Ugrás a hozzászólásokra!
Frissítések: 1.) 

 Fiscal cliff

Maják világvége jóslata...
 

Érdekes, időszerü ez a téma? Talán az. A Google kereső mindenesetre ezt mutatja. Hatszázötvenegy millió (!) találat 0,22 másodperc alatt!

 

Ennyi mennykő csapjon a cionkapitalista Amerikába, alias Usraelbe! De belecsap e? Lássuk csak... Arra kérdésre: "Apu, mi az a "fiscal cliff" (?) nem lehet egy mondattal válaszolni, de egy ismertető cikkel -igen. Please...

A kényelmesebbek kedvéért mégiscsak ide ikta tok egy kurta idézetet.
"Röviden: azoknak a szövetségi kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseknek a várható következménye, amelyek 2013. január 1-én lépnek életbe automatikusan az Egyesült Államokban. Az automatizmusra azért van szükség, mert a törvényhozásban korábban nem sikerült megegyezni a szükséges lépésekről, viszont az államadósságot és a költségvetési hiányt mindenképpen csökkenteni kell."

A fiscal cliff "portfolioja" a képen látható elemekből tevődik össze. Ezt nálunk megszoritás-csomagnak nevezik. Esetleg egy dicstelen elő-név-tagot kapcsolnak hozzá, úgymint "Bokros csomag", "Matolcsy csomag", stb.

Ez mindközönségesen azt jelenti, hogy csavarnak az adóprésen és csökkentik a közkiadásokat, különös tekintettel a szociális kiadásokra. Majd ezt a nedűt (a nép vérét, verejtékét) egy feneketlen hordóba szivattyúzzák.

De tulajdonképp mi is ez a hordó? Ha "Apu" a fiscal cliff fogalom valódi tartalmát akarná megmagyarázni felolvasná a "Cion bölcseinek jegyzőkönyveiből", a XXI. sz. jegyzőkönyvből az alábbi passzust.
"Az állam azzal a ténnyel találja magát szemben, hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. Hogy fizetni tudja a kamatokat, újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia, ezek azonban nem szüntetik meg, hanem csak növelik a tőkeadósságot. És ha ez a hitel is kimerült, új adókkal kell fedezni - nem a kölcsönt, hanem csak annak kamatait. Ezek az adók tehát arra szolgálnak, hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. Ezután következnek a konvertálások. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést, de magának az adósságnak fedezése nélkül, ezenkívül pedig nem vihetők keresztül a kölcsönjegyzőnek a beleegyezése nélkül. Amikor bejelentik a konvertálást, ezzel egyidejűleg felajánlják, hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak, akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét, a kormány saját csapdájába esne és kiderülne, hogy fizetésképtelen, nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik - akik semmit sem értenek a pénzügyekhez - mindig szívesebben vállalták az árfolyamvesz teségeket és a kamatcsökkentést, mint azt a kockázatot, amellyel pénzük másirányú elhelyezése járna, és ily módon gyakran lehetővé tették kormányaik számára, hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok, mert tudják, hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni." Amerika helyzete annyiban speciális, hogy a hitelező, a Wall Street, földrajzilag belföld, pénzügyileg viszont külföld (!), hisz a zsidók kezébe adott magánpénzendszer fölött az államnak ugyanúgy nincs hatalma, mintha az külföldön lenne. [Hát ezt jól kifundálta a cári ochrana ügynöke. Le a kalappal! Pontosabban jósolt, mint a maják...]

Az alap-közlemény, amelyből a hirportálok idéznek a fiscal cliffel kapcsolatban, így szól. "Az még hagyján, hogy elfogy tak a lapok a maja naptárban. De pont a mai napon járnak le a tengerentúli részvények és indexek negyedéves határidői, opciói. És ha még ez sem lenne elég, a fiscal cliff tárgyalások is elakadtak. Ha eddig nem gondoltunk volna rá, reggel elkerülhetetlenül szembesültünk azzal, hogy a maja naptár utolsó lapját tartjuk a kezünkben. Fatalista módon, akár hátra is dőlhetnénk a végzetre várva, ha nem lenne bőven tennivalónk a parketten. Az amerikai börzéken ugyanis mára esik az úgynevezett quadruple witching, azaz éppen most nagy tömegben járnak le indexekre és részvényekre vonatkozó származtatott termékek. A fiscal cliff (költségvetési szakadék) miatti aggodalmak elvonhatják a befektetők figyelmét a 'quadruple witching' napról. Az Equilor elemzői szerint, legalább az ígéret szintjén még az év vége előtt nyilatkozatot tesznek a politikusok a megegyezésről." Az idézetben emlitett 'mai nap' az ominózus december 21-ével azonos... Ami a December 31-ét illeti, ezeket a sorokat 31-én 17.30-kor pötyögtetem. Vajon mit lép Amerika még az Óévben?

...........................................................................................................................................................................................................................

2013.01.01-e lett. Már tudjuk! Tudjuk? Mindenesetre szárnyra kelt egy pletyka, hogy Obama "last minute" megállapodást kötött a republikánusokkal, amit maga is úgy jellemez, hogy "a megállapodás az amerikai költségvetési szakadék elkerüléséről látótávolságba került, de még nincs meg”. Azaz a lélegeztető készüléken babráltak valamit, a gyógyíthatatlan beteg még hörög egy darabig - aztán menthetetlenül kimúlik. A baloldali kép Obama sajtótájékoztatóján készült. Arckifejezése sokatmondó. Aggodalommal néz a biztos (?) jövőbe...

Megkezdődött egy rothadt civilizáció undoritó agóniája. Ennek tartamát nem klinikai, hanem történelmi léptékben lehet csak becsülni. A fiatalabbak még megérik, de az se kizárt, hogy mi öregek is....
............................................................................................................................................................................................................................

Ami azt illeti, tökmindegy Obama - Amerika mit lép! Hogyhogy? Megpróbálom megmagyarázni - amit a dologról gondolok!

Ami engem illet, nem vagyok a szó pápistai értelmében vallásos és az okkult tudományokban sem hiszek.

Hogy miben hiszek? Nem fogják elhinni! Az erkölcsben (!) hiszek, ami - szerintem - jóval több annál, amivel tartalmát körülírják, mint pl ez is. "Ahhoz, hogy az emberiség képes legyen a tudásából következő megnövekedett felelőségének megfelelni, társadalmán belül fejlett közösségi szellemre és erkölcsre van szüksége. A közösségi szellem, közös akaratot, közös távlati célt jelent, valamint hatékony együttműködést ennek megvalósításában, a közös erkölcs pedig olyan értékrendet, amely viszonyítási alapot szolgáltat a helyes és helytelen, káros és hasznos cselekedetek megítélésé hez. 'Minden' (!)egyes ember része annak a rendszernek, amelyet bioszférának, illetve azon belül emberi társadalomnak nevezünk. Életének minden egyes mozzanata hatással van erre a rendszerre. Fontos lenne, hogy tudatunk segítségével képesek legyünk felmérni, előrejelezni élettevékenységünk hatásait, és ennek megfelelően próbáljuk kedvező irányba befolyásolni a folyamatokat." Az erkölcs ebben az értelemben az egész világrend rendező és mozgató elve. Vagyis ha ez az elem nem, vagy hibásan müködik, felborul a világ rendje és megszünnek a civilizált élet, vagy egyáltalán az élet lehetőségei. Most épp itt tartunk...

Berzsenyi sokkal okosabb volt, mint a legokosabb zsidó rabbi (pl. Ovadjá), amikor ezeket írta:

"Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed."

Korunk Rómája az erkölcsileg elrohasztott Amerika. Miért? A válaszhoz már a Talmudot is fel kell ütni (ebből meríti bölcsességeit Ovadja ex főrabbi is). "Isten választott népének" vannak erkölcsi normái, amelyek érthetetlenek és bizarrak ugyan, de nem ez velük a lényegi prob léma, hanem az az alapelv, hogy csak a zsidókra vonatkoznak, a gójokra - akik állatok - nem. Ovadját idézem a gójok történelmi rendeltetéséről. "Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhas sák a zsidókat. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elveszítjük a pénzün ket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Ép pen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.” Ovadjáról illik tudni, hogy társadalmi munkában annak a Simon Peresznek a lelki atyja, aki "felvásárolt" bennünket tokostól - vonóstól.  

A zsidóság tehát semmiféle erkölcsi normát nem ismer el és nem is hajlandó alkalmazni a zsidó és a goj viszonyrend szerben. A zsidóság "bibliai viselkedése" tudatosan és módszeresen pusztítja a gój társadalom biológiai és erkölcsi szervezetét abban a dőre hitben, hogy ezáltal a zsidó hódítás számára könnyü prédává válik. De ez így nem müködik, hiszen az erkölcsi elveknek, amelyek célszerüségi elvek is (!) hatmilliárd ember gondolkodását, ill. cselekvését kellene szabályozniuk ahhoz, hogy a Föld még évmilliókig eljárhasson tengelyén.

A nagy erkölcsi rendszerek közül a keresztény erkölcsiség alkalmas lenne (lett volna) a világ értelmes rendjének kiala kítására, de a keresztény erkölcs elposványosodott a Katolikus Egyház kezén, nem utolsó sorban azért, mert a Katoli kus Egyház szolgai módon alávetette magát a "rabbinus erkölcsnek" amely a katolikus hívők százmillióit kirekeszti nem csak az erkölcsi szabályok, de az emberi mivolt köréből is. Ennek tünete, hogy a "magyar" Katolikus Egyházat immár harmadik váltásban [Lékai - Paskai - Erdő] kormányozzák zsidó hercegprimások. [A rabbifia Erdőt magát is "Erdő rabbinak" titulálják...]  

A másik erkölcsi rendszer, az iszlám erkölcs, az egyetlen amely tudatosan, szervezetten és keményen szembeszegül a zsidó "erkölccsel" és a zsidó-amerikai világhódítással. Már javában folyik a civilizációk háboruja, amely "erkölcsi világ háborunak" is tekinthető.

Egy dolog aligha vitatható, az nevezetesen, hogy USRAEL sokoldalu és mély válságban van. Hogy jutottak idáig? A szisztematikusan lezüllesztett társadalom befogadja ugyan a zsidó uralmat, de a "szamarak" képtelenek úgy dolgozni, hogy kitermeljék a zsidó világuralom megszerzésének költségeit.

USRAEL hódító háborúi deficitesek! A háborúkhoz szükséges három eszközt: a pénzt, pénzt és a pénzt, csak azon az áron lehetett előteremteni, hogy Amerika mértéktelenül eladósodott. Hódításai azonban nem bizonyultak sikeres gyar mati háborúknak, mert a népeket sehol sem sikerült oly mértékben leigázni, hogy természeti kincseiket "önként" áten gedjék a gyarmatosítóknak.

Sok jó példa csábit, de meg kell elégednem annyival, hogy csupán
Iránról szólok - arról is csak utalásképpen. A nem is olyan régi "szép időkben" a CIA által szervezett összeesküvés simán megdöntötte és meggyilkolta a hazafias Mossadegh elnököt és a történelem legaljasabb - legkegyetlenebb gyarmati kor mányzóját Reza Pahlavi "sahot" ültette a helyébe. Khomeini ajatollah forradalma viszont a Sahot söpörte el. Azóta Irán Usrael, ill. a CIA sorozatos kudarcainak állatorvosi lova. Irán ma szellemi, gazdasági és politikai nagyhatalom! Usrael nem bír vele. Már megelé gedtek volna egy sima kis "bársonyos" forradalommal is. Ámde Ahmadinejad halálkommandói megfelelően tudták "kezelni" a kérdést. [Most még a hidegszemü kágébésnek (Putyinnak) kell elszánnia magát az iráni példa követésére. Meglátják, nem lesz más választása...]

De térjünk vissza a deficitre. Valami pihentagyú "kiköbözte", hogy Amerika államadóssága százdollárosokból mekkora csomót tesz ki. Hát szép kis csomó, szép kis summa mondhatom [cca, potom tizen hatezermilliárd...]. Csak gondoljanak bele mennyivel kisebb lenne a kupac, ha a Közel kelet teljes (!) olajkészletével Usrael rendelkezhetne és a Hodorkovszkij bandának is sikerült volna a Newyorki Tőzsdére "bevezetnie" az orosz olaj és gázrészvényeket. De nem sikerült, mert már "antiszemiták" a népek...

Van azonban egy hü "olajszövetséges", a legsötétebb Iszlám ország "Szaúd-Arábia abszolút monarchia, amelynek nincsen választott parlamentje, bíróságait papok vezetik a szunnita iszlám szigorú szabályai szerint. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok szövetségese a terrorellenes háború ürügyén megsérti az emberi jogokat: biztonsági okokra hivatkozva ezreket tart fogva 2001 óta - közölte szerdán az Amnesty International. A nemzetközi jogvédő szervezet 65 oldalas jelentése szerint ismeretlen számú embert tartanak fogva titokban hónapokig vagy évekig anélkül, hogy ügyvédet vagy látogatót fogad hatnának, és azoknak is, akik bíróság elé kerülnek, gyakran igazságtalan eljárással kell számolniuk. A fogva tartottakból több esetben kínzással csikarnak ki vallomást."

Mi sem természetesebb, minthogy Szaud Arábia is résztvesz a Sziria elleni agresszióban, de még hogyan! "A vahabita vallási vezető, Mohammed al Arafi rendelettel buzdítja Szíriában harcoló zsoldosait a helybéli nők megbecstelenítésére.  A szír nők és a katonák között létesített rövidtávú házasság – a vallási vezető szerint a házasság fogalma itt kizáró lag a közösülés időtartamára vonatkozik – nemcsak a férfiak szexuális vágyainak kielégítésére szolgál, de serkentő hatással van a helybéli férfiak kiirtását célzó harci képességeikre is. A kiadott rendelettel biztosítják a katonák jogait a 14 éves korú szír gyerek lányokon és felnőtt nőkön elkövetett erőszakos cselekedetek re."  

Ez az olajhordó ország azonban csak békében szolgálja Usrael bizton ságos olajellátását, mert három "csapja": a Szuezi szoros, a Hormuzi szoros és az Adeni szoros háború esetén elzárható. Usrael tehát  rabló gazdasága anyagellátását korlátozza, vagy kapcsolja ki, ha háborút indit Sziria, vagy pláne Irán ellen. Igazi kutyaszoritóban van tehát. [Ennek kapcsán jut eszembe, mekkorára növelné az adóssághegyet egy általános közeleleti háború?]

Amerika - kínjában - nagy reményeket füz két alternatív energiahordozó: az "olajpala" és a "palagáz" kitermeléséhez az otthoni lelőhelyekről. Az azonban máris nyilvánvaló, hogy gazdasági szupremáciára ezen a téren sincs remény!

Az amerikaiak már
termelik a palaolajat. " Számos ... amerikai vállalat kezdett a palagáz termelésről a biztonságosabb olajpala előállítására átállni. Az észak-amerikai Bakken mező a legnagyobb palakőzetet rejtő terület az Egyesült Államokban és részben Kanadában, ahol az olajpala kitermelés 2000-ben még nem haladta meg az 50 000 hordót naponta. Ez a szám azonban 2012 szeptemberében már a naponkénti 600 000 hordót is elérte, mely az USA összes olajtermelésének 8 százalékát teszi ki. Ezért az amerikaiak állítják: az olajpaláé a jövő."

Nem mindegy, milyen közeli, ill. távoli ez az olajpalás jövő. Az oroszok nyomulnak itt is... "A Gazprom Nyefty, a brit- holland Shell-el együttműködve kezdi meg a jövőben az olajpala-kitermelést Nyugat-Szibériában, ahol az előzetes becslések alapján a világ legnagyobb palakészlete található. Így a vállalat tervei szerint az első palából nyert olaj kitermelése 2021-ben kezdődhet meg a körülbelül egy millió négyzetkilométer - nagyobb, mint egész Texas - nagyságú Bazsenov területen. 2022-2025 között pedig a termelés az egy millió tonnát is meghaladja majd évente. Az így kinyert olaj minősége megközelíti az Északi-tengerből kitermelt Brent olajét."

A gazdasági csoda reménytelensége felveti Amerika eróziójának problémáját. Egy new orleansi polgárnak támadt az ötlete, hogy egy peticióval  Louisiana állam kiválását kezdeményezze az USA kötelékéből. Ezt a peticiót ötven államban írták alá, mintegy hétszázezren. Ezt követte hét állam, amely "egy héttel az elnökválasztás után beadta petícióját arról, hogy ki szeretnének lépni az ország kötelékéből. A dokumentum megvizsgálásához szükséges legalább 25 ezer aláírást mellékelték azok az államok, melyek a „vörös zónába” tartoznak, vagyis a Republikánus Párt képviselőjére szavaztak. Ezek Texas, Louisiana, Észak Carolina, Alabama, Georgia, Tennessee és Florida."  

Kézenfekvőnek látszik, hogy hogy a szeparatista törekvések felerősödnek, ha Obama - ahogy várható - belebukik az amerikai gazdasdág szanálásába.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.)
Amerika háborúja - Amerika ellen!
Ilyen még nem volt, mióta világ a világ...
A gyilkos nigger aláírta a "National Defense Authorization Act"-ot azaz a Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvényt! A cikkre ugrás a képről! A cikkből a leggyatrább angol nyelvtudás (ilyen van nekem) latbavetésével is kiderül, miről van szó. Az amerikai hadsereg hadmüveleteket folytathat az USA egész területén, amerikai (!) állampolgárok ellen. Ennek során elfoghat és határozatlan időre a (jóelőre elkészített) FEMA táborokba zárhat, ott kínozhat és megsemmisíthet bárkit, akire terrorcselekmény elköveté sének, vagy akár csak szándékának puszta gyanúja esik.

Ez a recept nem új a történelemben. A "Nagy Francia (illuminátus) Forradalom" idején "a sans-culotte-ok nyomására a konvent elfogadta az ún. gyanúsak törvényét (1793. szeptember 17.), mely kimondta, hogy az ún. gyanúsakat őrizetbe kell venni. A törvény értelmé ben az őrizetbe vettek listáját el kellett küldeni a Konvent közbiztonsági bizottságának, mely a terror központi szerve volt. A fogságba vetett gyanúsakat azután a Forradalmi Törvényszék elé állították. A gyanú sak törvénye így a „terror alaptörvénye” lett." E törvény alapján végeztek ki ezreket (köztük nőket és gyermeke ket is) a Grève tér nyaktilóján és más erre kijelölt "hivatalos" helyeken.

Van azonban néhány apró különbség, ami az illuminátus "eszme" és módszerek tökéletesedését jelzi.

Sans-culotte ("térdnadrág-nélküli") heterogén összetételű, elsősorban kisiparosokból, kiskereskedőkből, bérmun kásokból álló társadalmi csoport, volt. Mindössze csak az volt a feladata, hogy "forradalmi csoportokba" (értsd rabló és gyilkoló bandákba verődve) eltakarítsák a polgárság (értsd a zsidóság) útjából a földbirtokos arisztokráciát és megnyissák a polgári (értsd zsidó) fejlődés (értsd kapitalizmus) előtt a szabad (értsd liberális) útat.

Tulajdonképp innen indult a dolog. Azóta a kapitalizmus "kiteljesedett", kijátszotta "legjobb formáját". Immár ott tar tunk, hogy Amerika lakosságának jelentős hányada [többsége (?)] nem térdnadrág nélküli, hanem olyan emberlét alatti pária akinek kilóg a segge a nadrágból. A fehér középréteg pedig [amely még, last minute, élelmiszert, fegyvert, lőszert tud vásárolni] azon gondolkodik, hogy a bárányok útját kövesse a sakterek vágóhídjára, vagy fegyverének célgömb jébe nézzen. Nos ezek a "habozók" - sokmillió ember - azok a potenciális "terroristák" akik ellen a hadsereget készül bevetni a cionista hatalom. A nigger következő lépése természetesen a lőfegyvertartást és használatot korlátozó jogszabály megalkotása lesz. Ehhez képest, teljesen világos, ki miért szervezte, szervezi az utóbbi hetek tömegmé szárlásait. A cionista hatalom régóta nagy gondot fordít a "piárra", vagyis arra hogy a tervezett disznóságokhoz szük séges (vak) tömeghangulatot biztosítsa. Ilyen volt a "Lusitania affér", a "Pearl Harbor affér" és a "WTC (9/11) affér" is, hogy csak a legismertebbeket említsem.

Nos, van e még kétsége bárkinek is aziránt, hogy az "emberi időszámítás" 2012. dec. 21-én végetért. Ennél a mondatnál kezdtem az általában vett "új időszámítás" fogalmát keresni a Neten. Képzeljék ilyen fogalmat nem leltem. Mit tehet ilyenkor az ember? Hát' asszociál... Ezt tettem én is és, miért - miért nem, a zsidó Amerikáról és Obamáról az apokalip szis négy lovasa jutott eszembe

"Az Apokalipszis lovasai: a fehér ló lovasa Isten győzelmes Igéjének (Jel. 19,11-13.), vagyis az evangéliumnak diadalmas elterjedését jelképezi az apostoli kortól a világ végéit. A tűz vörös ló lovasa a háborúnak, a fekete az éhínségnek (és járványoknak), a fakó pedig a halálnak a jelképe. Ezek a csapások Isten legsúlyosabb földi büntetései, melyek a világtörténelem folyamán gyakran megismétlődnek."

Az evangéliumról (?), a keresztények Bibliájáról (?) a keresztről (?) lenne szó? Egy frászt! A zsidó Tóráról, amelyet az egykori taxisoffőr már eként értelmez a Hitgyüli áhitatba ájult szerencsétlenjei előtt. "A hét gyertyatartó (menóra) a hét kisázsiai gyülekezet szimbóluma. Ez a szimbólum egyébként azt is igazolja, hogy az apostolok, a korai egyház, nem a keresztben (!), hanem a menórában (!) látta fő jelképét. Más igeszakaszok a keresztben a világnak evangéliumot hirdető Egyház jelét láttatják, a belső önmeghatározás jele azonban a hétágú gyertyatartó volt; ugyanis ez az Egyház igazi (!) identitásának korrekt szimbóluma, amely megfelel az ószövetségi szimbólumrendszer jelentéstartalmának is." Lám, ehhez kellenek a zsidó hercegprímások, ehhez kellenek a Hanukka ünnepén a menórák gyujtogatásában segédkező díszgójok (Martonyi, Lomnici), hogy a birka gójok zavaros tekintete előtt elmosódjék a kereszt és megjelenjen a menó ra, majd amögött a megváltó Krisztus helyett a lókergető Jahve!

Nem!

A maja naptár alkotói a világ "tóramentes" korszakának eljövetelét jövendölték a csillagokból. Most a Worldometer által jelzett
 7 090 002 166, azaz hétmilliárdkilencvenmilliókettőezerszázhatvanhat lakosból a cca. 15.000.000, azaz tizenöt millió zsidó levonása után megmaradó gójokon a sor, hogy e próféciát beteljesítsék. A gebék helye a sintértelepen van, a lovasoké pedig, hm...
2013.01.06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hát a maják? Most ők következnek! A világvége könyvtárnyi irodalma áttekinthetetlen, viszont gyakorlatilag egyetlen mondatba sürithető. "Az éppen aktuális világvége hirdetőinek legfőbb érve, hogy a maják naptára 2012-ben véget ér. A világvége mostani jövendölői szerint ekkor a Nibiru nevű titokzatos bolygó megközelíti a Földet (a maják ilyet nem állítot tak). A Nibiru megállítja a Föld forgását, felcseréli mágneses pólusait, sőt "néhány hétre" még Nap körüli keringését is megszüntetheti. Emiatt világméretű földrengések, szökőárak támadnak, amelyek elpusztítják az emberiséget." Az egészből annyi igaz, hogy a maják naptári időszámitása 2012.02.21-ével tényleg végetér! De mit jelent ez, mi következik belőle? A naptár nem szól erről. Nostradamust is többféleképp lehet ártelmezni. Egyetlen következtetés okszerü: új időszámítás kezdődik? Milyen?

"A zsidó időszámítás kezdete a világ teremtésének (pontosabban az ember teremtésének) időpontja: Kr. e. 3761. október 7. (tisri 1.), vasárnap, 11 óra 10 perc 20 másodperc. (Ezt az időpontot a héber hittu dósok számították ki az Ószövetség alapján.)" Ez úgy tömény baromság, ahogy le va írva. "A keresztény naptár az időszámítás kezdetét Jézus Krisztus feltételezett születési évére teszi, melyet Dionysius Exiguus számolt ki, mai számítások szerint hibásan." Itt megjegyzendő, nem a számítások helyességéről van szó, hanem arról, hogy Jézus létezett e, élt e valahol valamikor? Ebbe most ne menjünk bele.

Ha kettőezertizenhárom a nulladik év, mit számíthatunk ettől, innentől? Talán azt, hogy megkezdődik az uzsoracivilizáció alapjainak felszedése? Meglátjuk. Mindenesetre legfőbb ideje lenne!

2012.12.31

Sz. Gy.

 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

 13.01.03

Tamáskodó

Régóta tűnődöm rajta, hogy kinek tartozik a világ? Azért írok világot, mert a világ országainak nagy része el van adósodva. Ha egymásnak tartoznak, akkor csak leírási technika kérdése és leírhatnák egymással szembeni követelé seiket. Ez valamiért nem megy, fel sem merült. Amennyire én tudom, nem lehet hitelező gazdag országokról és eladósodott szegény országokról beszélni.Csak az a kérdés, hogy kinél mennyi a különbség és milyen előjelű a tartozás és követelés között? Eddig gazdagnak hitt országokról - USA, EU tagállamok, Kína - sorra derül ki, hogy akár csődbe is mehetnek. Egyáltalán van valakinek ötlete, hogy a világ nettó adósságát mely államok tartják kézben nettó követelés ként? Én ilyenről nem tudok. Mindenkinek van tartozása és követelése és az előbbi rendre sokkal több, mint az utóbbi! Tamáskodó Mailcímedet beírtam a listámra. Sz. Gy.

 2

13.01.03

 Cezarfi

A maja jövendôlés kapcsán a szerkesztô által felvetett, már régen esedékes nagyobb gazdasági/társadalmi/politikai változások periódicitásáról néhány gondolat. A maja kalendárium www.hu.wikipedia.org/wiki/Maja_naptár tulajdonképp azt szögezte le, hogy a Föld és az egész világegyetem ismétlôdô periodicitású hullámvonalakat követve mozog/fejlôdik. A jelenleg uralmon lévô, hitel/kamat alapú társadalmak is ilyen hullámvonalakat követnek. Ezt fejtette ki  többek között Nyikolaj Dmitrijevics Kondratyev (1892–1938) szovjet–orosz   közgazdász Igen, a "Kondratyev ciklus"! www.hu.wikipedia.org/wiki/Kondratyjev-ciklus akinek az elmélete az életébe került, miután a gyermekek barátja, a népek nagy tanítója Sztálin élvtárs nem akarta ezt elfogadni, hanem Kondratyevet szibériai átképzôtáborba küldte. Ott is maradt.
De mennyiben érint ez bennünket? A ciklikus gazdasági elméletek szerint egy nagyobb hullámvölgy lett volna esedékes már a 2000-es évek elején. Ez természetesen megengedhetetlen volt. A jelenlegi gazdasági/politikai "elit" léte forgott kockán. Jött hát 9/11-es házbontás, afgán/iraki felszabadító háború, stb. Plusz a mesterségesen alacsonyra szorított, könnyen osztogatott hitel, ami az emberekben a "jólét" tév
képzetét keltette fel. 2009-ben jött az elsô bukfenc, az ú.n. Finánc Krízis. Természetesen nem egy gazdasági depresszió, vagy a kapitalizmus strukturális krízise! Dehogy is! Csupán egy kis finánc krízis. A kutyaharapást pedig csakis szôrével szabad gyógyítani. Ha mindenki úszik már a sok adóságban, akkor arra legjobb gyógyszer a mégtöbb adósság. Ennek a levét issza ma már sok ország is. A görögök pl. kaptak rengeteg milliárdos segély csomagokat, ami kapásból ment tovább a korábbi hitel folyósító nyugati bankokba kamat és törlesztés fizetésre. A görögög, portugálok, írek meg a többiek pedig törölgessék a szájuk szélét. A legtöbb nagy nemzetközi bank ma már vagy csödben lenne, vagy tengödne, ha a politikusok nem dobálják meg ôket segély csomagokkal, hogy "fellendüljön a gazdasági élet". Az pedig nem nagyon lendül, hiszen a bankok a segélymilliárdokat nem adják oda másnak, hanem felpumpálják vele a tözsdepiaci árfolyamokat. Ennek révén saját maguk tökeáttételes derivatívák segitségével hatalmas összegeket kerestek. Most kezd ez egy új problémához vezetni. Az elmult 3 évben a gazdasági élet egyre romlott, a tôzsdei árfolyamok egyre magasabbra szálltak. Ha viszont mindenki tudja, hogy az árfolyamok csak felfelé mehetnek, akkor kin lehet majd pénzt keresni? Hol van a balek? Ezt meg szeretnék oldani egyfajta "irányított zuhanórepülési manôverrel” A gazdasági elit látszólagos zuhanásba hozza az értékpiacokat. A jámbor polgárokat hideg fogja lelni, aztán elôre meghatározott pillanatban ismét "felkapják" a gépet. A kérdés csupán az, hogy egy ilyen tervezett dugóhúzó valóban leállítható-e a tervezett pillanatban, vagy katasztrófával fog végzôdni? Mindenesetre a 2013 évi "gazdasági repülőnapok" sok meglepetést tartogathatnak a résztvevők számára. cezarfi Az abszolut katonai szupremácia elvesztése lassan nullára szükiti USRAEL manőverezési lehetőségeit. Sz. Gy. 

 3

13.01.04

 Gyzoltám

 "Fiscal cliff.", mintha csak azt mondanám, hogy "ihaj bunda, csuhaj bunda, mégis bunda a bunda, kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda..." Vagy "itt a piros, hol a piros"?
Már megint azokat a szerencsétlen, a mindenkit üldöző zsidókat tűzöd tollhegyre! Te is észrevetted? Én is gondoltam már rá, hogy kezdődő antiszemitizmusom lehet... Majd legyőzöm magamban.
Mint írtam, mára beért a helyzet teljes mértékben; valószínűleg nem létezik olyan téma, esemény, történés, ahol megvalósítható lenne a méltatlanság esete a zsidósággal vonatkozásában.., minden ügyben elmarasztalhatóak!
Akár az ikertornyok ledöntésének biztosítási ügyletei, akár az ingatlanpiac bedőlésének következményei, akár legyen szó az USA gazdasági gondjairól, mely egy az egyben zsidó gondok, gondoskodnak róla, hogy az egész világ, de leginkább a konkurenciát jelentő Európa, igya meg a levét... Amerika igen szorgalmatosan exportálja gazdasági gondjait a világba... Mint más esetekben, most is várható.., tényleg mi is...?
Gyula! Tényleg sajnálom, de ez az írás torzó marad.., annak ellenére, hogy... Valószínűsítem, hogy nincs már hátra ezer évem, hogy a zsidóság emberiségellenes, rasszista bűnlajstromát, idő- és logikai rendszerbe foglalva, vonalasan levezessem...
Húsz - harminc éved biztos van, kezdj hozzá. A teendők?! A mit tehetünk kérdése?! Nos vannak! Erről majd talán máskor... Már bánom, hogy belefogtam ebbe az írásba, de átküldöm, mert restelkedem, hogy rezdülés sincs arra a kiemelkedő, fáradságos teljesítményre, amit szellemi asztalunkra, a legnagyobb gonddal szervírozol! Tényleg, az olvasó - hozzászólók nem győznek utolérni... Tiszteletem és becsülésem azért a konok, s precíz munkáért, melynek minden betűjét, szavát, mondatait, gondolatát Valakinek meg kellett szenvednie... Irigykedem is érte, a képességért...
Tisztelettel Gyzoltán
Épp most készül egy új cikk a grafomániáról. Majd ott megleled a választ. Sz. Gy.

4

 13.01.04

Maecenas

Tisztelt Gyula bátyám! Ha nem haragszik meg , maga egy remek újságíró, hihetetlen számomra , hogy hagyják "kallódni " ezt a tehetséget!!! Örömmel olvastam a cikket, és szeretnék még sokkal többet, De nem ingyen!!! Ezért a színvonalért szeretnék FIZETNI , mindenképp meg kellene találni a módját a "hogyan-ra". Tisztelettel , egy hűséges olvasója.
Maecenas
Nemrég a Facebook oldalamra írt egy Angliában élő olvasóm, aki cca. 670 £ összegü fizetése felét ajánlotta fel "közírói" munkásságom támogatására. Nagyon hálás voltam neki, de nem fogadtam el, több okból. Engem nem kallódni "hagynak", hanem szilencium alatt állok és csak a honlapomon, blogomban, ill. a Facebook-on szólalhatok meg. Napon ta 2-300 látogatóm van, cca. 55 országból. Ez egyéni ambícióimat ugyan nem elégíti ki, de amit csinálok képes vagyok finanszirozni. Példaképem a korábbi "euroASTRA" volt, amíg †Pósvári Sándor tulajdonolta és müködtette. Pósvári azon ban egy zseni volt, aki mindent tudott, mindenhez értett. Aztán egyszercsak egy vevő jelentkezett. Sanyi nem állt kötélnek. Pár nap mulva (a 47 éves, egészséges ember) hirtelen elhalálozott... Ennek a lapnak a forgalma vetekedett a nagy portálokéval. Namármost! A kérdés az, füződik a valakinek ahhoz érdeke, hogy az én írásaimat ne kétszázan, hanem - mondjuk - húszezren olvassák naponta? Ha van ilyen érdek, átgondolhatjuk a dolgot. Néhány szempontot ideírok.
-Ha a honlap angol nyelven is megjelenhetne, legalább megtízszereződne az olvasók száma.
-Helyesírási korrektor nélkül nem honlap egy honlap. (Öcsémtől tudom, hogy a sznob angol, ha felfedez egy helyesírási  hibát, nyomban abbahagyja az olvasást és azt a lapot sohase' nyitja ki...)
-Én elég sokat olvasok. Az igazi merítéshez azonban az kellene, hogy többen szemlézzék és kivonatolják az angol,   francia, orosz, esetleg kinai szájtokat.
-Egy honlap akkor igazán kelendő, ha a legmodernebb számítástechnikával készül. Nyilván tudod viszont, hogy a  számitástechnikusoknál mohóbb rablók nem léteznek a világon...
-Egy honlapnak a "tárca cikkeken" kivül tartalmazni kell egyéb állandó rovatokat is (hírolvasó, stb.) Ez nem egyemberes   munka.
Évek óta fáradozom  azon, hogy rokoni, baráti körömből, ill. olvasóim "táborából" összegründoljak egy olyan teamet, amelynek tagjai ugyanolyan hülyék mint én, azaz hajlandók "grátisz" dolgozni, ráadásul csoportmunkában.
Ma már arra gondolok, hogy fiatal amatőrökből kellene csapatot szervezni, akiknél a lelkesedés és az anyagi érdekeltség bizonyos egyensúlya motíválná a csoportmunkát. Hát' ennyit. Sz. Gy. 

5

 13.01.05

 Seraf

T. Gyula Bátyám ... Reagálva a 4-es hsz-ben leírtakra. Ha egy olyan portálra gondol, ami a cikkeken kívül egy fórumot (ami kategórizált rovatokat tartalmaz azonnali hsz lehetőséggel), valamint egyéni blog lehetőséget is kínál a felhasz nálóknak, akkor a kivitelezését 3 hét múlva (február elején) akár el is kezdhetjük . Seraf
Örülök "hozzáállásodnak"! Ajánlatodat köszönettel elfogadom! Nyilvánvaló, hogy egy nívós honlapnak többféle tudást kell ötvöznie, amelyek egy embernél nincsenek együtt. [A fentebb emlegetett Pósvári kivétel volt. Ide teszem  a fényképét mementónak. Megérdemli, hogy emlé kezzenek rá, mert "gondos kezek" gondosan letakaritották az Internetről az általa alkotott anyagokat. Kép, hamg, video - ezelőtt húsz évvel...] Maecenas ajánlata is megörvendeztetett. Amennyiben hatályosul, szárnyakat kaphat valami. Nem egy vállalkozás, hanem egy csapat munkája. Mondjuk, mint egy jó cigányzenekar... Sz. Gy.
Utóirat! Megkaptam  második hozzászólásodat is, ami nem hozzászólás, hanem technikai közlés. Itt köszönöm  meg ezt is és külön levélben válaszolok. Sz. Gy.

 6

13.01.05 

 Melampo

Egyrészt Tamáskodónak szeretnék válaszolni, mert sokadszor hallom már ugyanezt a kérdést. A válasz igen egyszerű, mindenki tartozik mindenkinek és többé kevésbé mindenki törleszt is mindenkinek. Ebből értelemszerűen következik, hogy igazán nettó követelést a közvetítő pénzrendszer tud akkumulálni önmagának, mert jutalékot, kamatot, minden tranzakció után felszámít. Ráadásul a pénzkibocsátás szabályai lehetővé teszik, hogy fedezetlen vagy kétes fedezett ségű pénzeket bocsásson ki hitelként, így költségek nélkül szedi be a hozadékokat. Bővebben és érthetően olvashat erről a www.melampo.blog.hu/ oldalon. A befejező mondatra pedig úgy reagálnék, hogy azt, hogy megkezdődik az uzsoracivilizáció alapjainak felszedése nem nagyon hiszem. Hisztériakeltés, pánikkeltés és mesterséges válsággenerá lás folyik azért, hogy egy közös monetáris unióba tereljék az európai államok nemzeteit akiket így majd ugyanúgy ki lehet fosztani mint ahogyan az USA lakosságát is kifosztották nem egészen százötven év alatt. Sajnos úgy látom valóban új időszámítás kezdődik. Kétszáz millió amerikai kifosztásához képest az európai, valamint gazdaságilag és kulturálisan is perifériálisan hozzá kötődő összesen mintegy ötszáz millió ember kifosztása valóban egy új világkor szak lesz. Melampo Én meg abban reménykedem, hogy a "jelképes kigyó" beledöglik már a nyelésbe is! Az általad emlitett kétszáz millió egy csomó buta yankeeből és niggerből adódik össze. A nyelést és emésztést nem keresztezte semmiféle számbajöhető érdek. Az ötszázmillióban azonban benne vannak az iszlám népszigetek és Oroszország európai befektetései, stb. No és a 150 év! De - mondd csak - szerinted hány éve van még Amerikának? Sz. Gy.

7

13.01.05  

Szabó József

[„Ez mindközönségesen azt jelenti, hogy csavarnak az adóprésen és csökkentik a közkiadásokat, különös tekintettel a szociális kiadásokra. Majd ezt a nedűt (a nép vérét, verejtékét) egy feneketlen hordóba szivattyúzzák.”]
Sziasztok! Több itt korábban feltett kérdésre kerestük és találtuk meg a választ. Egy filmecskében összefoglaltuk:
www.youtube.com/watch?v=cZ3SmiiUqzA Üdv: Szabó József Ami azt illeti, jó kis vaskos "filmecske". Nagyon megéri azonban az időt és a türelmet, amit a megnézésére - meghallgatására kell áldozni. A mü fő erénye, hogy rendkivül didaktikus, úgyszólván a leghülyébbek is képesek megérteni miről van szó. [Ezért tetszik nekem is....] Volna azonban egy felvetésem. A video elpereg az ember szemei előtt és ritka eset, hogy újraforgatja, különösen azért, hogy egy - egy szövegrészt, vagy grafikont újra megnézhessen. Ezért azt javasolnám, hogy csináljátok meg a szöveges változatát is az összekötő, magyarázó szövegekkel és a képekkel, grafikonokkal. Így jobban archiválható az emlékezet számára. Ha a szöveget, a számozott képeket és a szövegben a képek beillesztési pontjait megadjátok, megcsinálom . Persze szerző ségetek feltüntetésével! Nem vagyok ajánlkozó tipus, de EZ megérné. Ami a szintén kitünő "vokális" kisérőszöveget illeti, az így nem hallatszana, de aki a dallamra kiváncsi, lejátszhatja a "darabot". Sz. Gy.

8

13.01.06

 Diána

A jóslatokról. Amint másokat is jómagamat is foglalkoztatnak, de a maják sem, és mások se tudják pontosan, azt, hogy a Föld nevű bolygónak mi lesz a sorsa, mikor lesz a világ vége.Ezzel időről időre játszanak, üzleti vállalkozásként, és hülyitésként is. A cion "bölcseinek" a kamatos kamatnak a kamatja, avagy hogyan szipolyozzák ki a gojokat, találmányát kell  kiütni a játékból, például a pénzrendszer megváltoztatásával, helyi pénzek kibocsátásával, ez mellett központi valuta létrehozásával, ami már csirában meg is van. A hatalmuk addig él, amig meg van nekik engedve. Az államadósság is manipuláció, mert még a cucializmusban felvett maffiózók általi kölcsönt a magyar néppel többszö rösen visszafizetették, az utána következő gengszterváltáskor, nem számoltatták el őket, nem volt vagyon leltár sem, és amit a rotációs kormányok kölcsön cimén, csinálták a szabadon kirabolható országunkkal, az kimeriti a hazaárulást! Kérdezem: hol van, kiknek a mocskos kezei közt tünt el az arany és egyéb kincsünk? Az MNB. teljes (!) aranytartalékát Surányi György (Orbán haverja) adta el... Valahol olvastam, hogy Németország 40 Milliárd régi Márkával tartozik nekünk! Summa summárum: nekünk tartoznak, és nem forditva! Azért nem csinált a mindenkori kormány preciz állami vagyon leltárt, mert igy halászhatott a zavarosban.Ha minden államfő, miniszter, képviselő a saját vagyonával, és az életével kezeskedne, a felelősségét vállalná, visszahivható lenne, akkor meggondolná, hogy akar-é megélhetési politikus lenni. Még valamit: a szimbólumok mindig fontos szerepet töltöttek be, a keresztény egyház szimbóluma, ha jobban megnézzük, a sátánista forditott kereszt. Ezt viselik a nyakukban, ezzel keresztelik meg a gyermekeket, ilyen módon vetnek keresztet a papok ezt irják a kezükkel, ezt hurcolja a mindenkori pápa elvtárs is. A pogánynak titulált régi keresztények az egyenlő szárú keresztet használták, a négy ős elem jelképeként.A pápa abban a székben ül amiben a Krisztust megtagadó Péter is, aki fejjel lefelé kérte, hogy végezzék ki, ami a sátán jele. Ne csodálkozzunk, hogy a keresztény egyház kártékony! Nincs szükség hazug vallásra, hazug egyházra.Isten, és az emberek között semmiféle egyházra közvetitőre nincs szükség! Ez az átverés, csak a tudatlanoknak kell, az ő beleegyezésükre. Régóta léteznek már olyan találmányok, (TESLA) és mások, akik az energiát korlátlanul tudták  működtetni, igy szükségtelen lenne az olaj, pala, és a többi energia hordozó, de ezek nélkül nem tudnának extra profitra szert tenni, és esetleg más országokat megtámadni. Amerika mint tudjuk civilizációval rendelkezik, de kultúrája nincs, most már odáig jutott, hogy ébredezik, öntudatra ébred,  kezdeményez, aktivizálja magát, öntudatossága megnő, és áldozatra is képessé válik. A háború a küszöbön áll, a bomlás , romlás folyamjatos, és a végkifejlet felé tart. Ezt persze erőszakkal akarja megállitani a hatalom, a FEMA nevű koncentrációs tábort, is megépitették, és 2-án Obama aláirta a NDAA (amarikai állampolgárok határozatlan idejű statáriális fogvatartásáról szoló törvényt!) Egy erős személyiségre lesz szüksége Amerikának, aki élre áll,és egy nőnek is fontos szerepe lesz a történésekben ami egy éven belül hatalmas változást hoz Amerika életében. Üdv: Diána  Amit a NDAA-ról ír számomra a nap híre! Kérem, jelölje meg a forrást! A cikket akarom kiegészíteni vele. Nem győzöm ismételten hangoztatni, mekko ra "haszna" van ennek a rovatnak! Én is kurkászom az Internetet és elhiheti, megénekeltem volna a hírt, ha egyáltalán tudtam volna róla. De a "rohadt-sajtó" miért nem ír róla? Csak maga olvassa a Netet és értékeli a fontossági sorrende ket? Alig hinném. Mindenesetre kösz! Sz. Gy.

9

13.01.06

Kunta Kinte 

SZ. GY.! Köszönet a fáklyáért amit tartasz nekünk e sötét kilátástalan alagútban. Kunta Kinte Az ám, de kezd már a körmömre égni. Mi lenne ha (az olimpiai láng mintájára) néhányan meggyujtanák saját fáklyájukat és tovább futnának vele? Az alagút is mindjárt világosabb lenne... Sz. Gy.

 10

13.01.06 

Dochnal Róbert

Kedves Sz. Gy.! Olvasva cikkét megakadt a szemem az "erkölcs" szón. Ebben a témában feldolgoztam egy ősi magyar bölcsességet, mely szerepel egy 7500 éves agyagkorongon. Tanulmányom elolvasható a következő weboldalon: www.dochnal.blogspot.hu Ezen írás tartalmaz egy lehetséges utat egy jobb élethez, az egyes egyének jobbá tételén keresztül létre lehetne hozni egy új civilizációt... További jó munkát, baráti üdvözlettel: Dochnal Róbert Kedves Róbert! Örülök hozzászólásodnak! Én ugyan nem vagyok pápistai értelemben erkölcsös ember, de arra kellett rájönnöm. hogy társadalmi erkölcs nélkül nem létezhet sem kultúra, sem civilizáció. Ennek adtam hangot. Szomorúan jellemző, hogy az "erkölcs" szó szemet szúr egy politikai írás szövegében. A honlapot természetesen megátogatom és remélem, ezt teszik olvasóim is. Ezen túlmenően  viszont azt javasolnám, írj egy cikket a téma aktualitásairól (Word fájlban, 3 - 5 oldalnyi terjedelemben) amit kommentárként megjelentethetek a honlapon, ami - látod - társas honlapnak indult... Sz. Gy. 

 11

 13.01.06

Hegel

Alapvetően a többi állam adóságával nem tudok érdemben törödni de azt tudom Magyarország mai adósságának többszörösét magánzsebekbe gyürték, totálisan egyszerü a magánzsebeket visszaforgatni tokkal vonóval.Mert csak abból a pénzből lehetett megvásárolni amit innen loptak el mondjuk hiányos történelmi ismereteimet beszámitva kb 500 éven át! Trianoni felsorolást pedig szintén vegyük csak számitásba és megvan az ujrakezdés számára is a fedezet! Ok nehézfelfogású vagyok de milyen űrlap és hol a cimnek nicknek a helye? Hegel Itt egy levélcím volt, amit beírtam a levelező listámba... igy gondoltad? Nem így gondoltam, hanem úgy, hogy beírod a "Hegel" nicknevet, a hozzászólásod végére. Csak azért, hogy tudjam, nem te vagy a Kunta Kinte... De így már jó lesz. Te vagy a Hegel. Csak ezt ne felejtsd mindíg aláírni. Sz.Gy.

12

13.01.07

Csuba Ferke

Kedves Gyula Bátyám ! Nem kimondottan az írásodhoz, inkább a hozzászólások kapcsán felvetődött témákhoz szeretnék pár gondolatot hozzáfűzni. Először is engedd meg, hogy én is köszönetet mondjak neked fáradozásodért, hogy időt és energiát nem kímélve róvod soraidat. Felüdülés olvasni a cikkeidet, mert reményt ad az embernek, talán nincs még minden elveszve és nagypéntek után eljön végre a feltámadás is. A Jóisten tartson meg Téged sokáig, a magyarság szellemi és erkölcsi épülésére!
Sorsfordító nehéz időket élünk, amikor is bizony az a szimbolikus kígyó hamarosan körbeér és a saját farkába harap. A nagyívű, évszádos tervek megvalósulása az Új Világrend és Világkormány formájában realizálódni látszik. Előtte még jön a nagy  mesterséges gazdsági összeomlás, a totális káosz és anarchia, hogy utána lehessen végre R-END, úgy, ahogy azt ők elképzelték.
Vajon minden úgy alakul, ahogy azt kiszámították, esetleg kerülhetnek porszemek a fogaskerekek közé? Hamarosan kiderül !
Az inasoknak, segédeknek és páholymestereknek azonban van egy rossz hírem! A kígyó szimbolikája meghatározza a sorsukat, attól, hogy a farkába harap nem nekünk kell félni, akiket bekerít, hanem azoknak, akik tagjai a testének. A felesküdött, sátánnal leszerződött paprikajancsikat és kiskondásokat bedarálja a rendszer, aminek a felépítését ők végezték. "...a szabadkőművesség valódi titka a szabadkőművességnek, mint szervezetnek, az önfelszámolása, és minden valamiképpen jelentős szabadkőművesnek a fizikai öngyilkossága."  Vallja ezt Rakovszkij a Ljubjankában, pedig ő már csak tudhatott valamit, ha élve került ki onnan. Igy folytatja: "Nos, érti már? Ha a szabadkőművesre ilyen vég, ilyen sors vár, miért van szükség a misztériumokra és a teátrális jelenetekre és más egyéb "'titkokra'? Hogy az igazi titok rejtve maradjon. Ha alkalma nyílik rá bármilyen jövendőbeli forradalomban, ne mulassza el megfigyelni annak a szabadkőművesnek a rémült és ostoba arckifejezését, aki elkezdi felfogni, hogy a forradalom kezétől kell meghalnia. Hogy fog sivalkodni és hivatkozni a forradalmi harcban szerzett érdemeire. Az lesz ám a cirkusz, amin majd meg kell halni -, de a nevetéstől!" A szabadkőműves piramis-hierarchia ténylegesen úgy működik, hogy az alsóbb szinteken lévőknek fogalmuk sincs a valós célokról, csak elkábítja őket a megnyerhető világi hívság, a biztos egzisztencia, az emberek fölötti hatalmaskodás pillanatnyi öröme. Hogy cserébe a lelküket adják el és ráadásul fel is lesznek koncolva, az nem ér el a tudatukig, pedig elég lenne, ha elolvasnák az ún. nagy francia forradalom történetét. 
Rengeteg tennivaló lenne, úgyhogy próbálj meg, Gyula Bátyám egy kis csapatot szervezni magad köré. A rendszer most feladott egy magas labdát, amit nagyon gyorsan le kellene üssünk. Becsukták Borbély Józsefet, bár ne tették volna, szerintem már ők is érzik, nagyon nagy hiba volt. Ha az ellenfél hibázik, azonnal ki kell használni. A Borbély és Minda által összegyűjtött anyagot valakiknek rohamléptekben fel kellene dolgozni, a legnagyobb disznóságokat tömören, érthetően, terjeszthető formátumba hozni és bedobni az internetre. A jelenleg Tempós oldalon elérhető dokumentumok nem sokat érnek, mert az átlagember nem képes már ennyi anyagon átrágni magát, ráadásul még a lényeget is megérteni. Gyula Bátyám, Te jogászként és volt ügyészként ki tudnád hámozni és meg tudnád írni a lényeget. Ha tudok, én is szívesen segítek, csak valaki koordinálja a munkát, kinek mi legyen a részfeladata. A levelezőlistádra tegyél fel légy szíves, Isten áldjon Csuba Ferke
Nagyon érdekesek a Rakovszkij idézetek! Tulajdonképp a sztálini rendszer is hason lóképpen müködött. A csapatszervezés az én legnagyobb szégyenem és bánatom. Mióta honlapom van eszelősen ismételgetem a csapatépítés szükségességét, de nem akar menni az istennek se!  Én vagyok ostoba (?), vagy a környezetem (?). Mire eldől késő lesz. Borbélyt, Mindát és munkásságukat ismerem. Óriási munkát végeztek. A "kormányzóság" létrehozása viszont hiba volt. A másik nagy hiba, hogy a tények és a tények jogi - jogá szi realizálása között nem tudtak, nem akartak különbséget tenni. "Jogászkodni" kezdtek és, mivel nem váltak igazi jogászokká, törvényszerüen belebuktak.  Mindenesetre kiváncsi vagyok, akad e folytatója  a műnek. Ami engem illet, én senkinél sem jelentkezem  munkára. Ha megkeresnek, igyekszem segíteni. A mailcímedet beírtam. Sz. Gy.

  13

    13.01.07

   Gőgös István

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a Borbély nem fog élve kikerülni a Felkai maffia karjai közül, és ha mégis, egy teljesen használhatalan, agymosott ember lesz belőle, akár a Budaházyból. Az Eszes Tamást a Posta Imre lapján úgy öt éve figyelmezettem, hogy vigyázzon, mert nem ismeri az ellenségeit. Voltam mindenféle aljas hazaáruló, pártállami spicli. Sajnálom, de igazam lett. A nyilvános ellenállás csak arra jó, hogy a maffia tudomást szerezzen arról, hogy kik a lehetséges ellenfeleik, és likvidálja azokat. Sorra halnak meg váratlaul és gyorsan olyanok, akikkel annak idején, 89-90.-ben együtt akartunk tenni a rendszerváltás érdekében. A maffia tevékenyége mindig a jobboldali kormányok idején volt a legnagyobb. A BM közig államtitkár, Felkai László nem véletlenül van ott. Volt egy hozzászóló, aki azt mondta, hogy az elrablott javak visszaszerzése csak egy adminisztrációs aktus kérdése. Súlyos tévedés. Magyar ország mobilizálható javai már az Egyesült Államokban a Felkay Court, Felkai Bíróság, New Jersey, Kinnelon város melletti, fél dunántúli birtokain vannak. Gőgös István Gyanítom, hogy a maffiatevékenység kapcsán mindketten ugyanarra a nyeszlett, alacsony, ritkás szőke hajú és bajuszú úriemberre gondolunk... Sz. Gy.

  14

  13.01.07

 Gőgös István

Gyula! Nekem már a nyolcvanas évek közepétől vannak tapasztalataim arról, hogy mit jelent a Felkai László, nem éppen a baráti köréhez tartozó, ismerősének lenni. A zsidóknál jobb színészek nem léteznek. A szerepjátszás a fő erényük. Van köztük néhány ismerősöm, talán több is mint kellene. Gőgös István

 15

 13.01.07

 Cezarfi

Tudom, hogy kedveled az összeeskûvés elméleteket, ezért itt jön egy (remélem még mûködik a link): http://tinyurl.com/aeye273 Egy nappal az iskolai merénylet kivitelezése elött már megnyílt a károsultak javára menô adományok gyûjtôoldala.Ez az igazi Sybilla!Egy nappal korábban tudta, hogy másnap kik fognak meghalni! Cezarfi Én valóban kedvelem az összeesküvés elméleteket, de - lásd be - ezt a zsidó pimaszságot a szegényes gój fantázia képtelen megérteni, következésképp modellezni is. Egy keresztény jósnő (Sybilla) is képtelen lenne ilyesmit megjósolni.  Kösz a közlést, amint jeleztem, leveledet hozzászólásként értékesítem. Sz. Gy.

 16

  13.01.07 

Siggo

Szögezzük le,hogy senki nem tartozik senkinek.Ill. a gazdagok tartoznak nekünk mert belőlünk gazdagodtak meg tisztességtelen módon.Mert tisztességes gazdag olyan nem létezik. A mi elmúlt és azt követő rendszereinkben főleg elképzelhetetlen tisztességesen gazdagodni.Vagyis a felső tízezer vagy lehet,hogy száz mind bűnöző a mai törvény értelmében is. Bűnöző az is aki hivatalból fedezi őket.Pont ezért csak a népítélet dönthet majd sorsukról,ami nem marad el mint ők hiszik,csak késésben van.A népharag már érezhető de még mindig csendes. A politikusok vakok is meg hülyék is,hogy mégis packázni van bátorságuk. Nem sajnálom egyiket sem.Van elég közmunkás ki megássa a meszesgödröt, akár ingyen is nem 49-ezerért. Akkor majd meglesznek az eltűnt pénzek is.Egymást fogják bemártani a képviselő "urak" is csak hogy meneküljenek. Ez az idő már közeleg. Naivitás nem számítani rá. Tisztelettel : siggo.
Kissé merész amit írsz, de nem  merészebb, mint a Petőfi strófa: Véres napokról álmodom,... A cikk kiegészítésére utalással mondom, a hivatásos "armageddon szervezőkből" elegük van az embereknek és olyan világ következhet, amikor a hóhérokat akasztják. Sz. Gy.

 17

13.01.08

 Diána

Kedves Szeszák Gyula!A sajtó természetesen elhallgat fontos információkat, és ezért a neten lehet találni amig nem cenzúrázzák.A FEMA koncentrációs táborról itt van:www.youtube.com/watch?v=OP-hvPJPi4FemaCampFootage (Concentrations Camps inUSA) Európában van-e hasonló? Gyanitom, hogy van.Üdvözlettel: Diána Itt az email cimem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Szép napot! Diána  Az NDAA-t megtaláltam és kiegészítettem vele a cikket. Levélcímét beírom a levelező listába. Mindent kösz! Sz. Gy.

 18

 13.01.08

HangOk 

Rendkívüli örömmel olvasok ilyesmiről, olyan érzésem van mintha megmozdult volna valami. Remélem tényleg így van - itt elszigetelt magányomban én már kezdem leírni ezt az országot. Korai...
Sajnos sokan félreértik néhány elemzésemet. Én a tapasztalataim alapján tudok jó lényeglátó elemzéseket összeállítani. Jelenleg globálisan az a helyzet, hogy a jelenlegi rendszer felzabálja önmagát. A fejlesztett hipermodern fegyverrend szerek (és itt főleg azokra is gondolok, melyek az emberi pszichét is támadják és manipulálják) és az alkalmazott straté giák összessége lehetetlenné teszik azt, hogy az emberi faj tovább éljen ezen a bolygón. Ez az összeomlás elkerülhe tetlen. A túlélés pedig csak akkor lehetséges, ha lesznek olyanok akik a józan gondolkodást nem elméletként, hanem napi gyakorlatként átültetik a döntéshozás szintjeire. Hamvas szavaival élve: nem rablói lesznek a földnek hanem atyjai... Ezt azért mondom, mert én stratégiai tervezőként és elemzőként nemzetközi szinten is  legtetején próbáltam meg valami megoldást kieszelni ezekre a gondokra. Akik tudják ki mondja ezt azok azt is tudják, hogy nem a levegőbe beszélek. A többi meg élve rohad el úgyis. Értelmet nem tudok adni senkinek. Jó elemző vagyok, de nincs hatalmam minden felett. Főleg nem az ostoba ember elméje felett... HangOk
Amondó volnék, jó lenne ha megeresztenél néhány elemzést. Én is ilyesmikkel próbálkozom, de nekem nem szakmám. Sz. Gy.

19

13.01.08 

Csuba Ferke 

Magyarországot kirabolták (ezt tudjuk) – itt vannak a tények… Magyarországról a nyolcvanas évek óta 242 milliárd dollárnyi magántőkét menekítettek ki a világ különböző adóparadicsomaiba. Most akkor ezt forintosítjuk, hogy a nagyságrend még jobban látszódjon: 48, 000, 000, 000, 000, azaz 48 ezer milliárd forintot!!! (200 forintos dollár árfolyamon) Sokkal korruptabb hírben álló országokat, például Ukrajnát, Törökországot és Kazahsztánt is megelőzzük, ezt egy nemzetközi jelentés állítja. John Christensen a Hetek című újságnak ma elmondta, hogy példátlan, hogy egy ország a teljes államadósságának két és félszeresét külföldre engedje úgy, hogy abból semmiféle bevétele nem szárma zik… A megdöbbentő adatok arra utalnak, hogy az elmúlt 30 év sorozatos külföldi hitelfelvételei és megszorításai jórészt értelmetlenül történtek. Offshore számlákon az államadósság duplája! Ez az államadósság két és félszerese!!!
A Tax Justice Network adatai szerint Magyarország méretéhez és tőkeerejéhez képest példátlanul nagy veszteségeket szenvedett az elmúlt évtizedekben az offshore jelenség miatt. 242 milliárd dollár magántőke – a teljes magyar állama dósság két és félszerese – került offshore számlára. Az összeg abszolút mértékben is hatalmas: ezzel a világranglista 12. helyét foglaljuk el. Európából senki nem előz meg bennünket, és a többi kontinensről is csak gazdasági világhatal mak és néhány olajország. A sokat szidott európai válságállamok – például Görögország – nincsenek az első húszban sem. Tekintve, hogy a kommunizmus alatt nem léteztek jelentős magánvagyonok, ezért megkockáztatható az állítás, hogy a 242 milliárd dollárnyi offshore pénz nagy része a privatizáció során került magánkézbe.
www.nemenyi.net/default.asp?Location=_arc&SID=1&AID=11&Direkt=108742 Üdvözlettel,   Csuba Ferke A sikkasztás teljes nemzeti egységben  folyt, akár csak az olajszőkítés. Sz. Gy.

20

13.01.09

Csuba Ferke

Kedves Gyula Bátyám ! Borbély József ügyéhez még a következő dolgokat szeretném hozzáfűzni. Nem minősíteném hibának a Tempo Párt és az Apostoli Királyság megalapítását. Ha belenyúlsz a darázsfészekbe, bizony ezek a csúnya kazár darzsak le akarnak szúrni.  A Kormányzó tudta, bizonyos fokú védelmet csak a közismertség adhat. Számított rá, hogy a nagy nyilvánosság elé tárt igazságok az oldalára állítják az embereket, no itt tévedett! Ebben a letargiába döntött országban ugyan ki lehetne az a Táncsics, akit a vállukon hoznak ki az emberek a börtönből. Talán Győzikét, azt igen! A másik dolog, ha elfogadjuk ennek az eszement rendszernek a szabályait, nincs esélyünk a győzelemre. Ezeket a szabályokat fel kell rúgni, a kiagyalóikkal egyetemben.Minél többen teszünk így, annál hamarabb megborul végre ez az átkozott mátrix. Azt mondod, aki nem jogi végzettségű, az ne is próbáljon kiállni az igazáért? Azt mondom, ha a hadihajó be akar törni egy védett öbölbe révkalauzra van szüksége. Ez utóbbi a jogász... Borbély nem hallgatott a révkalauzokra. Most utólag mondom: én is vitatkoztam vele "módszertani" kérdéseken. Nem hallgatott rám (se). Az igazság nem attól lesz igazság, ha egy alkoholista, b.sz.tlan vén picsa bírónő mondja ki. De ki kell mondjuk mi, minél többször,minél hangosabban, mert ennél jobban semmi sem fáj AZOK-nak. Csak képzeld el Gyurcsótányt, egy perc alatt omlana össze a sikeres üzletember image, ha a királyi tévén beolvashatnánk az embereknek a tényeket, hogy minden egyes millióját az Anyósa lopta össze neki az ország javaiból. Ennyi kellene és pár nap múlva valamelyik klinikán feküdne, anélkül, hogy egy újjal bántanánk.
Szóval ami hiányzik kis hazánkból, de nagyon, az a szolidaritás. No nem a zsidók között, ott rendesen működik. Mi, Nemzettestvérek vagyunk átok alatt.
A szolidaritás intellektuális összetevője: hallgatni a másikra, másokra.Ha ezen nem változtatunk, lássuk be, nekünk meszeltek! Mondom még egyszer, Borbélynak azért kell segíteni, mert holnap mi kerülünk sorra!  Ő nincs most abban a helyzetben, hogy személyesen kérjen minket erre. Az is lehet, hogy az életét már nem tudjuk megmenteni, de vigyük tovább a fáklyát! Béke legyen velünk! Csuba Ferke A segítéssel egyetértek. Próbáltam is tanáccsal ellátni valakit, aki segítséget kért. Sz. Gy.

 21

13.01.09

Gőgös István

Gyula! Olajszőkítés csak jelentéktelen mennyiségben volt. Már eleve bele sem tették a szinezőanyagot, és úgy adták el tüzelőolajnak, majd a különbözet felét vissza kellett utania a vásárlónak a Felkai maffia számlájára. Tudom. Én is szállítottam így gázolajat. Az olaj szőkítésről szóló mese csak parasztvakítás. Gőgös István Ebben igazad van! Az általam elkapott 66 olajvagon "szőkítését" csak papíron végezte el egy Szabó Sándor nevü vámtiszt. Őt hagyták futni. Engem kizártak az olajügyek nyomozásából. Akkor az orrom előtt a repülőtéren kezdtek valóban szőkíteni. Innen átköltöztek Tiszacsegére. Ott mentem rá (személyesem) a telepre a vámosokkal. Ezután nyugdíjaztak... Ha nekem tudsz valami újat mondani, tedd meg. Sz. Gy.  

22

 13.01.09

Gyöngyösi Zoltán

Elmenni nem lehet Cezarfi 15. számú rövidke bejegyzése mellett:
("Tudom, hogy kedveled az összeeskûvés elméleteket ... Egy nappal az iskolai merénylet kivitelezése elött már megnyílt a károsultak javára menô adományok gyűjtôoldala.") Abban a reményben kommentálom ezt a nagybetűs HÍRT, hogy valóságos. Nos, sokakban felvetődhet, hogy lám-lám a zsidó, izraeli kifinomult gyilkolási gépezet sem tökéletes.., lám milyen szarvashibát követtek el.., holott már Tiszaeszlár, Solymosi Eszterke legyilkolása esetében is tökéletesen működött! Tételezzétek fel, hogy ebben az esetben is tökéletesen működött, mert súlyos üzenetet hordoz, az ugyancsak bárgyú amerikaiak felé! Hangsúlyoznám az "ugyancsak" kifejezést, minden értelemben.., erre most nem térnék ki.
Az üzenet lényege valahogy így hangzik az amerikaik, és a világ felé. ("Ti birkaostobaságú gój-igásbarmok! Vegyétek már tudomásul, hogy mi a világ uralmára hivatott zsidók akármit, bármit megengedhetünk magunknak, még ezt is, hogy belássátok, hogy nincs hatalmatok felettünk. Vegyétek végre tudomásul, hogy nem vagyunk elégedettek a lelkesedési szintetekkel irányunkban, lázadozni ellenünk, meg végképp elfelejtsetek!") Gondolhatunk itt Victoria Nuland külügyminisztériumi szóvivő 2012.1219-én elhangzott, nyilván kormányzati jóváhagyással, elhatárolódást bejelentő, kritikus kitételeire, mikor is ellenséges "vadállamnak", a béke ellenségének titulálta Izraelt, szót emelve az izraeli kettős állampolgárok káros, Amerika-ellenes, aljas lobbizó tevékenysége ellen! Ezt a kitételt, melyet a magyar közvélemény, valamint a kormányzati-parlamenti csőcselék figyelmébe ajánlok, az MTI-be beépült izraeli ügynökök és kémek, kettős állampolgárok, iszonyú gyorsasággal távolítottak el, hogy átolvasás után, már lemásolni sem volt időm! Ezt a tényt, meg az államvédelmi szolgálatok figyelmébe ajánlom, hogy tanúbizonyságot tehessenek semmittevésükkel Izrael iránti elkötelezettségükről, azaz megóvjanak attól, hogy tömeggyilkossággal kelljen figyelmeztetni Magyarországot az élet valóságára! Ma Magyarország enyhébb figyelmeztetésben részesült! Az őszi, a magyarságot már a megrendezésével is provokáló futballmeccsen Izrael méltó és reprezentatív választ kapott! Reprezentatívan ítélték el, utasították el a gyilkos, rasszista Izraelt, a gyilkos politikájával együtt a szurkolók, helyettünk is, kik nem voltunk ott!  A barátságosnak hazudott, de egyáltalán nem barátságos meccs eredménye a gyűlölködő, rasszista zsidó szervezetek nemtelen bosszúja miatt: negyvenezer svájci frank elvonás, valamint, "zárt-kapuk" a sorsdöntő magyar-román meccsen!
Ideje van véget vetni a világszerte megnyilvánuló gyűlölködő zsidó uszításnak, melynek magyarországi melegágya a magyarnak álcázott kormányzat és parlament! Gyöngyösi Zoltán
Emlékezz a WTC körüli hajcihőre. A tettesek, Bush, Cheney és a többiek szinte röhögve bizonykodtak, hogy az Al Kaida követte el a merényleteket. "Tudjuk nem hiszitek el, de nem érdekel bennünket. Mi mindenhatók vagyunk!" Sz. Gy.  

 23

 13.01.09

Virgonc

Tisztelt Gyula Bátyám !Szeretnék némi adalékot megosztani a 8. hsz-hoz. Dianának valós az értesülése, miszerint Németország tartozik nekünk a 40 milliárd régi Márkával. Ez a tartozás abból következik, hogy a német hadsereg a háború kezdete óta nagy mennyiségű kőolajat szállított a járművei részére a Zala megyei Lispe és a környező olajmezők kutjaiból. Ezt a "himbák" (bólogatók) által kiemelt olajat azonnal, finomitás nélkül lehetett a gépjárművekbe önteni, mert ez olyan volt mint ma a dizel olaj, olyan világos, a járművek tökéletesen működtek vele.Ez a valóság, ezzel magam is meggyőződtem a zalaegerszegi Olajipari Múzeumban a 70-es években, ahol többször is jártam.A kiállítási teremben meg lehetett tekinteni fehér üvegekbe az első felhozott olaj mintáit,amelyek valóban olyanok voltak mint a gázolaj.Sem ezért a nagymennyíségü olajért, sem Magyarországból szállított élelmiszer termékekért Németország nem fizetett. Némi jószándék volt a németekben, ugyanis a "rendszerváltáskor" Kohl kancellár kifizette volna az ország adóságát, ami akkor Németh Miklós kormánya alatt 24 milliárd dollár volt. Ezt viszont a bankár világ nem engedte meg, mert akkor mi alapján követelhették volna a hatalmas kamatokat ! Üdv Virgonc. Diána nem szokott melléfogni... A "sztori" így körülírva fantasztikus, ill. megdöbbentő! A mailcímedet beírtam a listába. Sz. Gy.

24

 13.01.09

Gábriel

Ne feledkezzünk meg a mi bajaink kezeléséről, miközben jó, ha tisztán látjuk a világban a hatalmi összefonódásokat. Nem kell messzire mennünk, a mi házunk táján is van mit söpörni. Egyetértek abban, hogy ha nincs erkölcs, akkor a jogszabályok özöne el fog minket árasztani, akkor sem lesz rend és igazság, hanem csak növekszik a kiszolgál tatottság. Gyakran halljuk védekezésként, hogy "nem sértettem jogszabályt, nem vagyok felelős a tetteimért",
A szlogen - tudjuk - így szól: "tán helytelen, tán erkölcstelen volt, de nem sértett jogszabályt."  miközben tömegeket tartanak nyomorban, fosztanak ki, kergetnek öngyilkosságba, ők mindent a jogszabályoknak megfelelően tettek. A jogszabályoknak az erkölcsiségen kellene alapulniuk, de nem, a jogszabályok ettől független életet élnek, szaporod nak és torzszülöttek jönnek a világra. Sajnos az emberek tudatlanok, és akiknek van némi tudatuk, azok is manipulál tak, a többiek félnek, akik nem, azok meg állandó védekezésre vannak kényszerítve. A napi létfenntartás gondjai közepette nem hagynak az embereknek lélegzetvételnyi időt sem. 1989-óta az ország valóságos pánikban él, mindenki fél, az is aki gazdag, mert az is retteg (van is mitől) nem "segítenek" az emberek egymásnak, mindenki kapar magának, félti a b...sz...-os életét, és pitizik alamizsnáért a rablóknak. Szocializmusból kapitalizmus, Nesze neked magyar! Nem volt jó neked annak idején a polgári társadalom, mindent elvettél a "gazdagoktól", államosítottál. Aztán nem volt jó a szocializmus se, akkor verted szét, amikor már kezdett gyümölcsöt hozni. Apám is megmondta, akitől annak idején elvették a gyárát, üldözték, hogy: "fiam ne akarjatok kapitalizmust, te nem tudod hogy az milyen rettenetes, amikor munkanélküliség van"? Időnként kell egy-egy rendszerváltás, aztán majdcsak kipusztul ez a nép. Persze, itt senki nem akart kapitalizmust. Az Antall József is a választások megnyerése éjszakáján mit mondott? Nem lesz itt kapitalizmus, hanem "szociális piacgazdaság" lesz. Aztán időnként hatalomra kerültek a "szocialisták" és rendeztek nekünk olyan kapitalizmust, hogy "ihajj". És akkor most itt vagyunk. Még mindig van képük fellépni mint "szocialisták"?! Amikor a szavak elvesztik a jelentésüket, hát akkor kezdődik a vég. Apád bölcs magyar (!) ember volt. Büszke lehetsz rá. Ahogy látom, te se estél messze a fától... Hozzászólásod utolsó mondata ugyanis a lehető legtömörebb megfogalmazása az egyik legfontosabb axiómának! Minthogy az emberi gondolkodás hordozói a fogalmak (szavak); a gondolkodást zavarja meg, aki a szavakat megfosztja jelentésüktől, vagy többes, esetleg homályos jelentéstartalmat kapcsol hozzájuk. Ebben rejlik a zsidók nagy tudománya! Voltaire mondotta volt: "ha társalogni akarsz velem, határozd meg szavaidat."  Úgy tudom ezt Voltaire egy görög bölcselőtől vette, aki a "to - ti" szavakkal szólította fel ugyanerre a beszélgető partereit. Ezt meg Apám emlegette folyton, de nem volt annyi eszem, hogy a bölcs nevét megjegyezzem. Találtam  mindenesetre egy eszmefuttatást (aforizma), amely megfontolandó. "Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat, ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet,ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokása idat,ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat." (Frank OUTLAW) Érdemes lenne ezen elgondolkodni, netán elvitatkozni. Sz.Gy.

 25

13.01.10

 Zsidany

Tisztelt Szeszák úr! Adjuk vissza a szavak értelmét, ime egy elemzés amely iskolás gyerek számára is érthetően elmagyaráz alapvető dolgokat.
www.youtube.com/watch?v=38Z48HcWTE0
www.youtube.com/watch?v=HPedcLfvHfo
www.youtube.com/watch?v=7WLH1lijWCs
www.youtube.com/watch?v=nLe_-z0veak
Kérdem Öntől ? helyt álló ezen elemzés jogi és egyéb szempontból is?
Mert ha igen akkor ez lehet egy sarokpont ahol kiforditható a jelenlegi rendetlenség.Mivel ha az alap nem valódi akkor a minden erre épülö és támaszkodó jog(talanság)  jogtalanság.Zsidany  
A válaszhoz el kell olvasnom a linkek anya gát. Meglesz! Nem győzök örvendezni azon, hogy a Comment lassan 'olyan' interaktív honlappá válik, amelyen a szerkesztő és az olvasó-hozzászólók nem csépelik, hanem "tódítják" egymás mondanivalóját. Így a felület egy rendezetlen Rubik kockára kezd hasonlítani, amit már csak rendezni kellene "valakinek". Úgyhogy ha nálam valaki "valaki" akar lenni, szóljon és tüstént megkérem "valamire"... Ha valaki ismer olyan honlapot, ahol a szerkesztő válaszol a hozzászólásokra, írja meg hogy tudjam: én találtam e fel a spanyolviaszt, vagy más? Sz. Gy.

26

13.01.10

Gőgös István

Gyula! Én nem tudok újat monndani a számodra, mert ezeket a dolgokat te nálam sokkal jobban ismered. Vannak dolgok amelyeket elmondhatsz, és vannak amelyeket nem. Én bármit elmondhatok, mivel obligón kívül vagyok, és is teszem minden lehetséges fórumon, amikor azt látom, hogy a vélemények tények hiányában nem kimondhatóak. Sajnálom ha magadra vetted az okoskodásomat, de sajnos nincs erőm, sem energiám arra, hogy a rendelkezésemre álló dokumentumhalmazt feldolgozzam. Így mindig csak a legvadabb állításokra tudok reagálni. Mégegyszer elnézé sedet kell kérnem ha az érzékenységedet megsértettem volna, nem volt szándékos! Gőgös István Pista! Az én érzékenységemet csak szódásüveggel lehet megsérteni. Meg rá is jöttem, hogy a hozzászólás nem csak nekem, hanem a többi olvasónak is szól, akikre nézve újdonság lehet amit írtál. Spongyát a dologra! Sz. Gy.

27

13.01.11

Fakopáncs

NDAA: http://rt.com/usa/news/obama-ndaa-detention-president-288/ Fakopáncs Tömör hozzászólás, szentigaz... Amúgy érdemes megnyitni a linket, mert az "RT" site az eddigieknél részletesebben tárgyalja a témát. Sz, Gy. 

 28

13.01.13

Gyzoltán

Gyula! Mint írod: " A fehér középréteg pedig [amely még, last minute, élelmiszert, fegyvert, lőszert tud vásárolni] azon gondolkodik, hogy a bárányok útját kövesse a sakterek vágóhídjára, vagy fegyverének célgömbjébe nézzen."
Helyes meglátásodnak, elemzésednek a visszaigazolása megérkezett: "Megrohamozták Amerikában a fegyverboltokat"
[2013. január 12., szombat, 19:53 &:26; Utolsó frissítés: 1 órája Szerző: hvg.hu] A Newton kisvárosban történt véres ámokfutást követően egyre többen követelik a fegyvertartási jogszabályok szigorítását az Egyesült Államokban. Mindennek egyelőre egy látható következménye van: az emberek gyakorlatilag felvásárolták a fegyverboltok készleteit a szigorúbb szabályozástól tartva. - írja a New York Times."
Reménykedem! Évek óta reménykedem! S várok az ESEMÉNYRE! Amerikában! A lebutított Amerikában! Ahol viszont a feltételek is megvannak, hogy történjék valami, hogy valami végre elinduljon... Egy picit gondoljunk bele.
Az izraeli politika (katonapolitika) uszályába került USA, hogy az izraeli, egyre fokozódó igényeget ki tudja elégíteni, lakosságának jelentős részét militarizálta, szakgyilkossá képezte ki. Az USA lakosságának nem csak a fegyverzet áll rendelkezésére, hanem a profi szaktudás is. Ehhez hozzá jöhet az egyes tagállamokban beindult kiszakadási törek vések a szövetségi államból... Még tovább is lehetne boncolni a feszültségforrásokat, de alapnak ennyi is elég, hogy realizálja reményeimet... Végül is Amerikának igazán lenne mit törlesztenie az emberiség felé, hogy ne csak a szenny, a mocsok, a becstelenség, a zsidó sátáni gonoszság megtestesülését lássuk az USA-ban... Gyzoltán
Várj csak! Szerzek néhány derüs percet annak a setét lelkednek. Sok éve olvastam valahol, hogy Amerikában kb. 360.000 azaz háromszáz hatvanezer (!) szervezet fegyverkezik, gyakorlatozik és készül az X-napra. [Erre villantott rá az Oklahoma City-ben végrehajtott bombamerénylet, amelyet †Mc Veigh (normális, fehér, veterán) és társai hajtottak végre egy hivatali épület ellen.] E szervezetek a cionista Amerika ellen vannak. Az ENSZ-et is kisöpörnék Amerikából lévén (szerintük) cionista ügynökség. A fenti számot sehogyse' akarta az agyam bevenni ezért több amerikás magyartól érdeklődtem. A számot nem tudták, de a nagyságrendet abszolut reálisnak minősítették. Még valamit. Az US Army igen nagy erő, ha rakétákkal, bombákkal és drónokkal jóval gyengébb ellenfelet, netán civileket kell nagy távolságokról "precizen"  megsemmisíteni. Viszont sehol sincs, ha gyalogszerrel kell  szemtől szemben közelharcot vivnia. [A példákat gondolom nem kell felemlegetnem.] Na már most az a kérdés, hogy az a robotharcos, aki nem bírt a vietámival, az irakival, az afgánnal, elbír e majd - az amerikaival (?) különös tekintettel arra, hogy a "civilek" jelentős része egy egy Mv. Veigh... Az Armageddon, amit előszeretettel úgy emlegetnek, hogy a világpusztulás a zsidókirály eljövetelének előjátéka lesz, szerintem jóval simábban zajlik majd. Elpusztulnak azok, akik várják - hirdetik... Ámen! Sz. Gy. 

29

 13.01.14

GyZoltán

Gyula! Köszönöm kedves szándékodat, erőfeszítésed, hogy némi derűt varázsolj, no, nem az én setét lelkembe, hanem, öncélúan, magad köré... Sajnos nem tudlak támogatni!
Már megint, első hallásra egyenesen rémhír benyomását keltő, információk birtokába jutottam! Bár van bennem némi hezitálás, hogy feldúljam-e gyengéd lelkedet, s legyintsek rá, hogy á, ez rémhír. De, a közvetlen értesülés, és a hír magas-szintű praktikuma visszaragad a való világba! A hír úgy szól, hogy Bayer ominózus kijelentése kapcsán, miben egyenesen a gójok szintjére, állatokká minősítette a cigányságot, kompenzálás képen, lépésre kényszeríttette a pártvezéreket. Állítólag közös törvényjavaslat született meg, közös megegyezéssel: ez szerint a kertes településeken elvonják az áramszolgáltatást, mivel részben a spórolás kapcsán csökkenteni tudják az államadósságot, másrészt igen veszélyes támadófegyvert vonnak ki, a felelőtlen lakosság kezéből! Ez ellen, viszont a magyarságot képviselő cigány civilszervezetek nyújtottak be vétót, hogy egyidejűleg az utcai közvilágítást emeljék a duplájára, mert nem várható el, hogy túlélésük érdekében a sötétben tapogatózzanak.... Viszont a törvényjavaslat kapcsán aztán mégis csak vita alakult, felszínre kerültek nézeteltérések. Ezt a "sodrófa", mint igen veszélyes fegyver bevonása váltotta ki. Közvetlen értesülésem szerint Gyurcsány az azonnali bevonást javasolta, míg Bajnai ennek ellentmondva, áthidaló megoldásként hosszában kettévágást javasolt, esetleg felnégyelést. Vona vonakodott állást-foglalni, de nem szavazott ellene... Schiffer duzzogott állítólag, mert hogy ezt nekik lett volna joguk kitalálni... Orbán időt kért, mert bár állítólag a lehetséges szilárd álláspontja alátámasztására azonnal a Fidesz izraeli testvérpártjához a Likudhoz fordult testvéri állásfoglalásért, de a testvéri Likud vezetői sajnálkozva közölték, hogy ebben ők nem illetékesek, minden magyaror szági ügyet, a legkisebbet is a Knesszet vonta hatáskörébe... Állítólag az Mszp-t már meg sem hívták.Igazán, magam sem tudom, hogy adjak e hitelt ezen híreknek, majd eldöntöd, hogy felteszed-e. Gyzoltán
Ez hírnek vicces, viccnek pedig nem elég humoros. Tulajdonképp mit akarsz kifejezésre juttatni? Sz. Gy.

 30

13.01.16

 Okoska

Épp mos hallgatom a Kossuth Rádió online adásában, hogy a Dohány utcában levő Zsinagóga helyt ad egy zsidó- magyar levéltárnak és hozzá kapcsolódó projekteknek, köztük olyannak amiben számba veszik, ill. felkutatják az I.és II. V.H. között,különösen az u.n. Tanácsköztársaság után a Szovjetunióba került hadifoglyok, politikai emigránsok fennmaradt adatait, fellelhető leszármazottaikat.Érdekes... Mi szükség erre? Nekünk, magyaroknak semmi, hacsak nem az , hogy lássuk egyértelműen kik azok akik nemzedékről-nemzedékre fertőzik a közéletet Magyarországon.Olyanok mint a trójai faló. Akinek van szeme az láthatja, nem is rejtőznek. A Zsinagóga nyíltan felvállalja a kapcsolatot az ős komcsikkal és leszármazottaikkal.  okoska Hát már miért ne vállalná? Ennek az archivumnak az anyagából számodra, számunkra egyébként semmi sem fog kiderülni... Sz. Gy.

31

13.01.16

Gyzoltán

29.-es hsz.-em általad írt méltatása: "Ez hírnek vicces, viccnek pedig nem elég humoros. Tulajdonképp mit akarsz kifejezésre juttatni? Sz. Gy."
Kérlek, vedd tudatosan számba, hogy olvasás közben, mennyi negatív érzés, gondolat, talán feszélyezettség, zaklatottság futott át rajtad... Amit írtam, valóban nem humor, valóban nem komoly, de nem is komolytalan, karika túrának sem nevezném, nem is annak szántam, ez csak egy "groteszk" volt... Lefordíthatom egyszerű jogi nyelvre is, mert tegnap óta, 2013-01-15, a "groteszk" szó jogi tartalmat nyert! Ott voltam barátod, Kasár
Kásler Árpád, kontra OTP. ügyének tárgyalásán, a Kúria "döntéshozatalán"! Hát mit ne mondjak, minden vonatkozásában groteszk volt... Kezdődött már a bíróság összetételén. Négy, mivel hölgyekről van szó, beláthatod nem írhatom őket viharvert matrónának, szóval négy sok jogi-vihart látott tiszteletre méltó hölgy, ötödikként, a hálátlan iratismertetésre felfogadott fiatalka bírócska, adott komoly hátteret az általam várt eredményű, s ott többeknek előzetesen hangoztatott, ítélethirdetésre... Gondolom, olyan alapon történt a kijelölésük, hogyha történetesen az ítélethirdetés után elszabadulna a pokol, ami különben is már rég ránk-szabadult, s netalán meg is lincselnék őket, hát nagy kár ne érje a házat... Ez a feszültség benne volt a levegőben, a rendészek fegyelmezett izgatottsága ezt tükrözte vissza... Telt ház volt, sokan kívül marad tak... Sajnos, bár bizonyos összetevők jelen vannak, nem lettem 'grafomániás', így nem részletezem a továbbiakat...
A groteszk "ítélet" gondolom előtted is, mások előtt is ismert...
Nincs sem "svájci-franc alapú", sem egyéb hitelem, csak talán néhány embernél lehetek hiteles.., ebben azért reménykedem. Ami a Kúria kapcsán történt, az nem csak groteszk, hanem tragikus, minden vonatkozásában...
Nos, tulajdonképpen igazán innen kezdődne mindenki-felé az a mondanivalóm, amit képtelen vagyok rendezni, képtelen vagyok hűvös eleganciával kezelni a történteket, képtelen vagyok a kézenfekvő logikus teendőket meg határozni,
kijelölni, illetve azokat javaslatba hozni... Foglalkoztatnak a történtek, eddig is velem voltak ezek a gondok, most viszont kicsit soknak bizonyultak... Talán, majd később, visszatérek rá.... Elnézéseteket kérem... Gyz  A 'grafománia' már az új cikkem témája... Úgy vélem a gondolat, a szó, a kép, az írás a cion- imperializmus célgömbjére kerültek. Lehet, hogy írni nem olyan hasznos mint tenni, de lassan ugyanolyan veszélyes lesz. Én megpróbáltam, megpróbálom Széchenyit a meszes gödörből kiásni, ahova a kétfejü dögkeselyü temette és ahol az Osztrák - Magyar monarchia bukása után regnáló többi rohadt rendszer hagyta, hagyja. Úgy  hagyja, hogy még a szellemét is kettőbe hasítják és csak az egyik felét szerepeltetik: Széchenyi a "honépítő", Széchenyi a "mérsékelt" lebeg a szemünk előtt. Széche nyit a tollal "lázadót" viszont elrejti Döbling mocskos gödre. Nem jól van ez így. Te meg pihend ki magad és folytasd! Sz. Gy.