesgázt vetett be a tüntetők ellen. Több mint ötezer tüntető került kórházba. [Elnézést a Gyurcsány pribékektől. Az ő könnygázuk ennél sokkal szelidebb volt.] Viszont a török rendőrök között emberek is vannak. Már hatan lettek öngyilkosok mikor videón szembesültek tetteikkel.

Lám a CIA mérgesgázok után kutat Sziriában. Most bevetették "Erdoganiában". Rajta fiúk! Ne szégyelljétek magatokat. Jól csináljátok. Várjuk híreiteket!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.11 - 22:23
Hej labancok! Mintha Szocsiban is eltévedtetek volna... Olvastátok, mit
ír a HVG? "A Damaszkusz-Bejrút-Teherán tengely magabiztossága a katonai sikerek mellett leginkább Vlagyimir Putyin megújult támogatására épül. Az orosz elnök nyíltan Básár Aszad rendszerének fennmaradására játszik, és ennek érdekében fokozta a szíriai rezsimnek nyújtott támogatását. Moszkva a nyugati kérések ellenére nemcsak a legkorszerűbb S–300-as légvédelmi rendszer szállítását vállalta, hanem a hadihajók ellen bevethető orosz Jakont típusú cirkálórakétákat is eladott Szíriának. Putyin nál süket fülekre találtak Benjamin Netanjahu kérései is, aki hiába próbálta lebeszélni a rakétaszállításokról a Fekete-tenger melletti Szocsiban nyaraló orosz vezetőt. A május 14-ei találkozó orosz források szerint teljes kudarc volt az izraeli miniszterelnök számára. Viktor Kremenjuk, a moszkvai Amerika- kutató Intézet vezető elemzője szerint Netanjahu nem ijesztette meg Putyint, akit azzal fenyegetett, hogy Izrael kész megsemmisíteni a Szíriába szállított SZ-300-as rakétákat, még azok hadrendbe állítása előtt. Kremenjuk szerint Putyin közölte, hogy az izraeli vadászgépek lelövésére alkalmas légvédelmi rendszer már a szíriai hadsereg ellenőrzése alatt áll." 
Ordoszék! A cirkálórakétát ne úgy keressétek, hogy "Jakont", hanem úgy, hogy "Yakhont missile" és tüstént beugrik a kép meg a szöveg. "Russian-made mobile anti-ship missile systems sold to Syria could be used to protect a Russian naval supply and maintenance site near Syria's Mediterranean port of Tartus, a Russian arms trade expert said on Mon day." Esetleg utána járhatnátok, hogy a fent írt Dolphint milyen torpedóval lőtte ki a a szir torpedónaszád?

Ha elolvassátok (?) az egész cikket, kiderül belőle hogy Erdogan haverotok is hiába kilincselt Obamánál a szir hadsereg által alkalmazott vegyi fegyverekre vonatkozó "megdönthetetlen bizonyítékokkal", Obama nem hitt és főleg nem ugrott be neki. Dehát voltaképp ki a lófasz, helyesebben mi a lófasz ez a ti Erdoganotok? Nincs elég zsidó handlé közelkeleten? Neki kell házalni a "mószer-árúkkal"? Mondjatok már valamit, hisz olyan okosak vagytok - amúgy. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.12 - 6:53
A tegnapi "hióbhír" a könnygáz mérgezettekről az ATV Start műsorában hangzott el Breuer Péter külpolitikai szakértő szájából. Azt is mondta, hogy a harmadszori kétharmados győzelem nem tett jót Erdogannak. Meg azt is, hogy a Török Orvosszakszervezet követelte, azonnal hozzák nyilvánosságra, hogy a rendőri erők milyen összetételü könnygázt használnak. Ja' és újságírókat tartóztatnak le. Hajrá Erdogan! Hajrá Alfahír - domináns hírportál!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.12 - 17:13
Hurrá antiszemiták! Kezd feltünni a gyékény amin árultok és a "'szomszéd" akivel együtt árultok... Ordoszék! Nem olvassátok a
Hurryjet Daily News török hirportált (se)? Pedig abban azt írják, hogy Tamir Pardo MOSZAD vezető és Hakan Fidan helyettes államtitkár junius 10-én Ankará ban titkos megbeszélést folytattak és... "Fidan and Pardo shared information about the latest situation in Syria as well as the influence of Iran in the country. They also discussed intelligence sharing between the two countries at the meeting, which came before a significant meeting on the fate of Syria, the Geneva II summit set to take place in July."  ... azaz kicserélték információikat a legújabb sziriai helyzetről, ill. Irán ottani szerepéről. Megvitatták továbbá a hír szerzési információk megosztását a két ország között, figyelemmel a júliusban megtartandó nagyjelentőségü Geneva II csúcstalálkozó előkészítésére.
De ne törődjetek sehova. Bármi süljön is ki rólatok nem süllyedtek egy millimétert sem, mivel vízszintes, ill. függőleges koordinátátok egyaránt nulla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.13 - 00:33
Egy kis olvasnivaló, mire felébredtek...
A tüntetők, vagy inkább felkelők (?), felszerelkeznek gázmaszkokkal, védőszemüvegekkel és újjáépitik a harckocsikkal - bulldózerekkel szét rombolt barikádokat. Egy hang a térről: "Én dolgoztam háborús övezetekben, de a Taksim (tér) rettenetes volt." Ezt írjátok meg fiúk a Barikád.hu-n, ha reggel megittátok a kávét. [Persze benneteket senki se fog újjáépíteni ha összedőltök...]

A hírt az Independent-ből vettem. Vagy az nem elég nívós nektek? A hülye Erdoganotok közben huszonnégyórákat szab a népnek, hogy behúzza a farkát. Vicces, nem?

A jogvédők meg azt mondják, amit barátotok művel az példa nélküli
"unprecedented" pedighát a kairói Tahrir téren se' babazsúr volt nemrégiben.

Még megérhetjük, hogy ronda hulla, de legalábbis államfogoly lesz a barátotokból. Én legalábbis reménykedem.

Na' megyek, én is szundítok egy kicsit...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.13 - 21:03
Erdogan haverotok most lopja be magát a törökök szivébe... "After a sustained hail of tear-gas canisters and plastic bullets, the Turkish Medical Assn., or TTB, estimated that a 'minimum of 2.500 people were injured'. Of those 130 were shot with plastic bullets, the group said. Seventy people suffered severe head trauma, with two in intensive care after surgery.Thirty-seven suffered fractured bones. One person lost an eye. Seventeen people suffered heart attacks brought on by the heavy doses of tear gas that blanketed central Istanbul.'This was the most severe attack the police have launched yet, worse than the initial attack on protesters,' said Ozdemir Aktan, chairman of the TTB."  Vagyis... "A tartós "jégeső", a dobozos könnygáz  és műanyag golyók (gumilövedékek) hatásaként az egészségügyi szervezetek ASSN, ill. TTB becslése szerint legalább 2500 ember sebesült meg. 130-at lőttek műanyag golyókkal, tünetetők szerint. Hetven ember szenvedett súlyos fejsérülést, ketten intenzív osztályon vannak, műtét után. Harmincheten szenvedtek csonttöréseket. Egy ember elvesztette az egyik szemét. Tizenhét ember kapott szívroha mot nagy adag könnygáz belégzése következtében, Isztambul központjában. Ez volt a legsúlyosabb rendőri támadás a tüntetők ellen; rosszabb, mint az első, mondta Ozdemir Aktan a TTB elnöke."
Kedvencetek tehát háborút (!) indított minapi ellenzéke, sőt saját egykori választói ellen is. Nem sikerült tehát a "mérsé kelt" tüntetőkkel tervezett, szervezett egyezkedés. De nem ez az érdekes! Az az érdekes, hogy nyugati gazdái felvállalják e "így" Erdogant, "ezt" az Erdogant? Nagyon úgy néz ki, nem akarják, nem merik felvállalni. Annál inkább sem, mert Erdogan nem tudja konszolidálni a helyzetet, azaz pacifikálni a törököket, akik megmondták, ha kiszorítják őket a térről, újrakezdik száz más helyen. Tárgyalásokat sürgetnek, de Erdogannal senki sem tárgyal. Ha költői akarnék lenni, azt mondanám Arannyal szólván
"Nevét ki diccsel ejtené, nem él oly velszi bárd!" De nem stimmel a dolog, mert ti - szélsőségesek, antiszemiták, megazisten - pikuláztok a zsarnoknak, a legundorítóbb zsidócsahosnak, akit a hátán hord a föld, ami majd megnyílik alatta; nem is soká. Meglátjátok. Ami benneteket illet: madarat tolláról...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.13 - 23:05
Ha Bismarck az Alfahir olvasója lett volna, nem jelenti ki, hogy "csak az ökör következetes". Hozzávett volna benneteket is. Legújabb
(statisztikailag megalapozott...) állításotok, hogy Törökországban az aranyifjak lázadnak. A magyarorszá gi HA-Ha diákjaihoz hasonló anyagi és társadalmi helyzetü, jól szituált és jólétben élő fiatalok lázonganak az ellen a kormány ellen Törökországban, aminek az utóbbi tiz évben háromszorosára emelkedett jövedelmüket köszönhetik. Ti tiszta hülyék vagytok, HA-HA-HA! Ez egy pillanat alatt kimutatható az alábbiak szerint.
Az aranyifjak szerintetek éplélektani motiváltság nélkül "cicáznak" a rendőrökkel, veretik be a fejüket, töretik el a lábukat, lövetik ki a szemüket és szívják tüdőre a mérgezett könnygázt. Igazatok van! Az elpuhult, kényén nevelt aranyifjakra pont ez jellemző: mindent a semmiért, csak úgy unalomból.

Viszont nálunk (ahogy nap mint nap írkáljátok a Labanc Infoval együtt) százegy a baj! A zsidók, meg a cigány állatok, megatöbbi. Végveszélyben a nemzet. Úgy kéne az ember a (politikai) gátra mint a homokzsákot adogató önkéntes a Duna partjára. Nektek meg van gárdátok, meg nemzetőrségetek, sőt még csendőrségetek is. Szép szál legények katonás hacukákban. Aztán hányszor ütköztetek Erdogán/Pintér pribékjeivel? Hány csont törött, hány koponya lukadt, hány szem folyt ki nálatok összesen és hogy fest a statisztikátok, ha a kokikat, meg a sallereket  elosztjátok a gárdisták számával, vagy a gárda müködésének idejével. Mennyi esik egy főre, vagy egy napra?
Bizony - bizony, az ilyen "bizarr" összevetések alapján derül ki, hogy egy operett együttes vagytok és szerepetek az, hogy mikor a zsidóknak szükségük van egy kis antiszemitizmusra - ehhez, vagy ahhoz - akkor megnyomnak rajtatok egy gombot és máris büdös a levegő a zsidózásotoktól.

Ti a jámbor magyar birkák között is csak azért létezhettek, mert ráadásul hályog is van a szemükön. Vagy ekkora difi lenne a török, meg a magyar aranyifjak között? Fantasztikus!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.14 - 21:28
A stílus maga az ember. Junius 12-én Davide Martello német és Yiğit Özatalay török zenész koncertet adtak többezer tüntetőnek a Gezi téren, Erdogan minapi véres szinpadán. A repertoárnak még nem néztem utána. Remélem, a Marseillaise is elhangzott.

Lám a csinos Marianne zászlója is vörös, mint Atatürké. A szinről meg Garibaldi jut az ember eszébe aki a Vatikán ellen támadva próbálta szekularizálni Olaszországot.

Továbbá az olaszi felkelők utóda Napoleon lett, aki "bezárta" a Vatikánt (minden fertelem fészkét) és császár létére ugyan csak szekularizálta Franciaországot. Ő a Szent Ilonán végezte, de a világi állam, meg annak szimbóluma a "Code Civile" túlél te. Törökország esetében arról van szó, hogy egy zsidó ügynök képes lesz e egy ál-iszlám államot létrehozni és az Al Kaidára támaszkodva USA támaszponttá tenni Törökországot a Közelke let gyarmatositók elleni harcának letöréséhez.

Lám a másik tetü Murszi is
buzgólkodik "Az Egyiptomban hatalmon lévő Muzulmán Testvériség mozgalom a síitákat vádolja azzal, hogy vallási háborút szítanak az iszlámon belül. A Mohamed Murszi elnököt hatalomra juttató radikális iszlamista mozgalom támogatásáról biztosította a szunnita muzulmán hittudósok előző napi felhívását a szíriai kormány és szövetségesei elleni dzsihádra, azaz szent háborúra." Róla írtam nemrég, hogy Erdogannal vállvetve "iszlamizál" ő is, a saját szemétdombján.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.15 - 10:27
Vizualizáljuk a kép(let)et!
Erdogan Obamához tapad, az Alfahir [a Jobbik szócsöve] meg kettejüknek (!) tapsol. Nem tapsolhat csupán Erdogan nak, hisz Erdogan Amerika és Izrael bábja. [A kép Erdogan és a tizenhat ellenzéki képviselő "tárgyalásáról" szól. (Ja! Nem tudjátok, mire mentek egymással?) Az egyik kép a falon Obama és Erdogan "meetingjének" egyik jelenete. A másik a ti logótok. De tekinthetitek tükörnek is, amiben elgyönyörködhettek radikális - antiszemita mivoltotokban.]

Ennek kapcsán tudatosul bennem egy furcsa hiányérzet. Ti mint Ordosz Műhelyjel felszerelkezett "domináns" hírportál feltünően szűk spektrum ban dolgoztok. Úgyszólván teljesen hiányzik repertoárotokból az uzso racivilizáció és képviselőinek bemutatása, bírálata. Érdekes belföldi hireket tálaltok és a legprimitívebb módon zsidóztok, cigányoztok, ahogy fentebb bátorkodtam utalni rá... Ha viszont nemzetközi vizekre sodródik lapos fenekü sajkátok, úgy jártok mint most Erdogannal: egy zsidócsahost ajnároztok és a törökök atyjának tüntetitek fel, miközben a törökök igazi atyját magatoktól meg sem említititek. Így vagytok jók. De kinek?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.15 - 11:51
Hangulat - kép...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.15 - 13:24
Lányok! Az egyik - nem zsidóbérenc -
török portálon helyszini tudósítás jelenik meg napról - napra a Gezi park eseményeiről. Nem tudtátok? Hát persze hogy nem tudtátok... A képen látható vörös (!) ruhás hölgy a tüntetők egyik szimbólumává vált. Ugye ti is úgy látjátok, hogy amolyan terrorista-féle? Ami a teret illeti, jócskán belemartak Erdogan [+Obama+Netanjahu] gépei mire a lakosság felébredt... Erről írtátok, hogy néhány tucat facserjéről van szó. Kurvára jól tájéko zottak vagytok. Azazhogy ... honnan kapjátok a dezinformációs anyagot? Ne is válaszoljatok, kitalálom. Azért jó ha valaki domináns hírportál. Bizisten irígyellek benneteket.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.15 - 22:38
Vasárnapi ultimátum - szombati
támadás! Barátotok új fejezetet nyit a hadtörténet tankönyvében. Igy kell ezt! Igaz, antiszemiták? Himnusz és bulldózer! Passzolnak ugye?
"Police also fired tear gas against the volunteer doctors, the general secretary of the Turkish Medical Chamber Ali Çerkezoğlu said via Twitter. 'Turkey will live its darkest night if this attack lasts for more than one hour,' he added. The riot police stationed in front of the Atatürk Cultural Center made announcements before the intervention asking protesters to disperse from the park. There was a vast crowd, including kids and elderly people in the park, only minutes before the police raid." A török orvosi kamara elnöke Ali Çerkezoğlu kijelentette, Törökország legsötétebb éjszakája következik, ha ez a támadás egy óránál tovább tart. A rohamrendőrök a parkban egy hatalmas tömeg re támadtak, amelyben idős emberek és gyerekek is voltak. Könnyen meglehet a tisztogatás elhúzódik, ha a vén trotlik és a kölykök nem tudnak elég gyorsan szaladni a rendőrök, a bulldózerek és a vízágyúk elől.
De - meglátjátok - lesz még kutyára dér! Ez természetesen rátok is vonatkozik. No' szóljatok egy pár jó szót Erdoganról!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.16 - 8:32
A kezdet vége? Nem! A vég kezdete! Írjuk tovább együtt Erdogan hősi eposzát.
"
The Taksim Solidarity Platform called on the end of police intervention that was underway nearly six hours after the evacuation of the park. “The brutal attack of the security forces should be stopped. The government will be the sole responsible of what will happen today and tomorrow,” the platform said. The platform also appealed for letting the injured to be provided help by doctors. “[Police] should stop preventing the works of volunteer doctors,” it also added."  Azaz... A rendőrség hat órával a Taksim park kiürítése után is "akciózott". Akadályozta többek között az önkéntes orvosok segítő munkáját. Létezik már Taksim Szolidaritás Platform is, amely felhívta a kormány nagybecsü figyelmét arra, egyedül ő felel azért, mi fog történni ma és holnap.
Ime Erdogan népe Júdása, a zsidók kutyája, az "antiszemita magyar szélsőjobb" kedvence.

Kiváncsian várom további tudósításaitokat és elmés kommen tárjaitokat. Rajta! Csipkedjétek magatokat. Erre tartanak benneteket. Hogy kik és mennyiért? Ez is kiderül előbb - utóbb!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2013.06.16 - 22:14
A kiváló hadvezér kettős hadicselt alkalmazott:
a saját maga szabta ultimátum lejárta előtt (!) támadott és  vízágyúi olyan vizet spricceltek, amely égési sebeket okoz.

A "terroristák", különösen a gyerekek ill. az öregek, tényleg meglepődtek... Ennek is köszönhető a siker, amely által Erdogan közönséges bűnözőből háborús bűnössé avanzsált.

Csatát nyert, de mivel végződik majd a háború, amelyet saját népe ellen indított?

Harcban felkoncolják? Felakasztják? Mindegy! Reménykedjünk...
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2013.06.16 - 22:48
Már
Ankarában is ég a tőzeg...
"As of 1.45 p.m., following three separate interventions with water cannons and pepper gas, the police toughened the crackdown on protesters near Kızılay Square. The police have begun to use water cannons and tear gas against journalists and people around the journalists as well. The Mass Incident Intervention Vehicles (TOMA) and other armored vehicles have reportedly been carrying out dangerous driving maneuvers, ignoring traffic safety and putting the lives of people in the square in danger.

Earlier in the day, a funeral convoy carrying Ethem Sarısülük, the latest victim of the Gezi Park demonstrations, that wanted to move to Kızılay from the Batıkent district was stopped by riot police and gendarmerie units as of noon. Sarısülük was then transferred to his hometown, the Anatolian province of Çorum, and was there laid to rest.
Három oldalról támadtak a Kizilay téri tüntetőkre vizágyúkkal és borssal "ízesitett" könnygázzal. Nem kimélték az újságírókat sem. [Mondom én, hogy Fletó pribékjei 2006-ban úri emberek voltak ezekhez képest.] Bevetették a súlyos városi incidensek elhárítására kifejlesztett TOMA harceszközt is [Lásd a képen.]. A TOMA és a többi páncélozott jármü egyáltalán nem voltak tekintettel a közlekedés biztonságára, egyaránt veszélyeztetve járőkelőket és tüntetőket. Még ez előtt tartóztatták fel a derék rohamrendőrök és a csendőrök azt a menetet, amely a Gezi parkban megölt Ethem Sarıslk-t végső nyughelyére az anatóliai Orumba szállította.
Aluggyatok!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.17 - 20:11
Gyerekek! Alakulnak a dolgok. Minden a helyére kerül. Nem lassan - gyorsan. Tudjátok, hogy az Új Világrendet [New World Order] "hatályba léptető" 2001.IX.11-i merénylet önmerénylet volt. Ennek során a zsidó világhatalom igazi "ter roristákat" is alkalmazott, statiszta szerepben. E naptól azonban a "terrorista" fogalma alapvetően megváltozott. E naptól "terrorista" az, aki a kapitalizmus elviselhetetlen "rendje" ellen fellép. Vigyázzatok, nem csak "lázadásról" van szó. A terrorizmus az emberi agyhullámok "rendellenes" rezgéseinél, a "veszélyes" gondolatoknál kezdődik. Épp ezt a "teret" akarják most totális ellenőrzés alá venni/vonni. A törökök messzebb mentek, a Taksim térig - tüntetni. Mivel nem igen akarják abbahagyni, számolni kellett vele hogy a zsidócsahosok előbb - utóbb bedobják a varázsigét: "terroriz mus"! Hallga' csak mit csiripelnek a török jómadarak.

"Everyone who enters Istanbul’s Taksim Square, the heart of nearly 20-day-long protests   against the government, will be considered a member or a supporter of a terrorist organization, Turkey’s European Union minister said in a televised interview late last night. “I request   our citizens who supported the protests until today kindly to return to their homes,” Egemen Bağış said in an interview on broadcaster A Haber." Ami kb. annyit tesz, hogy ... Mindenkinél, aki   az isztambuli Taksim térről jön a közel 20 napos kormányellenes tüntetések után, figyelembe kell venni, hogy tagja vagy támogatója valamely terrorista szervezetnek. Ezt jelentette ki Törökország európai uniós minisztere egy televíziós interjúban, késő este. Kérem a polgárokat, akik voltak szivesek a mai napig támogatni a tüntetéseket, térjenek vissza otthonaikba mondta még Egemen Bagis. A műsorszol gáltató: A Haber.

No és mi a receptje az ilyenféle bajoknak. Ezt is megmondta egy másik török. 

"Deputy Prime Minister Bülent Arınç has given almost unconditional support to the police, while affirming that environmentalist protests have ended and the remaining protests will be suppressed immediately by the police. He added that if the police do not suffice, the Turkish Armed Forces (TSK) could take on the responsibility."
Bülent Arınç Miniszterelnök-helyettes, csaknem feltétlen támogatást adott a rendőrség nek. Ugyanakkor megerősítette, hogy a "környezetvédő" tiltakozások véget értek. A további tiltakozások rendőrileg lesznek tiltva. Hozzátette: ha a rendőrség nem lesz elegendő, a török fegyveres erők (TSK) vállalhatják a felelősséget.

Kedves antiszemita barátaim! Immár ott tartunk tehát, hogy nincsenek tüntető diákok, tanárok, ügyvédek, nők, öregek és gyerekek. Csak terroristák vannak, akikkel szemben minden eszköz és módszer bevethető a helyszíni felkoncolástól az elhurcolásig, titkos táborokban végrehajtandó kínzásokig - kivégzésekig. Minden izraeli, amerikai, NATO szabványok szerint. Jó tudni, hogy ti "véresszájú antisze miták" megtaláltátok méltó helyeteket ebben a kavarodásban.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.17 - 21:39
Hű! Felbődült az álszent
tehén is! Ki hitte volna...
"German Chancellor Angela Merkel has expressed shock at Turkish police violent crackdown on anti-government protesters, saying Ankara should respect democratic freedoms. "There were horrible images in which one could see that the approach was much too harsh in my view," Merkel told German broadcaster RTL on Monday. "What is happening in Turkey at the moment does not meet with our ideas of freedom of assembly, (or) freedom of expression. I am in any case shocked,” she also said."

Angela Merkel német kancellár kijelentette: hirtelen sokkot kapott török rendőrség kormányellenes tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépése láttán. Szerinte Ankarának tiszteletben kell tartania a demokratikus szabadságjogokat. Voltak szörnyű képek, amelyeken látni lehetett, hogy a módszerek túl durvák voltak véleménye szerint.  Merkel német műsorszolgáltató RTL-nek nyilatkozott hétfőn. "Ami most történik Törökországban nem felel meg a gyülekezési szabadsággal, ill. a véleménynyilvánítás szabadságával kapcso latos elképzeléseinknek. Ez mindenesetre sokkolt - mondta. Mondta és a plafon nem szakadt rá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.18 - 8:04
Ha nem tévedek (?) ezen
a szerény honlapon jelent meg először az Atatürk kulturális centrum képe a törökországi zavargásokkal összefüggésben. Ti még a cserjésben bóklásztatok akkor. Most viszont megjelent a török népi ellenállás új szimbóluma: a magányos őrtálló/tisztelgő/tüntető a centrum előtt...

"Turkish protester's civil disobedience act in Taksim ends in custody A man’s single act of defiance tonight turned into a group of people’s silent struggle for the right to protest in Taksim Square. However, after almost six hours of standing silently in Taksim Square he and the group that gathered were detained by police, according to daily Hürriyet.Eyewitnesses said he was immediately released after being held by police for a short period of time.  
The "standing man" was identified as performance artist Erdem Gündüz. The young man started standing after police conducted a bag search. He then stood in the same place without moving, staring at the flag of modern Turkey’s founder Mustafa Kemal Atatürk, which is hung on the Atatürk Culture Center (AKM), a scene of the struggle between police and protesters over the last three weeks." 

"
A magányos férfi dacos gesztusa szimbolizálta a tömeg néma harcát. Annak a jognak az érvényesítését, hogy némán tiltakozzanak a Taksim téren. De mivel ez a néma "szimbólum" csaknem hat órát állt a Taksim téren és csoportosulás keletkezett,  a rendőrség őrizetbe vette az "álló embert" szimbolizáló előadóművészt Erdem Gündüzt. A fiatalember akkor kezdett álldogálni miután a rendőrség valami zsákot keresett a téren. Aztán csak állt egyhelyben mozdulatlanul, bámulva a zászlót amely a modern Törökország alapítója Mustafa Kemal Atatürkről elnevezett kulturális központ (AKM), homlokza tán lóg. A jelenet a rendőrség és a tüntetők háromhetes küzdelmére emlékeztet." 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2013.06.18 - 18:45
Totális háború a török nép ellen.

"The Turkish government is mulling a draft law that aims to crack down on those who post "provocative material" on social media. Meanwhile, a new form of protest is sweeping Turkey, taking Twitter by storm under the hashtag ‘standing man.’

Turkish Interior Minister Muammer Guler said on Monday that the gover nment was drafting a law to restrict social media content. Guler said the measures were being discussed in response to the influx of “provoca tive material” that has appeared on social media. The new law will grant the government powers to investigate and prosecute individuals who publish offending material.

The Turkish state department has already begun to examine around 5 million tweets about the Gezi Park protests, Turkish news outlet Hurriyet reported."


"A török kormányzat előterjesztett egy törvénytervezetet, amelynek célja, hogy leállítsa azokat, akik 'provokatív anyagokat' küldenek a a közösségi médiának. Közben  a tiltakozás egy elsöprő új formája terjed Törökországszerte, egy 'Twitter vihar' formájában, amely az 'álló ember' szimbólumát jeleniti meg.. A török belügyminiszter Muammer Guler azt mondta hétfőn, hogy a kormány által kidolgozott a törvény korlátozza a közösségi média tartalmat. Guler szerint az tárgyalt intézkedések a beáramló és megjelentetett provokatív anyagra adott válasznak tekintendők. Az új törvény felhatalmazást ad a kormánynak a nyomozásra és vádemelésre azok ellen, akik 'jogsértő' anyagokat hoznak nyilvánosságra. A török külügyminisztériumban már tanulmányozni kezdték a körülbelül 5 millió tweet bejegyzést a Gezi Parki tiltakozásokról amelyet a Hürriyetnek küldtek és ott jelentettek meg."
Lehet, hogy bilincs kerül a szerkesztők csuklójára és lakat a szerkesztőségre? Mit szóltok hozzá antiszemiták?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.24
A törökök helyt-állnak... A nyomorult 'zsidószóga' Erdogan a törökök atyját: Ata-Türköt próbálná alakítani. Ez a hely azonban a törökök szivében foglalt. Ezt ti - kedves antiszemiták - és a Fidesz/ KDNP egyformán nem vagytok hajlandók figyelembe venni. Így megint ugyanazon a gyékényen árultok. Ez nem véletlen. Összecseng ami össze tartozik.

Más.

Ne higyjétek, hogy a Jobbik frakció legu tóbbi parlamenti bohózata sok embert elkápráztat Magyarországon. Nem ez az első molinójáték pártotok dicstelen törté netében. Egy korábbiról
írtam már. "Az orbáni szavazógép olajozott működését cseppet sem zavarta a Jobbik molino transzparense. Orbánnak sem kellett igazán kínos kérdésekre válaszolni, mert ilyen kérdéseket nem tettek fel neki. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti jogvédelem a Parla mentben nem működik, jóllehet hangadói - Morvai Gaudi - ott ülnek. Az annexiós törvény jogi elemzését is nekik kellett volna elvégezniük és az embereket felvilágosítaniuk a törvényből az Országra és annak polgáraira háramló súlyos következményekről." Hát most nem ugyanez a helyzet pepitában? A földtörvény látszó lag olyan mint egy márványtömb. Hol van a jogászi átvilágítás, amely kimutatná, hogy egy lukas sajt, tele bebúvókkal és kibúvókkal?   

De az embernek más is eszébe jut. Az például, hogyan őckölték össze Morvai és Gaudi (másokkal együtt) a Civil Jogász Bizottság parádés jelentését, majd hogy írtak alá Bencze József országos rendőrfőkapitánnyal együttmüködési nyilatko zatot. Biztos olvastátok Balzactól a "Szamárbőrt", ami mindig zsugorodott egy kicsit, mikor gazdája kivánt valamit. A ti szamárbőrötök meg minden trükknél megy összébb egy kicsit. Meglássátok, elfogy egyszer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.26
"Intellektualizálódik" a török nemzeti ellenállás... Németh László találta ki  "A minőség forradalma" fogalmát. Ez kinai nektek, nem is részletezem. Inkább az olvasóknak írom, hogy a "szekularizált" török elmék kitaláltak valamit, ami nemzetközi szabvánnyá - világszabadalommá válhat. Miről is van szó? A szisztémát "Salt Galata" néven futtatják. A hosszu írásból néhány mondat "Salt has created an archive of the Gezi resistance with photographs and videos. The “Save as: Social Memory” symposium at Salt Galata, which takes place tomorrow, brings together artists, curators and academics to discuss the archive.Salt has created an archive of the Gezi resistance with photographs and videos. The “Save as: Social Memory” symposium at Salt Galata, which takes place tomorrow, brings together artists, curators and academics to discuss the archive." Ami nagyjából annyit tesz, hogy... A Salt létrehozott és folyamatosan fejlesz egy archívumot, amely a Gezi téri ellenállás fényké peit és videóit archíválja olyan rendszerben, amely megőrzi a társadalmi emlékezetet. A művészek, tudósok és "kurá torok" aztán időnként szimpoziumokat tartanak, hogy megvitassák az anyagokat és - gondolom - levonják belőlük az időszerü következtetéseket.

Miért korszakalkotóan forradalmi ez a módszer. Emlékeztek még Orwell 1984 c. regényére? Mi a "Nagy Testvér" uralmának az alapja? Uralkodás az emberi emlékezeten azáltal, hogy az emlékezet minden tárgyiasult formáját [szó, kép, írás, film]
kézbentartva, azt naponta változtatgatja a hatalom napi érdekeinek megfelelően. Nos a derék török okosok épp ezt a fegyvert ragadják ki a Nagy Testvér kezéből és lehetővé teszik a kollektív emlékezet megőrzését, hiteles forrásokból történő frissítés révén.

[A kelta papok, a druidák, az agysejtjeikben őrizték a tudományt, csakúgy mint a magyar táltosok.
"Az (ismeret) anyagot sokszor versekbe foglalták és így vésték az emlékezetükbe – hiszen leírniuk semmit nem volt szabad, így elzárhatták a titkokat az avatatlanok elől.A mára előkerült források szerint, a római hadvezérek elsődleges feladata nem a területfoglalás és nem is a zsákmányszerzés volt, hanem a druidák összefogdosá sa és kiirtása. Ez igazán érdekes. A druidák tudása ekkora veszélyt jelentett volna Róma számára?" Igen! A tisztességes ember tiszta gondolkodása a legnagyobb veszély. "Szent" István, akit körbe nyaltok, ugyanígy bánt el a táltosokkal.]

Tudom, ti szartok erre, hisz magatok is a Nagy Testvért szolgáljátok a nyúlfarknyi emlékezethez szabott írásaitokkal.

Holnap, 27-én startol a Salt  
"On June 27 the program starts with Joasia Krysia’s talk on “Speculations on Algorithmic Curating” and will continue with Burak Arıkan. Azaz Június 27-én egy program kezdődik Joasia Krysia beszédével az "algoritmikus gondolkodás lehetőségeiről. A témát Burak Arıkan folytatja. Az utóbbi úrnak sikerült kissé utána járnom. Az úr az intellektuális hálótervezés ismert úttörője, aki a gondolkodók és a gondolkodási folyamatokat szervezi "rendszerhálóba", azaz integrálja az alkotó gondolkodást, ill. a gondolkodókat. Szó szerint egy új "világhálóról" van szó azzal a lényeges különb séggel, hogy ezen gondolati ürszemét nem kering. Az alkotók új világrendjét szervezi a New Worl Order ellenében.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.27 - 21:27
Antiszemiták! Ordoszék! Holtbiztos nem olvassátok a Syrianews portált, pedig első kézből ő tudósit a sziriai esemé nyekről. Csak azért hozakodom elő vele, mert török vonatkozásu cikket közöl Erdogan barátotok áldásos tevékenységéről. A kép szerint az izraeli - amerikai zsoldban álló Al Kaida hóhér alakulatai a "török kapun" keresztül áramlanak Sziriába, demokráciát csinálni... A kép szövege " A török kormány csempészi az al-Kaida terroristákat Szíriába a demokráciát népszerüsíteni." Maga a cikk arról szól, hogyan próbálja a kormányzat a Facebook oldalakat bénítani.

Egyébként Törökországban tömeges letartóztatásokat foganatosítanak a titkosszolgála tok tagjaiból, a rendfenntartókból és a hadsereg alakulataiból (!) szervezett "sintér külö nítmények". A tüntetésekről készített fotó - dokumentációk alapján próbálják azonosítani a "terroristákat".

A világon és Európában már számtalan magánszemély és szervezet emeli fel a szavát Erdogan barátotok gyilkos módszerei ellen. Ezek között elvétve sem fordulnak elő hozzátok hasonló szélsőjobbosok, antiszemiták. Csupán az igazágérzetük és a gyom ruk lázad a török disznó disznóságai miatt.

Ti bezzeg nem vagytok ilyen finnyásak.

A Fidesszel együtt tesztek "hitet" az amerikabérenc Erdogan mellett. Egyformán tarisznya hitűek vagytok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.28 - 20:22
Fiúk! Szeretitek a "karikaturákat"?
A WWW.Syrianews.cc portálon jelent meg az alábbi kompozició, amelyről Obama, Erdogan és ti hiányoztatok. A rajzon látható stilizált objektumot "Erdogan zsilipnek" kereszteltem el.

 

 


 

 

 

 

 

 

Mostanában lanyhábban külpolitizáltok... Pedig lassan - lassan el kell gondolkodni azon (tán' még nektek is), hogy is volt? Hogy is volt, hogy az Al Kaida lerombolta a WTC tornyait? Hogy is volt, hogy az USA megtámadta Szaddam Husszein Irakját mondván, hogy az Al Kaidával cimborál? Hogy is volt, hogy az USA megtámadta Afganisztánt mondván, hogy a Tálibok rejtegetik az Al Kaida vezetőjét Oszama Bin Ladent? Hogy is volt, hogy mégis Pakisztánban (?) nyírták ki ágyban, párnák között "alvó" ügynöküket? Aztán miért volt, hogy a speciális haditengerészeti kommandó minden tagját kinyírták utána? No' monnyatok má' valamit!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.29 - 08:46
Nem hallottátok? Hánykor kezdtek szombaton? Én hallottam, az ATV-n Nógrádi Györgytől. Beszart a barátotok. Törökország semlegesnek nyilvánította önmagát a sziriai konfliktusban és lezárja határait a Sziriába irányuló "tranzitforgalom" elől. Ez azt jelenti, hogy a "felkelőknek" annyi. A sziriai hadsereg végre hozzákezdhet módszeres likvidálásukhoz. Legfőbb ideje.

Lehet, hogy átalusszátok a világpolitika átrendeződésének legfőbb pillanatait, eseményeit? Vagy előbb meg kell kérdeznetek Samu bácsitól, hogy mit kell, hogy kell írni a témáról?

Más. Ezzel a kis toldattal valószinüleg befejezem az Erdogan témát veletek kapcsolatban. Újabban a Jobbik felgyorsuló belső bomlása foglalkoztat. Úgy lehet visszaülök régi vesszőparipámra.

Apropó! Rég nem írtatok valami lelkesitőt valamelyik magyar gárdáról... Hát persze egy igazi jó lapszerkesztőségben szőnyegnek, meg seprőnek is kell lennie, nemde?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06.29 - 10:23
 

 

 

Egy (számotokra) nehéz találós kérdés: melyik oldal a jövő Törökországa?

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.30 - 22:54

Változott a sziriai helyzetkép. A szir hadsereg tisztogat a "felkelők" viperafészkében Homszban, azaz likvidálja a (főleg) Törökországon át érkezett martalócokat.

Növekszik annak valószínüsége, hogy a Fidesszel közös barátotokból ugyanolyan ronda hulla lesz, amilyenné az egyiptomi Anvar Szadatot lőtte a saját hadserege.

Majd jelentkezem nálatok a fotókkal...

Azért addig méltathatnátok a nagy államférfi sikereit...

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legfrissebb! 

2013.07.03 - 20:34
Héj antiszemiták! Már a zsidó hírekre se' reagáltok? Az
Oroszország Hangja írja ...A lap (Hurriyet) idézi Besir Atalay miniszterelnök-helyettest: „Vannak olyanok, akik irigylik Törökországot növekedéséért. Ezek mind kapcsolatban állnak a zsidó diaszpórával. Önök láthatták, hogyan viszonyul a külföldi média a zavargásokhoz, amelyek a Gezi Park miatt törtek ki. A zsidó közösség megvásárolta őket (a médiát) és azok nem adekvát módon értékelték a történteket.”

Nem állítanám, hogy a zsidó mentalitástól idegen az a magatartás, amit Besir Atalay nekik tulajdonit. Kétségtelen azonban, hogy a törökországi zsidók se teljesen hülyék, hogy Erdogan és saját maguk alatt fűrészeljék az ágat. Ki tudná náluk jobban, hogy ilyen zsidócsahost hetedhét határban sem találnak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.20 - 16:30
'Éjjen' Erdogány!
A Kuruc Info - tán' a világon elsőnek siet -
közölni  Erdogan újabb hőstettét. "A svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórum ... legérdekesebb történése a Peresz-Erdogan pengeváltás volt, amelynek során a török kormányfő (a Gázai övezetre utalva) többször gyermekgyilkossággal vádolta a zsidó államot, majd végül mérgesen elhagyta a pódiumot." Az istenadta törökök pedig... "Az isztambuli nemzetközi repülőtéren ma reggel több ezer éljenző, török és palesztin zászlókat lengető ember várta a davosi Világgazdaság Fórumról hazatérő Recep Tayyip Erdogan kormányfőt. A transzparenseken többek között az 'Új vezető született a világon' és a ' Törökország veled van' feliratok voltak olvashatók." Komolyan mondom, kezd imponálni az a pofátlan hazudozás, amelyben Erdogan és a Kuruc info úgy hasonlítanak egymásra mint a zsák meg a foltja. Mindketten arra spekulálnak továbbá, hogy közönségük teljesen hülye. Nem is oly régen volt... "Ezentúl török hadihajók fogják kísérni a Gázai övezetbe a humanitárius segélyt szállító hajókat - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török kormányfő. Bejelentése egy újabb válasz arra, hogy Izrael leszögezte: nem hajlandó bocsánatot kérni a halálos kimenetelű tavalyi kommandós akciójáért. A májusban Gázába tartó segélyflottilla vezérhajója ellen végrehajtott akcióban kilenc török iszlamista aktivista vesztette életét, miután ellenállást tanúsítottak a hajót megszálló izraeli kommandósokkal szemben.  Erdogan kedden bejelentette, hogy országa teljes egészében felfüggeszti kereskedelmi és katonai kapcsolatait Izraellel. A török hadihajóknak az lesz a feladatuk, hogy megvédjék azokat a török hajókat, amelyek humanitárius segélyt szállítanak a Gázai övezetbe. Ezentúl nem engedjük meg, hogy ezek a segélyhajók Izrael célpontjaivá váljanak, mint ahogy történt ez a Szabadság nevű flottillával. Ha ez ismét megtörténne, Izrael megfelelő válaszban fog részesülni - jelentette ki Erdogan a tévében." Nagy volt a pofája akkor is. Aztán - kedves Kurucék - hány segélyhajó érkezett Gázába hadihajók kiséretében? Aztán - hol, mikor, hogyan szakította meg a katonai kapcsolatokat Izraellel? Na' böffentsetek má' valamit!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Folyt. Köv.!

2012.06.10

Sz. Gy. 

 


Beláttam, célszerü a honlap interaktiv jellegét biztositanom. A hozzászólók becenévvel (nickname) azonosítsák önnmagukat és jelöljék meg, melyik íráshoz szólnak hozzá. Szerkesztő 

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

    1

 13.06.12

 Szerkesztő

  IF! Véletlenül töröltem a hozzászólásodat. Kérlek, ismételd! Elnézést. Sz. Gy.

2

13.06.12

 R&T.

Ügyvéd Úr! Ez már nem csak "Comment", hanem harc a javából. Az ellenfél felvette-e a kesztyűt, még nem érzékelhető? Vigyázzon az egészségére! Szíria távol van, mégha mégannyira szeretjük is. Putyin szíve a helyén van. Én annak idején (1967-72) tanultam együtt szír diákokkal Moszkvában. Ez a kapcsolat nem mai keletű! R&T.

 3

13.06.12

 Do-Mi

Szoritok a harchoz !!!Gratulálok Mester ! Egy ilyen harc megvivásához "gépezet" kell...legalább tiz-tizenöt "alkalmazott" és megfeleló technikai felszerelés...logisztika? Évek óta "lesem",hogy mikor "húz már be" valaki ezeknek a szédelgők nek... Do-Mi