Ugrás a hozzászólásokra
Ugrás a frissítésekre
1.)

 

A "hitvány" szó szinonimái

A zsidó Európa

Consummatum est (elvégeztetett). Gyarmatositották a gyarmatositó kat. A fehér ember kultúráját felváltja egy sémi faj álkultúrája. Kettőezer esztendőbe tellett, de megérte - nekik.

A gazdasági állapotokról ezúttal nem lesz szó. Európa "erkölcsi ségét" próbálom jellemezni a közelkeleti események, jelesül Sziria kapcsán.

Nem új témák ezek nálam, csak eddig nem kapcsoltam őket össze. Most eljött az ideje ennek is egyrészt amiatt, mert "az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elfogadott egy határozatot a sürgős viták eredményeként, melyben elítéli külföldi 'zsoldosok' részvételét a szíriai harcokban, a kormány oldalán." E jogi és "erkölcsi" verdikt alapján, ill. annak fedezete alatt, özönlenek az amerikai, izraeli, angol és francia fegyverek a "felkelőkhöz". A felkelőkhöz, akik  akik az említett NATO államok gyilkos kommandóiból és a közelkelet nyugatbarát államaiban toborzott "üzleti szabadságharcosokból" állnak. (Az egykori Deutschland helyén felépült "Merkelland" talán nem küld katonákat a mészárláshoz, de gaz dasági, politikai és "erkölcsi" súlyával, no meg fegyverszállításokkal támogatja azt.

Merkel amúgy a zsidók nagy barátja. Nemrég tüntették ki. Nyilván megszolgált érte. [Hogy meg van hatva - a rusnya tehén...]

"Cikkzárta" után érkezett. Merkel helyesli és szorgalmazza a Perzsa Öbölbe irányuló  fegyverszállitásokat...

Másrészt azért írok erről, mert az Oroszország által szállított - szállítandó (?) SZ-300-as rakéták kapcsán a zsidó hisztériázás átragadt az egész világra, természetesen ránk is, olyannyira, hogy a nagyon kultúrált, nagyon okos és nagyon jól tájékozott ATV bemondója már attól vacogott, hogy ezekkel a rakétákkal el lehet érni Jeruzsálemet. Ojvé! Hát persze, ha a bot is elsülhet, sose lehet tunni...

Szerkesztés közben érkezett, hogy "Guido Westerwelle német és John Kerry amerikai külügyminiszterek Washing tonban hibának nevezték az orosz-szíriai 'alkut'. Véleményük szerint a fegyverszállítás veszélyeztetheti a június közepére tervezett szíriai békekonferenciát. Kerry szerint az orosz fegyverszállítás megbonthatja a régió stabilitását, és joggal váltja ki Izrael aggodalmát." Ezt mondják, miközben az EU és Amerika feloldják a felkelőket sújtó fegyverszállítási "embargót". Ügyes, nemde? Izrael aggodalma, hál' istennek, ezúttal teljesen jogos, de nem csak, sőt nem is elsősorban az SZ-300- asok miatt.

Szíria értéséhez pillantsunk vissza a lebombázott Libiára. Miért támadták meg, miért mészárolták le Kadhafit? Terrorállam volt? Népelnyomó állam volt? Hát persze ez is volt, az is volt, de afelől még egész jól megvoltak vele, ill. Kadhafival. Lám a kis francia jakhec (Sarkozy) is. Tudjuk, Kadhafi lökött volt kissé. Talán ennek tudható be végzetes ötlete és meggyilkolásának oka: a libiai aranydínár  tervének bedobása. [Téma érdekes - lásd a linket.] 

Nota bene, Libia most ott tart, hogy
"az új líbiai hatóságok képviselője azzal a kéréssel fordult az orosz vezetőséghez, hogy Líbia orosz fegyvert szeretne beszerezni és hajlandó felújítani a korábban megkötött, de közben leállított szerződések teljesítését." A Libia felett aratott nyugati "győzelem" felér az irakival. [Ez utóbbiról is szó esik lentebb.]

De Sziriát miért? Az egész olyan "ártatlanul", olyan sablonosan kezdődött
"2011 márciusában, a tunéziai események hatására, kormányellenes demonstrációkkal. Az emberek az aszadista politikai elit autoritárius hatalomgyakorlása ellen tiltakozva vonultak utcára. Itt szinte biztosan tetten érhető az amerikai szervezetek ténykedése és feltételezhetjük, hogy Izrael is aktívan részt vett a kétségtelenül létező elégedetlenség felerősítésében. A demonstrálók kezdetben csak reformokat követeltek, nem rezsim váltást. Részben a rendfenntartók erőszakos beavatkozása miatt a tüntetések zavargássá fajultak. A rendőrség meglehe tősen brutális eszközökkel lépett fel, éles lőszerrel lőtt az emberekre, a lázongások gyorsabb elfojtása érdeké ben pedig harckocsikat, sőt hadihajókat is bevetettek." Lévén ez a legszoro sabban vett amerikai, izraeli, angol és francia belügy (...), hamarosan özönleni kezdtek Sziriába a "felszabadítók". Írtam (találgattam) erről "Jahve negyedórája" c. cikkemben ill. a "Föld fekélye a NATO" c. másik cikkemben.

A két "polgárháború" forgatókönyvei hasonlítanak egymásra, egy kivétellel: Sziria fölött nem tudtak repülési tilalmat bevezetni az ország saját légiereje számára, azaz "tiszta égboltot" teremteni, a NATO, ill. az izraeli légierő szabad garázdálkodásához. Márpedig, ha a NATO és Izrael dögkeselyüi a földön kénytelenek tollászkodni, a dolgok nem mehetnek igazán jól. Nem is mennek...

Izrael próbálkozott ugyan néhány "huszárvágással" de ezek felemás eredménnyel jártak. Mindenekelőtt a Damaszkusz közelében bevetett nukleáris (?) bunkerromboló bombára - raké tára (?) kell gondolni, amely körül a csönd most fülsíketítőbb, mint a robbanás hangja volt. Pedig a téma érdekes lehet, hisz a tettes a "Merkelországból" szállitott Dolphin tipusú tengeralatt járóról inditott izraeli atomrakéta (?) lehetett. A felemásság azt jelenti hogy Delfinkét egy sziriai torpedónaszád elsüllyesztette, ha hinni lehet az alábbi tudósításnak.

"It is reported that the Israeli Dolphin submarine, a German built diesel/electric craft, was attacked and sunk by a Syrian Navy torpedo boat at 2:30 AM, May 2, 2013 while at a depth of 150 meters.  Prior to the sinking, a ship operated by Germany’s intelligence services had been in the area.After the reported, or should we say “unreported” sinking of the Israeli submarine and the equally “unreported” nuclear attack on Syria, a large contingent of Russian naval vessels moved into area." 

Szóval Izraelnek nem igazán jó a lapjárása, és most még az SZ-300-asok is...

Kezdjük az SZ-300-al. Egy hatékony légvédelmi rakétáról van szó, amelynek hatótávolsága mindössze 150 km (!). Arra alkalmas tehát csupán, hogy országhatárra, vagy valamely védendő objektum közelébe telepítve leszedje a támadó repülőgépeket, helikoptereket, rakétákat és drónokat. Persze a zsidók nyomban "fenyegetve" érzik magukat ha nem hatol hatnak be büntetlenül más országok légterébe. Ez a rakéta helyzet azonban nem ilyen egyszerü, az SZ-300-asok iráni klónjai a Bavar 373-asok miatt. Hogy ezek a zabigyerekek mennyire hasonlítanak az apjukra... Fantasztikus! Ráadásul azt rebesgetik egyes antiszemiták, hogy a Bavar-t az irániak megbuherálták és a kölyök többet tud mint az apukája. Ördögadta fattya! De Bavarral nem ez az igazi probléma, mert Irán területéről pláne nem éri e Jeruzsálemet. Viszont elérik azok a nagy hatótávolságú rakéták, amelyeket Irán mostanában telepített, ill. állított hadrendbe a Bavarok védőpajzsa mögött. A képen látható tipus csak egyike a lehetségeseknek, mivel Ahmad Váhidi iráni védelmi miniszter nem túl bőbeszédü és a szóbanforgó rakéta tipusát nem jelöl te meg. A szakértők szerint a szóbajöhető rakéták hatótávolsága mintegy 2000 km. Bőven elérik Izrael bármelyik pontját. Kérdés, hogy Izrael elhárító rakétarendszere milyen hatásfokú az új iráni szerken tyükkel szemben. Tudni kell viszont, hogy száz százalékos hatásfoku légvédelmi rendszer elméletileg sem létezik.

De nem is az iráni haditechnika Izrael legfőbb veszedelme, hanem a kezelő személyzet, meg akik ezeknek parancsolnak.

Nem tudom, ki olvasta - ki nem olvasta Matthias Küntzel  "Ahmadinejad világa" cimmel 2006-ban (!) írott
cikkét. Én (borzongva) olvastam és arra a meggyőződésre jutottam, hogy aki nem olvasta, nem értheti a mostani világhelyzet komolyságát.

A cikk az iráni Basíjokról - egy Khomeini ajatollah által 1979 ben létrehozott mozgalom harcosairól - szól. A képen látha tó Basij hölgyeket akár apácáknak is nézhetnénk, amint épp a Szent Péter Tér felé tartanak a jezsuita pápa imádására, ha nem volna náluk géppisztoly. Igy viszont... Nos lássuk kik ők, kik a Basijok, ill. hogy látja őket az Író?

"Miközben Mahmoud Ahmadinejad viselkedésén töprengek, nem vagyok képes nem gondolni az 500 ezer műanyag kulcsra, amit az irániak tajvanból importáltak az 1980-88-as irak-iráni háború alatt. Az akkori iráni törvények szerint akár 12 éves gyerekeket is fel 'lehetett' használni az aknamezők hatástalanítására, még akkor is, ha szüleik ezt ellenezték. Minden bevetés előtt egy kis műanyag kulcsocskát akasz tottak a gyerekek nyakába. Elvileg ezek a kulcsok nyitották ki a para dicsom kapuját."

A Basij gyerekek "harcmodoráról" a következők olvashatók. "A félhivatalos Ettela'at iráni napilap szerint, a múltban 14, 15, 16 éves gyerek önkénteseink voltak. Kimentek az aknamezőkre. Semmit sem láttak. Semmit sem hallottak. Pár pillanattal később, csak a porfelhőt láttuk. Amikor a por leszállt, már nem láttuk őket. Kinn a mezőn, ott hevertek szana szét a megégett húscafatok és a csontszilánkok. De az újság megnyugtatja az olvasóit, hogy az ezt elkerülhető. Mielőtt kimennek az aknamezőkre, a gyerekek [mostmár] takarókba burkolódznak, és gurulva 'mennek' az aknamezőn, hogy a robbanás után a testréseik egyben maradjanak, és hogy utána el lehessen őket vinni a sírjukba."

A Basijok szelleme azóta sem változott. Mi változott? Hát a szerelés. A Basijok a müanyag kulcsok helyett - a harcko csik, repülőgépek, helikopterek, hadihajók, tengeralattjárók, rakéta és drón inditó állások kormányait, indítógombjait markolva várják ... hogy meghaljanak? Nem! Azért, hogy odasózhassanak. Kiknek? A zsidóknak! Félnek? Miért félnének, ha "gurulva" se' féltek?

De hol van már a minapi ellenség Irak? Hát Irán oldalán. "Bagdadban járt (2012.április 2-án) egy iráni küldöttség, és kérte, hogy Irak rendezze meg a következő tárgyalási fordulót az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt állandó tagjával és Németországgal. Irak ezzel kapcsolatban megkeresi az érintett országokat - mondta Hosjar Zebari külügyminiszter. Ma bekéretjük a minisztériumba az öt állandó BT-tag és Németország nagykövetét, és átadunk nekik egy-egy levelet a javaslatról - tette hozzá. A síiták vezette iraki kormány egyre szorosabb kapcsolatot épít ki a zömmel síiták lakta Iránnal. Úgy tünik, az iszlám front összeáll, ha sikerül felszámolnia a legkülönösebb vallási, ill. történelmi anakro nizmust: a siíta - szunnita szembenállást, amely a keresztényeknek a homousion, ill. a homoiusion körüli ellensé geskedésére hasonlit leginkább.

Ennek a muzulmán eszmélésnek, ill. összefogásnak van még néhány bökkenője. Néhány Káin "testvért" - sajnos - még agyon kell ütni; nem képletesen, hanem szó szerint.

Az újkori Európa nagyjainak [Adenauer - De Gaulle, stb.] rózsaszin álmaiban a "Hazák Európája" jelent meg, majd kezdett testet ölteni. Ez az újkori Európa még emlékezett az erkölcs, az emberi, ill. politikai tisztesség fogalmaira. Ennek jele volt, hogy az "ENSZ Közgyűlése 1975. november 10-én a cionizmust a „rasszizmus és faji megkü lönbözte tés” egyik formájával azonosította, egyértelműen elítélve Izrael alapító ideológiáját." Kisvártatva (...) "1991. december 16-án Az ENSZ Közgyűlése 111 szavazattal 25 ellenében (13 hiányzással) visszavonta az 1975-ben elfoga dott 3379-es határozatot, amely a rasszizmus és faji megkülönböztetés egyik formájának nyilvánította a cionizmust." Mára ott tartunk, hogy a cionizmust Európa tabuvá tette, ami azt jelenti, hogy e rituálisan szabályzott, szentként megnevezett emberi tevékenység mindenfajta kritikája tilos, büntetendő! Sőt! Ezt az "intéz ményt" már nem csupán a "jogállam" eszközei védelmezik. A cion-kapitalizmussal szembeni bármiféle ellenkezés "terrorcselekménynek" minősül, amellyel szemben állami terror alakula tok vethetők be [így az European Gendarmerie Force gyilkosai], amelyeknek tevékenysége fölött a civil szervezeteknek (ügyészség, bíróság) semmiféle felügyeleti, ellenőrzési joguk nincs. Előbb utóbb kiépül Európában is, amerikai mintára [FEMA], a kapitalista KZL-ek rendszere, ami hez a pénzt Merkelland adja majd.

E cikk az ENSZ Emberi Jogok Tanácsa Oroszországot és Sziriát elítélő határo zatával  indít. Hadd illesszem ide a cikk frontképét. A friss szélben, fehér felhők előtt lengedező kék rongydarab már nem jelképezheti Európát. A bevett erős ség fölött a hódító zászlajának kell lobognia, de meddig? Nézz csak a képre, de közben fülelj is. Mit hallasz? Harangszót. A lélekharang hangja ez. A cionista kapitalizmusért szól.

Hallucinálnék? Talán nem. A világon létrejöttek immár a "felszabaditott övezetek", amelyek népei már saját "aranydínár jukat" verik a fogukhoz...

13.06.02

Sz. Gy.

 


Beláttam, célszerü a honlap interaktiv jellegét biztositanom. A hozzászólók becenévvel (nickname) azonosítsák önnmagukat és jelöljék meg, melyik íráshoz szólnak hozzá. Szerkesztő 

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.06.04

GyuszuSS

Egészen biztos vagyok benne,hogy Szír "harcok" az Iránnal szomszédos Szíria  "demokratizálását" szolgálja.
Ha Szíria is "demokratikus" ország lesz-értsd zsidó irányítású-akkor már csak a zsidó kénye kedve  dönti el, mikor és miként támadja meg a -zsidó szerint gonosz - Iránt,hiszen akkor Irán már csak ilyen országokkal lesz körülvéve.Ez a lényeg a többi(olaj,gáz,piac,"demokratikus"rabszolgává tétel) csak a szokásos zsidó kétszeres,háromszoros haszon....
Ami minden egyes zsidó által felkínált választás esetén  a gojnak kétszeres,háromszoros veszteség, ha egyáltalán túléli.... gyuszuSS 

 2

13.06.06

Do-Mi

Van már európai zsidó parlament is ! M-ország (úgy tom) három delegálttal képviselteti magát. Do-Mi 

 3

 13.06.06

 - - -

Kedves Gyula! Úgy látom, nem nagyon jönnek a hozzászólások. Ez a zsidó téma erről az oldalról már annyira ki lett vesézve, hogy nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. Én csak annyit mondanák a témában, hogy a zsidók azért uralkodnak, mert megérdemlik. Mert átfogó ismereteik vannak a világról, vannak hosszútávú terveik és szellemi kapacitásuk az uralkodás gyakorlására. Na persze zsidó alatt itt nem a "mezei" zsidót értem, hanem néhány ezer főt, aki átlátja- és irányítja az egészet. Nekünk gerinctelen talpnyalóink vannak csak, vagy rém ostoba nacionalistáink. Na és az örök "kádár népe", akinek ez így megfelel. Aki a politikát focimeccsnek képzeli, és a pártot focicsapatnak, amelyiknek drukkolni kell, vagy épp kurvaanyázni, attól függően, hogy épp melyikkel szimpatizál. Nincsenek hosszútávú tervek, mert igény sincs rá. Arra van igény, hogy csökkenjen a rezsi, meg ne kelljen szaros 300 forintot fizetni az orvosnak. Ennyi a magyar nép -legalábbis a döntő többsége. A fennmaradó 4-5 százalék meg a többségi demokrácia törvényei alapján egy ő'tést nem baszik.
Hogy fel volt háborodva mindenki, mikor valami zsidó moslékzabálóknak nevezett minket! De nézz magunkra Gyula! Hát nem azok vagyunk? Már lassan minden napra jut valami holomegemlékezés, zsidósegg-nyalás  attól a kormánytól, aminek a hangadó tábora utálja a zsidókat. És a tábor éljenez, kitart. Te mégis, mit mondanál, ha ezt külső szemlélőként látnád? Hát nem azt, hogy ezek primitív állatok? Terelhető állatok, akiket úgy lehet igazgatni, ahogyan senki mást. Mert nem képesek gondolkodni, csak az ösztöneik vezetik őket.
A zsidók nem hülyék. Tudják, hogy úgy kell beterelni az "állatokat" az akolba, hogy azt mondják nekik: "nehogy oda menjetek!" Hogy működik ez a politikában? Adott egy jórészt zsidókból álló liberális párt: a Fidesz. "Megbízható" egyénekből zsidókból, volt komcsikból, komcsipalántákból és ezek keverékéből. Most pedig tereljük a nemzeti állatokat ebbe a pártba. Hogyan? Először is aggassunk rájuk nemzeti jelmezt. De ez még természetesen kevés. Kezdjen el néhány zsidó ajvékolni, hogy a Fidesz tulajdonképp náci, Orbán náci, ezek mind zsidóellenesek stb. És mit csinál a gondolkodásra képtelen népnemzeti ösztönlény? Bemegy a Fideszes karámba, és úgy érzi, otthon van. És itt most tökéletesen eltekinthetünk magától a "Fidesz" nevű párttól, mert a név lényegtelen. Ugyanígy csinálták az MDF-fel is. Akkor azt kiáltották ki nácinak, a sok agyatlan nemzeti meg oda tódult. Na így kell beterelni az akolba az agyatlan csürhét.
Te sokat szoktad idézni a hitleri Németországot, mint amelyik felvette a kesztyűt a zsidó uralommal szemben. Igazad van. Csakhogy ott volt mögötte szellemi kapacitás. Nem szőrsapkás, tarsolylemezes múlton merengő ősmagyarok voltak, hanem a saját korukat meghaladni kívánó emberek. Nem valami nemzeti rockkoncerten ugrabugráltak, hanem az emberfeletti ember létén gondolkodtak. Hitler egyébként a Mein Kampf-ban tökéletes jellemzést ad azokról, akiket mi most Magyarországon nemzetieknek képzelünk. "Az ősgermán kifejezésekkel történő dobálózásnak semmi köze sincs a népi felfogáshoz, már csupán azért sem, mert egyrészt nem  illik korunkhoz, másrészt pedig nincsen konkrét értelme, hanem csak arra vezethet, hogy a mozgalom jelentőségét egyesek külső szókincsében fogják keresni. Általában már annak idején és később is intettem  mindenkit, hogy óvakodjék ama népi vándordiákoktól, akiknek a pozitív munkáról fogalmuk sincs, ezzel szemben azonban annál beképzeltebbek. Fiatal mozgalmunknak ügyelnie kellett és még ma is ügyelnie kell arra, hogy távol tartsa magától mindazokat, akik azzal az ajánlólevéllel jönnek, hogy már harminc, sőt negyven éve küzdenek egy ún. eszméért anélkül, hogy bármi eredményt is elértek volna, sőt még arra sem voltak képesek, hogy az ellentétes felfogás győzelmét megakadályozzák. Ezek a negyvenéves tevékenység folyamán eléggé bebizonyították tehetetlenségüket.
Egyébként pedig ezek az emberek csak a legritkább esetben csatlakoznak az új mozgalomhoz azért, hogy az eszmét, az új tant szolgálják. Ehelyett a legtöbbször azért, hogy annak védőszárnyai alatt ismét szerencsétlenné tegyék az emberiséget saját eszméik által. Jellemző ezekre az alakokra, hogy folytonosan ősgermán hősiességről, ős zsidókról kőtáblákról, dárdáról és pajzsról áradoznak, a valóságban pedig az elképzelhető leggyávább emberek. Mert ugyanazok, akik ősnémet utánzatú bádogkardokkal hadonásznak, és bikaszarvú, kikészített medvebőrt öltenek szakállas fejükre, a jelenben csak szellemi fegyverekkel hajlandók harcolni, és minden gumibotos kommunista elől megfutamodnak. Saját "hősiességük" nemigen fogja az utókort új hősköltemény megírására serkenteni. Nagyon jól megismertem ezeket az embereket. A nagy tömegre nevetségesen hatnak, és a zsidóságnak minden oka megvan arra, hogy kímélje, sőt az eljövendő német állam  előharcosainak tüntesse fel ezeket a népi komédiásokat. Emellett hihetetlenül beképzeltek ezek az emberek tehetetlenségük kétségtelen bizonyítékai dacára , mindenhez jobban értenek, s a legnagyobb gyötrelmet jelentik az egyenes, becsületes harcosok számára, akik nemcsak a múlt hősiességét tisztelik, hanem  maguk is hasonló hősiességgel akarják az utókor megbecsülését kiérdemelni."

Tökéletes leírása annak a zsákutcás politikának, amiben a magyar nemzeti tábor ma leledzik. És tökéletesen igaza van abban is, hogy ezek csak a zsidók malmára hajtják a vizet, végül is tudtukon kívül a rendszer hasznos idiótái. Úgyhogy a címedre visszautalva ha valaki itt ma hitvány, azok nem a zsidók, hanem mi vagyunk. Az első lépés egy jobb világ felé az, hogy felismerjük önnön hitványságunkat, kisszerűségünket, és megpróbálunk felülemelkedni rajta. Enélkül ítélet napig futhatjuk a már megszokott köröket, miszerint a zsidó uralkodik, mi meg rázzuk rá az öklünket, puffogunk, de mindhiába  - - -