A nagy átverés
[The great Sell Out]

Ordíthatnék. Birka magyar, vigyázz! Megint átvernek, mint szart a palánkon! Ordíthatnék, de nem teszem, mert ez a birka alighanem már kerge is. A Creutzfeldt -Jakob betegségről pedig köztudott, hogy nem gyógyítható. [Tünetei egyébként a következők.  "Folyamatos és megállíthatatlan az üregképződés az agyban ... a teljes központi idegrendszert tönkreteszi ... Amíg a folyamat tart, furcsán viselkedik a beteg. Az embernél főleg gyors szellemi leépülést ... tapasztalhatunk." ] Szerény írásom ezért a látlelet műfajának felel meg leginkább. Kéretik, ilyenként olvasni. [Ahol az Internetről idézek, linket helyezek el, a forrás eléréséhez!]

A közvéleményt egy politikai frigy tartja lázban, Vona Gábor és Morvai Krisztina frigye. Jó lenne, ha a politikusokat az üvegzseb, a politikusnőket pedig ezen felül az üvegbugyi is jellemezné, dehát nem lehet mindenki tökéletes.

Ami a szfinx arcú Vona Gábort illeti, sokan szerettek volna, szeretnének veséjébe látni, de ez egyáltalán nem könnyű. Néhány éve, mások felkérésére, magam is próbálkoztam vele. [Vele, mert a nyálas Molnár Dávid velem szóba se' akart állni.] A "Magyarok Házában" volt a találkozó, amelyre én [Debrecenből] pontosan érkeztem, Vona [Budapestről] nem... Alig háromfertály óra multán kiderült viszont, hogy neki máris mennie kell valahová, nyilván a hont menteni.

Tulajdonképp arra lettünk volna kiváncsiak, hogy a Jobbik anyagilag, ill. erkölcsileg független szervezet e? Sokakban motoszkált ugyanis a gyanú, hogy a Fidesz kitartottjai, "kényesebb" feladatokra. Nos, nem lettem semmivel okosabb, mert kérdéseim egynegyedére sem kaptam választ. Abban maradtunk, hogy a [leírt] többi kérdésre írásban válaszol. Azóta is lesem a postást...


Aztán felállt a Magyar Gárda és nekem vegyes érzéseim támadtak. Kétségeimből egy "vezércikk" született "Pál utcai fiúk" cimmel. Aki ráér, el- vagy újraolvashatja és eldöntheti, hogy fenntartásaimat igazolta, vagy elsöpörte e az idő?

Morvai Krisztina tőlük függetlenül került a képbe. Történelmileg úgy alakult, hogy belekötöttem e lármás nőszemélybe is. Vezércikkre "érdemesítettem" őt is.  Címe
"Morvai jelenség". Az írás némi port vert fel. Morvainak érthetően nem tetszett. Hírlik, hogy be akart perelni. Nem tette.

* * * 

Innen indúl ez az írás, amely nem mellőzheti olyan előzmények említését, amelyeket annakidején nem énekeltem meg.

Előrebocsájtom, témám nem Morvai Krisztina, hanem egy szituáció, amelyet neve, egyénisége [is] fémjelez.

A következőkről van szó.

"Morvai Krisztina megnyilvánulásai "nagyon markánsak" és egyértelműen politikai tartalmúak voltak, és ez már sértette a CJB elvét, hogy távol tartják magukat a politikától, és sokaknak nem tetszett - mondta a társelnök."

Völgyesi itt, mentalitásához híven, nagyon lekerekitve fogalmaz. Kézenfekvő, azt akarta mondani, hogy a Bizottság - magtartva a politikai semlegesség alapelvét - nem akar katapultként szolgálni Morvai politikai karrierjéhez.

2008.09.04

Folytatás!

A helyzet most az, hogy a CJB, mint "nem preferált" szervezet, alacsony fordulatszámon üzemel.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat [NJSZ] szerepe a "Morvai utáni időszakban" nem áttekinthető. Úgy tűnik Dr. Gaudi Nagy Tamás is igyekszik csendesen elhatárolódni Morvaitól. Nincs is közös "munkaasztaluk", amióta Morvai a jogászi talárt és pennát felcserélte Jeanne d'Arc páncélingével és pallosával.

Dehát itt az ideje, hogy a tárgyra térjek.

I.

Párt és "hadsereg"

E fejezetcím alatt voltaképp nem a Jobbikról és a Magyar Gárdáról lesz szó, hanem arról a csalfa délibábról [fata morgana], amelyet a politikai horizontra vetítenek, csalárd előnyszerzés céljából.

Ilyesfajta látomásokra most van kereslet! A magyar vidéket a szegénység és az abból sarjadt [mesterségesen is gerjesztett] "megélhetési bűnözés" sanyargatja, amelynek egyik összetevője a cigánybűnözés.

Ha ebben a helyzetben valaki az ígéri, hogy "felszabadítja" őket e lidércnyomás alól, nagy valószínűséggel számíthat arra, hogy hogy a - botorúl reménykedő becsapottak - rája szavaznak. Erre spekulálnak azok, akik a Vona és Morvai címkékkel ellátott marionettfigurákat mozgatják és beszéltetik [kitűnő színpadi és hasbeszélő technikával].

A Jobbik radikális pártot játszik és e keretjátékban paramilitárisnak látszó párthadsereggel operál. A Jobbik azonban valójában gittegylet, "hadserege" pedig operetthadsereg.

A Honvédelmi Minisztérium nemrég rendezte meg Miskolcon a "Díszelgő Alegységek Nemzetközi Fesztivál-
ját". A
Honlapról olvashatók a következők.

"A díszelgő kifejezés önmagában rejti e tevékenység tartalmát. Az egyes országok hadseregeinek sajátosan e feladatra szervezett alakulatai pontos szabályoknak, az adott ország s annak hadserege által előírt – hagyo mányokon is alapuló – protokolljának megfelelő alaki mozgásokkal végeznek különböző alkalmakkor tisztelgést, ismertebb kifejezéssel díszelgést."

Ilyesfajta mutatványokat láthattunk és - gondolom - a jövőben is láthatunk majd A Magyar Gárdától. Sőt ők nemcsak egy fesztivál színhelyén díszelegnek, hanem országszerte. Mi sem természetesebb, minthogy a lakosság szimpátiája kíséri a díszelgést. Ámde a fiúk elmennek, a bűnözők meg maradnak. Ha valaki azt hiszi, hogy a parádé elrettenti, vagy visszatartja őket bármitől, az olyan kótyagos mint a Jobbik nemtője Morvai Krisztina.

"Csapatkötelékben" nem lehet a bűnözés ellen küzdeni! Azazhogy éppen lehet, lehetne ... Jól emlékszem egy esetre, amely több évtizede történt. A hajdúhadházi a cigányok kezdtek elszemtelenedni . E "trend"abban csúcsosodott, hogy rendőri intézkedés során a járőr tagjait tömegesen megtámadták. Ennek során †Pásti Károly őrmestert egy cigány banya hátulról átkarolta, fiacskája pedig egy tőrkést olyan erővel vágott a halántékába, hogy az elgörbült. Az ügy tárgyalásán a mamát képviseltem kirendelés alapján. A képviseletet kénytelenkedtem személyesen ellátni, mert senkit sem tudtam rápalizni kollegáim közül, hogy elmenjen helyettem tárgyalni. A tárgyalás maga nem érdekes. Kiosztottak mindenkit.


Az eset háttértörténete érdekes. Ezt onnan ismerem, hogy a Marxista Egyetemre [bizony] együtt jártam a hajdúhadházi körzeti orvossal. Ő mesélte, hogy a gyilkosság után Hajdúhadházra vezényelték a miskolci karhatalmi rendőrezred egy szakaszát, kb. egy hónapra. E derék pribékek mindennap "végigjárták" a cigánytelepet. A doktornő pedig alig győzte ellátni a zúzott, repesztett sebeket... Ezt követően évekig hírét se' lehetett hallani a cigánytelepnek, egy tyúklopás erejéig sem.

Dehát a Gárda nem karhatalmi rendőrosztag és nem is válhat azzá soha! Akkor meg minek? [Nem mondom, jól mutatnak. Jól mutatnak Domokos Endre János nyilas pártszolgálatosai is, a Vér és Becsület Kulturális Egyesület bakancsosai is, főleg olyankor, amikor a Florian Geyer SS lovashadosztálynak a Budai Várból végrehajtott kitörését ünneplik. Aztán zenélnek, a következő díszelgésig.]

Jut eszembe, a Gárda is szervezhetne egy rezesbandát! Régen az önkéntes tűzoltó egyleteknek is volt. Piszkosúl fel tudták dobni a hangulatot. [Krisztinát akár egy tambúrmajor szerepében is el tudnám képzelni.]

De fordítsuk komolyra a szót! A gárda sohasem fog erőhatalommal - pláne fegyverrel - a "nemzeti érdekek" védelmében fellépni, mert ezt nem engedik meg neki. Nem engedi Gyurcsány és nem fogja engedni Orbán sem!

Hiába lamentál Vona Gábor Orbánhoz írott levelében

"Sokáig gondolkodtam, reagáljak-e azon kijelentésére, amelyben pofonokkal fenyegette meg a Magyar Gárdát. Egyrészről az elmúlt időszak tapasztalatai alapján semmiféle érdemi válaszra nem látok reményt, másrészről nem szeretem a lövészárkon belüli vitákat.

Végül úgy döntöttem, a legjobb, ha a dolgot a helyére tesszük. A mondat ugyanis nem csupán a gárdistákra, a pártolókra vagy a több százezer szimpatizánsra, hanem a Gárda mellett kiálló, közismert személyekre nézve is súlyos sértés volt. Mivel mindegyikük felsorolására nem volna hely, csak néhányukat említem: Wittner Mária szabadságharcos [a Gárda zászlóanyája], Morvai Krisztina büntetőjogász, jogvédő, Für Lajos honvédelmi miniszter, Hegedűs Lóránt református püspök, Usztics Mátyás színházigazgató, Szentmihályi-Szabó Péter költő, író, Pörzse Sándor újságíró és még sokan mások."

Arról nem szól a fáma, Orbán válaszolt e (a levélre), és ha igen, mit?

Szó,ami szó, az állam csak akkor tűri el a paramilitáris alakulatok létezését, pláne működését, ha azok olyan "állami feladatokat" látnak el, amit az állam nem akar. Szép példája ennek Milosevics együttműködése a Karadzsics és Mladics vezette hóhérkülönítményekkel. Csakhogy nálunk más az ábra! Orbán, mint számtalanszor leírtam magam is, Amerika hűbérese. Nemrég nyilatkozott, hogy Amerikába megy és útbaejti Bush elnököt is, akihez szívélyes kapcsolatok fűzik. Nos Bush nem fogadta. [Nyikhajok között előfordulnak ilyen bárdolatlanságok.] A szívélyes kapcsolat keretén belül azonban Bush rászólhat [majd] Orbánra a Gárda ügyében és a terroralakulatok az ő parancsára fogják puhára verni a gárdát, ha mozdul. [Orbán át fogja venni a Gyurcsány által kifejlesztett terrorapparátust. Annak idején átvette a moszkovita titkosszolgálatosokat, elhárítókat, felderítőket, stb. Ezeket pedig voltaképp nem a magyar állam irányítja, hanem valaki más, de ez most nem téma.]


II.
A polgárok védelme

A polgárok személyét és javait - ad abszurdum - csak a gyümölcsösök kerítésénél, az ólak ajtajánál, a házak bejáratánál lehet védelmezni. Ez annakidején a magyar vidék (!) védelmére rendelt Magyar Királyi Csendőrség kötelme volt. Megállapítható, hogy feladatát teljesítette. Igaz, nem "ad abszurd" módon, hanem a lehetőségek maximális kihasználásával, keményen, eredményesen. Elegendő bármilyen csendőrséggel foglalkozó irományt olvasni a következők megértéséhez.

A csendőrségen, mint intézményen és mint szellemiségen, "szerencsésen" túl vagyunk. Liberalizálták a bűnüldözést is. Az állampolgárokat arra kötelezik, hogy tanuljanak meg együttélni a növekvő bűnözéssel, azaz tűrjék, hogy meglopják, kirabolják, meggyilkolják őket.

A bűnpártoló állam szigorúan megtorolja viszont az önvédelem minden formáját. Tiltja minden önvédelmi eszköz tartását, kiváltképp használatát, miközben a bűnözők kezéből a legveszélyesebb fegyvereket sem képes kicsavarni.

A bűnpártoló állam arról is gondoskodott, hogy az önkéntes polgári védelem se funkcionálhasson megfelelően. A polgárőrségeket, jobbára mint "segédrendőri" alakulatokat, központilag igyekeztek megszervezni és levitézlett rendőrök felügyelete, irányítása alá helyezni. Ez intézményesen biztosította, biztosítja a rothadt rendőri szellemiség egyeduralmát e szervezetek vonatkozásában is.

Ha tehát valaki "nemzeti ellenállásról" gondolkodik, beszél, vagy e gondolat jegyében kíván cselekedni, tisztában kell lennie azzal, hogy céljait csak központilag irányított - ellenőrzött, de térben szélesen tagozott szervezettel valósíthatja meg. Az "ellenállásnak" egyszerre kell felülről és alulról építkeznie, szem előtt tartva, hogy a fundamentum a meghatározó.

Visszaevickélve kissé a Morvai Krisztina által elhagyott jogvédelem területére a következőket kell említeni.

Gaudi Nagy Tamás előtt nagyon régen hoztam javaslatba a NJSZ vidéki szervezetei kiépítésének szükségességét. A "Morvai jelenség" c. írásomban beszámoltam arról, hogy jártam vele. Amit akkor írtam, ma is fenntartom. Jelzem azonban hogy azóta történt valami. Az Egri Markhot Kórház körüli huzavona kapcsán telefonon hívtam a NJSZ-t. Néhányukkal sikerült beszélnem, Gaudival nem. Viszont ő hívott vissza, mit akartam tőlük? Ő vetette fel a csatabárd elásásának lehetőségét. Erre hajlandónak mutatkoztam azzal, hogy az ördögöcskéket rejtő részletkérdéseket Debrecenben tárgyaljuk meg,

hogy viszonozhassam egyúttal a "budapesti vendéglátást" is.

Nem ide tartozó téma, hogy a vidéki bűnözés visszaszorítására miért és mennyiben [lesz - lenne] alkalmas egy olyan jogvédői ügyelet, amely a közelből "csendőrszemmel" figyeli az eseményeket és segíti az áldozatokat a bűnözők és a "bűnüldözők" elleni [...] küzdelemben.

Nyilvánvaló, ha valaki bűnözőktől, vagy rendőröktől, jogsérelmet szenved, esélypozícióban érezheti magát, ha van kihez fordulnia aki vállalja képviseletét, megvizsgálja a törvényben előirt hatósági intézkedések teljesítését, szabályos teljesítését, vagy az intézkedés elmulasztását, és jogorvoslatot kezdeményez, nyilvánossághoz fordul, ha visszaélést, vagy mulasztást észlel.

Szintén nem itt lesz tárgyalva, csupán említem, mennyire formális volt a két jogvédő szervezet együttműködése az egri kórháziakkal, amikor az orvosok "vészhelyzetben" voltak.

A Jobbiknak - a jelek szerint - nincs átgondolt vidék-védelmi programja, jóllehet alakulgatnak a Gárda vidéki egységei is. Tevékenységének fenti logikai és jogi korlátai azesetben is behatárolják a Gárda tevékenységét, ha a vidéki hálózat kiépül.

Morvai dezertálása a CJB "éléről" [...] és paradigmaváltása a politika, a hiszterizálás és az alpáriság irányába, azt is jelenti, hogy jogi támogatásra a CJB részéről nem számíthat. Nagy valószínűséggel lazul, esetleg meg is szakad, intenzív munkakapcsolata a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal is. Ez viszont olyan parancsnokhoz teszi hasonlóvá, aki visszaparancsolja a légierőt, hogy a győzelem dicsőségét kizárólag az általa vezényelt páncélos egységek sajátíthassák ki. E kalandorságért siker esetén kitüntetés, kudarc esetén golyó jár.

Itt jut eszembe egy érdekes beszélgetésem Domokos Endre János nyilasvezérrel, akivel Kocsis Imre hozott össze egy találkozót. Erre "Domi" munkahelye előtt [rendész volt akkoriban] az utcán került sor. Domokos arról beszélt, hogy egy "jogi kézikönyv" összeállításán fáradozik, amelyet gárdistáinál szándékozik rendszeresíteni, a Martens-bakancs és a kopasz fej mellé. Domi nem egy lúmen, de bölcsebben gondolkodik, mint a habókos jogtudor.

De most ne a tudorról legyen szó. Ő időben kihull majd a történelem rostájának valamelyik likán. Az együttérző figyelem azokat a gárdistákat illesse, akik az élet igazi drámájaként élik meg azt a színjátékot, amelynek statisztáivá lettek, naivitásból, tudatlanságból, vagy kritikátlan hazaszeretetből. [Többségük nyilván az utóbbi kategóriába sorolható.]

* * *

Dehát mire megy ki ez az egész? Komolyan feltételezhető, mi több, állítható hogy gonosz szemfényvesztés folyik? Belső meggyőződésem szerint, igen! Ezt kis - magán "összeesküvés elméletem" fogja igazolni a következő III. Fejezetben, amelynek megírására holnap kerül sor, remélem, jóval éjfél előtt...

2008.09.04 - 21:15

III.

Összeesküvés!
[Elmélet]


Nem tehetek róla, hogy a
"háttérhatalom" fogalmáról, ill. praktikáiról jóformán csak a szabadeurópás Drábik János "leleplező" írásaiból lehet szemezgetni. A jobboldali politikai közíróknak nem kenyerük az olvasás. Ennek tulajdonítható, hogy a szövegekből hiányzanak az erre vonatkozó konkrét utalások.

Sajnos kissé messziről kell kezdeni. A Tavistock Intézetről, a háttérhatalom agytröszt-hálózatának központjáról, lenne szó. Az egyik hosszú tanulmányból csak néhány mozaikot illeszthetek ide, a képalkotáshoz.

"A angliai Sussex-i Egyetemnél működő Tavistock Intézet 1947-ben jött létre. Londonban is van egy központja a Royal Institute of International Affairs, az RIIA, azaz a Királyi Külügyi Intézet tulajdonában. ... Kutatási területe felöleli az antropológiától, a közgazdaságon, a magatartás-kutatáson, politikatudományon, a pszichoanalízisen és pszichológián keresztül egészen a szociológiáig szinte az összes tudományos területet. ... A Tavistock Institute és hálózata fejlesztette ki azokat a tudat-befolyásoló és tudat-átalakító technikákat, amelyeket először a fogságba esett amerikai hadifoglyokon alkalmaztak a koreai háborúban. A Tavistock Intézetnek a tömeg ellenőrzésére kidolgozott kísérleti eredményeit széles körben kipróbálták az Egyesült Államokban. Ezt a kísérletezést sokan titokban végrehajtott és felháborító támadásnak tekintették az emberi szabadság ellen, mivel lélektani technikákkal megváltoztatja az emberi magatartást. ... A Tavistock Intézetben készültek a polgári lakosság ellen végrehajtott tömegbombázások tervei, amelyeket a II. Világháború végén - Roosevelt és Churchill jóváhagyásával - lényegében kísérleti célokból hajtottak végre azért, hogy "megfigyeljék az emberek magatartását tömegterror esetén, azaz miként viselkednek a kísérleti személyek ellenőrzött, laboratóriumi körülmények között". A Tavistock Intézet és hálózata által kidolgozott technikák célja tudományos módszerekkel elérni az egyének ellenállásának a megtörését, pszichológiai erejének leküzdését azért, hogy az adott személy engedelmesen irányíthatóvá váljék. Minden olyan módszer kísérleti úton ki lett próbálva a Tavistock-hálózat kutatói részéről, amely alkalmas a családi struktúra lebontására, a rokoni kapcsolatok által képviselt értékek közömbösítésére, a vallási, hazafias kötődések fellazítására, a szexuális magatartás megváltoztatására. Kikísérleteztek olyan pszichoterápiás módszereket, amelyek alkalmasak a pszichés struktúrák destabilizálására. A kísérleti alanynak azt tanácsolják, hogy új magatartási mintákat sajátítson el. Ilyen lehet például az, ha az utódnevelés felelőssége nélküli rövid szexuális kapcsolatokat részesíti előnyben a szilárd, felelősségteljes, hosszantartó kapcsolatokkal szemben."

"Ízelitőnek" gondolom doszt' elég ennyi. Az Intézet persze nem maga a "háttérhatalom", csak példa annak szervezetére és működésére. A valóságban számtalan hasonló intézmény működik, de az etalon többnyire a Tavistock.

A "bizonyítást" fordítva kezdem. A lépcsőt persze nem könnyű felfelé seperni, de nincs jobb módszer. Az Intézet létezése, működési elvei és "eredményei" történelmileg szolíd módon igazolható tények. Az is tény, hogy az Intézet, epigonjai és klónjai jelenleg is működnek a világ minden fertályán. Tevékenységük szigorúan konspiratív, így arra csak indirekt módszerekkel lehet következtetni.

Az kérdés tehát az, hogy Magyarországon folyik e ilyen konspiratív tevékenység? E kérdésre csak hipotetikus válasz adható.

Ha igennel akarunk válaszolni, ennek indoka az lehet, hogy Magyarország Európa legkényesebb övezeté hez tartozik. Nálunk él - európai viszonylatban - a legnépesebb (!) zsidó közösség [melynek lélekszáma örvendetesen gyarapodik]. Rólunk jelentette ki Simon Peresz [múltidőben], hogy megvásároltak bennünket. E kijelentés valószínűsíti azt a sanda gyanút, hogy Magyarország az "Európai Izrael" célterülete, az új ígéret földje. Ez ugyan a Bibliában így nincs benne, de remélhetjük, hogy a Biblia kódjainak kutatói rövidesen felfedezik benne az idevágó sorokat...

Ha nemmel akarunk válaszolni, amit bátran megtehetünk, ez is indokolható. Kijelenthetjük, hogy a háttérhatalom - egyedül nálunk - a "laissez faire laisser passer" elvet alkalmazza, azaz szabad folyást enged az eseményeknek, boldoguljanak a zsidók ahogy tudnak. Olybá veszi, hogy tudnak, mert nálunk nincs antiszemitizmus, sőt mindenki szereti őket. Probléma egyse'.

Akik nemmel méltóztatnak akarni válaszolni, máris kapcsoljanak e link linkről más linkre.

Akik maradnak, azokhoz szólok a továbbiakban.

A nípeknek alkatukhoz szabott receptjük van. A "magyar recept" vélhetőleg hasonlít halhatatlan, eurokohnform írónk
Esterházy Péter szakácskönyvéből vett recepthez.

"Esterházy Péter: Így gondozd a magyarodat! [Hangjáték 1991]

"A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése után túrónak használhatjuk...

A magyar 'emlős' [goj = állat. Talmud]. Egy magyar nem csinál nyarat. A magyar a sötét, ahová Európa ugrik. Ki tartson magyart ? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.

Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre! A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.

Olcsó magyarnak híg a leve!

Hogyan öltöztessük a magyarokat? Ami a pelenkázást illeti, legjobb a magyart minden étkezés előtt tisztába tenni. Szoptatás 3 óránként. Levegőt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos... [magyarul: húzzon el innen minden magyar]. A rágalmaktól magyarod minősége alig változik, az esetleges vizeletfoltokkal ne törődj, bazmeg."

A szarházi Esterházynál, az "Egy kék haris..." szerzőjénél, sokminden fordítva van. Ennek tulajdonítható, hogy mondanivalója lényegét zárójelbe teszi: ["Magyarul: húzzon el innen minden magyar"].

Játsszuk hát tovább - gondolatban - a rádiójátékot.

Magyarországon van [!] antiszemitizmus. Ez az antiszemitizmus, a "neokonzervatív" felfogás szerint, [amelyet "halhatatlan sorstalanunk" Kertész Imre (is) hirdet úton - útfélen] gyógyíthatatlan betegség, amely csak hordozója elpusztításával pusztul el.

A "magyar(ság) szindróma" ennek megfelelő "kezelést" igényel és, a jelek szerint, kap is! A terápia eddig alkalmazott, utólag rekonstruálható, módszerei a következők [slágvortokban].

 1. "Rendszerváltás", abszolút túlbiztosítással, a Katolikus Egyház garanciavállalása mellett. [Rózsadombi paktum az ügynök, szabadkőműves Paskai hercegprímás részvételével.]
 2. Antall "előkészítő tárgyalásai" a Zsidó Világkongresszusnál. politikai karrier. Paktum sz SZDSZ-el. Elégedetlenkedők leszerelése a "tetszettek volna forradalmat csinálni" formulával.
 3. A tényleges igazságtétel meghiúsítása a kriptokommunista legfőbb ügyész és a Legfelsőbb Bíróság [zsidó] elnökének összjátéka révén - az Alkotmánybíróság segítségével, amelynek elnöke - Kun Béla unokája - köztársasági elnök lesz.
 4. A soros ösztöndíjas Orbán Viktort az antalli eszmeiség örökösének minősítik. A Római Katolikus egyház - antiklerikális református létére - különleges kegyeibe fogadja, magas egyházi kitüntetésben részesíti. [A kép nem kíván külön kommentárt...]

  A Fidesz "polgári gyűjtőpárttá" minősíti önmagát. Polipként benyeli és megsemmisíti a Független Földmunkás Kisgazda és Polgári Pártot és a Kereszténydemokrata Néppártot. Utóbbit úgy, hogy a Katolikus Egyház, Gyulay Endre megyéspüspök személyében, a szószékről, a Keresztény demokrata Néppárt ellen uszít...
 5. Az említett két párt tagjain és hívein kívül jelentős volt annak a szélsőséges irányzatnak a tömegsúlya, amely az említett pártok kereteibe nem volt beilleszthető, e pártok némileg "mérsékelt" arculata és a szélsőségesek "mérséklődésre" való hajlandósága hiányában. Legfőképp ezeket az erőket kellett politikailag felőrölni, közömbösíteni.

  Itt kell felemlíteni egy sokszorosan kipróbált, illetve bevált módszert, a háttérhatalom gazdag eszköztárából. A megsemmisítés viszonylag lassú, ill. körülményes módszere ezen erőket olyan alakulatba szervezni, amelynek élén a háttérhatalom ügynökei tartják kezükben a szervezet irányítását. Ez az
  "élre állás" taktikája.

  E koncepció jegyében szervez
  ték (!) meg a MIÉP-et és állították (!) az irányítópulthoz Csurka [Raszputyin] Istvánt a III / III állambiztonsági szerv ügynökét. Csurka [akit a kivégzett (zsidó) †Angyal István lakásába utaltak és jóformán ki sem hűlt ágyába fektettek] kettős módszerrel dolgozott.

  Kifelé: antiszemita uszító írásaival az egész (!) magyarság ellen hangolta a Világ, zsidó sajtó által manipulált, közvéleményét. Csurka ügyesen dolgozott, de fatális hibát vétett. "Leleplező" írást jelentetett meg arról, hogy Horn Gyula anyja "izr." vallásfelekezetű volt. [Nálam speciel ekkor esett le a tantusz.]

  Befelé: a bő százezernyi lelkes "talpast" fárasztotta közömbösre a végtelen hosszúságú "menetgyakorlatokkal" és az ugyancsak végtelen hosszúságú, agyzsongító, semmire sem mozgósító, hülye dumáival. Több ilyen műsort végigélveztem, Budapesten. Itt, a harmadik alkalommal, sajgó talpam ébresztett a valóságra.

  Furcsa módon Csurkát nem ezek a módszerek buktatták meg, hanem az a baromság, hogy képviselőjelöltjeit hajlandó volt visszaléptetni, az addig szüntelenül ócsárolt, Fidesz javára. Tán még miniszteri székre is gondolt ez a hülye (?), vagy tán' Papolczy nagysám' szerette volna ott látni? Tulajdonképp őt is Orbán buktatta meg azáltal, hogy ezt, a rákóczi téri kurva-normák szerint is undorító, felajánlkozást elfogadta, ill. nem utasította vissza.
 6. Ezzel azonban az antiszemitizmusnak nem lett vége. A "gyűjtőpárt - trükk" sem volt alkalmazható, mert elfogytak a begyűjthető pártok. A nemzeti alapszíneket kedvelő Fidesz - kaméleon kitolta ragacsos nyelvét - a Jobbikot!

  Könyvtárat lehetne megtölteni a Jobbikkal pro és kontra foglalkozó írásokkal. Saját levélgyűjteményem is kitenne egy brosúrát, ha kinyomtatnám, összefűzném és kiadnám. Ezzel azonban fölösleges lenne strapálnom magam, mert a betűtengerből egyvalamit nem lehet kihámozni: miből tartja fenn magát és a Magyar Gárdát a Jobbik?

  Marxista tudásom, mondhatni, "széleskörű". Sokat tanultam a pénz természetéről is. Azt azonban nem oktatták annakidején elég részletesen, hogy funkcionál a pénz, mint a politikai manipuláció eszköze?

  Eszembe jutott viszont Apám mondása [az ezerkilencszáznegyvenes évekből, mikor mint tizenévest, kezdett szellemi partnerként elfogadni]
  "aki fizet az petyegtet". Nos épp ezt szerettem volna annakidején Vona Gábortól megtudni [lásd fent] és talán épp akkor tolta hátra a széket, amikor ideértünk.

  Hogy tovább egyszerűsíthessük a kérdést: egy a Parlament felé csörtető pártról leendő választóinak tudni kellene, tudni illene, ki tartja el? A pénznek ugyanis van szaga és ezt a szagot a politika szele abba az irányba fújja, amerre a pártnak haladnia kell. Másképp [paradox módon] fogalmazva, egy párt a saját szagnyomát követi a politika látszólagos útvesztőjében.

  Morvai bugyellárisáról már szóltam,
  Lakatos Pál közlése nyomán. Most bejelentem, utána nézek kissé a Jobbik pénzügyeinek és amit megtudok, ezen írás függelékeként utólag beillesztem. Ebből, hitem szerint, kiderül majd, találó e a képi illusztráció a kaméleonról és a nyelvéről. Ami a függeléket illeti, nem hetekről, csak napokról (!) van szó. Persze lelőhetnének röptömben mint egy agyaggalambot, ha pénzükről kimutatnák: "tiszta forrásból" erednek. [Visszaolvasva az előbbi mondatot, el kell ismernem: hajlamos vagyok állati nagy marhaságokat leírni...]
   
 1. A "Morvai Jelenség" c. capricciómban olyan megállapítást tettem, hogy Morvait "megcsinálták", mint jogvédőt. Ez a multidejű ige már nem volt túl érdekes. Sokkal izgisebb, ahogy most bámuló szemeink láttára, "megcsinálják" mint radikális szélsőjobboldali politikust. Választások, úgylehet előrehozott választások következnek. A Jobbikot ekkorra "fazonírozni" kell. A pártnak meg kell nyernie az urnák elé terelendő [birka] választók bizalmát, jóindulatát.


  Ennek fontos módszere a személyes találkozás a választókkal. [Hogy ezt miért kell és hogyan kell csinálni, leggyorsabban és legtökéletesebben a "Mein Kampfból" értheti meg, aki egyáltalán meg akar valamit érteni.]

  Nos - mit tesz isten - Vona és Morvai lázas országjárásba kezdenek! [Jönnek Debrecenbe is. Hát majd itt körüljárom kissé a nagyasszonyt...] És itt ugrik be a képbe a "produkció" felépitése. Ennek keretében az "előadóművészek" kiválasztása és felkészítése, feldíszítése a legfontosabb [a hanghordozástól kezdve a plasztronra kerülő kis virágcsokorig].


  Nos erre a feladatra a színtelen, nehéz beszédű, azaz antikarizmatikus Vona Gábor messzemenően alkalmatlan. A csupa szín, csupa vibrálás Morvai - akiből úgy folyik a szó mint a patikus kutyájából az orvosság - annál inkább alkalmas[nak látszik].

  Közös haknijukhoz mindössze arra volt - van szükség, hogy Morvai Krisztina átessen azon a metamorfózison ami egy művelt jogászt megkülönböztet egy politikai kofától. Nos, Morvai ezt az átalakulást imponáló gyorsasággal abszolválta. Már "szélsőségesebb" mint Vona és dumája messze felülmúlja az övét.
  Indulhatnak! [Ha ezt az arculatváltást egy "morph" programmal akarnám ábrázolni, marha jó képfájl lenne. Még lehet megcsinálom, csak nagyon babrás. Azt már látom lelki szemeimmel, hogy a háttér is változik. Az induló képháttér az ENSZ ülésterme, a záró képháttér pedig a Barikád ablaka lesz, az onnan kikandikáló Morvaival.]

  Én csak azt nem tudom, miket gondolhat a "nemzeti ellenállásról" egy olyan személy, aki jogászi hivatását, CJB tagságát, emberségét, továbbá a csapot és a papot feledve pattant meg a Bizottságtól?

  Megint egy kis hitleriáda... Hitler világosan megmondta, miért nem házasodik meg. A lényeg, hogy a női választók tömegeire, mélyen tudatuk alatt, elemi vonzerőt gyakorol, ha bálványuk nőtlen, vagyis férfi [kan, macho, rózsalovag, stb.].


  Nos a Jobbiknak a férfinépségre kell hatnia és ki lenne erre alkalmasabb mint a csupanő Morvai?
  Az a körülmény, hogy férjezett mit se' számít, hisz ki lehetne féltékeny a jóságos űrlényre egyre inkább hasonlító gonosz Balóra? És különben is, sejttetve van, hogy politikailag már szakítottak és talán egyébként is amúgy vannak. És ki lehet izgatóbb egy asszonynál? Hát egy elvált, vagy pláne különvált asszony. [Hangsúlyozom ezek nem férfispekulációk, hanem az agy kéregalatti tartományaiban - freudi mélységekben - elinduló motivációk, amelyek nagyobb biztonsággal vezérlik a szavazófülkében a golyóstollat, mint az örökölni vágyó keze a haldokló pennáját.]


  A Jobbiknak komoly reménye lehet arra, hogy a vezér-páros ugyanolyan gyorsan felfut a Jobbikkal, mint ahogy Orbán felfutott a Fidesszel.

  Ámde, van e annak jelentősége, hogy a parlamenti Pártok száma a Jobbikkal gyarapodik? Az égvilágon semmi! A "Comment" bugyraiban egy kitünő fiatalember kitünő tanulmánya nyomán kifejtettem, hogy a Parlamentnek az Ország sorsának jobbítására semmikféle puvoárja nincs. Az erre felhasználható vagyoni eszközöknek ugyanis már rég nem gazdája. Funkciója az élősdi önfenntartás csupán. Ezt azért kapja, hogy a politikai szinpadon mindíg menjen valami ócska dráma, vagy komédia. Az meg megy. Teljesen közömbös, hogy a szinpadon változik e a statisztéria személyi összetétele.


  A Jobbik szerepe az, hogy aklába terelje a radikalizmusra hajlamos birkákat és ott regisztrálja, ellenőrizze, lenyugtassa, terelje őket.
   
 • Ide kívánkozik, hogy megemlékezzem egy levélváltásról, amely köztem és egy "kossuth téri harcos" között zajlott. A harcos kezdte a levelezést azzal a megtisztelő felkéréssel, hogy alkossak véleményt a "kossuth tériek" betagozódásáról, ami alatt azt kellett érteni, hogy mint "szervezet" csoportosan belépnek a Jobbikba és felvételüket kérik a Gárdába. [Szerinte egyénileg ezt már többen megtették.]

  Tárgyalni Vonával készültek. Mint "tanácsadó" nem hallgathattam el, hogy én hogy jártam Vonával. Ahogy elküldtem az erről szóló levelet, tüstént megbántam az egészet. És akkor jött a bomba meglepetés. Vona hajlandónak mutatkozott színe elé bocsájtani a deputációt. Ennek a közlése azonban úgy történt, hogy a találkozó az azt követő nap délelőttjére esett és annak időtartamát Vona egy órára korlátozta. A "tanácskozásra" szóló meghívást elutasítottam és a körülménykre tekintet tel ellenjavalltam magát a találkozót is. Közzéteszem - természetesen névjelölés nélkül - az erre kapott választ.

  "Kedves Gyula!
  Megértelek, de mi azért elmegyünk. Nem kell mindent eldönteni ebben az egy órában, de beszélni lehet sok mindenről, s azt
  írásban is átadni, úgy, hogy arra választ várunk a döntés előtt. Nem akartam magunkat túldimenzionálni. Azért is írtam megbeszélést, s nem tárgyalást, hiszen ez csak egy gesztus értékű dolog, amit vagy képes a Jobbik hasznosítani, vagy nem. Ha nem akkor ügyetlenek. Sok Kossuth téri már tagja a Jobbiknak. Ez a csoportos megjelenés csak egy követendő példa kehet mások számára.
  Ha valóban nem kellő komolysággal állnak hozzá, s nem tudják a dolgot értékén kezelni, akkor nem lesz a csatalakozásból semmi."

  2008.08.12

  Barátsággal.

  [Név és cím a szerkesztőségemben.]

  A poént nem tudom, ha csak azt nem tekintem annak, hogy kedves levelező barátom kifejezett érdeklődésemre sem volt hajlandó, egy mondat erejéig sem, tájékoztatni arról, mire jutottak. Persze lehet, hogy Vona írásos válaszára várnak... Lehet titkosítottak (?). A fene se' ismeri ki magát.
  1. Van még egy furcsaság, amelyről szóltam már a "Morvai jelenség" c. cikkemben. Ez pedig a Kuruc Info kritikája Für Lajos zászlóanyaságával kapcsolatban, ill. a Jobbik Honlapján megjelent leleplezés a Kuruc Info gyanús kapcsolatairól. Aki óhajtja egy ugrás árán megtekintheti az inkriminált szövegeket.

   Itt csak annyit, hogy kurucék megpirongatták vonáékat a szerintük [és szerintem is] teljesen levitézlett Für Lajos szerepeltetése miatt [a Magyar Gárda rendezvényén]. Válaszul vonáék egy egész vödör szart borítottak kurucék fejére, amiatt hogy a megölő ellenséggel cimborálnak.

   Azt hiszem, annakidején mindkét oldalnak igaza lehetett... De most, mi van most?


   [A legfrissebbet - tiszta forrásból a Kurucinfoból .]

   "Morvait megalázták: csak Thürmerrel ülhetett a TV2 "kerekasztalánál" 2008-09-05. 17:15 A TV2 Mokka című reggeli adásába hívták Morvai Krisztinát - jobbikos informátorunk szerint - kerekasztal-beszélgetésre, akkor még meg nem nevezett vitapartnerekkel. A Jobbik EP-listavezetője örömmel élt a lehetőséggel, de az adás kezdetén kiderült: csak Thürmer Gyulát hívták adásba vele, így sajátos "kerekasztal" lett.

   A cionista média szokásos módszere, hogy lealacsonyító vitapartnerekkel ültetik egy asztalhoz a magunkfajtákat, sőt a legutóbi választásokon már a közszolgálatinak hazudott tévék is külön adásban szerepeltették a "kis" pártokat, érdektelen vitának bemutatva azt. Thürmer Gyula néhány napja ismerte el, hogy nincs is esélye európai parlamenti mandátumra, míg a Jobbik többre is számít - Morvaival az élen - reálisan."

   Úgy biza', reálisan, ha már a Kuruc Info is így látja, láttatja...

   Érdekes módon a Jobbik.net-en semmi sincs Morvairól (!?), egy eldugott cikktől eltekintve, amely a
   Gyurcsány miatti sírógörcsről szól. A
   Barikád ellenben a Morvai - Vona ország-hakni programjával van tele. A jófene se érti ezt. De azért gondolhat valamit róla, vagy érezhet valamit vele kapcsolatban. Én úgy érzem, a karmester beintett a torzsalko dóknak. Azért sem érzem, mert ez a karmester nem emelkedik a zenekari árok mellvédje fölé, nem is ott tartózkodik, hanem a szinfalak mögött.

  * * *

  Végre végére érve végtelen mondókámnak, rá kell döbbennem, hogy amíg a áthatoló fénnyel nem világíthatók át a Jobbik zsebei, az olvasó azt hisz el, ill. fogad el írásomból, amit akar. Mint fentebb jeleztem, folytatás [függelék] következik.

  2008.09.06 - 14:20

  Sz. Gy.

  1.