Hoppá!
MonoPol-árissá válik a Föld?

E Comment "polaritás" fogalmának társadalmi, politikai vonatkozásait tárgyalja a Bush ujraválasztása folytán előre jelezhető változások kapcsán. [Polaritás: valamely egységen belűl az ellentétes sajátosságokból adódó feszültség,- polarizálódás ellentétes álláspontok, 'csoportok' kialakúlása, létezése.]

Amíg létezett az "Átkos", a politikai világ [látszólag] kétpólusú volt. A szocialista moloch azonban, a mesterségesen előidézett "pangás" folytán, vérmedvéből maci lacivá szelídűlt és karmai közül kiengedte zsákmányát, a világ szocialista fertályát. Egy pólus maradt. Ez is baj. Ha valaki látott már "sivatagi showt", az tudja, hogy az elejtett zsákmány percekig sem marad gazdátlan. Az elkullogó ragadozó nyomán megjelenik a másik, megjelennek mások. Az áldozat végülis a fenevadak bendőjébe kerül. Ha magunkat képzeljük a sivatagba utolsó gondolatként felsajdulhat lelkünkben egy vers néhány sora.

"Forgolódnak a tőkés birodalmak,
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak
s mint fészket ütik le a kis falut.
Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, -
kis, búvó országokra rálehel a tátott
tőke sárga szája. Párás büdösség-felhő
lep bennünket el."

Szegény Attila! Úgy kerűltél a sínre, hogy valószinűleg rájöttél: a költő nem a jövő világ vágyainak mérnöke, s ha a tudatos jövőt látná is, nem képes magában megszerkeszteni a világra kivetűlő harmóniát. Neve ha van csak árúvédjegy. A proletár utókor pedig nem jön, csak a vonat...

De vannak, akik a jelenvaló világot Kánaánnak látják. Ezeket nem kivánom besorolni sem az emberi, sem az állati populációk valamelyik kategóriájába, csupán megjelenítem őket.

Egyikük - hazánkfia - Füzes Oszkár a NÉPSZABADSÁG pennarágója, ill. tollforgatója. A fenti frivol címet "Hoppá" ő adta az említett újság 2004.11.06-i számában megjelent cikkének.

A Sion ezen bölcse a hasábokon arról elmélkedik, miért kellett Bushnak
újból győznie az elnökválasztáson.

Nos, ide figyeljenek emberek! Idézek a cikkből. Véleményemet is befűzöm. Persze maguk tudják, hogy vélekedjenek az egészről.

A yankeek többsége, Oszkár szerint, azért szavazott a dislexiásra, mert erkölcsi bizonyosságokra vágyott. Úgy gondolták a jámborok, hogy e külső-belső, katonai és morális biztonságvágy most fontosabb az anyagi helyzetnél, a környezetvédelemnél ... és egy kicsit (de csak kicsit és átmenetileg) fontosabb néhány szabadságjognál is. Hiszen rendkivűli, sőt háborús állapot van, amióta Amerikát megtámadta a terrorizmus... Jóval korábban feltünt már, hogy Oszkár szklerotikus. Annyira, hogy ez neki már nem tűnik fel. De hogy-hogy nem tűnik fel a főszerkesztőnek?

De hagyjuk a szerzőt és a főszerkesztőt! Lássuk a cikket!

Amerikában mindíg háborús állapot van és egy 'kicsit' mindíg felfüggesztenek néhány szabadságjogot. Így történt ez akkor is, amikor kiirtották az indián őslakosságot. Nyilván hadiállapotban kellett lenniük a "borzolt Afrikával" is, hiszen rabszolgszállító hajók kötöttek ki a partokon és felfegyverzett sintérek ejtették "hadifogságba" a niggerek millióit, hogy rabszolgaként robotoljanak az ültetvényeken.

Az újkori "megtámadtatások" históriája is untig ismert. Az első világháború idején utasokkal plusz hadianyagokkal megpakolva sétáltatták a Lusitaniát
az U-boot-ok hadmüveleti övezetén keresztűl. Hiába volt minden figyelmeztetés Németország részéről. Mikor aztán elsűllyesztették a hajót, Amerika belépett az I. világháborúba, mert a "morális biztonságvágy" hajtotta. Hát persze!

A II. világháború sem smakkolt az amerikai népnek. Valaminek történnie kellett. Hát történt is! Amerika szívósan fojtogatta Japánt, mindaddig amig létrehozta, majd elindította szárazföldi, tengeri és légi támadó, ill. véderejét.

A két ragadozó csenedesóceáni vetélkedésének semmi köze sem lehetett volna az európai ügyekhez. Amerikának meg kellett kapnia az első monstre pofont, hogy "fejét vesztve" mindenkibe belemarhasson, az egész világon. Ma már tudott, hogy elősegítették Pearl Harbor elpusztítását. Azt követően pedig Roosevelt és és Churchill együtt 
örvendeztek a "nagyszerű alkalom" bekövetkezte miatt.

A sárga vietnámi és koreai majmok is biztos elözönlötték volna Amerikát, ha nem védi tőlük határait a földgolyó másik oldalán ...

Amerika több mint száz éven keresztűl dúlt - pusztított az egész világon úgy, hogy saját "felségterülete" mindíg sértetlen maradt.  Nyilvánvalónak
tűnik, hogy ha az "Army-t" kipofozzák is időnként innen - onnan, mondjuk tízezer kilométer távolságra Amerikától, a polgárokban nem keletkezik "morális biztonságvágy", legalábbis kellő hőfokon. A támadásnak tehát ezúttal Amerikát kellett érnie, "bele a közepébe" alapon.

A World Trade Center erre több szempontból alkalmasnak látszott.
Az épület állékonysága komoly kívánnivalókat hagyott maga után. A felelőtlen kivitelezés következtében a tartószerkezetekről nagy területeken levált a védőréteg és megindúlt az erőteljes korrózió. A lényeg azonban az, hogy ez az ormótlanság az amerikai "big business" jelképe volt.

Csak az ostoba tagadhatja, hogy a pusztításhoz az "arab terrorizmusnak" is köze volt.

De!

Azt is tudjuk, hogy a mindenkori titkosszolgálatoknak csak az egyik feladatuk a megelőzés, ill. az elhárítás. Tevékenységük kiterjed az erőszakos cselekmények megszervezésére, ill. kiprovokálására is.

E tevékenység felső, mondhatni "művészi" területe a bekapcsolódás és az "együtt játszás" az ellenséggel, adott esetben a terroristákkal. Egyre több a jele annak, hogy valami ilyesféle történhetett a 2001 szeptember 11-i támadások előkészítése és végrehajtása során is.

E szempontból a WTC-vel kapcsolatos emberveszteség adatai táplálják legerősebben a gyanút. Úgy tűnik, hogy a "rendezőség" diszkréten, a lehe
tőségek határain belűl, e veszteségek minimalizálására törekedett, sikerrel. Az egész terrortámadás hátterét megvilágítaná, ha közzétennék az "igazoltan" távollevők és a "véletlenűl" távolmaradottak számát. A Centerben tartózkodók [alkalmazottak, ügyfelek, látogatók] létszáma a gépek becsapódása idején töredéke volt az átlagosnak. Testületileg távol maradtak pl. a mózeshitű yankeek. Kérdés, milyen sugallat hatására?

De ne térjünk el a tárgytól. Inkább azt vegyük szemügyre, hogy Amerika a megtámadtatás okán, vagy ürügyén milyen milyen jogokat vindikál magának - az egész világgal szemben, így velünk magyarokkal szemben is. Tudjuk, alig esik olyan disznóság a világban, amelynél előbb - utóbb ki ne derülne, hogy mi is benne voltunk... Eleddig azonban ilyesmi fel sem merűlt. Mondhatnók, semmi közünk az egészhez. De nem mondhatjuk! Hogyan nem, miért nem ? Megmagyarázza nekünk az Oszkár.

Amerika is, a világ is rosszabb lett, mint 2000-ben volt. Hoppá! Ha szinte minden rosszabb lett, ... akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy tétova liberális kezébe kerűljön a kormányrúd. Akkor nem tehetjük más országoktól függővé azt, hogy hol és hogyan indítunk hadműveletet. Akkor nem helyeselhetünk semmit, ami itthon erkölcsi lazaságot, értékrendi bizonytalanságot okoz.

Oszkárunk! Neked tudnod kellene pl. az Enron botrányról és arról, hogy abban nyakig benne vannak a Bush - klán reprezentánsai, ill. a hozzá "közeli körök" tagjai. Arról is tudnod kellene, hogy "Impeach Bush" gyüjtőnéven több mint kétszáz eljárás folyik az elnök ellen köztörvényi büncselekmények gyanúja alapján. Dehát az is lehet: tudod csak az erkölcsről vallott felfogásod eltér némileg a mienktől [?]. Mégsem mondjuk, hogy egy buta zsidó vagy! Nem! Lessük szavaidat. És nem hiába, mert folytatod...

Az ... USA kormánya és közvéleménye úgy tartja, hogy Európa, általában a demokratikus világ adósa az országnak ... morális kötelessége törleszteni.
... Nemzetközi jogi kötelmek ide, politikai megfontolások oda, a terrorizmus elleni harc alapvető erkölcsi kötelesség, mindent felűlíró létparancs. Mindenki aki vonakodik ennek a Washingtonban szükségesnek tartott módon engedelmeskedni, az gyanúba kerűl: megbízhatatlan és erkölcstelen ... Még keményebb washingtoni elvárás lesz az, hogy a felkért, meggyőzött szövetségesek teljesítsék, amit vállaltak. Ha nem, vagy csak vonakodva
[teljesítenek] akkor másodpercek alatt felkerülnek az "erkölcstelenek" feketelistájára, és ennek az eddiginél súlyosabb politikai és gazdasági következményei lesznek.

Lehet, hogy Hitler is gondolt ilyesféléket, amikor Horthy kiugrást kisérelt meg a háta [nem Hitler, a front háta] mögött. De ha ezt kedvenc minisztere Goebbels úgy megírja a Völkischer Beobachterben, biztos seggberugta volna.

Oszkár! Mégis csak azt kell gondolnom, marha vagy, hogy ilyesmiket így
leírsz. Téged persze senki sem fog seggberugni. Ezt nem is kívánjuk neked. Ellenkezőleg, hosszú életkort, jó egészséget kivánunk, hogy még sokáig irsogálhass. Cikkeiddel ugyanis hozzájárúlsz a magyar felvilágosodáshoz. Te és a hozzád hasonlók nélkülözhetetlenek, amikor a dísz/gyászmagyarok hallgatva lapúlnak.

Mégegyszer: kösz! Sokak szeméről segítesz lehántani a hályogot.

Debrecen, 2004.11.07

Sz. Gy.