Ugrás a hozzászólásokra.

 

 

Írástudók (jogászok) árulása?

 Megszólalok...

Nem akarózott szólnom, de egyre több célzást fedeztem fel a jogászok árulásáról körlevelekben és más helyeken. Úgy gondoltam, nem az én ingem. Aztán mégis...

Rég volt már, hogy a témával foglalkoztam. "A sváci frank- alapu krízis" c. írásom 2011.11.03-án jelent meg  Akkor már látható volt, hogy a) egetverő disznóság történt, b) a kormány(ok) és a bankmaffia fülig szarosak az ügyben, c) Orbán kedvenc Csányijának OTP-je járt élen a csalásban, d) a kormány emiatt sem akarja (nem is tudná) orvosolni a kárvallottak panaszait, e) a bíróságok (a leggonoszabb kaszt testületei) pedig nem lesznek hajlandók, a "jóerkölcs" sérelmét megállapítani és a semmisség jogkövetkezményeit alkalmazni a frankmentes "frankhitel" szerződésekkel szemben. [Ptk. 200. § (2) Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek ... Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik."]  Tudtam persze azt is, hogy teljességgel fölösleges egy olyan jogszabályra spekulálni, amelyet a gyakorlatban nem alkalmaznak a bíróságok, nem lévén a legcsekélyebb affinitásuk sem az erkölcsi kérdésekhez. Kasztjuk nemcsak gonosz hanem teljességgel amorális is.

Többször beszélgettem, ill. több levelet váltottam ezidőtájt Kásler Árpáddal és szkepticizmusomat előtte sem rejtettem véka alá. Őszintén szólva egy pillanatig sem voltam abban helyzetben, hogy visszaélhessek a devizások szorult helyze tével, mert képviseletükre egyetlen felkérést, ill. megbízást sem kaptam. Lehettem volna fogadatlan prókátor, a nem prókátor Kásler fegyverhordozójaként, de ehhez - őszintén szólva - nem füllött a fogam.

Amúgy mint ügyvédet és mint családapát is érdekelt ez a téma, mivel most 55 éves ügyvédfiam is hitelkárosult és mi ketten alaposan meghánytuk - vetettük: kell e, érdemes e perelni. A döntés nemleges volt. [A fentebb hivatkozott írásomban beszámoltam e téren szerzett tapasztalataimról.] Lássák be, hülyén jött volna ki, ha Kásler szinpadán verem a dobot, miközben ügyvéd fiam nem vállalja egy per nem csekély anyagi kockázatát.

Az ügyvédi praxisban gyakorta adódik olyan helyzet , hogy a laikus ügyfélnek már megvan a kész "jogi" álláspontja és annak érvényesítéséhez tulajdonképp csak egy ügyvédre, pontosabban egy ügyvédi bélyegzőre van szüksége. [Valahogy ugyanígy voltam Borbély József apostoli kormányzó úrral is. Nem is keletkezett köztünk gyümölcsöző partnerkapcsolat.]

A laikus ügyfélnek viszonylag könnyű a dolga a bíróságon: unottan eltapossák, mint egy cigarettacsikket. De ha az ügyvéd visz oda kapott anyagot, a bíróban feltámad a macskaösztön és elpofozgatja egy darabig, mint egy egeret. Megvallom, nem érzem igazán jól magam az ilyesféle szerepekben. [Több mint ötvenéves ügyvédi praxisom története ilyen macska - egér játékok története, amelyekben persze nem mindíg a macska győzött.]

Ha jól emlékszem talán épp Kásler mutatott nekem egy keresetlevelet, amit Dr. Lehmann György kollegám alkotott. [Ilyesmik most is olvashatók Lehmann honlapján.] Elhűlve láttam, hogy szó szerint idéz hosszú jogi passzusokat. Ez nem szokás, mert az ítélkezés a "da mihi factum - dabo tibi ius" elve alapján áll, azaz az ügyfél által szolgáltatott tényállásra a bíró választja ki és alkalmazza a jogot. Az ilyesfajta idézeteket a bíró sértésnek veszi és ellenszenvvel kezeli az ügyet, ügyfelet.

Ami engem illet, több "jogi tömegkatasztrófát" elemeztem már a frankhitel ügy előtt: a baumagosok, a gilisztások, a libások, ybl-bankosok ügyeit, stb. Ezen ügyek meggyőző módon igazolták a bíróságok bűnös közömbösségét a gazemberek áldozatai iránt. A viktimológia (áldozattan) sajnos nem tér ki annak kimutatására, hogy az áldozat mennyi ben a bűnöző és mennyire a bűnüldözők, ill. a bíróságok áldozata... Gyanítom, hogy a tömeges öngyilkosságokban szerephez jutottak azok az élmények is, amelyekkel a károsultak a bíróságokon "gazdagodtak".

A fenti ügyek (ki emlékszik már rájuk) azt is mutatták, hogy a károsultak nem voltak képesek igazán hatékony érdek közösségekké szerveződni. Ugyanez tapasztalható a devizahitelesek esetében is.

Mint a tömegszerencsétlenségek esetén általában, a csalárd hitelügyletek esetében is, feltámadt az önzetlen segítőkészség egyfelől és megjelentek a nyomorúság vámszedői is másfelől.

Több érdekvédelmi szervezet alakult. Az egyik a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége, amelynek az Orbán elleni pamfletek szerzője Kende Péter a frontembere (ő speciel ügyvéd). Kende zseniális jogi trükkök bevetésével biztatta a károsultakat, de úgy tűnik ő sem boldogul.

A jog frontján természetesen nem boldogul a Kásler Árpád [nem azonos Dr. Kásler Árpád ügyvéddel] által vezetett
Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete (BAÉSZ) és a Rendszerváltó Mozgalom (RVMP) sem.

Épp most olvasom, hogy a jeles Szolnoki Törvényszék immár a sokadik alkalommal
mondta ki  
hogy az OTP hitelszerződései nem ütköznek a jóerkölcsbe. Hát a bírák erkölcseibe biztos nem.

A továbbiakban nem azzal kívánok foglalkozni, hogy a lelkes amatőrök mit hibáztak "jogilag" egy olyan társadalomban ahol nincs jog, hanem azzal hogy a jogi kudarc miatt radikalizálódott Rendszerváltó Mozgalom mennyiben lesz képes orvosolni, vagy akár csak enyhíteni a hitelkárosultak bajait. Aki csak némileg járatos honlapom cikk-dzsungelében nyilván észrevette, hogy jogász létemre ismételten hangoztatom egy - egy probléma kapcsán, hogy annak nincs jogi megoldása, erőszakhoz kell folymodni. A BAÉSZ radikális irányvétele tehát elvileg nem ellentétes elveimmel.

Csakhogy...

Ha Kásler Árpád személyes honlapjára ugrunk egy "forradalmi vezérkar" jut eszünkbe, ahol lelkes a hangulat, jönnek a hírek, mennek a parancsok, dúl a háború. Hát persze, ez mindenkinek szimpatikus - nekem is. A kép azonban sajnos csalóka. Egy igazi vezérkar a logisztika szigoru szabályrendszerében ténykedik. Nézzük bár a dolgot a szimpátia és az empátia szemüvegén keresztül észre kell vennünk néhány zavaró körülményt.

A háborúk seregszemlével kezdődnek. Lássuk hát a BAÉSZ erőit!

Sokféle számot olvastam arról, hány adóst, ill. "adós-családot" érint ez a kis stikli. Azt hiszem elég pontos vagyok, ha azt mondom többmillió (!) felnőtt, gyerek és öreg vergődik a hitelcsapdában. Ez a kép a Laokoón csoportra emlékezteti a szemlélőt. Ha komédiáról lenne szó, egyenesen szórakoztatók lennének azok a "trükkök" amelyeket a bajbajutottak kieszelnek, vagy nekik nem bajbajutottak ajánlgatnak. Egy Stop cikkben olvasható, hogy a hitelkárosultak tízezer perindítási szándéknyilatkozatot kívánnak letétbe helyezni. Mások - "több mint négyezer devizahiteles közös feljelentést tettek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségen "a hitelezők csalárd gyakorlata miatt". Az írásból az is kiderül, a magvas gondolatok gyártója a "bajba jutottak ügyét felkaroló Magyar Szociális Fórum". Van továbbá "Szociális Kerek asztal" [meg még további 11 (!) hasonszőrü szervezet]. A Kerekasztal optimista... "Makkos Albert közgazdász közölte: állásfoglalásra kérték az Európai Uniót a magyarországi devizahitel-rendszerről, hiszen szerintük az uniós jogokat is sért. A Szociális Kerekasztal szakértője szerint az 'egyetlen lehetőség' a peresítés." Képtelenség azt a mesterséges (!) labirin tust feltérképezni, amelyben a hitelkárosultak bolyonganak. Ez a kis részlet azonban jellemzi az egészet. Képzeljék el pl. az EU-t, amint kiáll a tőke áldozatainak védelmében... Na meg az "uniós jogok"... Sírjak, vagy röhögjek?

De most tegyünk egy képzeletbeli nagy ugrást a Kossuth térre. Vegyük szemügyre, számláljuk meg, az ott kiabálókat és képzeljük el azt a politikai hátteret (infrastruktúrát) amely mozgatja őket. [Ez a jéghegy szemlélet, ahol a csúcs alakjá ból, ill.  méreteiből próbál az ember annak tömegére következtetni.]

A kérdés tulajdonképp nem bonyolult. Hány valódi hitelkárosult áll tevőlegesen a BAÉSZ mögött? Egy másik fontos kérdés, hányan settenkednek a "tömegben" akik segíteni akarnak önzetlenül, önzésből, vagy csupán a balhé kedvé ért? [Ha már minden magyarba beültették volna a "demokrácia-chipet" a számítógép tizedmásodpercek alapján kilökné a hiteles eredményt...]

Ha valaki politikai, esetleg köztéri - politikai, produkciót szervez számításba kell vennie az egyidőben zajló hasonló rendezvények számát, hisz köztudott, hogy a plebs-t megosztja a többféle műsorkinálat. És itt érkezünk el a lényeg hez, a megosztottsághoz. Nincs még egy olyan náció a világon, amelyet olyan könnyen és gyorsan meg lehetne osztani, sőt atomizálni, mint a turáni átok által sújtott magyar.

El tudja képzelni valaki a valóságos, vagy virtuális politikai szinpadok számát és "megosztó kapacitását"? A fentebb említett seregszemléhez tartozik azok felvonultatása akik mind a magyarság sorsának jobbításán munkálkodnak. Lelki szemeim előtt vonulnak Orbán, Mesterházi, Bajnai, Gyurcsány, Árok, Kónya, Erdő (!) és a többiek - nyájai... Úgy bizony mert nincs olyan politikai szemétláda Magyarországon, akit ne állna körbe néhányezer lelkesedő, vagy csupán bamba bámészkodó. Mi ez? Hyde park? Májusi népünnep, színpadokkal? Tökmindegy. Ne keresgéljünk hasonlatokat. Éljünk a negatív elhatárolás módszerével. Ez az egész katyvasz nem (!) tömeg. Ez a baj, mert nem csak József Attila, de a politikatudomány is ezerszer bizonyította, hogy az egyetlen probléma-megoldó a tömeg. Attila ezt így látta a Tömeg c. versében. [A vers hosszú, ide csak töredékek kerülhetnek, de isten biza' érdemes az egészet elolvasni.]

Munkát! kenyeret!
Jön a tömeg, a tömeg!
'A tömeg'
járó erdő rengeteg,
ha megáll, vér a gyökere.
Termőföld talpa, tenyere.
Világ, bekap a tömeg!
Felleget fú orralika,
odvas foga
bérkaszárnyák görbe sora.
Kapkod, nyúl, ahova ér,
csűrért, gyárért, boglyáért,
hétórai munkáért,
bővízű, alföldi kútért...
és sodorja a padokat,
a csákókat, a lovakat,
a fölmutatott kardokat ...
Minden más hiábavaló,
az alku, az átok, a csönd, a szó!
Ő az épület s az építő,
lenn alapkő és fönn tető,
a dolgozó, a tervező...
nem fogja polgári ravaszság,
fölrugja milliónyi láb, -
hú! tömegek, tovább! tovább!

Szóval mi is "a tömeg"? A költő fantáziájában "egységes" valami, aféle "egyenirányított istennyila"! A tömeget persze nem a költői lelkesedés heve hozza össze és tartja egyben ['48 március 15 - Petőfi - Nemzeti dal], hanem a történelmi kényszereken lovagoló diktátorok. Ki így - ki úgy. A hamis történelem úgyszólván hallgat az "eredményes szörnyete gekről" Sztálinról és Maoról, akik százmilliós nagyságrendben írtották saját népüket, hogy megteremtsék modern államaik szilárd alapjait. A történelem Hitlert gyalázza, aki nem leigázta, hanem megbabonázta a népét. A németek soraiban nem hajtott végre tömegirtást, azaz mégis; mintegy 200.000 fogyatékkal élőt pusztíttatott el az Eutanázia program keretében Németországban  [a hadamari eutanáziaközpont krematóriumában] és más helyeken, valamint a megszállt Lengyelországban - együttesen. Hitler igazi bűne a Holokauszt, amely nem a németeket sújtotta. [A németor szági zsidókat nem tekintette németeknek, minthogy nem is voltak azok.] Igy aztán "A holokauszt a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás, amelynek körülbelül hatmillió európai zsidó esett áldozatul." Már volt szerencsém többizben letenni a garast a Holokauszt kérdésében, nem tagadva sőt elítélve azt, teljesen függetlenül attól, hogy hatmillió. vagy "csak" egymillió a valós szám.

A tömegnél tartottunk, amellyel csínján kell bánni, mert vak indulatai vezérlik és inkább romboló, mint alkotó erő. Ezt fejezi ki a maga módján Madách, aki a népszenvedélyt "ronda démonnak" minősíti és az "elhivatottakat" véli alkal masnak e démont féken  tartani "s vezetni, hogy vágyának ellenére nagyot s nemest müveljen szüntelen." Nos egy ilyesféle helyzetbe képzelte bele önmagát Kásler Árpád, amikor kijelentette: itt és most "vezérre" van szükség és ez a vezér szerény önmaga. Őszintén szólva rég nem éreztem akkora meglepetést, mint amikor ezt a manifesztumot olvas tam. Úgy láttam, hogy e képlet két eleme nem valós érték: a tömeg és a vezér. Ehhez képest a képlet hamis, vagyis megoldhatatlan. Ma fokozottan így látom a dolgot.

Majd az idő ítél szegény fejem fölött.

Mindazonáltal nem bocsájtkoztam vitába Kásler Árpáddal sem mint jogásszal, sem mint politikussal. Szokásom szerint jártam a saját útamat - a honlapomon is. Nyilvánvaló, hogy nyolcvanéves vidéki bácsika létemre nem kerülhettem abba a helyzetbe, hogy vetélytársként léphessek bármilyen ringbe. Sajnos ennek ellenére olyan helyzet alakult ki, hogy Kásler Árpáddal kapcsolatban, illetve miatta kezdtek cseszegetni, tulajdonképp máig sem értem - miért.

Az viszont szentigaz, hogy "üdvtanom" egyáltalán nem esik egybe azzal amit Kásler és mozgalma hirdet, ill. képvisel.

Kis vidéki különutasságom végülis abban tetőzött, hogy kigondoltam és papirra vetettem elképzeléseimet egy olyan pártról, amely elvileg (!) alkalmas lehet (?) a magyarságproblémák orvoslására. E kísérletem csodálkozást, értetlenke dést, megbotránkozást, személyes sértegetést, sőt beszédes hallgatást, ill. érdektelenséget "eredményezett". Számítot tam erre, ha nem is ilyen mértékben. Ki kell azonban jelentenem, hogy amit leirtam előzőleg jól megfontoltam és tartom magam - önmagamhoz.

[Itt most eszembe jut huszonötéves önmagam, aki mint '56-os "ellenforradalmár" jogtanácsos, a vállalati kormánybiz tos elé citáltattam. A jó úr (elvtárs) úgy látta tévedtem, ami egy őszinte önkritikával helyrehozható. Azt mondtam neki, "nagylelküsége meghat, de ami az '56-os események értékelését illeti nem én tévedek, hanem ön!" Hát persze hogy egyből kirúgtak. Most nem fenyeget ilyen veszély aktuális helyzetértékelésem miatt, csak az, hogy olvasóim egyrésze elfor dul tőlem. Ezt őszintén fájlalom ugyan, de honlapom "műsorpolitikáján" nem válozatok. Ehhez képest folytatom a párt programtervezet kidolgozását és gyakorta foglalkozom Oroszországgal is. Írásaimnak lesz helyük, ha máshol nem, az (internetes) fiókban...

A végére egy ajánlás következne azok irányában, akik úgy érzik, saját erejükből képesek lesznek a történelem menetét megváltoztatni.

Életrevaló gondolatnak tünik az engedetlenség szítása: az adósok ne fizessenek, tevőlegesen szegüljenek szembe a kilakoltatókkal. Amint várható a kormány addig lebegteti ezt a kérdést, amíg a Bankszövetség nyomása felül nem kerekedik gyávaságán, a választókkal szembeni félelmén. Utána elindulnak a pribékek, a kutyasintérek. Meg lehet rohamukkal szemben védeni az otthonokat? Talán, ki tudja?

Én mindenesetre szorítok nektek! Őszintén fogok örülni győzelmeteknek! Ha elbuktok, igaz részvéttel leszek irántatok. Sírjaitok fölé azonban nem helyezném el a Thermopülai-nál elesett spártai katonák emlékére komponált sírfeliratot: "Itt nyugszunk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak, Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza." A haza nem olyan áldozatot követel, amit ti meg akartok cselekedni. A hazának egyformán gondolkodó és cselekvő milliókra (!) lenne szüksége. Ennyi kellene a "kritikus tömeghez", amely előidézhetné a változásokat. A hitelkárosultak vannak ennyien. Hajlandók lesznek tömegként fellépni? Aligha. A ti saját tömegsúlyotok túl kicsi. Gyutacsnak elég lesz? Aligha. Sajnálom. Szeret nék tévedni.

2013.03.06

Sz. Gy.

 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.03.04

Z.T.  

Tisztelt Szeszák Gyula Úr! Szeretném én is ha tévedne, de nem fog. Z.T. Ne legyen igazunk... Sz. Gy.

 2

13.04.06

Zoltán

Kedves Gyula! Az előző írásaid valamelyikében - a hozzászólásokban - már szó volt erről a hiteles ügyről és Kásler Árpádról. Én is be akartam kapcsolódni a vitafolyamba, de aztán kitöröltem a megkezdett hozzászólásomat. Nem akartam lelombozni a láthatóan lelkes és bizakodó közönséget-közönségedet. Most Te írtad le ugyanazt, amit akkor is gondoltam az egész ügyről. Sőt, ennél én tovább mennék. Az ilyen akciók, még ha jó szándékúak is, többet ártanak, mint használnak. Vonatkozik ez a Kásler-féle tevékenységre is. Ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy semmiféle eredményt nem fog hozni, viszont a tömeg energiáit levezeti, mondhatni kiheréli a tömeget. De ez nem újdonság, ez megy már emberemlékezet óta Magyarországon. Nyilvánvalóan eleve vesztes csatákba vezetik a tömeget a "vezéreik", aztán meg lógó orral mehet haza mindenki, hogy megint nem sikerült. Minél többször játsszák el ezt, annál reményvesztettebb, fásultabb, apatikusabb lesz az egész társadalom. És a végeredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy a "vezér" szimplán csak tehetségtelen, vagy eleve egy megvett ember, akinek a gőzlevezetés a célja.
Én azt mondom, mindenki, aki a jelenlegi rendszerben gondolkozva képzeli el a változtatást, ehhez toboroz embereket, az kártékony a magyarságra nézve. Ez a rendszer ugyanis megreformálhatatlan. Ezen nem segít sem a jogászkodás, sem valamiféle új párt. Nem lehet a mocsokba alámerülve részt venni a játékban. Mert az elnyel, és a részévé tesz. Nem volt még a világon olyan valamirevaló ideológia, ami a régi renddel való kiegyezéssel, vagy valamiféle joviális jobbító szándékkal akart volna változást kicsikarni. Aki nem úgy áll a kérdéshez, hogy azt, ami ide juttatott minket, a földdel teszi egyenlővé, az jobb, ha otthon ül a seggén, és nem koptatja a cipőjét mindenféle felesleges tüntetéseken. Egy olyan "vezér", aki nem totális szembenállást és háborút hirdet, az nem vezér csak egy vicc. Egy epizódszereplő, statiszta a mai rend játékában.
A hitelkárosultak ügye ebből a szempontból egy külön téma. Ez pont nem alkalmas semmiféle forradalmi, "kritikus" tömeg kialakulásához. A tömeg ugyanis akkor "harap", ha 100 százalékig meg van róla győződve, hogy a szemben álló fél minden gond okozója. A hitelkárosultaknál ez meg ugye hibádzik. Valahol belül azért mindegyik tudja, hogy ő is ludas a dologban. Nem igaz ugyanis, hogy nem lettek tájékoztatva. Mindenki tudta, aki nem teljesen debil, hogy a kamatok tetszőlegesen mértékben felmehetnek, ha a svájci frank árfolyama emelkedik. Márpedig, ha az ember tudatában van annak, hogy ő is "elkúrta" a dolgot, nem csak a gonosz ellenfél, az igencsak lohasztóan hat a harci morálra. Ettől még jöhetne egy "vezér", aki persze vezér módjára viselkedne. Nem paragrafusokkal hegyezné a zabot, hanem azt hirdetné, hogy senki ne fizessen, a "dézsmaszedőket", végrehajtókat meg tűzzék a kihegyezett kasza végére, ha megjelennek a háznál, a levágott fülüket meg küldjék vissza a banknak. Mondjuk ez már egy korrekt program. Csak ehhez ugye valódi vezér kéne. Annak meg híján vagyunk, nagyjából II. Rákóczi Ferenc óta. Üdv Zoltán.
Káslerről gonosz célzatot nem tudok feltételezni. Ő tulajdonképp totális szembenállást hirdet, ehhez azonban táborának és neki a vezér nek nincs elég erejük. ["Nagy volt a papnak az ő tudománya, de mi haszna, ha kevés volt hozzá a vágott dohánya."]
Ami a károsultak tájékoztatását illeti. A svájci frank látszott az egyetlen stabil valutának. A korábbi cikkemhez mellékelt grafikon kisérteties hitelességgel igazolja ezt. A könnyelmüség abban a vonatkozásban igazolható, hogy a későbbi károsultak anyagi erejükön felül vállaltak törlesztési kötelezettsége(ke)t. Ebből a "hitel dőzsölésből" akkor is baj lett volna, ha a svájci frank nem bokrosodik meg. A grafikonról leolvasható árfolyamgörbe-ugrás egyértelmüen a spekuációs támadást igazolja, mert Svájc vonatkozásában semmi olyan tényező hatása nem igazolható, amely felfelé "kényszeríi tette" volna az árfolyamot. Sz. Gy.
 

3

13.03.08

Gőgös István

Gyula! Valamiben nagyon egyetértünk, hogy a jogi út nem járható. Ezer és egy példával tudnám igazolni, de minek. Viszont a tömeg kialakulásához feltétlenül szükség van a helyzet további romlására, amely a tények ismeretében be is fog következni. Az erőszak csak gázolaj a tűzre. Lehet, hogy felgyorsítja a folyamatokat, de lényegesen több áldzata lesz, mintha a csendes, de konstruktív ellenállással, segítjük elő a jelenleg regnáló hatalom bukását, amelybe az összes meglévő és megalakuló pártot beleértem. Ez lenne annak a nemzeti értelmiségnek a feladata, amely ma Magyarországon nem létezik, mert vagy behódolt a maffiának, vagy ha nem, akkor likvidálták. Más megoldást nem tudok elképzelni mint a tudatos kivárást addig amíg ez a tömeg létrejön és aktivizálódik, és akkor lesz szükség olyan emberekre akik tényszerűen ismerik a maffia szerkezetét, és el tudják mondani, hogy hova kell lőni. Gőgös István Sorsunk jobbra fordulását csak attól várhatjuk, hogy megváltozik körülöttünk a világ. Erre azonban fel kell készíteni önmagunkat. Sz. Gy.

4

 13.03.08

Siggo

A kritikus tömeget nem lehet egyik napról a másikra megszervezni.Kásler ezt nagyon is tudja. A létszám szépen szaporodik és szaporodni is fog. Előbb utóbb el fogja érni a kritikus tömeget.Nemcsak azért mert egyre többen felismerik ennek jelentőségét hanem mert rá fognak szervezni. A nem fizetés mint Szeszák úr mondja nem olyan egyszerű.Legtöbben nem csekkel fizetnek hanem eleve letiltják a számlaszámról. Mivel az egyszerű dolgok a legkéz enfekvőbbek,van egy javaslatom ez ügyben.
A munkavállaló arra számlaszámra kapja a bérét stb.amit megad a munkáltatónak.Ezt bármikor jogában van megváltoz tatni.Kérheti a bére átutalását akár egy nem nevére szóló számlaszámra is.Ebben az esetben a bank nem képes levonni a törlesztőrészletet.Mivel kezes is van, neki is ezt kel tennie.Pár hónap múlva a bank kérni fogja a letiltást a munkálta tótól.Viszont ekkor már nem lehet letiltani az egész bérét. Jelen pillanatban teljes béreket visznek el a bankok és még kevés is.Ezzel párhuzamosan kérni kell a bankot,hogy tételes kimutatást küldjön laikusnak is érthető módon, (tehát ne kelljen hozzá közgazdász) hogy az eddigi törlesztések tételesen hogyan és mi alapján lettek kiszámolva.Erre egyébként minden szerződésben kötelezték magukat mégsem teljesítették.Annyira nem,hogyha bemegy valaki a bankba személye sen akkor sem kap ilyet mert nem tudnak adni.Tudjuk miért.Ebben az esetben már felszólíthatjuk a bankot,hogy amíg ezt nem teljesítik csak annyit törlesztünk ami az induló törlesztőrészlet volt.Pl. Ha 2006-ban 45 ezerrel kezdtünk havon ta most meg 120ezer a 45-öt fizetjük.De azt fizetjük.Nem mondtuk fel a szerződést csak a szerződés betartására köte lezzük a bankot.Tessék tételesen levezetni (igazolni), hogy miért annyi az ennyi.A mi családunk most fogja  ezt a folyamatot elindítani.Ezt a bank semmilyen bíróságon nem tudja kivédeni ha nem teljesíti. Arra nem lehet hivatkozni, hogy nem tudjuk.Nyugodtan számoljon fel rá + kezelési költséget de lehetőleg ne valutában. Ha mégis teljesíti, amit kétlek, már könnyű lesz utánaszámolni vagy számoltatni. A bank tudomásom szerint nem az Atyaúristen még ha annak is képzeli magát.
Zoltán idézet. "Ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy semmiféle eredményt nem fog hozni, viszont a tömeg energiáit levezeti, mondhatni kiheréli a tömeget."  Zoltán ezen írásával nem tudok mit kezdeni. Szerintem ez pont fordítva van.Nagy változásokat csak a népakarat, a tömeg tud kiharcolni.Mivel nincs médiája egyetlen eszköze a demons tráció. Az egy más dolog,hogy ezt kihasználva aljas módon ráépülnek különböző hatalmi ágazatok és így más lesz a végeredmény mint az eredeti kitűzött cél.Ezen lehet segíteni különböző módszerekkel.Hogyan lehet felismerni a provokátort című összefoglaló írást kel közzétenni.PL.Mást kiabál mint a tömeg,kevesen vagy kisebb csoportokban skandálnak,sokszor telefonál vagy fényképez főleg mobillal,folyamatosan változtatja helyét,azonnali erőszakra buzdít vagy más helyszínre való elvonulásra stb.Nagy részben ki lehet szúrni az ilyeneket,teljesen nem de annyira igen,hogy ne tudják másfelé terelni a tömeg hangulatot. Na ez volna a javaslatom. Tisztelettel: siggo.
Javaslataid megszívlelendők. Remélem, lesz aki felfigyel rá a küzdők közül. Örülnék annak, ha Árpád mozgalma hólabdából lavinává szélesedne. Ilyen "irracionális" jelenségek előfordulnak a történelemben, tehát könnyen bekövetkezhet amit írsz. Sz. Gy.

 5

13.03.08

id. Kiss László

Kedves Gyula bá! Megrémisztett gondolat sorod, amit papírra vetettél. Persze nem vitatva annak reális alapját. Küldtem én is e-mailokat Árpinak rá se bagózott - no de semmi baj - én is drukkolok neki - a rémületemet a ma kapott e-mail oldotta fel - Lázár felett győzött Mónus Áron - gratuláltam bátorságáért és kiállásáért - a hosszú idegfeszítő egészség romboló kálváriája meg hozta gyümölcsét. Örülök a vén harcos sikerének én is.
Lehetséges, hogy történik valami? Valami ami meghozza a kívánt változást - magyar honban magyar uralom lesz magyar törvényekkel, és kiszolgálókkal, mert bizony ahogy írod eddig sem jogbiztonság, sem létbiztonság és közbiztonság sincs - Ez mind megváltozik? Igen és a magyar irányban azaz ember lesz az ember újra. Nem igaz az a kommentelő aki írja, aki a békét hozza, elviszi a szabadságot - mert aki hozta a szeretetet, hozta a gyűlöletet is, hisz gyűlölünk ma emberhúst enni, nyíltan embereket rabszolgasorsba tartani, meg stb. Ugyan úgy fogjuk gyűlölni azt is ha ember embernek farkasa nem fog megszűnni - mert a szabályok és a felfogás az lesz. NEM GYILKOLUNK EMBERT! CSAK ÖLELÜNK! id. Kiss László  U.i.: Hogy az én ügyemmel mi lesz - nem tudom....
Remélem , nem  kell csodáknak történniük szabadulásunkhoz. Sz. Gy.

6

13.03.08

R&T

Varga István mondta a Kossuthon 2013.01.19-én az "Időt kérek" című műsorban: Riporter: Nos, mit lehet arról mondani, hogy az elmúlt egy esztendőben azok az intézkedések, amelyek az adósmentést szolgálták, mint az árfolyam rögzítés, végtörlesztés és a Nemzeti Eszközkezelő? ... Varga István: Meggyőződésem, hogy igen komoly eredményeket hoztak a hitelezőknek, tehát a bankoknak, annál kevesebbet a polgároknak. Ugyanis minden ilyen követelést, amelyet a bank hitelként nyújtott és nyilvántart, ő kockázat szempontjából kell, hogy értékelje naponta, és ennek megfelelően kell a bank rendszerében tartalékokat képezni, és így kell gazdálkodnia. Nos minden intézkedés, ami ebben az időszakban történt, javította a bankoknak az ottlévő hiteleiknek a kockázati besorolását, hiszen amikor árfolyam rögzítés történik, tulajdonképpen csak elhalasztják a különbözetnek a befizetését. A halasztás idejére a bank egy gyűjtő számlára rakja ezt a különbözetet, ott tartja nyilván. A különbözet után negyedévente felszámítja a kamatot és negyedévente tőkésíti a kamatot. Kamatos kamatot számít az árfolyam különbözetre. Riporter: Magyarán, azok az emberek akik ezt a lehetőséget választották, még rosszabbul fognak járni... Varga István: Pontosan! Egészen pontosan azt kell mondani, rosszabbul fognak járni. Kaptak egy lélegzetvételnyi lehetőséget, de ennek olyan árat szabtak, ami -- én azt mondom, hogy -- pofátlan. No most ezt az árat aztán a bank beárazza a saját üzemében, s pozitívan érzi magát emiatt, mert ahelyett, hogy egy nulla közeli értékű pénzügyi eszköze lenne, 100 %-ot meghaladó értékű eszközhöz jut.
Eddig az idézet. Nem akarván szítani a tüzet, csak csendben megjegyezném, hogy "népnemzeti" kormányunk, az összes hivatal ezt reklámozza. Ennyi! r&t
Ha Orbán bukik - amiben reménykedem - ebben kiemelkedő szerephez jut a frankhite lezéssel kapcsolatos idétlenkedés és hazudozás. Sz. Gy.

7

13.03.09

Siggo

A mai demonstráción Kásler kimondta a lényeget. Alkotmányozó Nemzetgyűlés! Gyanítom több ezren lehettek mert a média ezer emberről beszél. (Sajnos  nem tudtam ott lenni. De ha már lőnek ott leszek.). Bezzeg a Japánok több tízezren tüntetnek csak az atomenergia ellen. A Hungárian Real News szerint ez is a cél.Ebben is lehet valami igazság.Ha a Fidesz úgy látja,hogy nem nyerheti meg a következő választást egy gyenge polgárháború bebiztosítaná őket.Ennek az elgondolásnak sajnos van alapja.Ha megnézzük,hogy jelenleg mindent és mindenkit tudatosan (másképp nem megy) tesznek tönkre ezzel magukra haragítva a népet, mi más célja lehet? Csak a hülye nem látja mit csinálnak.Mindent csak nehogy jó legyen.Minden pénzt vonzanak magukhoz mágneshez megszégyenítően, az se számít,hogy ettől régi bevált hasznos cégek és azok dolgozói is mennek tönkre.Lecserélik folyamatosan a vezető gárdát vezérigazgatói szintig,meg még az alá is.Ezeknek az embereknek aztán már nincs lehetőségük mérlegelni. Azért lettek odatéve,hogy parancsot teljesítsenek. (Ez, mondjuk majd a bíróságon, kevés lesz.) De ezt ők még huszonhat diplomával sem látják (vagy nem merik látni) mert mind olyanok kerülnek pozicióba akik beszariak.Gondosan ki lettek válogatva. Aki ma azt mondja magáról,hogy fideszes az vagy nem normális vagy fogott ember. Ez csúnya jövőt vetít elénk mert azt jelenti, hogy sok vér fog folyni. Az igazság győzelme mindig sok áldozattal járt mint látjuk a történelem ben. Most sem lesz másképpen. A Nemzetgyűlés összehívását mindenképpen akadályozni fogják és ebbe az összes párt beleértendő.Ezt csak több milliós tömeggel lehetne elérni,akkor is igen sok emberélet árán.Ezt az árat úgy néz ki muszáj lesz megfizetni.Különben szart sem ér az egész.Mert lesz megint egy párt csere, egy kis engedmény és minden marad a régiben. Ezt játsszák hatvan éve. Most is arra számítanak,hogy lesz kit hívni fegyveres segítséget.Na ez most nem fog összejönni.Pont azért nem mert kelet-nyugat minket használ ütközőpontnak. Nem mi érdekeljük őket, hanem egymással nem mernek szembenézni. A szuverenitásunkat keletről védik az Oroszok-nyugtról meg a NÁTO? Lehet át kéne települni az alföldre.Közben majd egymásra kiabálnak régi eltitkolt mocskosságokat. (Marshall-terv)Trianon stb. A vége csak is a függetlenség lehet. Egyszerűen nincs más megoldás.A Nemzeti függetlenséget egyszerű elmagya rázni mégsem érti /vagy nem akarja/érteni még hazánk vezetői sem.Ennek csak egyetlen magyarázata lehetséges.Nem is akarják. Az egész rohadt hatvan évben szereplőket és annak leszármazottait el kel takarítani.Ez volna a megoldás. Hogy nem hagyják? Persze,hogy nem. Na ehhez kell a tömeg.Több folyamat elindult már és egyszer összeérnek és egységesek lesznek. Jelenleg a megosztás a legjobb politika amit kitaláltak. Ez csak időhúzásra jó másra nem.Addig is még pár milliót levesznek a devizahiteleseken akikbe önkormányzatok megyei szervezetek is beletartoznak.Vagyis így-vagy úgy de közvetve mindenkit érint.Gyakorlatilag az egész ország. Ez egy rafináltan kidolgozott terv része. A kétharmad is az volt csak sokan nem vették észre. Ebből az látszik,hogy minden előző kormány is részese ennek a néppusztítának.Ezek szerint azért nem felelt már meg az MSZP mert túl lassúak voltak.O.V. viszont túl gyors.Ha nem váltanak gyorsan kormányt a nép fog és akkor bukta van. Tisztelettel: siggo. Kásler valóban kimondta a lényeget. A lényeg sajnos az, hogy mozgalma megbukott. [Csurka is játszott már ilyesmit, csak ő százezer emberrel.] Nem örülök ennek és nem büszkélkedem azzal, hogy lám előre mondtam. Alkotmányozó Nemzetgyűlés! Dèja vu! Csak a csecsemőnek, ill. a tájékozatlan embernek új minden. Ez a műsor már lement. Volt már egy ilyen Nemzetgyülés, én alelnöke voltam.... Fegyelmivel (!) távolítottak el, mert szembeszálltam a cionistákkal. Kazalnyit írtam róla a honlapon, de senkinek sem készítek linkeket. Nézzen utána, akit érdekel. [A sok szarházi, aki Kásler miatt piszkoskodott velem, most vajon mit szól? Persze névte lenül írni könnyü, hallgatni még könnyebb...] A mellékelt képkivágás Kásler honlapjáról való. Így nem lehet. Erre utaltam Facebook oldalamon. Nem kaptam választ. Sz. Gy.

 8

13.03.09

Kisokos

Tisztelt Szeszák Gyula Úr! Siggo Kásler és az Alkotmányozó nemzetgyűlés témakörében tett írásához kapcsolódnék. Nem tartom jó ötletnek a háborút, mert mindig ugyanazok a nyertesek és a vesztesek, mint akik a korábbi háborúkban is voltak. A nyeréshez jelentős túlerő kell, ami ugye nincs. Egy csata megnyeréséhez sincs elég erő. Csatavesztés esetén a helyzet tovább romlana.  A hatalmat nem megtámadni kell, hanem megragadni. Vannak békés lehetőségek is. De nem javasolnám új párt alapítását, mert itt nem rúgna labdába, mivel a tömegek nem kapnák meg a szükséges agymosást pártos média nélkül. De el lehet gondolkodni egy már ismert párt jó célra történő felhasználásán. Az Alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdése szerint :...”A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. ...” Tessék élni a lehetőséggel! Van 100 ezer devizahiteles, ha egy jelentős részük – 10 ezres nagyságrendben - belép a kormányzó pártba, máris érvényesíthetik az akaratukat, törvényes keretek közt, új vezetők kel átvehetik a hatalmat. És Kásler  - vagy más - máris Fővezér lesz. Addig is szaporodjanak és sokasodjanak a hazájukat szeretők, hogy elegen legyenek, ha ütött az óra, és a harc elkerülhetetlen. Tisztelettel: Kisokos Ez a tömeges belépés valóságos Kolumbusz tojása. Kivédhetetlen - lenne, ha akadna annyi hitelkárosult, hogy "eltérítse" a Fideszt. Most az egyszer kivánom, sokan olvassák a honlapot és gondolkozzanak el az adott (!) lehetőségen. Sz. Gy.

9

13.03.09

R&T

A teljes kép megköveteli, hogy leírjam Varga István véleményét az eszközkezelőről is (ugyanabból a 2013.01.19-i "Időt kérek" riportból). Teszem ezt azért, mert a hivatalos szervek ezt tartják a másik "megváltásnak".
Varga István: "...Az eszközkezelőről ne beszéljünk, ugyanis ami ma történik, az nem eszközkezelés, hanem   ingatlan kezelés. Ugyanis mit kellett volna csinálni? Azt, hogy a bankoknál lévő, ilyen módon törlesztési probléma alá kerülő adósságokat, tehát a hitel állományt, egy önálló hitelintézmény veszi át, átértékelve újraköti a szerződéseket és az újrakötéshez szükséges forrásokat a tőkepiacról szerzi meg. Miután a vételár és a megkötés közti különbözet nyereséget hoz, ezért ennek a forrásnak ... tud .. kamatot,. azaz hozamot adni. Ez a módszer a nemzetközi piacon mindenütt ismert. Nigéria meg tudta
(!) oldani, Törökország, Thaiföld, Írország meg tudta oldani, és még sorolhatnék számos országot. Magyarország -- elnézést -- de becsapta (!) az ügyfeleit. Eszközkezelőről beszélt, de nem  hitel eszközöket kezel, hanem 'no akkor add ide az ingatlanodat, majd az ingatlanoddal csinálok valamit' ". Épp most olvastam egy értekezést arról, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok együttesen egy polgárháború felé terelik az országot. Ebbe a "konteoba" illik bele, hogy amit az MSZP kormány, ill. a Fidesz kormány meg tudtak volna oldani, az úgy oldották meg, hogy gazdasági tömegszerencsétlenséget okozzon. Sz. Gy.

10

 13.03.09

Melampo

T. Szeszák Úr! Kásler Árpáddal történt néhány levélváltásom alkalmával sajnos én is hasonló következtetésre jutottam. Ami engem nagyon zavar vele kapcsolatban az az a kettősség amit folyamatosan tapasztalok. A retorikája egy bolíviai gerillavezéré, az eszközei amiket felvonultat pedig a katolikus nyugdíjas nőegyleté. Vagy jól megterve zetten irányítják őt, vagy nem látja át a szinte megoldhatatlan feladatot. Mindkét esetben borítékolható a bukás. Nem is beszélve a modoráról ami rengeteg embert még taszít is. Sajnos a hozzászólók írásaiból is azt szűröm le, hogy nem hogy a a fától nem látják az erdőt, de még magát a fát sem látják.  A demokrácia, a liberalizmus nem politikai, illetve gazdaságfilozófiai fogalmak, rendszerek és elméletek. Ezek díszletek, paraván a valódi hatalmat gyakorló általam látokráciának (látens hatalom) elkeresztelt politikai rendszernek és szereplőinek elrejtésére a laikus szemlélő elől.
Itt mindenki a demokratikus politikai rendszer átalakításáról beszél, de mintha nem vennének tudomást arról az egyszerű tényről amiről Ön is ír, hogy a hatalom a monetáris rendszer irányítóinak, a bírói karnak és a médiák irányítóinak a kezében van. Mivel ezeket a társadalom számára kulcspozíciókat betöltő személyeket nem demok ratikusan választjuk, minden további ilyen jellegű polémia felesleges időpocsékolás. Amit ma demokráciának nevezünk az a tömegeknek készült, jól szervezett, képzett moderátorok által irányított figyelemelterelő show forgatókönyve. Bátran kimondhatjuk, hogy az alkotmányunk egy sajtpapír, a jog rendszerünk egy jogfilozófiai szénaboglya, az igazságszolgáltatásunk egy rémálom, a köz és politikai életünk egy bábszínházi előadás. Ez az ország mind társadalmi, mint politikai, mind gazdasági értelemben lassan leginkább egy tragikomikus bohózatra kezd hasonlítani. A mai értelemben vett demokrácia szerintem nem létezik. A nagy tömegnek mindegy mit mondanak. Nekik az az igaz amit elég sokszor, elég hangosan, elég agresszíven ismételgetnek. Elég sokszor, elég hangosan, elég agresszíven ismételgetni pedig az tud akinek a birtokában ehhez elég sok pénz van. A tömeg nem informálódik, nem analizál, nem absztrahál, nem szintetizál. A tömeg vegetál.  Melampo  
Megállapításaival egyetértek. Az ön által emlege tett "show" iskolapéldája volt az MSZP legutóbbi nyilvános gyűlése. Ez a látvány: a showmanek és a hülyén lelkende ző tömeg már ismert a Hit Gyülekezete "istentiszteletei" révén. Ami engem illet, új "sajtópolitikát" hirdetek. [Erre utaló jelzések vannak új honlapomon is.] A főtéma Descartes "Cogito ergo sum" formulája alapján a "tiszta tudat" elemzése lesz. Sz. Gy.

11

13.03.09

Szerkesztő

   Dochnal Róbert részére. Kedves Róbert! Jelöld meg, hogy két hozzászólásod melyik írásomhoz kapcsolódik. Sz. Gy.

12

 13.03.12

Siggo

Tulajdonképpen a hozzászólóknak velem együtt,igazuk van meg nem is.Kásler úr is kis tévedésben van már ami a Nemzetgyűlést illeti.Mert hogy kinek van joga összehívni.Lássuk mire gondolok ("nemzetgyűlés: alkotmányos válság, nemzeti tragédia háború, megszállás, forradalom"), stb. után választott képviselők gyűlése, melynek feladata új alkotmány vagy alkotmánymódosítások törvénybe iktatása és az országgyűlés előkészítése.  - Célja a megváltozott viszonyok törvényekbe foglalása, (alkotmányos) rögzítése"- "A rendszerváltozás után 1990: a várt alkotmányozó ~ elmaradt, az Európai Unióba belépés után rendezik." Franciaországban Ezt elfelejtették hozzátenni. Nemzetgyű lést vagy a parlament vagy a köztársasági elnök hívhat össze.A népakarat is kezdeményezheti Nemzetgyűlés kikénysze rítését.Ez tehát csak nyomásgyakorlással érhető el.Viszont ha nem legitim az utolsó Nemzetgyűlés óta létező hatalom a kikényszerítésnek nagyobb jogosultsága van.Tehát Kásler úr csak a Nemzetgyűlés kikényszerítésében játszhat szerepet. Követelheti a Köztársasági elnöktől a Nemzetgyűlés összehívását a fenti okokra hivatkozva a nép nevé ben.Vagy ha már semlegesítette a jogtalan rendszert automatikusan Nemzetgyűlést kéne összehívni.Az elgondolás jó, csak előbb meg kel vívni a harcot mert harc nélkül semmilyen hatalom nem adja fel ha legitim ha nem.Egyenlőre kár volt kijátszani az adut mert még nincs meg a kellő tömegtámogatás.Ez egy későbbi pont lett volna ha már pár százezren vannak. Tisztelettel! siggo. Jó ötlet volt. Amint jeleztem, ezt már végig zongorázták mások, köztük jómagam is. Sz. Gy.

 13

 13.03.12

 Horka

Adjon Isten Gyula bátyám! Most is mint már annyiszor fején találta a szöget. A devizahitelesek problémáját nem azért nem oldják meg, mert eddig nem volt Kásler Árpád "fáklyája" és a sötétségben nem találták a helyes utat. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a gengszterváltás óta nem nőhetett fel olyan párt, amely a magyarság valódi érdekeit szolgálta volna (és itt a hangsúly a SZOLGÁLATON van). Éppen ezért a kontraszelektált másodpercemberekből álló kormányok tagjaiban a megoldás felé irányuló akarat csírája sem jelenik meg. Ergo a jelenlegi "rendszer" keretein belül nem lesz megoldás. Ami a "kritikus tömeget" illeti arra mindaddig várnunk kell, míg az írástudók közt az árulók vannak túlsúly ban. Üdv: Horka Én is a "rendszeren" kivül keresem a megoldást. Sz. Gy.

14

13.03.15 

Nagy Sándor

Kedves Gyula! Kiváló cikkíró vagy. Nagy szerencsének érzem, hogy az első perctől kezdve nyomon követhetem írásaid. Cikk-dzsungeledre óriási szükség van.
Most pl. jogászokat is bírálsz, nekem   műszaki embernek ezek a kulisszatitkok igazi (bár már korábban keresztben lenyelt) csemegék. Laikusként én is belementem   abba a csapdába, hogy csak ügyvédi pecsétet igényeltem, de azt is csak akkor, amikor már kötelezővé tették. Kíméletlenül, stratégiailag igen nehezen kerülhetően, kiollózott norma szövegekkel adtam be a kereseteimet. Leggroteszkebb - és egyben utolsó - élményem , amikor az ítélőtáblán a három mihaszna bírónő próbált úgy tenni a 25 m2-es teremben, ahol összesen heten voltunk, mintha nem venné észre a folyamatos jelentkezésemet, hogy aztán meg nem adva a szót, hazug ítéletükkel elkaszáljanak egy "fellebbezésnek helye nincs" kegyelemdöféssel. A végig meg se moccanó, kirendelt ügyvéd a tárgyalás végén pedig szájra tett kézzel, kifelé sietve mondta, hogy itt az épületben ne beszélgessünk, mert kamerán figyelik...
Fene se tudta, hogy ez a buzgóság sérti a bírókat, műszaki létemre komolyan hittem, hogy ezzel segítek a jogalkal mazásban. Felségsértést inkább abban láttam volna, ha nem szájbarágósan adom elő a tényállást. Még azt találnák rám mondani (ami a halálom lenne, ám mégis fején találnák a szöget), hogy ez egy felkészületlen laikus... Sértődékeny, ráadásul nem éppen jóerkölccsel bíró szent tehenekre bízni esetleg életbevágó döntéseket csak egy száraz tényál lással óriási kockázat. Mára oda jutottam, hogy előbb bevállalok egy szív+tüdő átültetést, mint egy akármilyen pert.
Más, szintén ehhez a cikkhez: A 21. századra eltűntek a tömegek. A hatékonyan működő figyelemelterelés tárháza végtelen és alapvetően két sodrata van: ilyen-olyan ok miatt nem részt venni, illetve észre sem venni a problémát. Ez utóbbi a közönyösség magas foka, de ők vannak többen. Baráti üdvözlettel: Nagy Sándor
Rég volt, amikor H.H.E. [a Hülye Hankiss Elemér] megírta nagy müvét a "Társadalmi csapdákat". Ebben jogi, jogi - etikai kérdéseket is tárgyal. Én is tudnék egy ilyesmit írni ügyvédi élményeimről, amelyeket a bíróságokon szereztem és szerzek nap mint nap, amíg meg nem üt a guta.
A Rákosi, majd a Kádár korszakban kezdtem vesszőfutásomat ezen a rögös pályán. Akkor még birói és ügyészi "akadémiát" végzett gyorstalpalósok is vádoltak és ítélkeztek. Egyikük villamoskalauz volt nyolc év általános iskolával és egy év akadémiával a háta mögött. Harcos ügyészként kezdte, majd bíró lett és megyei birósági tanácselnökségig vitte. Menet közben megtanult írni olvasni és ítélkezni... Ha 11 pontba szedve adtad elő fellebbezési mondanivalódat, biztos lehettél benne, mindre válaszol. Ma napokig ülhetsz egy tárgya lóteremben és biztos lehetsz benne, az ítéletből az sem fog kiderülni, hogy a vádlottank védője is volt. Hogy a védő mit mondott? Ugyan... Aztán ha elolvasod az indokolást kiderül, hogy a bíróság nem vett figyelembe jogszabályokat és jogeseti döntéseket. Ezt megteheti, mert nincs egyféleképp értelmezhető jogszabály. Az eseti döntések pedig csak akkor érdekesek, ha alátámasztják a bíró álláspontját.
Az ügyvéd számára azonban nem ez a (személyes) csapda, hanem az, hogyan viselje magát a bíróság előtt, hogy ne ártson - az ügyfelének, aki fizetett neki és bízik benne. Ha úgy viselkedik, mint a te kirendelt ügyvéded, akkor nem árt, de nem is használ az ügyfelének, azaz becsapja őt. Ha "harcolni" próbál, kész tragédia - az ügyfélnek... Veled ugyanis a bíró nem tud kitolni, legfeljebb ha el tud kapni egy kis bírság erejéig. Ha úgy harcolsz, hogy a leírott, vagy elmondott szöve gedbe belekerül egy szó, egy jelző, amit "sértésnek" vesz, régen rossz; ám nem csupán aktuális ügyfelednek, hanem  minden továbbinak und so weiter. A bíró nem felejt... De nemcsak ő fog kitolni veled, hanem a férje, vagy a felesége, aki szintén bíró, továbbá valamennyi "szolidáris" kollega - hetedíziglen. Lehet persze, hogy mindez csak látszat, amelyet üldözési mániád mutat valóságnak. De hova tegyen az ember olyan megesett esetet amikor egy megyén trónoló nyikhaj arra biztat négy alperest, hogy a tárgyaláson adjon megbízást az ötödik alperes ügyvédjének. Ezt nyomban jegyzőkönyvbe veszi és pár perccel később kihirdeti az ítéletet, amelyben az egy ügyfél után "járó" 50.000 Ft.-on felül további 200.000 Ft. "mérsékelt összegü" perköltséget ítél meg ügyfeled terhére. Rohansz a Táblára. Ott a kemence-termetü kreolos tanácselnöknő gúnyosan néz - a fejed fölé, majd helybenhagyja a 250.000 Ft.-ot és megítél újabb (!) 250.000 Ft.-ot, hangsúlyozva, hogy ez "mérsékelt" perköltség... A Kúria ezt a disznóságot helyreteszi, de mi lesz a többi ügyfeleiddel, ha e "bírák" kezébe kerülnek? Egyszóval: nem fenékig tejfel nekünk ügyvédeknek sem. Téged személyedben döngöltek agyagba. Ha ügyfeleddel teszik ezt, átérzed és még szégyelled is magad. Sz. Gy.