"Két kor között a körülmények nem mindig teljesen azonosak, de van bennük épp elég azonosság ahhoz, hogy mi a jelen korban tanulhassunk a múlt eseményeiből." Jared Diamond

 

 


Fellazítás - феллазиты.

Egy főmarsall aggodalmai.

Nem tudom Szergej Kuzsugetovics Sojgu orosz hadügyminiszternek van e önálló agya, vagy Putyinnal fejüknél öszenőtt olyan sziámi ikerpárt alkotnak amelyben Putyin a domináns? Most nem győzök csodálkozni azon, hogy kényes kérdésben megszólalt, egyedül. Az idők jele ez, vagy a link hadovák egyike, amilyeket Putyin időközönként felfúj, színes lebe gő üres szappanhab gömbökké?

A rangosnak számító -c. portálnak adott Sojgu nyilatko zat lényege a következő.

Amire emlékeztetni akarom a "civilizált" Nyugatot június 22 -én. Az 1941 júniusi támadás korántsem volt az első "civilizált" Európa kísérlete Oroszország meghódítására és leigázására.

1610 -ben elfoglalták Moszkvát.

Száz évvel később a fiatal svéd király, XII. Károly, aki valószínűleg elfelejtette a térképet nézni, magabiztosan bejelentette: "Oroszország törpe, térdre kényszerítem." De az 1709 -es poltai csata során a "legyőzhetetlen" svéd hadsereg megsemmisült,

További 100 év elteltével, 1812. június 24 -én példa nélküli Napóleon armada támadta meg Oroszországot - 600 ezer francia, német, lengyel, osztrák, olasz, svájci, horvát, spanyol, portugál (összesen 16 nép képviseltette magát).

Európa azonban nem nyugodott meg. 100 évvel később, 1914-ben Németország és Ausztria-Magyarország hadat üzent Oroszországnak.

1941. június 22 -én, a németekkel együtt fegyverekkel a kezükben, az egész "Európai Internacionálé" betört a földünkre.

A végén minden strófa refrénje ugyanaz: az orosz nép, a hadsereg, a népi milicia, a vezetés kiűzte; utoljára, a második világháborúban, saját barlangjában semmisítette meg a támadó fenevadat. Mindezek ellenére, Sojgu szerint "Európa soha nem fogja levonni a tanulságokat ...

Figyelemre méltó, hogy a nyilatkozat milyen részletesen taglalja az "Auslander SS", vagyis a külföldi önkéntesekből létrehozott nemzeti SS alakulatok viselt dolgait. Semmi jele viszont, hogy észrevette volna: az Európai Internacionálé voltaképp a Himmler által megálmodott és létrehozott "SS Internacionálé" volt, amelynek soknemzetiségü alakulatai világraszóló hőstetteikkel ill. gaztetteikkel örökké bevésték magukat a történelem kőtábláira. [Rég tervezem, hogy erről a témáról írok. Most Sojgu is késztet erre...]

A továbbiakban Amerika, Anglia és a NATO bekerítési manővereit hánytorgatja, az eddigieknél sokkal keményebb stílusban.

A NATO, amely minden ország hadseregét magában foglalja, amelyek korábban hazánk ellen harcoltak, ismét egyre közelebb kerül Oroszország határaihoz. Hazánk gazdagságát ismét kísértik az európaiak és az Egyesült Államok, akik a mi kárunkra akarják feleleveníteni haldokló civilizációikat.vA 2016 januárjában Seattle -ben tartott nemzetközi geopolitikai fórumon nyíltan felvetődött Szibéria Oroszországból való leválasaztásának témája. A jól ismert ruszofób Zbigniew Brzezinski azt mondta: Az európaiak számára Szibéria lehet az, ami Alaszka és Kalifornia amelyek együtt egykor hatalmas gazdagság forrásává vált az amerikaiak számára ... önállóan szembenézni. a demográfiai hanyatlás és a szomszédos Kína új tendenciái. A nagyszabású európai jelenlétnek köszönhetően Szibéria végül közös eurázsiai örökséggé változhat, amelynek felhasználására többoldalú alapon kerül sor. "  Bzezsinszkij 'A nagy sakktábla' című könyvében nyiltan beszél Oroszország három államformációra való felosztásáról. És nyugaton sokan mások is beszélnek erről. Madeleine Albright volt amerikai külügyminiszter például azt mondta: a legnagyobb igazságtalanság, ha az olyan területek, mint Szibéria, egyedül Oroszország tulajdonában vannak. De az ügy nem korlátozódik a politikusok szavaira. A júniusi rendes NATO -csúcstalálkozón, amelyen 30 állam képviselői vettek részt, egy nyilatkozatot hagytak jóvá, amely ismét arról tanúskodik, hogy továbbra is agresszív szándékokat táplálnak hazánk ellen.A nagy orosz történész, Vaszilij Klyuchevsky azt írta, hogy 'a történe lem nem tanít semmit, hanem csak büntet a tanulságok nemtudása miatt". Oroszország megbüntette Európát, amely többször támadott minket. És mi tényleg nem akarjuk, hogy mindez megismétlődjön azok által, akik ismét agresszív terveket keltenek hazánk ellen.

Ami a nyugat agressziv terveit, készülődését islleti, Sojgunak teljesen igaza van Albright asszony olyat is mondott, hogy az amerikai blokád miatt elpusztult ötszázezer iraki kisgyerek halála "megérte" mert Amerika győzelmét szolgálja.

Az Oroszország köré font halálos gyűrű hibája, hogy túl nagy a falat, meg hogy Oroszország több mint elegendő pusztító kapacitás sal rendelkezik ahhoz, hogy a támadót móresre tanítsa.

* * *

A derék Sojgu mély aggodalma nem is a fenti helyzethez kapcsolódik, nem ezt tekinti fő veszélynek, hanem valami mást, amelyről ugyanazen portál másik írásában nyilatkozott.

A fő veszély Oroszországra a társadalom belülről történő felbomlasztása, amely az állam halálává válhat Oroszország számára a legszörnyűbb fenyegetés a társadalmi hanyatlás. A ülső fenyegetések - érthetőek ... Amikor fenyegetnek bennünket, megértjük, ki fenyeget. Tudjuk mivel vannak felfegyverkezve, hogyan kell nekik ellenállni. S kérdést tudjuk kezelni.
De minden országban van egy szörnyűbb veszély, ami összefügg azzal, hogy a társadalom fokozatosan bomlik belülről. Shoigu először tett ilyen riasztó kijelentéseket. Figyelmeztetésének különleges súlyát az adja, hogy azt nem egy hétköznapi politikus, hanem fő védelmi erőnk vezetője készítette. Jellemző, hogy a közelmúltban a Biztonsági Tanács vezetője, Nyikolaj Patrushev ugyanezt a figyelmeztetést adta ki. Az Oroszországot fenyegető veszélyeket felsorolva közéjük sorolta a külső erők azon kísérletét, hogy destabilizálják hazánk politikai helyzetét. Patrushev szerint az utóbbi időben megnőtt a rendszerellenes  orosz ellenzék finanszírozása külföldről. A radikális iszlamistákhoz hasonlóan a külföldi befektetők is megpróbálják bevonni a fiatalokat a tüntetésekbe.
Ez egy tézis, amelyet most el kell hangoztatni, mert újból előállhat  egy olyan helyzet, amely a történelem során többször is előfordult - jegyezte meg viszont Oleg Matveychev, az Orosz Kormány Pénzügyi Egyetemének professzora. Szerinte „Oroszországot csak maguk az oroszok tudják legyőzni - belülről. Ezért minden nyugati erő munkája arra irányul, hogy belülről megrontsa társadalmunkat. Hogy ne legyen hazaszeretet, amely olyan érték, amelyeken ellenségeink nevetnek. De ezek azok az erkölcsi értékek, amelyek évezredeken keresztül segítették az embereket a túlélésben - jegyezte meg a professzor. 
A fő eszköz, amely megrontja társadalmunkat, nem csak  a külföldről sugárzott képek, filmek és hangok, mint a szovjet időkben, és nem is a nyugati internetes források, hanem mindenekelőtt a 'sajátjaink' az 'orosz' média, liberális értelmiségünk. Abban a formában, amelyben a lendületes 90 -es években alakultak ki, ez mindenekelőtt a lakosság információs befolyásolásának legerősebb fegyvere - a televízió. És furcsa módon ezek a központi csatornák, amelyeket az állam finanszíroz. Minden nap rengeteg műsor és adás van rajtuk, amelyek az oroszokra a legszörnyűbb lelki romboló hatást gyakorolnak; amikről
Shoigu riadtan beszél. Ezek végtelen jelenetek a mániákusokról, mindenféle szadistákról és pszichopatákról, a szexuális aberrációkkal küzdő emberekről; élvezve a legmocskosabb botrányokat és kétes érzéseket. Ez a végtelen villogás a képernyőkön olyan undok karakterekről, mint a 'Dom-2' félig pornográf műsor, melynek hős nője, Ksenia Sobchak, akit az ország főcsatornájának egyik főműsoridős műsorvezetőjévé tett a három útlevéllel rendelkező - Vladimir Pozner, aki nem orosz hazafi.

Stop! Itt megállunk. Helyben is vagyunk. Pozner úr természetesen zsidó. ugyancsak természete sen az orosz nép vérét szívja. Azt hiszem nem tévednék nagyot, ha azt gondolnám: Pozner ur egyik útlevele izraeli útlevél...

Sobhchak kisasszony performanszai valóban gyönyörkötethetik a
 mániákusokat, a mindenféle szadistákat, pszicho patákat és a szexuálisan  aberráltakat. De ez nem elég, nem is erről van szó, hanem arról hogy ez az "ízlés" kötelező legyen már az óvodákban is, ahová az LMBTQ aktivisták szabad bejárást követelnek.

Sobhchak kisasszony természetesen szintén zsidó a hírhedt szentpétervári polgármester egyik leánykája. Zavaró körülmény viszont, hogy Anatolij Szobcsak Szentpétervár nagyhatalmu bűnöző polgármestere és Vladimir Putyin, minden oroszok cárja, életre - halálra szövetségesek.

A kisasszony már nem az első zsidó kúrva az orosz "művészet" egén. Emlékezzünk csak a Pussy Ryot [Lázadó Puncik] "művészeggyüttes" performanszára, akik  punk-imát tartottak a moszkvai Megváltó Krisztus Ortodox Templom főoltára előtt. A rikító színű ruhába öltözött lányok az arcukat eltakaró színes sapkákban felszaladtak az ambóra és szidalmazták az ország és az egyház vezetőségét. Ezek a ribancok ugyanabból a zsidó felvilágból bukkantak felszínre, mint Sobchak kisasszony. Csakhogy ez 2012 február 21-én, vagyis tíz éve történt és az esemé nyek elemzésére, a zsidó gyökerek feltárására, azóta sem került sor.

A tisztázatlan probléma veleje az, hogy mint az egész világon Oroszországban sem szabad megkülönböztetni a különbözőt, azaz a zsidót és az oroszt. A zsidó nem csak azért különböző mert három útlevele van, hanem azért is mert többes identi tása van. Erről a többes identitásról hosszan elmélkedtem anno Konrád György nézeteinek elemzése kapcsán, aki szerint "Ember vagyok, minden közelebbi meghatározásom kérdéses, esetleges. Ezekkel a 'nyamvadt' identitásokkal elpepecselheted az életedet." Arra nézve, hogy lesz, már az első lépésben, egy zsidóból két zsidó, így válaszol. "Hordozható  (...) vallásuk ... duálissá fejlesztette a zsidók énjét ... Az egyik a gyarló ember ... A másik az Úr hangja, a törvény, a kötelesség, a lelkiismeret szava." Ez egyszerü eset, mindközönségesen sizofréniának nevezik. Ezt a diagnózist Konrád meg is kapta. "Mikor egy konferencián arról beszéltem, hogy a szabad ember 'művészete' abban áll, hogy különböző énjeit, identitásait, hovatartozásait egymással összehangolja, vendéglátóm egy izgatott német professzor, egy cédulát nyomott a kezembe: az identitások pluralitása nem más, mint skizofrénia. Jól van prodesszor úr, mondtam neki." Azaz: elmégy a francba hülye gój.

Semmi kétség afelől, hogy az orosz népközegben élő zsidó melyik énje a domináns. Ez a beállítódás megfelel a kozmopolitizmus fogalmának is. "A kozmopolitizmus  jelentése világpolgári szemlélet. A kozmopolita a világ problémáit a nemzet problémái elé helyezi, azaz az emberiség érdekei felülmúlják egy osztály, ország, nemzet érdekeit. A sovinizmussal ellentétben a világ minden emberét egyformának, egyenlőnek tekinti. A kozmopolitizmus modern értelmezésében az emberi nem egysége érdekében le kell mondani a hazafias érzésekről, a nemzeti kultúráról és hagyományokról." A megfelelés abból adódik, hogy a "világnép" fogalmának egyedül a zsidó felel meg.

* * *

Mindezek után, hasonlóságokat keresve, lapozzunk vissza a történelemben. Már ott is vagyunk ahol és amikor Sztálin hozzálát a második zsidó Holokauszt megtervezéséhez, megszervezéséhez azon tézi alapján, hogy minden zsidó nacionalista, az amerikai titkosszolgálat ügynöke. E kor történéseit részletesen leírtam "Sztálin Legfőbb bűne" c. írásomban.

2021.08.13

Sz. Gy.

Folyt. Köv.!

 

Comment Form is loading comments...