Azt mondja az Örökkévaló Jeremiásnak : Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek... Katharina Becker

 

 Ugrás a hozzászólásokra!
Frissítések: 1.) 2.)


 
Baby Boom 

A nemzetiszocializmus "kísértete".

Mi van? Tán' menetelnek a "nácik"? Csattognak a Martens bakancsok? Harsog a Horst Wessel Lied? Áh dehogy, csak egy kis statisztika...

"Az orosz Munkaügyi és Szociális Minisztérium közlése szerint Oroszországban – első alkalommal a Szovjetunió széthullása óta – növekedett a népesség 2012 első tíz hónapjában. 2012 január-november között 1586,9 ezer gyerek született Oroszországban, ami 104,1 ezerrel (7 százalékkal) több, mint a 2011-es év megelőző időszakában.

Az Oroszországi Föderáció 80 régiójában észlelhető a születések számának növekedése. 27 régióban a a születések számának növekedése 8 % fölötti. Ide tartozik a ... Szentpétervár ... Moszkva megye ... Volgográd, stb. További 35 régióban 5-8 % közötti a születések számának növekedése (többek között ide tartozik Moszkva város).

A születések számának növekedése nyilvánvalóan összefüggésben áll a növekvő anyagi jóléttel, az állam születéseket támogató szociálpolitikájával (a második gyermek születése után a szülők 387 ezer rubel - több mint 2,5 millió forint - pénzügyi támogatást kapnak az államtól), s azzal, hogy a ’80-as évek 'baby boom nemzedéke' most kezdett gyermekvállalásba."

Bruttó egymillióötszázezerkilencszáz, nettó száznégyezeregyszáz kis emberpalánta! Sok ez vagy kevés? Relatív... Megint egy elgondolkodtató statisztika. Ha a tisztelt olvasóknak kedvük van egy kis ugrásra egy statisztikai táblára jutnak, amely nemzetközi összehasonlítást ad az abortuszokról. Kiderül, hogy az abortusszal végződő terhességek aránya a (tényleg) vallásos Lengyelországban 0.06 %. Nálunk 42.0 %, az etalon Oroszországban pedig 52.5 % volt a vizsgálati időszakban. Nekik tehát mélyebbre süllyedve kellett kapaszkodniuk, de legalább hozzákezdtek.

"Magyarországon 1956-tól kezdve engedélyezett az abortusz, azóta körülbelül 6,8 millió terhességmegszakítást végeztek el  az orvosok, ebből nagyjából 700 ezer volt illegális. Bár az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent az abortuszok száma, az Európai Unióhoz képest még mindig nagy az ezer élveszületésre jutó abortuszok száma, a legutóbbi statisztikai adatok szerint ez a szám 450. A legkedvezőbb uniós adat egyébként 111, de még a legkedvezőtlenebb is 348, tehát még ehhez képest is katasztrofális a helyzet hazánkban. Míg az 1880-as években a terhességek 80%-a végződött élve születéssel, jelenleg ugyanilyen arányban akadályozzák meg a fogamzást vagy szakítják meg a terhességet."

A nemzethalál grafikonja pedig így fest. Senki se mondja, hogy ez szük ségszerü volt. A Wojtila pápával vert lengyelek még Polski Fiatokon seftelték körbe Európát, amikor nálunk az élet és a halál vonala keresztezték egymást. Fekete Jánosunk ezidőtájt vette rá a pártvezetést az uzsorakölcsön felvételére, Surányi György is ekkoriban adta el a Nemzeti Bank aranykészletét. Vidám barakk, majd minta demokrácia voltunk még, mikor a tragédia bekövetkezett.

A 6.8 millió gój magzat több mint a(z állítólagos) hatmillió zsidó. Az abszolut számok azonban nem fejezik ki a lényeget. A koncentrációs táborokban vegyes (!) összetételü népesség pusztult: az egészségesek mellett betegek, a felnőttek mellett gyermekek és öregek is. A "jövő vesztesége" ilyen összetétel mellett mintegy húsz százalék lehetett, ami a gój magzatok esetében megközeliti a száz százalékot.

Tudom és elismerem, hogy (tömeg)gyilkosságok esetében sem jogi sem erkölcsi szempontból nem lehet különbséget tenni az egészségesek és a betegek, valamint az életbe "belépők"  (gyerekek) és az onnan "kilépők" (öregek, betegek) között. A természet azonban nem alkalmaz erkölcsi kategóriákat, a "rideg célszerűség" alapján működik. Hitler [a Mein Kampfban] ezt így fejezte ki. "Miként a természet a legnagyobb figyelmét nem a meglévõ fenntartá sára, hanem az ivadékoknak, mint a faji létfennmaradás biztosítékainak fejlesztésére fordítja, úgy az emberi életben sem lehet a meglévõ rossz mesterséges megnemesítésérõl komolyan szó, mert ez az emberiség kilencvenkilenc százalékának adottságánál fogva teljesen lehetetlen. Sokkal célszerûbb a jövendõ egészséges fejlõdés útját már kezdettõl fogva biztosítani."  Ebben áll a természet könyörü letessége - a fennmaradáshoz... A III. Birodalom a faj fennmaradását "törvényes erőszak" útján biztosította, hogy miként, elolvasható Joannes Öhquist "A Führer Birodalma" c. könyvében, különös tekintettel a 3.) fejezet - "A nemzetiszocialista népjólét", ill. a  4.) fejezet "Vér és föld" címek alatt írottakra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.)
Ojvé! Hogy mik vannak!?
Ajvékol az Israel Today. Bestseller lett Ázsiában [jó nagy terület...] a Mein Kampf és "ikonikus figura" Hitler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nem markolnak túl sokat kedves zsidó barátaink, hogy aztán keveset fogjanak? Meg sanda mészárost is játsza nak? Mondom, Ázsia jó nagy terület, de Új Zéland és Ausztrália tán' nem tartoznak oda. Jesszusom, csak nem arról van szó, hogy ott is? Dehát akkor ez nem csak Ázsia, hanem az egész World, ahol Amerika épp a New World Ordert igyekszik meghonosítani. Hogy van ez? Mi lesz itt? Nyugtassanak má' meg!

2013.01.18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Még egy, az utolsó (!), statisztika a németországi népszaporulat alakulásáról.

Év

Házasságok

Élve született
gyermekek ezrekben

Népszaporodas

1929

364

1276

364

1932

648

1095

294

1936

562

1366

481

1939

656

1407

554

Ebből olyan következtetés vonható, hogy a III. Birodalom (Hitler) és az Orosz Birodalom (Putyin) szociál- ill. népesedés politikája hasonlitanak egymásra...

Putyin politikája mindenesetre jobban hasonlit a nemzeti szocializmusra, mint a "liberális" kapitalizmusra, akkor is ha nem tud róla. Többször említettem már Moliére úrhatnám polgárát Jourdain urat, aki szerfölött csodálkozott és eleinte nem is akarta elhinni. hogy "prózában beszél"...

Nos a népességstatisztikai mutatók oly mérvű javítása, hogy az fogyásból szaporodássá változzon, igen sok feltételtől függ, ilyenek:

Azt hiszem nem vetem el tulságosan a súlykot, ha Putyin Oroszországa vonatkozásában ezeket a feltételeket fennforogni látom.

Itt számot kell adnom Putyinnal és Oroszországgal kapcsolatos korábbi aggodalmaimról, amelyeknek "Oroszország kapitulációja?" c. cikkemben adtam hangot Simon Peresz oroszországi látogatása kapcsán. Utóbb áldom az eszemet, vagy inkább ösztöneimet, hogy a cikknek a "Mikor viccel Putyin?" alcímet adtam. A cikk hozzászólások rovatába (2012.11.17-én) a következő bejegyzést eszközöltem, válaszképpen az egyik hozzászólásra [azzal összefüggésben, hogy A Pussy Riot kurvák bebörtönzése kapcsán Merkel megkísérelte felelősségre vonni Putyint].

"Tökéletesen igazad van. De - mondd csak - szerinted miért írtam bele a címbe a "viccel" szót? Ezt azért kérdem tőled, mert én nem tudom... Tán' valami (állati) ösztön (?). A legújabb Putyin viccet az "Oroszvilag.hu"-n olvastam. Onnan veszem  a képet is. Putyin Merkelnek pl. azt mondta "Nem  támogathatunk antiszemita embere ket". Ez a kolosszális pofátlanság felkelti bennem azt a reményt, hogy ugyanígy ökörködött a vén biboldóval (Peresszel) is. A tények majd aláhúzzák, vagy áthúzzák amit írtam. Mondanom sem kell, az utóbbinak örülnék. Sz. Gy."

És most következzék a politika után egy kis állam és jogfilozófia.

A gyenge nemzetek elnyomásának legrafináltabb módszere a "megfelelési kényszer". Tudjuk, hogy ez mit jelent: alkalmazkodást a velejéig rothadt és totálisan erkölcstelen országok [Izrael - USA] "bort iszik - vizet prédikál" alapu elvárásaihoz. Oroszország nem gyenge nemzet és bátran, ill. magasról leszarhat minden olyan humanitárius megkötést, amit Izrael és Amerika nem tartanak be, csak Oroszországgal szeretnének betartatni.

Oroszország azt is megteheti, hogy "alternatív új világrendet" alkot és ugyancsak "terrorizmus" címén leszámol mindazokkal akik a nemzetiszocialista (...) vívmányokat meg akarnák semmisíteni. Be kell látni azonban, hogy Oroszország nincs könnyü helyzetben. Oroszországban az ötödik hadoszlopot a cionista felülvezérlésü "értelmiségi körök" alkotják, akik "az íróknak" és "a művészeknek" nevezik magukat. [E csoportokat nálunk a kertészimrék, konrádgyörgyök, esterházypéterek, illetve hasonszőrüek alkotják.] E csoportok tagjai nagyrészt natúr zsidók, más részt olyan csahosok, akik nem a befogadó nemzetben, hanem a "zsidó világnemzetben" gondolkodnak és egyáltalán nincs kettős identitásuk, kettős érzelmi kötöttségük. Echte zsidók, akik Izrael érdekeit szolgálják az orosz állam, ill. társadalom magas pozícióiban is.

Oroszország megpróbál védekezni. Olyan megoldásokkal kisérletezik, amelyek különösen viszketnek a zsidóknak. [Konrád György írta, hogy a zsidók írtóznak tőle és meghíusítanak minden olyan törekvést, amely őket bármiképp definiálni akarja...] Ez tudjuk és "ércsük" is.
 
Oroszországban viszont sikerült az "oroszországi nemzet" definícióját megalkotni.

„Az orosz nép egyesítő szerepének, a sok évszázados, kultúrák és etnikumok közötti együttműködésnek köszönhetően jött létre az Oroszországi Föderáció történelmi területén az unikális szociokulturális, civilizációs közösségnek tekinthető polietnikus (mnogonarodnaja) oroszországi (rosszijszkaja) nemzet.” A dokumentum szerzői szerint a szovjet nemzetiségi politika és a ’90-es években az állam meggyengülése olyan tényezőket erősített meg, melyek okai voltak az etnikai mobilizációnak, területi szeparatizmusnak." [Oroszvilág 2012-10-18]
Ebből a zsidók ab ovo kimaradnak, mert Oroszországban sem hajlandók magukat etnikumnak tekinteni. Ők Oroszor szágban echte oroszok, az összes hatalmi, gazdasági, kultúrális poziciókban túlreprezentálódva...

Úgy tűnik rájuk is gondolt, erre is gondolt a "Putyinscsina" ...

"Az orosz Duma első olvasatban elfogadta a Büntető Törvénykönyv még 2008-ban kidolgozott módosítását, amely kiszélesíti a hazaárulás fogalmát. Az új tervezet szigorítást jelent. Eszerint a hazaárulás nem „ellen séges tevékenységet” jelent, mint korábban, hanem olyan, az Oroszországi Föderáció állampolgára által elkövetett cselekedeteket, melyek kárt okoznak az Oroszországi Föderáció biztonságának, alkotmányos rendjének, szuverenitásának, területi egységének. Hazaárulásnak minősül az állam titkok kiadása mellett az is, ha valaki pénzügyi, technikai, konzultatív vagy más segítséget ad idegen államoknak, illetve nemzetközi, külföldi szervezeteknek, melyek tevékenysége az Oroszországi Föderáció biztonsága ellen irányul. A változtatásokat az FSZB kezdeményezte." [2012-10-24 Orosz világ ]

Hogy ezt az FSZB sütötte ki, talán magam is kitaláltam volna, ha sokáig töröm a fejem...
A
más szóban minden benne van, ami az államvédelemhez szükséges...
 
Szóbahoznám, hogy a Pussy Riot ügy kapcsán Oroszországot gondolatban
válaszút elé helyeztem egy írásomban.
Az Pussyk miatt gerjesztett hacacáré persze lanyhult, főleg azóta, hogy Putyin seggre ültette Merkelt.

Ezzel azonban nincs a dolog lefutva. Most egyéb célú "spontán" tüntetések tömegét szervezik. Eszembe jutott az is, hogy - Putyin szerint - az oroszországi "spontán" tüntetéseket a külföld [CIA] finanszírozza. Immár semmi akadálya, hogy hazaárulás címén perbefogjanak és a törvényes hercehurca után tarkón lőjenek néhány olyan "értelmiségit", aki külföldi pénzen zavargásokat szít Oroszországban.

1.)
Szinkronban vagyok az amerikai "külpolitikával"... Épp most olvastam az Oroszvilag.hu-n a következőket.
"
Hillary Clinton amerikai külügyminiszter kijelentése szerint az Egyesült Államok céljának tekinti, hogy megakadályozza az Oroszország részvételével létrejövő integrációkat a posztszovjet térségben. Clinton szerint az orosz közreműködéssel történő integrációs törekvések a posztszovjet térségben „szovjetizációt” jelentenek, és a Szovjetunió helyreállítása a céljuk. 'Bár nem így fogják hívni, hanem Vámuniónak, vagy Eurázsiai Uniónak.' Clinton kijelentése szerint az Egyesült Államok 'hatékony módszereket' igyekszik kidolgozni, hogy lassítsa vagy megakadályozza a posztszovjet integrációs törekvéseket." Ez intervenciót jelent! Gondolom, a KGB is kidolgozza a 'hatékony módszereket'. Egyébként jellemző Amerika totális gátlástalanságára, hogy a titkos háború megindítását hivatalosan jelenti be. 12.12.10

A Pussyk októberi tárgyalása alkalmával "bíróság épülete előtt a zenekar rajongói színes ballonokkal demonstráltak, az ortodox egyház hívei pedig zsoltárokat énekelve blaszfémiával (istenkáromlás, kegyeletsértés) vádolták a három énekest." Putyinnak tehát el kell döntenie melyik érzékenységet tolerálja, melyiket nem. A libsik persze nem nem pihennek, pláne nem nyughatnak. Az egyházi tiltakozás kapcsán máris "Blaszfémia Kommandót" emlegetnek. Az izraeli kommandók nyilván szimpatikusabbak számukra, ami tulajdonképp érhető is, világnemzeti kötöttségük révén. Itt azonban nem erről van szó, hanem arról, hogy keresztény miliciák alakulnak a szent helyek és az Orosz Ortodox Egyház papságának védelmé re. Oroszországban rég nem volt pogrom. Úgy látszik egyeseknek hiányzik. Most megkaphatják. Vagy nem veszik komolyan? A zsidók soha sem vették az őket befogadó társadalmakat olyan komolyan, hogy a bajok megelőzése végett egy jottányit is változtassanak magatartásukon.

Nem vesznek komolyan bennünket magyarokat sem. Pedig nekünk is eszünkbe juthat "Todos somos palestinos, azaz mindannyian palesztinok vagyunk."

Az olyan utak, amelyek kivezetnek minket a kapitalizmus halálvölgyéből - a klinikai nemzetgyilkolás, a gyermekéhezés, a hideg, a sötétség a nélkülözés birodalmából, az adósságcsapdából, stb. vonzóak számunkra. Aki sorompót állít számoljon ennek legsúlyosabb következményeivel.

Szocializmust akarunk - nélkületek!

2012.12.09

Sz. Gy.

 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

2012.12.10

Zsidany

De hova tünt Borbély József? Az út amely kivezet a halálvölgyből már elöttünk csak mindenkinek rá kell lépni.www.tempohirek.com  Zsidany El fogom olvasni! Sz. Gy.

 2

2012.12.10 

Gyöngyösi Zoltán

Gyula! Mint eddig is, most is a magyarországi viszonyok kerültek terítékre, most közvetlenebbül, mint egyébként... Hálás vagyok írásaidért, a magyar Magyarországért átérzett felelősségedért.Érdemle gessége miatt kénytelen vagyok megismételni, kiemelni, egy általad is idézett részt, ami mellett nem lehet elmenni: "Az orosz Duma első olvasatban elfogadta a Büntető Törvénykönyv még 2008-ban kidolgozott módosítását, amely kiszélesíti a hazaárulás fogalmát. Az új tervezet szigorítást jelent. Eszerint a hazaárulás nem 'ellenséges tevékenységet' jelent, mint korábban, hanem olyan, az Oroszországi Föderáció állampolgára által elkövetett cselekedeteket, melyek kárt okoznak az Oroszországi Föderáció biztonságának, alkotmányos rendjének, szuverenitásának, területi egységének. Hazaárulásnak minősül az állam titkok kiadása mellett az is, ha valaki pénzügyi, technikai, konzultatív vagy más segítséget ad idegen államoknak, illetve nemzetközi, külföldi szervezeteknek, melyek tevékenysége az Oroszországi Föderáció biztonsága ellen irányul. A változtatásokat az FSZB kezdeményezte."
Nos, helyettesítsük be Oroszországot Magyarországgal..! Nyilvánvaló, hogy semmiféle mentség nem illetné meg a ránk-települt zsidó, és zsidóbérenc parlamenti csőcseléket, a ciklusról ciklusra, zsidó bérenc kormányzatot, folyamatosan érdemelték ki a legsúlyosabb büntető retorziót! Ezzel ők is tisztában vannak, ezért emelik az elnyomó terror-szintet! Ajánlanám olvasásra barátod, Kásler Árpád, e témában írt néhány sorát, amely "Fekete autók éjszakája" címmel jelentetett meg honlapján. Gyöngyösi Zoltán
Kásler rajta van a Facebookomon. Majd megnézem. Gy.

 3

12.12.10

Slendrián 

Hátha érdekel valakit. Jim Stone vette a fáradságot, és konvertált, hogy utána járhasson a hamis állításoknak. Ez lett belőle: An introduction to my experience with the Jewish Community  www.jimstonefreelance.com/index1.html

 4

12.12.10

 Cézárfi

Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyhoz, vagy mégis? Szemléltetô példa arra, hogy mekkora (szemenszedett) hazugságot mer a demokratikus nyugat tálalni a bárgyú nagyközönség felé: Az amerikai légierô lázongó (kalóz?) egységei fenyegethetik Iránt. Nofene! Hogyan? Az amerikai biztonsági szervek(csak úgy ”ukk-mukk-fukk”) felfedezték hogy legalább 1 de talán 3 is hiányzik a légierô KC 135 Stratotankers (harci gépeket levegôben tankoló ”repûlô, jumbó nagyságú, tartálykocsik” ) flottából   www.tinyurl.com/c6g6c9w . Ezek a gépek repûlô és földi kiszolgáló személyzettel egyûtt nyomtalanul és eszrevétlenûl elpárologtak, mint utóbb kiderûlt a Csendes-Óceánt átszelve siettek Izraelbe, hogy segíthessék az izraeli légierôt, ha azok meg akarnák támadni Iránt. Mindez természetesen az USA hatóságok tudta nélkûl. A gaz, repûlôszázadnyi csapat felszereléssel, legénységgel egyûtt, észrevétlenûl kereket oldott. Mostmeg má´mit lehessen tenni? Szegény amerikai légierô! Mossák is kezeiket. Ök nem akarták. Csak ez a gazemberekbôl álló személyzet! Kérdem én mert volna annak idején a volt szocialista táborban bárki is ekkorát hazudni, szemrebbenés nélkûl? cézárfi A "fiat justitia pereat mundus" (legyen igazság, ha belepusztul is a világ), így módosul: "fiat Israel pereat mundus", azaz "gyözzön Izrael, még ha belepusztul is a világ". Azt mindenesetre jól tükrözi a hír, hogy Amerika jogrendje teljesen felbomlott! Ez valóban felidézi a nukleáris világégés veszélyét, mert a háború gombján olyan ember tartja a kezét, akinek nincs önálló döntési képessége, a zsidók zombija. Én - teljesen bizonytalanul - abban reményke dem, hogy  hogy a hadseregben még vannak olyan tábornokok akik józan eszüket megőrizték és képesek (csak ők képesek) arra, hogy egy belső puccsal megdöntsék a cionisták rémuralmát. A radikális rendszerváltások formája az utóbbi évszázadban, szinte kivétel nélkül,  a katonai (!) puccs. Nem is lehet más, hisz a "demokráciák" egy megmerevedett rendszert képeznek, amely megújulásra teljességgel képtelen. Hozzászólásod - sajnos - minden cikkembe beleillik, mert már mi vagyunk a Mórickák, akiknek mindenről "az" jut eszünkbe. Sz. Gy,

 5

12.12.12

 HablatyHUNter

"Gyümölcséről ismerkszik meg a fa".
Összekuszált világunkban mindig érdemes e jézusi bölcsességet szerényen újra meg újra felidézni! Számomra nem a sokat vitatott hitlerek,orbánviktorok, luladesilvák, ahmadinejadok történelemkönyvekben, a napi sajtóban olvasható - manipulált,elfogilult - lenyomata fontos,hanem az, amit maguk után hagynak mentálisan és anyagiakban.
Aki ezt másként látja,az nem érti,hogy
-  miért verik a new yorki belvárosban a cionista Mike Bloomberg polgármester pribékjei az apartheid-fokozatban üzemelő ázsiai törpe szörnyállam,israhell ellen tüntető rabbikat
- miért is fenyeget toális társadalmi - és környezeti katasztrófával a jövő reménységének, a BRICS államok egyik zászlóshajójának számító Brazília sokáig regnált homokos, zsidó alnökének, "antiglobalizmusa" (...magát a "BRIC" kifejezést is a Goldman Sachs ültette a sok birkafejbe 2001-ben... no comment...)
- miért is van eleve halálra ítélve a rémgroteszk - még kimondani is szánalmas - amerikai zsidótőkén lufivá hízlalt kínai kommunista kapitalizmus (mint anno a szintén nyersanyaghiányra épített, bármelyik pillanatban likvidálható náci ipari gólem)
- mi is a teljes morális és anyagi leépülést megélő magyar társadalomra szabadított jobbikos zsidók (Morvai,Gaudi,stb.) szerepe a szintén a bankárok által fosztogatott szomszédnépeink egymásra uszításában
- miért is lelkesedett a kretén Darwinnal együtt az eugenikáért oly nagyon a fajelméletével pokoljárásra magát kárhoz tató Hitler,stb.stb.
A jelenlegi minden spirituális értéket tagadó, kiforgató, anyagelvű világ megérett a pusztulásra - orbánostól, Pekinges től,elie wieselestől. A kérdés csupán az,hogy a készpénz -és pártok nélküli, biocsipes,ufóisteneket földrehazudó, 2020 előtt ránkszakadó szép új világ (New World Order)kit, milyen emberségben talál.Akinek Hitler,Lula da Silva,Mahmoud Ahmadinejad,Morvai Krisztina-féle saját fajtáját is pokolra segítő zsidók az eszmei útmutatói - hát lelkük rajta. Jézus hoz visszatérve tehát csupán annyit,hogy a - százmilliós hullahegyeket is megcsodálva - én e fának a gyümölcséből többet nem kérnék. Elég !  hablatyHUNter
Érdekes gondolatmenetedet nehezen tudom követni. Közzéteszem mégis, hátha olvasóim nem olyan fafejüek mint én... A második (rövidebb) hozzászólásod viszont számomre érthetetlen. Írd át érthetbőbbre. Sz. Gy.

6

12.12.13

Major Szilárd

Tiszteletem Gyula bátyám! HablagyHUNter nem hazudott, ha megnéz engem azaz teljes dokumentációmat a fészbükkön
szilard.major.3@facebook.com akkor láthatja, hogy lényegében ez a vélemény is - a hablatyé- onnan , azaz tőlem , ill engem összefoglalva lett ide legyártva. Szóval lehet hablaty jó fej vagy jót akar DE nem az akinek mondja magát.
Esetlegesen HA ezt az írásomat itt helyben közzé tenné, az csak is arra lenne jó, hogy alátámassza a " sok lúd, disznót győz..."  fészbúkos eljárást. Tudja Gyula bátyám ezek hülyén operálnak, marketingesek, a többséggel ékezet nélkül , számolnak.2012.12.12. London , Major Szilárd Ui: Ne értetlenkedjen mert ezen amit csinálnak nincs mit érteni.
Plágium? Jó lenne, ha ezt barátsággal (!) tisztáznátok egymás között.

8

12.12.13

Slendrián

Alapbiologia, ált isk nyolc osztály! A gyümölcsfa , rendszerint OLTVÁNY tehát alapból NINCS gyümölcse, vagy ha van hát az nem nemesített !!! Major Szilárd , végzetsége 8 osztály Ui: kiket néznek ezek hülyének???! Erőltetett szövegér telmezésed nem csinál hülyét se Hablatyból, se Majorból. Te viszont egy Slendrián vagy, aki még nicknevet sem  tud (mer) adni magának. Sz. Gy.

 9

 12.12.13

 Major Szilárd

HablatyHunter olyan hanyag, hogy már jól esik, szinte kínálja magát ! :) Ezt ha lehetséges maradjon köztünk , de ha jónak látja csak tegye ki! Ma már utoljára, Major Szilárd.

 10

12.12.13 

OKOLONIA

De! Üdv OKOLONIA (?)

 11

12.12.13  

 Gyöngyösi Zoltán

Mindez-ideig átléptem az általad feszegetett "Nemzeti Szocializmus" kérdésén, mert annyira ésszerű és természetes megoldást kínál, s korábban máshol, már magam is véleményeztem... Pedig ez kulcskérdés, melynek fontossága indokolja a napirenden tartást. Weimar a sárba-taposott, megalázott, megsemmisítésre ítélt Németország mélypontja, szimbóluma! Amint Európa volt és jelenlegi hóhéra Anglia, a történelem folyamán kivégezte Spanyolországot, Franciaországot többször, a legnagyobb teherhajó kapacitással rendelkező Hollandiát, mint kereskedelmi konkurenst, úgy ez megtörtént Németországgal, immár kétszer is! Illene tudni, de legalább felületesen ismerni Weimar viszonyait.., a társadalmi, a szociális helyzetet... Munkanélküliség, reménytelen szegénység, kilátástalanság, befelé-forduló dekadencia, nyomorultság. Tobzódó, dőzsölő, az életet élvező, kisajátító, pozícionált zsidósággal.., de nem-tört gerinccel... Vagyis, nem sokkal voltak jobb helyzetben annál, mint ahol a mai kifosztott Magyarország agonizál! A halálhörgést aztán lehet, a közvéleményt is kisajátító, zsidó sajtó közreműködésével, gazdasági dübörgésnek aposztrofálni...
Visszatérve, Weimar, Németország zsidó paradicsomként funk-CION-ált! (A menny-országa, Magyarország, a Kárpát medence, a zsidó offenzíva epicentruma!) Ebből a zsidó szennyből és mocsokból emelte ki a "Nemzeti Szocializmus" Németországot, példátlan gazdasági fejlődést produkálva. A zsidó elnyomás alól felszabadult nép, páratlan produktu mát teljesítették. Ez az a kérdés, amitől a magát sikerrel normálisnak álcázó zsidó is látványosan megőrül! Mert tagad hatatlan, vitathatatlan gazdasági tények! No és nem csak gazdasági! Kik, és mivel csináltak "divatot" a munkás- lakóte lepek, a mintagazdaságok létesítésének? Nézzünk már szembe vele, hogy mi, és ki inspirálta a "Szegedi Ünnepi Játékok" megrendezését, mely máig is működik... Autóutak, népautó... A zsidóság, és az angolok számára elvisel hetetlen volt, a
lehetséges további fejlődés rémülete folytán, kikényszeríttették a Németország megsemmisítését, a kőkorszakba való visszataszítását megcélzó, népirtást végrehajtó háborút!... A következmények ismertek... A téma, mint lehetséges sorskérdés, méltó a további meggondolásokra... Gyöngyösi Zoltán Ahogy olvasni kezdtem beugrott egy jelmondat: "Gott strafe England!", azaz "Isten büntesd Angliát!" [Az a vicc, hogy a németnyelvü keresés 508.000 találatot ad, a magyar meg egyet se! Lehet ez véletlen? Szavazzunk... Engolul: "May God punish England" szintén sok találatot adna...] A fohász, a jajkiáltás, a halálhörgés, a bosszú orditásának e keveréke a német lövészárkokból emel kedett az ég felé, ahonnan a nemzeti szocialista forradalom "kísértetévé" átlényegülve beboritotta Németországot... Isten ugyanis, mint mindíg, közömbös volt. Igaz is, nem az ő asztala. A hadfiak vették a kezükbe a dolgot és valami olyat hoztak létre az "őrült káplár" vezérletével, ami immár nem csupán Németország, de az egész világ fölött lebeg, mint az em beri jövő egyetlen lehetséges útja. A világcionizmus láncát a legfontosabb szemnél - Angliánál - kell szétszakítani. Sokan, főleg nyolcvan felett (...) még jól emlékszünk az "Englandlied" szövegére és dallamára. [Aki a képre kattint meghallgathatja.] Az inváziót persze már nem a hullmásírba merült Kriegsmarine, hanem a lázadó világ hajóegységei fogják végrehajtani. [Az U-boot flotta kb. 90 %-os veszterséget szenvedett és nem volt lázadás, parancsmegtagadás...] Az "ötödik" hadoszlop már angol területen van: a többmilliós mozlim népesség formájában. Sz. Gy.

 12

2012.12.15

 Zsurló

 Szerintem, nem kell attól félni, ha Izraelt elpusztítják idejönnek a zsidók, mert ők anélkül is idejönnek. Úgy olvastam, hogy folyamatosan töltik fel Izraelt, (pl. etiópokkal)hogy a létszám  meglegyen, ami meg ottmarad nekik sem számít. A fontosakat kimentik, a többit meg simán martalékul adják. Ki is nézek belőlük bármit. Mire ideérnek meg is ágyaztak maguknak, mindennek zsidó neve van, vagy zsidót mentő neve, a tantervet megírták, példaképeinket kijelölték, törvényekkel körbevették bástyáikat, jól fogják érezni magukat - mi nem annyira, de az is el fog múlni, amennyire mulyák vagyunk és tétlenek. Zsurló Hát' ne legyen igazad Sz. Gy.

 13

2012.12.15

Istóczy

Kedves Gyula! Nagyon elmaradtam a hozzászólásban, hiszen még Szálasi "méltatását" is elhalogattam. Hablaty  igen jó nevet talált, ezt fordithatom halandzsavadásznak is. Gaudi sohasem volt zsidó ( Morvai az ) A zsidóság valódi jellemét Piskóta foglalta össze a legtalálóbban és ez akkor is igy van, ha sokan ezt nem értik, vagy nem akarják megérteni.
Már többször szerettelek volna "kitériteni" abból a hitből, hogy a munkatáborokban tudatosan semmisitettek meg embereket, (gázkamra, kipufogógáz és egyebek).
Ez nálam nem hittan, hanem gyötrő tépelődés eredménye. Többször, több helyen leírtím már ezen a honlapon, hogy következtetésem milyen premisszákra támaszkodik. Ezek a dolgok csak és kizárólag a zsidók szája ize szerint  vannak terjesztve és legalább ne terjesszük ezeket.Tudom, háboru volt és rengetegen elpusztultak és a munkatáborokban sem volt Kánaán. De... Nagynéném 5, azaz öt különböző táborban volt zsidósága miatt és Birkenau volt az utolsó, ahonnan végül is hazatért. Többen jöttek együtt haza és hazaértük után valamennyien a Kommunista Párt tagjai lettek. Nyolc általánosa volt és azután szerzett Dr.-i cimet. Az egyik ujság főszerkesztöje lett, ( a Szövö-Fonóipari ághoz tartozott) és élete végéig vezető beosztásban maradt. Amikor pár éve, még életében egyszer  egy nagyobb létszámu italozáson volt, valaki a társaságból rákérdezett, csak úgy hülyeségből, : na és G....ke mit csináltatok azért napközben asuviccban?, nagynéném olyan rezignáltan, ( már ahogy az alkoholistáknál szokás volt) megjegyezte,  hát bizony sokat dógoztunk. ENNNYI ! Nekem meg egy szomszédasszonyom beszélte el az auschwitzi (birkenaui) szelektálás, majd a megsemmisítés eseményeit. A népes családból elpusztultak a szülők, meg a kishuga. Csak ő és nővére maradtak meg. Az elbeszélés tárgyilagossága miatt volt hátborzongató. 
Soha egyik hazatért zsidó sem beszélt, beszélhetett a történtekről. Dawid Irwing irja, hogy Auswitzban a szövetsé gesek kivégezték az őtszázvalahány német katonát, akik a tábort felügyelték, de elmondhatom, hogy mind a 126 kiskatonát kivégezték, akik a Bp.-i gettóban vigyáztak a zsidókra. A volt parancsnoknak is halnia kellett. Nem maradt tanu sehol sem. Mióta  a zsidóság kezébe került a sajtó és a hirközlés, lassan kétszáz éve, azóta tudják a közvéleményt  irányitani.
Engem  az írányít, amit saját szememmel láttam és amit apámtól és anyámtól hallottam, még a háború alatt. Megírtam ezeket. Nem ismétlem. A mai zsidók elleni játszmában nem lehet nekünk is cinkelt lapokkal játszani. A sors ugy hozta, hogy még életében ismerhettem Dr. H. Kálmánt, aki Szálasi Ferenc kultuszminisztere volt, tőle kaptam meg egy 1935-ben megjelent sajtódokumentumot, ami sohasem jelent meg könyvformában, csak Bosnyák Zoltán közölt belőle részleteket. Ez a kis füzet taglalja az európai viszonyokat, néven nevezve  személy szerint a kiadókat és ebben a magyar sajtó is benne van.Pár éve ezt kiadtam magánkiadásban és "Mi változott?" cimmel jelentettem meg a belső boritón egy Istóczy idézettel, ami azt hiszem semmit sem veszitett időszerüségéből.Olvassátok:
"Tisztelt ház! Úgy hiszem azon nyilatkozatok után, melyeket az izraelita rabbiképezde ügyének múlt évi július hóban történt tárgyalása alkalmával az igen tisztelt vallás-és közoktatási miniszter úr részéről a zsidó elemnek a Magyar országon bírt nagy befolyásáról, - de az újabb idők tapasztalatai folytán e részben az országban uralkodó közhan gulat mellett is nem mondok újságot, ha azt állitom, hogy ezen elem, úgy számereje bel és külterjü szaporodásával, mint a közgazdászati téren kivívott, úgyszólván, dictátori hatalmánál fogva mely hatalmat mindinkább egyéb terekre is kiterjeszteni törekszik: bennünket nem túlszárnyalással, mert ez többé kevésbé már végbement, hanem elnyom ással  fenyeget. 1875. áptilis 8."
Adolf Hitler
akkor még nem volt e világon. Hihetetlen mennyiségű dokumentum lett bezúzva és eltüntetve és a jelenlegi nemzedék csak a kertészimréken okul. Senki ne lovalja bele magát a Jézusi útba, hiszen Ő is tudjuk mire vitte a jósággal. Azóta többmillió Jézust feszitettek és feszitenek meg, a hóhérok ugyanazok. Ne tartsd oda a másik képes feledet, ha az egyik oldalra kaptál már egyet, hanem lőj vissza, ahogy lehet. Sokan megfeledkeztek az "áldott" szabadkőmüvességről, ami pedig itt él közöttünk és ez sokmindennek a magyarázata. Milyen érdekes, ha a Jobbik ellen kell fellépni, akkor hirtelen egy célja van az Mszp-LMP-Fidesz bandának, de mindenki ilyenkor teljes gőzzel hallatja a hangját. Lehet elgondolkodni ezen is. Lehet a vitát folytatni, van még elég érv. Istóczy Hozzászólásod olvasása közben támadt az az ötletem, hogy igazoló jelentést kérek azoktól, akit hosszú ideig hallgatnak... Nos, mit tudsz felhozni mentségedre? Komolyra fordítva a szót, minél több kiegészítő, helyesbítő adatot szeretnék kapni írásaimhoz. A honlapot napi átlagban kétszázan olvassák. Mintegy 58 országban. Ez csak 'majdnem' semmi, de nem semmi. Sz. Gy.

 14

2012.12.15

 Gyöngyösi Zoltán

Gyula! Kérdezném, Te mire számítottál? Kérdezném, hogy mire nem, a felvetett téma alapján? Olvasói érdemi vita-dömpingre? Megrengetheti-e? Az emberek biztos alapú tudását, melyet az emberiség-elleni háborús- és köztörvényes büntettek garmadáját halmozó szövetségesek követtek el, kik aztán gondosan kimunkált, tartósan kommunikált demagógiával varrták bűneiket, a sárba-taposott, a halálraítélt, a fasiszta, a náci  Németország, a "Nemzeti Szocializmus" nyakába, hogy "tudásuknak" alapja legyen, -egy honlapon közölt írás?
Történelmi fintor, hogy az a szovjet veszély, fenyegetés, mely elvezetett Németország fizikai- háborús bukásáig, mondanám az emberiség szégyenére, ugyanez a szovjet veszély volt az, mely arra kényszerítette a terrorista szövetségeseket, hogy életet-leheljenek a tetszhalott Németországba, hogy feltámasszák...
A vita, a hozzászólások hiánya, a felvetés "érzékenységére" mutat rá! Bonckést fogva, kutakodni az igazság után, mikor a szándék eleve beleütközik a megrögzött, a betáplált hamis ismeretekbe.
Még ennél is nagyobb visszatartó hatása van, az e kérdéskörben megnyilvánuló bigott zsidó köröknek, kik alapvető gazdasági jogtalan érdekeiket is védve, egyenesen őrjöngve lépnek fel, már az igazságra való törekvés ellen is...
Ide tartozik az elmúlt napok visszatartó terroreseménye, Posta Imre és Borbély József, drasztikus körülmények közt elkövetett vegzálása is!
Sajnos nem lehetek arról meggyőződve, hogy az említett két úr "politikai stílusa" használ azoknak, akik a küzdelmet drasztikus jelzők nélkül próbálják folytatni. Az extremitások arra jók, hogy a cionisták ezek alapján általánossítsanak.
Mi változott 1945 óta? Eljutottunk a zsidó-kommunista, némi terrorral fűszerezett, "kék-cédulás" választási csalástól, a latens zsidó-uralomtól, a napjainkban zajló arcátlan, ocsmány, zsidó nyílt-terroruralomig! Jelentőségénél fogva, ismét kötelezően szükséges idézni a haladéktalanul átvételre javasolt orosz törvényt: "Az orosz Duma első olvasatban elfogadta a Büntető Törvénykönyv még 2008-ban kidolgozott módosítását, amely kiszélesíti a hazaárulás fogalmát. Az új tervezet szigorítást jelent. Eszerint a hazaárulás nem 'ellenséges tevékenységet' jelent, mint korábban, hanem olyan, az Oroszországi Föderáció állampolgára által elkövetett cselekedeteket, melyek kárt okoznak az Oroszországi Föderáció biztonságának, alkotmányos rendjének, szuverenitásának, területi egységének. Hazaárulásnak minősül az állam titkok kiadása mellett az is, ha valaki pénzügyi, technikai, konzultatív vagy más segítséget ad idegen államoknak, illetve nemzetközi, külföldi szervezeteknek, melyek tevékenysége az Oroszországi Föderáció biztonsága ellen irányul. A változtatásokat az FSZB kezdeményezte."  Gyöngyösi Zoltán Ezt a passzust én is idéztem korábban, de ismátlés a tudás atyja... Sz. Gy.

15

12.12.15

 Arma Gedeon

Idézhetem, hogy egy sor izraeli rabbi nem tagadja a holokausztot, hanem helyesli. Hitlert Isten eszközének tartják, hogy az alijázni nem akaró zsidókat megnoszogatta. Tehát Izrael beavatott elitje szereti Hitlert. A német nép pedig egy máig tartó rabszolgaságban találta magát ténykedésének köszönhetően, minden faluban holóemlékmű előtt kell hajbókolni és gyárthatják a tengeralatjárókat Izraelnek a sokmilliós segélyek, kárpótlások mellett. Akkor kinek dolgozott Hitler, a németeknek, vagy a cionista globális elitnek? Arma Gedeon

 16

12.12.16

Arma Gedeon

Hogy ne a levegőbe beszéljek, idézek. 'A rabbik ma is helyeslőleg beszélnek Hitler munkájáról, mint isteni büntetésről. Árulkodó, hogy a rabbik fél évszázada helyeslően beszélnek Hitlerről és az ő "holokausztjáról" köztük a Chabad Lubavics főrabbija, és akkori "Messiása" is,  Schneerson. [Yehuda Bauer: "Isten, mint sebész." Haaretz, June 1, 2007]. www.haaretz.com/hasen/spages/865718.html www.haaretz.com/hasen/spages/868474.html
Elizer Schach rabbi, az izraeli Sasz párt alapítója: "Van itt bárki is, aki úgy gondolja, hogy a holokauszt előtt, amelyért ilyen nagy árat kellett fizetni és amely nem hagyott érintetlenül egy családot sem, Európa összes zsidója derék, istenfélő népség volt? Eltávolodás történt hitünktől és életformánktól. Ami történt, isteni büntetés volt a Judaizmustól való eltávolodás éveinek felgyülemlett súlyáért." Mordecai Richter, National Post (Canada), August 26, 2000.
Az izraeli Ovadia Yosef rabbi kijelentette, hogy akik meghaltak a náci üldözésekben, "reinkarnálódott bűnösök" voltak, akik azt kapták, amit érdemeltek, hogy Hitler egyszerűen "Isten küldötte" volt, akit azért küldött, hogy a zsidó nép olyan ajándékot kapjon tőle, amilyet érdemelt."
Jack Katzenell, "Egy rabbi szerint a holokauszt-áldozatok reinkarnálódott bűnösök voltak." The Independent (UK),  
www.independent.co.uk/news/world/middle-east/rabbi-says-holocaust-victims-were-reincarnations-of-sinners-711547.html  Vessük ezt össze azoknak a naivitásával, akik máig dicsérik Hitlert, hogy a cionisták ostora volt. Ha az lett volna, nem dicsérnék a cionista rabbik! Ezek mindent a Cion, Izrael állam létrehozása szemszögéből néznek. Világos, hogy a cionoizmus az európai zsidók nagyobb részét nem izgatta, eszük ágában se volt a sivatagba költözni a tejjel-mézzel folyó európai kánaánjukból. Ezt nevezik ezek a cionnácik "a judaizmustól való eltávolodásnak", ezért kellett volna nekik kitalálni egy Hitlert, ha magától nem lett volna. És magától nem is volt, bizony ők "találták ki"... A hitleri ideológia, szimbólumrend szer egy kicsit se gyökerezik a német hagyományokban, annál inkább zsidó gyökere van ott mindennek. A konkrét praktikus gazdasági, stb. megoldások más téma, ezeket német technokraták dolgozták ki és Hitler hasznosíthatta eredményeiket Izrael létrehozása és Németország, meg fél Európa lerombolása céljára. Arma Gedeon Többször hangoztattam  már, hogy szememben a tények elsőbbséget élveznek a (puszta) véleményekkel szemben. Hozzászólásaidat emiatt mindíg nagy figyelemmel olvasom. A hozzászólás másik alkotó eleme a tényekből levont következtetés. Ami a rabbik szerepét illeti, közléseid értékesek. [Ovadjá főrabbi az én kedvencem is...] Holokauszt koncepcióddal annyiban értek egyet, hogy megtörtént (!) és hogy a cionista háttérhatalom közremúködésével történt. Hogy ennek Hitler tudattalan, vagy pláne tudatos (?) eszköze lett volna, nincs bizonyítva, valószínüsítve sem..
A III. Birodalom gazdasági és szociális (!) sikertörténetét illetően természetes, hogy a részleteket a "technokraták" dolgozták ki. A koncepciót viszont Hitler fektette le a Mein Kampfban és ö szavatolta, ha kellett SA öklökkel, a "realizálást". Hogy ez Izrael létrehozásának céljait (is) szolgálta volna? Ez egyike túlzásaidnak, amelyeket amúgy tisztelettel tolerálok. Sz. Gy.

17

12.12.16

Gyöngyösi Zoltán

Istóczy: "Már többször szerettelek volna 'kitéríteni'" abból a hitből, hogy a munkatáborokban tudatosan semmisítettek meg embereket, (gázkamra, kipufogógáz és egyebek)."
Sz, Gyula: "Ez nálam nem hittan, hanem gyötrő tépelődés eredménye. Többször, több helyen leírtam már ezen a honlapon, hogy következtetésem milyen premisszákra támaszkodik."  Gyula! Felvetődött benned, hogy nem kellő mélységben tépelődtél, s talán nem eleget? Teszek egy kísérletet, megingatásodra... Evidenciának tekintem, hogy tudomással bírsz róla, hogy Amerikában a háború kitörése kapcsán, a japán származású, egyébként teljes jogú amerikai állampolgárokat, hasonlóan "bevándorlók", családostul begyűjtötték, és zárták szögesdrót mögé, koncentrációs táborokba! A "perfid" Anglia dél-afrikai koncentrációs haláltáboraira, a Búr háború kapcsán, csak "érdekességként" utalnék... A zsidóság aktív tevékenységet kifejtve, és értelemszerűen "szabályosan" üzent hadat Hitler Németországának, hiszen a zsidó paradicsom volt a tét! A zsidóság, a tébolyultság jegyeit is magánviselő gazdasági tevékenységet, háborút viselt a németség ellen! Még kritika sem érheti Németországot a táborok miatt, hiszen annak indokoltságát a zsidóság minden elképzelést túlteljesítve, igen gondosan, mindenre kiterjedően, alapozta meg! A táborok kapcsán, csak utalnék a nyilvánosságra került német jelentésekre, szakértők, és amatőr kutatók megállapításaira, véleményére, amiből jelentős anyag áll ismereteink bővítéséhez... Gondolom, feltételezem, hogy volt megrázó erejű személyes "élményben" részed, a méltatlan "győztesek" hadifogoly táboraiból hazatérő magyarokkal kapcsolatban... Feltételezem, hogy nem vonod kétségbe, hogy a szövetségesek hadifogoly táboraiban, és különösen a szovjet barakkok környékén, ugyancsak készülhettek volna, talán készültek is, "Auschwitzi" képek, filmek, csak ugye nem publikálják... Sokan, túl sokan, nem élték túl a szövetségesek valóban haláltáborait, pedig ők a győz tesek voltak! Máig él bennem a felindult apámtól hallott eset képe; a fát aprító orosz katona, egyik kezében a felaprított kuglifával, vitte a tűzrevalót, míg a másik kezében a baltát lóbálva ment el a hadifogoly sebesült német katona mellett, ki éppen a lábát egy tuskóra téve, átlőtt combját kötözte át, kinek aztán a fejét, egyetlen baltacsapással hasította ketté... A győztesek! A továbbiakat a fantáziádra, az igazságérzetedre bízom! Lehet e valakinek is erkölcsi alapja, hogy szemrehányást tehessen Németország felé, hogy nem tekintette, mert nem volt meg a lehetősége sem, hogy kiemelt feladatként kezelje, ellátásukat mindenekfelett biztosítsa, a táborok túlélésének?! Akkor, mikor minden egyes mozdony, szerelvény, vasútvonal, út, minden egyes autó, lovaskocsi, sőt, a katonai célpontot nem rejtő, "menekült" város Drezda is, esetenként minden egyes német, megsemmisítendő katonai célpontnak minősült! Belátható, hogy akár ellátatlan pár hét is, "Auschwitzi" állapotokat teremthetett.., de rémlik, hogy nem pár hét volt kérdéses... Gyöngyösi Zoltán
Az általad ismertetett tényeket én is ismerem, írtam is róluk itt - ott... Ezek azonban a Holokauszt "megmagya rázására" lehetnek  alkalmasak, tényének tagadására nem. Tudom, most egy kivonatot kellene készítenem "összes müveimből", kipreparálva a holokausztra vonatkozó részeket. Tudod mit, nem csinálok kivonatot. Nézz utána a honlapomon, megtalálod ezeket! Annyit mégis... Én láttam  a hajdúböszörményi gettó bezárását; láttam  a gettó lakóinak menetelését az állomásra; tudom, hogy ezek közül senki sem került vissza; anyám számolt be '44-ben (!!!) a nagyváradi gettóban kialakult állapotokról (nem gondolnám, hogy Auschwitzban meggyógyították, ill. feltáplálták volna őket), ők sem tértek vissza; '43-ban (!!!) apám beszélt az általa látott ukrajnai tömegkivégzésekről; személyesen voltam  Aushwitz ban és Birkeanuban (te jártál ott ?) és éreztem a "hely szellemét" (genius loci), megírtam részletes véleményemet is arról, hogy e táborokat "vegyes" népesség nem élhette túl. Ezzel a meddő "holokauszt vitát" e honlapon befejezettnek tekintem. Persze, ha valaki kimutatja, hogy hova lett például kb. háromezer hajdúböszörményi zsidő, közzéteszem az adatokat. Sz. Gy. 

 18

12.12.16

 Gyöngyösi Zoltán

" Persze, ha valaki kimutatja, hogy hova lett például kb. háromezer hajdúböszörményi zsidó, közzéteszem az adatokat. Sz. Gy." Máshol írtam, aláírva:  #5 | piskota - 2012.12.03. 18:41:17
Gömbös Gyula, a fajvédő, az antiszemita, a nácizmus szálláscsinálója, a kommunisták által felrobbantott szobrú, stb. stb. a zsidók által sárba-taposott reálpolitikus miniszterelnökünk mondta annak idején: "A zsidóságnak azt a részét, amely sorsközösséget ismer el a nemzettel, éppen úgy testvérnek kívánom tekinteni, mint magyar testvéreimet.Én láttam a háborúban zsidó hősöket, ismerek olyanokat, akiknek arany vitézségi érmük van, és tudom, hogy bátran és vitézül verekedtek. Én ismerek vezető zsidó férfiakat, akik velem együtt imádkoznak a magyar sorsért, és tudom, hogy a zsidóságnak azt a részét, amely nem akar, vagy nem tud beleilleszkedni a nemzet társadalmi közösségébe, elsősorban ők fogják elítélni."
Ugyanakkor mások, kik szintén vitézül verekedtek, kiknek teljesítményét feletteseik hadi-ékítménnyel ismerték el, mondják el közvetve, vagy írják meg közvetlenül tapasztalatukat, hogy többségében a zsidóság összeköttetései révén, de bármi áron is, de elkerülte, elszabotálta a lövészárkot... Ebből okulva került sor jogosan és megérdemelten a II Világháborúban "munka-szolgálatos" besorolásukra! Feltételezhető, sőt nyilvánvaló, hogy a frontszolgálat következtében elpusztult zsidók is besorolást nyertek a holokauszt-ipar alanyai közé... Leírtam, hogy ne legyen egyszerű a kép... De ma 2012-t írunk, és a trend, a tendencia ismert! Eddig az idézet... Már többször érzékeltettem, hogy a szovjet hadsereg úgy létszámban, mint a haditechnikát tekintve, sőt nyíltan megvallva, Európa lerohanására készült fel, ez ma már vitathatatlan tényekre alapul. Ennek tudomásul vételével, nem kérdéses, hogy a Donnál katonáink igenis Magyarországot is védték... Kaptak megbecsülést, tisztességet, az elesettek hozzátartozói extra ellátást, jogosan, kiérdemelten? Mondanám, hogy mit kaptak... Tovább megyek, bár erre is utaltam többször is; Németország részéről, teljesen jogosan rendült meg a bizalom Horthyékban az anschluss idején, midőn az "ezeréves" határnál napokra megállt a német hadsereg, hogy lehetőséget adjon a zsidó sajtónak, médiának a tébolyult üvöltözésre, hogy "Hitlertől ajándékot..." Az elvárható, természetes lépés elmaradásával vitathatóvá váltak a természetes magyar határok, s került sor, holmi első, meg második bécsi ökörködésre... A bizalmatlanság ára: a gyenge, korszerűtlen olasz fegyverkezési lehetőség felé kellett fordulnunk, s gyakorlatilag a fegyvergyártásban csak a háború derekán kezdett oldódni a német tartózkodás. Ennek vonalas, egyenes következménye volt. különösen a páncéltörő fegyverek terén, hogy katonáink kezébe alárendelt fegyverzet került, technikailag korszerűtlen fegyverekkel kellett az elkerülhetetlen harcba szállni! Tetszik, nem tetszik, igenis egyértelműen a zsidóságot, a közvéleményt kisajátító zsidó-kézben tartott zsidó médiát tekintem felelősnek e kérdésben! Ez a felelősség igenis kiterjed a hősi halált halt katonáinkra, mert őrült tébolyuk kényszerítette őket eleve vesztes körülmények közé! Még ennél is tovább megyek: a körülmények! A zsidók által működtetett földbérleti rendszer eszméletlen, felfoghatatlan körülményeire utalok. Azokra a körülményekre, melyet oly mélyre-hatolóan érzékeltettek a népi írók. Külön kitérnék Kovács Imrére, a Parasztpárt későbbi titkárára, ki "Néma Forradalom" című tanulmányában igen összefogott helyzetelemzést hozott nyilvánosságra...Meghatározóan felelős az akkori történtekért a gazdasági, média erőfölénnyel rendelkező nemzetközi és hazai zsidóság! Ennek megfelelően a következményekért is felelősséggel tartoznak! Ezt a felelősséget csak növelik a zsidóság vezetőinek kétes értékű szándékai... A magyarság tartós áldozati szerepe mellett disszonanciának hat, pont a felelős zsidóság sorsán való kesergés, előtérbe helyezés, annál is inkább, mert az áldozati barom-sors a mai napig is tart, melyben a zsidóság felelős sége elkenhetetlen! Gyöngyösi Zoltán

 19

12.12.17

 Arma Gedeon

Egy nagyon fontos, jól dokumentált angol nyelvű cikk arról, hogy a leendő Izrael állam kiépítéséhez senki nem nyújtott annyi támogatást a 30-as években, mint Hitler: www.ihr.org/jhr/v13/v13n4p29_Weber.html Mark Weber: Zionism and the Third Reich. "Himmler biztonsági szolgálata együttműködött a Haganával, a cionista földalatti fegyveres szervezettel Palesztinában." -  "A Hagana-SS együttműködés még titkos német fegyverszállításokat is magában foglalt a zsidó telepesek számára a palesztinokkal való öszecsapásokhoz. /21"
"Egy 1937. június 22-i külügyminisztériumi belső közlöny figyelmeztetettt, hogy a palesztinai zsidó telepek támogatása ellenére \"hiba lenne azt feltételezni, hogy Németország támogatja Palesztinában egy zsidó ellenőrzésű állami szervezet létrehozását. Tekintettel a nemzetközi zsidóság németellenes agitációjára, Németország nem érthet egyet azzal, hogy egy palesztinai Zsidó Állam létrehozása elősegítené a világ népeinek békés fejlődését" /26
"Egy zsidó állam, vagy egy zsidók által kormányzott Palesztina," figyelmeztetett az SS zsidóügyi osztályának belső memoranduma, "egy új ellenséget hozna létre Németország számára, mely nagy befolyással rendelkezne a Közel-Kelet eseményeire." Egy másik SS-ügynökség megjósolta, hogy egy zsidó állam "azon dolgozna, hogy speciális kisebbségvédelmet biztosítson a zsidók számára minden országban, ezáltal jogi védelmet nyújtva a világzsidóság tevékenységéhez." /27 1939 januárjában Hitler új külügyminisztere, Joachim von Ribbentrop hasonlóan figyelmeztetett egy másik belső közlönyben, hogy "Németországnak veszélyesnek kell tartania egy zsidó állam létrehozását", mert az "a világzsidóság hatalmának nemzetközi megerősödését hozná." /28
Ezt az egész kérdést személyesen Hitler tekintette át 1938 elején és a cionista ambíciókkal kapcsolatos régi szkepticizmusa, meg a rossz előérzetek ellenére, hogy politikája hozzájárulhat egy zsidó állam létrehozásához, a Palesztinába irányuló zsidó kivándorlás még hevesebb támogatása mellett döntött. Arra jutott, hogy Németország zsidóktól való megszabadulásának perspektívája felülmúlta a lehetséges veszélyeket. /29"
"Néhány német hivatalnok ellenezte az egyezményt." -  "Egy 1937. decemberi belső feljegyzés a Német Belügymi nisztériumban áttekintette a Transzfer Egyezmény hatását: "Semmi kétség, hogy a Haavara megállapodás a legdöntőbb mértékben járult hozzá Pelesztina rendkívül gyors fejlődéséhez 1933 óta. Az Egyezmény nemcsak a legnagyobb pénzforrást nyújtotta (Németországból!), hanem a bevándorlók legintelligensebb csoportját is, és végül eljuttatta az országba a fejlesztéshez nélkülözhetetlen gépeket és ipari termékeket." A feljegyzés szerint az egyzmény legfőbb haszna zsidók nagy számban történt palesztinába vándorlása volt, ami Németország szempontjából a legkívánatosabb célország volt. De a feljegyzés rámutatott a Döhle palesztinai német konzul és mások által megemlített hátrányokra is. A folytatás szerint a Belügyminiszter megállapította, hogy az egyezmény hátrányai mostanra meghaladták az előnyeit és ezért azt fel kell mondani. /36 A vitát csak egy ember oldhatta meg. Hitler személyesen tekintette át a német politikát az ügyben 1937 júliusában és szeptemberében, majd 1938. januárjában újra, és minden alkalommal a Haavara egyezmény fenntartása mellett döntött. A zsidók Németországból eltávolításának célja igazolta számára a hátrányokat. 37" A cikk végszava: "Valóban, az 1930-as  években semmilyen ország nem tett többet a zsidó-cionista célok döntő előmozdítása érdekében, mint a hitleri Németország." Hogy ezt Hitler apparátusa józan figyelmeztetései ellenére őszinte naivitással tette volna, nem pedig szabotálva a német nemzeti érdeket, arra ellenérvem az ismert könyvcímet idézve: "Hitler zsidó katonái". Hitlert vagy 150 ezer zsidó származású katona szolgálta, köztük főtisztek is, és zömükről jól tudták, hogy zsidó származásúak. Göring is emlegette ilyen tisztjeit érő értetlenkedés kapcsán (persze Lueger nyomán): Én döntöm el, hogy ki zsidó. Ha Hitler számára érzelmi alapon annyira fanatikus cél lett volna a mindenáron való zsidótlanítás, hogy a minden árba belefértek a gazdasági veszteségek és a (nem utolsósorban németellenes) zsidó világhatalmi bázis megerősödése egy cionista állam létrejöttével, akkor először is nem tűrt volna meg a fegyveres erői soraiban nemhogy 150 ezer zsidót, hanem egyet sem, tábornokokat meg végképp nem. De mint tudjuk, megtűrte őket...
A transfer agreement keretében 60 ezer zsidót küldtek a Cionba, a fegyveres erőknél meg megtűrt 150 ezret. Még ha az utóbbiak jelentős része "félzsidó", "negyedzsidó" is (nem saját kategóriáim, én nem vagyok rasszista), nyilvánvaló, hogy nem volt totális zsidótlanítás. A cél Izrael létrehozása volt. Német segítséggel, egy legitimációját hangos antisze mita propagandára építő rezsim igénybevételével! Klasszikus sátánista zsidó dialektika! Arma Gedeon
Az általad írottakat ki lehetne egészíteni azokkal az adalékokkal, amelyek Makai György: "Izrael Állam és a Cionizmus" c. könyvében olvashatók. A könyvből az is kiderül, hogy a konspiráció teljhatalmu megbízottja Adolf Eichmann volt. A Jeruzsálemi perben [L. Gideon Hausner főállamügyész könyve] azonban erről alig esik szó, a vádlott és a vádlók "kölcsönös tapintata" folytán. A zsidó katonákról és is sokszor sokat írtam én is,  megemlítve hogy Heydrich maga is negyedzsidó volt! Ezt Himmler is tudta és tapintatosan tudomására is hozta. Írva vagyon, hogy egyszer kapatosan a tükörbe nézve lezsidózta önmagát... Hitler nem szabotálta, sőt a lehető legjobban szolgálta a német nemzeti érdekeket. Az általad felhozott tényekből csupán pragmatikus gondolkodására lehet következtetni. Sz. Gy.

 20

12.12.17

 Arma Gedeon

Hitler "pragmatizmusa" következtében: 1.) létrejött Izrael állam, 2.) Az USA lett a domináns világhata lom. 3.) A Szovjetunió elfoglalta Európa jókora részét, 4.) Németországot megcsonkították, kettévág ták, sokmillió lakosát elvesztette és romokban hevert. És utólag visszanéz ve minden beavatott cionista elégedett vele, hogy Hitler azt tette, amit tett, a kiirtottakban saját bűnüket keresik e sátáni rabbik: "reinkarnálódott bűnösök voltak" stb. Nyilvánvaló, hogy csak szjnjáték, ha Hitlert a holóvallás keretében démonizálják, valójában a cionisták rendkívül elégedettek Hitler életművével, teljes joggal tudják úgy, hogy nekik dolgozott. A németeknek meg nagyon nem... Arma Gedeon Fel kell rólad tételeznem, hogy az okozat-tannal tisztában vagy. Ennek alapján érthetetlen számomra, hogy a huszadik század világfolyamatait Hitlerre, mint a cionisták "bedolgozójára", vezeted vissza. No commant. Sz. Gy.