Ugrás a hozzászólásokra!

 

Az új emirátus

Gondolatok a választott nép világlátásáról

Nehezen tudok kievickélni abból a mókuskerékből, amibe magam másztam bele azzal, hogy elkezdtem gondolkodni a gondolkodásról. Lám Ciprus témáját is egész más szög ből láttam nemrég, mint ma. Mi változott? Gój módon gondokodtam... A ciprusról szóló cikkemben ugyan már pedzettem a "kontinentális talapzat" témáját azzal kapcsolatban, hogy Carry külügyminiszter felajánlotta Ciprusnak Amerika segítőkészségét. Dehát könyörgöm, egészen másról van szó!

Jó régen kezdett a HETEK [Morvay Péter 2010.06.18. (XIV/24)] lelkendezni azon, hogy "Olajemirátus lehet Izrael, mivel ... Tel Avivban a Noble Energy amerikai energiaipari konzorcium bejelentette, hogy a korábban becsültnél nagyságrenddel több, legalább 200 milliárd köbméter földgázt rejt az a gázmező, amelyet a cég 2009-ben kezdett feltárni. Az elmúlt években világméretekben ez a legnagyobb (!) új feltárású lelőhely, ráadá sul a térségben további (!) kőolaj- és földgázmezők is találhatók. Az elemzők szerint a természeti kincsek felfedezése új geopolitikai helyzetet teremt: Izrael (!) válhat a térség új energiaforrásává, ugyanakkor 'a várható hatalmas bevételek további irigyeket és ellenségeket is szerezhetnek' a zsidó állam számára. A felületes (filoszemita) olvasó ebből máris levonhatja a (talmudi) következtetést: hát persze az ügyes, ezért szerencsés zsidókat irígyelni fogják a haszontalan gójok. Az ám! De azért kukkantsunk kissé e "szerencse" háta mögé.

R&T barátom jóvoltából mindjárt egy térképet illesztek ide a könnyebb eligazodás kedvéért, amelyen aláhúztam két nevet: Tamar és Leviathan. Ezek két tenger alatti (!) gázmezőt jelölnek.

 

 

 Nos itt a "bibi", meg a Bibi, többféle formában is... Ha ugyanis mellé teszek egy másik térképet, abból kiderül, hogy a gázmezőknek - Izraelen kivül - több szomszédjuk is van: Ciprus, Görögország, Törökország, Sziria, Libanon, a Gázai övezet (...) és Egyiptom. [Görögország kissé messzebb van, de mivel Ciprus törökök által még meg nem szállt déli része Görögországhoz tartozik, voltaképp Görögország is elég közel van.] A gázmezők az u.n. kontinentális talapzatban vannak [kontinentális talapzat self  a tengerek mély, úgynevezett óceáni szintje és a szárazföldek között húzódó, a szárazföldeket párkányszerűen övező, víz borította határterület, amely az óceáni területek 20%-át foglalja el. Szélessége több tíz, esetenként több száz kilométer.] Nos itt a probléma! Nevezetesen az, hogy melyik ország, hány ország határterülete ez a bizonyos kontinetális talpazat?

A "jogi" probléma az, hogy Jahve csak a föld felszinének országait, adta kiválasztott népe "kezére". A tengerfenékre nem gondolt. A "bibliai jogok" érvényesítéséhez tehát át kell értelmezni a Tórát, vagyis újabb passzusokkal kell gazda gítani a Talmudot; vagy valami barlangban megint meg kell találni néhány tekercset, amikben a selfek is zsidóbirtoknak vannak nyilvánítva.

Addig azonban? Addig azonban az említett államok ugyanolyan joggal ácsingózhatnának a self kincseire, mint Izrael. De hiába ácsingóznának, a zsidók már vígan furják a selfet és ezt az egetverő disznóságot a "self országok" tűrni kény telenek, liberálisaink tapsikolnak hozzá, a nem liberális de buta gójok pedig nem értik az egészet és természetesen hallgatnak, ahogy már megszokták, ill. tőlük megszoktuk.

Lássuk kissé közelebbről a dolgot.

Azt nem tudom. pontosan mikor fedezték és térképezték fel a gázmezőket [még nem néztem utána], 2009-ben viszont már furtak a zsidók, persze maguknak. Hogy is van ez?

Elolvasásra ajánlom mindenekelőtt Perge Ottó e témával foglalkozó írását amelynek néhány kitételét idézem. "Ha valaki nem értené, mi is a ciprusi válság mélyebb oka, íme, itt a magyarázat ... megkezdődött a földgáz kitermelése a Haifától 90 kilométerre, nyugatra található tamari lelőhelyen ... Benjamin Netanjahu miniszterelnök történelmi pillanatnak nevezte a kitermelés megkezdését.... Az Izrael partjai közelében felfedezett földgáz biztosítja Izrael önellátását, sőt, idővel exportra is lehetőség lesz. Yitzhak Tshuva, a tamari kitermelést végző cégcsoport egyik részvényese kijelentette: a kiter melt földgáz “biztosítani fogja Izrael energiaigényét. Becslések szerint a lelőhely az elkövetkező 20 éven keresztül látja el a zsidó államot földgázzal, és évente 35 milliárd dollár bevételt jelent. Ez az energia-függetlenség napja Izrael számára – jelentette ki Silvan Shalom energia- és vízügyi miniszter."

Perge helyzetképe azonban nem teljes és csak részben helyes. A Times of Israel cikkére utalással a következőket írja... "Kétségtelennek tűnik azonban, hogy Izrael térségbeli riválisai – Egyiptom, Szíria és Libanon – is részesedhetnek [???] a hatalmas nyereségből. Sőt, ha a zsidók nem tennék lehetetlenné, akkor a palesztinok is megkezdhetnék gazdaságuk talpra állítását a földgáz kitermelése révén. Az egyik legnagyobb nyertes pedig éppen Ciprus lehetne, amely egy valóságos “aranybánya” tetején csücsül. Ami persze a nemzetközi pénzoligarchia figyelmét sem kerülte el. Csoda-e hát, hogy a ciprusi gazdaság válságba jutott, és az „összeomlás” felé halad." Ez nem az első "félreérthető" fogalmazás, amit a Kuruc Info cikkeinél kifogásolok. A Perge által idézett cikkben ugyanis nincs kimondva, hogy a riválisok "részesed hetnek" , sőt a nagybetüs cím "geopolitikai gubancra" utal, mint a cikk egész mondanivalója. Ennélfogva Perge cikke torz perspektívát nyújt a témáról. Ismétlem: nem először veszek ilyesmit észre Kurucéknál.

Ha Perge Ottó így tálal, mit várhatunk a Népszabadságtól, mint a tudatrombolás zászlóshajójától? A 2013.03.31-i
cikket nem ártana elolvasni, mert itt csak rövid kivonatot közlök részben a helytakarékosság, részben az undor miatt... "Izrael megállapodott a tenger területi birtoklásáról és a gázkitermelésről Ciprussal 2011-ben, de Ciprus parti vizeire igényt tarta nak a törökök is, és kérdés, hogy a legújabb izraeli-török közeledés miként befolyásolja az egyezményeket. Ciprus a gazdasági válságból kivezető reménységként tekint a közös gázkitermelésre, az izraeli vezetékre és a földgáz Ciprusról történő továbbítására. Izraelben viszont tartanak attól a lehetőségtől, hogy az Európának szánt energiaforrás egy vezeté ken egyenesen Törökor szágba kerülhet, és ott osztanák el." Továbbá... "Libanonnal még területi vita zajlik a tenger egy részének birtoklásáról. Bár az izraeli szakértők szerint a kérdéses terület alatt nincs nagyobb földgázmező, a Hezbollah azzal fenyegetőzik, hogy akár erőszakkal is megmenti országa természeti kincseit." Na' ezen igazodj el hülye goj!

Gyerekkoromban ragadt rám egy zsidó szleng kifejezés a "smájglerolás", amit talán szar-kutyulásnak, elkenésnek lehet fordítani... Ezt a hatályos szótárban nem lelem...

A kontinentális talapzat legáltalánosabban ismert [ám legkevésbé sem vitán felüli] meghatározása a következó. A legtágabb értelemben vett kontinentális talapzat a parttól 350 tengeri mérföldig terjed. Ezen belül az u.n. "kizárólagos övezet" 250 tengeri mérföld, amelyen belül a parti államot illeti a vízréteg, a tengerfenék, az altalaj kincseinek kiaknázási joga, mesterséges szigetek, berendezések létesítésének joga és a kutatási jog. A harmadik az u.n. "csatlakozó övezet" aminek szélessége 24 tengeri mérföld, amelyen belül a parti államot illeti a vám, pénzügyi, egészségügyi, bevándorlási törvények betartatása (rendészeti jogok).

Ezek a léptékek reálisak lehetnek a Csendes Óceán partjai mentén, de az Égei Tenger méreteihez egyáltalán nem passzolnak, amint ezt a következő (müholdas) térkép szemlélteti.

Ezen ugyanis jól látszik, hogy a gázlelőhely egyszerre (!) tartozik Görögország, Törökország, Sziria, Libanon, Izrael, a Gázai övezet, Egyiptom és természetesen Ciprus "kizárólagos övezetébe".  [Görögországéba Ciprus által.]

Ha ütköznek a jogok [kollizió] a bíróság szolgáltat hatna "igazságot", de miként a bíróságok általában, úgy a Hágai Nemzetközi Bíróság sem ér egy kalap szart se' ha kényes kérdésben kellene igazságosan döntenie. [Nevethetnékem támadt... Hej' az a frankhi telezés, meg a többi...]

Aztán találtam egy precedens ítéletet A Görögor szág contra Törökország (1976-1978) jogvitában épp az égei-tengeri (!) kontinentális talapzat ügyében.... "Miközben Görögország tárgyalásokat folytatott Törökországgal, a görög kormány beadványban kérte a bíróságot a határ kijelölésére. A bíróság a korábbi görög megszorító nyilatkozatok miatt nem tartotta joghatóságát érvényesnek e vita eldönté sére." Kedves Olvasó! Érti ezt? Nem érti? Na látja! [A Népszabadság se tudta volna jobban megírni.]

A képzeletbeli flúgos futam akkor indult, mikor a Tamar gázmezőt felfedezték. Ez az érdem valószí nüleg Izraelé. A felfedezés időpontját egyelőre nem találom, de leltem egy hírecskét a Juif-on amely 2009.01.21-i közlésében az állította, hogy "a felfedezett Tamar gázmező kizárólag az izraeli felségvizek alatt helyezkedik el és hazudott a libanoni sajtó, amikor azt állította, hogy kutat ások részben libanoni területen (?) zajlottak." Hát persze! Világos mint a nap.

Mit kellett volna tennie egy olyan államnak, amely állandóan tárgyalni akar? Össze kellett volna hívnia az érintett államok konferenciáját és meg kellett volna velük állapodnia a kitermelés, a költségviselés és gáz elosztásának módjáról, ideértve az exportot is. Könnyen lehet, hogy nem tudtak volna megállapodni, ebben az esetben nemzetközi döntőbíráskodást vehettek volna igénybe, vagy a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordulhattak volna. Jó vicc, nemde?

Izrael nem ezt tette, hanem sorra kiütötte potenciális versenytársait, kit így - kit úgy.

Ami engem illet, nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy amit Izrael a Tamar felfedezésétől kezdve tett, azért tette hogy az egész földgázkincset elrabolhassa, kerül amibe kerül - a többieknek. Amúgy a zsidókra jellemző, amit hírlevelük ír, hogy .... "a kitermelést éppen szombatnapon indították meg, Simon Peresz államelnök hibának, sokan mások szerencsétlen ómennek tekintik." Remélem igazuk lesz... 

Induljunk hát az óramutató járása szerint.

Görögországot a hagyományos banki módszerekkel juttatták a tönk szélére. Az események közismertek, fölösleges ezeket itt külön felemlegetni.

Ciprust a bankrablás frissen szabadalmaztatott módszerével csinálták ki. Ezt se' részletezném, hiszen külön cikket szenteltem neki.

Törökország élére, Erdogan személyében, egy olyan kétkulacsost sikerült állítani, amire nem volt példa a szétrohadt ottomán birodalom történetében. Még ismert a Gázába tartó török segélyhajók elleni izraeli támadás. Erről a ZS-[origo] a következőképp tudósított [2010. 05. 31] "Harcias legénységgel magyarázza Izrael a segélyhajók elleni halálos támadást." Erdogan úr akkor tépni kezdte a pofáját, hogy a legközelebbi segély konvojt török hadihajók kísérik majd. Erről írta az egyik szemét liberálfirkász, hogy "A Mavi Marmara hajón történt incidens nemcsak nemzetközi elutasítást váltott ki, hanem megadta a kegyelemdöfést Izrael és Törökország amúgy is ingatag kapcsolataira." Ehelyett mi történt? A ZS-Index tudósítása [2012.12.04] szerint  "A NATO-tagállamok külügyminiszterei jóváhagyták ... Brüsszelben, hogy a szövetség Patriot légvédelmi rakétaütegeket telepítsen Törökország szíriai határvidékére. A szövetség ezzel akarja megakadályozni, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimje esetleg török területeket támadjon. Itt vetem közbe, hogy akinek olvasás közben hányingere támad, tartson szünetet. Én is ezt teszem, írás közben... Most Erdogan úr épp a BRICS csoportba pályázik, ahová ugyanúgy passzolna az általa vezetett rablóállam, mint Európába.

Szíria lerágott csont, a szó szoros értelmében. A hajdan virágzó magas kultúráju ország romhalmazzá, ill. temetővé változik a müvelt és demokratikus Nyugat és Izrael csapásai alatt.

Libanont mostanában nem csépeli Izrael, miután a Hezbollah harcosai a legutóbbi háborúban megtépték kissé a legyőz hetetlen izraeli hadsereg farktollait. Ennél azonban sokkal rosszabb történt.
"A Hamasz Izz al-Din al-Kasszám brigádjának szakértői képzik az ellenzéki Szabad Szíriai Hadsereg harcosait, Damaszkusz lázadók által elfoglalt területein, közölte pénteken a Times brit újság diplomatikai forrásokra hivatkozva. Az újság információi szerint a Hamasz fegyveresei segítenek a szíriai lázadóknak alagutak ásásában is a főváros alatt, egy Damaszkusz elleni támadásra készülve."  Úgy látszik az iszlám fanatikusokat végülis sikerül Asszad "világi" állama ellen fordítani. [Amúgy a siíták ugyanolyan élvezettel gyilkolják a szunnitákat (és forditva) ahogy a zsidókat öldösik. Kissé fura ez, dehát ilyen a világ.]

A testvérháborúk mindenesetre azzal az eredménnyel járnak, hogy sem Sziria, sem Libanon "nem érnek rá", hogy beszálljanak a gázért (nem) folyó "nemes" versengésbe...

A Gázai övezet helyzetét nem kell ragozni.

Egyiptom viszont külön szám ebben a szarmocsárban. Lehet, mindaz csak dajkamese amit a Tóra az egyiptomi fogság ról, a kivonulásról, az üldözésről meg a tíz csapásról regél. A hajdani fáraók ötezer éves birodalma helyébe lépett újkori "modern" Egyiptom viszont talán a legszánalmasabb vazallus ország ezen a rohadt világon. Egyiptom volt az, amely elsőnek paktált le az iszlám, ill. arab népek gyilkosával Izraellel; Anvar Szadat kezet rázott a legsötétebb zsidó terroristával Beginnel, akit a "művelt" Nyugat Béke Nobeldíjjal jutalmazott ezért. Szadattal aztán végzett egy elitalakulat katonáinak sortüze, de akadt új áruló Hoszni Mubarak személyében aki mintegy harminc évig volt Egyiptom zsidó helytartója, amig börtönbe nem dugták. Megénekeltem a témát egy cikkben. Az egyiptomi "demokrácia" ellen - az évtizedekig tartó rendkivüli állapot ellen - senkinek sem volt kifogása.

Ha valaki azt hinné, hogy az "Egyiptomi tavasz" hozott valamit e "fellah-nép" konyhájára, téved. Az új helytartó, Mohamed Murszi, hamar kimutatta a foga fehérét. "Olyan rendelkezést bocsátott ki, amellyel megtiltotta, hogy bármilyen határozatát vagy döntését megtámadják. Emellett megtiltotta a bíróságoknak, hogy feloszlassák az ország új alkotmányán dolgozó alkotmányozó gyűlést, továbbá felmentette a legfőbb ügyészt, és elrendelte a Mubarak-rezsim egyes tisztségviselőinek perújrafelvételét. A bejelentések után az ellenzék vezetője, a Nobel-békedíjas Mohamed el-Baradei azt mondta, hogy Murszi új fáraóként viselkedik, hiszen a felsorolt rendelkezésekkel gyakorlatilag a törvénye ken felül helyezte magát." Emiatt persze nem "aggódnak" tehát nem is hőzöngenek a zsidók. Pláne nem küldenek intervenciós alakulatokat Egyiptomba, hogy ott demokráciát csináljanak, mint Sziriában.

Egyiptomban most megy a porkavarás, mert a bíróság [Murszi birósága] fel akarja oszlatni  a "Muzulmán Testvériség" fedőnevü színtársulatot, mert úgymond ...  "A mozgalomból került ki az ország új elnöke, Mohamed Murszi. Az ellenzék szerint nem az államfő gyakorolja a valódi hatalmat, hanem a mozgalom. Mind az elnök, mind a mozgalom tagadja ezt a vádat." A tagadás jogos. A hatalmat Izrael gyakorolja. A Tahrir tér hőbörgői csak arra jók, hogy az egyitomi gumicson ton rágódhasson a világ, ha éppen ráér.

"Ez" az egyiptomi vezetés fogja ötvenmillió fellah jogát érvényesíteni kenyéradójával szemben? Ugyan!

* * *

Leróttuk hát tiszteletkörünket a Tamar és a Leviathán körül. Jó volt ez valamire? Őszintén szólva magam sem tudom...

Mindenestre beillesztek egy látványelemet: a Tamar fölé magasodó izraeli fúrótorony képét. Ez szivattyúzza a Jón tenger gázkincsét az izraeli feldolgozókba, hogy a választott nép uralmát megerősítse a nem választott népek fölött [akik tulajdonképp igavonó állatok].

A "gáz - torta" elosztása, zsidó módra, valahogy így néz ki...

Ebből a "gázpénzből" futja majd a világuralmi tervek bőségesebb finanszírozására és a gój népmilliárdok "még biztonságosabb" elnyomására, magasabb falakra sürűbb drótkerítések re, börtönökre kínzókamrákra. És a pöffeszkedésre...

 Lassan behálóz minket a "szép új világ" anélkül hogy észrevennénk...

A gondolkodással kezdtem, azzal is fejezem be.

Egyik legnagyobb gondolkodónknak Madáchot tartom. Az "Ember tragédiájában" olvasom, a XII. fejezetben, a falanszter szinben:

TUDÓS
      Most mulathatunk már. -
De mely szakmába tartoztok sajátlag?

ÁDÁM
Mi a tudvágyat szakhoz nem kötők,
Átpillantását vágyjuk az egésznek. -

TUDÓS
Ez helytelen. Kicsinyben rejlik a nagy.
Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid.

ÁDÁM
Igaz. - Tudom jól, hogy kell ollyan is,
Ki homokot hord, vagy követ farag:
Nélkűle nem emelkedik terem.
De ez csak a homályban tévelyeg,
S fogalma sincs arról, miben segít. -
Csak az építész látja az egészet,
S bár megfaragni nem tud egy követ,
A művet ő teremti, mint egy isten. -

Igen! Az "átpillantás", az "egészlátás"! Erről mondott le az emberiség a zsidók javára önként, ingyen, sőt kántálva (a körmeneteken). Ez úgyszólván minden nyomorúság forrása. Ideje lenne a mellényt újra gombolni, azaz gondolni...

2013.04.06

Sz. Gy.
 

 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.04.07

Do - Mi

Kedves Szeszák Úr ! Gondolom ez a Madách-i felismerés az Ön számára eddig sem volt tudaton (?) kivüli. Azért megengedi,hogy eljátszodjak egy gondolattal: Mi lenne ha : A művet ő teremti mint egy SÁTÁN. Akkor már helyben is lennénk !!!!! Most jut eszembe! 800 millióért Vásárolnak gyorsjáratú hadihajókat a tornyok védelmére... Do-Mi Ez a hajóvásárlás számomra új infó. Kösz.! Sz. Gy.

 2

13.04.07 

 Bénó

Gyula!Minden irásodat elolvasom. Ezekhez kommentárt nem füzök. Azt meghagyom másoknak. A 2013.04.06-án megjelent irásod fel keltette a figyelmemet. Onnan kiemelek egy mondatot, "Gyerekkoromban ragadt rám egy zsidó szleng kifejezés... a 'smájglerolás' amit talán szarkutyulásnak, elkenésnek lehet forditani... Ezt szót hatályos szótárban nem lelem..."  Ez a szó mint "smájglerolás" engem is érdekelt. Az összes szótáraimat átnéztem. Sehol nem találtam ezt a szót. Végülis utána néztem az irásaidnak és 2008.08.31.én irtál egy szép cikket! Ezt Ugy kezdted "Casus belli (?). Egy 'cigány-magyar' polgárháború küszöbén!" A korábban megjelent irásodban megtalálod a választ a "smájglerolás" ra. Üdvözöllek. Bénó  A cikk lehet szép volt, de nem lett polgárháború, mert gyáván eltűrjük, hogy lányainkat, asszo nyainkat megerőszakolják és meggyilkolják a cigány állatok. A dolog ugyanis nincs  azzal megoldva, hogy élte fogytáig etetünk egy barmot adóforintjainkból. Ötvenéves ügyvédi praxissal a hátam mögött számtalanszor hangoztattam már, hogy a cigány nem fél a börtöntől! Három dologtól fél: attól hogy felkoncolják (ahogy ők csinálják egy vétlen "gázolóval"),- hogy hatósági intézkedés közben likvidálják,- ill. attól, hogy felakasztják. Nálunk egyik se müködik. Kérdés, meddig? Sz. Gy. 

 3

13.04.09

ZT.

Tisztelt Szeszák Úr! Kicsit magamra találtam mikor ezt olvastam: "vagy valami barlangban megint meg kell találni néhány tekercset, amikben a selfek is zsidóbirtoknak vannak nyilvánítva." Történt ugyanis, hogy kimérettem egyik ingatlanunk határvonalait és kerítést helyeztem el rajta oly módon, hogy az teljes egészében nálam helyezkedjen el a földmérési jelekhez képest. Ezek után szomszédom birtokvédelmi eljárást kezdeményezett irányomba. Egy 85 éves térképre hivatkozott. Beszereztem a földmérőktől egy nyilatkozatot, mi szerint munkájuk nem tartalmaz földmérési és területszámítási hibát, majd a földhivataltól egyet, hogy térképészeti hibát sem. Eltérő használat nyoma nem volt látható. Ellenére ennek úgy döntött a hatóság (nem tudom mennyire helyesen), hogy az ügyben csak bíróság tehet igazságot. No ezt én nem vártam meg, eladtam gyorsan a területet értéke alatt. ZT Bölcsen tette, hogy elkerülte a bíróságot. A kára akkor is meglett volna és még a guta is megüti. Ez utóbbit legalább elkerülte... Az arabok játéktere sajnos szükebb az önénél. Sz. Gy.

4.

13.04.13

 Esze T.

Ezúttal egy olyan hozzászólás érkezett, amely nem egy cikkre, hanem a honlapra vonatkozik. Azért teszem ide, mert a legfrissebb cikket olvassák el legbiztosabban....
Tisztelt Szeszák Úr! Csak mostanában találtam rá honlapjára és azóta napi szinten pótolom az archívumból a régi irások olvasását. Az Ivan Demjanjuk eset olvasásakor fogalmazodott meg bennem: szükség lenne egy intézményre, amely a zsidóbűnőzéssel (vérvád, vérbirók, uzsora, terrorizmus stb. stb.), a zsidó bűnőzők felkutatásával és a vádemeléssel foglalkozna. Nem vagyok vagyonos ember, de erre, az emberiséget szolgáló nemes ügyre 100.000 Ft-ot ajánlok fel. Ha van még 1.000 hozzám hasonló felajánló, akkor 100 MFt-tal már megkezdhetné a hivatal a működését.  tisztelettel: Esze Tamás .... Most értem a fenti cikk olvasásának a végére. A felajánlásomat módosítanám: 200.000 Ft az alapításhoz, és utána 100.000 Ft évente, 5 éven keresztül.( igy már csak 50 hasonló felajánlónak kell jelentkeznie)
Tisztelettel: Esze T.
Megtisztelő ajánlatára, ill. javaslatára az alábbi választ adom.
- Nem  ártana elolvasnia azt a két cikket, amelyet
Solymosi Eszter és  Heffenträger Zsófika  haláláról írtam, különös   tekintettel a hasonlóságokra. [Cikkeimben nem csupán vérbírák, stb., de ügyefogyott politikusok, "írók" és   ügyvédek is   szerepelnek. Nekik is köszönhető, hogy elsikkadt a lényeg.]
- Mióta honlapot írok mindíg vigyáztam arra, hogy írásaim és a zsebem között ne legyen összeköttetés. Ez nem  ment   nehezen...
- Az ön által vázolt célnak egy alapítvány felelne meg leginkább, amelyet nem nekem, hanem olyanoknak kellene   létrehozniuk, akik a célért áldozni is hajlandók. Engedje kijelentenem, hogy nem ötven, de öt támogatót sem találna,   ha belefogna.
- Az olvasói "hozzáállás" érzékelhető, ha a legutóbbi ciikek hozzászólásait elolvassa. Éppen emíatt fontolgatom azt,   hogy a beírópanelt törlöm a honlapról, így nem kell szégyenkeznem, ill. bosszankodnom  magam miatt és néhány   kellemetlenkedő hozzászóló miatt.
- Honlapomat egyébkéntz megmérte a kapitalista piac. A rangsorban ötmillióvalahányadik vagyok és honlapom értéke   magyar forintban cca. kettőszázhetvenezer Ft. ...
- A fentiek miatt nem kerülhetek abba a helyzetbe, hogy elbízzam magam.
- Így tulajdonképp a saját fiókomnak írok egy afféle "képes krónikát", amely egy egy politikai, stb. esemény kapcsán   próbálja feltárni az összefüggéseket, tér ls időbeli koordinátákba helyezi az eseményeket és megjeleníti a szereplő   ket. Ebben a speciális műfajban nincsenek versenytársaim, vagy ha vannak is, nem tudok róluk. - Voltaképp palacko   kat dobálok a vízbe és - őszintén szólva - egyre kevésbé érdekel hányat hányszor nyitnak ki közülük.
Nemes ajánlalát mindenesetre köszönöm.
Sz. Gy.