Ideges zsidó a magyar anyanyelv börtönében
 

Kertész Ákos kitör...
 

Setét felhő magasodik a "magyar"szellemi élet horizontján. Córesz van és úgy lehet beszünteti adásait az online Amerikai Népszava. Megindult persze az ajvékolás. Megeresztett egy levelet Kertész Ákos is. Kedves Bartus Laci barátja a címzett. Zsozsót persze nem ajánlott egy petáknyit sem. Hát akkor mi a francnak írt? Hát csak azért, hogy az Internetre öklendezze azt a gyűlöletet, amit a magyarság iránt érez. Aki eredetiben óhajtja élvezni az írást és a hozzászólásokat kattintson a fenti linkre. Én itt csak szemelvényeket közlök.

Hogy miért foglalkozom Kertésszel egyáltalán? Megmondom! Azért mert a levélben Kertész olyat is kifejez, amit esetleg nem akart. Gyalázkodó levele a zsidó rasszizmus újabb önleleplezése.

Olvasóim biztos emlékeznek arra, hogy a zsidó rasszizmust korábban Konrád György megnyilvánulásai kapcsán jellemeztem. Legutóbbi ilyen tárgyú írásom "Hét törzs, meg a két törzs" cimmel jelent meg. A cikk magában foglalja a korábbi írások linkjeit is.

Kertész levelét olvasva felmerült bennem, nem lerágott csontot szopogatok e tovább ha reagálok rá. Aztán mégis az írás mellett döntöttem, mert észrevettem, hogy a Kossuth-díjas írófenomén árulkodik. Árulkodik önmaga és a hasonszőrüek ellen. A magas életkor és a gyűlölködés együtt alkalmasak a gondolkodás megzavarására. Ezt tükrözi a levél is, az alábbiak szerint.

Kertész azt panaszolja
"kétségbeesve látom, hogy be vagyok zárva az anyanyelv börtönébe, és amit én tudok, az nem kell senkinek, arra nincs vevő. Itt, ebben az országban, semmi nem történik, ha megjelenek, és akkor sem történik semmi, ha nem jelenek meg."

Kedves Kertész! Hát miért nem vesz példát vezetéknév-rokonáról Kertész Imréről? Ő is be van zárva a magyar anyanyelv börtönébe. Mégis képes volt évtizedekig porosodó fércművét a "Sorstalanságot" leporoltatni, nobeldíjaztatni, majd óriási példányszámban kinyomattatni és monstre költségvetésből megfilmesíttetni. Mint látja, nem cselekvő, hanem műveltető igealakokat használok, ami annyit jelent, hogy az - amúgy bukott - könyv és film az adóforintokból lett hatalmas "üzleti siker". A másik Kertész is jól tudja önmagáról, hogy itt, ebben az országban, semmi nem történik, ha megjelenik, és akkor sem történik semmi, ha nem jelenik meg; de nagy ívben szarik az egészre és tele pofával gyalázza a magyarokat mindenütt, ahová  a pofáját odatolhatja. Ő viszont közben vidám és kiegyensúlyozott, mint akinek már fújhatnak a seggébe. Vegyen példát róla.

De térjünk vissza az ön börtönéhez. A Wikipédián és máshol is olvasható, hogy műveit tucatnyi nyelvre lefordították. A felsorolásban mintha nem láttam volna az angolt és az ivritet. Kedves Kertész! Miért nem feszíti ki hitvány börtönének rozsdás rácsait, mint egy bosszús King Kong, és miért nem publikál angolul, vagy ivritül? Gondolom ugyanazért, mint a másik Kertész. Nyilván egyformán jól tudják hogy valójában külföldön pláne nem kellenek senkinek, külföldön pláne nincs önökre vevő.

Megértem keserveit, de nem értem, voltaképp mit akar? Már onnan nem értem önt, hogy mint magyar simfeli saját fajtáját, vagy mint zsidó simfeli a magyarokat? A kettő nem ugyanaz. Egy irodalmár nem téved el a személyes névmások használata közben. Tudja, mire gondolok: én, te, ő - mi, ti, ők... A magyar önnek én, vagy ő? Abból, ahogy mérges nyálát szortyogtatja, arra kell következtetnem, hogy ön, rólunk magyarokról, mint ti-ről értekezik, ocsmány módon.

Kijelenti
"már az se nagyon érdekel, milyen a magyar." Hát semmiképp sem olyan mint az akit a tükörben lát! Önt mint zsidót nem érdekli, milyen a magyar. Dehát ki várja el öntől, hogy különösebben érdekelje egy idegen nép, egy idegen faj?

Önnek dühében eszébe jut a saját fajtáját gyűlölő Ady és egy célzással megadja a hozzászólások alaphangját.
„Ezért a népért úgyis mindegy. Ebsorsot akar, hát akarja!” Hát persze, hogy a magafajta hozzászólók nyomban ráismernek Ady egyik legszennyesebb magyargyalázó versére és bevágják ön helyett "A hőkölés népét". Ugorjon oda és olvassa el, aki semmitől sem undorodik.

Aztán így folytatja. "A magyar genetikusan (!) alattvaló." Helyben is vagyunk! Ha ön nem elmebeteg, vagy e mondatot nem ittas ill. bódult állapotban pötyögtette a gépbe, akkor ön gyalázkodó zsidó rasszista. Mert szavai nem a "mi"-re, hanem az "ők"-re, azaz ránk magyarokra, vonatkoznak. Önben is a konrádi finom kis zsidó génkoktél lötyög, bennünk pedig - ön szerint - alattvalói gének munkálnak.

De mi a baja ezzel? Hát nem pont alattvalókra van szükségük?

Gondolatmenetét az következő eszmefuttatás árulja el félreérthetetlenül.
"A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire." Ön a magyarokat, a gójokat, állatoknak azok közül is a leg-alábbvalóknak, disznóknak ábrázolja. Ebben a "dagonyában" ön nem ül velünk együtt, hanem kivülről - felülről fintorog ránk.

A zsidó és a magyar "finom" megkülönböztetését tartalmazza az alábbi kitétel is.
"Mert belőlük ... hiányzik az a négy alaptulajdonság, ami emberré tesz minket: az empátia, a szolidaritás, a tolerancia és a lelkiismeret."

Köszönjük Kertész. Sokat segített (!) abban, hogy a leghülyébb magyar is megértse végre, mit tartson a magafajtákról. A zsidó empátiáról, szolidaritásról, toleranciáról és lelkiismeretről pedig megalapozott ismeretek alapján megalapozott véleményünk van.

A jelek szerint ön még Kertész Imrénél is jobban belehülyült abba, hogy a magyar disznókat nem furdalja eléggé a lelkiismeret a holocaustért (amit ön a legsúlyosabb történelmi bűnnek nevez). Dehát mit vár tőlünk disznóktól?

"Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt."

Ha ezt valójában ön írta, ön egy vén hülye. Önnek nem nyilvánosságra, hanem orvosra van szüksége.

Alapigazság, hogy "nyelvében él a nemzet". Ön viszont börtönben érzi magát és a magyar nyelv szavait arra használja, hogy a magyarságot gyalázza. Ezért, ha még tudja, szégyellje magát!

2011.09.02

Sz. Gy.

 

Tisztelt olvasók! A honlap új szolgáltatással bővül. Anonym hozzászólási lehetőséget biztosít. A beírás közvetlenül történik. Regisztráció nem szükséges. A beírt szöveget a program E-mail címemre küldi. Azt módomban áll a cikk alján közzétenni, esetleg észrevételezni. Akik a hozzászólásban mégis feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Egyetlen kérésem van: szíveskedjenek feltüntetni a cíkk címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Dátum

Becenév

Hozzászólás

2011.09.03

Anonym

Furcsa ez a zsidó identitás. Más nép nyelvén, más nép élőhelyén verik a mellüket, hogy ők mennyire kiválasztottak, Ábrahám vérei, stb. Micsoda egy identitás... Nagyon jól rávilágít Ön arra, hogy ezek miért nem "zsidóul" írnak? Lehet hogy annyira lusták, hogy megtanuljanak legalább a fajtájuk nyelvén? Nem érdekli a jónépet az a handabanda, amit ezek összehordanak. Ilyen a piac. Hát nem ezek szokták mindig ezt mondogatni?
A másik a holocaust... Ha ezek jártak volna iskolába, tanultak volna történelmet, megtudták volna, hogy itt Közép-Európában bizony eléggé durva dolgok történtek az évszázadok során. Tatár, török, labanc, stb. mind jöhetnek ide, hogy hát az én fajtán őket gyilkolászta, bűnbocsánat, kárpótlás, mifene. De valahogy ezek nem jönnek... Én ami engem illet, büszke vagyok arra, hogy pár rokonomat is megemlít, akik részt vettek a 2. VH. előtti és alatti katonai, félkatonai tevékenységekben. Nyilván nem csak az én családomban találhatóak ilyen személyek... Ugyanúgy, ahogy az én fajtám vett részt Mohácson, Egerben, és a többi helyen, ahol bizony szintén nem kevés ember halt meg magyar kéz által. Ilyen a történelem, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.... Nem érzek ezekért se lelkiismeret-furdalást, ugyanúgy, ahogy az 1944-ben történtekért sem...
Először ezeknek meg kéne tanulni mindazt megköszönni, amit kaptak, miután betévedtek ide Galíciából. Onnan is úgy tudom elzavarták őket. Most nemsokára Palesztínából fogják. Picit magukba kellene nézniük már, ahogy a cikkben is írva van, forduljanak orvoshoz, mert az azért elég ciki, ha egyeseket 5000 éve rendre végigrugdalnak a világon, sehol nem képesek harmóniában élni. 

2011.09.03

Amerikai Népszava

Közlemény. Az Amerikai Népszava Kertész Ákos író lapunkban megjelent nyílt levelével és az őt ért támadásokkal kapcsolatban az alábbi közleményt teszi.
Az Amerikai Népszava a "genetikai" kifejezést nem faji, hanem nemzeti sajátságként értelmezi. Kertész Ákos lapunknak írott nyílt levelében, egy irodalmi fordulatnak tekinti, az írói szabadság körébe tartozónak tartja, és a szó jelentését ebben a szövegkörnyezetben úgy határozza meg, hogy "alapvetően". A kifejezést félremagyarázhatósága miatt nem tartja szerencsésnek, bár az írói szabadság részének tekinti, és elutasítja a szöveg szándékosan uszító, antiszemita és szélsőjobboldali tartalmú interpretációját. Ez az írás - szemben Csurka István egykori MDF-alelnök elhíresült dolgozatával - valóban Kertész Ákos írói munkásságának része.
Az Amerikai Népszava minden más tekintetben teljes mértékben egyetért Kertész Ákos értékelésével, amely egyébként egybecseng a magyar irodalom, a magyar kultúra élő és halott nagyjainak, progresszív képviselőinek mindenkori ítéletével, Ady Endrétől József Attilán át Petőfi Sándorig.
A mi értelmezésünk szerint Kertész Ákos szavaiból a mély hazaszeret, a magyarság volt és bekövetkező sorstra gédiáiért érzett fájdalom és felelősség fejeződik ki.
A cikkre adott negatív reakciók többsége gyűlölködő, antiszemita, raszista és suttyó. Pontosan fejezi ki és igazolja mindannak igazságát, amit Kertész Ákos leírt.
Az Amerikai Népszava visszautasítja a szélsőjobboldali támadásokat, kiáll Kertész Ákos szólásszabadsága és írói szabadsága mellett. Visszautasítja, hogy politikusok fenyegessék az írókat, ítéljenek meg irodalmi leveleket, és elvitassák bárki jogát a véleményalkotásra.
Amerikai Népszava Szerkesztősége. (Forrás: Népszava.com)
IRODALMI LEVÉLNEK NEVEZIK ezt a böfögést :::::::szerintem teljesen felesleges bármiféle szópárbajba keveredni ezekkel, más megoldást kell találni. Kertész Ákos.
Hát', kedves olvasóim, ezt megkaptuk.... Mi a véleményük? Sz. Gy.

2011.09.03

Szeszák Gyula

Ami engem illet, az alábbi viszont-hozzászólást írtam az Amerikai Népszavának. Ott azonban egyelőre (?) nem jelent meg. Ezért itt teszem közzé.
"Gondolom, az Amerikai Népszava szerkesztői és levelezői körében nem leszek tulzottan népszszerű. Őszintén szólva nem is törekszem  erre. Eredetileg nem akartam  önöknek írni, ehelyett saját honlapomon (cím  fent) egy kommentárt fűztem Kertész leveléhez "Ideges zsidó a magyar nyelv börtönében. Kertész kitör...' cimmel. Pár perccel ezelőtt a honlap 'hozzászólások' rovatában felfedeztem tiltakozó közleményüket. Minthogy ezáltal megszólíttattam, közvetlenül válaszolok. Figyelemre méltó a régóta Amerikában élő 'Simi' 20011.08.30 - 00:01) véleménye. Valószinüleg igaz amit állít: 'Ha egy amerikai kolto,az amerikai neprol igy nyilatkozna,akkor az amerikai koltot meglincselnek (szerencses esetben). Ez a level hazaarulas! Az egyik legnagyobb bun az Egyesult Allamokban!!! Szegyen es gyalazat!' Valahogy így gondolom  magam is, de nem  ezért írok. Bartus László urat személyesen ismerem. Interjút adtam  neki annakidején a 'Maffiaregény' c. könyvéhez és ő hosszasan idézett az általam  elmondottakból. Jó véleménnyel voltam  róla mindaddig, amig a jelenlegi 'népszavás' profilt magára nem  öltötte. Több írását olvastam, de sohasem  gondoltam  arra, hogy vitába szálljak vele. Kertész Ákos levele azonban szólásra késztetett. E levél stílusa elüt a Népszava 'standard' stílusától és a szerkesztőség rosszul teszi, hogy elhatárolódás helyett azonosul Kertésszel és szánalmasan primitív módon magyarázni, sőt mentegetni próbálja ezt a magából kivetkezett vénséget. Higyjék el, nincs olyan 'gyűlöletbeszéd"'amely az antiszemitizmus gerjesztésében olyan eredményes lenne, mint egy eféle iromány. Ami engem  illet, kifejezetten örülök a levélnek, hiszen Kertész 'ívet húzott' a Konrád György féle finom irodalmi rasszizmus (zsidó génkoktél) és a Kertész  félék 'vicsorgó' rasszizmusa között. Kertésznek abban tökéletesen igaza van, hogy rá nincs vevő (főleg ebben az idegállapotában). Joggal bosszanthatja hogy tollát nem tudja olyan jól kamatozóan forgatni, mint Kertész Imre. De tekintettel kellene lennie - a zsidókra. A zsidókra, akiknek jelentős hányada kiegyensúlyozott egyén és akik kétségbe vannak esve amiatt, amit a Kertész-félék művelnek a normális zsidók kontójára. Örömmel nyugtázom, hogy olvassák honlapomat. A témát folytatom. Aki ráér, ugorjon oda a közeljövőben. Szeszák Gyula."  

2011.09.04

Szeszák Gyula

Az Amerikai Népszava 2011.08.30-09:10 kor fogadta az utolsó hozzászólást. Azóta a beírások nem jelennek meg. Viszont kifelé küldözget. Én is tegnap kaptam meg a "suttyót". Hát igen, a "választott nép" magasabb rendű erkölcseit és illemtanát még tanulmányoznunk kell. Sz. Gy.

2011.09.04

Anonym

Elképesztő, hogy egy ember, aki vergődik saját tehetetlenségében, hogy tudja kivetíteni önnön gyarlóságát és korlátolt képességeit dühében egy egész nemzetre. Egy nemzetre, amely anyaföldje szolgál neki otthonnal.

 2011.09.04

 Marcapasos

Nem tudom   a zsidók miért nem kérnek bocsánatot Kun Béláért, Rákosiért, Gerö Ernöért  az AVH (AVO) fö vezetöiért (és egy hosszú etc.). Azok persze mind alattvaló , véreskezü gyilkos gojok voltak ?!

 2011.09.04

 Anonym

Néhány szomorú gondolat Kertész Ákos írásához:
Nem az a baj, hogy a fekély (a Kertészek, Konrád és még sajnos sokan mások) megjelennek. Ezt egy egészséges nemzet pillanatok alatt kikezeli, és nyomtalanul tűnnek el. Lehet olyan drasztikus kezelést alkalmaz, hogy az esetek ismétlődése egyre ritkább lesz.
A baj a nemzet egészsége körül van. Miképpen lehetne számítani rá mikor nem a fekély a nagy baj. A baj nagyon nagy: áttétes rákos tünetet mutat. Haldoklásunk bátorítja fel ezeket az amúgy hitvány embereket.
Országunk ill. a magyarság "demokratikusan" választható politikai és gazdasági vezetőit kijelölik számunkra idegen hatalmak, akiknek ők feltétlen és készséges kiszolgálói.
A fájdalmat tetézi, hogy gyermekeinket szolgasorsba taszítva kell látnunk...

 2011.09.04

 Toth Tomi

Kedves Gyula Bácsi !
Olvastam én ennek a zsidónak a bicskanyitogató öklendezését, és kellőképpen dühös is lettem. De tetszik tudni, kihez jut el, ki is olvassa el, és ha el is olvassa megérti -e vajon? Megérti e a szerencsétlenje hogy már megint gyalázzák...Én ott tartok hogy tulajdonkép már nem is haragszom a zsidókra miért is tenném. Ezek ilyenek. Ám   mi van azokkal a "magyarokkal" akik öles nyelvel nyalják a seggüket neki szegődnek kutyának mardossák a saját véreiket. Na én nekik rendeznék egy kis ungi-bungit  amúgy rendesen, mert nagyon megérdemlik.
Jól érzékeled, hogy írásom nem Kertész Ákosnak és nem Kertész Ákosról. hanem a "magyaroknak", a "magyarokról" szól. Sz. Gy.

 2011.09.04

 Anonym

Kertész skizofréniája iráshoz szólnék hozzá.Bár az emlitett úriember munkásságát nem ismerem,bűnös magyar ember lévén, mert bizony sokszor a magyar anyanyelvűeknek is nehéz értelmezni az ilyen nyakatekert irásokat, melyekkel ezen vallási vagy faji népcsoport tagjai (???), a kiválasztottak, néha-néha megeresztenek mások lejáratása érdekében. A Kertész Ákos úr által irt levél azonban félre nem érthető vádakat,kollektiv bűnöket fogalmaz meg a magyarnak nevezett népcsoporttal szemben. Normális magyar ember csak legyintene egyet - több is veszett Mohácsnál - de az olyan bugrisoknak, mint amilyenné én is váltam ebben az idióta,haszon és profitorientált világban,bizony fel kell emelnie legalább a szavát (most még,később talán mást is) ilyen galád hazugságok ellen.Sokszor töprengek azon, mi lehet az oka,hogy a magyart úton útfélen sárba akarják tiporni,és mindig csak egy véglet dobódik ki: útban vagyunk valakiknek itt a Kárpát-medencében, mert a mi genetikailag is megerősitett őshonosságunk nem illik abba a teremtéselméletbe, amely a Közel-kelet vagy Egyiptom felől terjeszkedő, hódító, heroikus,felülről építkező társadalmak elterjedését hirdeti.Ezért kell pusztulnia a magyarnak innen,semmi másért. A magyar gének 40000 éve a  Kárpát-medencében vannak (vagy még régebben).Itt alakult ki a magyar nyelv, és az az ősvallás is,melynek megalapítását igyekeznek Jézus nevéhez kötni, de sajna,vagy inkább hála ISTEN-nek,nincs közük hozzá.Több, mint ezer éve próbálják ezek az idióták kipucolni népünket a Kárpát-medencéből. Nem sikerült,és ezután sem fog, mert a gyökerek sok ezer évesek,s bár az új hajtások a globalizmus által fertőződöttek,sokunknak lesz a feladata,hogy a jövőben friss, életerős hajtások előretörésén fáradozzunk. Mindezt az igazságosság,és a jövő érdekében gyűlölet nélkül kell tennünk, mert "a testvérgyilkos átkozott az Úr előtt."

 2011.09.04

 Krisztián

Sok minden eszembe jutott ahogy ezt az írást olvastam, de leírni fölöslegesnek tartom. Az Amerikai Népszavától csak azt kérdezném, hogy vajon jó ízes-e a zsidósegg. Vagy attól függ milyen mélyen lefetyelnek benne?
A gyomrom felfordul ezektől. Amúgy letojom  mit brekegnek Amerikában, az az ő dolguk, maradjanak is ott. Magyarországon viszont rendet kell tenni, mert mint ahogy Tomi is írta, nagy a gond. Feleségem családjában például ki sem ejthetem a számon azt , hogy zsidó. Megkapják szegények a szellemi beöntést "Isten házában" vasárna ponként. Oké, ez csak egy példa, de annak nagyon jó. A keresztény egyházakat tán nem ártana megtisztítani. De akármerre nézek, mindenfelé a zsidópropaganda megy ezerrel, ezzel egy időben meg az ilyen Kertész - félék acsarkodása, ami viszont nem lehet véletlen. Tán nem érdekük-e a zsidógyűlölet gerjesztése Magyarországon? Krisztián.
.

 2011.09.04

 Csallóköz

Kertész fékeveszett dühe újabb hatalmas fiaskó (Landeszmann rabbi elhíresült kirohanásához hasonlóan) a honi zsidóság számára. A megszokott bőkezű szponzoráció elapadását úgy látszik képtelenek tudomásul venni. "Csallokoz". Hát ez az! Én is csak hülyeségből javasoltam, hogy kövesse a másik Kertész példáját. Már nem tudja, mert elapadt az állami tejecske. Valóban ezért dühöng. Sz. Gy.

  2011.09.05

 Vilimbá

Az viszont nagyon tetszik, hogy elvtársait ostorozza a lopásokért, az ország kifosztásáért. Valőszínű az a baj ,hogy kihagyták a buliból.

 2011.09.06

 Anonym

Mindenben egyet értek Szeszák Gyulával. Ez a zsidó itt élte le az életét, innen kapja a nyugdíját gondolom nem 60.000ft-ot.Csak magyar kitüntetései vannak.Ennek ellenére így beszél erről az országról, az itt élő emberekről.
Igen "így kell ezt csinálni" nyalni a seg... és ez a hála.

 2011.09.06

 Anonym

Tessék pozitívan állni a dologhoz! Amit Kertész leírt az saját nyomorultságának kivetítése másokra. Szót sem lenne érdemes pazarolni rá a rendreutasításon kívül. Az eddig kapott címeit, kitüntetéseit pedig tessék visszavonni tőle, hacsak nem hoz elmeorvosi igazolást. Ja, most jut eszembe! Már értem, miért záratták be az OPNI-t.

 2011.09.07

 Nagy Zsolt

"Egyetlen szavával sem értek egyet, de mindent elkövetek, hogy elmondhassa" (Voltaire)
Egy kétségbeesett ember kétségbeesett kiáltása. s mint minden kétségbeesett ember rosszat, rosszul, rossznak kiabál.nincs azzal semmi baj, hogy baloldalinak vallja magát! szíve-joga! gondom csak azzal van, amit mond... Az eltaposottak mellett áll (?) Ezt a nemzetet a Hatalomátvétel (1948) óta a saját "kommunista"( elvileg baloldali) vezetői taposták/tapostatták el - ezzel vajon Kertész Úr (elvtárs) egyetért?
A kifosztottak mellett áll (?) Ki/kik fosztották ki? Azok mellett áll akik kifosztották a kifosztottakat? Tehát a kifosztottak mellet Kertész Ákos mellett a kifosztók! (Kertész Úr(elvtárs) baloldali - s a népet a baloldal fosztotta ki) hiszen a kifosztók a kifosztottak javaiból Kertész Úr (elvtárs) is részesedett,neki is csepegtettek az Elvtársak!vagy ez nem igaz Kertész Úr (elvtárs)?
A cserbenhagyottak mellett áll (?)
Kertész Úr (elvtárs) Ön nem hagyta cserben ezt a szerencsétlen nemzetet? Nem! Ön aztán nem! hiszen soha. SOHA nem volt e nemzet része, így nem is hagyhatta cserben! Zsidó fajtársait viszont - valóban - soha nem hagyta cserben, hiszen nem írta volna le a magyargyalázó szavait, ha mindezt komolyan gondolja!
A nehéz sorsúak mellett áll (?)
Hát semmire nem emlékszik a szorgos kétkezi munkásévekből? Nem emlékszik a fejhúst zabáló kollégák kétségbeesett, reménytelen, kiszolgáltatottságára? A párttitkár, az üb-titkár, az szb -titkár, a művezetők, a mérnökurak mélységes megvetésére? a prolik (munkások) semmibevételére sem emlékszik?
És mégis inkább a pártszocialistákhoz áll közelebb mint a jobboldalhoz? Egyáltalán:ismeri a jobb oldal (nem a Fidesz) ideológiáját? Persze, hogy nem! a zsidó intellektusa mélységesen tiltakozik a jobboldal ideológiája ellen, hiszen néhány fajtársa halála a valaha is hatalmon lévő jobboldal rövid uralkodásának idejére esett (Számszaki vitába nem bocsátkozom!) Azt már nem is kérdezem, hogy Ön szerint mi váltotta ki a zsidóság elleni ellenszenvet? Lehet, hogy már akkor bizonyos munkakörök, állások, tulajdonok túlreprezentálása, a magyarok kihasználása, kifosztása, cserbenhagyása, nehéz sorsba taszítása volt ennek az ellenszenvnek az alapja? Ezek szerint minden zsidó baloldali? Vagy csak ön, aki elárulta a munkásosztályt azzal, hogy kiegyezett a uralkodó (zsidó) réteggel? Beállt a sorba, és inkább kialakított magának egy (baloldali) ideológiát, mintsem magyarrá váljon!
Kertész Úr (elvtárs), én nem röhögök az ön baloldali, morális alapú szocialista eszmeiségén, bár erősen jobboldali beállítottságú vagyok. Én csak azon csodálkozom, hogy ötven (közel ötven) év szocialista ("pártszocialista") országlás után Ön még csodálkozik a regnáló baloldal árulásán? (Akkor is regnálásról beszélek, ha épp nem a baloldal kezében van a gyeplő.)
Ezek az embernek látszó entitások nem törődnek csak és kizárólag a saját zsebükkel! Nem a pillanatnyi érdekük, hogy ne hallják meg a kiáltást - alapérdekük! "Születésüktől" fogva az Érdek vezérli Őket, és csak az önös érdek nem mintha lenne más!) Ez minden a politikában résztvevőt jellemez, pártállástól függetlenül.
Az , hogy ön lassan a semmiből se él, az úgy-e nem baj, ha engem ez nem hat meg, de különösebben nem is érdekel... (Forduljon segélyért talán... Feldmájer Úr/elvtárs/hoz - kiérdemelte.)
Az, hogy ön nem a kapitalizmus híve az nem lep meg.ott tudniillik dolgozni kell, sokat, jól - igaz, a bécsi út túloldalától meg is fizetik (mindenesetre jobban, mint itt) a dolgozókat. az ott az emberarcú kapitalizmus, itt meg a fene tudja milyen arcú szociokapitalizmus dühöng.
Az meg egyáltalán nem lep meg, hogy az ön üzenetét kár lenne feltenni a társadalom kommunikációs csatorna hálózatára, mert az ön üzenete nem tartalmaz : gyilkosságot, balesetet károkozást, tragédiát. az ön üzenete nem rendelkezik "hír" értékkel, s lám - az Ön üzenete mégis eljutott hozzám, oly annyira, hogy még reagálásra is ösztönzött. ebből a tényből két dolog következik : 1) nem a fősodrú medeaból tájékozódom 2) még ön is képes indulatokat gerjeszteni, nem csak a celeb világ!
Magamból kiindulva tudom, xar ügy, ha az ember csak az anyanyelv börtönében vergődik! Önnek talán mégis csak több lehetősége (kötelessége) lett volna (mint népművelés-szakot végzett értelmiségi) a nyelvtanulásra. ezt a börtönt magának választotta !
Miért nem vett/vesz példát névrokonától - Imrétől! Ő németül ír (oly annyira gyűlöli a magyarokat...)! Ő nincs bezárva a magyar nyelv börtönébe - s lám...Nobel-díjas lett! ( he-he-he ).
A Szabad országokban élő emberek nem csak az ön gondjait nem értik meg - az enyémet sem! Elhiheti, ezek a gondok sem kisebbek mint az Öné!
Miért mondhatta Ön, hogy a magyar genetikusan alattvaló? Mert fát lehet vágnia hátán? Mert minden gazságot eltűr? Mert nem lázad akkor sem, ha a kés már a nyakár nyiszálja! Tehát látszólag (úgy tűnik, annak látszik) igaz a felvetés! Rajtunk múlik, hogy mikor kezdünk a cáfolatba... remélem(bízom benne) Ön már nem éri meg...
A legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érzek lelkiismeretfurdalást.
Nos - ezen érdemes elgondolkodni, mik is a magyarság legsúlyosabb történelmi bűnei? Talán hagyni kellett volna az Oszmán Birodalom terjeszkedését! (Megelőzhettük volna a zsidó bevándorlást!) egy kis alázatot tanult volna a "művelt" Nyugat.Nem kellett volna a Fejedelemnek lázadnia. hiszen miután leverték megint csak a zsidók nyertek teret a Kárpát-medencében!
Újabb történelmi bűnünk az 1848-as forradalom!hiszen bedőltünk a "Szabadság, Testvériség, Egyenlőség" hármas jelszó blöffjének.
Idézek minden idők legnagyobb hamisítványából (csak tudnám, hogy miért találok
mindenre idézetet/alkalmazást/utalást ebben a "hamisítványban").

"A régmúltban mi voltunk az elsők, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat:"szabadság, egyenlőség, testvériség", s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok; melyek mindenfelől leszálltak erre a csalétekre. Vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mely azelőtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Az önmagukat bölcseknek képzelő gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között; nem látták meg, hogy a természetben nincs egyenlőség, nem lehet szabadság; hogy a természet maga rendelte a nézetek, jellemek és képességek egyenlőtlenségét épp oly változtathatatlanul, mint az alárendelést a maga törvényei alá. Nem gondolták meg, hogy a tömeg vak, hogy azok az újgazdagok, akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására, a politika tekintetében épp oly vakok, mint maga a tömeg, hogy a beavatott, még ha bolond is, mégis tud kormányozni, míg a be nem avatott, még ha lángész is lenne, semmit sem ért a politikához - mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden időben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon, hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. Az idő múlásával azután veszendőbe ment a politikai ügyek helyes intézéséről való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elősegítette ügyünk sikerét."
[Cion bölcseinek jegyzőkönyve : 1, "szabadság, testvériség, egyenlőség"...

Majd a Kiegyezés - 1867 - után már Judapestről beszélhetünk, hiszen zsidó pénzből, zsidó akarattal, és befolyással, zsidó érdekek mentén fejlődik az ország, és a főváros. A malmok, az ipar, a bankrendszer - egyik sincs magyar kézben! csak a zsidók "jóindulatán" pénzéhségén múlik, hogy van még magyar (rabszolgaként) e honban. még a mezőgazdaságot is a zsidó nagykereskedők(felvásárlók) irányítják! ekkor hagyja el 3 millió "koldus"magyar az országot! Ez is a történelmi bűneink közé tartozik. no meg az is, hogy lojalitásból, (no meg kényszerből) követtük Ausztriát a háborúba.
Történelmi bűnünk továbbá, hogy eltűrtük a "Patkány-lázadást", Trianont, s mindazt a sok ocsmány tettet, amit a magyarság ellen elkövettek!
Mi válthatta ki ezt a kollektív gyűlöletet? mi az, ami mindezt, a kollektív pusztítási vágyat népünk, nemzetünk ellen táplálja?
Az erkölcsi felsőbbrendűség, a türelem, a megértés, a tolerancia!- mindezt ellenfeleink gyengeségnek, megalkuvásnak, "másra mutogatásnak, hárításnak és dagonyázásnak" látják. csak azért, mert hiába élnek itt ezer éve közöttünk,hiába beszélik nyelvünket, eszik kenyerünket, isszák borunkat, nem értik a lényeget, a magyar szellemiségről, lélekről fogalmuk sincs!
Kertész Úr (elvtárs)! ezeket e mondatokat komolyan gondolta (???) "Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt."
Sőt... mi raboltuk el a Lindbergh-babyt...
Kertész Úr (elvtárs)! mégis hogy gondolja/gondolta ezt? Ön szerint hányszor kell bocsánatot kérni azért amit nem követett el ez az ország, ez a nemzet? Miért kellene bevallani bármit is? Mert Ön, és hitsorsosai ezt így látják jónak? Nem! Önnek kellene bocsánatot kérnie, hogy a huszonegyedik században még mindig ezen csámcsog? Bűnbocsánatért "esedezni"? És csodálkozik, hogy Magyarországon "dühöng" antiszemitizmus ? (Egyébként nem - bár igény volna rá!) Mást sem csinálnak, mint provokálják a magyarságot! Meg kell bocsátani az ellenünk vétkezőknek - nekünk gojoknak, keresztényeknek igen! és Önöknek (?) a zsidóságnak nem kell megbocsátani (?). Amíg egy zsidó is él a földön, az gyűlöletben fog élni?
A baloldal szelleme képes lenne tenni a zsidók által szított gyűlölködés ellen? 1945-1989 között a baloldal  (a pártszocializmus) uralkodott. miért nem akkor közölte az elvtársakkal, hogy egyedül a magyarok a felelősek a világháborúért, a holokamuért? Ja, hogy akkor nem volt "jobboldali" kormányzás? Féltettük kicsi pofánkat, hogy Acél elvtárs esetleg ráül?
Ez a nemzet már a Nándorfehérvári diadallal (1456 ) kivívta annak a jogát, hogy az európai közösség teljes jogú tagja legyen! s ha nem csinált mást ez a nemzet (azon kívül, hogy befogadta az Ön őseit) már akkor is többet tett Európáért, mint sok rablóállam, mely gyarmatain élősködve, s meggazdagodva játssza az "elit" nemzetek közösségi játékait.
Amit a "gengszterváltás" utáni baloldalról ír - jól látja, hiszen ismeri őket, még csak neveket sem kell sorolnia - gazember mind! (nincs kivétel)...és gazember (mert azzá tették/ vagy azzá válik) aki az aktív politika közelébe kerül/t . Véletlenül tudom, hogy miért, és hogyan, és kik teszik mindezt!
Úgy látom Kertész Úr (elvtárs) a négy alaptulajdonság egyike sincs meg Önben! Nem empatikus. Hogy lenne/lehetne az ha az igazi jobboldal eszmeiségét nem ismeri? Nem szolidáris - ha az lenne hangosabban kiabálna mint Voltaire : nem értek egyet azzal amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd. Nem toleráns - ha az lenne nem xarna abba a tányérba amiből eszik. És nincs lelkiismerete sem, hiszen gátlás nélkül leírta magyargyalázó mondatait.
Minden tisztelet nélkül. Nagy Zsolt

 2011.09.10

 Károly

Gyula!
Elolvastam  az irást! Mindennap hallgatom  a Lánchid Rádió adásában 17.00-18.00 az ugynvezett "lecsót". Egy véletlen folytán sikerült bekerülni az egyenes adásba. Bemutatkoztam és röviden ismertettem a hallgatókkal a 2011 ápr. 5-én Stockholmban a Pen Club támogatásával rendezett témaesten történteket. Öt személy Földényi László, Bolgár György, Bogdán Mária, Ervin Rosenberg, Hédi Fried (Kertész Imre a parkinsonja miatt nem tudott eljönni) jelentek meg. Én betegség miatt (frissen öt órás csipömütét után vagyok) szintén nem tudtam elmenni, azonkivül ismeröseim igyekeztek távoltartani ettöl a bolsi csöcselék küldöttségtöl. Mivel ezek nyilt beszélgetést hirdettek, a Svédország Országos Magyar egyesülettöl elmentek egy páran. Mint késöbb kiderült a témaest botránnyal végzödött! Ugyanis ezek támadták a média törvényt, a cigányság elleni gyülöletet felnagyitották. Földényi László szerint 20 évvel a berlini fal leomlása után ÖK! kitudtak volna épiteni egy demokratikus ideológiát! (Az elhangzottak nem férnek bele ebbe az irásba.)
A lényeg mikor a "lecsóban" ahhoz a ponthoz érkeztem, hogy "ez a zsidó csöcselék küldöttség" - kimondtam szó szerint - milyen módon mocskolta az országot, a program vezetö (Levente) rögtön leállitott és figyelmeztetett ne zsidózzak! Közöltem, ha a véleményem nem  mondhatom el, mondanivalómat befejezem! Az egész botrányba fulladt! A hallgatók soraiból bekiabáltak, "hazaáruló kommunisták, Zsidók"! Meg egyebek hangzottak el. A helyezet kezdett nekik kellemetlen lenni. A világitást kikapcsolták és a vészkijáraton át "kivezényelték" a hallgatókat.
Nem csak Kertész Ákos hanem az egész MSZP-s zsidó banda, úgy otthon, mint Bécstöl Stockholmig, Osloig mindent megragadnak, hogy nemzetközileg mocskolják az országot. Ez az orbanizmus eredménye hiszen a Fidesz a Likud testvérpártja!Többet erröl most nem tudok irni. Fáradt vagyok.Gyula! Ismersz engem! Ujra csökkentek a soraink. Tudom Szász Lóránttal voltak nézetkülömbségeitek. Egy személy elment közölünk. Lóránt áprilisban 73 éves korában elhunyt! Nyugodjon békében. Üdv.: Károly.
Hát', ami az illeti, alaposan belecsaptál a "lecsóba..." Ha legközelebb egyenes adásba jutsz, kerüld a jelzőket! Akkor esetleg jobban kibeszélheted magad. Az általad kikésztetett spontán tüntetés mindenesetre felér egy közvélemény kutatással. A  műsorvezető nem tehetett mást. Lehet, így is kirúgják. Felírtam  a mailcímedet. Sz. Gy.

 2011.09.11

 Szeszák Gyula

 A MAZSIHISZ, egyetértése jeléül, honlapján közzétette Balla D. Károly cikkét, amelyből az első passzust idézem.
"Elsősorban persze azért kínos az ügy, mert a jelentős magyar író olyan megfogalmazásra ragadtatta magát, amelyet nem lehet mentegetni. Erre a mondatra: A magyar genetikusan alattvaló – nincs mentség, bárhogy is csűrjük vagy csavarjuk, hiába szépítjük a helyzetet a kontextusra való hivatkozással, az írói munkásságba helyezéssel, szólásszabadsággal, történelmi tapasztalattal és személyes keserűséggel, értelmezési kísérletekkel. Elvi szempontból a Kertészé bizony nem különbözik, A cigányok genetikusan tolvajok, A zsidók genetikusan büdösek típusú mondatoktól. Ezek rasszista kijelentések. Aki mást mond, mellébeszél."
Merőben új jelenség a zsidó magatartásban az elhatárolódás. (Fenyegetően változnak az idők.) Már "csak" arra lenne szükség, hogy a zsidóság elhatárolódjon a Talmud "néhány" ugyancsak rasszista tételétől, meg Kertésztől (Imre), meg Konrádtól, stb. Sajnos erre nem sok kilátás van. Hatalmas a szakadék a "mi" és az "ők" között és nem csupán a nyelvtanban. Persze lehetne próbálkozni. Ami engem illet örülök hogy olvasóim hozzászólnak írásaimhoz. Ezt a bejegyzést is egy hozzászólás alapján tettem. Sz. Gy.

  2011.09.12

 Anonym

Kedves Gyula Bácsi!
Elolvastam én is a kommentet a MAZSIHISZ honlapján. Nem kevésbé kirekesztőbb, mint Kertész levele. A konkluzió: haragszanak, mert kertész lehetetlen helyzetbe hozta ŐKET. A honlapon "minket". Őket zsidókat, a zsidó közösség tagjait. Nem mint magyarokat, hanem zsidókat. Az utolsó mondat, és egyébként a kertész hétszer cikk, ezt propagálja: Kertész hülye, mert tápot ad a hülye magyarnak zsidózni. Lehet Kertésznek ez a véleménye, csak ne terjessze már széles körben...
Nem, nem gyűlölöm a zsidókat, mert zsidónak születtek. De ha én felvállalom hogy  magyar vagyok és nem más nemzetiségű, akkor ők vállalják fel hogy zsidók, és nem magyarok. Mert sem hagyományaik, sem nyelvük, sem Istenük nem köti őket ehhez a hazához. Nekik a haza fogalma Izrael. Az ő városuk Jeruzsálem. Nem Buda, és nem Pest. Ők köszönnek úgy: Jövőre Jeruzsálemben. Hát nosza rajta!
Mint tudjuk, amikor azt mondják vannak magyar zsidók, akkor hazudnak. Ha zsidó akkor nem magyar. Mint ahogy ha valaki lengyel, akkor sem magyar. Ha vallja a lengyelséégét, hollandságát, németségét, akkor nem magyar. Csak egy erős ország engedheti meg magának a sokszinűséget. Bármilyen tekintetben. Gyenge országnak meg kell erősödnie.Ehhez összetartás kell, nem a különállás hangsulyozása: "...minket."
Tökéletesen igazad van. Éles szemmel olvastad a MAZSIHISZ által átvett írást. Én még hozzád tehetném, hogy épp a MAZSIHISZ is össze "őckölhetett" volna egy nyilatkozatot. Nemde? De ha legközelebb írsz Kertészről, ne kis kezdőbetűkkel írd a nevét, mert ő nem nemecsek... Sz. Gy. 

  2011.09.14

 A. Pavlovsky

A Kertész újra szóba hozta Magyarország szerepét a II.vh-ban és a holokausztban. Ebben a témában már 1954-55-ben ítélet született a Jeruzsálemi bíróságon. A bíró a Magyar Királyságról és a magyarokról nem alkotott Kertészhez és a többi zionista agyamenthez hasonló sommás véleményt. A bizonyítékok hatására a Zsidó Világtanács kapta az első számú bűnös címet. Az erről születtet könyv amely tartalmazza a Kastner ügy főbb mozzanatait, a vád és védelem állításait valamint az ítélet kivonatát, biztosan érdekelni fogja Önt, már csak a hivatása miatt is. Tanulságos olvasmány. Érdemes lenne részenként közölni magyar fordításban. (A fordítást vállalom.) Tisztelettel, A.Pavlovsky
Pavlovsky úr nem  a "Hozzászólások" rovatban, hanem külön levélben szólt hozzá. Fontosnak tartom észrevételeit hozzászólásként is közzétenni. Nagyvonalu felajánlására külön levélben is válaszoltam. Engem biztos érdekelni fog a felajánlott forditás. Ennél fontosabb, hogy az olvasókat is érdekelni fogja. (Úgy látom Kertész nevét mindenki kis "k" betüvel írja... Pavlovsky úr is... Kiigazítottam.) Sz. Gy. 

 2011.09.25

 Anonym

Nincs semmi meglepő Kertész Ákos mondandójában.
Okafogyott vallás hitehagyottja projektál... minden népet kiírtana, még a sajátját is (Holokauszt), csak hogy hasznot húzzon belőle... Mit várhatunk egy olyan néptől, amely gyerekeit feláldozta az oltáron, éhínség idején pedig megette... Saját megváltóját, meg kivégezte... Istenét megvetette, parancsolatait megtagadta, kiforgatta... Ráadásul nem ismeri fel a saját fajtáját se már: Palesztínában igazi zsidók élnek, nem korcsok...
Ők mindenkivel keverednek a hatalomért érdekből, miközben észre se veszik, hogy nálunk leggyakrabban a cigánysággal házasodnak, hasonló a hasonlóval... (zsidó férfi, cigány nő)
Gyűlöli saját magát, s amit a magyarokról állít, az leginkább rájuk és a romungrokra jellemző.
Sajnálatra, szánalomra méltó.
A közélettől pedig távol tartandó. Olyan ő is, mint a többi nárcisztikus pszichopata (Kúrcsány), mindegy mit mondanak róla, csak a központban legyen...