Post festam

A JWC mérlege

Könnyen meglehet, hogy írásom nem mérlegre, hanem csupán egy színes krónikára sikeredik, vagy baljóslat lesz belőle. Sebaj. Akkor majd mások vonnak mérleget - később.

Tudják, eleve rossz szemmel néztem ezt a rendezvényt. Ennek adtam hangot ugyanitt. A gyülekezet kiadott ugyan egy záró nyilatkozatot dehát ki lett tőle okosabb? Én biztos nem. Semmi jót nem vártam ettől az egésztől, de valami külön megijesztett. Ijedtségemet az Amerikai Népszava okozta. Idézek belőle "Nem sikerült az Orbán-rendszernek ügynököt ültetnie a Zsidó Világkongresszus elnökségébe: Köves Slomót, annak ellenére, hogy a házigazda ajánlotta, és csalással megpróbált egy ciprusi Chabad közösség ajánlásával alelnök lenni, nem választották meg alelnöknek. A WJC-t nem tudta Orbán (!?) megtéveszteni, nem hittek neki, és ez a döntés is azt bizonyítja, hogy a Zsidó Világszövetség sokkal jobb állapotban van, mint a korrumpált magyar zsidó vezetés." Mit jelent ez? Csak annyit, hogy a zsidók marakodnak? Ez nem ritkaság náluk. Még 2011-ben írta a Népszabadság, hogy "a zsidó közösség csoportokra oszlik, amelyek egymást marják a hatalomért. A találkozón dr. Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke megkérte az amerikaiakat, hogy ne szerepeltessék egy cikkben Köves Slomóval, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetőjével, mert az olyan, mintha a püspököt meg a boszorkányok vezetőjét egymás mellé állítanák”.

Most viszont nem a szokásos belviszályról, hanem valami egészen másról van szó, de miről? 

Olvasóim (talán) megszokták már logikai bakugrásaimat. Lám most is mi ugrott be? Az "ejtőernyősök"... Meg is találtam, amire gondoltam. A második bécsi döntéssel visszacsatolt Északerdélyről van szó.
"Máig ismert a pejoratív szóhasználat, miszerint valaki 'úgy ugrál, mint a pesti poloska'. A mondás fogalomzavarnak tűnik, mivel a poloska tudvalevően mászik, nem ugrál. A kifejezést az anyaországból „ejtőernyősként” bedobott, a helybélieket megillető állásokat elfoglaló,  köztisztviselőkre használták ... akik 1940 őszén lerohanták Erdélyt, hogy itt az őshonosok rovására fontoskodjanak és meggazdagodjanak. Az ejtőernyősök feszültséget gerjesztő magatartását történeti források is alátámasztják." Hát persze! Most az itt "őshonos" zsidók társadalmi, gazdasági pozíciói kerülnek veszélybe, ha csőstől jönnek a közelkeleti "fajtestvérek"!

Érdemes elgondokodni azon, milyen sorrendben fog végbemenni Magyarország zsidó elözönlése? Előbb az üres lakóparkokba költöznek a jómódú nyugdíjasok? Táborfalván, vagy máshol, tábort vernek a terrorkommandók? Egy fenét! Legelőbb azokat a "célpontokat" fogják megszállni, ahol a pénz és a hatalom közvetlenül elérhető. Csakhogy ezek a helyek foglaltak. Ezeket a helyeket a kétharmados hatalom töltötte fel jóltáplált, jólöltözött (többnyire fiatal) zsidókkal. [E a puha, nyafka nemzedék archetipusa a Slomó. Kerekded pofája nemcsak számomra tenyérbemászó, hanem a fajtájabelieknek is...] Megéltem a Rákosi korszakot, állítom nem volt annyira zsinagóga-szerü, mint Orbán kétharmados birodalma. Persze hűbérbirtokok juttatása fejében a hűbéri kapcsolatok rendszerét igyekezett kiépíteni, nem kevés sikerrel. Igenám, de Izraelben jelentős lehet azoknak a száma, akik a sok zsidó miatt nem juthatnak a képes ségeiknek, ill. ambícióiknak megfelelő állásokhoz. Ezek ereszkednek le leghamarabb a Pannon síkságon, mondjuk Pest környékén, és nem kibucokban akarják kezdeni, hanem a társadalom csúcsain.

A gójok rovására történő zsidó terjeszkedés többnyire csöndben, úgyszólván észrevétlenül zajlik. A gój nem ellenfél az ilyen kiszorítós játékban. Az eddigi hazai játszmagyőztesek azonban most olyan ellenfelekkel kerülnek szembe, akik keményebb ketrecharcosok náluknál és hátuk mögött tudhatják az inváziós erők támogatását is.

Puff! Megint beugrott egy asszociáció. Sajnos képtelen vagyok kihagyni ... Bosnyák Zoltán írta  anno "A hetvenes- nyolcvanas években nagyjából befejeződik ... Északkelet-Magyarország zsidó megszállása is. Minden talpalatnyi föld, minden falu, város, telítve zsidóval. Övék lesz lassan minden üzlet, műhely, gyár, üzem, házbirtok, kezükbe kerül az ipar és a kereskedelem egészen. Helyenként már-már akkora tömegekben zsúfolódnak össze, hogy egy részüknek nincs módjában parazita életformáját kiélni, mert a különleges zsidó hivatásköröket már egészen ellepték."  

Hát persze! A XIX századi nagy beözönlésről van szó. Egyes gondolkodó magyarok akkor még próbáltak ágálni ellene. Hiába.
"A képviselőházi vita szónokai közül talán Hermann Ottó beszéde volt a legérdekesebb, akit ismert liberális meg győződése sem tartott vissza attól, hogy a leghatározottabban állást ne foglaljon a keleti zsidóság további beözönlésé nek engedélyezése ellen és elítélően ne nyilatkozzék ennek a népelemnek káros és veszedelmes tulajdonságairól. De hiábavaló volt itt a legmeggyőzőbb érvelés, a legszenvedélyesebb szemrehányás és a legkíméletlenebb vádemelés a rendszer, a tiszakálmáni szabadelvű rendszer nem volt hajlandó álláspontját megváltoztatni. A humanizmus igenis arra kötelez bennünket, így szólt a hivatalos felfogás, hogy a menekülő, bebocsátást kérő zsidóságnak kaput tárjunk. Ki törődött itt azzal, hogy ennek a humanizmusnak nyomán városok, egész vármegyék, falvak, parasztok és birtokosok, iparosok, kereskedők, bukásba, nyomorba züllenek, elveszítik kis vagyonkájukat és ha meg akarnak menekülni az éhenhalástól, ezrével vehetik a vándorbotot kezükbe. A nyolcvanas években a magyar antiszemita párt amely semmi ben sem hasonlítható a Jobbikhoz volt az egyetlen politikai mozgalom, amely nemcsak felismerte ezeket a veszélyeit, de nyíltan beszélt is róluk. 1884-ben, a trónbeszédre adott válaszfelirati javaslatában a párt egyebek között megállapítja: bátorkodunk Felséged legmagasabb figyelmét arra a körülményre irányozni, hogy hazánkból, hol tudvalevőleg úgyis gyér a lakosság, Felséged hű alattvalóinak ezrei vándorolnák ki földön és tengeren túl új házát keresni, mert az e hazában való megélhetést megvonta tőlük nem a mostoha sors — de a zsidó!”

Igen! Ez a kor a "vérvádperek" sötét korszaka. Ekkor találkozott össze először az "asszimilálódott" -  "magyar" zsidó ság a tetves keleti testvérekkel. És mi történt? Oldalukra állt. Hogy tehette? Miért tette? Faji szolidaritásból, no meg úgy, hogy Rotschild megszorította az uzsorahitel bilincseit Tisza Kálmán "liberális" kormányán. A zsidó kézben levő világ sajtó pedig pusztító pergőtüzet zúdított Magyarországra pl. Solymosi Eszter pere kapcsán. 

A most készülő beözönléshez a mai "magyar" zsidóság is asszisztálni fog. [Ej Drábik János! Most
írhatsz egy újabb könyvet a "magyar zsidó" és a "zsidó magyar" megkülönböztetéséről. Kérdés, háromezerért lesz e rá vevő?]

Ebben a játszmában Orbán Tisza Kálmán szerepét fogja eljátszani, ha gazdái hagyják. Ebben csak azért nem vagyok egészen biztos, mert a Kongresszus idején teljesen hülyén viselkedett. Lássuk, mi is történt.

A a budapesti helyszín kiválasztásához és a "fenyegetettség" látszatának fenntartásához a (fejénél) teljesen elzsidó sodott, Jobbikra égető szükség volt, van és lesz, hisz ez a sötét társaság vetíti a magyar égboltra az antiszemitizmus kísértetét, a valóságoshoz képest ezerszeresére növelve annak virtuális méreteit.

Vegyük számba a május 4-i eseményeket, ill. az előzményeket. A következtetést előre levonom. Tüntetésnek pedig lennie kellett, mert a judapesti komédiának ez adta meg a tragédia látszatát.

De hogyan kerülhetett sor a tüntetés megtartására? Erre előre kíváncsi voltam és megjelentem a tetthelyen, egy fővel növelve a tömeg létszámát. Gyalogmenetben a Mártirok tere minden akadály nélkül megközelithető volt. A szellős (nem zsúfolt) térség szélein ácsorgott néhány kisrendőr a szokványos szolgálati egyenruhákban. A hangszórók maximális hangerővel adták vissza a zenét, a dalokat, verseket és a szónoklatokat. Vona valóban kijelentette, hogy jogászai véleményétől függően büntető feljelentést tesz Orbán Viktor ellen, mert visszaélt hatalmával. A jogászoknak úgy látszik más volt a véleménye. Feljelentésről nem tudni. Persze az elévülési idő soká telik le.

Szóval hogy is volt?

Hegedüs Lórántné a tüntetést bejelentette. A rendőrség betiltotta. A bíróság a tiltó határozatot megsemmisitette.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közleménye szerint ha a rendőrség a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül nem tiltja meg a rendezvény megtartását, azt tudomásul vettnek kell tekinteni. E határidő után tiltó határozat nem hozható. A rendezvény megtartása iránti kérelem április 12-én délután érkezett be a BRFK-hoz. Az pedig a tiltó határozatát a gyülekezési törvényben rögzített 48 órás határidőn túl, április 29-én hozta meg; így a határozat jogszabálysértő volt, alaki törvénysértés történt. A tiltást tehát mérlegelési lehetőség nélkül, hatályon kivül kellett helyezni, a törvény kötelező (kogens) rendelkezése alapján. A rendőrség legalább 15 napos késedelembe esett. Ez nonszensz! Ilyen műhiba nincs. A rendőrség a rendezvényt vélhetőleg nem akarta betiltani (mert nem volt rá jogos indoka). A betiltásra feltehetőleg Lauder úr utasította Orbánt, Orbán Pintért, Pintér pedig a BRFK-t, amely a parancsra elkésetten, azaz nyilvánvalóan törvénytelenül tiltotta be a rendezvényt.

És mi történt ekkor? Előjött Orbán elmebaja, amit rég emlegetek és írtam is róla [A mi kis betegünk] . Május 3-án közleményt adott ki, amely a következőket tartalmazza. "A bíróság mai döntését a szombati anticionista tüntetés engedélyezéséről elfogadhatatlannak tartom.Álláspontom egyértelmű: bármely köntösbe is bújtatott, nyilvánvalóan antiszemita szándékú rendezvénynek, a jogállam kijátszásának Magyarországon nincs helye. Az ilyen rendezvények engedélyezése sem a magyar emberek értékrendjével, sem az alkotmány betűjével, sem annak szellemével nem fér össze. Ezért arra kérem a Legfelsőbb Bíróság elnökét, vizsgálja meg, Magyarországnak milyen jogi eszközök állnak rendelkezésére, hogy érvényt szerezzen az alkotmánynak. Ezzel egyidőben utasítottam a belügyminisztert, hogy minden törvényes eszközt használjon fel az alkotmányellenes rendezvény megakadályozására." Mit jelent ez? Nem kevesebbet, minthogy a miniszterelnök formális (!) törvénysértést követett el. [Megjegyzendő a jogszabályok formális betartására Sztálin, Rákosi és Kádár is kinosan ügyeltek...] A szövegezés massziv tudatzavart tükröz. A Kúriát Legfelsőbb Bíróságnak nevezi és május 3-án szólítja fel arra, hogy a május 4-i tüntetéssel kapcsolatban intézkedjék. Egy rendelésre dolgozó úriszabóságnak sem lehet ilyen "határidővel" rendelést feladni.

És mi történt ezután? A belügyminiszter nem teljesítette, ha úgy tetszik megtagadta, a törvényellenes utasítás végrehajtását. Csupán a rendfenntartáshoz szüséges erőket vezényelte a térre. Ilyen még nem volt! Ebben az ex-lex helyzetben a belügyminisztert fel kellett volna menteni, vagy Orbánnak kellett volna lemondania. Persze egyik sem következett be. Túl szoros ehhez a két ember kapcsolata...

Tulajdonképp a térbiztosítás is fölösleges volt, hisz tudni lehetett, hogy a Jobbik csak ugatni fog, harapni nem. Ez a jól ismert csurkai út és orbáni út folytatása lenne (nem úgy vagyunk öltözve); ha Jobbik is képes lenne százezres tömegeket mozgatni. A nettó jobbikos "tömeg" viszont a párt taglétszámának töredékét se érte el. A "többszáz" főben ugyanis benne voltak a civilruhás rendőrök, a riporterek, az őgyelgők, meg én...

Nem veszem észre, hogy a "nemzeti jobboldal", különös tekintettel a Jobbikra, most azon törné magát, hogy a Zsidó Világkongresszus nyomán kialakult helyzetet elemezze. Helyzet viszont van, sőt fokozódik is.

* * *

A Zsidó Világkongresszus jeletőségét az európai zsidó térfoglalás előzményi adatainak ismeretében lehet helyesen értékelni.

Itt van mindjárt az Európa és Izrael között létrejött "euro-mediterrán megállapodás" magyarországi törvénybeiktatása. Egy blogbejegyzést írtam erről (2010.11.16) megállapítván "...bekövetkezett hát' ami előre látható volt, Izrael fennha tósága alá kerültünk. [Többek között erre kellett Orbán és a kétharmados 'fülkeforradalom'.]" Kitértem a Jobbik felemás szerepére is.

Az előzménynek azonban olyan - még régebbi - előzménye is van, amivel eddig nem foglalkoztam belterjesebben, de sajnos mások sem, különösen a Zsidó Világkongresszussal összefüggésben. Érdemes azonban agyunk mélyrétegeit kissé felkavarni.

Mose Kacav izraeli államfő 2004 áprilisában tett magyarországi látogatásáról van szó, amely nem nélkülöz gyanús furcsaságokat.

A látogatásnak nem volt hivatalosan meghirdetett célja, programja. Szokványos baráti látogatásként kezelték. Eseményeiről nem adtak ki közleményt, ill. záró nyilatkozatot. Viszont egy emléktáblát helyeztek el a Dohány utcai zsinagóga kerítésén. [Azt hiszem ez az egyetlen ilyen vizittábla Budapesten.] De mégis mire emlékezteti az utókort? Pesten nincs titok. Kiderült ez is. A Kacav úr egy megállapodást ütött nyélbe, amelyben a magyar fél vállalta, hogy ötszázezer zsidót fogad be, ha Izraelben szorulni kezd a kapca. Továbbá vállalásaink... 2. Az izraeli áruk európai terjesztése. 3. Az izraeli vállalkozások (magyar) állami pénzen való támogatása. 4. A zsidó kultúra hangsúlyos megjelenítése és propagálása a médián keresztül. 5. A gyűlölettörvény minden áron való elfogadtatása az országgyűlésben, és annak szigorú alkalmazása. 6. A nemzeti irányultságú kisebb pártok, vala mint civil szervezetek működésének ellenőrzése, korlátozása és megszün tetése. 7. Az izraeli politika feltétlen támogatása a magyar külpoliti kában és a nemzetközi fórumokon. 8. Harc az antiszemitizmus minden formája ellen, a Berlini Deklaráció értelmében. Azért írok "magyar félről", mert ennél is - amiként a Rózsadombi paktumnál - az egységes és oszthatatlan hazaáruló "elitnek" jelen kellett lennie pártállásra tekintet nélkül. Jelen is voltak hiánytalanul: "Mádl Ferenc - Magyarország köztársasági elnöke, Medgyessy Péter minisz terelnök, Kovács László és Hiller István (MSZP), Dávid Ibolya és Herényi Károly (MDF), Orbán Viktor, Áder János és Pokorni Zoltán(Fidesz MPP), valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek vezetői." A szefárd Kacav úr amúgy kitünő férfiú, fajtájának harcos képviselője. [Nemrég ugyan egy kissebb malőr érte. Két rendbeli erőszakos közösülésért és többrendbeli zaklatásért 11 évi börtönbüntetésre ítélték.] A magyar Parlament szószékéről így dörgött... "... Mindenki előtt világos, hogy a terrorizmus ma már nem korlátozódik a Közel-Keletre, hanem az egész világ biztonságát veszélyezteti. Ma már nem létezik olyan ország, amely immunis lenne a terrorizmusra, amely határokat nem ismerő dögvész, a pestis modernkori megtestesítője. Európának harcolnia kell. Felszólította (!) Európa vezetőit, hogy egyértelműen és erőteljesen lépjenek fel a terror és a terrorista szervezetek ellen. ... Méltatta, hogy a történelem során a magyar irodalom nagyjai – Arany Jánostól Kertész Imréig (...) – mindig is együtt éreztek a szenvedő zsidósággal." Hát ami azt illeti, ennek a szefárdnak az értékrendje teljesen világos ...]

A Kacav látogatás célja, ill. eredménye egy rejtélyes okmány az u.n. Európai Izraeli Akcióterv  magyarországi elismertetése, életbe léptetése volt. Némi angol nyelvtudás birtokában nyilvánvalóvá válik az összefüggés a Kacav megállapodás kiszivárgott részletei és az akcióterv tartalma között.

* * *

Visszatérek a kongresszusra.

A záróhatározat egy bizonyos Shepherd-féle jelentésre utal, amely összefoglalja a 2012-es év antiszemita megnyílvá nulásait. Ezt angol és magyar nyelven kiosztották a résztvevők között. Sajnos az inter neten elfelejtették közzétenni. Nagyon megköszönném, ha valaki hozzásegítene egy példányhoz, mert annak ismerete hozzátartozna a téma elemzéséhez.

A WJC határozata azt is szorgalmazza, hogy "a magyar kormány csatlakozzon ahhoz a csaknem 40 ország 125 törvényhozójához, akik aláírták az antiszemitizmus elleni 2009-es londoni nyilatkozatot." E nyilatkozatnak tudtommal nincs hozzáférhető magyar nyelvü szövegváltozata.

Én úgy értelmezem, hogy egy nagy zsidó világ-jajgatásról van szó, amely a következőkre panaszkodik.

Az újjáéledő antiszemitizmus potenciális erővé vált a politikában, a nemzetközi ügyekben és a társadalmakban. Drámai mértékben megnövekedett a kifejezetten atiszemita indíttatásu u.n. gyűlölet bűncselekmények száma a zsidó szemé lyek, a zsidó tulajdon és a zsidó vallási és oktatási intézmények ellen.

Aggodalmat kelt a régi eszmék és előítéletek feltámadása a modern antiszemita retorika, sőt politikai cselekvés formá jában, amelyek a zsidó hitet, szokásokat és Izrael államot támadják.

Átfogó cselekvési program szükségeltetik amely megfelel e kihívásokra. Meg kell erősíteni demokratikus és emberi értékeken nyugvó civil társadalmakat, stb., stb.

Kerestem a szövegben arra való utalást, hogy ennek a nagy fene antiszemitizmusnak, mint okozatnak mik az okai? Nagyítóval sem találtam egy mákszemnyi utalást sem Izrael állam kül- ill. belpolitikájára, sem az uzsoratőkére...

Nem véletlen, hogy a görög kultúra elleni legdühödtebb zsidó támadások a logikus gondolkodás ellen irányulnak. E gondolkodás egyik pillére az okozatosság  tana, amely dióhéjban a következőket állítja. "A világon minden az ok és okozat elve szerint működik. Minden teremtés okozat, amely mögött egy teremtő áll, akinek az akarata a teremtettben megvalósul. Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lenni kell, hiszen a törvény így szól: semmiből nem lesz semmi. Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz. A történések az ok és okozat törvényén alapulnak. Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése. Soha semmi nem történik ok nélkül." 

Amig a zsidóság barbár hódítóként viselkedik világszerte, nem számíthat semmiféle jóindulatra. A gyűlölet spirálját ők mozgatják - ideje lenne abbahagyni.

A budapesti tamtamozás egyébként nem az erő, nem a magabiztosság jele. A zsidóság régóta [évezredek óta...] mes terkedik azon, hogy tetteinek következményeivel kapcsolatban részvétet keltsen maga iránt. Úgy szervezi ezt, hogy a részvétnyilvánítás (kondoleálás) a gójok önkéntes bűnbánatának látszatát keltse. Erre példa a "durbani fiaskó", ill. annak genfi ismétlődése. Röviden a következőkről van szó.

2002-ben a dél-afrikai Durban-ba hívták össze az ENSZ (...) Rasszizmus elleni Világkonferenciáját, amelynek deklarált célja a rabszolgaság és a gyarmatosítás bűncselekményként történő elítélése volt. "A ren dezvény azonban Izrael Állam elleni bírósággá és a legsötétebb diktatúrák szócsövévé változott." A fiaskóból tanulhatott volna a "rendezőség", de nem tanult. 2009 áprilisára egy un. Durban II. konferenciát hívtak össze Genfbe. A konferenciát előkészítő folyamat már elég egyértelműen előrevetítette, hogy a hét évvel azelőtti szégyenteljes happening egyes eseményeinek megismétlődése várható. Arab, illetve iszlám országok, mindenekelőtt Líbia, Irán és Szíria irányításával elkészült a nyilatkozat tervezet, melynek számos passzusa – a világ összes országa közül egyedül – Izrael megbélyegzésére és a palesztin érdekek képvi seletére hívott fel. Ezt felismerve értelmiségiek egy csoportja nyomatékosan felszólította az európai kormányokat, hogy mondják le részvételüket. Pascal Bruckner francia író és esszéista bojkottra szólító felhívásában kiemeli: 'az antiraszszista, jogvédő nyelvezet diktatúrák által történő kisajátítása' veszélyes fordulat, egy új Inkvizíció megalakulásaként értelmezhető, amely elfojt a vallással szembeni minden kételyt, különösen az iszlám országokban."

Lám a "pol.korr" nyelvezet is veszélyes fegyverré válhat, ha az ellenfél is forgatni kezdi. A találékony zsidó elmék már megalkották az antiszemita piramis modelljét is, amit tisztelettel prezentálok. [A megjelenés helye a képre kattintva érhető el. Egy "informális zsidó alapítvány" honlapjáról van szó.]

A következők miatt illesztettem ide [megint asszociációk...] A gúla hasonlít két másikhoz. Az egyik az "Új világrend" piramisa. Ez, mivel a zsidó pénzhatalom jelképe, senkinek se' szúrja a szemét. A milliószámra forga tott egydolláros bankón pláne nem...

A másik az ugyancsak zsidó illuminátusok  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendjének szervezeti felépítését ábrázolja. Mi ebben az összevetésben a lényeg? Az ok és az okozat együtthatása. A "lelketlen" piramisok miatt egy másik piramis épült, épül az emberi lelkekben... A lelketlen pira mis lények most azon fáradoznak, hogy ezt a lelki piramist gójok segítségével szétzúzzák. Fog ez menni, amikor az egész világ nyögi a "jelképes" kígyó többezeréves bekerítő tekergésének következményeit? Nem fog menni. Akkor mi lesz? Ezen a kígyónak kellene elgondolkodnia...

2013.05.19

Sz. Gy. 

 


Beláttam, célszerü a honlap interaktiv jellegét biztositanom. A hozzászólók becenévvel (nickname) azonosítsák önnmagukat és jelöljék meg, melyik íráshoz szólnak hozzá. Szerkesztő 

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

13.05.30

Nemo

Remek cikk - köszönet érte Szeszák úrnak! A 'Helyi Téma' c., 2013. május 15-i számának 3. oldalán, a Köves Slomó káról (aki egyre inkább egy kihízott disznóra "hajaz" - meglehet, túlzásba viszi a maceszgombóc-zabálást) szóló cikk mellett találtam az alábbi bekeretezett, Lauder a véleményformáló" c. cikket: "A Zsidó Világkongresszus résztvevőivel beszélgetve többen azt állították: a szervezet lényege az elnök, tehát a most újraválasztott Ronald Lauder személye. A rendszer nem alulról felfelé szerveződik, hanem az elnöktől kiindulva. Ezt jól példázza az, hogy az elnök személyére egy jelölt volt, az eddigi vezető. A világszervezet anyagi hátterét sem (itt kihagytam e bemásolásomnál az eredeti szövegbe a 'sem' szó után tévesen betett vessző-jelet! - Nemo) a tagként belépett hitközségek fedezik, hanem a Miamiban bejegyzett Zsidó Világkongresszus Alapítvány,  amelynek szintén magasrangú képviselője az elnök."
Lám-lám, mit nem árul el - tán akaratlanul, vagy esetleg szándékosan? - ez a zsidó-bérenc "ingyenlap" is: éspedig, hogy maga a zsidóság is "felülvezérelt" (mint most is: egy alapítványon keresztül, ami a kabbalás zsidók által uralt nemzetközi bankárkaszt bevált eszköze/módszere) - mint minden más is a nagy fittyfene globalizáción belül...
Hogy a Zsidó Világkongresszus a Pénzuralmi Háttérhatalom hatalmi/szervezeti hierarchia-piramisában pontosan hol helyezkedik el, nem tudom. Annyi bizonyosnak  tűnik azonban, hogy ezen alapítvány által/révén Lauder úr és bandája a "biztos befutó" a hazai hatalmi és gazdasági csúcspozíciók megszerzése körüli "csete-patékban" - holmi "perifériai kis-zsidócskák" labdába sem rúghatnak velük szemben (bírják/birtokolják akár az egész országot, ami persze napnál világosabb tényállás lett mára!)... Nemo
Fontos megfigyelés ez a "felülvezérlés". A zsidóság a világ legkegyetleneb bül fegyelmezett népe többezer év (!) óta. Ez a fegyelmezés/fegyelmezettség sikerük legfőbb titka, miközben persze nekünk gojoknak demokráciát prédikálnak. Valóban sokkal okosabb lenne - a zsidózás helyett - átvenni és velük szembe fordítani ezt a módszert. Sz. Gy. 

 2

13.06.10

 Nemo

Nos, olyannyira óriási nálunk, Magyarországon az úgymond "antiszemitizmus", hogy a világuralmi zsidóság egyik irányító szerve itt grasszál Budapesten!!! Tehetik, elvégre - Simon Peresz szerint is - fölvásárolták Magyarországot...
Magától értetődő ugyanakkor ettől a fajzattól, hogy azt a népet mocskolja, amelyiken élősködik, amelyet évtizedek ill. évszázadok óta lerabol, és soha ténylegesen nem összeszámolható károkat okozott és okoz még neki. Vajon mennyibe került a magyar adófizetők számára ennek a "dzsemborinak" a biztonsági biztosítása, és egyáltalán e díszes gyülekezet etetése, ellátása? Mert a nyakamat merném rá tenni, hogy "nekik" ez a hülye cirkusz egy fillérjükbe se ke rült! Nemo