Betoldás!

Mottó.                                                                                                                                                                  
A "post festa" (ünnep után) latin kifejezés. Átvitt értelme: az alkalmat elmulasztva elkésve gondolkodni, cselekdni.

 

 

Gyöngyöspata színe és visszája.
 

Politikai pecsenyesütők nemtelen
vetélkedése.

 

Tudom, visszatetsző, ha valaki a lakodalmas háznál savanyú pofát vág, pláne ha hívatlan vendég az illető...
A Jobbik és személyesen Vona Gábor nagy diadalaként ünnepelt gyöngyöspatai választások kapcsán azonban nem kerültem eufóriás állapotba. Sőt! Bizonyos előzmények isme retében borúlátó következtetések adódnak a jövőre nézve.

Megfogadott prókátorként utaztam április harmincadikán Gyöngyöspatára - hivatalosan. Beszámolómat megírtam róla - hézagosan. Nem írtam le bizonyos előzményeket - szándékosan. Jól tettem, rosszul tettem, nem tudom. Becsületszavam kötött olyanokkal szemben, akiknek, mint utóbb kiderült, nincs becsületszavuk, modoruk mégkevésbé.

Az elöljáró beszédben még annyit elmondanék, hogy "jobbik-szkeptikus" vagyok, de ezt olvasóim úgyis tudják rólam. Mindenesetre óva intem öket attól, hogy készpénznek vegyék szavaimat, ha azok nincsenek kellően alátámasztva.

A gyöngyöspatai látogatás előzményei közé tartozik rövid, de balsikeres kalandom a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel, ill. annak vezetőivel.

Valaki ajánlott bennünket egymásnak. Ennek eredményeképp az Egyesület vezérkara megtisztelő látogatást tett nálam (ügyvédi irodámban) aholis egy előre elkészített feljegyzésben próbáltam őket felvilágosítani arról, hogy az Egyesület alapítása úgy van elcseszve, ahogy azt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat egyik főokosa Dr. Balás István elcseszte. Azzal, hogy "országos hatáskörű" szervezetként jegyeztette be Békéscsabán, ráadásul nem polgárőr egyesületként, hanem közhasznú társaságként, stb. stb. Ennek a megoldásnak akkor az lehetett az értelme, hogy mivel a polgárőr egyesületek helyi (!) szervezetek és más helyi (!) szervezetek helyi (!) tevékenységének segítése a feladatuk; ez az opció nem felel meg a nagyeszű Vona Gábornak, aki egy kézben akarta tudni a közhasznú társa ságnak átkeresztelt legújabb magyar gárdát. [A közhasznu egyesület esetében a "helyi" jelleg nincs kidomboritva.]  A feljegyzés tartalmával ezúttal sem untatnám ököket. Elég az hozzá, abban állapodtunk meg, hogy gyümölcsözőnek igérkező eszmecserénket folytatjuk, mire megemésztik az általam készített diagnózist és terápikus javaslatokat. El kell ismernem, javaslataim számukra nem voltak ujdonságtértéküek. Ő is hasonló elképzelésekkel jöttek. Kérdés, azóta mit valósítottak meg? Az én elképzeléseim mindenesetre a mellény teljes újragombolását írták volna elő; azaz a Polgárőrség jogszabály szerinti decentralizálását, átnevezését, módosított egyenruházatviselést, stb.

Nos nem jöttenek. Én rögtön arra gondoltam, üldöztetéses téveseszméim keretében, hogy a Jobbik "utólért" és eltanácsolta őket attól, hogy egy ilyen veszélyes emberrel szóbaálljanak. Ezt erősítette bennem az a körülmény, hogy mikor Gyöngyöspatára készültem megkértem az Egyesület "sajtósát", adja meg göngyöspatai emberük nevét és telefonszámát, hogy találkozhassunk. És tudják mit válaszolt az illető hölgy? Arra kért, jelöljem meg, mit akarok az illetőtől, hogy referálhasson "kérelmemről" a vezetőségnek. Nos mérgemben csak annyit tudtam hápogni, hogy "folyamodványomat" tekintsék tárgytalannak.

A politikai erőviszonyok előzetes felmérése keretében felmerült a helyi Jobbik fajsúlyának kérdése is. Juhász Oszkár ról akkor azt mondták, hogy egy nyikhaj, a pataiak utálják, amit az igazol, hogy félszáz szavazatot se kapott koráb ban, amikor Tábi László polgármester, Matalik Ferencné pedig polgármester helyettes lett.

Megtudtam azt is, van egy nagy reményekkel kecsegtető csoportosulás, amelyet Bernáth Magdolna és Hegyi János képviselnek, akik tehetős vállalkozók és gyöngyöspatai érdekeltségeik is vannak. Közülük Hegyi korábban saját anyagi erejéből már próbálkozott a romák helyzetén javítani egy segélyezési, ill. munkáltatási programmal. Az volt a téves előfeltételezése, hogy a romák az ingyen kapott vetőmagkrumplit nem fogják megenni és a mezőgazdasági szerszámokat nem fogják eladni. Hegyi tehát megbukott mint "romanológus".

Gyöngyöspatára tartva mindenesetre betértem Hegyi Jánoshoz Gyöngyöson. Akkor azt azt hittem, jó helyen járok. Kiderült többek például, hogy hogy a térfigyelő kamera rendszert Hegyi üzemelteti megbízottja Maka Attila útján, stb. Némileg megokosodva érkeztem Patára... A látogatásról szóló Írásomban említésre kerül egy bizonyos "pince konferenciá" és Orosz Mihály érpataki polgármester. Most utólag mondom, hogy a pince Hartyányi Attiláé, aki "bátor magyar családok mozgalma" fantázianéven a válságos időben házában fogadta és vendégelte Gyöngyöspata messziről érkezett barátait. [Magamat is közéjük soroltam - ekkor...] Beszéltünk amiről beszéltünk, mindenestre Orosszal megegyeztünk abban, hogy nála megnéz hetem az "érpataki modellt".

A gyöngyöspatai élményekkel feltöltődve megint útbaejtettük Hegyi János tisztes úri portáját és neki beszámoltam ott szerzett benyomásomról.

Később elkezdtem a látottakon - hallottakon gondolkodni és nyugtalan agyam ban megszületett "Gyöngyöspata védelmének terve". Ezt papirra vetettem és mint egy kivülálló személy meglátásait, javaslatait elküldtem, többek között Hegyi Jánosnak, Bernáth Magdolnának és Hartyányi Attilának is.

Egyikük sem válaszolt rá egy sort sem. Persze nem reklamáltam. Csupán Hegyi Jánossal beszéltem a dologról, aki ekkor elmondta, hogy a Magdika indulni óhajt a polgármester-választáson és esélyeit rontaná, ha a tervet napirendre vennék.

Immár post festa vagyunk, tehát senkit sem untatok a terv részleteivel. Lényegét azért elmondom, jövőre szóló esetleges tanulságai miatt.

Minthogy Gyöngyöspatára akkor már ránehezedett Pintér Sándor "közhatalmi monopóliuma", elképzelhetetlennek látszott a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet, eredeti megjelenési formájában, számításba venni, pláne bevetni. Erre figyelemmel a következő javaslatokat tettem.

Belátom, mindez állati nagy marhaságnak tűnik. De csak első látásra, mert minden területvédelemnek ez a logikai, logisztikai sémája évezredek óta. [Gyepűk, figyelők, lármafák, stb.]

Nos, a címzetteknek egyáltalán nem smakkolt a dolog. Nem smakkolt, mert olyan a magyar (főleg manapság), hogy mindene sajogni, viszketni kezd ha valamit csinálni kell, főleg másokkal együtt, kitartóan.

Bernáth Magdolna (aki ügyesen kiszűrte még telefonhívásaimat is) pedig ravasz és óvatos üzletasszonynak bizo nyult, aki politikai karrierjét is ugyanúgy tervezgeti, mint üzleteit: gondosan méricskélve, hogy lehet a kockázat a lehető legalacsonyabb, a haszon pedig a lehető legmagasabb. Az [origo]-nak azt mondta, "hogy nem nyilatkozik addig, ameddig meg nem választották (?), de a hétfő este megtartott kampányzáró gyűlésén többek között a közbiz tonság és a helyi turisztika fontosságát hangsúlyozta." [11.07.12] Hát ez a polgármesterséghez kevésnek bizonyult. A panziónak esetleg használt, tekintve, hogy Gyöngyöspatán úgyszólván Bernáth Magdolna a turisztika...

Nos tehát ez a dekázás nem jött be. Se neki, se háttéremberének Hegyi Jánosnak. Erről lentebb.

Számomra mindenesetre világossá vált, nem kell különbejáratú gyöngyöspatai modell, mert nincs rá üzleti kereslet.

Meg aztán látszólag nem is volt rá szükség, mert Pintér úr roppant karhatalmi erőket vezényelt a helyszínre és mégis csak zsenánt lenne, ha a szinte egymásba érő rendőrfarkak mellett a cigányok úgyanúgy lopnának, mint annakelőt te. Ezért csöppet sem biztos, hogy a cigányok tényleg annyira örültek Pintérnek, a tiszteletbeli vajdának, ahogy mutatták, mikor náluk járt, az amerikai nagykövet asszonnyal. Persze az a sanda gyanúm, hogy bizonyos (piszkos) csatornákon keresztül  a romákat folyamatosan kárpótolják a szabadrablás (lopás) átmeneti korlátozása folytán bekövekezett jövedelem kisesés miatt. Rebesgetik ugyanis, hogy a cigánytelepen olyankor is dínomdánomoznak, amikor nem kapnak hivatalos segílyt.

Aztán meg ki gondol ilyenkor arra, hogy egy ilyen közhatalmi demonstrációhoz milyen erőket kell kivonni máshon nan és a védetlenül hagyott pontokon (frontokon) hogy alakul a bűnözési statisztika. Persze ha a hatalomról és az állami erőszakról van szó, Orbánnak és Pintérnek semmi se drága.


A gyöngyösi rendőrkapitányság területén március eleje óta elrendelt fokozott rendőri ellenőrzéssel kapcsolatban Ormossy Attila Heves megye rendőr főkapitánya megyegyűlés június végi ülésén azt mondta, hogy a biztosítás költségei  immár meghaladták a száz millió forintot. Ennyi pénzből Csillebércen lehetne nyaraltatni az összes heves megyei romát és a megyehatárra ki lehetne tenni a táblát: "Cigánymentes Megye". Ez lenne ám az igazi világszenzáció Gondoljanak a "kíváncsiság turizmusra". És hogy menne a Magdika panziója is...

Aztán mibe kóstálnak az amerikai tanácsadók és az időközben a Gyöngyöspatán történtek kivizsgálására megala kitott parlamenti vizsgálóbizottság ingázó poloskái.

Azt mindenesetre kijelenthetem, hogy a lakosság önvédelmi reflexeinek kiváltására irányuló törekvések úgyanúgy, vagy még inkább, türhetetlenenek az Orbán diktatúra szempontjából, mint a senkinek sem használó, senkinek sem ártó és senkit meg nem félemlítő "egyenruhás bűnözés", vagyis bohóckodás.

Május tizedikén ellátogattam Érpatakra is, hogy megcsodálhassam a "modellt". Mindjárt megetszett nekem, hogy úgy - valahogy minden egybe' van: pol gármesterség, polgárőrség, rendőrség, posta, stb. Aztán leültünk az Árpád teremben és csupa okos dolgokról beszélgettünk. Erről nagy lelkesen egy terjedelmes feljegyzést készítet tem, amit elküldtem Orosznak. Hát gondolják, hogy válaszolt...

Viszont később aKuruc Infon boga rászva olvastam, hogy kétnapos konferenciát rendeznek Érpatakon "Országépítő együttélés" címen, ahol "a" vendég Morvai  Krisztina lesz. Ezzel kapcsolatban íródott
"A politika hálójában" c. írásom.

A kétnapos konferencia június 8 - 9-én rendben lezajlott. A konferencia növelte Morvai Krisztina videoklipjeinek számát. Szöveges méltatás, tájékoztató azonban nemigen született a modellről, kivéve tán a Polgármesteri Hivatal honlapján Orosz Mihály tollából megjelent összefoglalót amelyet bátorkodom szíves figyelmükbe ajánlani.

Orosz, a modell elvi alapjairól szólván, a cigány rasszon belül kategóriákat állít fel. Ilyen szerinte kettő van: a romboló és a beilleszkedni vágyó cigány. A romboló alkategóriát további három al/alkategóriára bontja:

a.) A se istent se embert nem ismerő bűnözők. Velük szemben kemény "frontharcot" kell folytatni, míg meg nem      törnek.
b.) Az
"utcai kocajogász és jogi mekkmester típusú személyek" Velük kapcsolatban a kezelési utmutató nincs      megadva.
c.) Megélhetési gyerekszűlő a
ki csak a saját megélhetéséért vállal gyermeket. Kezelési útmutató itt sincs.

A rendezvény-sorozatnak csattanója is volt: Morvai Krisztina zárónyilatkozata.

"A rendezvény befejezéseként dr. Morvai Krisztina országjárásának tapasztalatairól beszélve kiemelte, hogy mennyire fájó az emberek panaszait hallgatni, itt Érpatakon viszont megoldást is talált, és ezután már jó szívvel tudja ajánlani az érpataki modell bevált módszereit a településvezetõknek." Hogy Morvai Krisztina ajánlásai, főleg legutóbbi politikai svédcsavarja után, mennyit érnek, itt és most ne firtassuk.

Majdnem elfelejtettem. Június 9-én elvetődtem Érpatakra. Jókor! Éppen "Érpataki Ali" állt a kamerák előtt [megható históráját a Kuruc Info tálalta annakidején]. Szerény volt és tisztelettudó, sőt lojális. Kért. Segélyt, mert nincs mit ennie és beteg. Kicsit távolabb álltam és nem hallottam, Orosz mit válaszolt...

Aztán eljött az igazság pillanata. Lezajlottak a gyöngyöspatai választások. A helyi választási bizottság hirdetmé nye [11.07.17] szerint az alábbi eredménnyel: Juhász János Oszkár 433 szavazat  (33,8 %), Matalik Ferencné 333 szavazat (26 %),  Bernáth Magdolna  274 szavazat   (21,4 %), Eszes Tamás 134 szavazat (10,5 %).

Elmélázhatnánk azon, van e ezek mögött az eredmények mögött valami "simlisség" - ahogy ezt a magyar sajtótörténelem legsimlisebb napilapja a Népszabadság [11.07.18] sejtteti? Nálunk minden politikai eseményt körbeleng a szarszag már jóideje, de többnyire nem derül ki semmi. Fölösleges tehát szaglászni. Ha véletlenül kiderül, valami, ráérünk foglalkozni vele.

A lényeg, hogy fogtomon vagyunk, "hic Rhodos, hic salta" - azaz itt a Rhodos itt kell ugrani. [Aesopus 203. meséjében egy kérkedő azzal dicsekszik, hogy ő Rhodusban valamikor roppant nagyot ugrott, és tanukra hivatkozott, akik ezt látták. Mire azt mondta valaki. "Barátom, ha ugy van, nincs szükség tanukra. Itt van Rhodus, itt ugorj. itt és most mutasd meg, hogy mit tudsz.]

Dehát arról van itt szó, hogy Oszkár mekkorát képes ugrani? Egy fenét! Gyöngyöspata különben sem Érpatak. Ezt hamarosan tapasztalni fogják azok a jobbikosok, akik most fuldoklanak a gyönyörűségtől és az "igazság győzelmét" harsonázzák. Azok is megnyugodhatnak akik vacogó fogakkal a Jobbik drámai erősödését várják és vetítik a falra. Úgy hiszem, azoknak lesz igazuk, akik Vona Gábor politikai hattyúdalát is hallani vélik  a fanfárok harsogásában.

Többször leírtam már: a Jobbik álnemzeti - álradikális párt. A leszerepelt MIÉP szerepkörét vette át ám egyre rosszab
bul játssza. Engem őszintén szólva egy ideje a Vojtina bábszinházra emlékeztetnek, csak az zavar, továbbra sem tudható ki kezeli a pénzt, ill. ki dirigál a függöny mögött.

Az érpataki modell gazdasági alapja a cigányok "közmunkáltatása" az önkormányzat által biztosított munkalehetőségek keretében. Ezt a megoldást a "beilleszkedni vágyó" cigány többség (állítólag) el is fogadja. Igenám, de az érpataki romákat nem hülyítették intézményesen, mint a gyöngyöspataiakat. Emlékezzünk csak a zsidó provokátor
Richard Field úr és a Magyar (?) Vöröskereszt együttes akciójára, amelynek keretében üdülőhelyre evakuálták a roma nőket és gyermekeket. A 
hivatalos indokolás szerint azért "mert a falu polgármestere a hét elején lemondott, továbbá Eszes Tamás és félkatonai szervezetének meghatározatlan számú tagja péntekre tervezték a faluba való bevonulásukat." A hülyítésnek ezzel parsze nem lett vége, mert azt Pintér úr folytatta Eleni Tsakopoulos Kouna lakis amarikai nagykövet asszonnyal karöltve. Nos ők miről povedáltak a romákkal? Hát a biztonságukról. Persze hogy tapsot kaptak. És miről hallgattak előttük? Hát a munkáról... Mert a munkához a patai cigányok határozottan "viszonyulnak"! Az ám! Ide kívánkozik egy kis színes flekk. "Kemény ember kell ide, mert tudni kell nemet mondani" - mondta az [origo]-nak Nádudvari Károly, aki nagyrédei lakosként indul a gyöngyöspatai választáso kon. Nádudvari azt mondta, azért kampányol, mert nagyon bántja, hogy "Gyöngyöspata ilyen mélyre süllyedt". Szerinte korábban nem voltak gondok a romákkal, de most például 'egyetlen roma porta sincs megművelve', és az is zavarja, hogy szerinte a romák által lakott utcákban csak kártyáznak.

Szegin' romákra előbb - utóbb mégiscsak rájár a rúd! Vagy egy helyszinre adaptált "érpataki modell", vagy a kormány munkaerőprogramja által. A romák már a választások előtt hangoztatták: ha a Jobbik győz, ők bizony kivándorolnak mind egy szálig. De hova? Könyörgöm, hova? Azaz mégis van egy tippem: ha az érpataki modell nekik jobban konveniál, bevándorlási engedélyért folyamodhatnak Orosz Mihály Zoltán úrhoz. Gondoljanak csak bele, ha Gyöngyöspatán nem laknak már félős romák, mit takarít meg ezen a magyar állam? Legalább háromszázmilliót [esetleg valamivel többet is, mert a téli romavédelem többe kerülne mint a nyári...].

Az egész romaheccről nekem szegény Hofi Géza jut eszembe, aki a mellét döngetve hagy hangon jelentette ki: a négerkérdést megoldjuk mi! Aztán gondolkodni kezdett. Majd szerény testtartásba környedve elhaló hangon folytatta: a romakérdést meg majd megbeszéljük...

A "modellezéssel" kezdtem, azzal is fejezem be. Semmiféle modell nem lehet életképes, amelyet politikai ambíciók szülnek. Ez nyilvánvalóvá lesz Érpatak esetében is, ha - mondjuk - a Jobbik Orosz urat megkínálja egy országgyűlési képviselőséggel és ő azt el is fogadja. Modell csak lakossági ("népi") ellenállásból születhetik. A lakosság saját létér dekei védelmére csak akkor képes, ha a legjobbjai köré (mögé) sorakozhat. Ám ha e "legjobbak" nem szorongatott honfitársaik sorsában, csupán saját politikai karrierjükben, választási esélyeikben, gondolkodnak, megette a fene az egészet.

Ahogy nézem, megette Gyöngyöspatán is.

Ami engem illet, előre (!) le mertem írni, hogy az izmos Magyar Gárda gittegyletté fog silányulni a Jobbik kezében. Most a Jobbik egy mára virtualizálódott csapaterővel, vagy már csak polgármesterekkel, olyan modellt ígér, amely szerinte országos szabványosítás által megoldja az évszázadok óta megoldatlan romakérdést. Hát mint mondjak erre?

2011.07.22

Sz. Gy.

 

Tisztelt olvasók! A honlap új szolgáltatással bővül. Anonym hozzászólási lehetőséget biztosít. A beírás közvetlenül történik. Regisztráció nem szükséges. A beírt szöveget a program E-mail címemre küldi. Azt módomban áll a cikk alján közzétenni, esetleg észrevételezni. Akik a hozzászólásban mégis feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Egyetlen kérésem van: szíveskedjenek feltüntetni a cíkk címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Dátum

Becenév

Hozzászólás

2011.07.23

Anonym

Üdv! Örülnénk neki ha az ügyvédi munkával többet törődne mint a tényfeltáró dolgokkal. A képünk megjelenitésére pedig nem kért engedélyt. Kezdjen el dolgozni végre. Kedves O.M.Z-né! Lehet, megfogadom a tanácsát. Csak tudja, ebben a korban már nehéz váltani. Sz. Gy.

2011.07.23

Anonym

"Hic Rhodos, hic salta!"
Modell csak lakossági (népi) ellenállásból születhetik. A lakosság saját létérdekei védelmére csak akkor képes, ha a legjobbjai köré (mögé) sorakozhat. (?)
Tudna olyan embereket bemutatni, akik az elmúlt 40 évben TETTEK valamit ezért a népért? Olyanokat, akiket példaként állíthatna egy apa a huszonéves fia számára. Egy olyan fiú elé, aki tiszteli a múlt nagyjait, de modernkori példaképekre vágyik. Egy nevet, mit csinált, mi lett a sorsa?
Ugyanez a tisztelt Anomymus a Gömbös Gyulával foglalkozó cikkem végére is beírta ugyanezt a szöveget. Ott szószerint lehoztam és kérdésére a következő választ adtam. "A Civil Jogász Bizottság jelentésében több név szerepel, olyanoké akik fegyvertelenül szálltak szembe a fegyveres banditákkal. A modernkori mintaképekre - akik fegyverrel (!) szállnak szembe a fegyveres banditákkal - még várni kell... Fia is közöttük lehet, hogy példakép legyen."  Ezt a választ most a következőkkel egészítem ki. Ha a tisztelt olvasó nem ellenőrzi, hogy hozzászólását közzétettem e, nem vagyok köteles arra, hogy ismételt kérdésekre ismételten válaszoljak. Fenti válaszom  azonban hiányos volt. Ezért kiegészítem. Többször értekeztem  már honlapomon a "dzsihád"-ról. Ennek egyik oldala, hogy a muszlim, Koránnal a hóna alatt, egyenesen Allahhal áll szemben és vele tisztázza, mit tett és mit mulasztott. Én ezzel értek egyet. Nem pedig azzal, hogy egy papa unatkozó fiacskáját épületes történetekkel traktálja. Nem fog rajta, higyje el nekem! Sz. Gy. 

 2011.07.24

 Anonym

Utoljára kérdem - ezt ünnepélyesen megígérem Önnek - s természetesen nem köteles egy betolakodó kérdésére válaszolni.Kik a magyar nép legjobbjai, akik mögé felsorakozhatunk? Mit tettek? Hol vannak?
Ön ügyvéd. Mit ért fegyver alatt? (Emberi élet kioltására alkalmas eszközt vagy Justitia kardját?)
A banditák milyen fegyvereket használnak?
Ahogy Ön nem küldi a Fiát a halálba úgy én sem fogom az enyémet. A mi időnk azonban lassan lejár. (Ebben megerősítem az előző hozzászólót.)
Ha esetleg az olvasók közül valaki válaszolna az úrnak... Engem nem ért, vagy nem akar érteni. Sz.Gy.

 2011.07.25

   Anonym

Gyula Bátyám!
Drága jó anonymusunk értene ám a szóból, ha valóban arra a kérdésre várna választ, amit már másodjára is föltett. De nem erre vár választ a "jóember", hanem a látens összeesküvés szálait szeretné felgöngyölni. Mert az ilyen- és hasonló karakterű "tudatlanok" és "igazságra szomjúhozók" nem szeretik a gondolkodó embereket. Itt nagyon melléfogott az illető.
Nos, vegyük sorba a kérdéseket.
1. Kik a magyar nép legjobbjai, akik mögé felsorakozhatunk? Egyszerű a válasz, csak elő kell venni a történelem könyveket és bármely korból a legtetszőbbet kell kiválasztani, akire méltán büszke lehet a magyarság. Ha megvan a példakép, vessük össze a mai politikai tablón található személyekkel. Az lesz a kiválasztott, akinél a legtöbb analógia kimutatható. Ja, hogy nincs ilyen ismert személy? (Speciel a fiaimnak én vagyok a példaképük.)
2. Mit tettek? Hol vannak? Inkább mit nem tettek ? Nem lopták el a nemzeti vagyont, nem gazdagodtak meg nyugdíjas korukra sem és nem élnek több 100 milliós kacsalábon forgó palotában. Hol vannak? Még nem jöttek elő, de lehet hogy több írást is leközölt már a neten, akár vélemény formájában is. Egyben biztos vagyok. Az illető egyetlen pártnak sem tagja.
3. Mit ért fegyver alatt? Az igazságot, mert az a legerősebb fegyver (az már más kérdés, hogy hogyan vívják ki).
4. A banditák milyen fegyvereket használnak? Hétköznapi fegyverük a hazudozás, becsapás, szószegés, megtévesztés, képmutatás, álnokság, hatalommal való visszaélés, önkényuralom, média törvény, stb. és ezek szinonimái
5. Ahogy Ön nem küldi a fiát a halálba... Ezt senki sem akarja és nem is lehet a gyávából hőst faragni. Ha az apa nem küzd meg a fiáért, hogy várható el fordítva ?

2011.07.25

Károlyi György

Gyöngyöspata szineihez. Fogadatlan prókátornak hallgass a neve, mégis Ön helyett azt válaszolnám T. Utoljára kérdem úrnak,ma Magyarországon annak van joga aki érvényt szerez a jogainak. Vonatkozik ez egyénre, közösségre egyaránt. T.Szeszák úr! Ön nyilván nem állíthatja példaként önmagát, de én úgy emlékszem, hogy a koránnal a kezében sem lesz sok szégyellnivalója. 

2011.07.25

Zsálya

Gyöngyöspata szine visszája, de lehetne szine-java is, mert úgy tűnik a javak játsszák a főszerepet.
Az első hozzászólónak. Pont ideje van a feltárásnak, pont arra vagyok kíváncsi, mi van a függöny mögött. Pont azokra az arcokra vagyok kíváncsi, akik a függöny mögött saját érdekeik mentén keverik a lapjaikat. Pont egyáltalán nem érdekel, hogy a függöny mögött manipulálók minek örülnének!
A kedves apuka esetleg önállósíthatná magát és összeállíthatna egy példakép listát. Nem kell mindig másokra várni! Akár az apa is lehet saját fiának példaképe, nem feltétlenül szükséges valami hatalmas példa, én manapság már annak is örülök, ha egy emberséges embert látok.
Fegyvert meg mindenki olyat használ, amilyen van neki, a bandita is. Halálba senki sem akarja küldeni a gyerekét, viszont felkészíteni nem árt, küldés nélkül is bárki belehalhat abba, amit annyian előrevetítenek: anarchia, csőd, éhínség stb.
Zsálya

 2011.07.28

 Anonym

Látom, nincs válasz a kérdésemre - pedig negyven év hosszú idő. Akadt ellenben olyan jóakaróm, aki háromszori kérdés után sem szégyellte megmagyarázni, hogy ÉN MIT GONDOLOK... Azokat kerestem, akik mások, a GYENGÉBBEK kedvéért tettek valamit. Ha nem munkaköri kötelességből; ha eredménye is volt a dolgonak, annál jobb.
Azokat, akik különbek mint mi. Akik lecsapták a tollat, amikor a privatizációs szerződéseket kellett fogalmazniuk, akik nemcsak a neten közölgettek le írásokat...
Akik mellé oda kellene (vagy kellett volna valamikor) állnunk. "...köré (mögé) sorakozni..." - ahogy Ön írta.
Szerintem a fél ország így van ezzel. És aligha azért mert a ...látens összeesküvés szálait göngyölítgetnék....
Gondoltam, hogy esetleg Ön ismer ilyen embereket. Tévedtem. Nem baj. Mindenesetre magamnál különb példaképet szeretnék a fiam elé állítani: mondjuk olyan valakit, aki le meri írni legalább a nevét. Különben hogy töltsük majd ki a kopogtató céduláját a következő forradalmunk előtt... ;-)